Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Originální květiny do každé rodiny?

Originální květiny do každé rodiny?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Kosturová
Šetření:03. 03. 2012 - 10. 03. 2012
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Výsledky tohoto dotazníku budou použity pro semestrální práci.

Odpovědi respondentů

1. Obdarováváte své blízké ve dny jako je Den matek, MDŽ, jmeniny, Valentýn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen při některých ze zmíněných příležitostí.10573,94 %73,94 %  
Ano, při každé zmíněné příležitosti.2416,9 %16,9 %  
Ne.139,15 %9,15 %  

Graf

2. Byla-li Vaše odpověď na předchozí otázku ANO, při jakých příležitostech bývá tímto darem květina?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narozeniny10686,18 %74,65 %  
Den matek8972,36 %62,68 %  
jmeniny7258,54 %50,7 %  
výročí4334,96 %30,28 %  
svatba3830,89 %26,76 %  
MDŽ3226,02 %22,54 %  
Valentýn2520,33 %17,61 %  
neslavím výročí 10,81 %0,7 %  
pokud obdarovávám ženu10,81 %0,7 %  
nepochopila jsem otázku č. 310,81 %0,7 %  
měli byste uvést nějaký příklad, co se tím myslí10,81 %0,7 %  
na otázky 3 - 5 nevím co odpovědět pač si to neumím představit10,81 %0,7 %  
návštěva10,81 %0,7 %  
promoce10,81 %0,7 %  
odměna za něco, jen tak10,81 %0,7 %  

Graf

3. Uvítali byste na trhu květiny ušité z rozličných materiálů (výzdoba, (ne)aromatizované pugéty, šperky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7452,11 %52,11 %  
Ne.6847,89 %47,89 %  

Graf

4. Považovali byste takové produkty za vhodný a originální dar pro své blízké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7854,93 %54,93 %  
Ne.6445,07 %45,07 %  

Graf

5. Měli byste Vy sami radost z takového dárku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7754,23 %54,23 %  
Ne6545,77 %45,77 %  

Graf

6. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-258157,04 %57,04 %  
více než 45 let2014,08 %14,08 %  
18 a méně149,86 %9,86 %  
36-45149,86 %9,86 %  
26-35139,15 %9,15 %  

Graf

7. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11480,28 %80,28 %  
muž2819,72 %19,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Uvítali byste na trhu květiny ušité z rozličných materiálů (výzdoba, (ne)aromatizované pugéty, šperky)?

 • odpověď Ne.:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 4. Považovali byste takové produkty za vhodný a originální dar pro své blízké?

4. Považovali byste takové produkty za vhodný a originální dar pro své blízké?

 • odpověď Ano.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 3. Uvítali byste na trhu květiny ušité z rozličných materiálů (výzdoba, (ne)aromatizované pugéty, šperky)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Měli byste Vy sami radost z takového dárku?

5. Měli byste Vy sami radost z takového dárku?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 3. Uvítali byste na trhu květiny ušité z rozličných materiálů (výzdoba, (ne)aromatizované pugéty, šperky)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Obdarováváte své blízké ve dny jako je Den matek, MDŽ, jmeniny, Valentýn?

2. Byla-li Vaše odpověď na předchozí otázku ANO, při jakých příležitostech bývá tímto darem květina?

3. Uvítali byste na trhu květiny ušité z rozličných materiálů (výzdoba, (ne)aromatizované pugéty, šperky)?

4. Považovali byste takové produkty za vhodný a originální dar pro své blízké?

5. Měli byste Vy sami radost z takového dárku?

6. Kolik je Vám let?

7. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Obdarováváte své blízké ve dny jako je Den matek, MDŽ, jmeniny, Valentýn?

2. Byla-li Vaše odpověď na předchozí otázku ANO, při jakých příležitostech bývá tímto darem květina?

3. Uvítali byste na trhu květiny ušité z rozličných materiálů (výzdoba, (ne)aromatizované pugéty, šperky)?

4. Považovali byste takové produkty za vhodný a originální dar pro své blízké?

5. Měli byste Vy sami radost z takového dárku?

6. Kolik je Vám let?

7. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kosturová, M.Originální květiny do každé rodiny? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://originalni-kvetiny-do-kazde.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.