Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Organizovaný zločin v České republice

Organizovaný zločin v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Koralová
Šetření:27. 03. 2013 - 09. 04. 2013
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jakou činnost si představujete pod pojmem organizovaný zločin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Drogyotázka č. 2, Obchod s ženamiotázka č. 2, Korupceotázka č. 2, Mafieotázka č. 2, Všechny uvedené možnostiotázka č. 2, Taxikářiotázka č. 2, obchod se zbraněmiotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny uvedené možnosti5853,21 %53,21 %  
Mafie2825,69 %25,69 %  
Obchod s ženami76,42 %6,42 %  
Drogy76,42 %6,42 %  
obchod se zbraněmi43,67 %3,67 %  
Korupce43,67 %3,67 %  
Taxikáři10,92 %0,92 %  

Graf

2. Poznali jste někdy organizovaný zločin na "vlastní kůži"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 3, Nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7669,72 %69,72 %  
Ano2422,02 %22,02 %  
Nevím98,26 %8,26 %  

Graf

3. Myslíte si že je organizovaný zločin v České republice rozšířen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 4, Nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8880,73 %80,73 %  
Nevím1311,93 %11,93 %  
Ne87,34 %7,34 %  

Graf

4. Setkali jste se s organizovaným zločinem při cestování?

Prostituce, Taxislužby,...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6055,05 %55,05 %  
Ano3834,86 %34,86 %  
Nevím1110,09 %10,09 %  

Graf

5. Myslíte si že se ČR zabývá problematikou organizovaného zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dostatečněotázka č. 6, Málootázka č. 6, Nedostatečněotázka č. 6, Velmiotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málo6155,96 %55,96 %  
Nedostatečně2724,77 %24,77 %  
Dostatečně2018,35 %18,35 %  
Velmi10,92 %0,92 %  

Graf

6. Která země je podle Vás nejvíce spojována s organizovaným zločinem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Česká republikaotázka č. 7, Itálieotázka č. 7, Ruskootázka č. 7, Mexikootázka č. 7, Nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mexiko4743,12 %43,12 %  
Rusko4238,53 %38,53 %  
Itálie98,26 %8,26 %  
Nevím87,34 %7,34 %  
Česká republika32,75 %2,75 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20 letotázka č. 8, 20-35 letotázka č. 8, 35-50 letotázka č. 8, 50 a více letotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-35 let9284,4 %84,4 %  
do 20 let98,26 %8,26 %  
35-50 let87,34 %7,34 %  

Graf

8. Jste muž nebo žena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 9, mužotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6660,55 %60,55 %  
muž4339,45 %39,45 %  

Graf

9. Myslíte si že organizovaný zločin ovlivňuje cestovní ruch dané země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6660,55 %60,55 %  
Ano velmi2422,02 %22,02 %  
Spíše ne1614,68 %14,68 %  
Ne32,75 %2,75 %  

Graf

10. Stali jste se někdy součástí organizovaného zločinu, nebo jste jej podporovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8678,9 %78,9 %  
Ano1412,84 %12,84 %  
Nevím98,26 %8,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou činnost si představujete pod pojmem organizovaný zločin?

2. Poznali jste někdy organizovaný zločin na "vlastní kůži"?

3. Myslíte si že je organizovaný zločin v České republice rozšířen?

4. Setkali jste se s organizovaným zločinem při cestování?

5. Myslíte si že se ČR zabývá problematikou organizovaného zločinu?

6. Která země je podle Vás nejvíce spojována s organizovaným zločinem?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jste muž nebo žena

9. Myslíte si že organizovaný zločin ovlivňuje cestovní ruch dané země?

10. Stali jste se někdy součástí organizovaného zločinu, nebo jste jej podporovali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou činnost si představujete pod pojmem organizovaný zločin?

2. Poznali jste někdy organizovaný zločin na "vlastní kůži"?

3. Myslíte si že je organizovaný zločin v České republice rozšířen?

4. Setkali jste se s organizovaným zločinem při cestování?

5. Myslíte si že se ČR zabývá problematikou organizovaného zločinu?

6. Která země je podle Vás nejvíce spojována s organizovaným zločinem?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jste muž nebo žena

9. Myslíte si že organizovaný zločin ovlivňuje cestovní ruch dané země?

10. Stali jste se někdy součástí organizovaného zločinu, nebo jste jej podporovali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koralová, V.Organizovaný zločin v České republice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://organizovany-zlocin-v-ceske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.