Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnost značky

Osobnost značky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrej Višněvský
Šetření:14. 01. 2015 - 13. 02. 2015
Počet respondentů:298
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:57,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený/-á respondente/-ko, chtěl bych Vás požádat o několik minut pozornosti k vyplnění dotazníku osobnosti značky Škoda Auto, MS v ledním hokeji a Tour de France. Výzkum je prováděn v rámci diplomové práce. Dotazník je anonymní.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Tento dotazník je určen osobám, které žijí, pracují nebo studují v současnosti v Praze. Dotazník měří osobnost značky v pražské populaci. V případě, že nesplňujete tuto podmínku, dotazník nevyplňujte. 

Děkuji za pochopení. 

Odpovědi respondentů

1. Žijete, pracujete, nebo studujete v současnosti v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26087,25 %87,25 %  
Ne3812,75 %12,75 %  

Graf

2. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: Škoda Auto?

1 - vůbec nevystihuje až 7 - zcela vystihuje

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
realistický/přízemní4.4652.656
stabilní5.5121.942
odpovědný5.051.778
aktivní4.9731.788
dynamický4.8882.184
inovativní4.6622.193
agresivní3.0772.448
odvážný3.7232.608
běžný4.4882.888
přirozený4.6152.337
romantický2.7312.635
citový3.1043.108

Graf

3. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: mistrovství světa v ledním hokeji?

1 - vůbec nevystihuje až 7 - zcela vystihuje

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
realistický/přízemní3.8962.778
stabilní4.4922.804
odpovědný4.352.289
aktivní5.1772.276
dynamický5.1312.568
inovativní4.3042.465
agresivní4.0273.08
odvážný4.2273.075
běžný3.6422.537
přirozený3.8852.817
romantický2.62.932
citový3.3624.3

Graf

4. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: Tour de France?

 

1 - vůbec nevystihuje až 7 - zcela vystihuje

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
realistický/přízemní3.752.941
stabilní4.6232.958
odpovědný4.1382.25
aktivní5.1382.581
dynamický5.1352.74
inovativní4.3582.361
agresivní3.7422.622
odvážný4.3542.813
běžný3.6152.467
přirozený3.8922.719
romantický3.0883.081
citový3.3583.468

Graf

5. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13752,69 %45,97 %  
Muž12347,31 %41,28 %  

Graf

6. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 a více let7528,85 %25,17 %  
18 - 29 let7328,08 %24,5 %  
30 - 44 let5721,92 %19,13 %  
45 - 59 let5521,15 %18,46 %  

Graf

7. Dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské12949,62 %43,29 %  
střední s maturitou12146,54 %40,6 %  
střední bez maturity93,46 %3,02 %  
základní10,38 %0,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: mistrovství světa v ledním hokeji?

  • odpověď romantický=1:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi inovativní=1 na otázku 3. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: mistrovství světa v ledním hokeji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Žijete, pracujete, nebo studujete v současnosti v Praze?

2. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: Škoda Auto?

3. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: mistrovství světa v ledním hokeji?

4. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: Tour de France?

5. Pohlaví:

6. Věk:

7. Dokončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Žijete, pracujete, nebo studujete v současnosti v Praze?

2. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: Škoda Auto?

3. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: mistrovství světa v ledním hokeji?

4. Jak podle Vás vystihují osobnostní charakteristiky značku: Tour de France?

5. Pohlaví:

6. Věk:

7. Dokončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Višněvský, A.Osobnost značky (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://osobnost-znacky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.