Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobní prodej

Osobní prodej

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Sailer
Šetření:25. 03. 2014 - 27. 03. 2014
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká osobního prodeje. Jedná se o výzkum k mé ročníkové práci, cílem je zjistit, zda máte zkušenosti s osobními prodejci a jaké ty zkušenosti jsou. 

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4466,67 %66,67 %  
muž2233,33 %33,33 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 243857,58 %57,58 %  
25 - 391421,21 %21,21 %  
40 - 54913,64 %13,64 %  
55 +57,58 %7,58 %  

Graf

3. Kde nejčastěji nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchodní centrum3451,52 %51,52 %  
Maloobchod1319,7 %19,7 %  
Internet913,64 %13,64 %  
Velkoobchod57,58 %7,58 %  
u Tong-poa11,52 %1,52 %  
Přes osobního prodejce11,52 %1,52 %  
dle situace11,52 %1,52 %  
záleží co nakupuji11,52 %1,52 %  
internet, maloobchod, obchodní centrum11,52 %1,52 %  

Graf

4. Oslovil Vás někdy osobně obchodní zástupce nějaké firmy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5380,3 %80,3 %  
ne1319,7 %19,7 %  

Graf

5. Jaké máte zkušenosti s osobním prodejem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré2233,33 %33,33 %  
Špatné1725,76 %25,76 %  
Žádné1725,76 %25,76 %  
Velmi špatné812,12 %12,12 %  
Velmi dobré23,03 %3,03 %  

Graf

6. Kde Vás obchodní zástupce oslovil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na ulici2233,33 %33,33 %  
V obchodním centru2131,82 %31,82 %  
Telefonicky710,61 %10,61 %  
Doma57,58 %7,58 %  
Nikde46,06 %6,06 %  
nikdy mě neoslovil! 11,52 %1,52 %  
V obchodních centrech, E-mailem, telefonicky11,52 %1,52 %  
ve všech uvedených lokalitách11,52 %1,52 %  
Na ulici, V obchodním centru,Telefonicky,11,52 %1,52 %  
více možností11,52 %1,52 %  
oc, ulice, telefon11,52 %1,52 %  
na vlakovém nádraží11,52 %1,52 %  

Graf

7. Koupili jste si výrobek, který Vám obchodní zástupce firmy nabízel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5481,82 %81,82 %  
Ano1218,18 %18,18 %  

Graf

8. Byli jste se zakoupeným výrobkem spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale s menšími výhradami541,67 %7,58 %  
Ne433,33 %6,06 %  
Ano, bez výhrad325 %4,55 %  

Graf

9. Co rozhodlo o koupi výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl jsem schopný odmítnout758,33 %10,61 %  
Akční cena325 %4,55 %  
Dárek k výrobku18,33 %1,52 %  
Výrobek se mi líbil18,33 %1,52 %  

Graf

10. Zneužívají podle Vás někteří prodejci důvěřivosti seniorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6496,97 %96,97 %  
ne11,52 %1,52 %  
nevím11,52 %1,52 %  

Graf

11. Máte zkušenosti s prodejci, kteří při prodeji své zákazníky podvádějí a nabízejí jim nefunkční zboží?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3045,45 %45,45 %  
ne2334,85 %34,85 %  
nevím1319,7 %19,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Kde nejčastěji nakupujete?

4. Oslovil Vás někdy osobně obchodní zástupce nějaké firmy?

5. Jaké máte zkušenosti s osobním prodejem?

6. Kde Vás obchodní zástupce oslovil?

7. Koupili jste si výrobek, který Vám obchodní zástupce firmy nabízel?

10. Zneužívají podle Vás někteří prodejci důvěřivosti seniorů?

11. Máte zkušenosti s prodejci, kteří při prodeji své zákazníky podvádějí a nabízejí jim nefunkční zboží?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Kde nejčastěji nakupujete?

4. Oslovil Vás někdy osobně obchodní zástupce nějaké firmy?

5. Jaké máte zkušenosti s osobním prodejem?

6. Kde Vás obchodní zástupce oslovil?

7. Koupili jste si výrobek, který Vám obchodní zástupce firmy nabízel?

10. Zneužívají podle Vás někteří prodejci důvěřivosti seniorů?

11. Máte zkušenosti s prodejci, kteří při prodeji své zákazníky podvádějí a nabízejí jim nefunkční zboží?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sailer, T.Osobní prodej (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://osobni-prodej.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.