Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Dvořáková
Šetření:28. 01. 2011 - 13. 02. 2011
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Denisa Dvořáková a chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého, anonymního dotazníku ohledně projektů tvořených v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Získané informace budou sloužit jako podklad pro bakalářskou práci.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jak jste byli informováni o možné výzvě v OP VK a jejím obsahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhodou 250 %50 %  
nebyl jsem informován125 %25 %  
vlastní iniciativou - pravidelné hledání125 %25 %  

Graf

2. Zúčastnili jste se informačního semináře k vyhlášené výzvě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano, někdy125 %25 %  

Graf

3. Kolik projektů jste již v OP VK předložili?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0375 %75 %  
3125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:0.75
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:2.25
Směrodatná odchylka:1.5
Medián:0
Modus:0

Graf

4. Kolik projektů Vám bylo schváleno k proplacení?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0375 %75 %  
1125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:0.25
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:0
Modus:0

Graf

5. Jaké formální chyby se v podané žádosti vyskytovaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné375 %75 %  
nikdy jsem žádost nepodával125 %25 %  

Graf

6. Jaké věcné chyby se v podané žádosti vyskytovaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné250 %50 %  
nikdy jsem žádost nepodával125 %25 %  
formulace cíle125 %25 %  
formulace klíčových aktivit125 %25 %  

Graf

7. Jste spokojeni s rozhodnutím a vyjádřením výběrové komise OP VK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
nevím250 %50 %  

Graf

8. Z jakého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský125 %25 %  
LIberecký 125 %25 %  
Hlavní město Praha125 %25 %  
Ústecký 125 %25 %  

Graf

9. Zaškrtněte typ firmy

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
p.o.4.54.25
s.r.o.3.52.75
a.s.31
o.p.s.41.5
o.s.31.5
jiné34.5

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (73,1 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, D.Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://operacni-program-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.