Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Opioidní analgetika na lékařský předpis a návykové látky

Opioidní analgetika na lékařský předpis a návykové látky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Lávičková
Šetření:02. 02. 2010 - 02. 03. 2010
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):18 / 13.89
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při sběru dat. Tento dotazník bude sloužit pro účely zpracování studie v rámci oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě v Praze. Dotazník se zabývá užívání opioidními analgetiky na lékařský předpis, tj. léky proti chronické bolesti, a jejich kombinací s alkoholem a jinými návykovými látkami. 

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci!
 

Jana Lávičková
Vedoucí studie

 

Instrukce:
1. Pečlivě si přečtěte každou otázku a možné/navrhované odpovědi. Odpovězte pravdivě na každou otázku.
2. U každé otázky zaškrtněte/vyberte, prosím, vždy POUZE JEDNU ODPOVĚĎ. V případě otevřených otázek uveďte, prosím, stručnou odpověď, a nebo vyberte více odpovědí, které odpovídají Vaší situaci.
3. Nealkoholovými návykovými látkami se v tomto dotazníku rozumí všechny dostupné návykové látky s výjimkou tabákových výrobků.

Odpovědi respondentů

1. Datum

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3.2.2010222,22 %22,22 %  
2. 2. 2012111,11 %11,11 %  
2/2/10111,11 %11,11 %  
5.2.2010111,11 %11,11 %  
9.2.2010111,11 %11,11 %  
19.2.111,11 %11,11 %  
1.3.2010111,11 %11,11 %  
2.3.2010111,11 %11,11 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22222,22 %22,22 %  
28222,22 %22,22 %  
24111,11 %11,11 %  
40111,11 %11,11 %  
21111,11 %11,11 %  
29111,11 %11,11 %  
16111,11 %11,11 %  

Graf

3. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena777,78 %77,78 %  
Muž222,22 %22,22 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou444,44 %44,44 %  
Základní škola222,22 %22,22 %  
Vysokoškolské222,22 %22,22 %  
Učební obor bez maturity111,11 %11,11 %  

Graf

5. Ekonomická aktivita za posledních 30 dnů (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student, žák555,56 %55,56 %  
Příležitostná práce333,33 %33,33 %  
Stálé zaměstnání333,33 %33,33 %  
Nezaměstnaný (neevidován)111,11 %11,11 %  

Graf

6. jaká opioidní analgetika, tj. léky proti bolesti, v současnosti užíváte? Jak dlouho předepsanou medikaci užíváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ibalgin

m mm

nic

rivotril / dva roky

užívám maximálně ibalgin (velmi málo), ale teď mě čeká nalgesin kvůli trhání 8, budu ho brát asi 3 dny

voltarene 100 - tablety (menstruační bolesti) - cca půl roku

žádné

žádné

7. Užil/a jste někdy předepsanou medikaci z některého z následujících důvodů, které ale nesouvisely s pociťovanou bolestí (lze označit více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Změnit náladu777,78 %77,78 %  
Stimulovat uměleckou kreativitu a výkon111,11 %11,11 %  
Relaxovat111,11 %11,11 %  

Graf

8. Jiné důvody nesouvisející s bolestí, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-1100 %11,11 %  

Graf

9. Užil/a jste někdy v kombinaci s opioidnimi analgetiky (předepsanými léky proti bolesti) alkohol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

10. O jak velké množství alkoholu se obvykle jednalo/jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0,2 l - 0,4 l vína/ 0,5 l piva/0,05 – 0,1 dcl tvrdého alkoholu233,33 %22,22 %  
nad 1,3 l vína/nad 2,5 l piva/více než 0,5 dcl tvrdého alkoholu233,33 %22,22 %  
0,8 – 1,2 l vína/1,5 l -2,5 l piva/0,3 – 0,5 dcl tvrdého alkoholu116,67 %11,11 %  
0,4 – 0,7 l vína/ 0,5 – 1,5 l piva/0,15 – 0,25 dcl tvrdého alkoholu116,67 %11,11 %  

Graf

11. Pokud ano, jak často jste tuto kombinaci užil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou v posledním roce360 %33,33 %  
Více než jednou za rok240 %22,22 %  

Graf

12. Užil/a jste někdy spolu s opioidními analgetiky nealkoholovou návykovou látku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne888,89 %88,89 %  
ano111,11 %11,11 %  

Graf

13. O jakou návykovou látku se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kokain1100 %11,11 %  

Graf

14. Jiná

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Jak často jste užíval/a předepsané léky proti bolesti spolu s nealkoholovými návykovými látkami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za rok375 %33,33 %  
Každý den125 %11,11 %  

Graf

16. Užil/a jste někdy více než jeden typ návykové látky spolu s předepsanými léky proti bolesti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
ano222,22 %22,22 %  

Graf

17. Jaké návykové látky jste užil/a dohromady s předepsanými léky proti bolesti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

alkohol

m mm mmmm

nic

žádné

žádné

žádné

žádné

18. V jaké situaci jste naposledy danou kombinaci léků proti bolesti spolu s návykovou látkou užil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

alkohol + analgetika

mm,m,,

nekombinuji je

nepamatuji si,je to již mnoho let

nic

nikdy

v žádné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lávičková, J.Opioidní analgetika na lékařský předpis a návykové látky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://opioidni-analgetika-na-lekarsky-predpis-a-navykove-latky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.