Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Opožděný vývoj řeči u předškolních dětí

Opožděný vývoj řeči u předškolních dětí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Procházková
Šetření:11. 12. 2019 - 04. 01. 2020
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):19 / 5.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Nikola Procházková a žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na opožděný vývoj řeči u dětí předškolního věku. Získaná data budou využita pro účely bakalářské práce.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, zvolte vždy jen jednu odpověď. V případě otevřených otázek či možnosti doplnění odpovědi prosím napište, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas i ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Máte dítě předškolního věku, u kterého byl zjištěn opožděný vývoj řeči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3568,63 %68,63 %  
ano1631,37 %31,37 %  

Graf

2. Jak často navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každodenněotázka č. 3, několikrát do týdneotázka č. 3, několikrát do měsíceotázka č. 3, mé dítě nenavštěvuje mateřskou školu → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každodenně1270,59 %23,53 %  
několikrát do týdne423,53 %7,84 %  
mé dítě nenavštěvuje mateřskou školu15,88 %1,96 %  

Graf

3. Od kolika let navštěvuje dítě, kterému byl diagnostikován opožděný vývoj řeči, mateřskou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 3 let1066,67 %19,61 %  
od 4 let320 %5,88 %  
od 2 let16,67 %1,96 %  
od 5 let16,67 %1,96 %  

Graf

4. Jakou mateřskou školu dítě navštěvuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžnou1386,67 %25,49 %  
logopedickou213,33 %3,92 %  

Graf

5. Je dítě v péči klinického logopeda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %19,61 %  
ne533,33 %9,8 %  

Graf

6. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1280 %23,53 %  
muž320 %5,88 %  

Graf

7. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let960 %17,65 %  
35-44 let426,67 %7,84 %  
18-24 let16,67 %1,96 %  
45-54 let16,67 %1,96 %  

Graf

8. Kdo poprvé vyjádřil podezření na opožděný vývoj řeči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vy sám/a nebo někdo blízký z rodiny853,33 %15,69 %  
učitelka v mateřské škole426,67 %7,84 %  
pediatr320 %5,88 %  

Graf

9. Jak hodnotíte spolupráci s mateřskou školou při rozvoji řeči Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobrá853,33 %15,69 %  
spíše dobrá533,33 %9,8 %  
spíše špatná213,33 %3,92 %  

Graf

10. Jaké pomoci při rozvoji řeči Vašeho dítěte se Vám dostává ze strany mateřské školy? Můžete uvést více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rady, doporučení jak rozvíjet slovní zásobu dítěte640 %11,76 %  
rady, doporučení jak rozvíjet správnou výslovnost dítěte533,33 %9,8 %  
rady, doporučení jak rozvíjet koordinaci mluvidel, posilovat správné fungování mluvidel533,33 %9,8 %  
informování o materiálech využitelných pro rozvoj řeči dítěte (knihy, pracovní listy apod.)426,67 %7,84 %  
rady, doporučení jak rozvíjet motoriku a grafomotoriku dítěte426,67 %7,84 %  
kontakt na logopeda320 %5,88 %  
rady, doporučení jak jednat s dítětem320 %5,88 %  
rady, doporučení jak trénovat správné dýchání dítěte213,33 %3,92 %  
nedostává se mi žádné pomoci ze strany mateřské školy213,33 %3,92 %  
konzultace v případě potřeby, nejasností, domluvy na řešení problémových situací apod.16,67 %1,96 %  
rady, doporučení jak rozvíjet sluchové vnímání16,67 %1,96 %  

Graf

11. Máte s mateřskou školou smluvený postup, jak působit na vhodný rozvoj řeči u dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne853,33 %15,69 %  
ano746,67 %13,73 %  

Graf

12. Dodržujete tento postup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano457,14 %7,84 %  
určitě ano342,86 %5,88 %  

Graf

13. Jakým způsobem probíhá spolupráce s mateřskou školou při rozvoji řeči u Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně, alespoň jednou za měsíc konzultace s mateřskou školou853,33 %15,69 %  
nepravidelně, dle potřeby jedné ze stran533,33 %9,8 %  
spolupráce vůbec neprobíhá16,67 %1,96 %  
pravidelně, alespoň jednou za půl roku konzultace s mateřskou školou16,67 %1,96 %  

Graf

14. Uveďte prosím, jak s dítětem pracujete na rozvoji jeho řeči (cvičení, aktivity):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Basnicky, pisnicky, opakovani slov

Cvicime doma a chodime na logopedicky krouzem

cvičení dle logoeda

Cvičení mluveni

Cvičíme každý den správnou výslovnost

četba, cvičení problematických písmen

dětské říkanky, obrázky, rozvoj vyjadřovacích schopností, skládání hlásek do slov, opakujeme její slova, avšak řečená správně

Máme různé pracovní listy a knihy. Každý den pravidelně cvičíme řeč pomocí určitých slovíček.

Mluvení A trenovanim

mluvíme mezi sebou, rady od logopeda

Opakujeme společně různá slova, nebo máme hrací pomůcku, kde opakuje také slova nebo vyhledává písmenka

Pomocí obrazku

Poslechová cvičení, opakování, čtení

Procvicujeme dle knížek z edice kouzelné cteni, případně podle materiálu ze skolky

Řídím se radami, procvičujeme mluvení

15. Jak často se v rodině věnujete rozvoji řeči u Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát denně746,67 %13,73 %  
3x týdně320 %5,88 %  
jednou denně213,33 %3,92 %  
2x týdně16,67 %1,96 %  
4x týdně16,67 %1,96 %  
6x týdně16,67 %1,96 %  

Graf

16. Jaké zlepšení v oblasti řeči u svého dítěte pozorujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jeho řeč je srozumitelnejsi

Lepe mluvi

Lepsi vyslovnost

Lepší slovní zásoba, vyslovnost

Lepší vyjadřování a větší ochota mluvit

Lepší výslovnost

Lepší výslovnost

Malé

malé

nakonec vše dohnala v 7 letech

Od té doby co je ve školce, tak se rozmluvila, hodně po dětech opakuje

Pokroky jsou viditelné

pozvolné

Zatím je zlepšení minimální, ale chce to čas a trpělivost.

zvládá více , je mu lépe rozumnět

17. Daří se ve Vaší rodině, aby všechny důležité osoby působily na dítě v oblasti rozvoje řeči dle doporučovaného postupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano960 %17,65 %  
spíše ne320 %5,88 %  
určitě ano320 %5,88 %  

Graf

18. Zde můžete doplnit, co se daří, nedaří, proč apod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Daří se, chce to čas a trpělivost.

Manžel by se mohl více snažit a pochopit, že naše dítě prostě potřebuje více. Asi

Musí se pravidelně cvičit,ji tak výsledky se neukazou

Přirozený vývoj takže se to moc ovlivnit neda

u dětí, u kterých se vady řeči kombinují např. s vývojovou dysfázií, tak většina logopedů se práce s těmi dětmi "bojí" a klinických je málo a s nabídkami termínů 1 x za 2-3 týdny je to pak úplně hovno... Školka v zásadě na hovno, ZŠ v principu taky - lidí, kteří opravdu umí pracovat s dětmi s vadami řeči je jak šafránu - spíše je člověk najde ve velkých městech, ale na menších městech je to převážně bez šance...

19. Co byste doporučil/a rodičům dětí s opožděným vývojem řeči?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby nic nezanedbali

Aby se jim věnovali naplno, cvičili s nimi, pouštěli pohádky, kde mluví srozumitelně, to dítě přeci jen opakuje to co slyší..

aby zacali cvičit s dítětem co nejdříve

hledat logopeda - šikovného, který s dítětem bude systematicky pracovat, ideálně tak, aby se dítě na ty 20-minutovky těšilo; a začít brzo - v 5 letech už je to skoro s křížkem po funuse...

Mluvit,mluvit,mluvit

Navštívit odborníka

nepořizujte si deti

Nespěchat a být trpělivý

Netlačit na dítě a vyžadovat duslednost

Nevzdavat to a trenovat

Nezanedbavat sve dite, venovat se mu po vsech strankach, rozvijet a davat mu lasku

stejný postup jako my, návštěva logopedie a pořád cvičit

Určitě to chce začít řešit co nejdříve a hlavně pravidelně cvičit podle pokynů logopeda.

Výdržet

Zavcasu resit tento problem

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte dítě předškolního věku, u kterého byl zjištěn opožděný vývoj řeči?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi každodenně na otázku 2. Jak často navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi od 3 let na otázku 3. Od kolika let navštěvuje dítě, kterému byl diagnostikován opožděný vývoj řeči, mateřskou školu?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi běžnou na otázku 4. Jakou mateřskou školu dítě navštěvuje?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Je dítě v péči klinického logopeda?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 6. Vaše pohlaví:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte dítě předškolního věku, u kterého byl zjištěn opožděný vývoj řeči?

2. Jak často navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?

3. Od kolika let navštěvuje dítě, kterému byl diagnostikován opožděný vývoj řeči, mateřskou školu?

4. Jakou mateřskou školu dítě navštěvuje?

5. Je dítě v péči klinického logopeda?

6. Vaše pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte dítě předškolního věku, u kterého byl zjištěn opožděný vývoj řeči?

2. Jak často navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?

3. Od kolika let navštěvuje dítě, kterému byl diagnostikován opožděný vývoj řeči, mateřskou školu?

4. Jakou mateřskou školu dítě navštěvuje?

5. Je dítě v péči klinického logopeda?

6. Vaše pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Procházková, N.Opožděný vývoj řeči u předškolních dětí (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://opozdeny-vyvoj-reci-u-predsk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.