Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Organizace výstavy Magičtí Lucemburkové

Organizace výstavy Magičtí Lucemburkové

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Melecká
Šetření:25. 02. 2016 - 30. 03. 2016
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

mé jméno je Barbora Melecká a jsem studentkou Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, obor Hotelnictví. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku, který bude součástí praktické části mé bakalářské práce.  Cílem je bakalářské práce je navrhnout organizační řešení realizace výstavy s tématem "Magičtí Lucemburkové".

 

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste výstavu "Magičtí Lucemburkové"? Pokud jste nenavštívil/a přejděte na otázku číslo 10.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3876 %76 %  
ne1224 %24 %  

Graf

2. Jak jste se o výstavě dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze sociálních sítí921,95 %18 %  
z internetových stránek921,95 %18 %  
od známých819,51 %16 %  
od rodiny614,63 %12 %  
Z práce512,2 %10 %  
Ze školy49,76 %8 %  
Nedozvěděl/a49,76 %8 %  
Jinde37,32 %6 %  
Plakát24,88 %4 %  
Z medií24,88 %4 %  
Z rádia24,88 %4 %  
škola12,44 %2 %  
Tisk12,44 %2 %  
Náhodně12,44 %2 %  
Šel jsem náhodně kolem12,44 %2 %  
Až ve světě techniky12,44 %2 %  
Média - rádio12,44 %2 %  

Graf

3. Kde jste výstavu navštívil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Opavě2151,22 %42 %  
V Ostravě1639,02 %32 %  
Nikde37,32 %6 %  
Obojí12,44 %2 %  

Graf

4. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte, jak jste spokojen/a s jednotlivými faktory (1 – velmi spokojen/a, 5 – velmi nespokojen/a).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Originalita výstavy1.4210.402
Organizace výstavy1.50.513
Estetický dojem1.2890.258
Kapacita místnosti1.2110.219
Cena výstavy1.7370.404
Vystavené exponáty1.0530.05
Doprovodný program1.5950.511
Šatna1.50.776
Osvětlení1.3420.33
Otevírací doba1.1840.15
Atmosféra1.0790.073

Graf

5. Doporučil/a byste výstavu svým přátelům a známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano2151,22 %42 %  
spíše ano1741,46 %34 %  
Nemohu posoudit24,88 %4 %  
Spíše ne12,44 %2 %  

Graf

6. Čím pro Vás byla výstava přínosná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu posoudit310 %6 %  
Ano26,67 %4 %  
Informativně26,67 %4 %  
zajímavá doba, zajímavý královský rod13,33 %2 %  
Dozvědět se více o historii Lucemburků. 13,33 %2 %  
Novými poznatkami13,33 %2 %  
zopakováním historie13,33 %2 %  
Osvěžení událostí13,33 %2 %  
Historické připomenutí13,33 %2 %  
Vidět repliky13,33 %2 %  
ostatní odpovědi Nové věci
Doplnění znalostí
Poklona králi
Zajímavosti o Lucemburcích
Připomenutí, nové informace
Osvěžení historie
Historií
Neupřesněno
Informacemi
Neuvedeno
Novými poznatky
Vidění replik
Jak se vyrábí repliky korunovačních klenotů
Ničím
Vším
Krásné exponáty
1653,33 %32 % 

Graf

7. Ohodnoťte celkovou spokojenost s výstavou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výborná2356,1 %46 %  
Chvalitebná1024,39 %20 %  
Dobrá49,76 %8 %  
Nemohu soudit37,32 %6 %  
Dostatečná12,44 %2 %  

Graf

8. Ohodnoťte prosím celkovou organizaci výstavy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výborný2048,78 %40 %  
Chvalitebný1536,59 %30 %  
Nemohu soudit37,32 %6 %  
Dobrý37,32 %6 %  

Graf

9. Bylo na výstavě něco co Vám vadilo ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic1446,67 %28 %  
Nemohu soudit310 %6 %  
Množství textu310 %6 %  
Mnoho textu310 %6 %  
Cena13,33 %2 %  
Organizace13,33 %2 %  
Jiné13,33 %2 %  
Ne13,33 %2 %  
Příliš mnoho textu13,33 %2 %  
Množství textu na panelech13,33 %2 %  
ostatní odpovědi Hodně lidí
Více doprovodného programu
13,33 %2 % 

Graf

10. Jakou formu platby vstupného na výstavy preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotově4088,89 %80 %  
kartou511,11 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Melecká, B.Organizace výstavy Magičtí Lucemburkové (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://organizace-vystavy-magicti-l.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.