Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobní pohled na společenské chování

Osobní pohled na společenské chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Křenková
Šetření:24. 01. 2011 - 07. 02. 2011
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto dotazníku chci ověřit úroveň povědomí o etiketě.

Výsledky použiji ve své Bakalářské práci.

 

 

Děkuji za spolupráci 

Markéta Křenková

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je v dnešní době důležité znát pravidla společenského chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8989,9 %89,9 %  
ne88,08 %8,08 %  
nevím22,02 %2,02 %  

Graf

2. Snažíte se v bězném životě dodržovat pravidla společenského chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8282,83 %82,83 %  
ne99,09 %9,09 %  
nevím88,08 %8,08 %  

Graf

3. Je podle vás dnes etiketa v běžném životě dodržována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7676,77 %76,77 %  
ano1414,14 %14,14 %  
nevím99,09 %9,09 %  

Graf

4. Které povolání je podle vás nejvíce svázáno s dodržováním společenského chování?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
lékař2.8591.778
manažer32.04
prodavač4.2121.884
učitel3.3742.335
právník2.6572.084
jiné4.8993.525

Graf

5. Myslíte si, že je potřeba vyučovat Etiketu na školách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7676,77 %76,77 %  
ne1414,14 %14,14 %  
nevím99,09 %9,09 %  

Graf

6. Je potřeba, aby se člověk, který je svázaný s privilegovanou profesí dále vzdělával v oblasti etikety?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6969,7 %69,7 %  
nevím1818,18 %18,18 %  
ne1212,12 %12,12 %  

Graf

7. Myslíte si, že společenské prohřešky jsou více tolerovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u mužů4444,44 %44,44 %  
ani jedna z možností4141,41 %41,41 %  
u žen1414,14 %14,14 %  

Graf

8. Souvisí podle Vás společenská etiketa s věkem a vzděláním člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4444,44 %44,44 %  
souhlasím3232,32 %32,32 %  
spíše nesouhlasím1212,12 %12,12 %  
nesouhlasím77,07 %7,07 %  
nevím44,04 %4,04 %  

Graf

9. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7878,79 %78,79 %  
muž2121,21 %21,21 %  

Graf

10. Věk respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let5757,58 %57,58 %  
26 - 40 let3434,34 %34,34 %  
41 - 60 let88,08 %8,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je v dnešní době důležité znát pravidla společenského chování?

2. Snažíte se v bězném životě dodržovat pravidla společenského chování?

3. Je podle vás dnes etiketa v běžném životě dodržována?

4. Které povolání je podle vás nejvíce svázáno s dodržováním společenského chování?

5. Myslíte si, že je potřeba vyučovat Etiketu na školách?

6. Je potřeba, aby se člověk, který je svázaný s privilegovanou profesí dále vzdělával v oblasti etikety?

7. Myslíte si, že společenské prohřešky jsou více tolerovány?

8. Souvisí podle Vás společenská etiketa s věkem a vzděláním člověka?

9. Vaše pohlaví?

10. Věk respondenta

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je v dnešní době důležité znát pravidla společenského chování?

2. Snažíte se v bězném životě dodržovat pravidla společenského chování?

3. Je podle vás dnes etiketa v běžném životě dodržována?

4. Které povolání je podle vás nejvíce svázáno s dodržováním společenského chování?

5. Myslíte si, že je potřeba vyučovat Etiketu na školách?

6. Je potřeba, aby se člověk, který je svázaný s privilegovanou profesí dále vzdělával v oblasti etikety?

7. Myslíte si, že společenské prohřešky jsou více tolerovány?

8. Souvisí podle Vás společenská etiketa s věkem a vzděláním člověka?

9. Vaše pohlaví?

10. Věk respondenta

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křenková, M.Osobní pohled na společenské chování (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://osobni-pohled-na-spolecenske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.