Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oprávnění aplikací v systému Android

Oprávnění aplikací v systému Android

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Šimonovský
Šetření:12. 04. 2015 - 30. 04. 2015
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):25 / 17.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Víte, s čím při instalaci aplikace v prostředí systému Android souhlasíte?

Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete s vypracováním praktické části bakalářské práce s názvem „Úroveň znalostí oprávnění aplikací uživateli smartphone“, kterou zpracovávám během studia na Fakultě informatiky a statistiky na Vysoké školy ekonomické v Praze.

Při instalaci aplikace do mobilního telefonu, jste vyzváni k odsouhlasení oprávnění. Následující kvíz, zjišťuje, jak jim rozumíte. Pokuste se odpovědět bez nápovědy vašeho telefonu.

Kvíz má 19 otázek, které jsou přiřazeny k různým oprávněním instalované aplikace. U kvízové otázky může být jen jedna nebo několik odpovědí správných.

Odpovědi respondentů

1. Máte chytrý telefon

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Se systémem Androidotázka č. 2, Se systémem iOS (Apple) → konec dotazníku, S jiným systémem → konec dotazníku, Nemám → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se systémem Android9769,78 %69,78 %  
Se systémem iOS (Apple)2115,11 %15,11 %  
S jiným systémem117,91 %7,91 %  
Nemám107,19 %7,19 %  

Graf

2. Schválením oprávnění „Čtení textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Četla vaše SMS nebo MMS zprávy9395,88 %66,91 %  
Zachytila SMS zprávu a skryla ji před vámi1010,31 %7,19 %  
Četla vaše emaily66,19 %4,32 %  
Napsala SMS anebo MMS zprávu55,15 %3,6 %  

Graf

3. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna nastavení systému“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Změnit konfiguraci systému8587,63 %61,15 %  
Změnit podsvícení displeje3232,99 %23,02 %  
Vypnout Wi-Fi2828,87 %20,14 %  
Vypnout telefon88,25 %5,76 %  

Graf

4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odesílala SMS zprávy9092,78 %64,75 %  
Mohla přijímat SMS zprávy1010,31 %7,19 %  
Četla vaše existující SMS zprávy1010,31 %7,19 %  
Upravila vaše existující SMS zprávy33,09 %2,16 %  

Graf

5. Jestliže instalovaná aplikace požaduje oprávnění „Načtení spuštěných aplikací“, pak schválením povolujete (bez vašeho vědomí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Získat informace o používaných aplikacích7880,41 %56,12 %  
Získat seznam nainstalovaných aplikací3839,18 %27,34 %  
Zapnout aplikaci1414,43 %10,07 %  
Vypnout aplikaci55,15 %3,6 %  

Graf

6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zapnout mobilní data6769,07 %48,2 %  
Připojit se k síti Wi-Fi6567,01 %46,76 %  
Zapnout Wi-Fi4748,45 %33,81 %  
Uvést telefon do off-line módu2424,74 %17,27 %  

Graf

7. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava kontaktů“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smazat určité údaje z kontaktu6567,01 %46,76 %  
Sdílet údaje o kontaktech4445,36 %31,65 %  
Upravit protokol o volání1717,53 %12,23 %  
Volat44,12 %2,88 %  

Graf

8. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení stavu a identity telefonu“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zjistit identifikační číslo telefonu7880,41 %56,12 %  
Zjistit telefonní číslo5152,58 %36,69 %  
Přesměrovat hovor55,15 %3,6 %  
Vytočit libovolné číslo33,09 %2,16 %  

Graf

9. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Zabránění přechodu zařízení do režimu spánku“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Udržet neustále zapnutou obrazovku8082,47 %57,55 %  
Odemknout zařízení1313,4 %9,35 %  
Vypnout obrazovku1111,34 %7,91 %  
Zamknout zařízení1111,34 %7,91 %  

Graf

10. Schválením oprávnění „Příjem textových zpráv (SMS)“, aplikaci povolujete, aby

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zachytila SMS zprávu, skryla ji před vámi (nebyly jste na ni upozorněni)5960,82 %42,45 %  
Aplikací zachycená SMS zpráva byla také přečtena a smazána, aniž byste na to byli upozorněni3334,02 %23,74 %  
Aplikace poslala SMS1919,59 %13,67 %  
Aplikace napsala SMS zprávu1515,46 %10,79 %  

Graf

11. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Vypnutí indikátoru LED přenosu při použití fotoaparátu“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pořídit fotografii/video bez Vašeho vědomí4546,39 %32,37 %  
Zapnout fotoaparát4445,36 %31,65 %  
Odeslat fotografii1818,56 %12,95 %  
Odstranit fotografii22,06 %1,44 %  

Graf

12. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení událostí kalendáře a důvěrné informace“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Číst události v kalendáři (vlastní i sdílené)9092,78 %64,75 %  
Ukládat informace o událostech4243,3 %30,22 %  
Získat telefonní číslo z tel. seznamu1515,46 %10,79 %  
Odstranit událost z kalendáře55,15 %3,6 %  

Graf

13. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení kontaktů“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukládat informace o kontaktech7981,44 %56,83 %  
Sdílet informace o tom jak často voláte a komu3536,08 %25,18 %  
Vytvořit kontakt66,19 %4,32 %  
Smazat kontakt22,06 %1,44 %  

Graf

14. Schválením oprávnění „Úprava textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upravila SMS zprávu9092,78 %64,75 %  
Smazala SMS zprávu3232,99 %23,02 %  
Vytvořila SMS zprávu2929,9 %20,86 %  
Odeslala SMS zprávu88,25 %5,76 %  

Graf

15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zápis dat aplikace na SD kartu3536,08 %25,18 %  
Zápis do adresáře na SD kartě, který nevlastní aplikace3131,96 %22,3 %  
Zápis na interní paměť telefonu1717,53 %12,23 %  
Čtení dat aplikace na SD kartě1414,43 %10,07 %  

Graf

16. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přibližná poloha (pomocí sítě)“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zjistit přibližnou polohu pomocí mobilního vysílače a Wi-Fi6061,86 %43,17 %  
Odeslat informace o poloze5960,82 %42,45 %  
Připojit se k síti za účelem zjištění polohy3940,21 %28,06 %  
Zapnout Wi-Fi1212,37 %8,63 %  

Graf

17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odeslat informace na aplikační server7678,35 %54,68 %  
Zjistit stav telefonu3334,02 %23,74 %  
Poslat SMS1313,4 %9,35 %  
Číst telefonní seznam1111,34 %7,91 %  

Graf

18. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přímé volání na libovolná telefonní čísla“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez dovolení volat na libovolná čísla6971,13 %49,64 %  
Upravit protokol o volání3637,11 %25,9 %  
Smazat kontakt44,12 %2,88 %  
Číst SMS zprávu22,06 %1,44 %  

Graf

19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Připojit se k Wi-Fi síti8082,47 %57,55 %  
Odeslat informace o síti Wi-Fi3131,96 %22,3 %  
Upravit nastavení Wi-Fi v zařízení3131,96 %22,3 %  
Zjistit zařízení připojená do Wi-Fi sítě3030,93 %21,58 %  

Graf

20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zjistit přesnou polohu pomocí GPS nebo síťových zdrojů7779,38 %55,4 %  
Odeslat informace o Vaší poloze6061,86 %43,17 %  
Zapnout GPS5556,7 %39,57 %  
Zvýšit spotřebu energie vytěžováním zařízení3232,99 %23,02 %  

Graf

Řekněte nám něco o sobě

 

21. Která možnost nejlépe vystihuje vaše chování a postoj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oprávnění aplikací při instalaci kontroluji a jejich rozsah ovlivňují moje rozhodnutí, zda aplikaci instalovat4344,33 %30,94 %  
Oprávnění aplikací při instalaci čtu, ale jejich rozsah nijak neovlivňují mé rozhodnutí, zda aplikaci instalovat3738,14 %26,62 %  
Oprávnění aplikací při instalaci nečtu ani mne jejich rozsah nijak neovlivňují v rozhodnutí, zda aplikaci instalovat1717,53 %12,23 %  

Graf

22. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4950,52 %35,25 %  
Muž4849,48 %34,53 %  

Graf

23. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 25 let5758,76 %41,01 %  
25 – 30 let1616,49 %11,51 %  
15 – 20 let1515,46 %10,79 %  
40 a více88,25 %5,76 %  
35 – 40 let11,03 %0,72 %  

Graf

24. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4344,33 %30,94 %  
Vysokoškolské (Bc. a další)2929,9 %20,86 %  
Vysokoškolské (Ing. a další)1212,37 %8,63 %  
Základní88,25 %5,76 %  
Vysokoškolské (CSc. a další)33,09 %2,16 %  
Středoškolské s výučním listem22,06 %1,44 %  

Graf

25. Jak dlouho používáte Smartphone

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 2 roky3334,02 %23,74 %  
2 – 4 roky3030,93 %21,58 %  
4 – 6 let2626,8 %18,71 %  
6 a více let88,25 %5,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna nastavení systému“

 • odpověď Změnit konfiguraci systému:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mohla přijímat SMS zprávy na otázku 4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smazala SMS zprávu na otázku 14. Schválením oprávnění „Úprava textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachytila SMS zprávu, skryla ji před vámi (nebyly jste na ni upozorněni) na otázku 10. Schválením oprávnění „Příjem textových zpráv (SMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uvést telefon do off-line módu na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit stav telefonu na otázku 17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 – 30 let na otázku 23. Váš věk
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit identifikační číslo telefonu na otázku 8. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení stavu a identity telefonu“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zápis do adresáře na SD kartě, který nevlastní aplikace na otázku 15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Upravit nastavení Wi-Fi v zařízení na otázku 19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oprávnění aplikací při instalaci kontroluji a jejich rozsah ovlivňují moje rozhodnutí, zda aplikaci instalovat na otázku 21. Která možnost nejlépe vystihuje vaše chování a postoj
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtení dat aplikace na SD kartě na otázku 15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Udržet neustále zapnutou obrazovku na otázku 9. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Zabránění přechodu zařízení do režimu spánku“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – 6 let na otázku 25. Jak dlouho používáte Smartphone
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získat seznam nainstalovaných aplikací na otázku 5. Jestliže instalovaná aplikace požaduje oprávnění „Načtení spuštěných aplikací“, pak schválením povolujete (bez vašeho vědomí)

4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby

 • odpověď Odesílala SMS zprávy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachytila SMS zprávu a skryla ji před vámi na otázku 2. Schválením oprávnění „Čtení textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uvést telefon do off-line módu na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Upravit protokol o volání na otázku 7. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava kontaktů“
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vypnout obrazovku na otázku 9. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Zabránění přechodu zařízení do režimu spánku“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smazala SMS zprávu na otázku 14. Schválením oprávnění „Úprava textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zápis na interní paměť telefonu na otázku 15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Číst telefonní seznam na otázku 17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslat SMS na otázku 17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oprávnění aplikací při instalaci nečtu ani mne jejich rozsah nijak neovlivňují v rozhodnutí, zda aplikaci instalovat na otázku 21. Která možnost nejlépe vystihuje vaše chování a postoj
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 – 20 let na otázku 23. Váš věk

5. Jestliže instalovaná aplikace požaduje oprávnění „Načtení spuštěných aplikací“, pak schválením povolujete (bez vašeho vědomí)

 • odpověď Získat informace o používaných aplikacích:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachytila SMS zprávu a skryla ji před vámi na otázku 2. Schválením oprávnění „Čtení textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četla vaše existující SMS zprávy na otázku 4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mohla přijímat SMS zprávy na otázku 4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získat telefonní číslo z tel. seznamu na otázku 12. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení událostí kalendáře a důvěrné informace“
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změnit podsvícení displeje na otázku 3. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna nastavení systému“
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uvést telefon do off-line módu na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zápis do adresáře na SD kartě, který nevlastní aplikace na otázku 15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Upravit nastavení Wi-Fi v zařízení na otázku 19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – 6 let na otázku 25. Jak dlouho používáte Smartphone
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smazala SMS zprávu na otázku 14. Schválením oprávnění „Úprava textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit telefonní číslo na otázku 8. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení stavu a identity telefonu“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odeslat informace o Vaší poloze na otázku 20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“

6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“

 • odpověď Připojit se k síti Wi-Fi:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četla vaše existující SMS zprávy na otázku 4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby

7. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava kontaktů“

 • odpověď Sdílet údaje o kontaktech:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mohla přijímat SMS zprávy na otázku 4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby

8. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení stavu a identity telefonu“

 • odpověď Zjistit identifikační číslo telefonu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Číst telefonní seznam na otázku 17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslat SMS na otázku 17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – 6 let na otázku 25. Jak dlouho používáte Smartphone
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pořídit fotografii/video bez Vašeho vědomí na otázku 11. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Vypnutí indikátoru LED přenosu při použití fotoaparátu“

9. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Zabránění přechodu zařízení do režimu spánku“

 • odpověď Udržet neustále zapnutou obrazovku:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachytila SMS zprávu a skryla ji před vámi na otázku 2. Schválením oprávnění „Čtení textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zápis do adresáře na SD kartě, který nevlastní aplikace na otázku 15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit přibližnou polohu pomocí mobilního vysílače a Wi-Fi na otázku 16. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přibližná poloha (pomocí sítě)“
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské s maturitou na otázku 24. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtení dat aplikace na SD kartě na otázku 15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – 6 let na otázku 25. Jak dlouho používáte Smartphone
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uvést telefon do off-line módu na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit stav telefonu na otázku 17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změnit podsvícení displeje na otázku 3. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna nastavení systému“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšit spotřebu energie vytěžováním zařízení na otázku 20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Upravit nastavení Wi-Fi v zařízení na otázku 19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit telefonní číslo na otázku 8. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení stavu a identity telefonu“

12. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení událostí kalendáře a důvěrné informace“

 • odpověď Číst události v kalendáři (vlastní i sdílené):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mohla přijímat SMS zprávy na otázku 4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapnout aplikaci na otázku 5. Jestliže instalovaná aplikace požaduje oprávnění „Načtení spuštěných aplikací“, pak schválením povolujete (bez vašeho vědomí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uvést telefon do off-line módu na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachytila SMS zprávu, skryla ji před vámi (nebyly jste na ni upozorněni) na otázku 10. Schválením oprávnění „Příjem textových zpráv (SMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odeslat fotografii na otázku 11. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Vypnutí indikátoru LED přenosu při použití fotoaparátu“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zápis dat aplikace na SD kartu na otázku 15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit přibližnou polohu pomocí mobilního vysílače a Wi-Fi na otázku 16. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přibližná poloha (pomocí sítě)“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Číst telefonní seznam na otázku 17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Upravit nastavení Wi-Fi v zařízení na otázku 19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapnout GPS na otázku 20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – 6 let na otázku 25. Jak dlouho používáte Smartphone
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapnout Wi-Fi na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oprávnění aplikací při instalaci kontroluji a jejich rozsah ovlivňují moje rozhodnutí, zda aplikaci instalovat na otázku 21. Která možnost nejlépe vystihuje vaše chování a postoj
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské s maturitou na otázku 24. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připojit se k Wi-Fi síti na otázku 19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit identifikační číslo telefonu na otázku 8. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení stavu a identity telefonu“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit přesnou polohu pomocí GPS nebo síťových zdrojů na otázku 20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“

13. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení kontaktů“

 • odpověď Ukládat informace o kontaktech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mohla přijímat SMS zprávy na otázku 4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapnout aplikaci na otázku 5. Jestliže instalovaná aplikace požaduje oprávnění „Načtení spuštěných aplikací“, pak schválením povolujete (bez vašeho vědomí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Číst telefonní seznam na otázku 17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změnit podsvícení displeje na otázku 3. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna nastavení systému“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtení dat aplikace na SD kartě na otázku 15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“

14. Schválením oprávnění „Úprava textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby

 • odpověď Upravila SMS zprávu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachytila SMS zprávu a skryla ji před vámi na otázku 2. Schválením oprávnění „Čtení textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mohla přijímat SMS zprávy na otázku 4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uvést telefon do off-line módu na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Číst telefonní seznam na otázku 17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Upravit nastavení Wi-Fi v zařízení na otázku 19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – 6 let na otázku 25. Jak dlouho používáte Smartphone
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit přibližnou polohu pomocí mobilního vysílače a Wi-Fi na otázku 16. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přibližná poloha (pomocí sítě)“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachytila SMS zprávu, skryla ji před vámi (nebyly jste na ni upozorněni) na otázku 10. Schválením oprávnění „Příjem textových zpráv (SMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapnout Wi-Fi na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sdílet údaje o kontaktech na otázku 7. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava kontaktů“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oprávnění aplikací při instalaci kontroluji a jejich rozsah ovlivňují moje rozhodnutí, zda aplikaci instalovat na otázku 21. Která možnost nejlépe vystihuje vaše chování a postoj
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské s maturitou na otázku 24. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připojit se k Wi-Fi síti na otázku 19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získat informace o používaných aplikacích na otázku 5. Jestliže instalovaná aplikace požaduje oprávnění „Načtení spuštěných aplikací“, pak schválením povolujete (bez vašeho vědomí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit identifikační číslo telefonu na otázku 8. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení stavu a identity telefonu“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit přesnou polohu pomocí GPS nebo síťových zdrojů na otázku 20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zápis dat aplikace na SD kartu na otázku 15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“

17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“

 • odpověď Odeslat informace na aplikační server:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zápis dat aplikace na SD kartu na otázku 15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“

19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“

 • odpověď Připojit se k Wi-Fi síti:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachytila SMS zprávu a skryla ji před vámi na otázku 2. Schválením oprávnění „Čtení textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získat telefonní číslo z tel. seznamu na otázku 12. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení událostí kalendáře a důvěrné informace“
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smazala SMS zprávu na otázku 14. Schválením oprávnění „Úprava textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit telefonní číslo na otázku 8. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení stavu a identity telefonu“
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uvést telefon do off-line módu na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapnout Wi-Fi na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připojit se k síti za účelem zjištění polohy na otázku 16. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přibližná poloha (pomocí sítě)“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odeslat fotografii na otázku 11. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Vypnutí indikátoru LED přenosu při použití fotoaparátu“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změnit podsvícení displeje na otázku 3. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna nastavení systému“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské s maturitou na otázku 24. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapnout GPS na otázku 20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit přibližnou polohu pomocí mobilního vysílače a Wi-Fi na otázku 16. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přibližná poloha (pomocí sítě)“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachytila SMS zprávu, skryla ji před vámi (nebyly jste na ni upozorněni) na otázku 10. Schválením oprávnění „Příjem textových zpráv (SMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapnout mobilní data na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit stav telefonu na otázku 17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit přesnou polohu pomocí GPS nebo síťových zdrojů na otázku 20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Upravit nastavení Wi-Fi v zařízení na otázku 19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – 4 roky na otázku 25. Jak dlouho používáte Smartphone

20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“

 • odpověď Zjistit přesnou polohu pomocí GPS nebo síťových zdrojů:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mohla přijímat SMS zprávy na otázku 4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapnout Wi-Fi na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uvést telefon do off-line módu na otázku 6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjistit přibližnou polohu pomocí mobilního vysílače a Wi-Fi na otázku 16. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přibližná poloha (pomocí sítě)“
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské (Ing. a další) na otázku 24. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachytila SMS zprávu, skryla ji před vámi (nebyly jste na ni upozorněni) na otázku 10. Schválením oprávnění „Příjem textových zpráv (SMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sdílet údaje o kontaktech na otázku 7. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava kontaktů“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změnit podsvícení displeje na otázku 3. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna nastavení systému“
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smazala SMS zprávu na otázku 14. Schválením oprávnění „Úprava textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Upravit nastavení Wi-Fi v zařízení na otázku 19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte chytrý telefon

2. Schválením oprávnění „Čtení textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby

3. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna nastavení systému“

4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby

5. Jestliže instalovaná aplikace požaduje oprávnění „Načtení spuštěných aplikací“, pak schválením povolujete (bez vašeho vědomí)

6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“

7. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava kontaktů“

8. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení stavu a identity telefonu“

9. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Zabránění přechodu zařízení do režimu spánku“

10. Schválením oprávnění „Příjem textových zpráv (SMS)“, aplikaci povolujete, aby

11. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Vypnutí indikátoru LED přenosu při použití fotoaparátu“

12. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení událostí kalendáře a důvěrné informace“

13. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení kontaktů“

14. Schválením oprávnění „Úprava textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby

15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“

16. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přibližná poloha (pomocí sítě)“

17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“

18. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přímé volání na libovolná telefonní čísla“

19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“

20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“

21. Která možnost nejlépe vystihuje vaše chování a postoj

22. Jste

23. Váš věk

24. Nejvyšší dosažené vzdělání

25. Jak dlouho používáte Smartphone

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte chytrý telefon

2. Schválením oprávnění „Čtení textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby

3. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna nastavení systému“

4. Schválením oprávnění „Odesílaní zpráv SMS“ aplikaci povolujete, aby

5. Jestliže instalovaná aplikace požaduje oprávnění „Načtení spuštěných aplikací“, pak schválením povolujete (bez vašeho vědomí)

6. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Změna připojení k síti“

7. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava kontaktů“

8. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení stavu a identity telefonu“

9. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Zabránění přechodu zařízení do režimu spánku“

10. Schválením oprávnění „Příjem textových zpráv (SMS)“, aplikaci povolujete, aby

11. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Vypnutí indikátoru LED přenosu při použití fotoaparátu“

12. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení událostí kalendáře a důvěrné informace“

13. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Čtení kontaktů“

14. Schválením oprávnění „Úprava textových zpráv (SMS nebo MMS)“, aplikaci povolujete, aby

15. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB“

16. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přibližná poloha (pomocí sítě)“

17. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Úplný přístup k síti“

18. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přímé volání na libovolná telefonní čísla“

19. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi“

20. Označte, co aplikaci povolíte schválením oprávnění „Přesná poloha (pomocí GPS a sítě)“

21. Která možnost nejlépe vystihuje vaše chování a postoj

22. Jste

23. Váš věk

24. Nejvyšší dosažené vzdělání

25. Jak dlouho používáte Smartphone

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimonovský, M.Oprávnění aplikací v systému Android (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://opravneni-aplikaci-v-systemu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.