Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Organizace na ochranu zvířat v České republice

Organizace na ochranu zvířat v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Hrašová
Šetření:19. 10. 2014 - 26. 10. 2014
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):8 / 4.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se povědomí české veřejnosti o organizacích na ochranu zvířat.  Výsledky budou sloužit pro mou diplomovou práci.

 

Odpovědi respondentů

1. Znáte nějaké organizace na ochranu zvířat působící v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 6, ano, jsem členem takovéto organizaceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4568,18 %68,18 %  
ne2030,3 %30,3 %  
ano, jsem členem takovéto organizace11,52 %1,52 %  

Graf

2. Jakým způsobem s organizací, kde jste členem spolupracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Pouze zasílám finanční příspěvky.

3. Které organizace znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Svoboda zvířatotázka č. 4, Liga na ochranu zvířatotázka č. 4, Nadace na ochranu zvířatotázka č. 4, všechny výše uvedé známotázka č. 4, Jinéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liga na ochranu zvířat2453,33 %36,36 %  
Nadace na ochranu zvířat1022,22 %15,15 %  
Svoboda zvířat613,33 %9,09 %  
všechny výše uvedé znám36,67 %4,55 %  
Jiné24,44 %3,03 %  

Graf

4. Znáte nějaké jejich kampaně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3680 %54,55 %  
ano920 %13,64 %  

Graf

5. Které kampaně znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dárcovské sms

Jablonecký Voříšek, Kampaň proti množírnám, Chcete mě?

kampaň proti kožešinévým chovům, proti polkusům na zvířatech

Koupí některých výrobků přispívání na týraná zvířata. Projekty na podporu lepších a humánnějších chovů zvířat v potravinářství, a zlepšení podmínek jejich převozu. Adopce týraných zvířat, chrtů.

Názvy si nepamatuji, jednalo se o veřejné sbírky, sbírky věcí do útulků, informace veřejnosti o mnozirnach nebo co dělat,když máme podezření na týrání zvířat v okolí.

OtevřiOči-propagace materiálů - letáčky s popisem způsobu získání a chvání kožešinových zvířat, nálepky a placky "maso=mrtvé zvíře)...

proti mnozirnam

Proti srsti

x kožešinám, x pokusům, x cirkusům atd.

6. Co si myslíte, že je náplní organizací zabývajících se ochranou zvířat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- nevím

boj za práva zvířat, zlepšování života zvířat

dohlížet na slušné zacházení s němou tváří :-)

Chránit zviřata, jejich zájmy, aby jim nebylo ubližováno

informovat veřejnost o ochraně zvířat

je potřeba

Jejich ochrana, získávání prostředků na záchranné stanice, vracení zpět do přírody některé druhy.

Kdyby se zajímaly například o postižené děti, efekt by byl větší

mít dobré podmínky pro život zvířat

Náplní je zamezit týrání a ubližování zvířátkům.

Netuším. Z toho, co zahlídnu výjimečně na internetu usuzuji, že hlavní náplní těchto organizací je zvyšování utrpení jimi chráněných zvířat (viz vypouštění např. kožešinových zvířat do volné přírody). Vážně, pokud existuje slušná organizace, která nemá jako hlavní náplň práce špatně provedený terorismus, bylo by fajn, pokud by o ní bylo víc slyšet.

Nevím

nevím přesně

Ochrana přírody, zvířat a jejich přirozeného prostředí

Ochrana zvířat před testováním výrobků, protitýrání a pod.

Ochrana zvířat, legislativa, veterinární pomoc,

Ochrana zvířat.

Ochranna zvířat, osvěta, provoz útulků, poradenství, záchrana týraných zvířat

ochrańovat, kontrolovat zvířata, převážně ohrožené druhy, výtvářet jim podmínky pro žití,které člověk svým rozpínáním a chamtivostí ničí,

Prosování práv zvířat (zákon,že zvíře není věc), informování veřejnosti, spolupráce s veterinární správou a majiteli zvířete, snaha umístit týrané zvířata jinam,placení výdajů za veterinární péči apod.

Tak především ochrana zvířat, získávání finanční prostředků, propagace práv zvířat.

upozornit veřejnost a tím změnit jejich myšlení a návyky.

upozorňovat na špatné zacházení se zvířaty a snažit se tomuto předcházet

vyhledávat ohrožená zvířata, věnovat péči nalezeným a nemocným zvířatům

záchrana týraných apod. zvířat, osvěta, podpora útulků, záchranných stanic

zamezit a odebírat týraná zvířata, provozování útulků, pečovat o zraněné zvířata

Zlepšit vztah lidí ke zvířatům a tím podporovat zvířata a chránit je.

Že by ochrana zvířat?

7. Jak vnímáte tyto organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pozitivně - jsou potřebaotázka č. 8, negativně - je to zbytečná činnostotázka č. 8, nezajímá mě tootázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivně - jsou potřeba5889,23 %87,88 %  
nezajímá mě to46,15 %6,06 %  
negativně - je to zbytečná činnost34,62 %4,55 %  

Graf

8. Prostor pro Vaše případné komentáře

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi je třeba rozlišovat mezi jednotlivými skupinami, na což ovšem nemám energii. Obecně lze říci, že dokud budou existovat takoví neuvěřitelní diletanti jako ta parta lumenů, co vypustila kožešinové norky do volné přírody, kde tito promptně pochcípali, neb se neumí sami uživit a ještě budou mít tu drzost vydávat to za akt lidskosti, nebude minimálně moje důvěra v organizace, hrdě se hlásící k "ochraně zvířat", ať už je to cokoliv, příliš vysoká.

budu se snažit připojit do takovéto organizace a budu bojovat za práva zvířat!

díky :-)

Je mi líto, že se o toto téma nezajímá více lidí. Myslím si, že je potřeba toto téma více zmedializovat.

Je neuvěřitelné kolik zvířat je u nás zneužívaných pro obchod a žije v katastrofálních podmínkách, je hrozné kolik je jich tak zbídačených. Rozhodně by u nás měl být postih za týrání zvířat mnohem přísnější.

Jsou to živí tvorové, stejně jako lidé.

Kdyby své úsilí věnovaly například postiženým dětem, udělaly by lépe

Kladete otázky špatně.

Lidé by si zasloužili zažít stejné pocity a utrpení, které způsobují zvířatům, při jejich týraní a dalších různých ohavnostech.

něco pozitivně a něco negativně

oceňuji jejich práci i když je to asi občas velmi náročné

Otázka číslo 7: jak které, některé jsou přínosem, jiné škodí.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Znáte nějaké jejich kampaně?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Liga na ochranu zvířat na otázku 3. Které organizace znáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte nějaké organizace na ochranu zvířat působící v České republice?

3. Které organizace znáte?

4. Znáte nějaké jejich kampaně?

7. Jak vnímáte tyto organizace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte nějaké organizace na ochranu zvířat působící v České republice?

3. Které organizace znáte?

4. Znáte nějaké jejich kampaně?

7. Jak vnímáte tyto organizace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrašová, M.Organizace na ochranu zvířat v České republice (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://organizace-na-ochranu-zvirat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.