Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > OSA - Ochranný Svaz Autorský pro práva hudební očima veřejnosti

OSA - Ochranný Svaz Autorský pro práva hudební očima veřejnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dalibor Hála
Šetření:16. 04. 2013 - 17. 05. 2013
Počet respondentů:537
Počet otázek (max/průměr):40 / 39.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky dotazníku by měly vyjádřit obecný náhled společnosti na Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (dále OSA) jakožto společnost spravující práva autorů v ČR. Výsledky sledují vnímání OSA, jeho aktivit, obecné znalosti, co OSA dělá či jak funguje. Dále by měly výsledky ukázat, jak se lidé v ČR staví k institutu duševního vlastnictví.

Odpovědi respondentů

V celém dotazníku se budou objevovat otázky týkající se Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním. Vždy bude název této instituce zkrácen pouze na "OSA".

1. Máte povědomí, co zajišťuje (proč existuje) OSA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano34363,87 %63,87 %  
Spíše ano16330,35 %30,35 %  
Spíše ne183,35 %3,35 %  
Ne132,42 %2,42 %  

Graf

2. Zrušili byste OSA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20538,18 %38,18 %  
Spíše ne14527 %27 %  
Spíše ano12322,91 %22,91 %  
Ne6411,92 %11,92 %  

Graf

3. Víte alespoň minimálně, jak funguje, co vykonává za činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24445,44 %45,44 %  
Spíše ano22942,64 %42,64 %  
Spíše ne499,12 %9,12 %  
Ne152,79 %2,79 %  

Graf

4. Myslíte si, že je mezi lidmi obecné povědomí o tom, jak OSA funguje a co vlastně dělá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne25347,11 %47,11 %  
Spíše ano18534,45 %34,45 %  
Ne8315,46 %15,46 %  
Ano162,98 %2,98 %  

Graf

5. Vnímáte OSA:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativně21840,6 %40,6 %  
Spíše negativně15829,42 %29,42 %  
Neutrálně12222,72 %22,72 %  
Spíše pozitivně325,96 %5,96 %  
Pozitivně71,3 %1,3 %  

Graf

6. Považujete celkové vnímání veřejnosti OSA za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní25347,11 %47,11 %  
Negativní14927,75 %27,75 %  
Neutrální12022,35 %22,35 %  
Spíše pozitivní142,61 %2,61 %  
Pozitivní10,19 %0,19 %  

Graf

7. Myslíte, že je nutné mít ve státě společnosti zastupující autorská práva (nejen OSA)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano21139,29 %39,29 %  
Ano12623,46 %23,46 %  
Spíše ne10218,99 %18,99 %  
Ne9818,25 %18,25 %  

Graf

8. Myslíte, že tyto společnosti nakládají s vybranými penězi zodpovědně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne23844,32 %44,32 %  
Spíše ne18734,82 %34,82 %  
Spíše ano10419,37 %19,37 %  
Ano81,49 %1,49 %  

Graf

9. Zkuste odhadnout, kolik Kč (%) dostane autor, když OSA za užití jeho skladby vybere 100 Kč (%)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 Kč (%)34664,43 %64,43 %  
70 Kč (%)8816,39 %16,39 %  
80 Kč (%)6512,1 %12,1 %  
90 Kč (%)356,52 %6,52 %  
100 Kč (%)30,56 %0,56 %  

Graf

10. Víte jaký druh společnosti je OSA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezisková – o.s.23443,58 %43,58 %  
Obchodní - s.r.o.9016,76 %16,76 %  
Nezisková – o.p.s.7213,41 %13,41 %  
Obchodní – v.o.s.6912,85 %12,85 %  
Obchodní - a.s.519,5 %9,5 %  
Nezisková – Nadace213,91 %3,91 %  

Graf

11. Myslíte si, že má smysl při pořádání akce platit poplatky OSA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24245,07 %45,07 %  
Spíše ne15829,42 %29,42 %  
Spíše ano10118,81 %18,81 %  
Ano366,7 %6,7 %  

Graf

12. Myslíte si, že by měly platit poplatky OSA podniky využívající hudbu jako marketingový nástroj? (restaurační zařízení, hotely, lázeňská zařízení apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19135,57 %35,57 %  
Spíše ne13925,88 %25,88 %  
Spíše ano12523,28 %23,28 %  
Ano8215,27 %15,27 %  

Graf

13. OSA v naší zemi (bráno od roku 1918) vznikla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po vzniku České republiky16129,98 %29,98 %  
Po Sametové revoluci13825,7 %25,7 %  
Po první světové válce12823,84 %23,84 %  
V období komunistické totality (bráno od roku 1968)6211,55 %11,55 %  
Po druhé světové válce488,94 %8,94 %  

Graf

14. Jsou podle Vás ve vyspělých zemích organizace chránící autorské právo běžné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26449,16 %49,16 %  
Spíše ano23643,95 %43,95 %  
Spíše ne285,21 %5,21 %  
Ne91,68 %1,68 %  

Graf

15. Myslíte, že výše poplatků, které si OSA „strhává“ za správu autorských práv, je adekvátní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne27050,28 %50,28 %  
Spíše ne19836,87 %36,87 %  
Spíše ano6011,17 %11,17 %  
Ano91,68 %1,68 %  

Graf

16. Myslíte, že se výše poplatků poměrově liší od výše poplatků ve Francii či Německu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osa vybírá spíše více18233,89 %33,89 %  
NE15729,24 %29,24 %  
Osa vybírá více9718,06 %18,06 %  
Osa vybírá spíše méně8716,2 %16,2 %  
Osa vybírá méně81,49 %1,49 %  
Ano61,12 %1,12 %  

Graf

17. Víte, na základě kterých kritérií se vypočítává výše poplatku OSA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím32159,78 %59,78 %  
Vím částečně16931,47 %31,47 %  
Vím478,75 %8,75 %  

Graf

18. Myslíte si, že je správné platit za hudbu, kterou získáte pouze pro osobní potřebu (pro poslech)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20337,8 %37,8 %  
Spíše ano14727,37 %27,37 %  
Spíše ne9718,06 %18,06 %  
Ano9016,76 %16,76 %  

Graf

19. Myslíte si, že je cena hudebních nosičů v naší zemi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší než by měla být22842,46 %42,46 %  
Vysoká19836,87 %36,87 %  
Přiměřená10419,37 %19,37 %  
Nižší než by měla být40,74 %0,74 %  
Nízká30,56 %0,56 %  

Graf

20. Stahujete hudbu z internetu legálně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21540,04 %40,04 %  
Ano i ne20538,18 %38,18 %  
Ano11721,79 %21,79 %  

Graf

21. Nakupujete hudbu na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne40174,67 %74,67 %  
Ano13625,33 %25,33 %  

Graf

22. Souhlasíte se stanoviskem České pirátské strany: „Umění má být svobodné, umělec si má vydělávat koncertováním, prodejem hudby na Internetu, prodejem reklamních předmětů (triček, plakátů) a nezáviset na monopolu vydavatele nebo organizaci vybírající poplatky.“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22942,64 %42,64 %  
Spíše ano20237,62 %37,62 %  
Spíše ne7513,97 %13,97 %  
Ne315,77 %5,77 %  

Graf

23. Myslíte, že tantiémy (odměny autorům za užívání jejich děl) OSA mohou překročit 100 000 Kč za rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23243,2 %43,2 %  
Spíš ne14727,37 %27,37 %  
Spíš ano12423,09 %23,09 %  
Ne346,33 %6,33 %  

Graf

24. Kdyby ano - myslíte, že by na tuto výši tantiém měli mít umělci nárok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26348,98 %48,98 %  
Spíše ano16330,35 %30,35 %  
Spíše ne8315,46 %15,46 %  
Ne285,21 %5,21 %  

Graf

25. Dostanou se podle Vás prostředky vybrané za užití děl (vysílání, hraní na koncertech atp.) cizích autorů k nim do ciziny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne21439,85 %39,85 %  
Spíše ano13024,21 %24,21 %  
Ne12222,72 %22,72 %  
Ano7113,22 %13,22 %  

Graf

26. Funguje podle Vás OSA na mezinárodní úrovni? (myšleno ve spolupráci se zahraničními organizacemi obdobného založení)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím25246,93 %46,93 %  
Ano21740,41 %40,41 %  
Ne6812,66 %12,66 %  

Graf

27. Myslíte si, že OSA chrání majetek autorů (rozuměj duševní vlastnictví)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne27150,47 %50,47 %  
Ano16230,17 %30,17 %  
Nevím10419,37 %19,37 %  

Graf

28. Víte, co dělá OSA se ziskem z účetní uzávěrky na konci roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím28753,45 %53,45 %  
OSA nerozděluje znatelný zisk, všechny prostředky přerozdělí zastupovaným autorům (očištěné o režijní poplatky a tvorbu rezervního fondu).12222,72 %22,72 %  
OSA rozděluje přebytek zisku na své vlastní potřeby.11721,79 %21,79 %  
Vím112,05 %2,05 %  

Graf

29. Myslíte si, že je možné zrušit všechny organizace zastupující autory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne21039,11 %39,11 %  
Ne15629,05 %29,05 %  
Ano9317,32 %17,32 %  
Spíše ano7814,53 %14,53 %  

Graf

30. Víte o nějakých aktivitách OSA podporujících hudební tvůrce, mladé autory, začínající kapely atp.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím33261,82 %61,82 %  
Tuším, že nějaké existují8616,01 %16,01 %  
Nejsou8616,01 %16,01 %  
Ano, vím o specifických aktivitách336,15 %6,15 %  

Graf

31. Máte pocit, že se otázky ohledně poplatků OSA vyskytují v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídkakdy26549,35 %49,35 %  
Občas15328,49 %28,49 %  
Vůbec10218,99 %18,99 %  
Často173,17 %3,17 %  

Graf

32. Celkově vnímáte mediální obraz OSA jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní19736,69 %36,69 %  
Negativní18233,89 %33,89 %  
Neutrální13124,39 %24,39 %  
Spíše kladný254,66 %4,66 %  
Pozitivní20,37 %0,37 %  

Graf

33. Myslíte, že OSA vyžaduje nekompromisně poplatky od všech pořadatelů hudebních akcí včetně akcí dobročinných a charitativních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano19135,57 %35,57 %  
Ano18534,45 %34,45 %  
Spíše ne10820,11 %20,11 %  
Ne539,87 %9,87 %  

Graf

34. Považujete existenci autorských práv za důležitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22241,34 %41,34 %  
Spíše ano18835,01 %35,01 %  
Spíše ne8716,2 %16,2 %  
Ne407,45 %7,45 %  

Graf

35. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž32460,34 %60,34 %  
Žena21339,66 %39,66 %  

Graf

36. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 3035666,29 %66,29 %  
30 - 4513825,7 %25,7 %  
45 a více305,59 %5,59 %  
méně než 18132,42 %2,42 %  

Graf

37. Žijete v :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto (nad 100 000 obyvatel)33862,94 %62,94 %  
Město (nad 3 000 obyvatel)12723,65 %23,65 %  
Obec (do 3 000 obyvatel)7213,41 %13,41 %  

Graf

38. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný22141,15 %41,15 %  
Student VŠ21239,48 %39,48 %  
Jinak (v domácnosti, svobodné povolání atp.)6612,29 %12,29 %  
Student SŠ275,03 %5,03 %  
Nezaměstnaný112,05 %2,05 %  

Graf

39. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské24445,44 %45,44 %  
Střední s maturitou23143,02 %43,02 %  
Vyšší odborné295,4 %5,4 %  
Základní234,28 %4,28 %  
Vyučen/a bez maturity101,86 %1,86 %  

Graf

40. Vím, že dotazník byl dlouhý, ale pakliže byste mi chtěli něco sdělit, co se týká dotazníku a OSA, duševního vlastnictví, nakupování hudby atp., můžete tak učinit zde – za každý názor budu rád:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

O autorských právech okolo hudby takřka nic nevím, ale produkuji jiná svá díla ( výtvarná ) a byl bych rád něčím chráněn před jejich kopírováním.

Osobně na autorská práva příliš nevěřím. Za mnohem konstruktivnější, než nutit ty, kteří za umělecká díla platit nechtějí, považuji snahu posunout prodej hudby "do současnosti" - tj. elektronický formát, bez DRM, za rozumné ceny. A vybírání poplatků za "veřejnou projekci" považuji za neférové zvýhodnění autorů oproti jiným oborům lidské činnosti - například když je za výlohou supermarketu vystaveno nové auto pro přilákání pozornosti a zvýšení počtu zákazníků (dalo by se tedy také tvrdit, že slouží ke komerčním učelům), tvůrce karoserie žádné autorské poplatky nedostane, a již jenom samotný návrh na něco takového by byl jistě považován za absurdní...

...raději zaplatím hudebníkům vyšší honorář ...

1. at se osa okamzite zrusi a vznikne nova sjednocujici organizace, ktera bude zastresovat i interprety a zvukare a co ja vim. hlavne at tam nepracuji ti dobrodinci, kteri tam pracuji dnes. 2. at se snizi poplatky osa- ci nove vzniklemu utvaru. 3. at se prerozdeluji lepe, tedy at jde vetsi proporce obnosu autorum atd. , a to tem konkretnim, jejichz konkretni dusevni vlastnictvi se tim a onim aktem uziva... 4. at je lepsi kontrola hospodareni. 5. at se osetri situace, kdy si nekdo hraje prevzatou vec zadarmo- trebas u taboraku, jelikoz takto tato cinnost je nelegalni, pokud osoby neplati.

Ačkoliv jsem odpověděl záporně na otázky týkající se poplatků za provoz hudby organizaci OSA myslím si, že poplatky by měly být placeny přímo autorům využitých děl.

Ahoj Dalibore. U některých otázek ti chybí prosté nevím, viz. výše poplatků v zahraničí, tam jsem nemohl odpovědět pravdivě, pak ti z toho vyjde nepřesná statistika. Měj se a držím palce. Lukáš/Kocour

Ahoj,mas to hezke. Mam dve poznamky: 1) otazka "Myslíte, že výše poplatků, které si OSA „strhává“ za správu autorských práv, je adekvátní?" je myslim nerelevantni vzhledem k tomu,ze vetsina respondentu nebude znat tuto vysi poplatku...supluje to podle me v tomto smeru otazka srovnavaci "Myslíte, že se výše poplatků poměrově liší od výše poplatků ve Francii či Německu?" 2) pak mi prijde,ze se tam jedna otazka opakuje: je to " Považujete existenci autorských práv za důležitou?" a "Myslíte, že je nutné mít ve státě společnosti zastupující autorská práva (nejen OSA)?"...ale mozna je to zamerne :) hodne stesti! Zdenka

Autor hudby si odměnu za své dílo, dle mého názoru, zaslouží. Různé cover verze a revival skupiny využívají jeho práci ke svému prospěchu. Z této strany je nějaký správce práv potřebný. Příjem výkonných umělců by měl plynout především z koncertů. O formě prodeje a systému distribuce ať si rozhoduje každý sám, ale po té, co velké firmy sveřepým odmítáním legálního online prodeje vychovaly generaci, která je zvyklá stáhnout a neplatit, je snaha o zisk především z nosičů přežitá. Organizace zastupující umělce má své místo a funkci, ale v podobě OSA se jedná o odpuzující organizaci, která nebere ohled na nic.

Autoři a jejich dědicové by měli mít garantováno, že vůbec dostanou včas zaplaceno a to určitě více než dostávají dnes. Dnes je mnoho parazitujících firem, kteřé se jen živí na úkor autorů atd. a jen si dávají pozor, aby nepřišly o svoje peníze. Za tyto peníze autorům dávají úplně minimální servis. Tak to dnes funguje skoro všude ( pijavice zajímají jen jejich provize a na klienty kašlou ).

Autoři by si měli svoji tvorbu chránit (všichni nejenom hudebníci) ale trestné by měli být jiné činy než např. stahování hudby z internetu... přijde mi to neadekvátní vzhledem k některým trestům

budou někde "správné odpovědi"?

Budu velice rád, když se na facebookové událsti, přes kterou jsem se dostal k dotazníku, objeví výsledky a také více informací o OSA. Děkuji.

Celý model je špatný - odpovídá době s ne rozvinutých či vůbec žádnými masovým médií, zvýhodnuje špičky na úkor neznámých, omezuje nyní technický možnou snadnost přístupu k nahrávkám.

Co k tomu rict. Jsou to zlodeji,kteri parazituji na tom,ze nekdo jiny neco vymyslel a pritom oni nepoznaji ani kytaru... A to jsem muzikant

často mi chyběla možnost "nevím" (např. v otázce č. 10)

čr by prospěl e-shop s mp3 - ale s rozumnými cenami... 300 za album je výsměch.. kdyby song stál 5 kč, lidi by si ho koupili a stáhli spíše legálně, než pirátili..

Dalibore, to slyčím poprvé, snažil jsem ti odpovědět co nejupřímněji:-) Ahoj Vojta

Dle mého chybí otázka, jaké autorské právo byste považoval/a za adekvátní. Nuže, na nepoloženou otázku si sám odpovím: právo na své dílo by měl mít autor maximálně po dobu svého života, na potomky a jiné dědice by se právo nemělo vztahovat. Po smrti autora by též měla přestat platit veškerá jeho stanovená omezení (viz Nabokov a jeho zákaz hrát Lolitu na divadle). U filmu, rozhlasových her, TV inscenací a jiných kolektivních děl by autorské právo mělo vypršet za pět let.

Dobrý den, verím, že ten to dotazník k niečomu dospeje. Minimálne sa mi páčil nápad ohladne podpory mladých umelcov, ktorá by mohla íst z prebytku, ktorý vznikne na konci finančného roku. Sám sa pohybujem v hodobnom bprostredí a viem, že táto vec by výrazne pomohla. Chcem len poznamenať, že u niektorých otázok mi chýbala možnost nevím. Ďakujem a s pozdravom.

Dobrý den, myslím, že některé otázky jsou dosti vágně nebo nejasně formulovány, takže zvláště v člověku, který se v problematice nevyzná, mohou vyvolat mylný nebo nepravdivý dojem o činnosti osa. Několikrát jsem měl tu čest s osou komunikovat po telefonu ohledně autorských práv. Např.: Máte povědomí, co zajišťuje (proč existuje) OSA? Vím, co zajišťuje, ale absolutně nemám ponětí proč existuje a proč zrovna v takovéto formě existuje? Myslíte, že je nutné mít ve státě společnosti zastupující autorská práva (nejen OSA)? Mysíte tím, jestli to má být státní organizace nebo jestli je možné si takovouto organizaci založit v rámci práva? Myslíte si, že má smysl při pořádání akce platit poplatky OSA? Jistě má smysl platit poplatky autorům a pokud to nejde jinak než přes osa? Já osa nic dát nechci, já chci dát autorovi, ale ten to nemá skoro jak jinak dostat. Myslíte si, že by měly platit poplatky OSA podniky využívající hudbu jako marketingový nástroj? (restaurační zařízení, hotely, lázeňská zařízení apod.) Totéž, měli by je především platit autorům, ale jak? Myslíte, že tantiémy (odměny autorům za užívání jejich děl) OSA mohou překročit 100 000 Kč za rok? MOHOU=ze zákona mohou, nebo že je reálné, aby překročila vybraná částka 100 000 Kč? Jednomu autorovi nebo celkově? Děkuji za pochopení mých připomínek. Hezký den.

dotazník byl hodně průhledný, některé otázky byly naváděcí ke konkrétním odpovědím, u některých bylo více správných možností

Duševní vlastnictví je v dnešní globalizované době přežitek, když může být cokoliv zkopírováno. A to včetně patentů, důležitých vědeckých objevů. Pokud něco vymyslím, vytvořím a lidi to zajímá, vždy to nějak ocení. Pokud je to nezajímá, tak mám smůlu. Tvorba (umšlecká) by měla bý o radosti, sdělení a ne o výdělku.

Duševní vlastnictví je zavádějící a manipulativní pojem sdružující nesouvisející monopoly (http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html). Kopírovací monopol není pro stimulaci tvorby a ocenění autorů vůbec potřeba (http://piratskenoviny.cz/?c_id=31804, http://flattr.cz) Výběrčí výpalného by se neměly násilím rušit (právo shromažďovací), ale ze zákonů by měly zmizet jejich privilegia vybírát soukromé daně a slídit v provozovnách či na kulturních akcích.

Fakt dloouhý. U nás ve škole tyhle dotazníky neberou, tak bacha..

Fuck OSA! Únětice 4ever!

Hudbu z internetu vubec nestahuji, takze mi tu chybi tato moznost volby.

chcipni!!

chtít platit poplatky za veřejnou produkci, pokud kapela (interpret) dostane zaplaceno, je zlodějina, nic jiného

Chyběla mi často možnost "nevím".

chybí otázky týkající se toho, že OSA vybírá poplatky i za autory, kteří o to nestojí (nezastupované), aj. poplatky na které nemá reálně podložený nárok (média) + metodiku rozúčtování posilující dlouhodobé členy

idealni by bylo poplatky za hudbu vybirat jenom urcity casw, treba prvni dva roky od vzniku alba. originalni alba by sla koupit porad, ale co se tyxce internetu, tak by se poplatky u starych songu rusily. a to si myslim i co se tyce filmu.

já si myslím, že by člověk, tedy umělec a zároven autor díla, které je předmětem daných poplatků, by měl rozhodnout sám, jak s ním bude naloženo.

Je chybou slučovat autorská práva a copyright do jednoho pojmu.

Je podle mě nespravedlivé, že si zřejmě tahle organizace prý strhává poplatky i za nákup prázdných paměťových médií (harddisky a podobně). Myslím si že bychom se bez autorských práv a podobných nesmyslů úplně krásně obešli, protože: 1. už máme dost duševního vlastnictví, další není potřeba. 2. Je ho dost z ciziny, a kdybychom neměli autorský zákon, mohli bychom veškeré filmy, programy atd. koupit v jedné kopii z ciziny a potom rozkopírovat zadarmo pro všechny čechy. Takže cizinci by pukli závistí že oni mají autorský zákon a my ne :D Ale dělat by s tím nejspíš nic nemohli.

Je to banda zidozendaru!

Je to zlodějina.

Jsem pro ochranu ´duševního vlastnictví, ale nikoliv tak jak to dělá OSA, kde to zachází do naprostých absurdit, zejména u provozovatelů malých ubytovacích zařízení. OSU nezajímá, že vy máte obsazenost cca 40% za rok. Takže než platit OSE nesmyslné poplatky, hosté, když u přijedou budou bez televize . Bohužel platí to známe označení : OSANOSTRA

Jsem z oboru.

Jsou to prizivnici, kteri by meli byt postaveni mimo zakon!

K otázce: "Myslíte si, že OSA chrání majetek autorů (rozuměj duševní vlastnictví)?" - Myslím, že to OSA má ve svém fungování, ale že fakticky majetek autorů (a autorů duš. vlastn. je mnoho, nejsou to jen populární umělci ala Karel Gott) nechrání - často naopak bude menším autorům ubližovat kvůli různým poplatkům, které si blahosklonně nárokuje všude možně (i v prázdných nosičích atd.).

kdyz ctu zpravy o tom, co zas OSA vymyslela za hovadinu, rikam si ze by ty lidi mel nekdo zamestnat protoze tohle neni slusna prace...

Klasicky - kdyby film/album stálo symbolickou cenu, tak těch peněz nelituju. Stejně si to nejdřív poslechnu/kouknu, přece nebudu kupovat (za ty prachy) zajíce v pytli.

Koncerty, rádia, diskotéky atd. ANO, vybírat poplatky... Ale šikanovat například kadeřnice a dávat jim pokuty za zapnuté rádio? ty rozhodně nepoužívají rádio jako marketingový nástroj, aby dosáhly zisku. To je naprostá šikana ( soudě dle otázek v dotazníku, podrobnosti nevím)

Mám trochu technický problém s otázkou: Myslíte, že výše poplatků, které si OSA „strhává“ za správu autorských práv, je adekvátní? Beru to podle předchozí otázky, odhadněte výši, kterou strhává, ale to se může hodně vzdalovat skutečnosti... Pokud to nemá být reakce na vlastní odhad, tak mi tam chybí možnost nevím, nebo zveřejněné procento, které strhává.

máte určité pochybení v dotazníku...Myslíte, že tantiémy (odměny autorům za užívání jejich děl) OSA mohou překročit 100 000 Kč za rok?...další povinná otázka...pokud ano tak atd. Ohledně OSA...kvůli čemu vstupuje autor do OSA?...zamyslete se nad tím (máte to dokonce obsaženo v otázkách)...pak nepotřebujete placený dotazník.

Mě by zajímalo, kolik výrobci oken vybírají za světlo přicházející oknem do místnosti. Aneb pusťte si rádio v hospodě a zaplaťte za to. Nestačí čistě náhodou, že již platí daná radiostanice? Poslední nedávný návrh na placení peněz za puštění rádia v zaměstnaní mi připadal natolik nemorální, že se mi chtělo zvracet. Přiznám se však, že nemám důkladný přehled o OSA.

Mě vadí hlavně poplatky OSA při nákupu nových médií. Jsem fotograf, paměťových karet mám nepočítaně, DVD a papír kupuji pomalu po paletách- ze všeho platím nějaké poplatky OSA, přitom jde o nákup médií pro mé vlastní fotky.

Možná mé odpovědi mohou působit poněkud jako schizofrenní, já totiž vysoce respektuji a uznávám autorská práva a potřebu jejich ochrany, ovšem činnost, kterou vyvíjí OSA podle mě není ochranou autorských práv, ale vybíráním výpalného, bez ohledu na to, zda jí a zastupovaným autorům finanční odměna vůbec náleží nebo nenáleží.

Myslím si že přerozdělovaní royalties umělcům a autorům je rozhodně opodstatněné. Problém podle mě je v nedostatečné průhlednosti celé problematiky a nastavení pravidel resp. vztah OSA/Intergram ad. Ne že bych nevěděla, jaký je v nich rozdíl. Organizace by podle mne měla být v ideálním případě jedna a státní. Současně vnímám vybírání poplatků za veřejnou produkci spíše pozitivně, ale přijde mi stupidní výběr podle počtu zařízení - TV atd. Kdy musí poplatky platit např sportbary nebo ve vyhroceném případě kanceláře. Nemluvě o poplatcích za prázdné nosiče. To už je vážně směšný big brother. Osobně bych uvítala větší transparentnost toho, komu vůbec jsou vybrané částky přerozdělovány (co do počtu členů). Více u Intergramu než u OSA.

Myslím si, že pirátství je dobré jen v případě kdy si "pirát" hudbu stáhne aby věděl o co jde, a poté si hudbu koupí.

myslím že ochrana práv je důležitá, ale kopírovací monopol autory poškozuje. Ochranné svazy by rády vybíraly i za copyleftovou (Creative-commons, Public-domain, ...) hudbu a mnohdy tak i činí. Tito výběrčí předpokládají "pirátské" nakládání s reprodukčními zařízeními a mají státem posvěceno vybírat z nich poplatky i ve chvíli, kdy je s nimi zacházeno legálně. to je špatně

Myslím, že nastavení poplatků tak, abych za každé prázdné medium platil rovnou daň OSE je nesmysl... A to dokonce i v případě, že na to medium dám vlastní výtvor....

Myslím, že se zde vyskytují otázky, např. kdy vznikla OSA, na které lidi neznají odpověď, bohužel chybí možnost "nevím" a nutí to dotazovaného si něco vymyslet.. nepřijde mi to pak úplně vypovídající :)

Myslíte si, že tento dotazník je tendenční? Ano, spíše ano, asi ano, snad ano, ale ano, ano ale.

Nahlašovat akce, kde se hraje pouze autorská tvorba, jejíž vlastníci nejsou a nechtějí být zastupováni, je stejně pořád podle zákona povinností každého pořadatele, což mi je proti srsti. Vyplňovat nekonečné dotazníky, ujišťování se telefonicky....Fajn. Z jakého důvodu ale OSA vždy posílá účet, mně zůstává tajemstvím. Takže fungujeme na principu ty musíš a pokud ne, zaplatíš ještě víc, i když nám vlastně nic nedlužíš. Akce, která není zisková a nikdy neměla být, tak díky OSA není jen nevýdělečná, je prodělečná. A kde vůbec bere OSA právo si účtovat peníze za osobní vlastnictví, řekněme kapely, která zásadně vystupuje proti OSA a v životě by pod takovou obludu nevlezla...Pardon , nechci zahlcovat, jen mi přijde, že obyčejný člověk, který chce občas udělat akci pro lidi, je pak znechucen z účtu OSA, za něco co jim nepatří a ani v té věci nikoho nezastupují. Pro pořadatele je to pak malý finanční bankrot. Chybí mi tu nějaký lidský faktor, ne každý vydělává statisíce... Díky za možnost...

Nakupuji legálně hudbu, u které vím, že výdělek jde autorovi, a která je nabízena v pořádné kvalitě (není ztrátově komprimovaná).

Náš sbor pořádal charitativní koncert a aby mohl nějaké peníze vybrat, musela být u misky na dobrovolné vstupné cedule "dobrovolný příspěvek". Nedává mi smysl, že se pro dobrou věc musí obcházet nařízení takovýmto slovíčkařením.

ne

Nechápu, proč mám platit za svojí produkci svých vlastních věcí OSA, i když tam nejsem registrován.

Nechť organizace, zastupující autory existují, ale na bázi dobrovolnosti, nikoli na povinně kolektivně zastupovných právech. Tedy OSA není třeba rušit. Je nutné jí vzít všechna práva. Musí mít stejná práva, jako jakékoli jiné občanské sdružení.

nějaké vybírání peněz a jejich přerozdělování je nutné, ale jiným způsobem než to dělá OSA

Největší absurdita pro běžného člověka nespolčeného s OSA je poplatek za prázdné médium a poplatky za kopírování. Aféry jako platby od dopravních podniků, na jejichž linkách mají řidiči puštěná rádia, snad ani nemá smysl komentovat.

Největší problém pro mne u OSA je to, že vybírají i za ty umělce, kteří u nich zastoupení nejsou. Umělec má možnost mít svým dílem vydělávat i přes takovéto organizace, ale má možnost se jim vyhnout a to tak, aby na tom ty organizace nevydělávaly. Fungování OSA mi nepřipadá spravedlivé, i když bych ho nerušila, omezila bych jejich pravomoce. Ochraňují ty, kteří si o jejich ochraně myslí, že je to krádež a to je absurdní.

některé otázky jsou špatně formulované, např. pokud nevím, co OSA dělá, jak se můžu rozhodnout,zda bych ji zrušila nebo jak mám vědět jak ji vidí okolí.

Některé otázky jsou zavádějící - hudbu lze z hlediska českého práva z internetu získat legálně i při stahování z úložišť, pokud není hudba v průběhu přenosu sdílena dále.

některé otázky nejsou jednoznačné, třeba se ptají na několik věcí najednou, nebo není jasné, zda se týkají jen ČR, nebo IPR obecně.

nelíbí se mi placení poplatků za to, že prodejce v malém krámku mám puštěné radio pro své osobní účely a má za to platit - kam ten svět spěje! Radio tito lidé poslouchají jako kulisu a nakupující tuto hudbu ani nevnímají.

Nelíbí se mi, že organizace vybírá peníze i tehdy, když autor vystoupí na charitativním koncertě, sám prezentuje svoji tvrorbu a stejně od pořadatele peníze vyberou - autor s tím nic nenadělá - pár se jich zmínilo, že to to zaplatí za organizátora - takže platili něco sami sobě a kus té ďábelské organizaci. Hnus.

Nelíbí se mi, že OSA vybírá poplatky i za hudební akce, kde vystupují autoři a kapely, které nejsou zastupovány OSA, případně se toto musí OSA hlásit, zasílat OSA formuláře...

Nemám nic proti ochraně autorských práv, ale způsob, jakým to dělá OSA (vybírání od neziskovek, v autobusech, k autorům se dostane minimum) je nehumánní.

Nepochopil jsem ucel dotazniku a porad nevim co OSA vlastne je.

Nevím, jestli jsem ti tímhle vůbec pomohla, ale jestli jo, tak prima:-)

Nezpochybňuji důležitost orgánu, který zastupuje autorská práva hudebníků, ale nesouhlasím se způsobem, jakým funguje OSA (udržet nahoře těch pár dinosaurů a nepustit začínající kapely nahoru kvůli nesmyslným poplatkům za to, aby mohly hrát hudbu, do které vloží už tak velké množství peněz, energie a roky zkoušení) a s poplatky, které vybírá obecně.

O potřebě odměnit autora by nemělo být ve slušné společnosti sporu - pokud je ale pravda, jak mi vyprávěl jeden známý, že museli s kapelou platit OSA za to, že hrají na koncertě své vlastní písničky, je to už něco trochu jiného.

Od člověka, kterého OSA nezastupuje, by při jeho koncertech taky neměla vybírat poplatky!

Odpovědí Ne na otázku "Stahujete hudbu z internetu legálně?" myslíte jak nestahování hudby, tak ilegální stahování? Nechápu, jak můžete v jedné otázce zmíchat restaurace s lázeňskými zařízeními.

ochrana dusevniho vlastnictvi je velmi dulezita nicmene nemyslim ze by jej mela zastupovat organizace jako je osa jelikoz prolina statni i soukromi sektor a nemyslim si ze jedna uplne v zajmu autoru. viz. posledni pokus prosadit ve vladni ze tyto poplatky muze vymahat treti strana.

OSA by se mela starat o dodrzovani autorskeho zakona ve smyslu dohledu a prip. zastupovani umelcu proti zneuzivani jejich del. Vadi mi pausalni platby (za prazdna media, vybirani poplatku z produkci atd), ktere nemaji nic spolecneho se zastupovanymi subjekty, kdy jde o neopodstatnene obohaceni se jak OSY, tak zastupovanych autoru na ukor beznych zakazniku.

OSA jako oragnizace zastupující práva autorů mi nevadí, vadí mi ale když OSA začne svojí existencí otravovat jiné autory. Osobně mám pocit, že autorské právo je dost zastaralé a vůbec nepočítá s internetem jako důležitou a hlavně odlišnou formou od klasických nosičů apod., z čehož pak vyplívají různé problémy.

OSA je jako mafie, musíš s ní něco mít i když nechceš. A v telefonu jsou nepříjemní.

OSA je mi trnem v oku. s novými prostředky pro sdílení uměni se nedá bojovat, ale využít je. i Hollywood vznikl, když nelegální filmaři utekli dost daleko od východního pobřeží, aby na ně ruka zákona nedosáhla. věřím ve svobodné šíření hudby. štve mě, že i autor, který s OSA nesouhlasí, je jí "chráněn"

OSA je nadbytečný parazit chráněný a legalizovaný zákony. Tady ani autor nemůže (aniž by porušil zákon) OSU obejít Navíc jsou vybírány prostředky za prázdná média a přístroje k záznamu/reprodukci i když je užívám k vlastní tvorbě (jsem fotograf) a nespotřebovávám pomocí nich žádné dílo jiných autorů...

OSA je parazitická organizace podporovaná vládnoucí elitou parazitů. Na spoustu otázek nelze odpovědět Ano/Ne, například ohledně tantiém. Zajisté pro některé autory přesáhnou 100K, ti si to ale nezaslouží, nevěřím tomu, že se důvěrně neznají s managementem OSA. Naopak spoustu autorů nedostane nic, ačkoliv jsou nuceni platit, i tehdy, pokud nejsou u osy zaregistrovaní. OSA nechrání majetek autorů, ale své zisky. Pokud já jako autor koncertuji, nemůže po mě nikdo poplatky chtít. Tím méně, pokud koncertuji například na soukromé akci a bez nároku na honorář.

OSA je píča!

osa je spíše mafiánská organizace která pod jménem ochranný svaz autorů vydělává nehorázné peníze a poctiví provozovatelé barů, diskoték, hospod, a podobných podniků musí platit vysoké ceny jen za to že mají v objektu televizi či rádio. Nedej bože aby pak v těchto prostorách pořádali alespoň jednou týdně nějaké hudební produkce.

OSA je sviňa, žije jenom z těchto "pokut", které se k autorům nikdy nedostanou....

Osa je zlo, zejména proto, že vybírá poplatky i za hraní hudby autorů, kteří nejsou v OSA, nechtějí peníze a chtějí, aby se jejich díla hrála zdarma

OSA je zlodějina

OSA nemá kategorii pro interpretaci písní v podání amatérských, neprofesiálních, většinou dětských či mládežnických souborů. Přesto vyžaduje poplatky i za takovouto produkci, a to i od neziskových organizací nevybírajících žádné vstupné (nebo vstupné dobrovolné na benefičních akcích). V takovém případě je to spíš ostuda a okrádání těch, kteří dobrovolně věnují svůj čas, energii a prostředky pro práci na smysluplných aktivitách v neziskovém sektoru, který je mizerně (nebo vůbec) dotován státem a zatím ani v sociálním smýšlení firem a podnikatelů nemá moc výrazné místo. Jen všichni houfně volají po zkvalitnění těchto služeb a po rozvinutí neformálního vzdělávání dětí a mládeže...

OSA v zásadě není nic špatného a takovýto supervizor nad autorskými právy musí fungovat vždy. Nicméně současné fungování OSA je pouze ušito na míru několika vyvoleným, kteří dostávají velké sumy na úkor všech ostatních. Dle mého názoru je nutné přehodnotit jak cesty a způsoby výběru poplatků tak způsob vyplácení.

OSA vybíráním poplatků i za autory, kteří s ní smlouvu nemají, znemožňuje prorazit umělcům, kteří sice něco umí, ale nemají peníze.

OSA zabíjí hudbu. Nosiče jsou předražené, autor dostane minimu z konečné ceny nosiče. Jako budoucnost vidím prodej hudby po internetu, bez vydavatelství, kde se prodává za minimální cenu (např. 100 Kč), ale zisk jde přímo autorovi.

Osobně si myslím, že dobrou hudbu(knihu...) lze poznat dle prodeje alb bez nutnosti propírání v médiích a vymáhání poplatků za reprodukci v restauracích apod. Relativně často chodím na koncerty a pokud mne kapela osloví, to LP si koupím. Ovšem uznávám, že to je i o návštěvnících koncertů - ne každý si kupuje desky. Jinak k OSE mám velmi negativní vztah ze dvou důvodů: Zaprvé mne štve (slušně řečeno), že z prodeje prázdných nosičů se platí poplatek. To je hulvátství. Amatérská kapela si za svoje peníze nahraje album, vypálí si ho a tím OSE zaplatí poplatek. A kam ty peníze jdou? Tohle je vyloženě okrádání. Zadruhé "ochota" a arogance některých lidí. Vlastní zkušenost - oficiální koncert několika amatérských kapel pro dobročinné účely, vyplnění nějakých formulářů. Po čase se v OSE zjistilo, že jeden formulář byl špatně vyplněn a po pořadatelích chtěli 18000Kč. Naštěstí se to však vyřešilo bez placení, ale i tak je to určitá forma šikany (opravdu to tak vnímám, sám hraji).

Osobní zkušenost - pořádali jsme hudební akci zhruba pro 100 lidí. Tři místní kapely, každá hrající výhradně vlastní tvorbu, žádná z nich není zapsána u OSA.. Přišel pan výběrčí z OSA, počáteční požadavek zněl 1000,-Kč, postupně snižoval na 200,- a nakonec jsme ho vyprovodili s prázdnou. Doporučuji!

Otázka "Stahujete hudbu z internetu legálně?" je debilní. Hudbu z internetu vůbec nestahuji.

otázka na stahování hudby je logicky špatně

otázku "Myslíte si, že by měly platit poplatky OSA podniky využívající hudbu jako marketingový nástroj?" bych na Vašem místě formuloval "Myslíte si, že by měly platit poplatky OSA podniky využívající hudbu *autorú registrovaných u OSA* jako marketingový nástroj?", to je dle mého názoru jedno z jáder sporu. OSA vybíra poplatky všude, ovšem pokud se jedná o hudbu umělců, kteří si přejí být zastupováni, děla svou práci, v opačném případě je to přinejmenším velmi sporný postup.

Pěkný výzkum... ještě by bylo dobré dát více faktů - na téma monopol... a proč soukromý subjekt vybírá zákonem stanovené poplatky. Proč OSA a jejímu typu podobné organizace lobuje za prodlužování doby ochrany děl (proti uživatelům)....

Pivko za vyplněný dotazník?

Podle mě by tyto cizopasné, vyděračské spolky vůbec neměly existovat.

Poplatky osa jsou absolutně nesmyslné, jejich úředníci zkonstnatělí. Znají pouze otázky typu: " A poplatky zaplacené máš?". Použití MP3 přehrávače neznají, protože to zákon věřejně neumožňuje. A pokud se mi zástupce OSA zeptá:" Co to je ten MP3 ? " , považuji ho vskutku " za odborníka na svém místě"

Pořádám koncerty s živou dechovou hudbou na vesnici s 500 obyvateli. Poplatky OSA jsou pro naši oraganizaci (občanské sdružení) znatelným zásahem do rozpočtu.

Potřebnost společnosti OSA chápu, nicméně dokud nebudou ceny CD atd. opravdu velmi nízké tak je kupovat nebudu. Radši si je stáhnu, vím není to dobře ale při kvantitě hudby, kterou poslouchám a stávajících cenách bych tolik financí ani neměl.

pracovnice z OSA = neuvěřitelný, nevzdělaný kr**vy!

právě ti nejlepší interpreti poskytují svoji hudbu zdarma na internetu ke stažení (např. Nohavica) a ukazují tím, že to jde i bez téhle debilní společnosti. Hudba by měla být věc, za kterou budou lidé platit pouze pokud budou chtít. O poplatcích za rádio a televizi radši moc mluvit nebudu, musel bych se rozčílit. Vznik OSA v podobě jaké funguje, mohl podpořit politik buď zkorumpovaný nebo retardovaný.

Právo na duševní vlastnictví mi připadá v pořádku, jako problematické ale vnímám: - nejasná a někdy nesmyslně přísná pravidla pro citace, nekomerční užití atd. (např. amatérskými interprety), - státem garantovaný monopol pro jednu NNO s mizernou státní kontrolou a velkou autonomií - pokud už stát někomu propůjčuje nějakou pravomoc, tak by měla existovat důslednější veřejná kontrola nad jejím využitím a přerozdělováním zisků z ní plynoucích, - právo OSA zastupovat všechny autory, i ty neregistrované, resp. za jejich díla vybírat poplatky (účast v podobných svazech by měla být dobrovolná a měla by mezi nimi existovat konurence, alespoň hypotetická - tj. v jedné zemi může autory zastupovat více svazů s různými politikami), - poplatky za prázdné nosiče.

Problém OSA je, že "chrání" autory na úkor všech ostatních - tedy např. interpretů. Pozn. k dotazníku - u škálových otázek (město, věk apod. se nesmí opakovat čísla - tj. 18-29, 30-45 atd). Good luck s diplomkou!

Problem vidim v tom, ze si autori nemohou vybrat z vice spravcu autorskych prav. Pro kazdou oblast umeni existuje v CR jen jeden kolektivni spravce a na sve sluzby ma navic zakonem garantovany monopol. Tento stav nenuti OSA ani jine subjekty k hospodarnemu chovani.

Přijde mi, že se OSA neustále snaží svůj mediální obraz zlepšovat, ale negativní stanovisko veřejnosti je dost silné a tato snaha proto neúčinná. U velké částí dotazníků bych volila jinou možnost - např. dle kvality autora, zda si vůbec umělec přeje, aby za jeho práci OSA vybírala poplatky, etc.

Příliš toho o tématu nevím, moje odpovědi vyjadřují opravdu jen můj odhad, tušení nebo pocit, jak by to být mělo.

Přiznávám členství v České pirátské straně, odpovědi na některé otázky bych klidně ještě hlouběji rozvedl, např. ot. "restaurační zařízení, hotely" bych doplnil "nevyžadovat platbu, není-li pouštěna hudba zastupovaných autorů, ale jen hudba pod svobodnou licencí". Pro případný kontakt - info@dj-bobr.net

Ráda bych si koupila hudbu officiálně od autora na CD nebo jiném nosiči, ale je to prostě neúměrně drahé.

Radeji nic

Relativně často mi chyběla možnost odpovědi "nevím".

Rozhodne nesouhlasim s odvadenim poplatku z prazdnych nosicu (papir, CD/DVD/BR, HD, Flash ... ). V tomto pripade se zcela jednoznacne jedna o presumpci viny, kdy kazdemu takovemu spotrebiteli, bez ohledu na ucel, kterym nosic vyuzije, rika, ze je pravdepodobny pirat a tento nosic muze (avsak nemusi) pouzit pro rozmnozovani autorsky chranenych del.

řekl bych, že se autorům dostává méně než těch 60% z poplatku..

Samozřejmě si myslím, že autoři mají právo na to, aby dostali za svou práci odměnu. Ale toto nastavení je naprosto padlé na hlavu. Cožpak když truhlář vyrobí jednu židli, bude za ní dostávat zaplaceno do konce života a ještě budou peníze dostávat i jeho potomci? Proč bych měl ose platit za pořádání koncertu? Za prázdná cédéčka, apod.? V mých očích je to pouhé parazitování na cizí práci. Rád podpořím svého oblíbeného umělce, ale nevidím důvod, proč bych měl podporovat osu! PS: nakupují hudební cédéčka, sbírám vinyly, nestahuji, a ani tak nevidím důvod pro existenci osy. Je to jen byznys. Dost špinavý byznys.

Souhlasim s nazorem, ze by prijem hudebniku mely plynout z ziveho koncertovani. veskere zaznamy by mely slouzit pro propagaci koncertu. Zrusit by se mely poplatky za pousteni TV, radii atd v restauracich, hospodach, barech,... za takovy prenos uz kolektivnim spravcum plati TV/radio-spolecnosti... restaurace plati znova za to same... Poplatky za prazdna media? - nehoraznost Jinak staci se podivat do ceniku OSA/intergram a clovek nechape -- napr. proc pro FastFoody jsou jine ceny nez pro restaurace? Proc je sazba za JukeBox v baru a nikoho nezajima, jaka hudba z nej hraje = vybiraji se penize i za neregistrovane autory u OSA... Existuje jeste dalsi zakon (krome autorskeho), ktery podporuje soukrome spolecnosti (jako OSA, intergram,...)?!?! to jen tak par myslenek od majitele jednoho baru ;)

Souhlasím s vybíráním poplatků za koncerty / akce, kde se hrají převzaté věci. Zásadně nesouhlasím s nutností hlásit OSA koncert, kde kapela hraje svojí vlastní tvorbu. A zcela zásadně nesouhlasím s odváděním poplatků za datové nosiče, vypalovačky, tiskárny... Tj. v této oblasti s presumpcí viny.

Souhlasím, že by si hudebníci měli vydělávat především koncertováním. Na druhou stranu si uvědomuji, že ne všechny druhy hudby se dají hrát naživo. Ale samozřejmě pokud někdo využívá cizí tvorbu k vlastnímu výdělku - reprodukovaná hudba v radiu, v restauraci, v posilovně a nebo různe revival kapely, tak ty by samozřejmě měli platit. Ale když někdo zahraje jednu převzatou věc, nebo pár folkových hitů u táboráku, tak je to nesmysl. Problém je, že když se bude v rockové hospodě hrát pouze zahraniční rocková hudba (playlist není možné uhlídat), tak ten paušální poplatek se stejně rozdělí Gottovi a Vondráčkové ... Suma sumáru - ochrana autorských práv ano, ale v rozumné míře a dostatečně vyladěným systémem. Takže rozhodně ne, jak to dělá OSA teď.

Stačí zrušit nakladatelství, hudbu prodávat na internetu za mnohem příznivější ceny - autor vydělá minimálně stejně, jelikož odpadne částka pro vydavatele, kamenné obchody atd. a navíc prodá nesrovnatelně víc nosičů. Znám spoustu lidí, co by za CD od oblíbeného autora neměli problém zaplatit přímo jemu 150 Kč, ale dát v obchodu 350 Kč, když navíc autor samotný z toho nedostane ani těch 150, je pro většinu nelogický a nikdy by to neudělali.

stahovala jsem - stahuju - a budu stahovat

subjektivní názor: OSA je legalizovaná mafie které stát umožnil vybírat výpalné. objektivní fakt: OSA se často snaží vybírat poplatky i nad rámec zákona

Škoda že se ten dotazník nedotkl mého oblíbeného tématu - poplatků z prázdných médií a například tiskáren. Scéna kdy umělec uspořádá o své vůli charitativní koncert a ON SÁM pak má povinnost OSA zaplatit se může jevit jako absurdní a ještě celkem úsměvná, ale plošně vybírat poplatky, to znamená uživatele automaticky kriminalizovat a rozhodně to člověka nemotivuje ke změně přístupu. Já to osobně vidím tak, že všichni umělci, jejichž tvorbu využívám a stojí za podporu, se nějakým způsobem k penězům dostanou, pokud budou jen trochu chtít. Za to, že se jejich hudba u nás třeba neprodává, fakt nemůžu. O placenou a DRM chráněnou mp3 nestojím. A chtít za CD pětikilo je nejen daleko mimo dobré mravy, ale rozhodně mimo moje možnosti. Kdybych z legálních prostředků neměl na chleba, kradl bych, protože je to menší zlo než abych umřel hlady. Protože z legálních prostředků nemám na to podporovat všechny autory, které mám rád, spousta z nich svoji odměnu nedostane (i když v tomhle ohledu o sobě mám nadprůměrné mínění, kupuji co rozpočet dovolí), protože je to menší zlo než abych byl hudebně a filmově nevzdělaný. Naštěstí se zvyšuje počet autorů, které je možné podporovat alternativními způsoby - třeba kickstarterem nebo dobrovolným příspěvkem - pročež věřím, že pro všechny krom těch největších komerčních umělců, pardon podnikatelů přestane OSA být výhledově zajímavá. Spousta otázek nejde v rámci přednastavených možností odpovědět - chtělo by to podobně obsáhlé vysvětlení u každé z nich a na to bohužel nemám dostatek času. A říct, že jsou poplatky "očištěny" o režijní náklady je krásné :-D

Toto téma je pro mě dost abstraktní. Nechápu např. komu jsou tatiemy dávány (autorovi textu, nebo autorovi hudby, nebo zpěvákovi)? Vůbec, celý ten proces je takový komplikovaný, z mého pohledu. Dotazník máte trochu špatně postavený, hodilo by se tam zařadit kategorii nevím a lépe provázat otázky.

traveler - rozhodl jsem se nezdrzovat se v ceske kotline vice, nez je nezbytne nutne. vyplneno z Indie (culture), mirim do Anglie ($$$£££€€€)

Trochu mi chybí možnosti odpovědi "nevím", a taky, nevím, zda vyplývá z odpovědí, že nějak by poplatky být upraveny měly, a že by je dokázal někdo spravovat lépe než OSA. Ale třeba to není předmětem dotazníku. Obecně myslím, že OSA není známá mezi veřejností, ale jen mezi lidmi kolem hudební branže a tam spíš negativně (mluvím za branži klubovou a ne lidi kolem Karla Gotta :))

Trochu se mi zdá, že ten dotazník není neutrální, nebo se pletu? :)

Tu bandu nemakancenku uz meli davno zakazat

U několika otázek nelze jednoznačně odpovědět, správné by byli 2-3 odpovědi, např. v závislosti na konkrétním autorovi (otázka 24) nebo kdy platit (hotel ano, lázně ne) apod.

U otázek v prostřední části chybí možnost (nevím). U konkrétních dotazů na fakta je to pak čistá typovačka a nevím, jestli ti to bude k užitku ;)

U řady otázek mi chybí možnost "nevím", protože se nejedná o otázky názorově hodnotící, nýbrž odvozené od skutečné znalosti dané věci.

U velké části otázek v 1. polovině mi chybí odpověď nevím. Těžko se vyjadřovat k něčemu, o čem nemám detailní informace. Osobně zastávám názor blízký Pirátům, že v umění (pozor, neplatí pro technické vynálezy apod.) by autorská práva být chráněna neměla a umělec by si měl vydělávat vlastní činností. Nebo alespoň ne tak dlouhá (70 let od smrti je fakt moc). Nicméně pokud už to uzákoněno je, pak si myslím, že poplatky a povinnosti dle zákona je nutné platit, prostě proto, že zákony se mají dodržovat. Jakkoli s nimi nemusím souhlasit.

Umělec by měl mít právo najmout si někoho, kdo jeho díla bude bránit, ale mělo by jít o svobodný výběr...

Už neví, kde nahrabat peníze. ://////

V otázce: OSA v naší zemi (bráno od roku 1918) vznikla:... jsou dvě možnosti, které je možné označit za "stejně správné"... - Po sametové revoluci - Po vzniku ČR kdyby OSA vznikla např. v roce 1997, v úvahu připadají obě možnosti.

Věřím, že umělec má právo na odměnu i za publikovaná alba, nejen za konzerty. Nicméně nejsem přesvědčen, že se dostatečná část dostane přímo autorům, stejnětak považuji cenu nosičů za směšně vysokou. Legální prodej alb ve formátu mp3 apod. nemá dostatečnou podporu, podobně jako seriály a filmy. Závěrem bych řekl, že dlouhodobé zneužívání postavení na trhu a systému přerozdělování zisků vybudovalo tak silnou pirátskou komunitu, že bude obtížné vrátit se k legálnímu zpoplatněnému získávání hudby ve větším měřítku. OSA svým tvrdošíjným postojem nadto zatím dle mých informací nevytváří prostor pro změnu. Dále jsme se dostal z médií k informaci, že přerozdělování není spravedlivé stran různých interpretů a určitým méně populárním stylům neumožňuje přijatelný zisk. Nicméně se této problematice blíže nevěnuji a nemám dostatek informací k zaujetí vyhraněného postoje.

vím o tom houby. bylo to pro mě zbytečně dlouhé. ale díky! te´d vím, že existuje nějaká OSA :)

Všichni o tom moc mluví, ale málo toho o OSA znají.

vybírání poplatků při nákupu prázdných CD nebo DVD, tiskáren je NEMORÁLNÍ!!! proč mám platit za to, že bych si tam MOHLA něco uložit nebo vytisknout... Kde je presumpce neviny, kde jsou moje práva???

vyprasil bych tem darmoslapum kozich.;.;

Vystudovala jsem hudební obor a jen mohu podotknout, že mezi profesionálními hudebníky je OSA často vnímána negativně. Z registrace jim neplynou žádné výhody, spíše naopak.

Z dotazníku je celkem patrné na které straně autor stojí, otázky jsou kladeny tendenčně

z internetu stahuji LEGÁLNĚ přes server uložto a jiné hudbu (ale i třeba seriály), které u nás k dostání nejsou nebo jen s velkým zpožděním. stáhnutí hudby do ipodu pro vlastní poslech není nelegální. pokud chci nějakou kapelu podpořit, vyrazím na koncert nebo na festival. OSA by měla hlídat porušování autorských práv právě u výdělečných společností, ale ne BUZEROVAT (omlouvám se, ale jako hudebník ve všech žánrech od dechovky přes jazz po punk mám s OSOU několik zkušeností) studenty, kteří si pořádají maturitní ples za své peníze nebo vesnickou kapelu, která pro pobavení na kamarádových narozeninách či na svatbě zahraje pár převzatých písniček, které si ve vlastním volném čase nazkouší.

zrusit osu a dilii

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Víte, na základě kterých kritérií se vypočítává výše poplatku OSA?

 • odpověď Nevím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 3. Víte alespoň minimálně, jak funguje, co vykonává za činnosti?

22. Souhlasíte se stanoviskem České pirátské strany: „Umění má být svobodné, umělec si má vydělávat koncertováním, prodejem hudby na Internetu, prodejem reklamních předmětů (triček, plakátů) a nezáviset na monopolu vydavatele nebo organizaci vybírající poplatky.“?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Považujete existenci autorských práv za důležitou?

35. Jste:

 • odpověď Muž:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím na otázku 28. Víte, co dělá OSA se ziskem z účetní uzávěrky na konci roku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen/a bez maturity na otázku 39. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vím o specifických aktivitách na otázku 30. Víte o nějakých aktivitách OSA podporujících hudební tvůrce, mladé autory, začínající kapely atp.?

39. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

 • odpověď Základní:
  • 21.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 na otázku 36. Váš věk je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte povědomí, co zajišťuje (proč existuje) OSA?

2. Zrušili byste OSA?

3. Víte alespoň minimálně, jak funguje, co vykonává za činnosti?

4. Myslíte si, že je mezi lidmi obecné povědomí o tom, jak OSA funguje a co vlastně dělá?

5. Vnímáte OSA:

6. Považujete celkové vnímání veřejnosti OSA za:

7. Myslíte, že je nutné mít ve státě společnosti zastupující autorská práva (nejen OSA)?

8. Myslíte, že tyto společnosti nakládají s vybranými penězi zodpovědně?

9. Zkuste odhadnout, kolik Kč (%) dostane autor, když OSA za užití jeho skladby vybere 100 Kč (%)?

10. Víte jaký druh společnosti je OSA?

11. Myslíte si, že má smysl při pořádání akce platit poplatky OSA?

12. Myslíte si, že by měly platit poplatky OSA podniky využívající hudbu jako marketingový nástroj? (restaurační zařízení, hotely, lázeňská zařízení apod.)

13. OSA v naší zemi (bráno od roku 1918) vznikla:

14. Jsou podle Vás ve vyspělých zemích organizace chránící autorské právo běžné?

15. Myslíte, že výše poplatků, které si OSA „strhává“ za správu autorských práv, je adekvátní?

16. Myslíte, že se výše poplatků poměrově liší od výše poplatků ve Francii či Německu?

17. Víte, na základě kterých kritérií se vypočítává výše poplatku OSA?

18. Myslíte si, že je správné platit za hudbu, kterou získáte pouze pro osobní potřebu (pro poslech)?

19. Myslíte si, že je cena hudebních nosičů v naší zemi:

20. Stahujete hudbu z internetu legálně?

21. Nakupujete hudbu na internetu?

22. Souhlasíte se stanoviskem České pirátské strany: „Umění má být svobodné, umělec si má vydělávat koncertováním, prodejem hudby na Internetu, prodejem reklamních předmětů (triček, plakátů) a nezáviset na monopolu vydavatele nebo organizaci vybírající poplatky.“?

23. Myslíte, že tantiémy (odměny autorům za užívání jejich děl) OSA mohou překročit 100 000 Kč za rok?

24. Kdyby ano - myslíte, že by na tuto výši tantiém měli mít umělci nárok?

25. Dostanou se podle Vás prostředky vybrané za užití děl (vysílání, hraní na koncertech atp.) cizích autorů k nim do ciziny?

26. Funguje podle Vás OSA na mezinárodní úrovni? (myšleno ve spolupráci se zahraničními organizacemi obdobného založení)

27. Myslíte si, že OSA chrání majetek autorů (rozuměj duševní vlastnictví)?

28. Víte, co dělá OSA se ziskem z účetní uzávěrky na konci roku?

29. Myslíte si, že je možné zrušit všechny organizace zastupující autory?

30. Víte o nějakých aktivitách OSA podporujících hudební tvůrce, mladé autory, začínající kapely atp.?

31. Máte pocit, že se otázky ohledně poplatků OSA vyskytují v médiích?

32. Celkově vnímáte mediální obraz OSA jako:

33. Myslíte, že OSA vyžaduje nekompromisně poplatky od všech pořadatelů hudebních akcí včetně akcí dobročinných a charitativních?

34. Považujete existenci autorských práv za důležitou?

35. Jste:

36. Váš věk je:

37. Žijete v :

38. Jste:

39. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte povědomí, co zajišťuje (proč existuje) OSA?

2. Zrušili byste OSA?

3. Víte alespoň minimálně, jak funguje, co vykonává za činnosti?

4. Myslíte si, že je mezi lidmi obecné povědomí o tom, jak OSA funguje a co vlastně dělá?

5. Vnímáte OSA:

6. Považujete celkové vnímání veřejnosti OSA za:

7. Myslíte, že je nutné mít ve státě společnosti zastupující autorská práva (nejen OSA)?

8. Myslíte, že tyto společnosti nakládají s vybranými penězi zodpovědně?

9. Zkuste odhadnout, kolik Kč (%) dostane autor, když OSA za užití jeho skladby vybere 100 Kč (%)?

10. Víte jaký druh společnosti je OSA?

11. Myslíte si, že má smysl při pořádání akce platit poplatky OSA?

12. Myslíte si, že by měly platit poplatky OSA podniky využívající hudbu jako marketingový nástroj? (restaurační zařízení, hotely, lázeňská zařízení apod.)

13. OSA v naší zemi (bráno od roku 1918) vznikla:

14. Jsou podle Vás ve vyspělých zemích organizace chránící autorské právo běžné?

15. Myslíte, že výše poplatků, které si OSA „strhává“ za správu autorských práv, je adekvátní?

16. Myslíte, že se výše poplatků poměrově liší od výše poplatků ve Francii či Německu?

17. Víte, na základě kterých kritérií se vypočítává výše poplatku OSA?

18. Myslíte si, že je správné platit za hudbu, kterou získáte pouze pro osobní potřebu (pro poslech)?

19. Myslíte si, že je cena hudebních nosičů v naší zemi:

20. Stahujete hudbu z internetu legálně?

21. Nakupujete hudbu na internetu?

22. Souhlasíte se stanoviskem České pirátské strany: „Umění má být svobodné, umělec si má vydělávat koncertováním, prodejem hudby na Internetu, prodejem reklamních předmětů (triček, plakátů) a nezáviset na monopolu vydavatele nebo organizaci vybírající poplatky.“?

23. Myslíte, že tantiémy (odměny autorům za užívání jejich děl) OSA mohou překročit 100 000 Kč za rok?

24. Kdyby ano - myslíte, že by na tuto výši tantiém měli mít umělci nárok?

25. Dostanou se podle Vás prostředky vybrané za užití děl (vysílání, hraní na koncertech atp.) cizích autorů k nim do ciziny?

26. Funguje podle Vás OSA na mezinárodní úrovni? (myšleno ve spolupráci se zahraničními organizacemi obdobného založení)

27. Myslíte si, že OSA chrání majetek autorů (rozuměj duševní vlastnictví)?

28. Víte, co dělá OSA se ziskem z účetní uzávěrky na konci roku?

29. Myslíte si, že je možné zrušit všechny organizace zastupující autory?

30. Víte o nějakých aktivitách OSA podporujících hudební tvůrce, mladé autory, začínající kapely atp.?

31. Máte pocit, že se otázky ohledně poplatků OSA vyskytují v médiích?

32. Celkově vnímáte mediální obraz OSA jako:

33. Myslíte, že OSA vyžaduje nekompromisně poplatky od všech pořadatelů hudebních akcí včetně akcí dobročinných a charitativních?

34. Považujete existenci autorských práv za důležitou?

35. Jste:

36. Váš věk je:

37. Žijete v :

38. Jste:

39. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hála, D.OSA - Ochranný Svaz Autorský pro práva hudební očima veřejnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://osa-ochranny-svaz-autorsky-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.