Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobností dotazník - klíčové kompetence

Osobností dotazník - klíčové kompetence

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Matějovská
Šetření:16. 06. 2010 - 23. 06. 2010
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):45 / 45.88
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentka Psychologie FF UK a ráda bych Vás požádala o spolupráci formou vyplnění následujícího dotazníku, který vytvářím v rámci atestace z předmětu Teorie psychodiagnostiky a psychometrie.

Jedná se o osobnostní dotazník vybraných klíčových kompetencí.

Nad odpověďmi nemusíte dlouho přemýšlet, neexistuje žádná špatná či správná odpověď, jednoduše označte tu variantu, která vás nejvíce vystihuje. Ráda bych Vás poprosila o pravdivé vyplnění všech položek, je to velmi důležité pro výsledky celého výzkumu.

Odpovědi jsou samozřejmě anonymní. Vyplňování by Vám nemělo zabrat více než 10 minut.
 

Děkuji moc za pomoc!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Jednotlivé výroky budete hodnotit na škále souhlasím – spíše souhlasím – nevím – spíše nesouhlasím – nesouhlasím.
Pokud Vás bude výrok vystihovat, označte možnost souhlasím, pokud Vás bude vystihovat jen částečně, pak zvolte možnost spíše souhlasím, v případě, že Vás výrok spíše nevystihuje, označte možnost spíše nesouhlasím, a pokud Vás nevystihuje vůbec, označte možnost nesouhlasím.

Možnost "nevím", prosím, používejte pokud možno co nejméně a opravdu jen tehdy, pokud se nemůžete rozhodnout, jinak test ztrácí na hodnotě.

Odpovědi respondentů

1. Když si vzpomenu na svůj poslední velký osobní neúspěch (v práci, ve škole, v rodině), jsem schopný/á přesně určit jeho důvody.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4340,57 %41,75 %  
souhlasím3734,91 %35,92 %  
spíše nesouhlasím1211,32 %11,65 %  
nevím109,43 %9,71 %  
nesouhlasím43,77 %3,88 %  

Graf

2. Pevně si stojím za svými rozhodnutími a téměř nikdy se nenechám ovlivnit míněním druhých.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5350,48 %51,46 %  
spíše nesouhlasím3533,33 %33,98 %  
nevím65,71 %5,83 %  
nesouhlasím65,71 %5,83 %  
souhlasím54,76 %4,85 %  

Graf

3. Nejhorším atributem armády je podle mě to, že vzhledem k danému systému řízení je znemožněna vlastní iniciativa.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3028,57 %29,13 %  
nevím2422,86 %23,3 %  
nesouhlasím2321,9 %22,33 %  
spíše nesouhlasím1716,19 %16,5 %  
souhlasím1110,48 %10,68 %  

Graf

4. Raději se spoléhám na vlastní rozum, než abych postupoval/a zavedeným a osvědčeným způsobem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4542,86 %43,69 %  
souhlasím2624,76 %25,24 %  
spíše nesouhlasím1918,1 %18,45 %  
nevím1312,38 %12,62 %  
nesouhlasím21,9 %1,94 %  

Graf

5. Často při řešení nějakého problému dojdu k závěru, že to byla jen maličkost a nemusel/a jsem se tím zabývat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3937,14 %37,86 %  
spíše nesouhlasím2725,71 %26,21 %  
souhlasím2422,86 %23,3 %  
nesouhlasím98,57 %8,74 %  
nevím65,71 %5,83 %  

Graf

6. Už jsem se mnohokrát přesvědčil/a, že se mohu spolehnout na svoji intuici.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4744,76 %45,63 %  
souhlasím2927,62 %28,16 %  
nevím1615,24 %15,53 %  
spíše nesouhlasím1110,48 %10,68 %  
nesouhlasím21,9 %1,94 %  

Graf

7. Více si vážím nadřízeného, který má autoritu, než nadřízeného, který je náročný a hodně toho po mě požaduje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3836,19 %36,89 %  
spíše souhlasím3129,52 %30,1 %  
nevím1514,29 %14,56 %  
spíše nesouhlasím1312,38 %12,62 %  
nesouhlasím87,62 %7,77 %  

Graf

8. Když pracuji na nějakém projektu, dokážu se do své práce ponořit, že ani nevnímám okolí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4038,1 %38,83 %  
souhlasím3634,29 %34,95 %  
spíše nesouhlasím2422,86 %23,3 %  
nesouhlasím32,86 %2,91 %  
nevím21,9 %1,94 %  

Graf

9. Většinou důvěřuji svému vlastnímu úsudku a nepotřebuji potvrzení od ostatních.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5148,57 %49,51 %  
spíše nesouhlasím3432,38 %33,01 %  
souhlasím98,57 %8,74 %  
nevím87,62 %7,77 %  
nesouhlasím32,86 %2,91 %  

Graf

10. Nedělá mi problém vyjádřit svůj názor, i když je v rozporu s názory druhých lidí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4038,1 %38,83 %  
souhlasím3836,19 %36,89 %  
spíše nesouhlasím1413,33 %13,59 %  
nevím87,62 %7,77 %  
nesouhlasím54,76 %4,85 %  

Graf

11. Při práci na nějakém projektu pracuji efektivněji, pokud mi někdo jiný rozplánuje a určí, co bych měl/a dělat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3331,43 %32,04 %  
spíše nesouhlasím3331,43 %32,04 %  
spíše souhlasím1615,24 %15,53 %  
souhlasím1514,29 %14,56 %  
nevím87,62 %7,77 %  

Graf

12. Přátelé na mě oceňují, že je na mě spolehnutí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5350,48 %51,46 %  
spíše souhlasím3331,43 %32,04 %  
nevím1110,48 %10,68 %  
spíše nesouhlasím76,67 %6,8 %  
nesouhlasím10,95 %0,97 %  

Graf

13. Raději si vyhledávám informace sám/sama, i když je mohu získat například od kamaráda.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3331,43 %32,04 %  
spíše souhlasím2826,67 %27,18 %  
souhlasím2725,71 %26,21 %  
nesouhlasím98,57 %8,74 %  
nevím87,62 %7,77 %  

Graf

14. Pokud bych měl/a vyjmenovat 10 svých vlastností, napadl by mě zhruba na stejný počet kladných a záporných vlastností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3735,24 %35,92 %  
spíše nesouhlasím3230,48 %31,07 %  
nevím1716,19 %16,5 %  
souhlasím1110,48 %10,68 %  
nesouhlasím87,62 %7,77 %  

Graf

15. I když se mi stává, že dělám věci na poslední chvíli, většinou si umím svůj čas dobře rozplánovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4240 %40,78 %  
souhlasím3432,38 %33,01 %  
spíše nesouhlasím1817,14 %17,48 %  
nesouhlasím76,67 %6,8 %  
nevím43,81 %3,88 %  

Graf

16. Často se mi stává, že po rozhovoru se známým změním svůj názor na určitou věc.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4643,81 %44,66 %  
spíše souhlasím3129,52 %30,1 %  
nevím2019,05 %19,42 %  
nesouhlasím54,76 %4,85 %  
souhlasím32,86 %2,91 %  

Graf

17. Když řeším nějaký problém, nebývá pro mě obtížné oddělit důležité věci od těch nepodstatných.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4845,71 %46,6 %  
souhlasím2523,81 %24,27 %  
spíše nesouhlasím1716,19 %16,5 %  
nevím1110,48 %10,68 %  
nesouhlasím43,81 %3,88 %  

Graf

18. Přiznávám, že než zaujmu stanovisko, snažím se zjistit, co si myslí ostatní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4542,86 %43,69 %  
spíše nesouhlasím3230,48 %31,07 %  
nesouhlasím1110,48 %10,68 %  
souhlasím109,52 %9,71 %  
nevím76,67 %6,8 %  

Graf

19. Jsem radši, když se organizace ujme někdo jiný a já můžu jen plnit úkoly.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4038,1 %38,83 %  
nesouhlasím2624,76 %25,24 %  
spíše souhlasím2321,9 %22,33 %  
souhlasím1110,48 %10,68 %  
nevím54,76 %4,85 %  

Graf

20. Lidé jsou sami zodpovědní za nezdary ve svém životě, jen málokdy je na vině někdo jiný/něco jiného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5350,48 %51,46 %  
souhlasím2422,86 %23,3 %  
spíše nesouhlasím1312,38 %12,62 %  
nevím109,52 %9,71 %  
nesouhlasím54,76 %4,85 %  

Graf

21. Nevadí mi dělat práci, která mi nevyhovuje, pokud pracuji ve skupině lidí, kteří jsou mi sympatičtí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4139,05 %39,81 %  
spíše nesouhlasím2725,71 %26,21 %  
souhlasím1918,1 %18,45 %  
nesouhlasím109,52 %9,71 %  
nevím87,62 %7,77 %  

Graf

22. Vyhledávám takové zaměstnání, kde mohu samostatně pracovat na řešení problémů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3735,24 %35,92 %  
souhlasím3432,38 %33,01 %  
spíše nesouhlasím1918,1 %18,45 %  
nevím1211,43 %11,65 %  
nesouhlasím32,86 %2,91 %  

Graf

23. Když se ohlédnu zpět na svůj dosavadní život, udělal/a bych většinu věcí jinak.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3937,14 %37,86 %  
spíše nesouhlasím3937,14 %37,86 %  
spíše souhlasím1211,43 %11,65 %  
souhlasím109,52 %9,71 %  
nevím54,76 %4,85 %  

Graf

24. Vyhovuje mi, pokud si mohu práci sám/sama naplánovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6057,14 %58,25 %  
spíše souhlasím3735,24 %35,92 %  
nevím43,81 %3,88 %  
nesouhlasím21,9 %1,94 %  
spíše nesouhlasím21,9 %1,94 %  

Graf

25. Je pro mě důležitější moci plně projevovat svůj názor na věci a události, než být oblíbený/á u ostatních.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3432,38 %33,01 %  
spíše nesouhlasím3230,48 %31,07 %  
souhlasím1918,1 %18,45 %  
nevím1413,33 %13,59 %  
nesouhlasím65,71 %5,83 %  

Graf

26. Pokud bych měl/a srovnávat, více se vážím těch svých přátel, kteří toho dovedou více než já, než těch, na které se mohu vždy spolehnout.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4240 %40,78 %  
spíše nesouhlasím3634,29 %34,95 %  
nevím1918,1 %18,45 %  
spíše souhlasím54,76 %4,85 %  
souhlasím32,86 %2,91 %  

Graf

27. Dělá mi větší potíže soustředit se než ostatním.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3230,48 %31,07 %  
spíše nesouhlasím2927,62 %28,16 %  
nevím1918,1 %18,45 %  
spíše souhlasím1615,24 %15,53 %  
souhlasím98,57 %8,74 %  

Graf

28. Dobrý přednášející by měl především podnítit zájem studentů o daný předmět; individuální přístup a ochota pomoci nejsou podle mě tolik důležité.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3331,43 %32,04 %  
spíše souhlasím3028,57 %29,13 %  
souhlasím2019,05 %19,42 %  
nevím1312,38 %12,62 %  
nesouhlasím98,57 %8,74 %  

Graf

29. Raději bych byl/a známý/á jako ten/ta, kdo umí jednat správně, než ten/ta, kdo má v životě úspěch.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3634,29 %34,95 %  
souhlasím3533,33 %33,98 %  
nevím1514,29 %14,56 %  
nesouhlasím109,52 %9,71 %  
spíše nesouhlasím98,57 %8,74 %  

Graf

30. Kolegové nebo spolužáci se mě občas ptají, jak to dělám, že se dokážu soustředit a zaměřit na dosažení cíle.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3129,52 %30,1 %  
spíše souhlasím2927,62 %28,16 %  
spíše nesouhlasím2725,71 %26,21 %  
nevím1312,38 %12,62 %  
souhlasím54,76 %4,85 %  

Graf

31. Když se do něčeho pustím, jen tak mě to nepřejde a dokončím to.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4542,86 %43,69 %  
spíše nesouhlasím2523,81 %24,27 %  
souhlasím1514,29 %14,56 %  
nesouhlasím1211,43 %11,65 %  
nevím87,62 %7,77 %  

Graf

32. Když dostanu nějaké zadání, zjišťuji, jestli už se něčím podobným nezabýval někdo jiný. Pokud ano, postupuji stejně jako on.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3836,19 %36,89 %  
spíše souhlasím2927,62 %28,16 %  
nesouhlasím2422,86 %23,3 %  
nevím1110,48 %10,68 %  
souhlasím32,86 %2,91 %  

Graf

33. Naprosto mě naplňuje samotné vědomí dobře vykonané práce. Uznání ostatních už je jen třešnička na dortu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4340,95 %41,75 %  
souhlasím2927,62 %28,16 %  
spíše nesouhlasím2321,9 %22,33 %  
nesouhlasím76,67 %6,8 %  
nevím32,86 %2,91 %  

Graf

34. Výsledky a následky mého chování mě kolikrát negativně překvapí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5451,43 %52,43 %  
spíše souhlasím1817,14 %17,48 %  
nesouhlasím1514,29 %14,56 %  
souhlasím1110,48 %10,68 %  
nevím76,67 %6,8 %  

Graf

35. Když někomu něco slíbím, může se spolehnout, že to dodržím, i kdyby to pro mě bylo namáhavé.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5148,57 %49,51 %  
souhlasím4139,05 %39,81 %  
spíše nesouhlasím76,67 %6,8 %  
nevím65,71 %5,83 %  

Graf

36. Lepších výsledků podle mě dosahuje nadřízený, který je náročný ve svých požadavcích, než který se chová přátelsky ke svým zaměstnancům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3634,29 %34,95 %  
spíše souhlasím2826,67 %27,18 %  
nevím1514,29 %14,56 %  
souhlasím1514,29 %14,56 %  
nesouhlasím1110,48 %10,68 %  

Graf

37. V naprosté většině případů se mi daří dotáhnout své plány do konce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5552,38 %53,4 %  
souhlasím2220,95 %21,36 %  
spíše nesouhlasím1615,24 %15,53 %  
nevím87,62 %7,77 %  
nesouhlasím43,81 %3,88 %  

Graf

38. Když pracuji v komisích, rád si beru věci na starost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3432,38 %33,01 %  
spíše nesouhlasím2725,71 %26,21 %  
nevím2220,95 %21,36 %  
souhlasím1110,48 %10,68 %  
nesouhlasím1110,48 %10,68 %  

Graf

39. Jsem pyšný na to, že jsem schopný/á většinu svých problémů vyřešit bez pomoci ostatních.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4845,71 %46,6 %  
souhlasím2826,67 %27,18 %  
spíše nesouhlasím1615,24 %15,53 %  
nevím1110,48 %10,68 %  
nesouhlasím21,9 %1,94 %  

Graf

40. Když jsou vysoké ceny, nemůžete nikoho vinit, že si něco opatří výhodněji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3836,19 %36,89 %  
spíše souhlasím2927,62 %28,16 %  
nevím1817,14 %17,48 %  
spíše nesouhlasím1413,33 %13,59 %  
nesouhlasím65,71 %5,83 %  

Graf

41. Pokud někdo pochybuje o správnosti mého řešení, jsem vždy zvědavý/á na jeho argumenty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6057,14 %58,25 %  
spíše souhlasím3533,33 %33,98 %  
spíše nesouhlasím43,81 %3,88 %  
nevím43,81 %3,88 %  
nesouhlasím21,9 %1,94 %  

Graf

42. Obtěžuje mě, když se musím řídit směrnicemi a předpisy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3836,19 %36,89 %  
spíše souhlasím2624,76 %25,24 %  
souhlasím2120 %20,39 %  
nesouhlasím1312,38 %12,62 %  
nevím76,67 %6,8 %  

Graf

43. Uveďtě, prosím, vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8580,95 %82,52 %  
muž2019,05 %19,42 %  

Graf

44. Uveďtě, prosím, váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221817,14 %17,48 %  
241110,48 %10,68 %  
231110,48 %10,68 %  
2198,57 %8,74 %  
2065,71 %5,83 %  
2565,71 %5,83 %  
2943,81 %3,88 %  
2643,81 %3,88 %  
3343,81 %3,88 %  
3521,9 %1,94 %  
ostatní odpovědi 28
27
60
15
22 let
dvacet jedna
46
jednadvacet
37
31
44
40
32
dvacet dva
45
šedesátpět
17
39
třicetšest
dvacet čtyři
36
49
51
dvacet let
20 let
50
3028,57 %29,13 % 

Graf

45. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ5148,57 %49,51 %  
3331,43 %32,04 %  
SŠ nebo vyučen/a s maturitou1918,1 %18,45 %  
základní21,9 %1,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Více si vážím nadřízeného, který má autoritu, než nadřízeného, který je náročný a hodně toho po mě požaduje.

 • odpověď souhlasím:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 19. Jsem radši, když se organizace ujme někdo jiný a já můžu jen plnit úkoly.

24. Vyhovuje mi, pokud si mohu práci sám/sama naplánovat.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 39. Jsem pyšný na to, že jsem schopný/á většinu svých problémů vyřešit bez pomoci ostatních.

41. Pokud někdo pochybuje o správnosti mého řešení, jsem vždy zvědavý/á na jeho argumenty.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 18. Přiznávám, že než zaujmu stanovisko, snažím se zjistit, co si myslí ostatní.

45. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

 • odpověď student VŠ:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 22. Vyhledávám takové zaměstnání, kde mohu samostatně pracovat na řešení problémů.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Když si vzpomenu na svůj poslední velký osobní neúspěch (v práci, ve škole, v rodině), jsem schopný/á přesně určit jeho důvody.

2. Pevně si stojím za svými rozhodnutími a téměř nikdy se nenechám ovlivnit míněním druhých.

3. Nejhorším atributem armády je podle mě to, že vzhledem k danému systému řízení je znemožněna vlastní iniciativa.

4. Raději se spoléhám na vlastní rozum, než abych postupoval/a zavedeným a osvědčeným způsobem.

5. Často při řešení nějakého problému dojdu k závěru, že to byla jen maličkost a nemusel/a jsem se tím zabývat.

6. Už jsem se mnohokrát přesvědčil/a, že se mohu spolehnout na svoji intuici.

7. Více si vážím nadřízeného, který má autoritu, než nadřízeného, který je náročný a hodně toho po mě požaduje.

8. Když pracuji na nějakém projektu, dokážu se do své práce ponořit, že ani nevnímám okolí.

9. Většinou důvěřuji svému vlastnímu úsudku a nepotřebuji potvrzení od ostatních.

10. Nedělá mi problém vyjádřit svůj názor, i když je v rozporu s názory druhých lidí.

11. Při práci na nějakém projektu pracuji efektivněji, pokud mi někdo jiný rozplánuje a určí, co bych měl/a dělat.

12. Přátelé na mě oceňují, že je na mě spolehnutí.

13. Raději si vyhledávám informace sám/sama, i když je mohu získat například od kamaráda.

14. Pokud bych měl/a vyjmenovat 10 svých vlastností, napadl by mě zhruba na stejný počet kladných a záporných vlastností.

15. I když se mi stává, že dělám věci na poslední chvíli, většinou si umím svůj čas dobře rozplánovat.

16. Často se mi stává, že po rozhovoru se známým změním svůj názor na určitou věc.

17. Když řeším nějaký problém, nebývá pro mě obtížné oddělit důležité věci od těch nepodstatných.

18. Přiznávám, že než zaujmu stanovisko, snažím se zjistit, co si myslí ostatní.

19. Jsem radši, když se organizace ujme někdo jiný a já můžu jen plnit úkoly.

20. Lidé jsou sami zodpovědní za nezdary ve svém životě, jen málokdy je na vině někdo jiný/něco jiného.

21. Nevadí mi dělat práci, která mi nevyhovuje, pokud pracuji ve skupině lidí, kteří jsou mi sympatičtí.

22. Vyhledávám takové zaměstnání, kde mohu samostatně pracovat na řešení problémů.

23. Když se ohlédnu zpět na svůj dosavadní život, udělal/a bych většinu věcí jinak.

24. Vyhovuje mi, pokud si mohu práci sám/sama naplánovat.

25. Je pro mě důležitější moci plně projevovat svůj názor na věci a události, než být oblíbený/á u ostatních.

26. Pokud bych měl/a srovnávat, více se vážím těch svých přátel, kteří toho dovedou více než já, než těch, na které se mohu vždy spolehnout.

27. Dělá mi větší potíže soustředit se než ostatním.

28. Dobrý přednášející by měl především podnítit zájem studentů o daný předmět; individuální přístup a ochota pomoci nejsou podle mě tolik důležité.

29. Raději bych byl/a známý/á jako ten/ta, kdo umí jednat správně, než ten/ta, kdo má v životě úspěch.

30. Kolegové nebo spolužáci se mě občas ptají, jak to dělám, že se dokážu soustředit a zaměřit na dosažení cíle.

31. Když se do něčeho pustím, jen tak mě to nepřejde a dokončím to.

32. Když dostanu nějaké zadání, zjišťuji, jestli už se něčím podobným nezabýval někdo jiný. Pokud ano, postupuji stejně jako on.

33. Naprosto mě naplňuje samotné vědomí dobře vykonané práce. Uznání ostatních už je jen třešnička na dortu.

34. Výsledky a následky mého chování mě kolikrát negativně překvapí.

35. Když někomu něco slíbím, může se spolehnout, že to dodržím, i kdyby to pro mě bylo namáhavé.

36. Lepších výsledků podle mě dosahuje nadřízený, který je náročný ve svých požadavcích, než který se chová přátelsky ke svým zaměstnancům.

37. V naprosté většině případů se mi daří dotáhnout své plány do konce.

38. Když pracuji v komisích, rád si beru věci na starost.

39. Jsem pyšný na to, že jsem schopný/á většinu svých problémů vyřešit bez pomoci ostatních.

40. Když jsou vysoké ceny, nemůžete nikoho vinit, že si něco opatří výhodněji.

41. Pokud někdo pochybuje o správnosti mého řešení, jsem vždy zvědavý/á na jeho argumenty.

42. Obtěžuje mě, když se musím řídit směrnicemi a předpisy.

43. Uveďtě, prosím, vaše pohlaví:

44. Uveďtě, prosím, váš věk:

45. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Když si vzpomenu na svůj poslední velký osobní neúspěch (v práci, ve škole, v rodině), jsem schopný/á přesně určit jeho důvody.

2. Pevně si stojím za svými rozhodnutími a téměř nikdy se nenechám ovlivnit míněním druhých.

3. Nejhorším atributem armády je podle mě to, že vzhledem k danému systému řízení je znemožněna vlastní iniciativa.

4. Raději se spoléhám na vlastní rozum, než abych postupoval/a zavedeným a osvědčeným způsobem.

5. Často při řešení nějakého problému dojdu k závěru, že to byla jen maličkost a nemusel/a jsem se tím zabývat.

6. Už jsem se mnohokrát přesvědčil/a, že se mohu spolehnout na svoji intuici.

7. Více si vážím nadřízeného, který má autoritu, než nadřízeného, který je náročný a hodně toho po mě požaduje.

8. Když pracuji na nějakém projektu, dokážu se do své práce ponořit, že ani nevnímám okolí.

9. Většinou důvěřuji svému vlastnímu úsudku a nepotřebuji potvrzení od ostatních.

10. Nedělá mi problém vyjádřit svůj názor, i když je v rozporu s názory druhých lidí.

11. Při práci na nějakém projektu pracuji efektivněji, pokud mi někdo jiný rozplánuje a určí, co bych měl/a dělat.

12. Přátelé na mě oceňují, že je na mě spolehnutí.

13. Raději si vyhledávám informace sám/sama, i když je mohu získat například od kamaráda.

14. Pokud bych měl/a vyjmenovat 10 svých vlastností, napadl by mě zhruba na stejný počet kladných a záporných vlastností.

15. I když se mi stává, že dělám věci na poslední chvíli, většinou si umím svůj čas dobře rozplánovat.

16. Často se mi stává, že po rozhovoru se známým změním svůj názor na určitou věc.

17. Když řeším nějaký problém, nebývá pro mě obtížné oddělit důležité věci od těch nepodstatných.

18. Přiznávám, že než zaujmu stanovisko, snažím se zjistit, co si myslí ostatní.

19. Jsem radši, když se organizace ujme někdo jiný a já můžu jen plnit úkoly.

20. Lidé jsou sami zodpovědní za nezdary ve svém životě, jen málokdy je na vině někdo jiný/něco jiného.

21. Nevadí mi dělat práci, která mi nevyhovuje, pokud pracuji ve skupině lidí, kteří jsou mi sympatičtí.

22. Vyhledávám takové zaměstnání, kde mohu samostatně pracovat na řešení problémů.

23. Když se ohlédnu zpět na svůj dosavadní život, udělal/a bych většinu věcí jinak.

24. Vyhovuje mi, pokud si mohu práci sám/sama naplánovat.

25. Je pro mě důležitější moci plně projevovat svůj názor na věci a události, než být oblíbený/á u ostatních.

26. Pokud bych měl/a srovnávat, více se vážím těch svých přátel, kteří toho dovedou více než já, než těch, na které se mohu vždy spolehnout.

27. Dělá mi větší potíže soustředit se než ostatním.

28. Dobrý přednášející by měl především podnítit zájem studentů o daný předmět; individuální přístup a ochota pomoci nejsou podle mě tolik důležité.

29. Raději bych byl/a známý/á jako ten/ta, kdo umí jednat správně, než ten/ta, kdo má v životě úspěch.

30. Kolegové nebo spolužáci se mě občas ptají, jak to dělám, že se dokážu soustředit a zaměřit na dosažení cíle.

31. Když se do něčeho pustím, jen tak mě to nepřejde a dokončím to.

32. Když dostanu nějaké zadání, zjišťuji, jestli už se něčím podobným nezabýval někdo jiný. Pokud ano, postupuji stejně jako on.

33. Naprosto mě naplňuje samotné vědomí dobře vykonané práce. Uznání ostatních už je jen třešnička na dortu.

34. Výsledky a následky mého chování mě kolikrát negativně překvapí.

35. Když někomu něco slíbím, může se spolehnout, že to dodržím, i kdyby to pro mě bylo namáhavé.

36. Lepších výsledků podle mě dosahuje nadřízený, který je náročný ve svých požadavcích, než který se chová přátelsky ke svým zaměstnancům.

37. V naprosté většině případů se mi daří dotáhnout své plány do konce.

38. Když pracuji v komisích, rád si beru věci na starost.

39. Jsem pyšný na to, že jsem schopný/á většinu svých problémů vyřešit bez pomoci ostatních.

40. Když jsou vysoké ceny, nemůžete nikoho vinit, že si něco opatří výhodněji.

41. Pokud někdo pochybuje o správnosti mého řešení, jsem vždy zvědavý/á na jeho argumenty.

42. Obtěžuje mě, když se musím řídit směrnicemi a předpisy.

43. Uveďtě, prosím, vaše pohlaví:

44. Uveďtě, prosím, váš věk:

45. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Matějovská, L.Osobností dotazník - klíčové kompetence (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://osobnosti-dotaznik-klicove-kompetence.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.