Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ošetřovatelský proces v praxi

Ošetřovatelský proces v praxi

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Muchlová Mühlsteinová
Šetření:05. 10. 2011 - 12. 10. 2011
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milé kolegyně a kolegové, tento krátky dotazník je určený všeobecným sestrám a všeobecným ošetřovatelům. Obsahuje pouze šest anketních otázek a je zcela anonymní. Výsledky slouží jako sonda do ošetřovatelské praxe. Velice děkuji za spolupráci a čas, který věnujete vyplnění ankety.

Veronika Mühlsteinová

Odpovědi respondentů

1. Poskytujete na Vašem pracovišti ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6567,71 %67,71 %  
ne2930,21 %30,21 %  
nevím22,08 %2,08 %  

Graf

2. Je pro Vás stanovení ošetřovatelských diagnóz obtížné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7578,13 %78,13 %  
ano2121,88 %21,88 %  

Graf

3. Který ošetřovatelský model při poskytování ošetřovatelské péče aplikujete na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
model Gordonové 5658,33 %58,33 %  
nic1212,5 %12,5 %  
žádný77,29 %7,29 %  
model Hendersonové44,17 %4,17 %  
model Roperové33,13 %3,13 %  
model Leiningerové22,08 %2,08 %  
netuším11,04 %1,04 %  
viz otázka 111,04 %1,04 %  
nepoužíváme žádný11,04 %1,04 %  
žádný...děláme to podle sebe11,04 %1,04 %  
nevím11,04 %1,04 %  
máme své diagnózy dle specifik pracoviště11,04 %1,04 %  
źádný11,04 %1,04 %  
podle Krowinkel11,04 %1,04 %  
žádný konkrétní11,04 %1,04 %  
neaplikujeme11,04 %1,04 %  
model Oremové11,04 %1,04 %  
model Peplauové11,04 %1,04 %  

Graf

4. Využila byste na Vašem pracovišti raději jiný ošetřovatelský model?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4546,88 %46,88 %  
ne4243,75 %43,75 %  
ano99,38 %9,38 %  

Graf

5. Jaký organizační systém uplatňujete na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupinový systém6163,54 %63,54 %  
systém primárních sester2526,04 %26,04 %  
nic77,29 %7,29 %  
všichni všechno u všech11,04 %1,04 %  
1 sestra = 1 pacient11,04 %1,04 %  
systém case management11,04 %1,04 %  

Graf

6. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5456,25 %56,25 %  
bakalářské2829,17 %29,17 %  
vyšší odborné1414,58 %14,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Poskytujete na Vašem pracovišti ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu?

  • odpověď ne:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 3. Který ošetřovatelský model při poskytování ošetřovatelské péče aplikujete na Vašem pracovišti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Poskytujete na Vašem pracovišti ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu?

2. Je pro Vás stanovení ošetřovatelských diagnóz obtížné?

3. Který ošetřovatelský model při poskytování ošetřovatelské péče aplikujete na Vašem pracovišti?

4. Využila byste na Vašem pracovišti raději jiný ošetřovatelský model?

5. Jaký organizační systém uplatňujete na Vašem pracovišti?

6. Jaké je Vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Poskytujete na Vašem pracovišti ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu?

2. Je pro Vás stanovení ošetřovatelských diagnóz obtížné?

3. Který ošetřovatelský model při poskytování ošetřovatelské péče aplikujete na Vašem pracovišti?

4. Využila byste na Vašem pracovišti raději jiný ošetřovatelský model?

5. Jaký organizační systém uplatňujete na Vašem pracovišti?

6. Jaké je Vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Muchlová Mühlsteinová, V.Ošetřovatelský proces v praxi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://osetrovatelsky-proces-v-prax.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.