Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnost pachatele

Osobnost pachatele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kubínová
Šetření:25. 04. 2022 - 09. 05. 2022
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

dotazník věnovaný tématu Osobnost pachatele se týká pouze kratšího průzkumu veřejného mínění - výsledky budou obsahem kratší seminární práce oboru Psychologie. Cílem je nastínit obecné představy, jak by měla vypadat osobnost pachatele.

Předem Vám moc děkuji za veškerý čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9863,64 %63,64 %  
Muž5636,36 %36,36 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29-38 let6340,91 %40,91 %  
18-28 let5334,42 %34,42 %  
39-48 let2012,99 %12,99 %  
49-58 let149,09 %9,09 %  
59-68 let42,6 %2,6 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou6139,61 %39,61 %  
5535,71 %35,71 %  
VOŠ2314,94 %14,94 %  
SŠ bez maturity106,49 %6,49 %  
53,25 %3,25 %  

Graf

4. Jak by podle Vás měly vypadat typické osobnostní rysy pachatele trestného činu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cholerik - neklidný, útočný, vznětlivý, impulzivní9159,09 %59,09 %  
Introvert - spíše tichý, uzavřený6944,81 %44,81 %  
Melancholik - přecitlivělý, nespolečenský, vážný, umírněný5233,77 %33,77 %  
Extravert - společenský, otevřený2818,18 %18,18 %  
Flegmatik - rozvážný, smířlivý, klidný, vyrovnaný1711,04 %11,04 %  
Sangvinik - společenský, optimista, hovorný, veselý149,09 %9,09 %  
Je to úplně jedno21,3 %1,3 %  
posle spáchaného činu (vrah melancholik introvert, násilník cholerik, podvodník sangvinik extravert)10,65 %0,65 %  
nezáleží na tom10,65 %0,65 %  
Nelze odpovědět - není uvedeno jakého "trestného činu"10,65 %0,65 %  
Pachatelé jsou různí, ale vždy na nich něco nesedí. Člověku je nějak nevolno.10,65 %0,65 %  
U každého typu trestné činnosti budou jiné, pokud vůbec nějaké typické rysy budou10,65 %0,65 %  
to velmi závisí na spáchané trestné činnosti, jiná je osobnost ženy, která dále neunesla domácí násilí a zabila násilníka, jiná je osobnost pachatele loupežného přepadení apod.10,65 %0,65 %  
Pachatel může mít jakýkoliv ze zmíněných rysů10,65 %0,65 %  
uživatel marihuany a jiných drog u násilné kriminality10,65 %0,65 %  
Podle mě není možné určit 10,65 %0,65 %  
typické rysy neexistují10,65 %0,65 %  
Nemyslím si že na tomto až tak tolik záleží, každý může někdy něco udělat10,65 %0,65 %  
Nelze definovat 10,65 %0,65 %  
nemá typické osobnostní rysy10,65 %0,65 %  
Typický neexistuje, každý je jedinečný10,65 %0,65 %  
může obsahovat všechny rysy10,65 %0,65 %  
To je asi úplně jedno g10,65 %0,65 %  
To do značné míry souvisí s typem trestného činu.10,65 %0,65 %  
Pachatel může být vše z výše uvedeného, záleží na typu trestného činu a jeho závažnosti.10,65 %0,65 %  
Nelze stanovit10,65 %0,65 %  
Cokoliv z uvedeneho10,65 %0,65 %  
Myslím, že na tom moc nezáleží10,65 %0,65 %  
na tom fakt nezáleží10,65 %0,65 %  
Podle mě se mohou rysy osobnosti lišit podle typu a závažnosti trestného činu 10,65 %0,65 %  

Graf

5. Máte pocit, že se pachatel trestného činu nějak na pohled odlišuje od bezúhonných osob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7, Nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12077,92 %77,92 %  
Nevím2113,64 %13,64 %  
Ano138,44 %8,44 %  

Graf

6. Čím se, dle Vás, pachatel trestného činu na pohled odlišuje od bezúhonného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzhledem obličeje969,23 %5,84 %  
Styl chůze323,08 %1,95 %  
prostředím ve kterém žije17,69 %0,65 %  

Graf

7. Co je, dle Vás, nejčastějším motivem pro spáchání trestného činu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek finančních prostředků3428,33 %22,08 %  
Osobnostní problémy (deprese, psychické poruchy)3428,33 %22,08 %  
Drogy1714,17 %11,04 %  
Alkohol97,5 %5,84 %  
Příslušnost v určité komunitě65 %3,9 %  
Gamblerství21,67 %1,3 %  
Opět nemohu odpovědět, neboť není uvedeno jakého "trestného činu"10,83 %0,65 %  
Velice se liší podle druhu trestné činnosti. 10,83 %0,65 %  
Deprivace (jakákoliv)10,83 %0,65 %  
Vše výše uvedené10,83 %0,65 %  
osobnostní faktory + kombinace dalších vlivů10,83 %0,65 %  
Záleží na druhu trestného činu. Pro krádež bude výrazně odlišný motiv, než pro znásilnění, nebo masovou vraždu.10,83 %0,65 %  
příležitost, výchova v dětství10,83 %0,65 %  
Tak to snad záleží jakého činu, ne? U vraždy budou motivy asi jiné než u krádeže.10,83 %0,65 %  
Kombinace více z výše uvedených důvodů 10,83 %0,65 %  
Jak u čeho10,83 %0,65 %  
nízká sociální gramotnost10,83 %0,65 %  
Vetsinou kombinace více faktorů uvedených výše 10,83 %0,65 %  
mix výše zmíněného10,83 %0,65 %  
Nic z toho neplatí obecně, každý druh činu má jiné pohnutky.10,83 %0,65 %  
Velice obecná otázka10,83 %0,65 %  
Snaha využít příležitost “snadného výdělku” v kontextu jejich životů10,83 %0,65 %  
Různé kombinace všech možností 10,83 %0,65 %  
od všeho něco10,83 %0,65 %  

Graf

8. Myslíte si, že lze nějakým způsobem předpovědět další kriminální chování pachatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6542,21 %42,21 %  
Nevím4126,62 %26,62 %  
Ne4126,62 %26,62 %  
částečně ano při znalosti jeho povahy, rodiny a prostředí10,65 %0,65 %  
do určité míry zřejmě ano10,65 %0,65 %  
záleží na povaze trestného činu10,65 %0,65 %  
asi jak kdy10,65 %0,65 %  
Jak u koho 10,65 %0,65 %  
Většinou ano, na základě expertizy psychiatra apod10,65 %0,65 %  
Velmi obtížně, velmi individuální10,65 %0,65 %  

Graf

9. Spáchal(a) jste někdy trestný čin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13688,31 %88,31 %  
Ano1811,69 %11,69 %  

Graf

10. Jaký byl Váš motiv pro spáchání trestného činu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobnostní problémy (deprese, jiné psychické obtíže)318,75 %1,95 %  
Nedostatek finančních prostředků318,75 %1,95 %  
Alkohol212,5 %1,3 %  
Drogy212,5 %1,3 %  
Příslušnost v určité komunitě212,5 %1,3 %  
jen tak16,25 %0,65 %  
nedbalost16,25 %0,65 %  
rodinné vztahy16,25 %0,65 %  
Nešťastná náhoda16,25 %0,65 %  

Graf

11. Stal(a) jste se někdy obětí trestného činu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9870 %63,64 %  
Ano4230 %27,27 %  

Graf

12. Je dle Vašeho názoru systém trestání pachatelů v naší zemi uspokojivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 13, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11172,08 %72,08 %  
Nevím2314,94 %14,94 %  
Ano2012,99 %12,99 %  

Graf

13. Co byste na systému trestání pachatelů v naší zemi změnil(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

vše

"Vysoce postavení" pachatelé by neměli unikat spravedlnosti.

1) zavedení vyšších trestů 2) 3x a dost

důraz na prevenci a nikoliv represi a odnímání osobní svobody - zde se snažit o nápravu pachatele a jeho zapojení do normálního života po výkonu trestu

Náhrada škody, trest si odpracovat

Např. v Americe se tresty za jednotlivé činy sčítají, což mi přijde adekvátní. Pokud vím, u nás si člověk "odsedí" jen za nejzávažnější čin ze spáchaných. Chápu ale, že na systém podobný US nemáme uzpůsobený vězeňský systém

Některé tresty bych zpřísnila, hlavně za závažnější trestné činy. Jiné jsou naopak příliš přísné (např. pěstování marihuany pro vlastní potřebu).

nucené práce

Peněžité tresty za loupež/krádež nebo úplatky/podvody (třeba s koeficientem 1,5x částka o kterou se jedná, pro recidivisty vyšší; plus náklady). Vyšší tresty pro úmyslné zločiny, podmínka pro neúmyslné. Větší využívání domácího vězení nebo veřejně prospěšných prací. Např. sprejeři můžou dostat čistící prostředky a vyčistit to po sobě, v případě památky (stavební/přírodní) můžou čistit něco jiného, je toho v městech dost.

Pracovní náplň ve výkonu trestu, psychlogická intervence

Prvotrestané a trestné činy z nedbalosti bych řešil alternativně (domácí vězení, veřejné prospěšné práce..), Recividisty a násilně trestné činy bych řešil přísněji. Zavedl bych povinnost vězňů pracovat.

Přehodnocení sazeb, více trestů kde si to pachatel musí odpracovat a ne jen odsedět

Přísnější tresty a menší komfort ve věznicích

Přísnější tresty s rychlejším nástupem + dostatečnou asistenci během trestu a po něm k úspěšnému znovuzapojení do společnosti. Tresty u nás nemají preventivní charakter, naopak.

Přísnější tresty ve smyslu, že se do vězení nikdo nebude chtít dostat. Nyní se často setkávám s názory, že si to tam člověk odsedí a je volný. Má jídlo, střechu nad hlavou. To má i v ubytovně. Krom té svobody to není žádný strašák. Tam už to zase ale bude narážet na nějaká lidská práva a zacházení. Ale, člověk tam nejde na dovolenou, ale za trest.

Přísnější tresty, přísnější podmínky pro odsouzené, více dbát na trestní minulost recidivistů a předejít tak opakovanému páchaní trestných činů.

Rozhodně bych za zpřísnila tresty - zejména za znásilnění, ublížení na zdraví, vraždy,...

Rozhodně přísnější tresty za úmyslné a/nebo násilné trestné činy. Např. za sexuální zneužití dítěte nebo za brutální napadení s následky pro oběť bych dávala automaticky doživotí. O vraždě ani nemluvě. Naopak za neúmyslné činy bych tresty klidně snížila, zvlášť pokud pachatel vyjádří lítost (nepozornost za volantem apod.), nebo je změnila na domácí vězení.

Rychlost a chování policie a dalších orgánů pro výslechu oběti

Systém by měl být přesnější a podmínky ve věznicích by neměly být na takové úrovni, aby se tam někteří rádi vraceli.

tvrdší tresty, delší pobyt ve vězení

tvrdší tresty, hlavně u mladistvých

v případě některých trestných činů zpřísnění trestů

Ve většině případů bych zpřísnil tresty.

Větší rozlišení závažnosti TČ,součet trestů za každý spáchaný TČ ne jen za nejtěžší,povinnost odpracovat škodu způsobenou TČ

Větší trest

více bych je zapojila do veřejně prospěšných prací

Více se zaměřit na nápravu, edukaci a snahu o znovuzačlenění do společnosti.

více trestat fyzické ublížení než finanční škody

Více trestat malé přestupky . Myslím, že netrestáním mají pachatelé pocit, že jim to prošlo a tak začnou páchat horší věci.

vše

Vše

Výrazně zpřísnit tresty

Výrazně zpřísnit tresty

Vyssi tresty za znásilnění a týrání zvířat. A za méně závažné činy vice domaciho vězení.

výši trestů (mnohonásobně zpřísnit i finančně) a vymahatelnost

vyšší tresty

Vyšší tresty

Vyšší tresty

Vyšší tresty a jejich vymahatelnost

vyšší tresty u majetkové kriminality se škodou vysoce nad hranicí velkého rozsahu ( nad 500.000 Kč)

Vyšší tresty u některých trestných činů (znásilnění, domácí násilí, týrání zvířat), u zvlášť závažných činů s neprůstřelnou obžalobou trest smrti

Vyšší tresty za ublížení na zdraví či vraždu. Naopak bych zmírnila tresty lidem, kteří někoho zabili neúmyslně.

Vyšší tresty za znásilnění

Vyšší tresty, možnost trestu smrti

Vyšší tresty, popř. trest smrti

vyšší tresty, povinná práce ve vězení

za násilné trestné činy vyšší tresty, věznice aby byla věznice -někdy se tam mají lépe než obyčejní lidé , nutnost ve vězení pracovat , při krádežích 3 x dost a pak vysoký trest jako u násilného trestného činu.Zvažovala bych navrácení trestu smrti.

zákon spravedlnosti

zpřísnění trestů za domácí násilí, násilí na zvířatech a opakované trestné činnosti

zpřísnění výše trestu za spáchané činy

Zpřísnit tresty. Více se starat o recidivisty.

zvýšit trestní sazby za tr. činy pod vlivem alkoholu/drog zvýšit trestní sazby za znásilnění a jiné násilně tr. činy povinná práce vězňů

Zvýšit tresty

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jak by podle Vás měly vypadat typické osobnostní rysy pachatele trestného činu?

5. Máte pocit, že se pachatel trestného činu nějak na pohled odlišuje od bezúhonných osob?

7. Co je, dle Vás, nejčastějším motivem pro spáchání trestného činu?

8. Myslíte si, že lze nějakým způsobem předpovědět další kriminální chování pachatele?

9. Spáchal(a) jste někdy trestný čin?

11. Stal(a) jste se někdy obětí trestného činu?

12. Je dle Vašeho názoru systém trestání pachatelů v naší zemi uspokojivý?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jak by podle Vás měly vypadat typické osobnostní rysy pachatele trestného činu?

5. Máte pocit, že se pachatel trestného činu nějak na pohled odlišuje od bezúhonných osob?

7. Co je, dle Vás, nejčastějším motivem pro spáchání trestného činu?

8. Myslíte si, že lze nějakým způsobem předpovědět další kriminální chování pachatele?

9. Spáchal(a) jste někdy trestný čin?

11. Stal(a) jste se někdy obětí trestného činu?

12. Je dle Vašeho názoru systém trestání pachatelů v naší zemi uspokojivý?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubínová, M.Osobnost pachatele (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://osobnost-pachatele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.