Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Organizace školy v přírodě

Organizace školy v přírodě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Poláková
Šetření:12. 05. 2022 - 22. 06. 2022
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro ředitele ZŠ a učitele 1. stupně ZŠ. Zabývá se organizací škol v přírodě , osobními názory na problematiku děti a sport a zkušenostmi s orientačním během. Slouží k závěrečně studentské práci na VŠTVS Palestra v Praze. 

Odpovědi respondentů

1. Napište prosím název a místo školy, ve které pracujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
x611,32 %11,32 %  
d59,43 %9,43 %  
f35,66 %5,66 %  
v23,77 %3,77 %  
n23,77 %3,77 %  
c23,77 %3,77 %  
ZŠ Zámoraví23,77 %3,77 %  
ZŠ a MŠ Norská Kladno11,89 %1,89 %  
ZŠ Školní Vrchlabí11,89 %1,89 %  
ZŠ Proseč11,89 %1,89 %  
ostatní odpovědi ZŠ a MŠ Studenec
POŠEPNÉHO Praha 4
r
q
g
a
b
ZŠ Praha
ZŠ a MŠ Rudolfov
ZŠ Jungmannovy sady Mělník, p.o.
Jungmannova ZŠ Beroun
ZŠ a MŠ Na Daliborce Hořice
ZŠ Pardubice
ZŠ Zámoraví Kroměříž
ZŠ Zámoraví, Kroměříž
ZŠ Sadová, Čáslav
ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou
ZŠ U Lesa
ZŠ Sadová Čáslav
ZŠ Šlapanice
ZŠ Moravský Písek
ZŠ Zámoraví, Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž 76701
ZŠ Slaný
Zš T. Stolzové Kostelec nad Labem
ZŠ Jílové u Prahy
ZŠ Pod Skalkou
Základní škola Bezručova Hradec Králové
ZŠ M. Plesingera - Božinova Neratovice
2852,83 %52,83 % 

Graf

2. Organizuje Vaše škola školy v přírodě pro děti na 1. stupni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4177,36 %77,36 %  
ne1222,64 %22,64 %  

Graf

3. V případě odpovědi ANO na předchozí otázku vyberte, v čem spatřujete největší význam ŠvP:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změna a zpestření ve výuce1657,14 %30,19 %  
přínos pro zdraví dětí725 %13,21 %  
výchovné hledisko310,71 %5,66 %  
teambuilding, adaptace kolektivu, možnost projevit jiné talenty13,57 %1,89 %  
Největší význam vidím ve stmelení kolektivu, společné zážitky dětí 13,57 %1,89 %  

Graf

4. V případě odpovědi NE na otázku č. 2 napište, z jakého důvodu Vaše škola ŠvP neorganizuje:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
složitá organizace250 %3,77 %  
Děti majî bohatý program ve škole - lyže, OB, hasiči, florbal, fotbal,… žijou “na horách”125 %1,89 %  
nepovažuji osobně ŠvP za přínosnou125 %1,89 %  

Graf

5. V jakém měsíci je dle Vás ideální pořádat ŠvP?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Květen 815,09 %15,09 %  
x611,32 %11,32 %  
Červen611,32 %11,32 %  
d47,55 %7,55 %  
květen, červen 35,66 %5,66 %  
f23,77 %3,77 %  
r23,77 %3,77 %  
v23,77 %3,77 %  
n23,77 %3,77 %  
c23,77 %3,77 %  
ostatní odpovědi září, květen
Březen
Září, duben
e
q
g
a
b
zima- leden, únor, jaro- květen, červen
jaro, podzim
duben, květen
Září, duben, květen, červen
Přelom května a června
Květen / září
Konec května
Květen - červen
1630,19 %30,19 % 

Graf

6. Mají dle Vás děti dostatek pohybu mimo školní docházku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2343,4 %43,4 %  
spíše ano1935,85 %35,85 %  
ano611,32 %11,32 %  
ne47,55 %7,55 %  
rozhodně ne11,89 %1,89 %  

Graf

7. Je pohybová aktivita v mladším školním věku důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano2649,06 %49,06 %  
spíše ano916,98 %16,98 %  
spíše ne611,32 %11,32 %  
ano611,32 %11,32 %  
ne47,55 %7,55 %  
rozhodně ne23,77 %3,77 %  

Graf

8. Kolik hodin týdně by se mělo dle Vašeho názoru dítě mladšího šk. věku věnovat sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 6 hodin1833,96 %33,96 %  
2 - 4 hodiny1426,42 %26,42 %  
6 - 8 hodin916,98 %16,98 %  
1 - 2 hodiny713,21 %13,21 %  
více než 8 hodin59,43 %9,43 %  

Graf

9. Hrají podle Vás hlavní roli v oblasti výchovy ke sportu rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano2139,62 %39,62 %  
spíše ano1120,75 %20,75 %  
spíše ne815,09 %15,09 %  
ano713,21 %13,21 %  
ne611,32 %11,32 %  

Graf

10. Souhlasíte s tvrzením, že je vhodnější se u mladších dětí zaměřit na komplexní pohybový rozvoj, než preferovat jeden druh sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano1732,08 %32,08 %  
ano1324,53 %24,53 %  
spíše ano1324,53 %24,53 %  
spíše ne611,32 %11,32 %  
ne35,66 %5,66 %  
rozhodně ne11,89 %1,89 %  

Graf

11. Je ve Vašem městě či blízkém okolí sportovní oddíl, který se věnuje orientačním sportům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2954,72 %54,72 %  
ne2445,28 %45,28 %  

Graf

12. Věnujete se Vy osobně tomuto sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3769,81 %69,81 %  
ano1630,19 %30,19 %  

Graf

13. Odpovězte prosím pouze v případě, že jste rodič. Přemýšleli byste o orientačním běhu jako o vhodném kroužku pro Vaše dítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1453,85 %26,42 %  
ne1246,15 %22,64 %  

Graf

14. Myslíte si, že spojení ŠvP a orientačního běhu je přínosné a vhodné pro děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4177,36 %77,36 %  
ne1222,64 %22,64 %  

Graf

15. Pokud chcete, můžete se vyjádřit k jakékoliv otázce tohoto dotazníku:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ve škole OB zapojujeme do výuky TV a Zem, nejen na ŠvP.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Je pohybová aktivita v mladším školním věku důležitá?

  • odpověď rozhodně ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi změna a zpestření ve výuce na otázku 3. V případě odpovědi ANO na předchozí otázku vyberte, v čem spatřujete největší význam ŠvP:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Odpovězte prosím pouze v případě, že jste rodič. Přemýšleli byste o orientačním běhu jako o vhodném kroužku pro Vaše dítě?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 9. Hrají podle Vás hlavní roli v oblasti výchovy ke sportu rodiče?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Organizuje Vaše škola školy v přírodě pro děti na 1. stupni?

3. V případě odpovědi ANO na předchozí otázku vyberte, v čem spatřujete největší význam ŠvP:

6. Mají dle Vás děti dostatek pohybu mimo školní docházku?

7. Je pohybová aktivita v mladším školním věku důležitá?

8. Kolik hodin týdně by se mělo dle Vašeho názoru dítě mladšího šk. věku věnovat sportu?

9. Hrají podle Vás hlavní roli v oblasti výchovy ke sportu rodiče?

10. Souhlasíte s tvrzením, že je vhodnější se u mladších dětí zaměřit na komplexní pohybový rozvoj, než preferovat jeden druh sportu?

11. Je ve Vašem městě či blízkém okolí sportovní oddíl, který se věnuje orientačním sportům?

12. Věnujete se Vy osobně tomuto sportu?

13. Odpovězte prosím pouze v případě, že jste rodič. Přemýšleli byste o orientačním běhu jako o vhodném kroužku pro Vaše dítě?

14. Myslíte si, že spojení ŠvP a orientačního běhu je přínosné a vhodné pro děti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Organizuje Vaše škola školy v přírodě pro děti na 1. stupni?

3. V případě odpovědi ANO na předchozí otázku vyberte, v čem spatřujete největší význam ŠvP:

6. Mají dle Vás děti dostatek pohybu mimo školní docházku?

7. Je pohybová aktivita v mladším školním věku důležitá?

8. Kolik hodin týdně by se mělo dle Vašeho názoru dítě mladšího šk. věku věnovat sportu?

9. Hrají podle Vás hlavní roli v oblasti výchovy ke sportu rodiče?

10. Souhlasíte s tvrzením, že je vhodnější se u mladších dětí zaměřit na komplexní pohybový rozvoj, než preferovat jeden druh sportu?

11. Je ve Vašem městě či blízkém okolí sportovní oddíl, který se věnuje orientačním sportům?

12. Věnujete se Vy osobně tomuto sportu?

13. Odpovězte prosím pouze v případě, že jste rodič. Přemýšleli byste o orientačním běhu jako o vhodném kroužku pro Vaše dítě?

14. Myslíte si, že spojení ŠvP a orientačního běhu je přínosné a vhodné pro děti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Poláková, L.Organizace školy v přírodě (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://organizace-skoly-v-prirode.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.