Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobní pohoda seniorů

Osobní pohoda seniorů

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Kusáková
Šetření:20. 02. 2022 - 08. 04. 2022
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):29 / 28.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Sabina Kusáková a jsem studentka bakalářského programu psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění 3 krátkých dotazníků zaměřených na osobní pohodu (well-being), odolnost vůči nepříznivým životním událostem (resilienci) a soběstačnost v každodenních aktivitách. Cílem práce je porovnat hodnoty těchto faktorů mezi skupinou seniorů žijících v domově pro seniory a skupinou seniorů žijících ve svých domovech. 

Tento dotazník je určen seniorům jimž vznikl nárok na starobní důchod (dle zákona č. 155/1995 Sb.), kteří netrpí demencí či jiným duševním onemocněním. Odpovídejte prosím upřímně a pravdivě.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mě můžete kontaktovat emailem na adrese kusakova.sabina@seznam.cz. Hotová práce bude po dokončení k nahlédnutí v informačním systému Masarykovy Univerzity. 

Předem děkuji a přeji krásný den.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2058,82 %58,82 %  
žena1338,24 %38,24 %  
jiné12,94 %2,94 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
73411,76 %11,76 %  
77411,76 %11,76 %  
7638,82 %8,82 %  
6625,88 %5,88 %  
6725,88 %5,88 %  
7425,88 %5,88 %  
3712,94 %2,94 %  
Sedmdesátčtyři12,94 %2,94 %  
8112,94 %2,94 %  
3912,94 %2,94 %  
ostatní odpovědi 65
68
58
89
72
víc než bych chtěl
33
43
52
75
63
Sedmdesát jedna let, tři měsíce a 26 dní
70
1338,24 %38,24 % 

Graf

3. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/á1235,29 %35,29 %  
vdovec/vdova1235,29 %35,29 %  
rozvedený/á617,65 %17,65 %  
svobodný/á411,76 %11,76 %  

Graf

4. Děti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3191,18 %91,18 %  
Ne38,82 %8,82 %  

Graf

5. Počet dětí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21348,15 %38,24 %  
1725,93 %20,59 %  
427,41 %5,88 %  
713,7 %2,94 %  
313,7 %2,94 %  
těžko říct13,7 %2,94 %  
dvě13,7 %2,94 %  
013,7 %2,94 %  

Graf

6. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola1852,94 %52,94 %  
střední odborné vzdělání bez maturity720,59 %20,59 %  
střední všeobecné/odborné vzdělání s maturitou720,59 %20,59 %  
základní25,88 %5,88 %  

Graf

7. Profesní zaměření:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kultura315,79 %8,82 %  
soustružník 2 roky, hasič 40 let15,26 %2,94 %  
učitelka v autoškole15,26 %2,94 %  
vysokoškolský pedagog - lékař 15,26 %2,94 %  
elektrikář15,26 %2,94 %  
zámečník a truhlář15,26 %2,94 %  
Byznys 15,26 %2,94 %  
Laborantka15,26 %2,94 %  
VŠ technického směru (ČVUT FEL)15,26 %2,94 %  
společenskovědní poradenství15,26 %2,94 %  
ostatní odpovědi Prodavačka
Vysoká škola života
Nepracuji
učitelka
grafik
mechanik, operátor,správce,skladník
energetik
736,84 %20,59 % 

Graf

8. Typ bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bydlím samostatně v bytě, domě,..3397,06 %97,06 %  
bydlím v domově pro seniory12,94 %2,94 %  

Graf

9. "Po náročných životních obdobích se většinou rychle vzpamatuji." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(4) souhlasím1132,35 %32,35 %  
(5) naprosto souhlasím1029,41 %29,41 %  
(1) naprosto nesouhlasím514,71 %14,71 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas514,71 %14,71 %  
(2) nesouhlasím38,82 %8,82 %  

Graf

10. "Je pro mě těžké překonávat stresující události." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(2) nesouhlasím1544,12 %44,12 %  
(4) souhlasím823,53 %23,53 %  
(1) naprosto nesouhlasím617,65 %17,65 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas38,82 %8,82 %  
(5) naprosto souhlasím25,88 %5,88 %  

Graf

11. "Netrvá mi dlouho zotavit se ze stresující události." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(4) souhlasím1235,29 %35,29 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas823,53 %23,53 %  
(5) naprosto souhlasím617,65 %17,65 %  
(2) nesouhlasím514,71 %14,71 %  
(1) naprosto nesouhlasím38,82 %8,82 %  

Graf

12. "Když se stane něco zlého, je pro mě těžké se rychle vrátit do původního stavu." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(2) nesouhlasím1852,94 %52,94 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas514,71 %14,71 %  
(5) naprosto souhlasím411,76 %11,76 %  
(4) souhlasím411,76 %11,76 %  
(1) naprosto nesouhlasím38,82 %8,82 %  

Graf

13. "Těžkými časy obvykle procházím s malými obtížemi." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(4) souhlasím1441,18 %41,18 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas823,53 %23,53 %  
(5) naprosto souhlasím514,71 %14,71 %  
(2) nesouhlasím514,71 %14,71 %  
(1) naprosto nesouhlasím25,88 %5,88 %  

Graf

14. "S životními překážkami se většinou vypořádávám dlouhou dobu." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(2) nesouhlasím1441,18 %41,18 %  
(1) naprosto nesouhlasím720,59 %20,59 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas514,71 %14,71 %  
(4) souhlasím514,71 %14,71 %  
(5) naprosto souhlasím38,82 %8,82 %  

Graf

15. "Můj život se v mnoha směrech blíží mému ideálu života." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(4) souhlasím1647,06 %47,06 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas1338,24 %38,24 %  
(2) nesouhlasím38,82 %8,82 %  
(1) naprosto nesouhlasím12,94 %2,94 %  
(5) naprosto souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

16. "Podmínky mého života jsou výtečné." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(4) souhlasím1852,94 %52,94 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas617,65 %17,65 %  
(5) naprosto souhlasím514,71 %14,71 %  
(2) nesouhlasím38,82 %8,82 %  
(1) naprosto nesouhlasím25,88 %5,88 %  

Graf

17. "Jsem spokojen/a se svým životem." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(4) souhlasím1955,88 %55,88 %  
(5) naprosto souhlasím823,53 %23,53 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas411,76 %11,76 %  
(2) nesouhlasím25,88 %5,88 %  
(1) naprosto nesouhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

18. "Dosud jsem dostával/a od svého života to podstatné, co od něho očekávám." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(4) souhlasím1750 %50 %  
(5) naprosto souhlasím823,53 %23,53 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas720,59 %20,59 %  
(1) naprosto nesouhlasím12,94 %2,94 %  
(2) nesouhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

19. "Kdybych mohl/a žít svůj život ještě jednou, nic podstatného bych na něm neměnil/a." Vyjádřete stupeň svého souhlasu s tímto tvrzením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(4) souhlasím1441,18 %41,18 %  
(2) nesouhlasím926,47 %26,47 %  
(3) ani souhlas ani nesouhlas514,71 %14,71 %  
(1) naprosto nesouhlasím38,82 %8,82 %  
(5) naprosto souhlasím38,82 %8,82 %  

Graf

20. "Jedení" Vyberte tvrzení, které odpovídá vaší aktuální soběstačnosti v činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jím samostatně3294,12 %94,12 %  
jídlo si nepřipravuji, ani se sám nenakrmím12,94 %2,94 %  
někdo mi pomáhá s přípravou jídla, které sám sním12,94 %2,94 %  

Graf

21. "Přesun z židle (či invalidního vozíku) na lůžko a zpět" Vyberte tvrzení, které odpovídá vaší aktuální soběstačnosti v činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvládnu samostatně bez pomoci3294,12 %94,12 %  
potřebuji dohled nebo malou pomoc12,94 %2,94 %  
potřebuji výraznou pomoc (verbální, fyzickou)12,94 %2,94 %  

Graf

22. "Provádění osobní hygieny" Vyberte tvrzení, které odpovídá vaší aktuální soběstačnosti v činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatně si umyji ruce, obličej, vyčistím si zuby, oholím se3397,06 %97,06 %  
potřebuji pomoc se základní osobní hygienou12,94 %2,94 %  

Graf

23. "Použití WC" Vyberte tvrzení, které odpovídá vaší aktuální soběstačnosti v činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatně použiji WC bez pomoci (usednutí, otření, oblečení, zvednutí)3397,06 %97,06 %  
Při použití WC potřebuji pomoc nebo WC vůbec nepoužívám12,94 %2,94 %  

Graf

24. "Koupání nebo sprchování" Vyberte tvrzení, které odpovídá vaší aktuální soběstačnosti v činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatně se vykoupu nebo osprchuji, včetně vstupu/výstupu, umytí se a utření osuškou3397,06 %97,06 %  
při koupání či sprchování potřebuji pomoc12,94 %2,94 %  

Graf

25. "Chůze (či pohyb na vozíku) na rovném povrchu" Vyberte tvrzení, které odpovídá vaší aktuální soběstačnosti v činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez dohledu či dopomoci jsem schopen/na vstát ze sedu a ujít nejméně 50 m bez chodítka (příp. s holí nebo francouzskou berlí)3191,18 %91,18 %  
nepohybuji se, jsem imobilní25,88 %5,88 %  
s dopomocí nebo použitím chodítka jsem schopen/na vstát ze sedu a zvládnout pohyb po bytě/domě, nebo jsem po bytě/domě zcela soběstačný/ná na vozíku12,94 %2,94 %  

Graf

26. "Chůze po schodech" Vyberte tvrzení, které odpovídá vaší aktuální soběstačnosti v činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjdu bez dohledu či cizí pomoci (případně s holí nebo francouzskou berlí) nejméně jedno patro schodů nahoru a dolů3294,12 %94,12 %  
vyjdu s dohledem nebo s pomocí nejméně jedno patro schodů nahoru a dolů25,88 %5,88 %  

Graf

27. "Oblékání a svlékání" Vyberte tvrzení, které odpovídá vaší aktuální soběstačnosti v činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obléknu si samostatně za přiměřenou dobu běžné denní oblečení, nazuji boty (a případně připevním potřebné pomůcky, např. elastické punčochy, protézy) a opět se svléknu/zuji/odložím3294,12 %94,12 %  
neobléknu se, jsem závislý/á na pomoci12,94 %2,94 %  
obléknu se samostatně v přiměřené době minimálně na horní polovině těla, pokud mám oblečení na dosah12,94 %2,94 %  

Graf

28. "Kontinence (udržení) stolice" Vyberte tvrzení, které odpovídá vaší aktuální soběstačnosti v činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
udržím stolici, případně jsem soběstačný/á při zavedení čípku/klyzmatu, při vybavení stolice nebo při péči o stomii3191,18 %91,18 %  
v průměru častěji než 1x týdně inkontinence stolice25,88 %5,88 %  
v průměru ne častěji než 1x týdně inkontinence stolice nebo potřebuji pomoc při zavedení čípku/klyzmatu, při vybevení stolice nebo při péči o stomii12,94 %2,94 %  

Graf

29. "Kontinence (udržení) močení" Vyberte tvrzení, které odpovídá vaší aktuální soběstačnosti v činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontinentní/obsloužím permanentní katétr (nedojde k pomočení prála nebo lůžka)3191,18 %91,18 %  
v průměru více než 1x denně inkontinence moči25,88 %5,88 %  
zvládnu močovou inkontinenci samostatně a převážně úspěšně (průměrně ne častěji než 1x denně pomočení prádla či lůžka)12,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kusáková, S.Osobní pohoda seniorů (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://osobni-pohoda-senioru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.