Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Operační systémy

Operační systémy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milan Ďurkov
Šetření:13. 04. 2012 - 18. 04. 2012
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):7 / 4.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

chtěl bych Vás poprosit o pár minut Vašeho času k vyplnění tohoto krátkého dotazníku, jehož výsledky bych chtěl použít do své bakalářské práce věnované operačnímu systému BSD. Průzkum je určen pro uživatele PC všech věkových kategorií.

Tento dotazník je zcela anonymní.

Předem děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Studujete/pracujete v oboru informačních technologií (IT)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5571,43 %71,43 %  
ano2228,57 %28,57 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy s operačním systémem typu BSD UNIX?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7394,81 %94,81 %  
Ano45,19 %5,19 %  

Graf

3. O jaký BSD systém se jednalo konkrétně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FreeBSD250 %2,6 %  
ubuntu125 %1,3 %  
linux; unix shell125 %1,3 %  

Graf

4. Ohodnoťte Vaši spokojenost s tímto systémem (10 = nejlepší):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4125 %1,3 %  
3125 %1,3 %  
6125 %1,3 %  
5125 %1,3 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:3
Maximum:6
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.67
Směrodatná odchylka:1.29
Medián:4.5
Modus:4

Graf

5. Případné slovní vyjádření spokojenosti se systémem:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jsem rodilá windowsačka a chvíli mi přechod trval, než jsem si zvykla. Jen co jsem si zvykla, tak jsem na něj přestala chodit - už jsem se do té učebny nedostala. Kdybych na Ubuntu mohla chodit déle, tak budu spokojenější :)

6. Znáte případně jiný systém unixového typu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Linux6077,92 %77,92 %  
Mac OS X3545,45 %45,45 %  
Ne1722,08 %22,08 %  
SunOS (Solaris)67,79 %7,79 %  
Android11,3 %1,3 %  
DOS11,3 %1,3 %  

Graf

7. Jaký operační sytém používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Microsoft Windows7192,21 %92,21 %  
Linux (Ubuntu, RedHat, Debian, atd.)1316,88 %16,88 %  
Mac OS X56,49 %6,49 %  
Android11,3 %1,3 %  
Router OS11,3 %1,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studujete/pracujete v oboru informačních technologií (IT)?

2. Setkali jste se někdy s operačním systémem typu BSD UNIX?

6. Znáte případně jiný systém unixového typu?

7. Jaký operační sytém používáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studujete/pracujete v oboru informačních technologií (IT)?

2. Setkali jste se někdy s operačním systémem typu BSD UNIX?

6. Znáte případně jiný systém unixového typu?

7. Jaký operační sytém používáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ďurkov, M.Operační systémy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://operacni-system-bsd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.