Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oprávnění veřejných dotací kultuře

Oprávnění veřejných dotací kultuře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Libánková
Šetření:07. 01. 2013 - 31. 01. 2013
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku pro potřeby diplomové práce s názvem "Veřejné dotace kultuře".

Děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3666,67 %66,67 %  
Muž1833,33 %33,33 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 252138,89 %38,89 %  
26 - 301324,07 %24,07 %  
41 - 50712,96 %12,96 %  
31 - 40712,96 %12,96 %  
51 - 6047,41 %7,41 %  
do 18 let23,7 %3,7 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3055,56 %55,56 %  
středoškolské2037,04 %37,04 %  
základní47,41 %7,41 %  

Graf

4. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Úspěch českých umělců (malířů, zpěváků, herců atd.) dává lidem pocit hrdosti na tyto úspěchy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2444,44 %44,44 %  
souhlasím1222,22 %22,22 %  
spíše nesouhlasím1120,37 %20,37 %  
nesouhlasím47,41 %7,41 %  
nevím35,56 %5,56 %  

Graf

5. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Umění nám pomáhá lépe porozumět naší vlastní zemi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1935,19 %35,19 %  
souhlasím1527,78 %27,78 %  
spíše nesouhlasím916,67 %16,67 %  
nevím712,96 %12,96 %  
nesouhlasím47,41 %7,41 %  

Graf

6. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Z umění těží (mají prospěch) pouze ti lidé, kteří se ho nějakým způsobem účastní (navštěvují, vytváří ho atd.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1629,63 %29,63 %  
spíše nesouhlasím1629,63 %29,63 %  
spíše souhlasím1324,07 %24,07 %  
souhlasím611,11 %11,11 %  
nevím35,56 %5,56 %  

Graf

7. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Umění hraje významnou roli při utváření pohledu na náš způsob života.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2138,89 %38,89 %  
souhlasím1935,19 %35,19 %  
spíše nesouhlasím916,67 %16,67 %  
nevím47,41 %7,41 %  
nesouhlasím11,85 %1,85 %  

Graf

8. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Nesmíme dovolit, aby umění zaniklo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3666,67 %66,67 %  
spíše souhlasím1120,37 %20,37 %  
nesouhlasím47,41 %7,41 %  
nevím23,7 %3,7 %  
spíše nesouhlasím11,85 %1,85 %  

Graf

9. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Pro děti základních škol je důležité, aby součástí jejich základního vzdělání byla i výuka umění (např. hudební, výtvarná nebo dramatická výchova).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3972,22 %72,22 %  
spíše souhlasím814,81 %14,81 %  
nesouhlasím35,56 %5,56 %  
spíše nesouhlasím35,56 %5,56 %  
nevím11,85 %1,85 %  

Graf

10. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Umění často ubližuje naší společnosti tím, že je příliš kritické k našemu způsobu života.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2342,59 %42,59 %  
spíše nesouhlasím2138,89 %38,89 %  
nevím611,11 %11,11 %  
spíše souhlasím23,7 %3,7 %  
souhlasím23,7 %3,7 %  

Graf

11. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Všechny divadelní , operní a baletní společnosti, a veřejné umělecké galerie by měly být financované pouze z vlastních zdrojů (např. z prodeje vstupenek).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1833,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím1527,78 %27,78 %  
spíše souhlasím1222,22 %22,22 %  
souhlasím611,11 %11,11 %  
nevím35,56 %5,56 %  

Graf

12. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění za předpokladu, že by Vaše daně byly upraveny tak, že byste uvedenou částku musel(a) skutečně zaplatit? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10001222,22 %22,22 %  
100814,81 %14,81 %  
500611,11 %11,11 %  
500059,26 %9,26 %  
120035,56 %5,56 %  
80023,7 %3,7 %  
20023,7 %3,7 %  
150023,7 %3,7 %  
123,7 %3,7 %  
300023,7 %3,7 %  
ostatní odpovědi 4000
10000
2000
30
300
30000
0.001
001
1100
20
1018,52 %18,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1257.04
Minimum:1
Maximum:5000
Variační rozpětí:4999
Rozptyl:2225588.24
Směrodatná odchylka:1491.84
Medián:1000
Modus:1000

Graf

13. Nyní předpokládejme, že by nenastaly žádné změny ve Vašich celkových daních. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10001018,52 %18,52 %  
500814,81 %14,81 %  
5000712,96 %12,96 %  
100611,11 %11,11 %  
120047,41 %7,41 %  
20023,7 %3,7 %  
123,7 %3,7 %  
100000000011,85 %1,85 %  
300011,85 %1,85 %  
150011,85 %1,85 %  
ostatní odpovědi 10000
300
12000
10
3500
0.001
0000000000000000001
2000
700
5789
150
50
1222,22 %22,22 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1636.02
Minimum:1
Maximum:10000
Variační rozpětí:9999
Rozptyl:4503868.39
Směrodatná odchylka:2122.23
Medián:1000
Modus:1000

Graf

14. Kolik kulturních událostí jste navštívil(a) za poslední rok? (kulturní událostí je myšleno profesionální divadelní, operní, operetní, muzikálové, taneční nebo hudební představení, nebo profesionální výstava umění)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 51731,48 %31,48 %  
6 - 101629,63 %29,63 %  
15 a více1324,07 %24,07 %  
žádnou47,41 %7,41 %  
11 - 1547,41 %7,41 %  

Graf

15. Preferuji ………..vládních výdajů na kulturu a umění. (Ze státního rozpočtu putuje do Ministerstva kultury pouze 0,71% z celkové sumy přerozdělovaných financí - zhruba 8 miliard)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zvýšeníotázka č. 16, žádnou změnu ve → konec dotazníku, snížení → konec dotazníku, nevím, nemám názor → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení3055,56 %55,56 %  
žádnou změnu ve1120,37 %20,37 %  
snížení916,67 %16,67 %  
nevím, nemám názor47,41 %7,41 %  

Graf

16. Této změny by mělo být dosaženo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [redukcí v jiných vládních výdajíchotázka č. 17, zvýšením daníotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
redukcí v jiných vládních výdajích31100 %57,41 %  

Graf

17. Redukcí ve kterých vládních výdajích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo obrany1653,33 %29,63 %  
Ministerstvo financí620 %11,11 %  
Ministerstvo zahraničních věcí26,67 %3,7 %  
Ministerstvo pro místní rozvoj13,33 %1,85 %  
Ministerstvo dopravy13,33 %1,85 %  
Ministerstvo spravedlnosti13,33 %1,85 %  
Ministerstvo zdravotnictví13,33 %1,85 %  
Ministerstvo v13,33 %1,85 %  
Ministerstvo práce a sociálních věcí13,33 %1,85 %  

Graf

18. Takto získané prostředky by bylo vhodné využít na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení množství uměleckých aktivit1446,67 %25,93 %  
zlepšení umělecké kvality1033,33 %18,52 %  
snížení cen vstupenek516,67 %9,26 %  
to, co umělci uznají za vhodné - oni tomu rozumějí13,33 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Umění hraje významnou roli při utváření pohledu na náš způsob života.

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 500 - 1000 > na otázku 13. Nyní předpokládejme, že by nenastaly žádné změny ve Vašich celkových daních. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)

8. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Nesmíme dovolit, aby umění zaniklo.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ministerstvo obrany na otázku 17. Redukcí ve kterých vládních výdajích?

12. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění za předpokladu, že by Vaše daně byly upraveny tak, že byste uvedenou částku musel(a) skutečně zaplatit? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)

 • odpověď < 0.001 - 100 >:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 0.001 - 100 > na otázku 13. Nyní předpokládejme, že by nenastaly žádné změny ve Vašich celkových daních. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)

15. Preferuji ………..vládních výdajů na kulturu a umění. (Ze státního rozpočtu putuje do Ministerstva kultury pouze 0,71% z celkové sumy přerozdělovaných financí - zhruba 8 miliard)

 • odpověď zvýšení:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Všechny divadelní , operní a baletní společnosti, a veřejné umělecké galerie by měly být financované pouze z vlastních zdrojů (např. z prodeje vstupenek).
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2000 - 5789 > na otázku 13. Nyní předpokládejme, že by nenastaly žádné změny ve Vašich celkových daních. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ministerstvo obrany na otázku 17. Redukcí ve kterých vládních výdajích?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlepšení umělecké kvality na otázku 18. Takto získané prostředky by bylo vhodné využít na:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvýšení množství uměleckých aktivit na otázku 18. Takto získané prostředky by bylo vhodné využít na:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi redukcí v jiných vládních výdajích na otázku 16. Této změny by mělo být dosaženo:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 a více na otázku 14. Kolik kulturních událostí jste navštívil(a) za poslední rok? (kulturní událostí je myšleno profesionální divadelní, operní, operetní, muzikálové, taneční nebo hudební představení, nebo profesionální výstava umění)

16. Této změny by mělo být dosaženo:

 • odpověď redukcí v jiných vládních výdajích:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Všechny divadelní , operní a baletní společnosti, a veřejné umělecké galerie by měly být financované pouze z vlastních zdrojů (např. z prodeje vstupenek).
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2000 - 5789 > na otázku 13. Nyní předpokládejme, že by nenastaly žádné změny ve Vašich celkových daních. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvýšení na otázku 15. Preferuji ………..vládních výdajů na kulturu a umění. (Ze státního rozpočtu putuje do Ministerstva kultury pouze 0,71% z celkové sumy přerozdělovaných financí - zhruba 8 miliard)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ministerstvo obrany na otázku 17. Redukcí ve kterých vládních výdajích?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlepšení umělecké kvality na otázku 18. Takto získané prostředky by bylo vhodné využít na:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvýšení množství uměleckých aktivit na otázku 18. Takto získané prostředky by bylo vhodné využít na:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 a více na otázku 14. Kolik kulturních událostí jste navštívil(a) za poslední rok? (kulturní událostí je myšleno profesionální divadelní, operní, operetní, muzikálové, taneční nebo hudební představení, nebo profesionální výstava umění)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Úspěch českých umělců (malířů, zpěváků, herců atd.) dává lidem pocit hrdosti na tyto úspěchy.

5. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Umění nám pomáhá lépe porozumět naší vlastní zemi.

6. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Z umění těží (mají prospěch) pouze ti lidé, kteří se ho nějakým způsobem účastní (navštěvují, vytváří ho atd.).

7. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Umění hraje významnou roli při utváření pohledu na náš způsob života.

8. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Nesmíme dovolit, aby umění zaniklo.

9. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Pro děti základních škol je důležité, aby součástí jejich základního vzdělání byla i výuka umění (např. hudební, výtvarná nebo dramatická výchova).

10. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Umění často ubližuje naší společnosti tím, že je příliš kritické k našemu způsobu života.

11. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Všechny divadelní , operní a baletní společnosti, a veřejné umělecké galerie by měly být financované pouze z vlastních zdrojů (např. z prodeje vstupenek).

12. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění za předpokladu, že by Vaše daně byly upraveny tak, že byste uvedenou částku musel(a) skutečně zaplatit? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)

13. Nyní předpokládejme, že by nenastaly žádné změny ve Vašich celkových daních. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)

14. Kolik kulturních událostí jste navštívil(a) za poslední rok? (kulturní událostí je myšleno profesionální divadelní, operní, operetní, muzikálové, taneční nebo hudební představení, nebo profesionální výstava umění)

15. Preferuji ………..vládních výdajů na kulturu a umění. (Ze státního rozpočtu putuje do Ministerstva kultury pouze 0,71% z celkové sumy přerozdělovaných financí - zhruba 8 miliard)

16. Této změny by mělo být dosaženo:

17. Redukcí ve kterých vládních výdajích?

18. Takto získané prostředky by bylo vhodné využít na:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Úspěch českých umělců (malířů, zpěváků, herců atd.) dává lidem pocit hrdosti na tyto úspěchy.

5. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Umění nám pomáhá lépe porozumět naší vlastní zemi.

6. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Z umění těží (mají prospěch) pouze ti lidé, kteří se ho nějakým způsobem účastní (navštěvují, vytváří ho atd.).

7. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Umění hraje významnou roli při utváření pohledu na náš způsob života.

8. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Nesmíme dovolit, aby umění zaniklo.

9. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Pro děti základních škol je důležité, aby součástí jejich základního vzdělání byla i výuka umění (např. hudební, výtvarná nebo dramatická výchova).

10. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Umění často ubližuje naší společnosti tím, že je příliš kritické k našemu způsobu života.

11. Vyjádřete svůj (ne)souhlas s následujícím tvrzením: Všechny divadelní , operní a baletní společnosti, a veřejné umělecké galerie by měly být financované pouze z vlastních zdrojů (např. z prodeje vstupenek).

12. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění za předpokladu, že by Vaše daně byly upraveny tak, že byste uvedenou částku musel(a) skutečně zaplatit? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)

13. Nyní předpokládejme, že by nenastaly žádné změny ve Vašich celkových daních. Jakou maximální částkou byste chtěl(a) prostřednictvím svých daní každoročně přispívat na podporu kultury a umění? (zaokrouhlete prosím na stovky Kč)

14. Kolik kulturních událostí jste navštívil(a) za poslední rok? (kulturní událostí je myšleno profesionální divadelní, operní, operetní, muzikálové, taneční nebo hudební představení, nebo profesionální výstava umění)

15. Preferuji ………..vládních výdajů na kulturu a umění. (Ze státního rozpočtu putuje do Ministerstva kultury pouze 0,71% z celkové sumy přerozdělovaných financí - zhruba 8 miliard)

16. Této změny by mělo být dosaženo:

17. Redukcí ve kterých vládních výdajích?

18. Takto získané prostředky by bylo vhodné využít na:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Libánková, Š.Oprávnění veřejných dotací kultuře (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://opravneni-verejnych-dotaci-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.