Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Optimismus vs. pesimismus

Optimismus vs. pesimismus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Nyklová
Šetření:11. 04. 2012 - 18. 04. 2012
Počet respondentů:307
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky použiji pro mou práci z psychologie. 

 

Odpovědi respondentů

1. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské16654,07 %54,07 %  
vysokoškolské7424,1 %24,1 %  
základní6721,82 %21,82 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22272,31 %72,31 %  
muž8527,69 %27,69 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2521168,73 %68,73 %  
26-506119,87 %19,87 %  
0-153411,07 %11,07 %  
51-6510,33 %0,33 %  

Graf

4. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žák/student23375,9 %75,9 %  
zaměstnaný5216,94 %16,94 %  
jiné82,61 %2,61 %  
nezaměstnaný82,61 %2,61 %  
důchodce/mateřská dovolená61,95 %1,95 %  

Graf

5. Myslíte si, že jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
realista14346,58 %46,58 %  
optimista11838,44 %38,44 %  
pesimista4614,98 %14,98 %  

Graf

6. Ostatní si o Vás myslí, že jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
optimista10734,85 %34,85 %  
nevím9330,29 %30,29 %  
pesimista6420,85 %20,85 %  
realista4314,01 %14,01 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsme optimisty či pesimisty od narození?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18359,61 %59,61 %  
ano12440,39 %40,39 %  

Graf

8. Spadne-li Vám chleba namazanou stranou na koberec, tak...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic se neděje14446,91 %46,91 %  
Naštvu se12841,69 %41,69 %  
Budu okouzlen/a tím, jak to krásně plesklo3210,42 %10,42 %  
Budu okouzlen/a tím, jak to krásně pleklo30,98 %0,98 %  

Graf

9. Jedete autem na semaforu zelená, auta projedou, ale přesně Vy musíte opět zastavit na červenou. Jaká bude vaše reakce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Budu v klidu a doufat, že další zelená bude už brzo23074,92 %74,92 %  
Budu agresivní a naštvaný/á4414,33 %14,33 %  
Budu se radovat, že jsem první, kdo stojí na červený!!3310,75 %10,75 %  

Graf

10. Když Vás někdo v parku zmlátí a okrade, co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Půjdu na policii.25583,06 %83,06 %  
Budu naštvaný, ale na policii nepůjdu3310,75 %10,75 %  
Vezmu si ponaučení z toho, že nemám chodit parkem sám/sama.196,19 %6,19 %  

Graf

11. Vykrade-li Vám někdo byt, který jste zapomněl/a zamknout budete...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naštvaný/á volat policii20667,1 %67,1 %  
Smířím se s tím, že si za to můžu sám/sama9330,29 %30,29 %  
Budu jásat nad tím, že jsem se konečně zbavil/a tolika krámů a zbytečných věcí.82,61 %2,61 %  

Graf

12. Celou dovolenou bude pršet, co Vy na to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Budu si číst nebo se jináč vzdělávat a doufat, že se udělá hezky.18259,28 %59,28 %  
Zbytečně vyhozený peníze.9831,92 %31,92 %  
Budu šťasný/á, že mám zalitou zahrádku.278,79 %8,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vzdělání

  • odpověď základní:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-15 na otázku 3. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vzdělání

2. Pohlaví

3. Věk

4. Jste

5. Myslíte si, že jste...

6. Ostatní si o Vás myslí, že jste

7. Myslíte si, že jsme optimisty či pesimisty od narození?

8. Spadne-li Vám chleba namazanou stranou na koberec, tak...

9. Jedete autem na semaforu zelená, auta projedou, ale přesně Vy musíte opět zastavit na červenou. Jaká bude vaše reakce?

10. Když Vás někdo v parku zmlátí a okrade, co uděláte?

11. Vykrade-li Vám někdo byt, který jste zapomněl/a zamknout budete...

12. Celou dovolenou bude pršet, co Vy na to?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vzdělání

2. Pohlaví

3. Věk

4. Jste

5. Myslíte si, že jste...

6. Ostatní si o Vás myslí, že jste

7. Myslíte si, že jsme optimisty či pesimisty od narození?

8. Spadne-li Vám chleba namazanou stranou na koberec, tak...

9. Jedete autem na semaforu zelená, auta projedou, ale přesně Vy musíte opět zastavit na červenou. Jaká bude vaše reakce?

10. Když Vás někdo v parku zmlátí a okrade, co uděláte?

11. Vykrade-li Vám někdo byt, který jste zapomněl/a zamknout budete...

12. Celou dovolenou bude pršet, co Vy na to?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nyklová, K.Optimismus vs. pesimismus (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://optimismus-vs-pesimismus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.