Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobní a intimní hygiena

Osobní a intimní hygiena

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michael Švarc
Šetření:11. 05. 2018 - 30. 05. 2018
Počet respondentů:391
Počet otázek (max/průměr):10 / 5.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rád bych vás tímto požádal o vyplnění krátkého dotazníku ohledně osobní a intimní hygieny, se zaměřením na pánskou hygienu. Dotazník je zcela anonymní a výsledky, kterých další reprodukce není nijak omezená, použiju ve výskumu, který je součastí vývoje nového produktu v oblasti pánské kosmetiky a péče o tělo.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 259123,27 %23,27 %  
25 až 308120,72 %20,72 %  
18 až 205915,09 %15,09 %  
31 až 405915,09 %15,09 %  
do 174912,53 %12,53 %  
41 až 50297,42 %7,42 %  
51 a více235,88 %5,88 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 8, mužotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena26868,54 %68,54 %  
muž12331,46 %31,46 %  

Graf

3. Holíte/upravujete se v podpaží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ochlupení holím6451,61 %16,37 %  
ne, neholím/neupravuji se vůbec3729,84 %9,46 %  
ano, ochlupení zkracuji/upravuji2318,55 %5,88 %  

Graf

4. Jak často se holíte/upravujete v podpaží?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát za měsíc4958,33 %12,53 %  
jednou týdně2833,33 %7,16 %  
častěji než jednou týdně78,33 %1,79 %  

Graf

5. Holíte/upravujete se v intimních partiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ochlupení holím5141,13 %13,04 %  
ano, ochlupení zkracuji/upravuji4133,06 %10,49 %  
ne, neholím/neupravuji se vůbec3225,81 %8,18 %  

Graf

6. Jak často se holíte/upravujete v int. patriích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát za měsíc5055,56 %12,79 %  
jednou týdně2932,22 %7,42 %  
častěji než jednou týdně1112,22 %2,81 %  

Graf

7. Pokud by byl na trhu produkt na bezbolestné odstranění ochlupení pro muže (krém), měl byste zájem ho vyzkoušet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neměl bych zájem4436,97 %11,25 %  
ano, měl bych zájem4235,29 %10,74 %  
záleží na ceně3327,73 %8,44 %  

Graf

8. Jaké jsou vaše preference ohledně ochlupení v podpaží u mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji upravené/zastřižené podpaží8531,72 %21,74 %  
nemám žádné preference7929,48 %20,2 %  
preferuji úplně hladké podpaží6725 %17,14 %  
preferuji přirozené ochlupení3713,81 %9,46 %  

Graf

9. Jaké jsou vaše preference ohledně ochlupení v intimních partiích u mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji upravené/zastřižené přirození11141,42 %28,39 %  
preferuji úplně hladké přirození6323,51 %16,11 %  
nemám žádné preference5520,52 %14,07 %  
preferuji přirozené ochlupení3914,55 %9,97 %  

Graf

10. Setkaly jste se už někdy s pánským depilačním krémem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím ne24792,86 %63,17 %  
ano197,14 %4,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké je vaše pohlaví?

 • odpověď muž:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ochlupení zkracuji/upravuji na otázku 3. Holíte/upravujete se v podpaží?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neholím/neupravuji se vůbec na otázku 3. Holíte/upravujete se v podpaží?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vícekrát za měsíc na otázku 4. Jak často se holíte/upravujete v podpaží?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ochlupení holím na otázku 5. Holíte/upravujete se v intimních partiích?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neholím/neupravuji se vůbec na otázku 5. Holíte/upravujete se v intimních partiích?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi častěji než jednou týdně na otázku 6. Jak často se holíte/upravujete v int. patriích?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou týdně na otázku 6. Jak často se holíte/upravujete v int. patriích?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vícekrát za měsíc na otázku 6. Jak často se holíte/upravujete v int. patriích?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, měl bych zájem na otázku 7. Pokud by byl na trhu produkt na bezbolestné odstranění ochlupení pro muže (krém), měl byste zájem ho vyzkoušet?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neměl bych zájem na otázku 7. Pokud by byl na trhu produkt na bezbolestné odstranění ochlupení pro muže (krém), měl byste zájem ho vyzkoušet?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi záleží na ceně na otázku 7. Pokud by byl na trhu produkt na bezbolestné odstranění ochlupení pro muže (krém), měl byste zájem ho vyzkoušet?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ochlupení holím na otázku 3. Holíte/upravujete se v podpaží?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ochlupení zkracuji/upravuji na otázku 5. Holíte/upravujete se v intimních partiích?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou týdně na otázku 4. Jak často se holíte/upravujete v podpaží?

10. Setkaly jste se už někdy s pánským depilačním krémem?

 • odpověď zatím ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi preferuji upravené/zastřižené podpaží na otázku 8. Jaké jsou vaše preference ohledně ochlupení v podpaží u mužů?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi preferuji upravené/zastřižené přirození na otázku 9. Jaké jsou vaše preference ohledně ochlupení v intimních partiích u mužů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik vám je let?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Holíte/upravujete se v podpaží?

4. Jak často se holíte/upravujete v podpaží?

5. Holíte/upravujete se v intimních partiích?

6. Jak často se holíte/upravujete v int. patriích?

7. Pokud by byl na trhu produkt na bezbolestné odstranění ochlupení pro muže (krém), měl byste zájem ho vyzkoušet?

8. Jaké jsou vaše preference ohledně ochlupení v podpaží u mužů?

9. Jaké jsou vaše preference ohledně ochlupení v intimních partiích u mužů?

10. Setkaly jste se už někdy s pánským depilačním krémem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik vám je let?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Holíte/upravujete se v podpaží?

4. Jak často se holíte/upravujete v podpaží?

5. Holíte/upravujete se v intimních partiích?

6. Jak často se holíte/upravujete v int. patriích?

7. Pokud by byl na trhu produkt na bezbolestné odstranění ochlupení pro muže (krém), měl byste zájem ho vyzkoušet?

8. Jaké jsou vaše preference ohledně ochlupení v podpaží u mužů?

9. Jaké jsou vaše preference ohledně ochlupení v intimních partiích u mužů?

10. Setkaly jste se už někdy s pánským depilačním krémem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Švarc, M.Osobní a intimní hygiena (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://osobni-a-intimni-hygiena.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.