Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osvojení versus Pěstounská péče

Osvojení versus Pěstounská péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Brychová
Šetření:16. 02. 2015 - 28. 02. 2015
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou Vyšší odborné školy, obor Sociální práce a sociální pedagogika. Ráda bych se na Vás obrátila s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit pro praktickou část mé absolventské práce. Téma absolventské práce je „Osvojení versus Pěstounská péče.“

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9576,61 %76,61 %  
muž2923,39 %23,39 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 35 let7862,9 %62,9 %  
36 – 50 let2016,13 %16,13 %  
51 a více let1612,9 %12,9 %  
15 – 20 let108,06 %8,06 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6955,65 %55,65 %  
vysokoškolské4536,29 %36,29 %  
základní75,65 %5,65 %  
vyučen v oboru32,42 %2,42 %  

Graf

4. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á7963,71 %63,71 %  
vdaná/ženatý3024,19 %24,19 %  
rozvedený/á86,45 %6,45 %  
druh/družka75,65 %5,65 %  

Graf

5. Vychováváte již vlastní dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9173,39 %73,39 %  
ano3326,61 %26,61 %  

Graf

6. Zaškrtněte jednu z níže uvedených forem NRP, kterou znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pěstounská péče11592,74 %92,74 %  
osvojení10887,1 %87,1 %  

Graf

7. Vzal/a byste si nezletilé dítě do náhradní rodinné péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud bych neměl/a vlastní dítě7963,71 %63,71 %  
ne3125 %25 %  
ano, uvažuji o tom1411,29 %11,29 %  

Graf

8. Pokud jste odpověděl/a ANO, zaškrtněte jednu z níže uvedených forem, kterou byste zvolil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osvojení6573,03 %52,42 %  
pěstounská péče2426,97 %19,35 %  

Graf

týká se předchozí otázky

9. Uveďte alespoň jeden důvod Vaší volby:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám ráda děti23,23 %1,61 %  
mít vlastní dítě23,23 %1,61 %  
Dítě není jen na "návštěvě". Větší ochrana rodičů i dětí ze strany zákonů. 11,61 %0,81 %  
plnohodnotná rodina bez jakýkoliv omezení ze strany biologických rodičů11,61 %0,81 %  
u osvojení zaniká kontakt s biologickou rodinou.11,61 %0,81 %  
s pěstounskou péčí si beru do NRP i celou rodinu dítěte :-(11,61 %0,81 %  
pomoc dítěti které nemělo to štěstí mít svou rodinu11,61 %0,81 %  
kdybych nemela vlastni dite, chtela bych nejake11,61 %0,81 %  
myslím si, že pěstounská péče je lepší varianta náhradní rodinné péče11,61 %0,81 %  
pomoc potřebnému člověku11,61 %0,81 %  
ostatní odpovědi dítě je náplní života, tak když člověk nemůže mít vlastní, alespoň nějaká možnost
Jde o to jestli by nebyl jiné pleťi
připadá mi jednodušší
dítě ,,ztratí" vztahy k původní rodině. dítě získa stejne prava jako vlastni ditě
každý člověk by měl mít milující rodiče a domov, kam se může i v dospělosti vecer. měl by mít pocit, ze tam opravdu patří
pěstounská péče mi přijde nedostatečná, chtěla bych, aby se dítě cítilo jako plnohodnotný člen rodiny
Chtěla bych, aby to dítě bylo "mé"
pomoc dítěti
aby bylo dítě jen moje vlastní
věk, nedůvěra, špatný příklad v domě
vlastní dítě
plná odpovědnost za dítě
po zkušenostech s vlastními dětmi bych se bála
je mi těch dětí líto, chci jít příkladem ostatním
Vychovávat jako vlastní, se všemi pravý a povinnostmi.
Chci dát lásku ditete které nemelo možnost jí poznat
ani jedna z uvedených variant není ideální a obě jsou zavazující. Osvojení je nezrušitelné a jeho vyřízení trvá moc dlouho. Naproti tomu pěstounská péče je možná už cca do roka od podání žádosti a ponechává jistou volnost.
možná lepší podpora státu
Děti potřebujou někoho kde je bude milovat
Užší vztah s dítětem, lepší legislativa
Chtěla bych mít "vlastní" dítě
dítě by bylo opravdu "moje"
osvojila bych si sirotka, aby se po letech třeba neobjevil 1 z rodičů
jednodušší k získání
nemám rád cizí děti
pokud bych nemohla mít vlastní děti, chtěla bych se aspoň tímto způsobem o dítě starat
nelze odpovědět - záleželo by na situaci
Snažil bych se dítěti dát maximum a vytvořut pro něj skutečný domov.
není to taková emocionální zátěž pro dítě a vlastně pro všechny strany, plnohodnotná náhrada za vlastní
Osvojení je jistější z hlediska osvojitelů než pěstounská péče
při osvojení je vytvořen právní stav takový, jakoby dítě bylo moje, nejsou zachovány vazby na původní rodinu (dítě má mé příjmení, nestýká se se svými rodiči, má stejná práva a povinnosti jako kdyby bylo po biologické stránce moje)
při osvojení zanikají práva pravých rodičů na dítě
U PP bych se bála problémů s biologickou rodinou
rozšíření rodiny
Přála bych si spíše starší dítě, ty osvojit v podstatě nelze.
Volila bych raději osvojení, protože když už si berete dítě do péče, tak nechcete trnout strachem, že vám ho za pár let někdo sebere. Když si uvědomíme, že je to ještě dítě, potřebující rodinou vazbu a hlavně jednoho člověka, na kterém je jakoby "závislý"
dítě zůstává v rodině
kojení
větší možnost přijetí i dítěte, které není "právně volné"
pocit dítěte, že má vlastní rodinu - z mého úhlu pohledu
Každé dítě by mělo vyrůstat v rodině a ne v ústavech
chtěla bych být prospěšná společnosti a obohatit svou budoucí biologickou rodinu o další přírůstek
touha po rodině, vyjmutí dítěte ze systému ústavní péče
jistota pro dite i pro me
legislativne lepsi zabezpeceni
Nejdříve bych pro ověření fungování volila pěstounskou péči, za předpokladu dobré funkčnosti rodinných vztahů osvojení.
Každé dítě by mělo mít domov
Nemám potřebu se rozmnožovat, ale cítím potřebu o někoho se starat.
Chtěl bych dítě a kdybych ho nemohl mít, proč ne.
chci
5080,65 %40,32 % 

Graf

10. Co by pro Vás bylo rozhodující při volbě formy NRP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojenost dítěte v mé rodině9475,81 %75,81 %  
přerušení vazeb dítěte s původní rodinou1915,32 %15,32 %  
odmítám jakýkoliv dohled ze strany státu97,26 %7,26 %  
finanční podpora ze strany státu21,61 %1,61 %  

Graf

11. Znáte sociální dávky, kterými je zajišťována pěstounská péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9072,58 %72,58 %  
ano3427,42 %27,42 %  

Graf

týká se předchozí otázky

12. Pokud jste odpověděl/a ANO, znáte odhadem jejich měsíční výši?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6.000 - 10.000,-Kč2259,46 %17,74 %  
11.000 - 15.000,-Kč1129,73 %8,87 %  
1.000 - 5.000,-Kč410,81 %3,23 %  

Graf

13. Zvládl/a byste finančně i materiálně zabezpečit osvojené dítě bez finanční podpory státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, v současné době bych to nezvládl/a4737,9 %37,9 %  
ano, ale musel/a bych se uskromnit3225,81 %25,81 %  
nevím2419,35 %19,35 %  
ano, mám dostatek finančních zdrojů2116,94 %16,94 %  

Graf

14. Víte, že v případě pěstounské péče je umožněn dítěti kontakt s biologickými rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9475,81 %75,81 %  
ne3024,19 %24,19 %  

Graf

15. Podporoval/a byste kontakt dítěte a biologických rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to je jeden z důvodů, proč bych nevolila formu pěstounské péče6149,19 %49,19 %  
ano3729,84 %29,84 %  
ne2620,97 %20,97 %  

Graf

16. Bylo by pro Vás důležité svěření dítěte do trvalé péče a být zapsán v rodném listu dítěte na místě biologických rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8366,94 %66,94 %  
ne4133,06 %33,06 %  

Graf

17. Uměla byste si představit situaci, kdy vracíte dítě zpět biologickým rodičům, a to z důvodu zrušení pěstounské péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10080,65 %80,65 %  
ano2419,35 %19,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Rodinný stav

  • odpověď svobodný/á:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 – 20 let na otázku 2. Věková kategorie

11. Znáte sociální dávky, kterými je zajišťována pěstounská péče?

  • odpověď ano:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6.000 - 10.000,-Kč na otázku 12. Pokud jste odpověděl/a ANO, znáte odhadem jejich měsíční výši?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Rodinný stav

5. Vychováváte již vlastní dítě?

6. Zaškrtněte jednu z níže uvedených forem NRP, kterou znáte?

7. Vzal/a byste si nezletilé dítě do náhradní rodinné péče?

8. Pokud jste odpověděl/a ANO, zaškrtněte jednu z níže uvedených forem, kterou byste zvolil/a?

10. Co by pro Vás bylo rozhodující při volbě formy NRP?

11. Znáte sociální dávky, kterými je zajišťována pěstounská péče?

12. Pokud jste odpověděl/a ANO, znáte odhadem jejich měsíční výši?

13. Zvládl/a byste finančně i materiálně zabezpečit osvojené dítě bez finanční podpory státu?

14. Víte, že v případě pěstounské péče je umožněn dítěti kontakt s biologickými rodiči?

15. Podporoval/a byste kontakt dítěte a biologických rodičů?

16. Bylo by pro Vás důležité svěření dítěte do trvalé péče a být zapsán v rodném listu dítěte na místě biologických rodičů?

17. Uměla byste si představit situaci, kdy vracíte dítě zpět biologickým rodičům, a to z důvodu zrušení pěstounské péče?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Rodinný stav

5. Vychováváte již vlastní dítě?

6. Zaškrtněte jednu z níže uvedených forem NRP, kterou znáte?

7. Vzal/a byste si nezletilé dítě do náhradní rodinné péče?

8. Pokud jste odpověděl/a ANO, zaškrtněte jednu z níže uvedených forem, kterou byste zvolil/a?

10. Co by pro Vás bylo rozhodující při volbě formy NRP?

11. Znáte sociální dávky, kterými je zajišťována pěstounská péče?

12. Pokud jste odpověděl/a ANO, znáte odhadem jejich měsíční výši?

13. Zvládl/a byste finančně i materiálně zabezpečit osvojené dítě bez finanční podpory státu?

14. Víte, že v případě pěstounské péče je umožněn dítěti kontakt s biologickými rodiči?

15. Podporoval/a byste kontakt dítěte a biologických rodičů?

16. Bylo by pro Vás důležité svěření dítěte do trvalé péče a být zapsán v rodném listu dítěte na místě biologických rodičů?

17. Uměla byste si představit situaci, kdy vracíte dítě zpět biologickým rodičům, a to z důvodu zrušení pěstounské péče?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brychová, P.Osvojení versus Pěstounská péče (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://osvojeni-versus-pestounska-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.