Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Opioidní analgetika na lékařský předpis a návykové látky

Opioidní analgetika na lékařský předpis a návykové látky

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Lávičková
Šetření:02. 02. 2010 - 02. 03. 2010
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):18 / 13.89
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při sběru dat. Tento dotazník bude sloužit pro účely zpracování studie v rámci oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě v Praze. Dotazník se zabývá užívání opioidními analgetiky na lékařský předpis, tj. léky proti chronické bolesti, a jejich kombinací s alkoholem a jinými návykovými látkami. 

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci!
 

Jana Lávičková
Vedoucí studie

 

Instrukce:
1. Pečlivě si přečtěte každou otázku a možné/navrhované odpovědi. Odpovězte pravdivě na každou otázku.
2. U každé otázky zaškrtněte/vyberte, prosím, vždy POUZE JEDNU ODPOVĚĎ. V případě otevřených otázek uveďte, prosím, stručnou odpověď, a nebo vyberte více odpovědí, které odpovídají Vaší situaci.
3. Nealkoholovými návykovými látkami se v tomto dotazníku rozumí všechny dostupné návykové látky s výjimkou tabákových výrobků.

Odpovědi respondentů

1. Datum

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3.2.2010222,22 %22,22 %  
2. 2. 2012111,11 %11,11 %  
2/2/10111,11 %11,11 %  
5.2.2010111,11 %11,11 %  
9.2.2010111,11 %11,11 %  
19.2.111,11 %11,11 %  
1.3.2010111,11 %11,11 %  
2.3.2010111,11 %11,11 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22222,22 %22,22 %  
28222,22 %22,22 %  
24111,11 %11,11 %  
40111,11 %11,11 %  
21111,11 %11,11 %  
29111,11 %11,11 %  
16111,11 %11,11 %  

Graf

3. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena777,78 %77,78 %  
Muž222,22 %22,22 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou444,44 %44,44 %  
Základní škola222,22 %22,22 %  
Vysokoškolské222,22 %22,22 %  
Učební obor bez maturity111,11 %11,11 %  

Graf

5. Ekonomická aktivita za posledních 30 dnů (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student, žák555,56 %55,56 %  
Příležitostná práce333,33 %33,33 %  
Stálé zaměstnání333,33 %33,33 %  
Nezaměstnaný (neevidován)111,11 %11,11 %  

Graf

6. jaká opioidní analgetika, tj. léky proti bolesti, v současnosti užíváte? Jak dlouho předepsanou medikaci užíváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ibalgin

m mm

nic

rivotril / dva roky

užívám maximálně ibalgin (velmi málo), ale teď mě čeká nalgesin kvůli trhání 8, budu ho brát asi 3 dny

voltarene 100 - tablety (menstruační bolesti) - cca půl roku

žádné

žádné

7. Užil/a jste někdy předepsanou medikaci z některého z následujících důvodů, které ale nesouvisely s pociťovanou bolestí (lze označit více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Změnit náladu777,78 %77,78 %  
Stimulovat uměleckou kreativitu a výkon111,11 %11,11 %  
Relaxovat111,11 %11,11 %  

Graf

8. Jiné důvody nesouvisející s bolestí, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-1100 %11,11 %  

Graf

9. Užil/a jste někdy v kombinaci s opioidnimi analgetiky (předepsanými léky proti bolesti) alkohol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

10. O jak velké množství alkoholu se obvykle jednalo/jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0,2 l - 0,4 l vína/ 0,5 l piva/0,05 – 0,1 dcl tvrdého alkoholu233,33 %22,22 %  
nad 1,3 l vína/nad 2,5 l piva/více než 0,5 dcl tvrdého alkoholu233,33 %22,22 %  
0,8 – 1,2 l vína/1,5 l -2,5 l piva/0,3 – 0,5 dcl tvrdého alkoholu116,67 %11,11 %  
0,4 – 0,7 l vína/ 0,5 – 1,5 l piva/0,15 – 0,25 dcl tvrdého alkoholu116,67 %11,11 %  

Graf

11. Pokud ano, jak často jste tuto kombinaci užil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou v posledním roce360 %33,33 %  
Více než jednou za rok240 %22,22 %  

Graf

12. Užil/a jste někdy spolu s opioidními analgetiky nealkoholovou návykovou látku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne888,89 %88,89 %  
ano111,11 %11,11 %  

Graf

13. O jakou návykovou látku se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kokain1100 %11,11 %  

Graf

14. Jiná

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Jak často jste užíval/a předepsané léky proti bolesti spolu s nealkoholovými návykovými látkami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za rok375 %33,33 %  
Každý den125 %11,11 %  

Graf

16. Užil/a jste někdy více než jeden typ návykové látky spolu s předepsanými léky proti bolesti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
ano222,22 %22,22 %  

Graf

17. Jaké návykové látky jste užil/a dohromady s předepsanými léky proti bolesti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

alkohol

m mm mmmm

nic

žádné

žádné

žádné

žádné

18. V jaké situaci jste naposledy danou kombinaci léků proti bolesti spolu s návykovou látkou užil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

alkohol + analgetika

mm,m,,

nekombinuji je

nepamatuji si,je to již mnoho let

nic

nikdy

v žádné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Lávičková, J.Opioidní analgetika na lékařský předpis a návykové látky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://opioidni-analgetika-na-lekarsky-predpis-a-navykove-latky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.