Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > orgány obce a správce obce

orgány obce a správce obce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Voglová
Šetření:07. 02. 2014 - 14. 02. 2014
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Veřejně správní akademie ve Vyškově, a prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit k doplnění absolventské práce. S názvem Orgány obce a správce obce.

Moc Vám děkuji. :-)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4264,62 %64,62 %  
muž2335,38 %35,38 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 253960 %60 %  
26 – 502335,38 %35,38 %  
50 +34,62 %4,62 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3350,77 %50,77 %  
2436,92 %36,92 %  
VOŠ69,23 %9,23 %  
23,08 %3,08 %  

Graf

4. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Obci s rozšířenou působností2640 %40 %  
v Obci s pověřeným obecním úřadem2335,38 %35,38 %  
v Obci1624,62 %24,62 %  

Graf

5. Jste členem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem členem výše uvedeného6092,31 %92,31 %  
obecního úřadu (zaměstnanec)34,62 %4,62 %  
zastupitelstva obce23,08 %3,08 %  

Graf

6. Máte ve vaší obci otevřen Obecní úřad pro veřejnost i mimo úřední dny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3249,23 %49,23 %  
ne1929,23 %29,23 %  
nevím1421,54 %21,54 %  

Graf

7. Jak často navštěvujete Obecní úřad:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za rok3960 %60 %  
nenavštěvuji1320 %20 %  
1x měsíčně710,77 %10,77 %  
denně34,62 %4,62 %  
1x týdně34,62 %4,62 %  

Graf

8. Za jakým účelem navštěvujete Obecní úřad:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné jednání2843,08 %43,08 %  
zaplacení poplatků – např. za odvoz odpadu2538,46 %38,46 %  
nenavštěvuji1116,92 %16,92 %  
podání stížnosti11,54 %1,54 %  

Graf

9. Jak jste spokojeni s činností orgánů obce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohlo by to být lepší4163,08 %63,08 %  
vše v pořádku1523,08 %23,08 %  
nezajímá mě to57,69 %7,69 %  
nevím46,15 %6,15 %  

Graf

10. Navštěvujete veřejné zasedání zastupitelstva:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenavštěvuji4975,38 %75,38 %  
občas1015,38 %15,38 %  
navštívil/la jsem jednou, již nenavštívím46,15 %6,15 %  
ano, vždy23,08 %3,08 %  

Graf

11. U voleb do zastupitelstva obce preferujete volbu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dané osoby, z kandidátní listiny3655,38 %55,38 %  
jak kdy1523,08 %23,08 %  
nevolím710,77 %10,77 %  
strany710,77 %10,77 %  

Graf

12. Chtěli byste si zvolit starostu obce přímo, jako prezidenta republiky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3858,46 %58,46 %  
ne1624,62 %24,62 %  
nevím1015,38 %15,38 %  
nevolím11,54 %1,54 %  

Graf

13. Přijde Vám obecní policie užitečná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2640 %40 %  
ne2233,85 %33,85 %  
nevím1726,15 %26,15 %  

Graf

14. Měli jste tu čest přijít s obecní policií do styku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4467,69 %67,69 %  
ANO, a doufám, že již nebudu mít tu čest1116,92 %16,92 %  
ANO, pomohli mi1015,38 %15,38 %  

Graf

15. Slyšeli jste o pojmu správce obce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2436,92 %36,92 %  
nevím, nepamatuji se1726,15 %26,15 %  
ano, ale nevím, co to znamená1218,46 %18,46 %  
ano, vím, co to znamená1218,46 %18,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jak často navštěvujete Obecní úřad:

  • odpověď 1x za rok:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaplacení poplatků – např. za odvoz odpadu na otázku 8. Za jakým účelem navštěvujete Obecní úřad:
  • odpověď nenavštěvuji:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenavštěvuji na otázku 8. Za jakým účelem navštěvujete Obecní úřad:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Dosažené vzdělání:

4. Bydlíte:

5. Jste členem:

6. Máte ve vaší obci otevřen Obecní úřad pro veřejnost i mimo úřední dny:

7. Jak často navštěvujete Obecní úřad:

8. Za jakým účelem navštěvujete Obecní úřad:

9. Jak jste spokojeni s činností orgánů obce:

10. Navštěvujete veřejné zasedání zastupitelstva:

11. U voleb do zastupitelstva obce preferujete volbu:

12. Chtěli byste si zvolit starostu obce přímo, jako prezidenta republiky:

13. Přijde Vám obecní policie užitečná:

14. Měli jste tu čest přijít s obecní policií do styku:

15. Slyšeli jste o pojmu správce obce:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Dosažené vzdělání:

4. Bydlíte:

5. Jste členem:

6. Máte ve vaší obci otevřen Obecní úřad pro veřejnost i mimo úřední dny:

7. Jak často navštěvujete Obecní úřad:

8. Za jakým účelem navštěvujete Obecní úřad:

9. Jak jste spokojeni s činností orgánů obce:

10. Navštěvujete veřejné zasedání zastupitelstva:

11. U voleb do zastupitelstva obce preferujete volbu:

12. Chtěli byste si zvolit starostu obce přímo, jako prezidenta republiky:

13. Přijde Vám obecní policie užitečná:

14. Měli jste tu čest přijít s obecní policií do styku:

15. Slyšeli jste o pojmu správce obce:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Voglová, V.orgány obce a správce obce (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://organy-obce-a-spravce-obce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.