Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnost prezidenta a přímá volba

Osobnost prezidenta a přímá volba

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Huspeková
Šetření:23. 11. 2012 - 28. 11. 2012
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsme studentkami prvního ročníku ZČU, oboru Sociální a kultulní antropologie. V ramci kurzu Politické antropologie pracujeme na seminární práci. Rády bychom znaly Váš názor týkající se osobnosti prezidenta a s ním aktuálně spojenou přímou volbu. 

Děkujeme za Váš čas, který budete věnovat vyplnění našeho krátkého dotazníku, velmi nám to pomůže.

Tezera Špuláková a Markéta Huspeková

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7659,38 %59,38 %  
Muž5240,63 %40,63 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-257760,16 %60,16 %  
18-201814,06 %14,06 %  
26-301814,06 %14,06 %  
31 a více1511,72 %11,72 %  

Graf

3. Jste pro přímou volbu prezidenta ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7054,69 %54,69 %  
spíše souhlasím3829,69 %29,69 %  
spíše nesouhlasím129,38 %9,38 %  
nesouhlasím53,91 %3,91 %  
nevím32,34 %2,34 %  

Graf

4. Je pro Vás důležitá politická příslušnost osobnosti prezidenta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4635,94 %35,94 %  
souhlasím3426,56 %26,56 %  
spíše nesouhlasím2217,19 %17,19 %  
nevím1410,94 %10,94 %  
nesouhlasím129,38 %9,38 %  

Graf

5. Co byste preferoval/a u osobnosti prezidenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělání10682,81 %82,81 %  
Reprezentativnost10078,13 %78,13 %  

Graf

6. Co očekáváte od funkce prezidenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aby splnil to co slíbil

- co možná nejlepší reprezentace ve světě - znalosti a dovednosti hodící se na roli prezidenta, tj.orientace v politickém dění nejen v českém, ale i světovém prostředí - dodržování předvolebních slibů

..

...

Aby byl chytrý a nedělal ve svěě ostudu.

aby myslel především na lid ve svém státě, nejen na sebe a politiky

Aby vykonával správně svůj úřad, od doby, kdy nastoupil. Kdybych měl opravdu popsat, co vše očekávám, nevešlo by se to sem.

ať je prezidentem Vladimír Franz, sice vzhledem nic extra ale aspoň má mozek!!!

blbě položená otázka, holky

Bude dobře reprezentovat zemi v zahraničí a plnit své povinnosti.

Bude reprezentovat náš stát a bude nás hájit v mezistátních záležitostech.

celkový nadhled,podstivost,životní zkušenosti,empatie,pracovitost,

Dát český stát do pořádku!

dobrá reprezentace ČR, nebát se vyjádřit svůj vlastní názor a být prospěšný.

dobrá reprezentace našeho státu v zahraničí

Dobrou reprezentaci zeme, dohled nad zakonodarnymi organy vzhledem k prospechu obcanu.

Dobře povede váš stát a bude reprezentovat naší republiku.

dôstojnosť, reprezentáciu štátu, dohľad nad vládou

Důstojné reprezentování naší země tak, aby prezident nedělal své zemi ostudu. Tzn. aby prezident reprezentoval zemi dle svých nejlepších možností, byl uvážlivý se svými názory, aby nebyl moc pro-evropský a věděl, jaké jsou možnosti naší země. Není důležité, co by měl nakresleno na hlavě, ale co má v hlavě!

Důstojnost.

důstojnou reprezentaci ČR

Důstojnou reprezentaci státu, čistou minulost, normální vzhled

funkci diplomata a reprezentanta země, co nekrade propisky

Hájení čs národních zájmů státnost

Hájení zájmu občanů

Chytrý člověk, který v zahraničí neztrapní a bude reprezentovat. A "doma" udělá pořádek.

Inteligentní

Kvalitní reprezentaci České Republiky v mezinárodních záležitostech.

Kvalitní reprezentaci České Republiky, přehled o světovém dění a věnování pozornosti a snahu o zlepšení poměrů v ČR ve všech ohledech a oborech.

loajalitu, spravedlnost, vliv na vladu

loajálnost

loajálnost k čr

moc možností v čr nemá tedy alespoň by měl otevřenýma očima usměrňovat ten zbývající politickej dobytek

morálku

Morální jednání. Smysl pro spravedlnost. ,,střízlivé chování"

Nadstranický nadhled

Naprosto změnit politickou situaci. Na co mají brát politici přes 100 tisíc, když spí v parlamentu. Ty peníze by měly užít na něco užitečnějšího, např. ve zdravotnictví, než aby si za to nakupovali majetek a nemovitosti. Nikdo z nich si neuvědomuje, jak jsou zdravotničtní pracovníci důležitý do té doby, dokud jejich pomoc nepotřebujou. Dále bych zavedla zpět vojenský výcvik, protože dnešní mládež se nudí a spěje to akorát ke zločinu a drogám. A zavedla bych trest smrti. Nikdy nepochopím, jak člověk, který zabije člověka nebo znásilní malou holčičku, dostane míň let, než člověk, kterej ukradne "pár milion"...

Nebude mít komunistickou minulost a nebude mít politickou příslušnost

Nechť je to opravdu státem placený kladač věnců, který se drží v Ústavě taxativně vymezených pravomocí a neingeruje kam nemá.

Nejen vzdělání ale i reprezentativnost, uvědomělost a schopnost racionálního myšlení se vztahem a citění k životu ve státě. Permanentí chuť k vylepšování země a její ekonmické, politické, sociálni. at. situace. Politická nestrannost a imunita vůči politickym, stranovým a korytovým bojům.

Nestrannost a reprezentativní osobnost ve vztahu k veřejnosti

Nestrannou osobnost, která má právní ev.ekonomické vzdělání a s dobrým ohlasem v zahraničí. Měl by to být někdo kdo se nenechá manipulovat zájmovými skupinami, je čestný a morálně bezúhonný. Prezident zvolený přímo občany má mít stejné kompetence jako nepřímo v minulosti volený.

nic

nic

Nic jako obvykle :D

nic noveho

Nic.

Očekávám někoho, kdo má přehled, úroveň vzdělaní a vystupování.

Očekávám od něj politickou nestrannost (nebo ještě lépe záporný postoj ke komunistům), nějaké vyšší vzdělání, dobrý charakter a hlavně ROZUM :-)

Očekávám reprezentativní vystupování na veřejnosti a trošku lidový příštup..

Očekávám takového prezidenta, který bude mí pro tuto funkci potřebné znalosti znalosti.

Očekávám, že bude nesmyslné návrhy zákonů vracet k jejich přepracování. Prezident by měl, plnit úlohu vrchního dozorce nad politickými praktikami v poslanecké sněmovně.

Odpovědnost, lidský nadhled a zdravý rozum

Osobně preferuji někoho kdo má zkušenosti s politikou. Naopak bych nechtěl někoho, kdo by byl pouze mediální hvězdou, bez politických zkušeností.

Osobnost státníka

patriotismus

podílení se na změnách a "prosazení" ČR ve světě.

pokrokové názory a vůli dělat změny, vzdělání nerozhoduje, stačil by úplně selský rozum, aby se tu konečně něco změnilo.

prosazování zájmů veřejnosti, reprezentování státu, spravedlivé udělování milostí

Při součastné sestavě kandidátů - jen to nejhorší.

Racionální uvažování

Relevantní reprezentaci státu navenek, adekvátní politické názory a jiné.

reprezentace uklidnění společnosti

reprezentace ČR a svých názorů se kterými se nejlépe ztotožňuji

Reprezentace ČR v mezinárodním kontextu

reprezentace naší země a zároveň využití svých malých pravomocí ve prospěch našeho státu (veta atd...)

Reprezentace naši země. Politický přehled.

reprezentace republiky

reprezentaci ČR, pomoc při konfliktu zákonodárců

Reprezentaci národa a vůdčí schopnosti, které by využíval ku spokojenosti národa.

reprezentaci naší země (v tom pozitivním slova smyslu), snahu upřednosnit zájmy občanů a naslouchat jejich názorům

reprezentaci státu

Reprezentaci státu a bez korupční řízení státu.

Reprezentaci, moudrost, humor, zodpovědnost, kultivovanost, důvěryhodnost.

Reprezentaci, rozumné rozhodování a vystupování na veřejnosti.

reprezentativní zastupování země

Reprezentativnost, kultivované jednání

Reprezentativnost, národní hrdost, odvahu

Reprezentativnost, vystupování, samozřejmě aby měl zkušenosti, vzdělání, politické znalosti, osobnost pro sebe samého.......

Reprezentativnost.

Reprezentování na úrovni, nebýt loutkou politických stran, zájem pro veřejný prospěch společnosti a země (ne vlastní prospěch)

Reprezentování státu.

reprezentovat čr, být osobnost

Reprezentovat republiku. Na ostatní věci tu jsou jiné státní orgány.

Reprzetnace ČR založená ne na vlastních názorech, ale na názorech většiny obyvatel. Kultivovanost. Všeobecný přehled.

rezprezentaci státu, vřelý vztah k lidu a neúplatnost

rozhodnost a zodpovědnost

rozumné jednání

rozumné rozhodování, reprezentativnost

Seriozní chování, reprezentativní chování, silnou osobnost schopnou řešit závažné problémy

schopnost

Schopnost vést stát, reprezentativní chování

Silnou osobnost se selským rozumem a zdravým pohledem na svět, která nebude dělat ostudu státu, jenž zastupuje. Dokáže se vyjadřovat k tématům, která hýbou světem s respektem k zúčastněným stranám a s vědomím, že i když mluví sama/sám za sebe, mluví i za občany svého státu. Přestože se domnívám, že prezident/ka ČR nemá příliš rozsáhlé politické pravomoci, jeho/její politická příslušnost je pro mě důležitá - například bych nechtěla, aby byla/byl členem KSČM či měla spojistost s nějakým typem názorového extremismu.

Snaha o proslavení ČR

Snaha porozumět svým občanům, politickou neutralitu (nepřiklánět se k žádné politické straně).

spravedlnost

spravedlnost, odbornost, rozhled, schopnost podporovat své občany a stát za nimi

Správnou funkci státu

Svědomitost, odvahu a čestnost

To že tenhle dotazník je naprosto špatně sestaven!

To, že bude důstojně reprezentovat naší republiku. Bude mluvit jménem republiky a občanů, ne jen sám za sebe. Bude se zajímat o názory občanů. Nebude se přiklánět k žádné politické straně.

U předchozí otázky jsem sice zaškrtla vzdělání, ale očekávám samozřejmě reprezentativnost. Podle mého názoru to ale souvisí. Dále očekávám, že se prezident bude vyjadřovat k aktuálním událostem doma i ve světě. Že bude bránit republiku (jako to např. dělá Klaus tím, že nechce euro, s Lisabonskou smlouvou apod.)

Uvítala bych na této pozici někoho z akademické půdy. Nevolila bych někoho kdo je populární, ale někoho, kdo má přehled, úroveň vzdělaní a vystupování.

Uznávaná osoba, co kvalitně reprezentuje naší republiku

vedení státu a usměrnění politických stran

Větší zásahy do ceske politiky

vhodná reprezentace ČR v zahraničí

všechno

Vůbec nic, prezident mi nepřijde jako důležitá postava, pouze reprezentuje naši zemi (a to Václav Klaus dělal tak špatně, že už snad nikdo nemůže být horší).

vyjádření vůle lidu

vzdělání a reprezentativnost

vzdělanost, sečtělost, moudrost, slušnost, příjemné vystupování

Vzornou reprezentaci ČR ve světě, urovnávání třenic na vnitropolitické politické scéně, usměrňování kultury projevu politiků v ČR

Zase průzkum na hovno, z toho přece nemůžeš vyvodit žádné závěry :(

zlepšení situace státu

Zodpovědnost

zosobnění ideálů společnosti

Že bude dobře reprezentovat náš stát.

Že bude důstojně vykonávat svou roli (určenou ústavou), respektovat ducha ústavy, že bude občany spojovat spíše než činit radikální prohlášení urážející prakticky všechny okolo, že bude nastolovat nepříjemná, zejména morální témata.

že bude kopat za naše barvy...

že bude reprezentovat

Že bude svědomitě reprezentovat ČR. Nebude kontroverzní osobností. Bude politicky nestranný.

Že bude vetovat nesmyslné zákony a kvalitně reprezentovat naši republiku.

že bude žít pro naši zem

Že ji bude zastávat čestný člověk, který bude ve všech ohledech hájit zájmy lidí tohoto státu

Že nebude krást pera ;)

Že nebude ztrapňovat republiku.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jste pro přímou volbu prezidenta ČR?

4. Je pro Vás důležitá politická příslušnost osobnosti prezidenta?

5. Co byste preferoval/a u osobnosti prezidenta?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jste pro přímou volbu prezidenta ČR?

4. Je pro Vás důležitá politická příslušnost osobnosti prezidenta?

5. Co byste preferoval/a u osobnosti prezidenta?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Huspeková, M.Osobnost prezidenta a přímá volba (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://osobnost-prezidenta-a-prima.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.