Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osvojení

Osvojení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Mádrová
Šetření:11. 02. 2015 - 03. 03. 2015
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazkíku je zjistit jak se k osvojení cizího dítěte staví lidé v různých věkových kategoriích.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-308857,52 %57,52 %  
41-502113,73 %13,73 %  
31-401912,42 %12,42 %  
0-201610,46 %10,46 %  
51-více95,88 %5,88 %  

Graf

2. Jaké je vaše nejvyšší vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6751,15 %43,79 %  
Vysokoškolské4433,59 %28,76 %  
Vyučení75,34 %4,58 %  
Vyšší odborné75,34 %4,58 %  
Základní64,58 %3,92 %  

Graf

3. Zajímal/a jste se někdy o průběh adopce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6650,77 %43,14 %  
ano6449,23 %41,83 %  

Graf

4. Máte vlastní děti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11072,37 %71,9 %  
ano4227,63 %27,45 %  

Graf

5. Vysvětlete pojem adopce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Adopce je osvojení - tedy trvalé přijetí cizího dítěte za své (narozdíl od pěstounské péče, která je či může nýt dočasná)

adopce je přijetí cizího dítěte za vlastní

adopce nebo-li osvojení je přijmutí dítě za své po rozsudku soudu získává dítě nový rodný list - rodné číslo , případně i jméno a příjmení původní biolog. rodiče nebo matka - zůstávají v záznamech matriky

Adopce neboli osvojení, znamená, že dítě přijmu zcela za své, má moje jméno, jsem v jeho rodném listě. Biologičtí rodiče na něj v tu chvíli nemají právní nárok. (oproti třeba pěstounství, kdy se o dítě taky starám, ale mohou ho kdykoli dát zpět biologickým rodičům- samozřejmě po zvážení výchovného prostředí apod.)

Adoptovat dítě třeba z dětského domova nebo od náhradní matky

Člověk přijde dítě za vlastní se všemi pravý a povinnostmi z obou stran.

dát šanci

je osvojení cizí osoby mladší 18ti let, kterého se biologičtí rodiče z nějakého důvodu vzdali, za vlastní dítě

je to legální přijetí potomka do mé rodiny, převzetí plné odpovědnosti (finance, výživa, výchova, ...) za neplnoletého jedince (tedy myslím, že u nás se osoby starší 18 let nemohou adoptovat, nebo jo?)

Jednotlivec či pár se stane zákonným zástupcem nezletilé osoby.

jj

Když někdo přijme cizí dítě za své.

Kromě biologického základu jsou rodiče plnohodnotní .

Legální způsob osvojení si dítěte.

Na konci věty "Vysvětlete..." nemůže být otazník. Adopce je výchova dětí lidmi, kteří nejsou biologičtí rodiče toho dítěte.

Náhrada za vlatní.

náhradní rodiče pro děti

narozdíl od pěstounské péče adoptivní rodič nedostává peníze od státu a příspěvěk na dítě a odměnu pěstounovi....

Nebo-li osvojení znamená přijetí cizího dítěte za vlastní.

někdo si vezme dítě z děckéhodomova

Nevratné osvojení dítěte.

nezrušitelné osvojení

Osobě jsou scěřeny do péče děti a papírově se označí za její vlastní,

osovení dítěte

Osvojení

osvojení , přijetí cizího dítěte do rodiny za vlastní

Osvojení a převzetí do péče dítěte například z dětského domova.

osvojení cizího dítěte

osvojeni ciziho ditete

osvojení cizího dítěte

osvojení cizího dítěte

Osvojení ditete

Osvojení dítěte na celý život...

osvojení dítěte náhradními rodiči-úplné (rodiče zapsáni i v rodném listu dítěte, tzv. nezrušitelné) -částečné (v RL uvedeni biologičtí rodiče dítěte)

Osvojení dítěte, dítě je v plné péči adoptivních rodičů.

osvojení dítěte, jehož biologičtí rodiče se o něj nemohou, nechtějí starat, nebo nejsou uznáni za vhodné pro jeho výchovu

Osvojení dítěte, které nebylo zplozeno ve vlastním vztahu s partnerem. Přijetí cizího dítěte za vlastní.

Osvojení dítěte, které nemá rodiče - přijetí ho za vlastní.

Osvojení dítěte, přijetí ho do vlastní péče. Na rozdíl od pěstounské péče trvá celý život, ne jen do dovršení 18. roku věku dítěte.

Osvojení dítěte.

Osvojení dítěte. Může být částečné či úplné.

osvojení si dítěte - dítě získá příjmení osvojitele.

osvojení si dítěte do vlastní péče

osvojení si dítěte, které bylo odvrženo svými rodiči ať už záměrně nebo z jiných důvodů (sociální,..)

osvojení si dítěte, které nemá rodiče (žije např. v dětském domově). Biologickým rodičům zaniknout práva na dítě.

osvojení si dítěte, které není naším biologickým potomkem, přijmutí ho za vlastní, nahrazujeme mu jeho biologické rodiče

Osvojení,přijmutí cizího děcka za své

Osvojením vzniká mezi osvojiteli a dítětem vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi, mezi dítětem a příbuznými vzniká vztah příbuzenský.

Osvojit si cizí dítě v jakémkoliv jeho věku a starat se o něj jako o vlastní.

Pár nebo jednotlivec se stane právně užívaným řidičem vlastně cizího dítěte.

pečovat, starat se o dítě, kterému z nějakého důvodů schází rodiče

po právní stránce si osvojit dítě

Právní akt, kterým je cizí dítě přijato za vlastní s odpovídajícími právními důsledky.

Právní úkon. Osvojení si dítěte do vlastní péče. Člověk pak nabývá všech práv i povinností k tomuto dítěti.

prijeti dítěte do vlastní rodiny vcetne toho, ze se adoptivni rodic stane podle zákona rodicem/zakonnym zástupcem ditete

Proces (či výsledek procesu), kdy se vytváří vazba mezi rodiči a dítětem, které není biologicky jejich a výsledkem je, že se vytvoří stav takový, jako kdyby bylo dítě vlastní - změna příjmení, zpřetrhání vazeb na původní rodinu, práva a povinnosti rodičů vůči dítěti (a obráceně) stejná, jako kdyby dítě bylo i biologicky vlastní; jde o druh náhradní rodinné péče, jinak se také říká "osvojení"

Proces, díky kterému dítě získá nového zákonného rodiče, případně dva rodiče.

převzetí cizího dítěte do vlastní péče

Převzetí práv zákonného zástupce

Přijetí cizí osoby za vlastního potomka včetně právních důsledků.

Přijetí cizího dítě za vlastní za souhlasu (ne v případě odebrání dítěte) jeho biologických rodičů..

přijetí cizího dítěte do své rodiny, dítě získává příjmení nové rodiny, nový rodič vystupuje bezevšeho jako právoplatný rodič dítěte

přijetí cizího dítěte za vlastní

přijetí dítěte za svoje

Přijetí dítěte za vlastní i z právního hlediska

Přijetí dítěte za vlastní, kdy adoptující získá veškerá rodičovská práva a povinnosti k danému dítěti a dítě získá jeho příjmení.

přijetí dítěte, které je právně volné, za vlastní

Přijetí nevlastního dítěte za vlastní

přijetí určitého živočišného jedince za vlastní

přijmeme za vlastní

Přijmout dítě jiné matky a otce za vlasní dítě. Starat se o něj a plnit všechny povinnosti, takové jaké by měli rodiče u vlastního dítěte.

přijmutí cizí fyzické osoby za vlastní

přijmutí cizího dítěte (nejčastěji z dětského domova či jiného ústavu) za vlastní

příjmutí do rodiny

přijmutí opuštěného dítěte za své vlastní

přisvojení a výchova dětí

svěření dítěte do péče náhradní rodině.

trvalé osvojení dítěte

trvalé osvojení si dítěte, dítě získá příjmení po adoptivních rodičích

Uplne osvojeni ciziho ditete do sve pece

Úplné osvojení dítěte, kdy adoptivní rodiče se stávají zákonnými rodiči daného dítěte.

vezmu si domů dítě z dětského domova a zajistím mu rodinnou péči, udělám z něj ,,svého potomka"

získání cizího dítěte

získání cizího dítěte za vlastní

získaní děti do vlastní péče, kdy má stejna prava a povinnosti jako biologický rodič a dítě

Získání dítěte do vlastní péče

6. Co byste dělali, kdybyste nemohli mít vlastní děti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adopce10369,13 %67,32 %  
Umělé oplodnění9865,77 %64,05 %  
Jiná lékařská pomoc5033,56 %32,68 %  
Nemít žádné děti3422,82 %22,22 %  
Pěstounská péče2516,78 %16,34 %  

Graf

7. Jak se díváte na osvojení? Byli byste schopní adoptovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, za určitých podmínek8456 %54,9 %  
Určitě ano - kvůli naplnění rodiny5033,33 %32,68 %  
Učitě ano - kvli dětem v ústavech3523,33 %22,88 %  
Ne, nejsem schopný/á přijmout cizí dítě do své rodiny128 %7,84 %  
nevím21,33 %1,31 %  
Ne, kvůli chování mého okolí21,33 %1,31 %  
Spíše ne10,67 %0,65 %  
nechci mít svoje dítě natožpak přijmout cizí10,67 %0,65 %  
nevím, to je těžké rozhodování, ale pokud by nebyla vůbec žádná šance mít vlastní, tak asi ano10,67 %0,65 %  
špatně, celý systém není optimální10,67 %0,65 %  
nejsem si momentálně jistá, tuto možnost bych ale nezavrhovala (pokud bych nemohla mít vlastní děti, partner by souhlasil a po dětech bych hodně toužila, adopci bych se asi nebránila, pravděpodobně bych ale "sobecky" chtěla dítě zdravé a co nejmenší)10,67 %0,65 %  
například osirele dítě pribuznych nebo pratel10,67 %0,65 %  
nebyla jsem v této situaci, neumím odpovědět10,67 %0,65 %  
nevím, spíše ne10,67 %0,65 %  
Nejsem si jistá, nemusela jsem o tom díky bohu nějak více přemýšlet. je to velký závazek a riziko..10,67 %0,65 %  
asi je to dobré10,67 %0,65 %  
Nevím, jak bych se v této situaci zachovala, záleží na spoustě faktorů10,67 %0,65 %  

Graf

8. Vidíte nějakou výhodu osvojení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidé toužící po dítěti najdou naplnění života12181,76 %79,08 %  
Děti se dostanou z ústavní péče do normální rodiny11879,73 %77,12 %  
osobně ne10,68 %0,65 %  
Lidi kteří nemůžou mít děti... 10,68 %0,65 %  
ne10,68 %0,65 %  
dítě do rodiny patří ne jak při pěstounské péči10,68 %0,65 %  
je to možnost jak po šesti holčičkách mít chlapečka :) (kamarádčina zkušenost, ne že by byli králíci, ale finančně i emocionálně a fyzicky si tolik dětí takříkajíc mohou dovolit a zvládají to perfektně) 10,68 %0,65 %  

Graf

9. Máte Vy osobně nebo někdo z Vašeho okolí zkušenost s adopcí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, někdo z mého okolí adoptoval6449,61 %41,83 %  
Ne, žádnou zkušenost nemám5945,74 %38,56 %  
Ano, já jsem adoptovaný/á43,1 %2,61 %  
Ano, já jsem adoptoval/a dítě21,55 %1,31 %  

Graf

10. Považujete adopci za vhodnou formu náhradní rodinné péče?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný8162,31 %52,94 %  
chvalitebný3829,23 %24,84 %  
dobrý75,38 %4,58 %  
dostatečný32,31 %1,96 %  
nedostatečný10,77 %0,65 %  

Graf

11. Je něco, co byste k tomuto tématu chtěli dodat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Adopce by měli být umožněny i stejnopohlavním párům

Adopce je výborná forma náhradní rodinné péče, pokud jsou náhradní rodiče opravdu dobře prolustrováni a nestanou se náhradními tyrany adoptovaných dětí.

Adopce je výborným řešení pro naplnění jak poslání rodiny, tak i cestou snížení počtu dětí vyrůstajících v ústavech. Nesmí být však zneužita, jak těmi, kteří se k adopci cizího dítěte hlásí, tak i těmi, kteří způsobují to, že děti končí v náhradní péči. Ještě důležitější než řešit adopci je vychovávat mladé k odpovědnému rodičovství a hlavně plození dětí

Adopci považuji za vhodnou pouze u dětí do určitého věku, cca do 3 let.

Ano

Bála bych se toho, že dítě bude mít traumata a pak bude mít návaly agrese apod a já ho nezvládnu - četla jsem to v mnoha knihách. Také bych se bála, že dítě bude úplně jiné než já a nebudeme si navzájem rozumět - např. inteligence, životní naladění.

Biologické vztahy nejsou důležité. Důležité je jaké jsme duše.

bohužel se z adopcí v ČR stává byznys - některým pěstounům jde jen o peníze

Hlavně ne jako v Norsku.. Tedy odebrání dítěte by měla být až poslední možnost..

hluboký respekt a obdiv k těm, kteří adoptovali dítě a vychovali z něj slušného a spokojeného člověka

je skvělé, že tato možnost existuje

Je tenká hranice při výběru náhradních rodičů. V současnosti může být problém najít vhodné, psychicky silné adepty, kteří svou novou roli zvládnou.

Je to dobré, každý má právo na rodinu a z dětí nejsou sirotci

jj

Jsem pro adopci homosexuálními páry. Myslím, že v této otázce má česká společnost co řešit.

Když chce někdo adoptovat dítě nebo být jenom pěstoun(někteří kvůli penězům) tak musíte jít na testy k psychologovi aby zjistily,že jste normální atd a že vám můžou dítě svěřit.Přitom kdo dítě nemůže mít by mu snesl doslova i modré z nebe.

mrzí mě, že jsou lidé nepřející a mají tendenci adoptovaným dětem říkat, že rodič, který je vychovává není jeho pravým rodičem.

myslím, že by mnohem více lidí mělo přemýšlet o adopci, i ty rodiny, co mají své děti

myslím, že pokud přijmeme do rodiny ještě malé miminko, je to v pořádku. Sice neovlivníme jaké bude v budoucnu, jaké bude mít rysy, povahu, charakter..ale určitě lepší než vzít starší dítě z dětského domova (co jsem tak slyšela, četla - některé děti se nedokáží adaptovat)

Myslím, že v ČR je celý proces adopce poměrně komplikovaný a doufám jen, že se děti dostávájí do dobrých rukou.

Ne

Ne

NE

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne.

nerušit Klokánky, neodebírat děti rodičům ze sociálně slabého prostředía podporovat tyto rodiny

Nic

otázka máte vlastní děti je nepřesná syn je adoptovaný - není tedy biologicky náš, ale pokud se mě ptáte jestli mám vlastní děti, tak mě to nutí odpovědět ANO, jelikož je prostě NÁŠ

Podporuji Adopci

Považuji pěstounskou péči za férovější vůči danému dítěti, protože mu přiznává možnost mít informace o svém biologickém původu. Pokud by bylo možno nechat na dítěti, aby se např. v 15 letech rozhodlo, jaké příjmení chce nadále mít, odmala by vědělo, že si ho rodiče vybrali, i když není jejich biologocký potomek, pak bych brala adopci jako nejlepší možnou volbu. U pěstounské péče mi vadí, že pěstouni nemohou dopřát dítěti dovolenou nebo výlet do zahraničí, i kdyby mu to mělo prospět např. zdravotně nebo třeba studijně.

Přála bych všem dětem, aby poznaly lásku a spokojené a šťastné dětství

stát by měl dát adaptérům peníze!

škoda,že příprava adopce trvá dlouho....

špatné vedení v domovech, děti jsou navždy poznamenané. Celý systém není optimální...

Ze by se v CR adopce mela zrychlit a umoznit neplodnym parum adoptovat mala miminka, ktera by se pak vyhnula stresujicimu pobytu v ustavu

že by měla být povolena adopce i homosexuálním párů a taky svobodným lidem (tam bych ale pečlivěji sledovala daného jedince, psycho-sociální aspekty, finance, zázemí), ale myslím, že i svobodná matka nebo otec mohou být stejně dobrý rodič jako pár a furt je lepší když má dítě svůj milující domov, než když vyrůstá v ústavní péči.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte vlastní děti?

  • odpověď ano:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-50 na otázku 1. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je vaše nejvyšší vzdělání?

3. Zajímal/a jste se někdy o průběh adopce?

4. Máte vlastní děti?

6. Co byste dělali, kdybyste nemohli mít vlastní děti?

7. Jak se díváte na osvojení? Byli byste schopní adoptovat?

8. Vidíte nějakou výhodu osvojení?

9. Máte Vy osobně nebo někdo z Vašeho okolí zkušenost s adopcí?

10. Považujete adopci za vhodnou formu náhradní rodinné péče?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je vaše nejvyšší vzdělání?

3. Zajímal/a jste se někdy o průběh adopce?

4. Máte vlastní děti?

6. Co byste dělali, kdybyste nemohli mít vlastní děti?

7. Jak se díváte na osvojení? Byli byste schopní adoptovat?

8. Vidíte nějakou výhodu osvojení?

9. Máte Vy osobně nebo někdo z Vašeho okolí zkušenost s adopcí?

10. Považujete adopci za vhodnou formu náhradní rodinné péče?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mádrová, L.Osvojení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://osvojeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.