Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Organizovaná kriminalita v ČR a její příčiny

Organizovaná kriminalita v ČR a její příčiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Převrátilová
Šetření:19. 02. 2015 - 12. 03. 2015
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku na téma: Organizovaná kriminalita v České republice a její příčiny.

Veškeré získané informace poslouží ke zpracování statistiky do bakalářské práce.

Děkuji za vyplnění.

Michaela Převrátilová

Pro jednodušší vyplnění uvádím pojem z odborné literatury:

Organizovaná kriminalita je soustavná a plánovitá trestná činnost páchaná hierarchicky strukturovanou skupinou osob, mezi nimiž existuje dělba činnosti. Jejím primárním cílem je dosažení vysokého zisku.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 309778,86 %78,86 %  
31 - 501814,63 %14,63 %  
více než 5043,25 %3,25 %  
méně než 1843,25 %3,25 %  

Graf

2. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6754,47 %54,47 %  
muž5645,53 %45,53 %  

Graf

3. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/dosáhla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou7157,72 %57,72 %  
3427,64 %27,64 %  
VOŠ108,13 %8,13 %  
Střední škola bez maturity54,07 %4,07 %  
Základní škola32,44 %2,44 %  

Graf

4. Ve kterých oblastech společenského života je podle Vás organizovaný zločin nejčastěji páchán? (Přiřaďte číslice od jedné do pěti, když pět je nejčastěji a jedna je nejméně často)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Setkal/Setkala jste se někdy s organizovaným zločinem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8065,04 %65,04 %  
ano4334,96 %34,96 %  

Graf

6. Pokud ANO, tak s jakým druhem organizovaného zločinu jste se setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nelegální obchod s drogami4185,42 %33,33 %  
nelegální obchod se zbraněmi714,58 %5,69 %  
nelegální migrace510,42 %4,07 %  
Nesetkal. 12,08 %0,81 %  
náhradní matky12,08 %0,81 %  
stát a jeko organizace, uloupí mi přes 60% výsledků mé práce a špatně se proti nim brání.12,08 %0,81 %  
korupce ve veřejné sféře 12,08 %0,81 %  
hospodářská krimínalita12,08 %0,81 %  
obchod s lidmi12,08 %0,81 %  

Graf

7. Je organizovaný zločin považován dle Vašeho názoru za největší hrozbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7157,72 %57,72 %  
ne5242,28 %42,28 %  

Graf

8. Proč se organizovaný zločin rozšířil v České republice (Přiřaďte číslice od jedné do pěti, když pět je nejvíce a jedna je nejmenší důvod)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Která země je nejvíce typická pro páchání organizovaného zločinu? (Přiřaďte číslice od jedné do pěti, když pět je nejčastěji a jedna je nejméně často)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Myslíte si, že peníze jsou hlavním podnětem pro páchání organizovaného zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11593,5 %93,5 %  
ne86,5 %6,5 %  

Graf

11. Co byste zařadil/zařadila mezi hlavní příčiny organizovaného zločinu? (uveďte minimálně tři příčiny v pořadí od nejvýznamnější po nejméně významnou)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- lehký přístup ke zbraním - vice násilí

- touha po penězích - nízká inteligence - touha po moci

-uvolnění hranic -korupce -oslabení policie

...

1) Nečinnost (angažovanost) justice a státních orgánů 2) korupce 3) velké majetkové rozdíly

ano

asdfasd

clovek chce ziskat penize clovek ovlivnen spolecnosti vychova

děvky,chlast a chlebíčky!

dluhy,peníze,práce

drogy, korupce, násilí

drogy, peníze,alkohol

Finanční důvody, nízké postihy pachatelů, nečinnost státních orgánů

Finanční stránka, to, že je to zakázané, to, že to ty lidi baví a uspokojuje (nejspíš)

Globalizace a otevreni hranic, touha po snadno vydelanych penezich a moci

Hamižnost, (drogová) prohibice, nemorálnost.

Hranice otevření, migrace, hranice

Chtíč po penězích, změna společenského režimu, otevření se světu

chudoba zvyk legislativa

chudoba, chamtivost, nesoudnost

Chudoba, nezaměstnanost, touha rychle zbohatnout.

Chudoba, touha po moci a penězích

Kalousek

korupce nečinnost orgánů činných v trestním řízení nedokonalá legislativa

Korupce, spatne vzdelani,pracovni nabidka

korupce, nečinnost trestních orgánů, špatná legislativa

korupce, nedodtatečné zákony, laxní soudni a policie

Korupce,polítika,legislativa

Korupční prostředí, nedotknutelnost ze strany státu, snadný výdělek

kriminalizace nenásilných a neškodných činností, nemožnost uplatnění v legálním sektoru, dotacemi živené korupční prostředí

legalizace vynosu z trestne cinnosti

lidská práva světová chudoba otevření hranic

lkl

macie cosa nostra kriša

moc, peníze, pomstychtivost

Morální úpadek společnosti, úplatky a v neposlední řadě spatna legislativa.

Motivace vysokého zisku, relativně nižší nebezpečí dopadení u organizovaného zločinu - kvůli dobré propracovanosti a promyšlenosti, otevřené hranice

nečinnost orgánů činných v trestním řízení

nedokonalá legislativa, málo policistů na expoziturách, málo pravomocí BIS

Nedokonalá legislativa, Poptávka po "zakázaných" věcech (které nelze opatřit legálně např. drogy), Snaha zbohatnout

nedostatečná legislativa, malé postihy, korupce

Nedostatečná legislativa, neinformovanost.

Nedostatek peněz,špatné soudnictví, nestrach z našich vězení.

nelegální obchody, rasizmus, potřeba rychle zbohatnout

nelegální pobyt cizinců v ČR, nezmapovaný pobyt cizinců,

nelegální zisk peněz možnost dělat tak bez postihu touha ovládat lidi

nespokojenost, peníze, peníze

netuším

nevím

nevím

nevím

Nic

nízké tresty, rozšíření území působení zločinu, rozšíření druhů zločinu

Nízký finanční příjem Velké výdělky bez námahy Flexibilita

obchod s drogami, nedostatek peněz, politiké důvody

Organizovaný zločin do společnosti patří už ode dávna - Jedním z důvodů je tedy zvyklost lidí žít tímto "adrenalinovým" stylem života. Dalším důvodem je vidina velkých zisků a postavení ve společnosti.

otevření hranic nedokonalá legislativa špatná činnost v trestním řízení

peníze

Peníze Drogy Nelegální migrace

peníze korupce boj o moc

Peníze moc pro vlastní potěšení - drogy

Peníze Moc Peníze

peníze zákony (nedokonalé, nerespektované) touha po moci

Peníze Zavislost Vydirani

Peníze chudoba nezaměstnanost

Peníze

peníze

Penize

peníze

Peníze -zisk Výhodná poloha ČR Chybějící legislativa

penize moc zabava

peníze, mentalita, náboženství

peníze, dluhy, potěšení

Peníze, drogy

Peníze, drogy, zbraně

Peníze, kontakty

Peníze, kontakty, sebeuspokojení

Peníze, moc

peníze, moc

Peníze, moc a respekt

peníze, moc, kontakty

penize, moc, vliv okoli

peníze, moc, životní podmínky lidí

peníze, mocenský vliv, snaha pomoci (obchod s lidskými orgány)

Peníze, nabozenstvi

peníze, nedokonalé/nepřiměřeně mírné zákony, nelegální migranti, nezaměstnanost

peníze, nenávist, vzpoura proti systému

peníze, postavení, pohodlný život

Peníze, prestiž, moc

peníze, prostředky, území ,moc

Peníze, seskupení menšin,

Peníze, snadnost výdělku, snadné zlákání spolupachatelů pro výnosný plán

peníze, status v podsvětí, síla

peníze, velká možnost korupce, slabá legislativa

peníze, vliv

peníze, zájem "odběratelů", snadno dostuopné komunikační kanály (mobil, internet)

peníze, získat vliv, korupce zakořeněná v některých úřednících

policie, soud, legislativa

policie, soudy, vězení jako hotel

poptávka po určitém zboží, korupce, peníze

Potřeba finančního zisku Potřeba rozhodování Rodinné příčiny

rychlí výdělek, nežít podctivě, životní styl

spatna legislativa, ...

Státní regulace zakazující normální chování - zákaz prodeje marihuany, prostituce, zákaz prodeje orgánů podporuje černý trh apod. Státní moc - politici a úřednící ovlivňují příliš mnoho, vzniká zde mnoho prostoru pro korupci a další trestnou činnost Lhostejnost lidí - lidé ignorují zločin, který se jich přímo netýká

Státní restrikce, účelově přijímané zákony, vysoké daně a cla.

špatné zákony, nízké tresty,

špatné zkušenosti, "návyky" z rodinného prostředí, chudoba, touha po moci

Teroristické útoky Prodej drog obchod s bílým masem

těžko říci, prostě je tu ta možnost a jsou tu ti lidé, kteří to budou dělat

touha po bohatství, rychle získané peníze, a nevím

Touha po finančních prostředcích Touha po moci Touha po nezávislosti

touha po moci, penězích, lidská blbost

touha po penezich, moci, vlivu

v

Vysoká poptávka, která nemůže být naplněna legální cestou, právně slabý stát, nečinnost OČTŘ,

Vysoké výdělky, touha po moci

zbraně, drogy, peníze

zisk

zisk

zisk financí,hledání zaměstnání, nečinnost orgánů (policie)

Získat moc získat peníze náboženský vliv

změna legislativ korupce otevření hranic

12. Vypište alespoň 2 opatření, která by zamezila páchání organizovaného zločinu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- vyšší tresty - lepší práce policie

-vice trestných opatření

1) pořádek v zákonech a justici 2) méně tzv. "demokracie" pro pachatele

Aby lidi měli odpovídajíci odměnu za svou práci.Vymítit korupci a také odpovídajíc

Adekvátní (=vysoké) tresty. Boj s korupcí. Vysoké tresty pro veřejně činné osoby, které o organizovaném zločinu věděly, ale nepodnikly žádné kroky. Mezinárodní spolupráce vyšetřujících týmů.

bk n

dekriminalizace nenásilných a neškodných činností, snížení daní, aby se vyplatilo dělat v legálním sektoru, zrušení dotací

delši trest odnětí svobody

Doplnění legislativy - legalizace prostituce atd. (možnost legalizace měkkých drog?) Navýšení rozpočtu BIS Přísnější imigrační zákon

doživotí, lepší zákony

dusledne stihani a odsouzeni hlavnich akteru, mezinarodni spoluprace

důslednější postihy

Exemplarni tresty (vůbec nejake tresty), úprava zákonů.

jasná segragace od normálních slušných lidí, ztráta hodnoty peněz

Kontrola na hranicích Přísnější zákony, spravedlivé pro všechny bez výjimek

Kontrola.

kontroly - hraniční, důsledné kontrolování ekonomiky

Legalizace drog. Jiná opatření by na to neměla zaměřující vliv.

Legislativa zamezit volný pohyb přes země EU

legislativa a přísné tresty

legislativa, posílení policie

Lepsi vláda, lepší policie

lepší bezpečnost a organizace státu

Lepší daňové zákony Specializovaná policejní odělení

Lepší koordinace ozbrojených složek a neomezování jejich pravomocí

lepší legislativa přísnější podmínky pro přistěhovalce

lepší legislativa, větší pravomoce pro BIS+policii

lepší legislativu,tvdčí tresty.

Lepší podmínky ve státě, zaměstnanost s odpovídajícím ohodnocením, policisté, kteří se specializují na organizovaný zločin a lépe ho odhalí

lepší zákony, přísný tresty

lidí na vysokých pozicích (ministerstva, atd.) by měli mít tak vysoké platy, aby neměli potřebu se nechat uplatit a v případě zjištění, že si vzali úplatek, garanci vysokého trestu

Menší finanční rozdíly mezi lidmi (bohatí si neumí ani představit že se opravdu nedá vyžít s 10 tisíci korunami měsíčně nebo kolik to směšné minimum vlastně je) Větší spravedlnost na zemi, více lásky, veganství :D

Místo vězenského hotelu,tvrdé vězení. Vymícení korupce v politice.

Myslim si, že druh teto kriminality je natolik závažný, že je velmi těžke rici, jaka opatření navrhnout jejímu zamezeni. Jedině posílit útvary pro odhalování organizovaneho zločinu

Myslím si, že zamezit mu nejde.

Navrácení trestu smrti (takže přísnější legislativa) Vláda a policie - sama se chová korupčně, nejsou za své chyby potrestáni, dávají špatný vzor občanům - takže výměna těchto lidí.

ne

Nejsem si jista, ze kromě tvrdých trestu pripadne trestu smrti by něco pomohlo

Nektere zmeny legislativy, vyssi tresty, ucinejsi spoluprace statu v ramci sdruzujicich organizaci (EU, OSN)

nelegály okamžitě deportovat pašeráky lidí trestat od 10 let výše

Neomezovat policii čr a zničit korupci ve vládě a u soudů

netuším

Netuším

Nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nic - nemám představu co by tomu mohlo zabránit

nulova tolerance u cizincu (deportace po prvnim dokazanem poruseni zakona), zabavovani majetku

Obnovení hraničních kontrol Větší důslednost v kontrolách

Odstranění korupce, důkladnější výchova dospívajících

odstranit korupci, zpřísnit tresty

Omezení státní moci na to co opravdu vykonávat musí - obrana, policie atd., zbytek oprostit od regulace Zjednodušení právního systému, urychlení práce soudců

Omezení státních restrikcí. Plná legalizace oborů, kterým se organizovaný zločin věnuje.

opatření mohou být jakákoliv, ale korupce může zničit cokoli

podle mě žádná nepomohou

Podstatně tvrdší tresty Omezení základních práv a svobod osobám takto podezřelým

Policejní stát Vystěhovat Kalouska

Povinné Goprokamery/čipy pro všechny, náhlá smrt všech lidí na planetě

prisnejsi tresty, zakony pokuty

přísnější legislativa a větší kontroly

přísnější legislativa, častější kontroly

přísnější podmínky např. při získávání zbrojního pasu,...

přísnější tresty

Přísnější tresty, kontroly

Přísnější tresty, větší kontroly

Přísnější tresty, více policejních sil (speciálních jednotek)

přísnější tresty, výchova

přísnější zákony případně alespoň důraznější využívání těch současných, v praxi více využívané vykázání z území ČR pro občany jiných států, efektnější a důraznější systém pro zařazení propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody zpět do společnosti a dohled nad nimi

rázná řešení sociální situace chudých rodin, prevence v užívání drog u mladých lidí (zpřístupnění a dostupnost jiné zábavy), nezávislost výkonné moci, politici bez ambicí na zbohatnutí

represe TPH aTPP, mezinárodní spolupráce jako EROPOL a EUROJUST

Rychlost a ofenzivnost tr.rizeni

sekat ruce

stíhání pachatelů

tajné sledování osob boj s korupcí

trest smrti

trest smrti a nucené práce

trest smrti mrskáni zločinců

trest smrtí,

trest smrti, elitní tým policie

tvrdost trestů a menší korupce

tvrdší tresty, umožnění policii použít razantnější postupy

Uzavreni hranic.vymena vladnich cínitelu

uzavření hranic, navýšení počtu policistů, navýšení počtu kontrol, legislativní nastavení kontrolních mechanismů

uzavření hranic, přísnější legislativa

větší aktivita bezpečnostních složek, změna legislativy - i tak by tu ale organizovaný zločin zůstal nadále.

Větší kontroly

větší pátrací akce ze strany policie větší kontrola na hranicích

větší postihy za zločin úprava legislativy

Větší průhlednost státních orgánů, tvrdé tresty

větší tresty, důsledné vyšetřování

větší zájem PČR, větší pravomoci vyšetřovatelů (možnost odposlechu atd.)

Vice kontrol na hranicich Omezeni vyroby napr. Zbrani, kontrola kam putuji

více kontrola cizinců, mapování jejich pobytu

Vymenil vladu, sekal ruce pri dopadeni

Vysoké tresty, tresty smrti

Vyssi vzdelanost, pracovni prilezitost

Vyšší doba trestu Horší tresty ( oko za oko)

vyšší trest

vyšší tresty více policistů

vyšší tresty, větší aktivita policie

Zaměření se na snížení korupce, zvýšit rozpočet ÚOOZ

zamezit jim nikdy zcela nepůjde

Zdokonalení legislativy, protikorupce

zdokonalení legislativy, tvrdší tresty za korupci

zdokonalení v orgánech činných v trestním řízení snížit korupci

Zdokonalení zákonů - úprava podle současných potřeb společnosti Vymahatelnost zákonů

Zlepseni legislativy

Zlepšení ekonomické situace, posílení pravomocí bezpečnostních služeb (v ČR hlavně BIS)

zlepšení práce trestních orgánů, předělání zákonů

zlepšení zákona - vyšší tresty, větší boj proti korupci

zmena zakona...soucasna definice v trestnim zakone :organizovane zlocinecke skupiny, neumoznuje naplneni skutkove podstaty trestneho cinu

změna zákonů uzavření hranic - kontroly

Zpřísnění legislativy Uzavření hranic

Zpřísnění podmínek pro návštěvu cizinců z "nebezpečných" zemí, rozšíření pracovního kolektivu v Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu

zpřísnění trestů změna v legislativě

zvýšení trestů, snížení administrativy, zjednodušení dokazování

žádná

13. Myslíte si, že přísněji nastavené zákony by pachatele organizovaného zločinu odradily od jejich činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7359,35 %59,35 %  
ne5040,65 %40,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Setkal/Setkala jste se někdy s organizovaným zločinem?

  • odpověď ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nelegální obchod s drogami na otázku 6. Pokud ANO, tak s jakým druhem organizovaného zločinu jste se setkali?

6. Pokud ANO, tak s jakým druhem organizovaného zločinu jste se setkali?

  • odpověď nelegální obchod s drogami:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Setkal/Setkala jste se někdy s organizovaným zločinem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jste muž nebo žena?

3. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/dosáhla?

4. Ve kterých oblastech společenského života je podle Vás organizovaný zločin nejčastěji páchán? (Přiřaďte číslice od jedné do pěti, když pět je nejčastěji a jedna je nejméně často)

5. Setkal/Setkala jste se někdy s organizovaným zločinem?

6. Pokud ANO, tak s jakým druhem organizovaného zločinu jste se setkali?

7. Je organizovaný zločin považován dle Vašeho názoru za největší hrozbu?

8. Proč se organizovaný zločin rozšířil v České republice (Přiřaďte číslice od jedné do pěti, když pět je nejvíce a jedna je nejmenší důvod)

9. Která země je nejvíce typická pro páchání organizovaného zločinu? (Přiřaďte číslice od jedné do pěti, když pět je nejčastěji a jedna je nejméně často)

10. Myslíte si, že peníze jsou hlavním podnětem pro páchání organizovaného zločinu?

13. Myslíte si, že přísněji nastavené zákony by pachatele organizovaného zločinu odradily od jejich činnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jste muž nebo žena?

3. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/dosáhla?

4. Ve kterých oblastech společenského života je podle Vás organizovaný zločin nejčastěji páchán? (Přiřaďte číslice od jedné do pěti, když pět je nejčastěji a jedna je nejméně často)

5. Setkal/Setkala jste se někdy s organizovaným zločinem?

6. Pokud ANO, tak s jakým druhem organizovaného zločinu jste se setkali?

7. Je organizovaný zločin považován dle Vašeho názoru za největší hrozbu?

8. Proč se organizovaný zločin rozšířil v České republice (Přiřaďte číslice od jedné do pěti, když pět je nejvíce a jedna je nejmenší důvod)

9. Která země je nejvíce typická pro páchání organizovaného zločinu? (Přiřaďte číslice od jedné do pěti, když pět je nejčastěji a jedna je nejméně často)

10. Myslíte si, že peníze jsou hlavním podnětem pro páchání organizovaného zločinu?

13. Myslíte si, že přísněji nastavené zákony by pachatele organizovaného zločinu odradily od jejich činnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Převrátilová, M.Organizovaná kriminalita v ČR a její příčiny (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://organizovana-kriminalita-93.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.