Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osmiletá gymnázia - ANO/NE

Osmiletá gymnázia - ANO/NE

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Mikešová, Miroslava Lisková
Šetření:16. 11. 2022 - 07. 12. 2022
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro zjištění veřejného mínění o osmiletých gymnáziích. 

Odpovědi respondentů

1. V páté třídě lze poznat celoživotní nadání studenta.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3134,83 %34,83 %  
spíše souhlasím2123,6 %23,6 %  
nevím1820,22 %20,22 %  
nesouhlasím1314,61 %14,61 %  
souhlasím66,74 %6,74 %  

Graf

2. Setkávání dětí jen s jednou společenskou vrstvou zkreslí jejich vnímání společnosti

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3641,38 %40,45 %  
souhlasím2225,29 %24,72 %  
spíše nesouhlasím1719,54 %19,1 %  
nevím78,05 %7,87 %  
nesouhlasím55,75 %5,62 %  

Graf

3. Nadané děti na základních školách jsou schopny využít celý svůj potenciál.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3236,36 %35,96 %  
nesouhlasím3236,36 %35,96 %  
spíše souhlasím89,09 %8,99 %  
souhlasím89,09 %8,99 %  
nevím89,09 %8,99 %  

Graf

4. Lidé, co zůstávají na základních školách, jsou vnímáni jako ti "hloupí".

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3135,23 %34,83 %  
nesouhlasím3135,23 %34,83 %  
nevím1011,36 %11,24 %  
spíše souhlasím910,23 %10,11 %  
souhlasím77,95 %7,87 %  

Graf

5. Výuka na osmiletých gymnáziích je stejně kvalitní jako výuka na základních školách.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3236,36 %35,96 %  
nesouhlasím2730,68 %30,34 %  
nevím1618,18 %17,98 %  
spíše souhlasím1112,5 %12,36 %  
souhlasím22,27 %2,25 %  

Graf

6. Učitel je schopen se soustředit na velké spektrum nadání dětí, aniž by byla nějaká skupina zanedbávána.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3135,23 %34,83 %  
spíše nesouhlasím2932,95 %32,58 %  
nevím1719,32 %19,1 %  
spíše souhlasím910,23 %10,11 %  
souhlasím22,27 %2,25 %  

Graf

7. Konkurence podporuje snaživost dětí.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3438,64 %38,2 %  
spíše nesouhlasím2123,86 %23,6 %  
souhlasím1719,32 %19,1 %  
nevím910,23 %10,11 %  
nesouhlasím77,95 %7,87 %  

Graf

8. Děti na osmiletých gymnáziích mají nezdravé ego.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2629,55 %29,21 %  
nesouhlasím2427,27 %26,97 %  
nevím2225 %24,72 %  
spíše souhlasím89,09 %8,99 %  
souhlasím89,09 %8,99 %  

Graf

9. Nadané děti na základních školách se umí efektivně učit.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2933,33 %32,58 %  
spíše souhlasím2022,99 %22,47 %  
spíše nesouhlasím1719,54 %19,1 %  
nesouhlasím1517,24 %16,85 %  
souhlasím66,9 %6,74 %  

Graf

10. 8 let ve stejné třídě je pro mladistvého moc.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2932,95 %32,58 %  
spíše nesouhlasím2225 %24,72 %  
nevím1820,45 %20,22 %  
spíše souhlasím1213,64 %13,48 %  
souhlasím77,95 %7,87 %  

Graf

11. Přijímací řízení na osmiletá gymnázia je dostačující.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3236,36 %35,96 %  
spíše souhlasím2528,41 %28,09 %  
souhlasím2022,73 %22,47 %  
spíše nesouhlasím66,82 %6,74 %  
nesouhlasím55,68 %5,62 %  

Graf

12. Zaplacením výukových materiálů a kurzů mají děti o dost vyšší šanci dostat se na osmileté gimnázium.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2528,41 %28,09 %  
nevím2326,14 %25,84 %  
spíše souhlasím2022,73 %22,47 %  
spíše nesouhlasím1415,91 %15,73 %  
nesouhlasím66,82 %6,74 %  

Graf

13. Testy z matematiky a češtiny jsou dostačující k určení schopností dítěte.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3438,64 %38,2 %  
nesouhlasím2528,41 %28,09 %  
nevím1618,18 %17,98 %  
spíše souhlasím910,23 %10,11 %  
souhlasím44,55 %4,49 %  

Graf

14. Přijímací řízení by mělo obsahovat část, kde by se zjistila osobnost a motivace dítěte.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3742,05 %41,57 %  
spíše souhlasím2528,41 %28,09 %  
nevím1011,36 %11,24 %  
spíše nesouhlasím910,23 %10,11 %  
nesouhlasím77,95 %7,87 %  

Graf

15. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro společnost?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5968,6 %66,29 %  
ne2731,4 %30,34 %  

Graf

16. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro své studenty?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6675,86 %74,16 %  
ne2124,14 %23,6 %  

Graf

17. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro základní školy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4150,62 %46,07 %  
ano4049,38 %44,94 %  

Graf

18. Kde se s tématem osmiletých gymnázií nejčastěji setkáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi přáteli3944,83 %43,82 %  
v rodině3439,08 %38,2 %  
ve škole3439,08 %38,2 %  
ve zprávách a článcích2427,59 %26,97 %  
nesetkávám se s tímto tématem1517,24 %16,85 %  
na sociálních sítích1011,49 %11,24 %  
jinde33,45 %3,37 %  

Graf

19. Jste si blízcí s někým kdo studuje nebo vystudoval osmileté gymnázium?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7079,55 %78,65 %  
ne1213,64 %13,48 %  
nevím66,82 %6,74 %  

Graf

20. Kolik vám je let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 263034,09 %33,71 %  
27 - 453034,09 %33,71 %  
46 - 601213,64 %13,48 %  
méně než 181112,5 %12,36 %  
více než 6055,68 %5,62 %  

Graf

21. Máte děti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5865,91 %65,17 %  
ano3034,09 %33,71 %  

Graf

22. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání4146,59 %46,07 %  
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou2326,14 %25,84 %  
základní vzdělání2123,86 %23,6 %  
jiné11,14 %1,12 %  
středoškolské vzdělání s výučním listem11,14 %1,12 %  
bez vzdělání11,14 %1,12 %  

Graf

23. Jakou střední školu jste navštěvovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium5967,05 %66,29 %  
střední odborná škola1011,36 %11,24 %  
obchodní akademie77,95 %7,87 %  
střední průmyslová škola66,82 %6,74 %  
střední pedagogická škola33,41 %3,37 %  
nenavštěvoval jsem22,27 %2,25 %  
střední umělecká škola11,14 %1,12 %  

Graf

24. V jak velké obci žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 001 a více2630,23 %29,21 %  
pod 2 000 obyvatel2124,42 %23,6 %  
40 001 až 100 0001719,77 %19,1 %  
10 001 až 40 000 obyvatel1517,44 %16,85 %  
2 000 až 10 000 obyvatel78,14 %7,87 %  

Graf

25. V jakém kraji žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj3540,23 %39,33 %  
Praha1820,69 %20,22 %  
Jihomoravský kraj1011,49 %11,24 %  
Pardubický kraj55,75 %5,62 %  
Plzeňský kraj55,75 %5,62 %  
Ústecký kraj33,45 %3,37 %  
Olomoucký kraj22,3 %2,25 %  
Moravskoslezský kraj22,3 %2,25 %  
Kraj Vysočina22,3 %2,25 %  
Jihočeský kraj22,3 %2,25 %  
Zlínský kraj11,15 %1,12 %  
Karlovarský kraj11,15 %1,12 %  
Královéhradecký kraj11,15 %1,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro společnost?

 • odpověď ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro své studenty?

17. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro základní školy?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro své studenty?

21. Máte děti?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 - 60 na otázku 20. Kolik vám je let?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní vzdělání na otázku 22. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

24. V jak velké obci žijete?

 • odpověď 100 001 a více:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 25. V jakém kraji žijete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V páté třídě lze poznat celoživotní nadání studenta.

2. Setkávání dětí jen s jednou společenskou vrstvou zkreslí jejich vnímání společnosti

3. Nadané děti na základních školách jsou schopny využít celý svůj potenciál.

4. Lidé, co zůstávají na základních školách, jsou vnímáni jako ti "hloupí".

5. Výuka na osmiletých gymnáziích je stejně kvalitní jako výuka na základních školách.

6. Učitel je schopen se soustředit na velké spektrum nadání dětí, aniž by byla nějaká skupina zanedbávána.

7. Konkurence podporuje snaživost dětí.

8. Děti na osmiletých gymnáziích mají nezdravé ego.

9. Nadané děti na základních školách se umí efektivně učit.

10. 8 let ve stejné třídě je pro mladistvého moc.

11. Přijímací řízení na osmiletá gymnázia je dostačující.

12. Zaplacením výukových materiálů a kurzů mají děti o dost vyšší šanci dostat se na osmileté gimnázium.

13. Testy z matematiky a češtiny jsou dostačující k určení schopností dítěte.

14. Přijímací řízení by mělo obsahovat část, kde by se zjistila osobnost a motivace dítěte.

15. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro společnost?

16. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro své studenty?

17. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro základní školy?

18. Kde se s tématem osmiletých gymnázií nejčastěji setkáváte?

19. Jste si blízcí s někým kdo studuje nebo vystudoval osmileté gymnázium?

20. Kolik vám je let?

21. Máte děti?

22. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

23. Jakou střední školu jste navštěvovali?

24. V jak velké obci žijete?

25. V jakém kraji žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V páté třídě lze poznat celoživotní nadání studenta.

2. Setkávání dětí jen s jednou společenskou vrstvou zkreslí jejich vnímání společnosti

3. Nadané děti na základních školách jsou schopny využít celý svůj potenciál.

4. Lidé, co zůstávají na základních školách, jsou vnímáni jako ti "hloupí".

5. Výuka na osmiletých gymnáziích je stejně kvalitní jako výuka na základních školách.

6. Učitel je schopen se soustředit na velké spektrum nadání dětí, aniž by byla nějaká skupina zanedbávána.

7. Konkurence podporuje snaživost dětí.

8. Děti na osmiletých gymnáziích mají nezdravé ego.

9. Nadané děti na základních školách se umí efektivně učit.

10. 8 let ve stejné třídě je pro mladistvého moc.

11. Přijímací řízení na osmiletá gymnázia je dostačující.

12. Zaplacením výukových materiálů a kurzů mají děti o dost vyšší šanci dostat se na osmileté gimnázium.

13. Testy z matematiky a češtiny jsou dostačující k určení schopností dítěte.

14. Přijímací řízení by mělo obsahovat část, kde by se zjistila osobnost a motivace dítěte.

15. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro společnost?

16. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro své studenty?

17. Jsou osmiletá gymnázia prospěšná pro základní školy?

18. Kde se s tématem osmiletých gymnázií nejčastěji setkáváte?

19. Jste si blízcí s někým kdo studuje nebo vystudoval osmileté gymnázium?

20. Kolik vám je let?

21. Máte děti?

22. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

23. Jakou střední školu jste navštěvovali?

24. V jak velké obci žijete?

25. V jakém kraji žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mikešová, Miroslava Lisková, L.Osmiletá gymnázia - ANO/NE (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://osmileta-gymnazia-ano-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.