Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum firemní kultury v ČR

Výzkum firemní kultury v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Peta
Šetření:14. 04. 2009 - 05. 05. 2009
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):101 / 99.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:5,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.21:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento výzkum je prováděn v rámci seminární práce, která se zabývá stavem organizační kultury u firem působících v České republice.

Cílem je hodnocení kultury ve firmě a stylu řízení a to jak ze strany řídících pracovníků, tak z pohledu řadových zaměstnanců.

Dotazník obsahuje 100 otázek, které jsou rozděleny do 10 oblastí (řízení a vedení, strategie, pracovníci a komunikace, iniciativa a zdroje, procesy, orientace na zákazníka, spolupráce a spokojenost zaměstnanců, společnost a vnější prostředí, ukazatele výkonnosti a ostatní informace). 

U otázek (není-li uvedeno jinak) zvolte pouze jednu odpověď.

Vyplnění dotazníku zabere cca. 20 minut.

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Řídící styl top managementu ve Vaší společnosti byste označil(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratický853,33 %53,33 %  
autoritativní426,67 %26,67 %  
liberální320 %20 %  

Graf

2. Řídící styl v celé Vaší společnosti byste označil(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratický853,33 %53,33 %  
liberální533,33 %33,33 %  
autoritativní213,33 %13,33 %  

Graf

3. Řídící styl ve Vašem oddělení byste označil(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratický1173,33 %73,33 %  
liberální320 %20 %  
autoritativní16,67 %6,67 %  

Graf

4. Jsou všichni řídící pracovníci osobně zapojeni do vytváření strategických záměrů a nasměrování kultury organizace (včetně jejich hodnot a priorit v oblasti kvality)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne746,67 %46,67 %  
Ano, oficiálně533,33 %33,33 %  
Ano, neoficiálně, neformálně320 %20 %  

Graf

5. Dokazují řídící pracovníci formou příkladů a činů svůj důraz na hodnoty organizace a jsou tyto hodnoty přijímány a praktikovány v celé organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne746,67 %46,67 %  
Ano, neoficiálně, neformálně426,67 %26,67 %  
Ano, oficiálně320 %20 %  
Nevím16,67 %6,67 %  

Graf

6. Zajímá se Váš nadřízený pouze o výsledky práce nebo i o Vaše pracovní problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, o zásadní problémy533,33 %33,33 %  
Ano, o všechny problémy i detaily426,67 %26,67 %  
Ano, o většinu problémů426,67 %26,67 %  
Ne, zajímají ho jen pracovní výsledky16,67 %6,67 %  
Většinou se nezajímá16,67 %6,67 %  

Graf

7. Jak kontroluje Váš nadřízený Vaši práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadřízený kontroluje výsledky a důležitá rozhodnutí1173,33 %73,33 %  
Nadřízený kontroluje pouze výsledky426,67 %26,67 %  

Graf

8. Byl jste seznámen s vizí a dlouhodobými cíli celé Vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, oficiálně1280 %80 %  
Ano, neoficiálně, neformálně213,33 %13,33 %  
Žádné nemáme16,67 %6,67 %  

Graf

9. Byl jste seznámen s vizí a dlouhodobými cíli Vašeho oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, oficiálně1280 %80 %  
Žádné nemáme320 %20 %  

Graf

10. Jsou vaše strategické cíle a hodnoty zcela podpořeny vaší politikou, plány, cíli a zdroji a zajišťujete, aby tyto cíle a plány na jvyšší úrovni byly proveditelné, přijatelné a rozpracovatelné do reálných cílů a plánů na nižší úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano853,33 %53,33 %  
Ne533,33 %33,33 %  
Žádné strategické cíle nemáme16,67 %6,67 %  
Nevím16,67 %6,67 %  

Graf

11. Dovede většina pracovníků vytvořit seznam cílů organizace, které se týkají jejich činnosti a jsou seznámeni s plány k dosažení těchto cílů v jejich vlastní oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne533,33 %33,33 %  
Nevím533,33 %33,33 %  
Ano426,67 %26,67 %  
Žádné strategické cíle nemáme16,67 %6,67 %  

Graf

12. Jak hodnotíte dosažitelnost cílů celé Vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cíle jsou stanoveny realisticky, pokud nenastane nenadálá situace cíle minimálně splníme1173,33 %73,33 %  
Cíle jsou příliš optimistické, pravděpodobně se nepodaří je splnit320 %20 %  
Nevím16,67 %6,67 %  

Graf

13. Jak hodnotíte dosažitelnost cílů Vašeho oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cíle jsou stanoveny realisticky, pokud nenastane nenadálá situace cíle minimálně splníme1280 %80 %  
Cíle jsou příliš optimistické, pravděpodobně se nepodaří je splnit213,33 %13,33 %  
Nevím16,67 %6,67 %  

Graf

14. Máte důvěru v rozhodnutí top managementu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano960 %60 %  
Ano320 %20 %  
Většinou ne213,33 %13,33 %  
Ne16,67 %6,67 %  

Graf

15. Máte důvěru v rozhodnutí nadřízeného?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano857,14 %53,33 %  
Ano535,71 %33,33 %  
Ne17,14 %6,67 %  

Graf

16. Opakují se ve Vaší společnosti chyby, které se již staly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas ano853,33 %53,33 %  
Velmi často (společnost se nedokáže poučit z chyb)426,67 %26,67 %  
Ne (společnost se dokáže poučit z chyb)320 %20 %  

Graf

17. Opakují se ve Vašem oddělení chyby, které se již staly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas ano746,67 %46,67 %  
Ne (oddělení se dokáže poučit z chyb)426,67 %26,67 %  
Ne (oddělení se dokáže poučit z chyb)213,33 %13,33 %  
Velmi často (oddělení se nedokáže poučit z chyb)213,33 %13,33 %  

Graf

18. Existují firemní směrnice pro chování zaměstnanců ve Vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemáme směrnice pro chování zaměstnanců640 %40 %  
Ano, pro téměř vše máme směrnice533,33 %33,33 %  
Ano, ale jen pro kritické případy a mezní situace426,67 %26,67 %  

Graf

19. Existují speciální směrnice pouze pro chování pracovníků Vašeho oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemáme směrnice pro chování zaměstnanců960 %60 %  
Ano, pro téměř vše máme směrnice426,67 %26,67 %  
Ano, ale jen pro kritické případy a mezní situace213,33 %13,33 %  

Graf

20. Celá Vaše společnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je zaměřená na přítomnost a současný stav853,33 %53,33 %  
se orientuje zejména na budoucnost746,67 %46,67 %  

Graf

21. Vaše oddělení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se orientuje zejména na budoucnost1066,67 %66,67 %  
je zaměřeno na přítomnost a současný stav533,33 %33,33 %  

Graf

22. Rozhodování v celé Vaší společnosti je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše rychlé746,67 %46,67 %  
velmi pomalé320 %20 %  
velmi rychlé320 %20 %  
spíše pomalé213,33 %13,33 %  

Graf

23. Rozhodování ve Vašem oddělení je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi rychlé746,67 %46,67 %  
spíše rychlé640 %40 %  
velmi pomalé16,67 %6,67 %  
spíše pomalé16,67 %6,67 %  

Graf

24. Jsou plány pracovníků (např. nábor, výcvik, rozvoj) přímo odvozovány od potřeb strategických plánů a cílů a je zajištěno, že plány a cíle budou dosaženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano960 %60 %  
Ne320 %20 %  
Nevím213,33 %13,33 %  
Žádné strategické cíle nemáme16,67 %6,67 %  

Graf

25. Má vaše organizace proces, kterým zapojuje všechny zaměstnance do zajišťování zlepšování; jsou zaměstnanci organizace zmocňováni a jsou kompetentní k přijímání rozhodnutí a změn, aniž by tím způsobili riziko pro organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1280 %80 %  
ne213,33 %13,33 %  
nevím16,67 %6,67 %  

Graf

26. Je úsilí pracovníků při zajišťování zlepšování a při přispívání k úspěchu organizace uznáváno, ceněno a odměňováno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1280 %80 %  
ne213,33 %13,33 %  
nevím16,67 %6,67 %  

Graf

27. Který komunikační prostředek komunikace mezi řadovými pracovníky různých oddělení Vaší společnosti je využívám nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímá komunikace ("z očí do očí")746,67 %46,67 %  
email640 %40 %  
telefon213,33 %13,33 %  

Graf

28. Který komunikační prostředek komunikace mezi řadovými pracovníky Vašeho oddělení je využívám nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímá komunikace ("z očí do očí")960 %60 %  
email533,33 %33,33 %  
telefon16,67 %6,67 %  

Graf

29. Který komunikační prostředek komunikace managementem směrem k podřízeným je využívám nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
email1173,33 %73,33 %  
přímá komunikace ("z očí do očí")320 %20 %  
dopis, tištěná zpráva16,67 %6,67 %  

Graf

30. Který komunikační prostředek komunikace od podřízených směrem k nadřízeným je využívám nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
email853,33 %53,33 %  
přímá komunikace ("z očí do očí")640 %40 %  
dopis, tištěná zpráva16,67 %6,67 %  

Graf

31. Komunikaci ve Vaší společnosti byste označil(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše formální640 %40 %  
spíše neformální533,33 %33,33 %  
velmi neformální320 %20 %  
velmi formální16,67 %6,67 %  

Graf

32. Komunikaci ve Vašem oddělení byste označil(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše neformální853,33 %53,33 %  
velmi neformální426,67 %26,67 %  
spíše formální213,33 %13,33 %  
velmi formální16,67 %6,67 %  

Graf

33. Informace, které potřebuji pro svou práci mám k dispozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Část informací je oficiální, ostatní získávám neformální cestou1280 %80 %  
Výhradně oficiální cestou213,33 %13,33 %  
Většinu informací získávám neformálně16,67 %6,67 %  

Graf

34. Zajišťuje vaše organizace, aby všechny příslušné informace, včetně údajů o výkonnosti procesů, o dodavatelích (včetně výkonnosti dodavatelů), o zákaznících (včetně spokojenosti zákazníků), údajů z benchmarkingu, byly spolehlivé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %66,67 %  
nevím320 %20 %  
ne213,33 %13,33 %  

Graf

35. Nové nápady, podněty a myšlenky v celé Vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou oceňovány a podporovány960 %60 %  
jsou formálně přijaty, ale nepracuje se s nimi533,33 %33,33 %  
nejsou očekávány ani podporovány16,67 %6,67 %  

Graf

36. Nové nápady, podněty a myšlenky ve Vašem oddělení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou oceňovány a podporovány1173,33 %73,33 %  
jsou formálně přijaty, ale nepracuje se s nimi320 %20 %  
nejsou očekávány ani podporovány16,67 %6,67 %  

Graf

37. Své názory na pracovní problémy a situaci ve Vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohu otevřeně sdělovat853,33 %53,33 %  
musím sdělovat velmi opatrně a diplomaticky640 %40 %  
nemohu sdělovat, vystavuji se postihu16,67 %6,67 %  

Graf

38. Své názory na pracovní problémy a situaci ve Vašem oddělení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohu otevřeně sdělovat1280 %80 %  
musím sdělovat velmi opatrně a diplomaticky213,33 %13,33 %  
nemohu sdělovat, vystavuji se postihu16,67 %6,67 %  

Graf

39. Osobní a soukromé problémy na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se řeší velmi zřídka, v případě závažných problémů1280 %80 %  
se neřeší320 %20 %  

Graf

40. Jak jsou dodržovány v termíny pracovních úkolů ve Vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve většině případů jsou termíny dodržovány960 %60 %  
Termíny se dodržují jen v nezbytně nutných případech426,67 %26,67 %  
Termíny se dodržují za všech okolností.213,33 %13,33 %  

Graf

41. Jak jsou dodržovány v termíny pracovních úkolů ve Vašem oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve většině případů jsou termíny dodržovány1066,67 %66,67 %  
Termíny se dodržují jen v nezbytně nutných případech320 %20 %  
Termíny se dodržují za všech okolností.213,33 %13,33 %  

Graf

42. Pracovní problémy ve Vaší společnosti jsou většinou řešeny formou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konsensu (dohody)746,67 %46,67 %  
Rozhoduje nadřízený640 %40 %  
Názorem většiny213,33 %13,33 %  

Graf

43. Pracovní problémy ve Vašem oddělení jsou většinou řešeny formou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konsensu (dohody)1066,67 %66,67 %  
Rozhoduje nadřízený426,67 %26,67 %  
Názorem většiny16,67 %6,67 %  

Graf

44. Má vaše organizace dokonalý a rutinní postup, např. audit apod., pro hodnocení způsobu uplatňování a efektivnosti všech systémů, které se používají pro vykonávání a řízení jejich činností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano853,33 %53,33 %  
ne746,67 %46,67 %  

Graf

45. Zajišťuje vaše organizace, aby se audity a jeho výsledky vždy využívaly ke zlepšování systémů prostřednictvím uplatňování zásadního odstraňování vad (spíše než jen “rychloúprav”) a tím předcházení opakovanému výskytu problémů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne746,67 %46,67 %  
ano640 %40 %  
nevím213,33 %13,33 %  

Graf

46. Existuje neustálé zlepšování procesů na základě pozitivního identifikování příležitostí a potřeb, prostřednictvím analyzování údajů o zákazníkovi, provozních údajů a externího benchmarkingu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano853,33 %53,33 %  
ne746,67 %46,67 %  

Graf

47. Jsou podpůrné činnosti (např. účetnictví, řízení informačních technologií, zpracování dat, osobní a právní útvary a sekretariát) dokumentovány, řízeny a neustále zlepšovány, alespoň na stejné úrovni jako hlavní činnosti pro výrobky a služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1173,33 %73,33 %  
ne320 %20 %  
nevím16,67 %6,67 %  

Graf

48. Jaká je úroveň používaných technologií v celé Vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
používáme nejnovější technologie v nejnutnějších (nezbytných případech)640 %40 %  
používáme nejnovější technologie ve všech oblastech533,33 %33,33 %  
používáme technologie, které nejsou nejnovější, ale jsou plně funkční a pro naší činnost dostatečné320 %20 %  
využíváme zastaralé technologie, které již nedostačují našim potřebám16,67 %6,67 %  

Graf

49. Jaká je úroveň používaných technologií ve Vašem oddělení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
používáme technologie, které nejsou nejnovější, ale jsou plně funkční a pro naší činnost dostatečné533,33 %33,33 %  
používáme nejnovější technologie ve všech oblastech533,33 %33,33 %  
používáme nejnovější technologie v nejnutnějších (nezbytných případech)533,33 %33,33 %  

Graf

50. V celé Vaší společnosti se nad rámec pracovní doby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přesčas se pracuje velmi výjimečně426,67 %26,67 %  
pracuje se přes čas nad 20 hodin měsíčně426,67 %26,67 %  
pracuje se přes čas do 5 hodin měsíčně426,67 %26,67 %  
pracuje se přes čas do 20 hodin měsíčně320 %20 %  

Graf

51. V našem oddělení se nad rámec pracovní doby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuje se přes čas nad 20 hodin měsíčně640 %40 %  
přesčas se pracuje velmi výjimečně533,33 %33,33 %  
pracuje se přes čas do 20 hodin měsíčně213,33 %13,33 %  
pracuje se přes čas nad 20 měsíčně16,67 %6,67 %  
pracuje se přes čas do 5 hodin měsíčně16,67 %6,67 %  

Graf

52. Dělá vaše organizace pravidelný průzkum u svých zákazníků, aby zjistila jejich spokojenost se svými výrobky a službami, a má stanovenou významnost parametrů, které měří, a jejich pokrytí, aby stanovila spokojenost zákazníka a jeho loajalitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano960 %60 %  
Ano, ale ne efektivně426,67 %26,67 %  
Nevím16,67 %6,67 %  
Ne16,67 %6,67 %  

Graf

53. Jsou výsledky týkající se zákazníků tříděny do skupin, aby se zobrazila vnímání různých skupin a typů zákazníků (včetně ztracených nebo potenciálních zákazníků)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1386,67 %86,67 %  
ne213,33 %13,33 %  

Graf

54. Máte k dispozici data, která vykazují, že výsledky týkající se zákazníků jsou srovnatelné s vašimi přímými konkurenty nebo s ekvivalentními organizacemi a nebo jsou lepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1173,33 %73,33 %  
Ne426,67 %26,67 %  

Graf

55. Umí vaše organizace vyjádřit, že výsledky průzkumů jsou vždy efektivně využívány, aby se zlepšily výrobky nebo služby, které poskytuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne746,67 %46,67 %  
ano640 %40 %  
nevím213,33 %13,33 %  

Graf

56. Pozice Vaší společnosti na trhu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
silná pozice na trhu (patříme k nejsilnější)640 %40 %  
je dominantní (jsme jednička na trhu)640 %40 %  
slabší pozice na trhu (menší podíl na trhu)320 %20 %  

Graf

57. Největší příležitostí Vaší společnosti jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj nových trhů, získání nových zákazníků(klientů)1066,67 %66,67 %  
nové výrobky / služby640 %40 %  
snižování nákladů533,33 %33,33 %  
zvýšení kvality výrobků / služeb426,67 %26,67 %  
rozvoj zaměstnanců320 %20 %  

Graf

58. Největším ohrožením Vaší společnosti jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konkurenční společnosti853,33 %53,33 %  
zákony, legislativa, státní orgány640 %40 %  
strategická rozhodnutí vrcholového managementu 320 %20 %  
vlastní zaměstnanci320 %20 %  
nevím16,67 %6,67 %  

Graf

59. Vztah k zákazníkům ve Vaší společnosti byste označil(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobré rovni (děláme maximum pro uspokojování potřeb zákazníků)960 %60 %  
průměrný 533,33 %33,33 %  
velmi nízké rovni (neděláme maximum pro uspokojování potřeb zákazníků)16,67 %6,67 %  

Graf

60. Vztah k zákazníkům na Vašem oddělení byste označil(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobré rovni (děláme maximum pro uspokojování potřeb zákazníků)1173,33 %73,33 %  
průměrný 320 %20 %  
velmi nízké rovni (neděláme maximum pro uspokojování potřeb zákazníků)16,67 %6,67 %  

Graf

61. Školení zaměstnanců v celé Vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
probíhá, s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce i další profesní růst853,33 %53,33 %  
probíhá, ale pouze s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce426,67 %26,67 %  
probíhá, ale s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce i další profesní růst16,67 %6,67 %  
neprobíhá16,67 %6,67 %  
pouze v nejnutnějších případech16,67 %6,67 %  

Graf

62. Školení zaměstnanců ve Vašem oddělení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
probíhá, s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce i další profesní růst960 %60 %  
probíhá, ale pouze s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce320 %20 %  
probíhá, ale s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce i další profesní růst16,67 %6,67 %  
neprobíhá16,67 %6,67 %  
pouze v nejnutnějších případech16,67 %6,67 %  

Graf

63. Existují formální mimopracovní setkání Všech pracovníků společnosti (například firemní večírky, oceňování pracovníků)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano max. 4 ročně1280 %80 %  
Ano max. 1 ročně213,33 %13,33 %  
Ne, nic takového ve firmě nemáme16,67 %6,67 %  

Graf

64. Existují neformální mimopracovní setkání pracovníků společnosti (restaurace, kino, divadlo, sport atp.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano setkávají se pracovníci různých pracovních skupin a managementu853,33 %53,33 %  
Ano, pouze v rámci pracovních skupin a jednotlivých oddělení533,33 %33,33 %  
Ne213,33 %13,33 %  

Graf

65. Podporuje Vaše společnost neformální setkávání pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podporuje mimopracovní setkávání (například máme slevy na divadelní představení, do posilovny atp..1066,67 %66,67 %  
Nepodporuje, ale nemá námitek533,33 %33,33 %  

Graf

66. Získává se pravidelná zpětná vazba (prostřednictvím dotazníků, rozhovorů, tématických skupin atd.) o vnímání různých aspektů organizace pracovníky, např. pracovního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti, komunikace, profesních perspektiv, platu, oceňování, uznávání, výcviku a celkové spokojenosti; má organizace stanovenou významnost svých měřítek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %66,67 %  
ne533,33 %33,33 %  

Graf

67. Jsou všechny výsledky spokojenosti pracovníků známy všem pracovníkům a jedná vedení podle nich?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano960 %60 %  
Průzkumy se neprovádějí320 %20 %  
Ne320 %20 %  

Graf

68. Vykazují výsledky (zejména skutečné vnímání spokojenosti pracovníků) většinou zlepšující se trend nebo trvale vysokou úroveň a lze uvádět, že jsou srovnatelné s ekvivalentními organizacemi a jinými benchmarky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano960 %60 %  
Ne320 %20 %  
Průzkumy se neprovádějí320 %20 %  

Graf

69. Pracovní atmosféru v celé Vaší společnosti byste označil(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týmovou - spolupracující1280 %80 %  
pasivní - s nezájmem o společnost i kolegy213,33 %13,33 %  
tvůrčí - zaměřenou na kreativitu16,67 %6,67 %  

Graf

70. Pracovní atmosféru ve Vašem oddělení byste označil(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týmovou - spolupracující1173,33 %73,33 %  
pasivní - s nezájmem o společnost i kolegy213,33 %13,33 %  
konkurenční - soupeřivou16,67 %6,67 %  
tvůrčí - zaměřenou na kreativitu16,67 %6,67 %  

Graf

71. Jsou obecně zaměstnanci Vaší společnosti loajální k Vaší společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně loajální jako ve většině firem853,33 %53,33 %  
ano velmi loajální746,67 %46,67 %  

Graf

72. Jsou pracovníci Vašeho oddělení loajální k Vaší společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně loajální jako ve většině firem853,33 %53,33 %  
ano velmi loajální746,67 %46,67 %  

Graf

73. Jsou pracovníci Vašeho oddělení loajální k Vašemu oddělení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano velmi loajální960 %60 %  
průměrně loajální jako ve většině firem640 %40 %  

Graf

74. Jste Vy osobně loajální ke Vaší společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano velmi loajální1173,33 %73,33 %  
průměrně loajální jako ve většině firem426,67 %26,67 %  

Graf

75. Jste Vy osobně loajální ke Vašemu oddělení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano velmi loajální1066,67 %66,67 %  
průměrně loajální jako většina zaměstnanců533,33 %33,33 %  

Graf

76. Co pro Vás znamená práce pro Vaši organizaci? (možnost výběru více položek)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seberealizaci, uspokojení z dobře vykonané práce1280 %80 %  
Příležitost ke kariérovému a profesnímu růstu960 %60 %  
Materiální uspokojení (mzda/plat, další hmotné požitky)853,33 %53,33 %  
Možnost být součástí týmu426,67 %26,67 %  

Graf

77. Jsem hrdý na práci ve svojí firmě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, rozhodně960 %60 %  
Spíše 533,33 %33,33 %  
Spíše ne16,67 %6,67 %  

Graf

78. Uvažuji o změně zaměstnavatele.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne853,33 %53,33 %  
Ano, občas320 %20 %  
Spíše ne320 %20 %  
Ano, rozhodně16,67 %6,67 %  

Graf

79. Jakým způsobem jsou vybíráni noví pracovníci ve Vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na základě regulérních výběrových řízení666,67 %40 %  
na základě doporučení řadových zaměstnanců222,22 %13,33 %  
reulární výběrová řízení + doporučení111,11 %6,67 %  

Graf

80. Na uvolněné manažerské posty ve Vaší společnosti jsou přijímáni:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou stávající zaměstnanci1280 %80 %  
Většinou lidé, kteří u nás dosud nepracovali320 %20 %  

Graf

81. Produktivita práce je v celé Vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na střední úrovni, pracovníci jsou poměrně výkonní, ale v jejich práci jsou rezervy1173,33 %73,33 %  
velmi vysoká, pracovníci jsou výkonní a pracují na hranicích svých možností426,67 %26,67 %  

Graf

82. Produktivita práce je Ve Vašem oddělení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na střední úrovni, pracovníci jsou poměrně výkonní, ale v jejich práci jsou rezervy853,33 %53,33 %  
velmi vysoká, pracovníci jsou výkonní a pracují na hranicích svých možností746,67 %46,67 %  

Graf

83. Produktivita Vaší práce je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi vysoká, pracuji na hranicích svých možností1066,67 %66,67 %  
na střední úrovni, jsem poměrně výkonný, ale mám rezervy 533,33 %33,33 %  

Graf

84. Nejschopnější lidé v naší společnosti pracují:(možnost výběru více položek)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v top managementu1066,67 %66,67 %  
v středním a nižším managementu960 %60 %  
v řadových pozicích746,67 %46,67 %  

Graf

85. Vaše práce je nadřízeným hodnocena: (možnost výběru více položek)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výší mzdy (platu)960 %60 %  
formálním pravidelným hodnocením853,33 %53,33 %  
neformálním hodnocením (uznáním či případnou kritikou)746,67 %46,67 %  
není hodnocena vůbec16,67 %6,67 %  

Graf

86. Motivuje Vás systém hodnocení k vyšším pracovním výkonům a růstu Vaší produktivity práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano746,67 %46,67 %  
Spíše ano426,67 %26,67 %  
Ne213,33 %13,33 %  
Spíše ne213,33 %13,33 %  

Graf

87. Pokud je pro Vaše finanční ohodnocení používána i pohyblivá složka nebo výkonová mzda, její výše:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se odvíjí od individuálních výsledků jednotlivého pracovníka538,46 %33,33 %  
kombinací výsledků individuálních, výsledků skupiny a výsledků celé společnosti organizace430,77 %26,67 %  
kombinací výsledků individuálních a výsledků pracovní skupiny323,08 %20 %  
kombinací výsledků individuálních a výsledků celé společnosti17,69 %6,67 %  

Graf

88. Motivuje Vás systém finančního odměňovaní k vyšším pracovním výkonům a růstu Vaší produktivity práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano535,71 %33,33 %  
spíše ano428,57 %26,67 %  
spíše ne321,43 %20 %  
ne214,29 %13,33 %  

Graf

89. Je výkonnost všech činností (procesů), které se podílejí na výrobku nebo službě, měřitelná a známá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne746,67 %46,67 %  
ano746,67 %46,67 %  
nevím, netýká se mě to16,67 %6,67 %  

Graf

90. Jsou výsledky těchto činností, v případě výrobků, porovnávány s jinými organizacemi a lze je vykazovat jako srovnatelné a nebo lepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano746,67 %46,67 %  
ne640 %40 %  
nevím, netýká se mě to213,33 %13,33 %  

Graf

91. Vykazují výsledky podpůrných a administrativních činností (např. plánování informačních technologií, právní činnost, bezpečnostní činnost, účetnictví) zlepšující se trend a lze je vykazovat jako srovnatelné s jinými organizacemi a nebo jsou lepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano960 %60 %  
ne320 %20 %  
nevím, netýká se mě to320 %20 %  

Graf

92. Jsou tyto výsledky rozdělovány podle různých částí podnikání, trhů a nebo výrobků a služeb, aby se vykázaly rozdíly ve výkonnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano640 %40 %  
ne533,33 %33,33 %  
nevím, netýká se mě to426,67 %26,67 %  

Graf

93. Velikost Vaší společnosti (organizace) podle počtu zaměstnanců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 500 zaměstnanců746,67 %46,67 %  
do 500 zaměstnanců533,33 %33,33 %  
do 50 zaměstnanců320 %20 %  

Graf

94. Typ Vaší společnosti (organizace)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká (český vlastník)853,33 %53,33 %  
nadnárodní společnost533,33 %33,33 %  
státní, příspěvková nebo rozpočtová organizace16,67 %6,67 %  
zahraniční (zahraniční vlastník)16,67 %6,67 %  

Graf

95. Obor podnikání Vaší společnosti (organizace): (vyberte prosím ze seznamu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doprava, logistika426,67 %26,67 %  
Obchod, nákup, prodej426,67 %26,67 %  
Výroba, těžba, zpracování dřeva320 %20 %  
Služby16,67 %6,67 %  
strojírenství16,67 %6,67 %  
Státní a veřejná správa16,67 %6,67 %  
politická strana16,67 %6,67 %  

Graf

96. Organizační zařazení Vašeho pracovního místa: (vyberte prosím ze seznamu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchod, prodej, nákup533,33 %33,33 %  
Finance, ekonomika, účetnictví213,33 %13,33 %  
Vrcholový manažer - ředitel spolenosti213,33 %13,33 %  
Odborný personál, specialista16,67 %6,67 %  
vedoucí prodeje + exportu marketing16,67 %6,67 %  
řízení projektů16,67 %6,67 %  
Výroba, provoz, investice16,67 %6,67 %  
Administrativa, správa16,67 %6,67 %  
Logistika, doprava16,67 %6,67 %  

Graf

97. Zařazení Vaší pracovní pozice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manažer853,33 %53,33 %  
Vrcholový manažer426,67 %26,67 %  
Referent, specialista320 %20 %  

Graf

98. Region výkonu práce: (vyberte prosím ze seznamu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha426,67 %26,67 %  
Celá ČR - nelze specifikovat320 %20 %  
Morava - velké město320 %20 %  
Morava - malé město, venkov320 %20 %  
Čechy - velké město213,33 %13,33 %  

Graf

99. Váš Věk: (vyberte prosím ze seznamu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 40853,33 %53,33 %  
Do 50426,67 %26,67 %  
Do 30320 %20 %  

Graf

100. V organizaci pracujete let: (vyberte prosím ze seznamu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 až 5 let640 %40 %  
Více než 10 let533,33 %33,33 %  
6 až 10 let426,67 %26,67 %  

Graf

101. Pokud máte připomínky nebo dotazy k dotazníky, můžete tak učinit zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

f

Pěkně formulované, už jenom zadání máš na 10 stránek disertace ;-)

test 1

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Peta, M.Výzkum firemní kultury v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://organizacni-kultura-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.