Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Otazníky náhradní rodinné péče

Otazníky náhradní rodinné péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Mošnová
Šetření:17. 06. 2014 - 24. 06. 2014
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o pár minut Vašeho času k vyplnění dotazníku, který bude součástí mé bakalářské práce.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste již pojem „náhradní rodinná péče“ (osvojení, pěstounská péče, atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10298,08 %98,08 %  
ne21,92 %1,92 %  

Graf

2. V případě, že ne, zajímala by Vás tato problematika blíže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7673,08 %73,08 %  
ne2826,92 %26,92 %  

Graf

3. V případě zájmu byste čerpali z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet7168,27 %68,27 %  
odborné časopisy, publikace2625 %25 %  
propagační materiály43,85 %3,85 %  
televize32,88 %2,88 %  

Graf

4. Myslíte, že osvěta v této oblasti je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5653,85 %53,85 %  
nevím3735,58 %35,58 %  
ano1110,58 %10,58 %  

Graf

5. Informace podávané médii se mi zdají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkreslené3735,58 %35,58 %  
nevím, nedokáži posoudit3432,69 %32,69 %  
pravdivé ale nedostatečné2725,96 %25,96 %  
pravdivé65,77 %5,77 %  

Graf

6. Znáte ve svém okolí rodinu s dětmi osvojenými nebo v pěstounské péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6259,62 %59,62 %  
ne3735,58 %35,58 %  
nevím54,81 %4,81 %  

Graf

7. Z jakých důvodů jsou podle Vašeho názoru děti nejčastěji umisťovány v dětských centrech? (dříve kojenecké ústavy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná sociální situace v rodině (chudoba, různé druhy závislostí)6158,65 %58,65 %  
nezájem rodičů2322,12 %22,12 %  
zanedbávání, týrání1918,27 %18,27 %  
jiné (uveďte)………………………………10,96 %0,96 %  

Graf

8. Myslíte si, že dítě z „náhradní rodiny“ může později ve vývoji poznamenat jeho pobyt v ústavním zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7269,23 %69,23 %  
nevím2322,12 %22,12 %  
ne98,65 %8,65 %  

Graf

9. Slyšeli jste o institutu profesionální pěstounské péče na přechodnou dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5048,08 %48,08 %  
ne3432,69 %32,69 %  
něco jsem slyšel, ale nemám tušení o co jde2019,23 %19,23 %  

Graf

10. Jaký je Váš názor na pěstounskou péči na přechodnou dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím s výhradami5451,92 %51,92 %  
neschvaluji jí2322,12 %22,12 %  
je mi to jedno1716,35 %16,35 %  
souhlasím s ní, líbí se mi109,62 %9,62 %  

Graf

11. Myslíte si, že pro pěstounskou péči na dobu přechodnou má ČR dostatečné množství kvalitně proškolených pěstounů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5855,77 %55,77 %  
nevím4543,27 %43,27 %  
ano10,96 %0,96 %  

Graf

12. Máte představu kolik činí měsíční odměna pěstouna na přechodnou dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5552,88 %52,88 %  
8 000,--2221,15 %21,15 %  
12 000,--1413,46 %13,46 %  
20 000,--1312,5 %12,5 %  

Graf

13. Domníváte se, že lze tento institut zneužít lidmi, kteří se budou chtít pouze finančně obohatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5350,96 %50,96 %  
ne, tyto případy by měla odhalit povinná příprava a prověřování pěstounů4038,46 %38,46 %  
nevím1110,58 %10,58 %  

Graf

14. Může podle Vás institut pěstounské péče na dobu přechodnou zkomplikovat proces osvojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, dítě které naváže citovou vazbu na pěstouny bude při „odtržení“ znovu těžce psychicky poznamenané6562,5 %62,5 %  
nevím, nedokážu posoudit3129,81 %29,81 %  
ne, pro dítě je lepší navázat citovou vazbu co nejdříve, musí zde ale být větší prostor pro pozdější adaptaci dítěte na osvojitelkou rodinu87,69 %7,69 %  

Graf

15. Myslíte, že existují případy, kdy by bylo lépe umístit dítě na přechodnou dobu do neutrálního (ústavního) prostředí dříve než půjde k pěstounům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5754,81 %54,81 %  
nevím2725,96 %25,96 %  
ne2019,23 %19,23 %  

Graf

16. Pokud si myslíte, že ano, zaškrtněte volbu, která je Vám nejbližší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě dlouhodobě týrané3937,5 %37,5 %  
mám jiný názor (uveďte)…………………………………………..2120,19 %20,19 %  
novorozenec, který půjde za pár týdnů do osvojení2019,23 %19,23 %  
dítě s nepříznivým zdravotním stavem1413,46 %13,46 %  
dítě, kterému zemřeli rodiče109,62 %9,62 %  

Graf

17. Je pro obtížně umístitelné děti (např. výchovné problémy) lepší vystřídání většího počtu pěstounských rodin než pobyt v jednom ústavním zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, pocit zklamání z vlastního selhání psychiku dětí poznamená víc než ústav6865,38 %65,38 %  
ano, rodinné prostředí je rozhodně lepší1918,27 %18,27 %  
nevím1716,35 %16,35 %  

Graf

18. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 355048,08 %48,08 %  
36 – 593432,69 %32,69 %  
60 a více1312,5 %12,5 %  
do 20 let76,73 %6,73 %  

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8177,88 %77,88 %  
muž2322,12 %22,12 %  

Graf

20. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4543,27 %43,27 %  
vysokoškolské3331,73 %31,73 %  
vyučen/a1615,38 %15,38 %  
vyšší odborné54,81 %4,81 %  
základní54,81 %4,81 %  

Graf

21. Kraj

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský6663,46 %63,46 %  
Praha109,62 %9,62 %  
Jihočeský54,81 %4,81 %  
stredocesky43,85 %3,85 %  
moravskoslezský21,92 %1,92 %  
Středočeský kraj21,92 %1,92 %  
Plzeňský21,92 %1,92 %  
zlínský21,92 %1,92 %  
Příbram10,96 %0,96 %  
Olomoucký10,96 %0,96 %  
ostatní odpovědi střední čechy
středočeský,příbram
pard.
vysocina
Praga
středočeský kraj
Benešov
Ústecký
OL
98,65 %8,65 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Znáte ve svém okolí rodinu s dětmi osvojenými nebo v pěstounské péči?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 000,-- na otázku 12. Máte představu kolik činí měsíční odměna pěstouna na přechodnou dobu?

21. Kraj

  • odpověď Středočeský:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 60 a více na otázku 18. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste již pojem „náhradní rodinná péče“ (osvojení, pěstounská péče, atd.)?

2. V případě, že ne, zajímala by Vás tato problematika blíže?

3. V případě zájmu byste čerpali z:

4. Myslíte, že osvěta v této oblasti je dostatečná?

5. Informace podávané médii se mi zdají:

6. Znáte ve svém okolí rodinu s dětmi osvojenými nebo v pěstounské péči?

7. Z jakých důvodů jsou podle Vašeho názoru děti nejčastěji umisťovány v dětských centrech? (dříve kojenecké ústavy)

8. Myslíte si, že dítě z „náhradní rodiny“ může později ve vývoji poznamenat jeho pobyt v ústavním zařízení?

9. Slyšeli jste o institutu profesionální pěstounské péče na přechodnou dobu?

10. Jaký je Váš názor na pěstounskou péči na přechodnou dobu?

11. Myslíte si, že pro pěstounskou péči na dobu přechodnou má ČR dostatečné množství kvalitně proškolených pěstounů

12. Máte představu kolik činí měsíční odměna pěstouna na přechodnou dobu?

13. Domníváte se, že lze tento institut zneužít lidmi, kteří se budou chtít pouze finančně obohatit?

14. Může podle Vás institut pěstounské péče na dobu přechodnou zkomplikovat proces osvojení?

15. Myslíte, že existují případy, kdy by bylo lépe umístit dítě na přechodnou dobu do neutrálního (ústavního) prostředí dříve než půjde k pěstounům?

16. Pokud si myslíte, že ano, zaškrtněte volbu, která je Vám nejbližší:

17. Je pro obtížně umístitelné děti (např. výchovné problémy) lepší vystřídání většího počtu pěstounských rodin než pobyt v jednom ústavním zařízení?

18. Věk

19. Pohlaví

20. Dosažené vzdělání

21. Kraj

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste již pojem „náhradní rodinná péče“ (osvojení, pěstounská péče, atd.)?

2. V případě, že ne, zajímala by Vás tato problematika blíže?

3. V případě zájmu byste čerpali z:

4. Myslíte, že osvěta v této oblasti je dostatečná?

5. Informace podávané médii se mi zdají:

6. Znáte ve svém okolí rodinu s dětmi osvojenými nebo v pěstounské péči?

7. Z jakých důvodů jsou podle Vašeho názoru děti nejčastěji umisťovány v dětských centrech? (dříve kojenecké ústavy)

8. Myslíte si, že dítě z „náhradní rodiny“ může později ve vývoji poznamenat jeho pobyt v ústavním zařízení?

9. Slyšeli jste o institutu profesionální pěstounské péče na přechodnou dobu?

10. Jaký je Váš názor na pěstounskou péči na přechodnou dobu?

11. Myslíte si, že pro pěstounskou péči na dobu přechodnou má ČR dostatečné množství kvalitně proškolených pěstounů

12. Máte představu kolik činí měsíční odměna pěstouna na přechodnou dobu?

13. Domníváte se, že lze tento institut zneužít lidmi, kteří se budou chtít pouze finančně obohatit?

14. Může podle Vás institut pěstounské péče na dobu přechodnou zkomplikovat proces osvojení?

15. Myslíte, že existují případy, kdy by bylo lépe umístit dítě na přechodnou dobu do neutrálního (ústavního) prostředí dříve než půjde k pěstounům?

16. Pokud si myslíte, že ano, zaškrtněte volbu, která je Vám nejbližší:

17. Je pro obtížně umístitelné děti (např. výchovné problémy) lepší vystřídání většího počtu pěstounských rodin než pobyt v jednom ústavním zařízení?

18. Věk

19. Pohlaví

20. Dosažené vzdělání

21. Kraj

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mošnová, M.Otazníky náhradní rodinné péče (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://otazniky-nahradni-rodinne-pe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.