Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnost lektora

Osobnost lektora

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Mokrá
Šetření:02. 02. 2012 - 09. 02. 2012
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník se zabývá tématem osobností lektora. Ráda bych ho použila pro výzkum k mé práci, která zahrnuje osobnost lektora jako takovou, jeho komunikaci s posluchači, metody a formy výuky. Dotazník vám zabere pár minut a mně moc pomůže. Děkuji za váš čas.

Simona

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5981,94 %81,94 %  
muž1318,06 %18,06 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let4562,5 %62,5 %  
31-40 let1318,06 %18,06 %  
méně než 20 let79,72 %9,72 %  
41-50 let68,33 %8,33 %  
51-60 let11,39 %1,39 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2940,28 %40,28 %  
vysokoškolské2940,28 %40,28 %  
vyšší odborné912,5 %12,5 %  
základní34,17 %4,17 %  
střední vyučen/a22,78 %2,78 %  

Graf

4. Jak často se zúčastňujete kurzů vedených lektorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3143,06 %43,06 %  
pravidelně2433,33 %33,33 %  
nikdy jsem se nezúčastnil/a1115,28 %15,28 %  
pouze 1x68,33 %8,33 %  

Graf

5. Měl by si lektor zvyšovat odbornost a kvalifikci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5981,94 %81,94 %  
spíše ano1115,28 %15,28 %  
spíše ne11,39 %1,39 %  
ne11,39 %1,39 %  

Graf

6. Je pro Vás důležitá celková osobnost lektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5981,94 %81,94 %  
spíše ano1115,28 %15,28 %  
spíše ne11,39 %1,39 %  
nevím11,39 %1,39 %  

Graf

7. Jaké silné stránky by měl rozhodně mít úspěšný lektor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schopnost učit6286,11 %86,11 %  
srozumitelnost výuky6286,11 %86,11 %  
odbornost5373,61 %73,61 %  
komunikativnost4663,89 %63,89 %  
kreativnost2636,11 %36,11 %  
empatie2027,78 %27,78 %  
aktivita1520,83 %20,83 %  
individuální přístup1520,83 %20,83 %  
akceptování rozdílnosti osobností1419,44 %19,44 %  
schopnost řešit konflikty68,33 %8,33 %  

Graf

8. Co by naopak s úspěšným lektorem nemělo být nikdy spojováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš osobní, sexistické a rasově nevhodné poznámky5272,22 %72,22 %  
chaotická práce a přístup4765,28 %65,28 %  
alkohol při výuce4156,94 %56,94 %  
nedostatečná hygiena3852,78 %52,78 %  
přímá lež3548,61 %48,61 %  
manipulace s lidmi3143,06 %43,06 %  
nesplněné sliby1723,61 %23,61 %  
nevhodné oblečení45,56 %5,56 %  

Graf

9. Co je pro Vás nejdůležitější ve verbální komunikaci lektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
srozumitelnost výkladu6387,5 %87,5 %  
tón hlasu, intonace3548,61 %48,61 %  
hlasitost3143,06 %43,06 %  
výslovnost2940,28 %40,28 %  
minimum parazitujících (opakujících) slov1520,83 %20,83 %  
spisovnost79,72 %9,72 %  

Graf

10. Která složka neverbální komunikace má pro Vás nezanedbávající význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oční kontakt4765,28 %65,28 %  
řeč těla3143,06 %43,06 %  
proxemika (osobní prostor, vzdálenost)2534,72 %34,72 %  
mimika2433,33 %33,33 %  
postoj a pohyb2129,17 %29,17 %  
vzhled1520,83 %20,83 %  

Graf

11. Je pro Vás vzhled lektora důležitý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3650 %50 %  
spíše ne2737,5 %37,5 %  
ano56,94 %6,94 %  
ne34,17 %4,17 %  
nevím11,39 %1,39 %  

Graf

12. Jakou metodu výuky upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tvořivé, kreativní, inovační metody3852,78 %52,78 %  
praktické (praxe, laboratoře, trenažéry)3751,39 %51,39 %  
diskuze2636,11 %36,11 %  
případové studie, manažerské hry2027,78 %27,78 %  
konfliktní metody (řešení problémů)1723,61 %23,61 %  
kombinované (řízené s kontaktem lektora)1622,22 %22,22 %  
sebevzdělávání (distanční vzdělávání)1216,67 %16,67 %  
řízené (TV, internet, jazykové učebny)1013,89 %13,89 %  

Graf

13. Jaká forma výuky Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přednáška s diskuzí3143,06 %43,06 %  
skupinová (kurz, seminář)2636,11 %36,11 %  
přednáška1216,67 %16,67 %  
diskuze34,17 %4,17 %  

Graf

14. Jaké učební pomůcky vyžadujete při výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
projektor3852,78 %52,78 %  
magnetická tabule2636,11 %36,11 %  
video, dvd2534,72 %34,72 %  
flipchart2129,17 %29,17 %  
internet1825 %25 %  
žádné1318,06 %18,06 %  
magnetofon, cd1115,28 %15,28 %  

Graf

15. Je pro Vás důležité prostředí a uspořádání učebny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3954,17 %54,17 %  
ano1825 %25 %  
spíše ne1318,06 %18,06 %  
nevím11,39 %1,39 %  
ne11,39 %1,39 %  

Graf

16. Ovlivní Vaši aktivitu při výuce atmosféra ve skupině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4055,56 %55,56 %  
spíše ano2838,89 %38,89 %  
spíše ne45,56 %5,56 %  

Graf

17. Z jakého důvodu se nejčastěji aktivně nezapojujete do výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klima skupiny2027,78 %27,78 %  
obavy z reakce okolí1926,39 %26,39 %  
nevhodné téma1926,39 %26,39 %  
nevím79,72 %9,72 %  
osobnost lektora79,72 %9,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Dosažené vzdělání:

4. Jak často se zúčastňujete kurzů vedených lektorem?

5. Měl by si lektor zvyšovat odbornost a kvalifikci?

6. Je pro Vás důležitá celková osobnost lektora?

7. Jaké silné stránky by měl rozhodně mít úspěšný lektor?

8. Co by naopak s úspěšným lektorem nemělo být nikdy spojováno?

9. Co je pro Vás nejdůležitější ve verbální komunikaci lektora?

10. Která složka neverbální komunikace má pro Vás nezanedbávající význam?

11. Je pro Vás vzhled lektora důležitý?

12. Jakou metodu výuky upřednostňujete?

13. Jaká forma výuky Vám nejvíce vyhovuje?

14. Jaké učební pomůcky vyžadujete při výuce?

15. Je pro Vás důležité prostředí a uspořádání učebny?

16. Ovlivní Vaši aktivitu při výuce atmosféra ve skupině?

17. Z jakého důvodu se nejčastěji aktivně nezapojujete do výuky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Dosažené vzdělání:

4. Jak často se zúčastňujete kurzů vedených lektorem?

5. Měl by si lektor zvyšovat odbornost a kvalifikci?

6. Je pro Vás důležitá celková osobnost lektora?

7. Jaké silné stránky by měl rozhodně mít úspěšný lektor?

8. Co by naopak s úspěšným lektorem nemělo být nikdy spojováno?

9. Co je pro Vás nejdůležitější ve verbální komunikaci lektora?

10. Která složka neverbální komunikace má pro Vás nezanedbávající význam?

11. Je pro Vás vzhled lektora důležitý?

12. Jakou metodu výuky upřednostňujete?

13. Jaká forma výuky Vám nejvíce vyhovuje?

14. Jaké učební pomůcky vyžadujete při výuce?

15. Je pro Vás důležité prostředí a uspořádání učebny?

16. Ovlivní Vaši aktivitu při výuce atmosféra ve skupině?

17. Z jakého důvodu se nejčastěji aktivně nezapojujete do výuky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mokrá, S.Osobnost lektora (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://osobnost-lektora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.