Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnost studentů vysokých škol - pilotní výzkum

Osobnost studentů vysokých škol - pilotní výzkum

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Barcaj
Šetření:03. 08. 2020 - 01. 10. 2020
Počet respondentů:200
Počet otázek (max/průměr):34 / 28.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.27:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto Vás prosím o vyplnění dotazníku k mé disertační práci, která se zabývá osobností studentů vysokých škol v ČR. V centru zájmu mého výzkumu jsou studenti napříč všemi studijními obory. Zajímám se o to, jací studenti jednotlivých oborů jsou a jak jsou se svým studiem spokojeni.

Dotazník je tedy určem pouze respondentům, kteří momentálně studují vysokou školu, mají platný status studenta.

Vzhledem k zaměření práce je nutné zařadit větší množství otázek, proto předem velice děkuji všem respondentům, kteří vyplní celý dotazník. Vyplňování by Vám mělo zabrat zhruba 20-30 minut.

Martina Barcaj

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13869 %69 %  
muž6231 %31 %  

Graf

2. Uveďte prosím svůj věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
233316,5 %16,5 %  
213115,5 %15,5 %  
222814 %14 %  
252311,5 %11,5 %  
202211 %11 %  
242110,5 %10,5 %  
26157,5 %7,5 %  
1973,5 %3,5 %  
2752,5 %2,5 %  
3031,5 %1,5 %  
ostatní odpovědi 31
28
32
41
33
39
29
42
18
126 %6 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.03
Minimum:20
Maximum:30
Variační rozpětí:10
Rozptyl:4.44
Směrodatná odchylka:2.11
Medián:23
Modus:23

Graf

3. Jaký je váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á18090 %90 %  
ženatý/vdaná199,5 %9,5 %  
vdovec/vdova10,5 %0,5 %  

Graf

4. V jaké formě studujete VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční studium18391,5 %91,5 %  
kombinované studium2110,5 %10,5 %  

Graf

5. Jaký druh VŠ studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [veřejná/státní VŠotázka č. 6, soukromá VŠotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejná/státní VŠ19899 %99 %  
soukromá VŠ21 %1 %  

Graf

6. Vyberte prosím ze seznamu VŠ, kterou studujete:

Pokud studujete dva různé obory nebo dvě různé vysoké školy, vyberte si prosím jeden z oborů a vyplňte vztahující se otázky pouze za tento obor. Danou skutečnost prosím uveďte u studovaného oboru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Univerzita Karlova (UK)10352,02 %51,5 %  
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)5829,29 %29 %  
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)115,56 %5,5 %  
Masarykova univerzita (MU)73,54 %3,5 %  
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)31,52 %1,5 %  
Univerzita Pardubice (UPa)21,01 %1 %  
Ostravská univerzita (OU)21,01 %1 %  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha)21,01 %1 %  
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)10,51 %0,5 %  
Technická univerzita v Liberci (TUL)10,51 %0,5 %  
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)10,51 %0,5 %  
Studuji zároveň na PedF UK i na ČZU10,51 %0,5 %  
Univerzita obrany10,51 %0,5 %  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)10,51 %0,5 %  
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)10,51 %0,5 %  
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)10,51 %0,5 %  
Policejní akademie České republiky v Praze10,51 %0,5 %  
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU Brno, popř. VFU)10,51 %0,5 %  

Graf

7. Vyberte prosím ze seznamu VŠ, kterou studujete:

Pokud studujete dva různé obory nebo dvě různé vysoké školy, vyberte si prosím jeden z oborů a vyplňte vztahující se otázky pouze za tento obor. Danou skutečnost prosím uveďte u studovaného oboru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola finanční a správní, a.s.150 %0,5 %  
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s150 %0,5 %  

Graf

8. Jaký stupeň studia právě studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářký10757,53 %53,5 %  
navazující magisterský5026,88 %25 %  
magisterský189,68 %9 %  
doktorský115,91 %5,5 %  

Graf

9. V jakém ročníku studia jste?

Vyberte prosím ročník, do kterého jste aktuálně zapsáni. I v případě, že máte splněny požadavky pro zápis do dalšího ročníku, volte prosím aktuální ročník zapsaný ve studijním systému.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15025 %25 %  
24824 %24 %  
34522,5 %22,5 %  
4/1. nMgr2512,5 %12,5 %  
5/2. nMgr2412 %12 %  
684 %4 %  

Graf

10. Vyberte prosím do jaké skupiny lze zařadit obor vašeho studia:

Pokud studujete dva různé obory nebo dvě různé vysoké školy, vyberte si prosím jeden z oborů a vyplňte vztahující se otázky pouze za tento obor. Danou skutečnost prosím uveďte u studovaného oboru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávání a výchova (např. Pedagogika, Příprava učitelů, Vzdělání a výchova)6633 %33 %  
Technika, výroba a stavebnictví (např. Inženýrství a strojírenství, Elektrotechnika a energetika, Motorová vozidla, lodě a letadla, Architektura a stavebnictví)5628 %28 %  
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy (např. Ekonomie, Politické vědy a občanská výchova, Psychologie, Sociologie, Žurnalistika)2311,5 %11,5 %  
Umění a humanitní vědy (např. Výtvarné umění, Humanitní vědy, Náboženství a teologie, Filozofie a etika, Jazyky, Literatura a lingvistika)168 %8 %  
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky (např. Zdravotní péče, Stomatologie, Humánní medicína, Ošetřovatelství a porodní asistentství, Terapie a rehabilitace, Farmacie, Sociální práce a poradenství)115,5 %5,5 %  
Přírodní vědy, matematika a statistika (např. Biologie, Biochemie, Životní prostředí, Chemie, Fyzika, Matematika, Statistika)84 %4 %  
Obchod, administrativa a právo (např. Účetnictví a daně, Finance, Bankovnictví a pojišťovnictví, Management a správa, Marketing a reklama, Právo)73,5 %3,5 %  
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství (např. Zemědělství, Rostlinná a živočišná výroba, Zahradnictví, Lesnictví, Rybářství, Veterinářství)73,5 %3,5 %  
Informační a komunikační technologie (ICT) (např. Návrhy a správa databází a sítí, Vývoj a analýzy softwaru a aplikací, Informační a komunikační technologie)21 %1 %  
Služby (např. Hotelnictví, restauratérství a catering, Sporty, Cestování, turismus a volný čas, Hygiena a ochrana zdraví při práci, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Bezpečnostní služby, Vojsko a obrana, Ochrana osob a majetku)10,5 %0,5 %  
Materiálové inženýrství (tzn. aplikovaná fyzika/inženýrství/chemie - zařaďte mě dle vašeho uvážení mezi Techniku nebo Přírodní vědy10,5 %0,5 %  
Fonetika10,5 %0,5 %  
Právo, bezpečnost, společenské vědy, management10,5 %0,5 %  

Graf

11. Prosím vypište název vašeho oboru:

Pokud studujete dva různé obory nebo dvě různé vysoké školy, vyberte si prosím jeden z oborů a vyplňte vztahující se otázky pouze za tento obor. Zde můžete uvést všechny obory, které studujete.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Teoretický základ strojního inženýrství178,5 %8,5 %  
Speciální pedagogika 115,5 %5,5 %  
Psychologie84 %4 %  
Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty73,5 %3,5 %  
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku 63 %3 %  
Logopedie31,5 %1,5 %  
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ31,5 %1,5 %  
Výroba a ekonomika ve strojírenství31,5 %1,5 %  
Právo a právní věda21 %1 %  
Technika a technologie v dopravě a spojích21 %1 %  
ostatní odpovědi Pedagogika
procesní inženýrství
Dopravní, letadlová a transportní technika
Strojírenství
Aplikovana mechanika
Německá filologie - Španělská filologie
Právo
Bezpečnostně právní obor
Finance
Anglická filologie
Konstrukce strojů a zařízení
ESVS
Mezinárodní vztahy a politologie
Technologie potravin
Zdravotně-sociální péče
Anglický jazyk a literatura
Žurnalistika
Pedagogická psychologie
dvouobor – Angličtina pro mezikulturní komunikaci + Italianistika
Sociologie, Orální historie ve výzkumu soudobých dějin
Divadelní věda
Laserová a přístrojová technika
Elektronická kultura a sémiotika
Znalostní inženýrství
Environmentální studia
Sociologie
Tlumočnictví: čeština-němčina + Obecná lingvistka
Skandinavistika - Obecná lingvistika
Všeobecné lékařství
Ucitelstvi cestiny jako ciziho jazyka
Specializace v pedagogice (B ČJ-ZSV)
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělání-Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělání
Český jazyk a speciální pedagogika
Biologie, geologie a environmentalistika - Chemie ve vzdelávaní
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie
Učitelství 1. stupeň ZŠ
Dějepis a Geografie se zaměřením na vzdělávání
Učitelství biologie pro ZŠ a SŠ
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (v kombinaci se ZSV)
D-ZSV (PedF)
Učitelství biologie
Anglický jazyk
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Dějepis-ZSV
Anglický jazyk a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Specializace v pedagogice - Český jazyk, Ruský jazyk
Specializace v pedagogice (Bi-D)
D-NJ se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro první stupeň ZŠ
Cesky jazyk-specialni pedagogika
Učitelství pedagogiky pro střední a vyšší odborné školy
Biologie - chemie se zaměřením na učitelství, Chemie - německý jazyk se zaměřením na učitelství
Základy společenských věd
Dějepis a biologie
Učitelství pro střední školy ČJ-SPG
Biologie-dějepis
AJ-RJ se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie, environmentalistika se zaměřením na vzdělání - výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělání
Učitelství pro základní a střední školy, pedagogika a výchova ke zdraví
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání.. Český jazyk se zaměřením na vzdělávání.. výchova ke zdraví
Na PedF UK učitelství čj-d pro 2. stupeň a SŠ, na ČZU zoorehabilitaci a asistenční aktivity se zvířaty
Tvs- vz
(dvouobor) Obecná lingvistika - Překladatelství: čeština-angličtina
IT se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika
Obor Anglický jazyk se specializací - Hudební výchova se specializaci
Ucitelstvi pro 1.stupeň ZŠ
Český jazyk a literatura, základy společenksých věd
Konstruovani podporované počítačem
Mechatronika
Technologický základ strojního inženýrství
Český jazyk, Speciální pedagogika
Materialove inzenyrstvi
Průmysl 4.0
Projektový management a inženýring
Dopravní stroje a zařízení
Obrana zemeďelců
Konstrukce železničních vozidel
Management energetiky a elektrotechniky
Materiály, technologie a ekonomika ve strojírenství
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - chemie
Technologie, materiály a ekonomika ve strojírenství
Řízení a ekonomika podniku
Zpracování dřeva
Vzdelavani pro stredni skoly pedagogika-vychova ke zdravi
Informační technologie se zaměřením na vzdělání
Vodohospodářské inženýrství
Biomechanika
Výtvarná výchova (+Speciální pedagogika)
Chemie a technologie materiálů
Fonetika
Anglický jazyk, pedagogika
Výroba a ekonomie ve strojírenství
Letecká a kosmická technika
Biologie
Ucitelstvo pro 1. stupen ZS
Řízení výroby, Průmysl 4.0 (sekundární)
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Pedagogika, specializace na český jazyk a výtvarnou výchovu
Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
Vyrobni stroje
Výroba a materiály ve strojírenství
Učitelství pro MŠ
Český jazyk a speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Historie se zaměřením na vzdělávání
Spalovací motory
Cesky jazyk a zaklady spolecenskych ved se zamerenim na vzdelani
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Mechanika
Český jazyk a literatura
Obecná informatika
Přístrojová a řidicí technika
Český a francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Mezinárodní obchod
TZSI
Evropská studia
Specializace v pedagogice Čj-Hv
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Speciální pedagogika, český jazyk
Historie
Léčiva a biomateriály
Geologie
Zoorehabilitace
REHAB
Kynologie
Zdravotní laborant
Procesní a zpracovatelský technika
Bezpečnostně právní studia - Policejní management a kriminalistika
Ochrana zvířat a welfare
lékařská elektronika a bioinformatika
Projektové řízení inovací v podniku
Právo a právní vědy
Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci
Kulturní studia Číny
13869 %69 % 

Graf

12. V jak velkém městě (dle počtu obyvatel) v současnosti žijete?

Berte prosím v úvahu místo, kde převážně bydlíte, trávíte nejvíce času. Nemusí jít o vaše trvalé bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 500 000 obyvatel10753,5 %53,5 %  
20 001 - 100 0002613 %13 %  
5 001 - 20 0002311,5 %11,5 %  
do 1 000 obyvatel157,5 %7,5 %  
100 001 - 500 000147 %7 %  
2 001 - 5 000136,5 %6,5 %  
1 001 - 2 00021 %1 %  

Graf

13. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha10351,5 %51,5 %  
Středočeský kraj3115,5 %15,5 %  
Ústecký kraj126 %6 %  
Jihočeský kraj94,5 %4,5 %  
Královéhradecký kraj84 %4 %  
Karlovarský kraj63 %3 %  
Plzeňský kraj63 %3 %  
Liberecký kraj63 %3 %  
Olomoucký kraj52,5 %2,5 %  
Moravskoslezský kraj52,5 %2,5 %  
Jihomoravský kraj52,5 %2,5 %  
Kraj Vysočina21 %1 %  
Pardubický kraj21 %1 %  

Graf

14. Bydlím:

Vyberte prosím kde (a s kým) žijete a trávíte převážnou většinu času, považujete toto bydlení za váš domov.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u rodičů/s rodinou9547,5 %47,5 %  
s parnerem/rkou4623 %23 %  
se spolubydlícím/i2311,5 %11,5 %  
na koleji157,5 %7,5 %  
sám/sama115,5 %5,5 %  
s partnerem a synem10,5 %0,5 %  
S manželem a dětmi 10,5 %0,5 %  
partner+spolubydlící10,5 %0,5 %  
Střídavě u rodičů a s přítelem, obě považuji za domov10,5 %0,5 %  
s manželem, se synem a dcerou10,5 %0,5 %  
Ve stanu10,5 %0,5 %  
S partnerem + spolubydlícími10,5 %0,5 %  
S Bratrem ve dvougeneračním domě10,5 %0,5 %  
S manželem a dcerou10,5 %0,5 %  
s partnerkou a spolubydlícími10,5 %0,5 %  

Graf

15. Pracujete při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15075 %75 %  
ne5025 %25 %  

Graf

16. Máte stálou/dlouhodobou práci, nebo si přivyděláváte občasnými brigádami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mám stálou práciotázka č. 17, přivydělávám si brigádamiotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám stálou práci8959,33 %44,5 %  
přivydělávám si brigádami6140,67 %30,5 %  

Graf

17. Vymezujete se spíše jako student nebo jako zaměstnanec/pracující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5458,7 %27 %  
zaměstnanec/pracující2021,74 %10 %  
oboje/nevím1819,57 %9 %  

Graf

18. Považuji se za někoho, kdo…

1= Zcela nesouhlasím, 2=Spíše nesouhlasím, 3=Ani nesouhlasím ani souhlasím, 4=Spíše souhlasím, 5=Zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
je upovídaný3.2151.209
má sklon hledat na druhých chyby2.831.181
dělá svou práci důkladně4.050.868
je depresivní, smutný2.7051.738
je originální, přichází s novými nápady3.4651.099
je zdrženlivý3.2251.404
pomáhá ostatním a není sobecký4.0050.665
bývá trochu nedbalý2.611.308
je uvolněný, dobře zvládá stres2.7651.52
zajímá se o mnoho různých věcí4.0651.131
je plný energie3.121.126
vyvolává hádky s ostatními1.7550.955
je spolehlivý pracovník/žák/student4.0150.895
bývá nervózní3.6351.282
je důvtipný, promýšlí věci do hloubky3.890.858
vzbuzuje hodně nadšení3.240.992
snadno odpouští3.081.494
má sklon být chaotický2.7451.52
se často něčeho obává3.5551.597
má živou představivost3.981.14
je obvykle tichý3.081.654
je obvykle důvěřivý3.41.21
má sklony k lenosti3.431.345
je vyrovnaný, jen tak něco ho nevyvede z míry2.9051.356
je vynalézavý3.5650.876
se umí prosadit3.0251.334
může být chladný a odměřený3.081.504
vytrvá, dokud nesplní úkol3.541.168
bývá náladový3.2251.514
oceňuje umělecké, estetické zážitky3.8651.297
je někdy plachý, nesmělý3.391.548
je ohleduplný a vlídný téměř ke každému3.8750.959
dělá věci rychle a dobře3.3150.856
zůstává klidný ve vypjatých situacích3.0551.242
dává přednost rutinní činnosti2.821.298
je společenský, družný3.291.306
je někdy na ostatní hrubý2.3151.276
kdo plánuje a svoje plány dotáhne do konce3.531.109
snadno znervózní3.3851.447
rád přemýšlí, hraje si s nápady3.9250.899
se o umění příliš nezajímá2.2251.524
rád spolupracuje s ostatními3.3451.206
snadno se nechá rozptýlit3.2351.25
se vyzná v umění, hudbě nebo literatuře3.541.448

Graf

19. Následující tvrzení popisují postoje, vnímání a chování. Vyjádřete zvolením příslušného čísla na uvedené stupnici od 1 do 5, jak moc s jednotlivými výroky souhlasíte nebo nesouhlasíte.

1= Zcela nesouhlasím, 2=Částečně nesouhlasím, 3=Něco mezi, 4=Částečně souhlasím, 5=Zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rád/a se seznamuji se známými osobnostmi2.71.52
Důležité lidi je nutné si získat na svoji stranu, ať to stojí, co to stojí2.311.164
Je pravda, že umím být na ostatní zlý/zlá2.8551.554
Nikdy jsem neporušil/a zákon2.6152.157
Stalo se mi, že mne lidé porovnávali se známými osobnostmi2.491.95
Většina lidí je zmanipulovatelná3.6451.129
Vyhýbám se nebezpečným situacím3.591.392
Rád/a zpochybňuji autority2.661.574
Je chytré sbírat informace o druhých, které v budoucnu můžeme proti nim použít2.3651.292
Většina činností ve skupině lidí je beze mě nudná1.860.88
Slíbím cokoli, hlavně abych dostal/a to, co chci1.5750.774
Jsou věci, které je dobré před ostatními tajit, protože je nepotřebují vědět3.581.254
Ostatní mne vnímají jako přirozeného vůdce2.5151.53
Baví mě sex s lidmi, které sotva znám1.71.38
Při mstě je dobré počkat si na vhodný okamžik2.771.847
Jsem průměrný člověk2.861.69
Lidé, kteří si se mnou zahrávají, toho vždycky litují2.2651.125
Vím o sobě, že jsem jedinečný/á, protože to o mně ostatní říkají2.3851.247
Snažím se vyvarovat přímým konfliktům s ostatními, protože nikdy nevím, kdy je budu v budoucnu potřebovat3.1151.492
Lidé o mně často říkají, že jsem jako neřízená střela1.9451.452
Nesnáším být středem pozornosti3.1851.591
Rád/a chytře manipuluji s lidmi ve svůj vlastní prospěch1.991.4
Cítím se trapně, když mi někdo skládá poklonu3.2451.565
Odplata musí být rychlá a nepříjemná1.9651.184
Plánuji věci pro své vlastní dobro a ne pro dobro ostatních2.4451.217

Graf

20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte

1=Silně nesouhlasím až 5=Silně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Je mi jasné, čím se chci živit, a že mám ty správné schopnosti, abych v tom uspěl/a3.3751.634
Jsem si jistý/á, že budu dobře dělat jakoukoliv práci, kterou si vyberu3.511.45
Moje schopnosti odpovídají mým pracovním zájmům3.741.192
Vím, jakou profesní dráhu chci sledovat, až dokončím školu3.6151.817
Mám jasnou představu o svých profesních zájmech3.561.716
Byl/a bych schopen/na náborovému pracovníkovi snadno popsat svoji ideální práci3.3551.779
Vím, jaký typ práce bych chtěl/a dělat po zbytek svého života3.51.72
Mám silný smysl pro to, na koho se mám spolehnout v pracovním světě3.0151.155
Moje zájmy odpovídají mým profesním cílům3.5351.349
Nemám problém se rozhodnout o tom, čím se chci živit3.2851.884
Mám jasno v tom, jakým typem práce bych se chtěl/a živit3.781.632
Je pro mě těžké si vybrat, jaký typ práce bych chtěl/a dělat2.422.094
Vím, jaký druh zaměstnání bych rád/a v budoucnu dělal/a3.8451.561
Učinil/a jsem pevné rozhodnutí ohledně toho, čím se chci živit3.1552.161
Vím, jaká práce mi vyhovuje nejlépe3.581.494
Dokážu si snadno představit, jakou práci chci dělat, až dokončím školu3.6451.869
Nedokážu se rozhodnout o tom, čím se chci živit2.3652.162
Mám docela jasno o tom, jaký typ práce bych chtěl/a dělat, až dokončím školu3.6651.763
Cítím, že povolání, které si zvolím, bude pro mě to nejlepší3.5451.428
Cítím, že do budoucnosti směřuji po jasné profesní dráze3.31.75
Mám určité profesní cíle, které bych chtěl/a sledovat, až dokončím školu3.731.667
Cokoliv si zvolím za svoji práci, bude nejdůležitější součástí toho, kým jsem3.0251.454
Je mi jasné, čím se chci živit, až dokončím školu3.541.968

Graf

21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.

1=Není to pravda; 4=Částečně pravda; 7=Naprosto pravda

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Můj první dojem z lidí se obvykle ukáže jako pravdivý4.7251.819
Bylo by pro mne těžké zbavit se některého ze svých zlozvyků4.852.928
Nezáleží mi na tom, co si o mně ostatní opravdu myslí3.152.528
Nebyl/a jsem k sobě vždy upřímný/á4.4653.639
Vždy vím, proč mám něco rád/a4.7252.679
Když jsem pod vlivem emocí, má to vliv na mé uvažování5.152.638
Když už se jednou rozhodnu, ostatním se jen stěží podaří můj názor změnit4.4552.598
Když překročím povolenou rychlost, nejezdím bezpečně3.0053.685
Mám svůj osud pevně v rukou3.9252.669
Je pro mě obtížné zbavit se rušivé myšlenky4.7652.87
Nikdy nelituji svých rozhodnutí3.422.844
Někdy o něco přijdu, protože se nedokážu rozhodnout včas4.2153.589
Chodím volit, protože i můj hlas něco zmůže5.792.946
Rodiče mne někdy potrestali nespravedlivě4.2954.358
Jsem zcela racionální člověk4.242.332
Zřídkakdy ocením kritiku3.312.344
Vysoce důvěřuji svému úsudku4.981.79
Už jsem občas pochyboval/a o svých mileneckých schopnostech4.63.91
Nevadí mi, pokud mne někdo nemá rád3.563.386
Ne vždy znám důvody svého jednání3.873.243
Když musím, občas řeknu lež4.622.836
Nikdy nezakrývám své chyby3.592.452
Byly situace, kdy jsem někoho druhého využil pro své cíle3.423.374
Nikdy nenadávám2.0452.213
Někdy se snažím lidem oplácet, spíš než abych odpustil/a a zapomněl/a2.962.788
Vždy se řídím zákony, i když je nepravděpodobné, že bych byl přistižen/a4.313.484
Už se stalo, že jsem řekl/a něco špatného o příteli/přítelkyni za zády3.9754.294
Když zaslechnu něčí soukromý hovor, snažím se neposlouchat3.533.379
Dostal/a jsem od prodavačky zpět víc, než mi měla dát, a neřekl/a jsem jí o tom2.553.468
Když je třeba něco proclít, vždy všechno přiznávám4.684.078
V mládí jsem občas něco ukradl/a2.393.748
Nikdy jsem neodhodil/a žádné smetí na ulici4.1355.287
Občas jezdím rychleji, než je povoleno4.395.278
Nikdy nečtu erotické knihy ani časopisy3.215.306
Provedl/a jsem věci, o kterých jsem nikomu neřekl/a4.954.518
Nikdy si neberu věci, které mi nepatří5.013.92
Zůstal/a jsem doma na neschopence, i když jsem nebyl/a úplně nemocen/a2.7254.269
Nikdy jsem nepoškodil/a půjčenou knihu ani zboží v obchodu, aniž bych to nahlásil/a5.164.304
Mám některé hrozné zlozvyky4.7253.749
Neroznáším drby o záležitostech ostatních4.23.39

Graf

22. Do jaké míry vystihují následující výroky důvody, kvůli nimž jste se rozhodl/a pro toto studium?

1= Zcela nesouhlasím, 2=Spíše nesouhlasím, 3=Ani nesouhlasím ani souhlasím, 4=Spíše souhlasím, 5=Zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jednalo se o zajímavý obor studia.4.350.848
Domníval/a jsem se, že mi toto studium pomůže rozvíjet moje znalosti a dovednosti.4.360.88
Domníval/a jsem se, že mi toto studium pomůže k dobrému pracovnímu uplatnění.4.0651.601
Studium mi bylo doporučeno.2.3751.904
Ke studiu se přijímalo bez přijímacích zkoušek.1.962.408
Nebyl/a jsem přijat/a k jinému studiu, šlo o náhradní volbu.1.330.911
Rozhodovaly nižší náklady na studium (např. bydlení a cestovné).1.30.74
Studium mělo vysokou společenskou prestiž.2.9052.086
Jednalo se o pokračování v rodinné tradici.1.4951.21

Graf

23. Pokud Vám v předchozím výčtu odpovědí nějaká chybí, zde ji prosím doplňte a případně rozveďte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bylo dobrou volbou pro vyvážení budoucí kariéry a rodinného života.

nechtělo se mi do práce

Nechybí, spíš mi přijde, že některé otázky se opakovaly. Asi tam byly nuance, ale někde mi již otázky splývaly.

Od školky jsem věděla, že chci být učitelka a práce s dětmi mě naplňuje a baví. Tento obor a škola byla moje první volba.

Odpověď mi nechybí žádná, ale vzhledem k pouzití bodové stupnice nejsou některé odpovědi úplně přesné...

Otázka 15 - nepracuji, zaměstnaná jsem, ale nyní jsem na rodičovské dovolené.

Pro práci, kterou jsem chtěla dělat (učitelství), byla tato kalifikace nutná.

Snad jen, že v některých odpovědích chybí možnosti pro takový případ, kdy student studuje více škol a je v různých ročnících studia s jiným zaměřením :)

Studium jsem si vybrala z toho důvodu, protože jsem věděla, že chci v budoucnu učit.

Styděl jste se někdy říct známým/rodině, jakou školu studujete? Naprosto ano. Spolužáci jsou na technických a vědních oborech, peďák nemá prestiž.

šlo o náhradní volbu poté, co mi přestalo vyhovovat předchozí studium

Tento oddil nechapu.

24. Je vaše momentální studium vaším prvním VŠ studiem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13266 %66 %  
ne6834 %34 %  

Graf

25. Studoval/a jste v minulosti stejný obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5575,34 %27,5 %  
ano1824,66 %9 %  

Graf

26. Co vás vedlo ke změně oboru studia?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
První obor mě nebavil12,7 %0,5 %  
Byla jsem vyhozena kvůli nedostatku kreditů.12,7 %0,5 %  
původní obor nebyla dobrá volba12,7 %0,5 %  
Poprvé jsem na psychologii nedostala a tak jsem studovala rok na FHS, obor Humanitní vědy. Kdy jednou z těchto věd byla i psychologie, která mě začala bavit a tak jsem ji chtěla studovat jako jednoobor. 12,7 %0,5 %  
Zjistila jsem, že původní obor není tím, co bych chtěla v životě dělat a nechci se v něm sama rozvíjet.12,7 %0,5 %  
Na současný obor mě napoprvé nevzali, nebyla jsem si jistá, co chci studovat. Během prvního roku studua jsem si ujasnila, že se chci věnovat psychologii, na podruhé jsem se již dostala. 12,7 %0,5 %  
přestala jsem mít zájem o profesní kariéru, která by se s předchozím studiem pojila12,7 %0,5 %  
Zúžení moji akademické profilace12,7 %0,5 %  
Postupně jsem za léta studií Asie zjistila, že mě velmi láká environmentální tématika, přijde mi smysluplná a naplňující 12,7 %0,5 %  
Nezměnila jsem obor, studovala jsem paralelně dvě vysoké školy a jednu už mám dokončenou12,7 %0,5 %  
ostatní odpovědi Nejednalo se o velkou zmenu. Slo o zuzeni.
Neprijemni vyucujici
Nespokojenost, moc stresu, nechuť pracovat v předchozím oboru
První studium bylo záchranné, a studium mě nezaujalo
Zájem o obor, doplnění kvalifikace
Intuice a návrat tématicky k českému jazyku.
Předchozí obor mě nebavil a nezajímal
dilema
Studium bylo pro mě nezajímavé a přišlo mi, ze příliš nerozviji mé znalosti. Nesplnilo mé očekávání
obtížnost
Uvědomila jsem si, že to nechci studovat.
Nesympatičtí kantoři
jako první jsem studovala informatiku a po třech měsících jsem zjistila, že to prostě pro mě není "nemám na to buňky", nebaví mě to a akorát bych se trápila
Pocit, že to je to, co chci dělat.
Naročnost predchozi skoly, + nevidela jsem nasledne uplatneni do praxe
Extrémní náročnost
Přijetí na vysněný obor.
Prace ve vystudovanem oboru me zcela nenaplnovala.
osobní důvody
Vždy jsem chtěla studovat učitelství pro MŠ, ale minulý rok mi se mi to nepovedlo, a tak jsem zvolila jiný, ale podobný obor.
Vyhodili mě
Změna zaměstnání/oboru, přehodnocení životních priorit
Hledání sebe sama
Vyhodili mě z minulé školy.
Náročnost předchozího studia.
Ze všeobecného studia životního prostředí jsem se chtěla více specializovat na konkrétnější obor (geologii)
Změna zájmu a pracovního oboru.
2772,97 %13,5 % 

Graf

27. Pokoušel/a jste se v minulosti opakovaně o přijetí ke studiu současného oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17688 %88 %  
ano2412 %12 %  

Graf

28. Přál/a byste si studovat jiný obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 29, neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16381,5 %81,5 %  
ano3718,5 %18,5 %  

Graf

29. Jaký a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím27,41 %1 %  
Medicínu27,41 %1 %  
Farmacie13,7 %0,5 %  
Přijde mi hezčí a lepší13,7 %0,5 %  
Kriminalistika13,7 %0,5 %  
Můj životní sen...13,7 %0,5 %  
Více zaměřený na urbanismus či krajinu13,7 %0,5 %  
Změna zájmů v průběhu studia, nalezení oblíbených předmětů (které jsou jen okrajovou součástí)13,7 %0,5 %  
nebyla jsem spokojená na předchozím oboru, současný obor mi nevadí, ale ani pro něj necítím vášeň; nevím ovšem, jaký obor by mě uspokojil13,7 %0,5 %  
mnoho13,7 %0,5 %  
ráda se vzdělávám v různých odvětvích13,7 %0,5 %  
Informatiku13,7 %0,5 %  
Jedná se o perspektivnější oblast13,7 %0,5 %  
Nepedagogicky13,7 %0,5 %  
teologie; obecná lingvistika; umělá inteligence13,7 %0,5 %  
mám pro ně nadání a současné stidum není dostatečně podnětné13,7 %0,5 %  
Prestiž13,7 %0,5 %  
Herectví13,7 %0,5 %  
Protože už v tomto oboru pracuji a chtěla bych se v něm rozvíjet dále.13,7 %0,5 %  
Textil - již tento obor studuji na jiné VŠ.13,7 %0,5 %  
Až během studia jsem se rozhodla, jakému povolání se chci věnovat.13,7 %0,5 %  
Zajímalo mě fungování lidského těla.13,7 %0,5 %  
Art management / Psychologie 13,7 %0,5 %  
Osobní zájem, dobré pracovní uplatnění13,7 %0,5 %  
Školní management13,7 %0,5 %  
Lepší uplatnění, vyšší plat v budoucnu 13,7 %0,5 %  
Humanitní vědy13,7 %0,5 %  
Zjistil jsem že na to mám talent13,7 %0,5 %  
Filmová studia 13,7 %0,5 %  
Předchozí studium 13,7 %0,5 %  
V této otázce nemám zcela jasno. Ale aktuální obor, není zřejmě to pravé ořechové. 13,7 %0,5 %  
Design nebo psychologii13,7 %0,5 %  
Nejspíše se jedná jen o chvilkový pocit marnosti, kvůli současnému psychickému rozpoložení. 13,7 %0,5 %  
informatiku nebo ekonomii13,7 %0,5 %  
je to vhodné doplnění k mému uplatnění13,7 %0,5 %  
Matematické modelování na MatFyzUK13,7 %0,5 %  
Vyšší kvalita výuky13,7 %0,5 %  
Pouze speciální pedagogiku13,7 %0,5 %  
Myslím, že pro mé pracovní uplatnění by mi stačila a studium už bych měla ukončené.13,7 %0,5 %  
Gender Studies - jako 2. obor13,7 %0,5 %  
obohacení se, rozšíření a doplnění vlastního přehledu o světě :-)13,7 %0,5 %  
Veterinu 13,7 %0,5 %  
Chci pomáhat zvířatům 13,7 %0,5 %  
Jakýkoliv 13,7 %0,5 %  
Vždy mě zajímaly přírodní vědy, medicína, veterina, psychologie a astronomie. Moc ráda bych si rozšířila obzory i jinde. :)13,7 %0,5 %  
FIT13,7 %0,5 %  
Plat13,7 %0,5 %  
ještě nevím13,7 %0,5 %  
toto studium pro mě není, není v něm ani má přítomnost a nevidím v něm ani svou budoucnost13,7 %0,5 %  
Cestovní ruch13,7 %0,5 %  
V tomto směru chci pokračovat ve své kariéře 13,7 %0,5 %  

Graf

30. Je pro vás současné studium náhradní volbou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17286 %86 %  
ano2814 %14 %  

Graf

31. Jak hodnotíte svůj dosavadní studijní prospěch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrný10854 %54 %  
nadprůměrný7839 %39 %  
podprůměrný147 %7 %  

Graf

32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

1= Zcela nesouhlasím, 2=Spíše nesouhlasím, 3=Ani nesouhlasím ani souhlasím, 4=Spíše souhlasím, 5=Zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Škola je dostatečně materiálně vybavena.3.411.282
Všichni vyučující mají přehled o tom, co učí.3.431.295
Vyučující se studenty dostatečně komunikují.3.2151.249
Vyučující mají pochopení pro moje osobní problémy a vyjdou vstříc mým potřebám.3.281.402
Myslím si, že mě vyučující respektují.3.631.273
U učitelů můžu hledat pomoc při řešení studijních problémů.3.7951.103
Myslím si, že vyučující nadržují některým spolužákům.2.4351.696
Vyučující mi špatně vysvětlují učivo.2.340.894
Při výuce se nudím.2.7251.199
Vyučující oceňují jen mé znalosti, ne moji snahu.2.8551.324
Myslím, že vyučující volí vhodná kritéria pro hodnocení studentů.3.4551.068
Většina vyučujících poskytuje dostatek výukových materiálů.3.6251.114
Ve škole se snažím podávat co nejlepší výkony.3.791.386
Mám radost ze svých školních úspěchů.4.1251.269
Se svým prospěchem tak jak je, jsem spokojený/á.3.931.405
Při aktivní výuce (přednášky, cvičení, atd.) se hodně naučím.3.7251.279
Hodně učiva se musím doučit sám/sama, samostudiem.3.581.374
Studium je pro mě náročné.3.1451.354
Ve vyučování se mohu zapojit do diskuze.3.8651.277
Ve škole mám možnost ukázat, co umím.3.5051.37
S většinou spolužáků se navzájem známe jménem.3.571.855
Ve škole mám alespoň jednoho spolužáka, kterého mohu nazvat kamarádem.4.530.989
Se spolužáky se vídám i mimo prostředí školy.3.8551.914
Spolužáci ze školy tvoří většinu mých současných kamarádů.2.6052.139
Na spolužáky se mohu spolehnout.3.7251.149
Se spolužáky se navzájem uznáváme.4.0950.916
Když potřebuji, tak mi spolužáci poradí.4.2950.778

Graf

33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

1= Zcela nesouhlasím, 2=Spíše nesouhlasím, 3=Ani nesouhlasím ani souhlasím, 4=Spíše souhlasím, 5=Zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jsem celkově spokojen/a s prostředím, výukovými prostory a výbavou školy.3.6851.156
Jsem celkově spokojen/a s odbornou kvalitou vyučujících.3.861.06
Jsem celkově spokojen/a s přístupem vyučujících ke studentům.3.5251.139
Jsem celkově spokojen/a s obsahem výuky.3.5451.088
Jsem celkově spokojen/a s organizací a strukturou studia.3.3551.199
Jsem celkově spokojen/a s poskytovanými studijními materiály3.461.168
Jsem celkově spokojen/a s nabídkou externích aktivit (např. semináře, projekty, praxe atd.)3.2551.34
Jsem celkově spokojen/a s přístupem katedry ke studentům.3.6451.159
Jsem celkově spokojen/a s studijním kolektivem, se vztahy mezi spolužáky.41.04
Jsem rád/ráda, že studuji právě tento obor.4.2551.04
Jsem rád/ráda, že studuji právě na této škole.4.191.254
Přemýšlím o změně oboru studia1.531.119
Přemýšlím o změně školy (nehledě na obor studia).1.6051.339
Myslím si, že moje škola má dobré jméno.4.3250.989
Myslím si, že můj obor má dobré jméno.3.9251.269

Graf

34. Chcete něco vzkázat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bohužel na poslední otázky nemohu zcela adekvátně odpovědět, jelikož je studiu terpve nastoupím :)

Byl to dlouhý dotazník. Malém jsem ho nedodelal.

Bylo to dost vyčerpávající.

Cením, že všechny otázky byly jasně pochopitelné, nad ničím jsem se nemusela pozastavit.

Co když člověk studuje více škol/více oborů?

Dlouhyyy

dotazník byl narocny na pozornost, nektere otazky byly opravdu divné. Napr. u toho, jaka ma byt msta jsem vubec nevedela, co zaskrtnout, kdyz se nechci mstit...

Dotazník je dle mého názoru naprosto perfektní, otázky srozumitelné a logické, bodové škály subjektivního hodnocení dotazovaných respondentů odpovídající. Přeji Vám hodně úspěchů! PS: Ráda bych si Vaši práci po jejím dokončení přečetla a seznámila se se závěry, které z ní vyplynou. Bude-li to možné, prosím o zaslání práce/zaslání odkazu na práci po jejím dokončení na e-mail: miapetrova1919@gmail.com. Děkuji.

Držím palce.

Hodně štěstí při studiu.

Jak už jsem psal výše, někdy mi otázky přišly, že se opakovaly. Dotazník je docela důkladný a vlastně by mě i zajímalo, jaké výsledky z něj budou, abych si i sám dokázal představit, co za lidi tohle vyplňují a jestli lze na základě těchto výsledků určit něco o jejich přístupu.

Máte tam dost pravopisných chyb, nechte si to zkontrolovat. A u některých otázek jsem nevěděla, jak odpovědět - třeba ty na pomstu. Když jsem zcela nepomstychtivý člověk, jak mám odpovídat na to, jaká má být pomsta? Podle mě nemá být žádná. Podobně s otázkami na řízení - nemám řidičský průkaz a tedy netuším, jakým způsobem bych řídila.

Moc dobře zpracovaný dotazník, ale velmi dlouhý :) Hodně štěstí při dalším studiu!

Moc oceňuji výběr otázek! Skvělý dotazník

mozno by byla vhodna otazka o druhu studia Bc/Mgr/PhD, muze to byt dost zasadni komponenta

Některé odpovědi by bylo asi lepší dovysvětlit (ode mě), ale pro výzkum určitě postačí :) problémy při vyplňování nebyly žádné

Některé otázky mi nedávaly smysl a nepřišly mi podstatné vzhledem k zájmu dotazníku, ale věřím, že autor pro ně měl svůj důvod.

Neřídím, proto otázky ohledně rychlosti auta pro mne nebyly předmětné. Chyběla mi tak kolonka na sdělení, že se mě to netýká.

Občas mi přišlo, že se tam některý věci opakovaly a na něco málo třeba nešlo odpovědět, když třeba člověk neřídí nebo nemá sex s lidma, který nezná, ale jinak pohoda.

Odpovidat na obecne otazky popisujici ucitele jde dost tezko, kdyz se k nam dost pocetna cast z nich na bakalari chova jako ke kusu hadru a neni pritomen vzajemny respekt. Na navazujicim studiu je to o neco lepsi.

Otázky na řízení auta - nejsem řidič, musela jsem si domyslet své potenciální chování.

Přišlo mi, ze některé otazky se opakuji - dotazuji se na stale stejnou vec

Sluší Vám to! :)

U otázky 32 - Hodně učiva se musím doučit sám/sama, samostudiem. - Jde o mojí osobní preferenci. Není to tak, že by mi škola neposkytla možnost se naučit víc prezenčně. Daleko více mi obecně vyhovuje samostudium, protože mám lepší možnost se soustředit a mít své tempo.

U otázky č. 20 se nachází několik podotázek, které se týkají řízení auta – já ale nevlastním auto ani řidičský průkaz (a ze svého okolí znám několik dalších studentů, kteří jsou na tom stejně), takže jsem u každé z těchto otázek vždy zaškrtla možnost 1.

U pohlaví bych doplnila kategorii “nebinární” ;-) Jinak moc zajímavé, díky! Budou k dispozici nějaké výsledky?

Vzhledem k tomu, že studuji dvouobor, bych v části dotazníku věnované studiu odpovídala u každého z nich značně odlišně, takto jsem hledala "střední cestu"

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 16 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Vyberte prosím ze seznamu VŠ, kterou studujete:

 • odpověď České vysoké učení technické v Praze (ČVUT):
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teoretický základ strojního inženýrství na otázku 11. Prosím vypište název vašeho oboru:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Technika, výroba a stavebnictví (např. Inženýrství a strojírenství, Elektrotechnika a energetika, Motorová vozidla, lodě a letadla, Architektura a stavebnictví) na otázku 10. Vyberte prosím do jaké skupiny lze zařadit obor vašeho studia:
 • odpověď Univerzita Karlova (UK):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání a výchova (např. Pedagogika, Příprava učitelů, Vzdělání a výchova) na otázku 10. Vyberte prosím do jaké skupiny lze zařadit obor vašeho studia:

8. Jaký stupeň studia právě studujete?

 • odpověď bakalářký:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) na otázku 6. Vyberte prosím ze seznamu VŠ, kterou studujete:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teoretický základ strojního inženýrství na otázku 11. Prosím vypište název vašeho oboru:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem rád/ráda, že studuji právě na této škole.=2 na otázku 33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přemýšlím o změně školy (nehledě na obor studia).=5 na otázku 33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

10. Vyberte prosím do jaké skupiny lze zařadit obor vašeho studia:

 • odpověď Technika, výroba a stavebnictví (např. Inženýrství a strojírenství, Elektrotechnika a energetika, Motorová vozidla, lodě a letadla, Architektura a stavebnictví):
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teoretický základ strojního inženýrství na otázku 11. Prosím vypište název vašeho oboru:

12. V jak velkém městě (dle počtu obyvatel) v současnosti žijete?

 • odpověď nad 500 000 obyvatel:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi se spolubydlícím/i na otázku 14. Bydlím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 13. V jakém kraji žijete?

13. V jakém kraji žijete?

 • odpověď Hlavní město Praha:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi se spolubydlícím/i na otázku 14. Bydlím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 500 000 obyvatel na otázku 12. V jak velkém městě (dle počtu obyvatel) v současnosti žijete?

14. Bydlím:

 • odpověď u rodičů/s rodinou:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi je společenský, družný=1 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…

16. Máte stálou/dlouhodobou práci, nebo si přivyděláváte občasnými brigádami?

 • odpověď mám stálou práci:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi oboje/nevím na otázku 17. Vymezujete se spíše jako student nebo jako zaměstnanec/pracující?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanec/pracující na otázku 17. Vymezujete se spíše jako student nebo jako zaměstnanec/pracující?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 17. Vymezujete se spíše jako student nebo jako zaměstnanec/pracující?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi doktorský na otázku 8. Jaký stupeň studia právě studujete?

18. Považuji se za někoho, kdo…

 • odpověď je spolehlivý pracovník/žák/student=5:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi má sklony k lenosti=1 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…
 • odpověď má živou představivost=5:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi má sklony k lenosti=1 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…

19. Následující tvrzení popisují postoje, vnímání a chování. Vyjádřete zvolením příslušného čísla na uvedené stupnici od 1 do 5, jak moc s jednotlivými výroky souhlasíte nebo nesouhlasíte.

 • odpověď Nikdy jsem neporušil/a zákon=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Škola je dostatečně materiálně vybavena.=1 na otázku 32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Slíbím cokoli, hlavně abych dostal/a to, co chci=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi má sklony k lenosti=1 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 001 - 500 000 na otázku 12. V jak velkém městě (dle počtu obyvatel) v současnosti žijete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snažím se vyvarovat přímým konfliktům s ostatními, protože nikdy nevím, kdy je budu v budoucnu potřebovat=1 na otázku 19. Následující tvrzení popisují postoje, vnímání a chování. Vyjádřete zvolením příslušného čísla na uvedené stupnici od 1 do 5, jak moc s jednotlivými výroky souhlasíte nebo nesouhlasíte.

20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte

 • odpověď Dokážu si snadno představit, jakou práci chci dělat, až dokončím školu=5:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám problém se rozhodnout o tom, čím se chci živit=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učinil/a jsem pevné rozhodnutí ohledně toho, čím se chci živit=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že do budoucnosti směřuji po jasné profesní dráze=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi jasné, čím se chci živit, až dokončím školu=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Je mi jasné, čím se chci živit, až dokončím školu=1:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám docela jasno o tom, jaký typ práce bych chtěl/a dělat, až dokončím školu=1 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám jasnou představu o svých profesních zájmech=1 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám jasno v tom, jakým typem práce bych se chtěl/a živit=1 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokážu si snadno představit, jakou práci chci dělat, až dokončím školu=1 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím, jakou profesní dráhu chci sledovat, až dokončím školu=1 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Je mi jasné, čím se chci živit, až dokončím školu=5:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učinil/a jsem pevné rozhodnutí ohledně toho, čím se chci živit=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám svůj osud pevně v rukou=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že do budoucnosti směřuji po jasné profesní dráze=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Je pro mě těžké si vybrat, jaký typ práce bych chtěl/a dělat=5:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu se rozhodnout o tom, čím se chci živit=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že povolání, které si zvolím, bude pro mě to nejlepší=1 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Mám docela jasno o tom, jaký typ práce bych chtěl/a dělat, až dokončím školu=5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že do budoucnosti směřuji po jasné profesní dráze=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Mám jasno v tom, jakým typem práce bych se chtěl/a živit=5:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že do budoucnosti směřuji po jasné profesní dráze=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám problém se rozhodnout o tom, čím se chci živit=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám svůj osud pevně v rukou=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
 • odpověď Nedokážu se rozhodnout o tom, čím se chci živit=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učinil/a jsem pevné rozhodnutí ohledně toho, čím se chci živit=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám problém se rozhodnout o tom, čím se chci živit=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám svůj osud pevně v rukou=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že do budoucnosti směřuji po jasné profesní dráze=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Nedokážu se rozhodnout o tom, čím se chci živit=5:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím, jaký druh zaměstnání bych rád/a v budoucnu dělal/a=1 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokážu si snadno představit, jakou práci chci dělat, až dokončím školu=1 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Nemám problém se rozhodnout o tom, čím se chci živit=1:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám jasno v tom, jakým typem práce bych se chtěl/a živit=1 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Vím, jakou profesní dráhu chci sledovat, až dokončím školu=5:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám svůj osud pevně v rukou=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
 • odpověď Vím, jaký druh zaměstnání bych rád/a v budoucnu dělal/a=5:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám problém se rozhodnout o tom, čím se chci živit=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učinil/a jsem pevné rozhodnutí ohledně toho, čím se chci živit=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že do budoucnosti směřuji po jasné profesní dráze=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím, jaká práce mi vyhovuje nejlépe=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokážu si snadno představit, jakou práci chci dělat, až dokončím školu=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám jasnou představu o svých profesních zájmech=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám svůj osud pevně v rukou=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám jasno v tom, jakým typem práce bych se chtěl/a živit=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi jasné, čím se chci živit, až dokončím školu=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte

21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.

 • odpověď V mládí jsem občas něco ukradl/a=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi bývá náladový=1 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám svůj osud pevně v rukou=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provedl/a jsem věci, o kterých jsem nikomu neřekl/a=2 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.

22. Do jaké míry vystihují následující výroky důvody, kvůli nimž jste se rozhodl/a pro toto studium?

 • odpověď Domníval/a jsem se, že mi toto studium pomůže k dobrému pracovnímu uplatnění.=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj první dojem z lidí se obvykle ukáže jako pravdivý=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
 • odpověď Domníval/a jsem se, že mi toto studium pomůže rozvíjet moje znalosti a dovednosti.=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je plný energie=5 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi má sklony k lenosti=1 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám svůj osud pevně v rukou=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
 • odpověď Jednalo se o zajímavý obor studia.=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) na otázku 6. Vyberte prosím ze seznamu VŠ, kterou studujete:
 • odpověď Studium mi bylo doporučeno.=1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domníval/a jsem se, že mi toto studium pomůže k dobrému pracovnímu uplatnění.=1 na otázku 22. Do jaké míry vystihují následující výroky důvody, kvůli nimž jste se rozhodl/a pro toto studium?

24. Je vaše momentální studium vaším prvním VŠ studiem?

 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Studoval/a jste v minulosti stejný obor?

31. Jak hodnotíte svůj dosavadní studijní prospěch?

 • odpověď průměrný:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přemýšlím o změně oboru studia=3 na otázku 33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lidé o mně často říkají, že jsem jako neřízená střela=3 na otázku 19. Následující tvrzení popisují postoje, vnímání a chování. Vyjádřete zvolením příslušného čísla na uvedené stupnici od 1 do 5, jak moc s jednotlivými výroky souhlasíte nebo nesouhlasíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj první dojem z lidí se obvykle ukáže jako pravdivý=2 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.

32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

 • odpověď Když potřebuji, tak mi spolužáci poradí.=5:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na spolužáky se mohu spolehnout.=5 na otázku 32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Mám radost ze svých školních úspěchů.=5:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi má sklony k lenosti=1 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při výuce se nudím.=1 na otázku 32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Se spolužáky se navzájem uznáváme.=5:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na spolužáky se mohu spolehnout.=5 na otázku 32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi má sklony k lenosti=1 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…
 • odpověď Se svým prospěchem tak jak je, jsem spokojený/á.=5:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi má sklony k lenosti=1 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…
 • odpověď Spolužáci ze školy tvoří většinu mých současných kamarádů.=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Se spolužáky se vídám i mimo prostředí školy.=1 na otázku 32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

 • odpověď Jsem celkově spokojen/a s odbornou kvalitou vyučujících.=5:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem celkově spokojen/a s obsahem výuky.=5 na otázku 33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Jsem rád/ráda, že studuji právě na této škole.=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem celkově spokojen/a s obsahem výuky.=5 na otázku 33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem celkově spokojen/a s nabídkou externích aktivit (např. semináře, projekty, praxe atd.)=5 na otázku 33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem celkově spokojen/a s organizací a strukturou studia.=5 na otázku 33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím, že vyučující volí vhodná kritéria pro hodnocení studentů.=5 na otázku 32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučující se studenty dostatečně komunikují.=5 na otázku 32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem zcela racionální člověk=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve škole mám možnost ukázat, co umím.=5 na otázku 32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem celkově spokojen/a s poskytovanými studijními materiály=5 na otázku 33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Jsem rád/ráda, že studuji právě tento obor.=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem celkově spokojen/a s obsahem výuky.=5 na otázku 33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem zcela racionální člověk=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem celkově spokojen/a s nabídkou externích aktivit (např. semináře, projekty, praxe atd.)=5 na otázku 33. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při výuce se nudím.=1 na otázku 32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte
 • odpověď Myslím si, že moje škola má dobré jméno.=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám silný smysl pro to, na koho se mám spolehnout v pracovním světě=5 na otázku 20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj první dojem z lidí se obvykle ukáže jako pravdivý=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem zcela racionální člověk=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy nelituji svých rozhodnutí=7 na otázku 21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi se umí prosadit=5 na otázku 18. Považuji se za někoho, kdo…

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Uveďte prosím svůj věk:

3. Jaký je váš rodinný stav?

4. V jaké formě studujete VŠ?

5. Jaký druh VŠ studujete?

6. Vyberte prosím ze seznamu VŠ, kterou studujete:

8. Jaký stupeň studia právě studujete?

9. V jakém ročníku studia jste?

10. Vyberte prosím do jaké skupiny lze zařadit obor vašeho studia:

11. Prosím vypište název vašeho oboru:

12. V jak velkém městě (dle počtu obyvatel) v současnosti žijete?

13. V jakém kraji žijete?

14. Bydlím:

15. Pracujete při studiu?

16. Máte stálou/dlouhodobou práci, nebo si přivyděláváte občasnými brigádami?

17. Vymezujete se spíše jako student nebo jako zaměstnanec/pracující?

18. Považuji se za někoho, kdo…

19. Následující tvrzení popisují postoje, vnímání a chování. Vyjádřete zvolením příslušného čísla na uvedené stupnici od 1 do 5, jak moc s jednotlivými výroky souhlasíte nebo nesouhlasíte.

20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte

21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.

22. Do jaké míry vystihují následující výroky důvody, kvůli nimž jste se rozhodl/a pro toto studium?

24. Je vaše momentální studium vaším prvním VŠ studiem?

25. Studoval/a jste v minulosti stejný obor?

27. Pokoušel/a jste se v minulosti opakovaně o přijetí ke studiu současného oboru?

28. Přál/a byste si studovat jiný obor?

30. Je pro vás současné studium náhradní volbou?

31. Jak hodnotíte svůj dosavadní studijní prospěch?

32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Uveďte prosím svůj věk:

3. Jaký je váš rodinný stav?

4. V jaké formě studujete VŠ?

5. Jaký druh VŠ studujete?

6. Vyberte prosím ze seznamu VŠ, kterou studujete:

8. Jaký stupeň studia právě studujete?

9. V jakém ročníku studia jste?

10. Vyberte prosím do jaké skupiny lze zařadit obor vašeho studia:

11. Prosím vypište název vašeho oboru:

12. V jak velkém městě (dle počtu obyvatel) v současnosti žijete?

13. V jakém kraji žijete?

14. Bydlím:

15. Pracujete při studiu?

16. Máte stálou/dlouhodobou práci, nebo si přivyděláváte občasnými brigádami?

17. Vymezujete se spíše jako student nebo jako zaměstnanec/pracující?

18. Považuji se za někoho, kdo…

19. Následující tvrzení popisují postoje, vnímání a chování. Vyjádřete zvolením příslušného čísla na uvedené stupnici od 1 do 5, jak moc s jednotlivými výroky souhlasíte nebo nesouhlasíte.

20. U každého z následujících tvrzení označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte

21. U každého z následujících výroků vyjádřete na 7 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte.

22. Do jaké míry vystihují následující výroky důvody, kvůli nimž jste se rozhodl/a pro toto studium?

24. Je vaše momentální studium vaším prvním VŠ studiem?

25. Studoval/a jste v minulosti stejný obor?

27. Pokoušel/a jste se v minulosti opakovaně o přijetí ke studiu současného oboru?

28. Přál/a byste si studovat jiný obor?

30. Je pro vás současné studium náhradní volbou?

31. Jak hodnotíte svůj dosavadní studijní prospěch?

32. U každého z následujících výroků vyjádřete na 5 bodové stupnici, do jaké míry s daným výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Barcaj, M.Osobnost studentů vysokých škol - pilotní výzkum (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://osobnost-studentu-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.