Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnost a kompetence manažera

Osobnost a kompetence manažera

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michael Polák
Šetření:09. 07. 2020 - 19. 07. 2020
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):33 / 31.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit názor především zaměstnanců na osobnost a kompetence manažerů.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25717,5 %17,5 %  
24512,5 %12,5 %  
3837,5 %7,5 %  
2937,5 %7,5 %  
2637,5 %7,5 %  
4337,5 %7,5 %  
2737,5 %7,5 %  
4425 %5 %  
1712,5 %2,5 %  
3512,5 %2,5 %  
ostatní odpovědi 45
19
30
21
20
34
36
33
31
922,5 %22,5 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.67
Minimum:20
Maximum:44
Variační rozpětí:24
Rozptyl:45.49
Směrodatná odchylka:6.74
Medián:27
Modus:25

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2562,5 %62,5 %  
muž1537,5 %37,5 %  

Graf

3. Počet odpracovaných let (brigády, poloviční úvazek, DPČ, plný pracovní úvazek....):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9410 %10 %  
3410 %10 %  
7410 %10 %  
1037,5 %7,5 %  
2037,5 %7,5 %  
237,5 %7,5 %  
837,5 %7,5 %  
1225 %5 %  
125 %5 %  
2325 %5 %  
525 %5 %  
625 %5 %  
ostatní odpovědi 25
26
13
15
18
24
615 %15 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9.94
Minimum:2
Maximum:24
Variační rozpětí:22
Rozptyl:41.77
Směrodatná odchylka:6.46
Medián:8.5
Modus:9

Graf

4. V jakém odvětví jste nebo byl(a) jste naposledy zaměstnán(a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Administrativa - advokacie

Administrativa, gastronomie

automobilový průmysl

Barman

Bezpečnost

Bezpečnost

bezpečnost

Cestovní ruch

Doprava

Doprava a spedice.

Doprava, administrativa

Energetika

Event production

Geologie

gibbon. (cvičená opice na všechno)

Hotelnictví/cestovní ruch

IT

Marketing

Marketing

média a komunikace

Mzdové ucetnictví

nákup

obchod

Obchod a služby, výzkum a vývoj, průmysl

Policie ČR

Polygrafie

Pomoc v restauraci

Právo

Sociální služby

Státní správa

Statni sprava

státní správa

Státní správa - administrativa

Veřejná správa

Veřejná správa

Zahraniční vzdělávání/Cestovní ruch

Zdravotní sestry

Zdravotnictvi - privátní sektor

zemědělství

Zubní lékař

5. Pracuji/naposledy jsem pracoval(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec/zaměstnankyně3280 %80 %  
Podnikatel(ka) (OSVČ)37,5 %7,5 %  
Manažer(ka)37,5 %7,5 %  
Nic z uvedeného25 %5 %  

Graf

6. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše extravertní1845 %45 %  
spíše introverní1127,5 %27,5 %  
extravertní615 %15 %  
silně extravertní512,5 %12,5 %  

Graf

7. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl emočně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stabilní1845 %45 %  
spíše stabilní922,5 %22,5 %  
spíše labilní820 %20 %  
velmi stabilní37,5 %7,5 %  
velmi labilní25 %5 %  

Graf

8. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi svědomitý (organizovaný)1230 %30 %  
spíše svědomitý (organizovaný)1127,5 %27,5 %  
svědomitý (organizovaný)1025 %25 %  
spíše nedbalý (neuspořádaný)615 %15 %  
nedbalý (neuspořádaný)12,5 %2,5 %  

Graf

9. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl vůči vnějším (i vaším) podnětům/nápadům:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otevřený1537,5 %37,5 %  
spíše otevřený922,5 %22,5 %  
spíše uzavřený (odmítavý)820 %20 %  
velmi otevřený717,5 %17,5 %  
velmi uzavřený (odmítavý)12,5 %2,5 %  

Graf

10. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelský2050 %50 %  
spíše přátelský1230 %30 %  
velmi přátelský615 %15 %  
spíše agresivní (nepřátelský)25 %5 %  

Graf

11. Jaký manažerský styl se v organizaci ve které pracujete/naposledy jste pracoval/a využívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konzultativní1435 %35 %  
kombinace více stylů820 %20 %  
autokratický717,5 %17,5 %  
silně autokratický512,5 %12,5 %  
participativní410 %10 %  
silně konzulativní25 %5 %  

Graf

12. Jste s tímto manažerským stylem spokojený/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1435 %35 %  
spíše ne922,5 %22,5 %  
rozhodně ano615 %15 %  
spíše ano615 %15 %  
rozhodně ne410 %10 %  
ne12,5 %2,5 %  

Graf

13. Jaký manažerský styl by vám jako zaměstnanci vyhovoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konzulatitvní1742,5 %42,5 %  
kombinace více stylů1230 %30 %  
participativní820 %20 %  
silně konzultatitvní25 %5 %  
silně autokratický12,5 %2,5 %  

Graf

14. Jaký manažerský styl byste využíval(a), pokud jste/byste byl(a) manažerem/manažerkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konzultativní1845 %45 %  
kombinace více stylů1025 %25 %  
participativní820 %20 %  
silně konzulatitvní37,5 %7,5 %  
silně autokratický12,5 %2,5 %  

Graf

15. Změnil(a) jste nebo změnil(a) byste zaměstnavatele, kvůli nespokojenosti s manažerským stylem svého nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano1230 %30 %  
spíše ano1025 %25 %  
ano820 %20 %  
spíše ne820 %20 %  
rozhodně ne25 %5 %  

Graf

16. Seřaďte manažerské funkce od nejdůležitější po nejméně důležitou (podle vašeho názoru):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
plánování3.12.09
organizování3.152.428
komunikování2.752.138
vedení lidí(motivování)3.0752.569
rozhodování3.7252.549
kontrola5.21.76

Graf

17. Ve které z manažerských funkcí by se měl váš současný/poslední minulý nadřízený pracovník nejvíce zdokonalit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedení lidí (motivování)1127,5 %27,5 %  
Komunikování1127,5 %27,5 %  
Organizování717,5 %17,5 %  
Plánování512,5 %12,5 %  
Kontrola410 %10 %  
Rozhodování25 %5 %  

Graf

18. Při výkonu které manažerské funkce podle vás manažeři nejvíce selhávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikování1537,5 %37,5 %  
Vedení lidí (motivování)1537,5 %37,5 %  
Plánování410 %10 %  
Rozhodování25 %5 %  
Organizování25 %5 %  
Kontrola25 %5 %  

Graf

19. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v sebezvládání (sebepoznání, sebeřízení, řízení času, zvládání stresu..): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21640 %40 %  
31127,5 %27,5 %  
4615 %15 %  
1410 %10 %  
525 %5 %  
612,5 %2,5 %  

Graf

20. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Zpracování informací (strategické myšlení, analytické myšlení…): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21537,5 %37,5 %  
3922,5 %22,5 %  
1717,5 %17,5 %  
4512,5 %12,5 %  
625 %5 %  
525 %5 %  

Graf

21. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Řízení požadavků (řešení problémů, rozhodování, řízení projektů): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21537,5 %37,5 %  
31230 %30 %  
1512,5 %12,5 %  
4512,5 %12,5 %  
625 %5 %  
512,5 %2,5 %  

Graf

22. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Komunikaci (prezentace, vedení dialogu, vedení porad, vyjednávání): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21537,5 %37,5 %  
31332,5 %32,5 %  
4410 %10 %  
5410 %10 %  
137,5 %7,5 %  
612,5 %2,5 %  

Graf

23. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl ve Vedení lidí (hodnocení lidí, motivace lidí, zadávání úkolů): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21435 %35 %  
3922,5 %22,5 %  
4615 %15 %  
6512,5 %12,5 %  
5410 %10 %  
125 %5 %  

Graf

24. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Ovlivňování vztahů (stimulace spolupráce, řešení sporů..): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31230 %30 %  
21025 %25 %  
4820 %20 %  
1410 %10 %  
6410 %10 %  
525 %5 %  

Graf

25. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Orientaci (ve vnějším prostředí, ve firmě): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11742,5 %42,5 %  
21025 %25 %  
3615 %15 %  
637,5 %7,5 %  
425 %5 %  
525 %5 %  

Graf

26. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v akceptaci firemních myšlenek, akceptaci vlastní role, samostatnosti, pružnosti... (Postoje a smíšené zdroje): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21845 %45 %  
3922,5 %22,5 %  
1717,5 %17,5 %  
5410 %10 %  
612,5 %2,5 %  
412,5 %2,5 %  

Graf

27. Pro manažera jsou důležitější Hard(tvrdé)/Soft(měkké) skills/dovednosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše měkké dovednosti1745,95 %42,5 %  
spíše tvrdé dovednosti1027,03 %25 %  
měkké dovednosti821,62 %20 %  
pouze měkké dovednosti12,7 %2,5 %  
tvrdé dovednosti12,7 %2,5 %  

Graf

28. Schopnost být dobrým manažerem je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vrozená2051,28 %50 %  
spíše naučená923,08 %22,5 %  
naučená410,26 %10 %  
vrozená410,26 %10 %  
pouze naučená12,56 %2,5 %  
Pouze vrozená12,56 %2,5 %  

Graf

29. Nejdůležitější pro manažera je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkušenosti1643,24 %40 %  
Hodnota EQ (emocionální kvocient/sociální řízení)1437,84 %35 %  
Znalost oboru410,81 %10 %  
Hodnota PQ (politický kvocient/mocenské řízení)25,41 %5 %  
Znalost managementu12,7 %2,5 %  

Graf

30. Z dlouhodobého hlediska jsou pro manažera nejdůležitější:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kompetence1643,24 %40 %  
Dovednost1540,54 %37,5 %  
Znalost616,22 %15 %  

Graf

31. Myslíte si, že byste byl(a) schopný(á) pracovat jako manažer(ka)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1334,21 %32,5 %  
ano923,68 %22,5 %  
spíše ne718,42 %17,5 %  
Rozhodně ano513,16 %12,5 %  
rozhodně ne25,26 %5 %  
ne25,26 %5 %  

Graf

32. Jaký by podle vás měl být manažer?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dobrý - komunikativní, respektující, motivující

Empatický.

Kompetentní

Komunikativní, ať už se zaměstnanci, tak i s okolím, naučit se naslouchat, řešit problémy (někdy nejen spojené s prací, jelikož musí znát i své podřízené) mít dokonalý přehled o lidech, ale i o oboru, kde tým vede. Měl by být také stabilní, umět prosadit své vhodným způsobem.

Lidský a musí umět poradit. Nevyčítat lidem, že něco neví nebo neumí, když jim to nikdo nevysvětlí.

Od otázky 6 nejsou odpovědi relevantní - není výběr správné odpovědi. Viz otázka č. 6 Váš současný nadřízený je "debil", ale je kamarád a chráněnec nadřazenějšího.

Pohotový, nebát se dělat rozhodnutí, měl by mít přehled, vědět, co se na pracovišti děje, komunikovat se zaměstnanci, mít přirozenou autoritu, měl by být schopen učit se za pochodu, pozorovací schopnosti, správně odhadovat lidi, znalosti v oboru, správné dělení práce, empatie, cílevědomost, atd. atd.

Pochopit svou roli nikoliv jako "vůdčí místo s možností rozhodovat na úkor všech", ale pochopit své místo jako "propůjčenou odpovědnost od svého týmu, ve smyslu umět především organizovat a vést přidělenou práci či jím zamýšlený cíl tak, aby svůj tým motivoval a pomáhal celkovému řešení". Plus se týmu zastat u vyššího vedení/úřadů ap. Zkrátka nebýt mocichtíč co si realizuje své ego, ale týmový otec.

Přátelský a měl by umět svým pozitivním přístupem motivovat

přizpůsobivý

Sociálně inteligentní odborník v oboru, který umí a nezdráhá se předat své kompetence, know-how a dokáže efektivně skloubit osobnosti ve svém týku za účelem dosažení výsledku.

Spolehlivý, spravedlivý, empaticky, měl byt mít autoritu, pořádek v názorech a potřebných úkolech

33. Jaká jsou podle vás specifika managementu v IT?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Čím blbější, tím lepší. Přidat práci, vymyslet další výkazy ale prachy stále stejné. A po zmínce o zaplacení přesčasů, nebo proplácení cesťáků jste numero uno na vyhazov. Blbečků co si to nechají líbit stojí před vrátnicí fronta.

IT je naprosto jiná skupina, která se vymyká zbytku byznysu, protože i sorta lidí v IT je naprosto jiná

Nevím. Prakmatičnost?

Problém v komunikaci se skupinou IT "autistů" na jedné straně a obchodnickým managementem na druhé.

Proměnlivost oboru, obvzlášť potřeba se stále vzdělávat, velká škála záležitostí, jedná se obor, který stále roste a objevují se nové věci, které je potřeba znát a rozvíjet. Vymýšlet nové metody, jak učit své podřízené. Jedná se o velice lukrativní odvětví, kdy manažer musí být odborník jak po IT stránce, tak i samozřejmě po té personální.

Technické znalosti, odhad délky úkonů

To nevím.

Určitě nutnost mít vysoké znalosti tématu (ne že by se ani v IT nenašli manažeři co neumí ani poslat email).

zaměstnanci jsou víc emočně labilní

Znalost daného oboru

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Počet odpracovaných let (brigády, poloviční úvazek, DPČ, plný pracovní úvazek....):

5. Pracuji/naposledy jsem pracoval(a) jako:

6. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl(a):

7. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl emočně:

8. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl:

9. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl vůči vnějším (i vaším) podnětům/nápadům:

10. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl:

11. Jaký manažerský styl se v organizaci ve které pracujete/naposledy jste pracoval/a využívá?

12. Jste s tímto manažerským stylem spokojený/á?

13. Jaký manažerský styl by vám jako zaměstnanci vyhovoval?

14. Jaký manažerský styl byste využíval(a), pokud jste/byste byl(a) manažerem/manažerkou?

15. Změnil(a) jste nebo změnil(a) byste zaměstnavatele, kvůli nespokojenosti s manažerským stylem svého nadřízeného?

16. Seřaďte manažerské funkce od nejdůležitější po nejméně důležitou (podle vašeho názoru):

17. Ve které z manažerských funkcí by se měl váš současný/poslední minulý nadřízený pracovník nejvíce zdokonalit?

18. Při výkonu které manažerské funkce podle vás manažeři nejvíce selhávají?

19. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v sebezvládání (sebepoznání, sebeřízení, řízení času, zvládání stresu..): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

20. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Zpracování informací (strategické myšlení, analytické myšlení…): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

21. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Řízení požadavků (řešení problémů, rozhodování, řízení projektů): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

22. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Komunikaci (prezentace, vedení dialogu, vedení porad, vyjednávání): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

23. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl ve Vedení lidí (hodnocení lidí, motivace lidí, zadávání úkolů): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

24. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Ovlivňování vztahů (stimulace spolupráce, řešení sporů..): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

25. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Orientaci (ve vnějším prostředí, ve firmě): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

26. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v akceptaci firemních myšlenek, akceptaci vlastní role, samostatnosti, pružnosti... (Postoje a smíšené zdroje): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

27. Pro manažera jsou důležitější Hard(tvrdé)/Soft(měkké) skills/dovednosti?

28. Schopnost být dobrým manažerem je:

29. Nejdůležitější pro manažera je:

30. Z dlouhodobého hlediska jsou pro manažera nejdůležitější:

31. Myslíte si, že byste byl(a) schopný(á) pracovat jako manažer(ka)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Počet odpracovaných let (brigády, poloviční úvazek, DPČ, plný pracovní úvazek....):

5. Pracuji/naposledy jsem pracoval(a) jako:

6. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl(a):

7. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl emočně:

8. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl:

9. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl vůči vnějším (i vaším) podnětům/nápadům:

10. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl:

11. Jaký manažerský styl se v organizaci ve které pracujete/naposledy jste pracoval/a využívá?

12. Jste s tímto manažerským stylem spokojený/á?

13. Jaký manažerský styl by vám jako zaměstnanci vyhovoval?

14. Jaký manažerský styl byste využíval(a), pokud jste/byste byl(a) manažerem/manažerkou?

15. Změnil(a) jste nebo změnil(a) byste zaměstnavatele, kvůli nespokojenosti s manažerským stylem svého nadřízeného?

16. Seřaďte manažerské funkce od nejdůležitější po nejméně důležitou (podle vašeho názoru):

17. Ve které z manažerských funkcí by se měl váš současný/poslední minulý nadřízený pracovník nejvíce zdokonalit?

18. Při výkonu které manažerské funkce podle vás manažeři nejvíce selhávají?

19. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v sebezvládání (sebepoznání, sebeřízení, řízení času, zvládání stresu..): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

20. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Zpracování informací (strategické myšlení, analytické myšlení…): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

21. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Řízení požadavků (řešení problémů, rozhodování, řízení projektů): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

22. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Komunikaci (prezentace, vedení dialogu, vedení porad, vyjednávání): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

23. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl ve Vedení lidí (hodnocení lidí, motivace lidí, zadávání úkolů): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

24. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Ovlivňování vztahů (stimulace spolupráce, řešení sporů..): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

25. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v Orientaci (ve vnějším prostředí, ve firmě): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

26. Váš současný/poslední přímý nadřízený je/byl v akceptaci firemních myšlenek, akceptaci vlastní role, samostatnosti, pružnosti... (Postoje a smíšené zdroje): (1=velmi dobrý/6=velmi špatný)

27. Pro manažera jsou důležitější Hard(tvrdé)/Soft(měkké) skills/dovednosti?

28. Schopnost být dobrým manažerem je:

29. Nejdůležitější pro manažera je:

30. Z dlouhodobého hlediska jsou pro manažera nejdůležitější:

31. Myslíte si, že byste byl(a) schopný(á) pracovat jako manažer(ka)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Polák, M.Osobnost a kompetence manažera (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://osobnost-a-kompetence-manaze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.