Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnost lektora - pro lektory a pedagogy

Osobnost lektora - pro lektory a pedagogy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Mokrá
Šetření:03. 02. 2012 - 10. 02. 2012
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníků sloužícího pro vypracování mé bakalářské práce. Téma dotazníku je Osobnost lektora a zaměřuje se na samotnou osobnost lektora a jeho práci, metody a formy práce, učební pomůcky. Tento dotazník je určen pro lektory nebo jiné pedagogy. Pokud nejste a nemáte zkušenosti s výukou, pak bych vás poprosila o vyplnění mého druhého dotazníku pod názvem Osobnost lektora, kde svoji zkušenost uplatní ten, kdo se nějaké výuky vedené lektorem zúčastnil. dotazník je anonymní a zabere vám jen málo času. Děkuji za vypracování.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1881,82 %81,82 %  
muž418,18 %18,18 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40 let1045,45 %45,45 %  
21-30 let836,36 %36,36 %  
41-50 let29,09 %9,09 %  
méně než 20 let14,55 %4,55 %  
51-60 let14,55 %4,55 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1359,09 %59,09 %  
střední s maturitou627,27 %27,27 %  
vyšší odborné29,09 %9,09 %  
základní14,55 %4,55 %  

Graf

4. Jak dlouho se věnujete lektorství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 let1463,64 %63,64 %  
16-20 let313,64 %13,64 %  
6-10 let313,64 %13,64 %  
11-15 let29,09 %9,09 %  

Graf

5. Zvyšujete si Vaši kvalifikaci a odbornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas1150 %50 %  
ano, pravidelně836,36 %36,36 %  
ne, ale rád/a bych29,09 %9,09 %  
ne, nemám zájem14,55 %4,55 %  

Graf

6. Dokážete vždy zaujmout pozornost Vašich posluchačů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1986,36 %86,36 %  
nevím29,09 %9,09 %  
ano14,55 %4,55 %  

Graf

7. Co patří mezi Vaše silné stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikativnost1254,55 %54,55 %  
individuální přístup1254,55 %54,55 %  
srozumitelnost výuky1150 %50 %  
empatie1150 %50 %  
kreativnost940,91 %40,91 %  
akceptování rozdílnosti osobností940,91 %40,91 %  
schopnost učit836,36 %36,36 %  
aktivita731,82 %31,82 %  
odbornost522,73 %22,73 %  
schopnost řešit konflikty522,73 %22,73 %  

Graf

8. Co by naopak nemělo být nikdy s Vaší osobou spojováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš osobní, sexistické a rasově nevhodné poznámky1359,09 %59,09 %  
chaotická práce a přístup1359,09 %59,09 %  
nedostatečná hygiena1150 %50 %  
alkohol při výuce940,91 %40,91 %  
přímá lež940,91 %40,91 %  
nesplněné sliby627,27 %27,27 %  
manipulace s lidmi627,27 %27,27 %  
nevhodné oblečení313,64 %13,64 %  

Graf

9. Co je silnou stránkou Vaší verbální komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
srozumitelnost výkladu1463,64 %63,64 %  
tón hlasu, intonace1254,55 %54,55 %  
hlasitost836,36 %36,36 %  
spisovnost731,82 %31,82 %  
výslovnost418,18 %18,18 %  
minimum parazitujících (opakujících) slov313,64 %13,64 %  

Graf

10. Jaký druh neverbální komunikace je Vaší předností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oční kontakt1568,18 %68,18 %  
vzhled1045,45 %45,45 %  
řeč těla940,91 %40,91 %  
postoj a pohyb940,91 %40,91 %  
mimika418,18 %18,18 %  
proxemika (osobní prostor, vzdálenost)29,09 %9,09 %  

Graf

11. Věnujete se svému zevnějšku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1254,55 %54,55 %  
spíše ano940,91 %40,91 %  
nevím14,55 %4,55 %  

Graf

12. Jakou metodu výuky používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praktické (praxe, laboratoře, trenažéry)1254,55 %54,55 %  
tvořivé, kreativní, inovační metody836,36 %36,36 %  
případové studie, manažerské hry731,82 %31,82 %  
diskuze627,27 %27,27 %  
sebevzdělávání (distanční vzdělávání)313,64 %13,64 %  
konfliktní metody (řešení problémů)313,64 %13,64 %  
řízené (TV, internet, jazykové učebny)29,09 %9,09 %  
kombinované (řízené s kontaktem lektora)14,55 %4,55 %  

Graf

13. Jakou formu výuky nejčastěji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přednáška s diskuzí1150 %50 %  
skupinová (kurz, seminář)940,91 %40,91 %  
diskuze14,55 %4,55 %  
přednáška14,55 %4,55 %  

Graf

14. Jaké učební pomůcky využíváte během výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
projektor1254,55 %54,55 %  
flipchart731,82 %31,82 %  
internet731,82 %31,82 %  
video, dvd522,73 %22,73 %  
žádné418,18 %18,18 %  
magnetofon, cd313,64 %13,64 %  
magnetická tabule313,64 %13,64 %  

Graf

15. Staráte se osobně o zpříjemnění prostředí a uspořádání učebny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano940,91 %40,91 %  
spíše ano731,82 %31,82 %  
spíše ne418,18 %18,18 %  
ne29,09 %9,09 %  

Graf

16. Snažíte se navodit příjemnou atmosféru pro posluchače během výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1150 %50 %  
spíše ano836,36 %36,36 %  
ne29,09 %9,09 %  
nevím14,55 %4,55 %  

Graf

17. Jaký aspekt výuky nejčastěji směřuje k pasivitě posluchačů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobnost lektora731,82 %31,82 %  
obavy z reakce okolí627,27 %27,27 %  
nevhodné téma418,18 %18,18 %  
klima skupiny313,64 %13,64 %  
nevím29,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mokrá, S.Osobnost lektora - pro lektory a pedagogy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://osobnost-lekotra-pro-lekotry.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.