Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > OUTDOOR TRÉNINK V EU

OUTDOOR TRÉNINK V EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Sobotová
Šetření:01. 04. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovoluji si se na Vás obrátit s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma: Outdoor trénink – moderní způsob vzdělávání manažerů v EU. Dotazník obsahuje 8 uzavřených otázek a je zcela anonymní.

 

Za Vaši ochotu Vám předem děkuji.

 

S pozdravem a přáním příjemného dne,
Martina Sobotová, studentka Metropolitní univerzity
 


 

Odpovědi respondentů

1. OBOR PODNIKÁNÍ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodej, obchod a služby1625 %25 %  
Výroba a průmysl1421,88 %21,88 %  
Bankovnictví, finance a pojišťovnictví710,94 %10,94 %  
Logistika a doprava710,94 %10,94 %  
Farmacie a zdravotnictví69,38 %9,38 %  
Výzkum, věda a vzdělávání46,25 %6,25 %  
veřejná správa23,13 %3,13 %  
administrativa11,56 %1,56 %  
civilní bezpečnost, obranná řešení11,56 %1,56 %  
cirkev11,56 %1,56 %  
tělovýchova a sport11,56 %1,56 %  
nic11,56 %1,56 %  
LIdské zdroje11,56 %1,56 %  
IT11,56 %1,56 %  
jiný11,56 %1,56 %  

Graf

2. VELIKOST VAŠÍ SPOLEČNOSTI DLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velký podnik (více než 250 zaměstanců)2437,5 %37,5 %  
Střední podnik (méně než 250 zaměstnanců)2234,38 %34,38 %  
Malý podnik (méně než 50 zaměstnanců)914,06 %14,06 %  
Mikropodnik (méně než 10 zaměstnanců)914,06 %14,06 %  

Graf

3. VYUŽÍVÁ VAŠE SPOLEČNOST OUTDOOROVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE (při odpovědi ne, dále již nepokračujte)3757,81 %57,81 %  
ANO2742,19 %42,19 %  

Graf

4. Z JAKÝCH OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ ČERPÁTE?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Budování a rozvoj pracovních týmů - Teambulding2278,57 %34,38 %  
Trénink manažerských dovedností - Management Training1967,86 %29,69 %  
Akce na podporu týmového ducha - Teamspirit Events1139,29 %17,19 %  
Kurzy týmové práce - Teamwork Training1139,29 %17,19 %  
Rozvoj předpokladů k vůdcovství - Leadership Training1035,71 %15,63 %  
Hodnotící programy - Outdoor Assesment Center932,14 %14,06 %  

Graf

5. VAŠE OUTDOOROVÉ PROGRAMY JSOU URČENY PRO:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všichni dohromady1242,86 %18,75 %  
Top management828,57 %12,5 %  
Střední management310,71 %4,69 %  
Ostaní zaměstnanci27,14 %3,13 %  
členové určeného týmu včetně příslušných vedoucích13,57 %1,56 %  
Top i střední management13,57 %1,56 %  
Střední a top management společně13,57 %1,56 %  

Graf

6. OUTDOOROVÉ KURZY JSOU VE VAŠEM PODNIKU ORGANIZOVÁNY:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x ročně932,14 %14,06 %  
1x ročně725 %10,94 %  
méně než 1x ročně517,86 %7,81 %  
vícekrát než 1x ročně517,86 %7,81 %  
pro některé týmy 1x ročně, pro jiné delší časový i13,57 %1,56 %  
individuálně, některé 1xročně, jiné 1xza 2 roky13,57 %1,56 %  

Graf

7. JAKÁ JE OBVYKLÁ DÉLKA KURZU?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 dny1450 %21,88 %  
1 den a méně725 %10,94 %  
3 dny725 %10,94 %  
více13,57 %1,56 %  

Graf

8. ČERPÁ VAŠE SPOLEČNOST FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA TYTO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Z FONDŮ EU?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1657,14 %25 %  
ano1242,86 %18,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. VYUŽÍVÁ VAŠE SPOLEČNOST OUTDOOROVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ?

 • odpověď ANO:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Akce na podporu týmového ducha - Teamspirit Events na otázku 4. Z JAKÝCH OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ ČERPÁTE?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budování a rozvoj pracovních týmů - Teambulding na otázku 4. Z JAKÝCH OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ ČERPÁTE?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kurzy týmové práce - Teamwork Training na otázku 4. Z JAKÝCH OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ ČERPÁTE?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trénink manažerských dovedností - Management Training na otázku 4. Z JAKÝCH OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ ČERPÁTE?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 dny na otázku 7. JAKÁ JE OBVYKLÁ DÉLKA KURZU?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. ČERPÁ VAŠE SPOLEČNOST FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA TYTO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Z FONDŮ EU?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. ČERPÁ VAŠE SPOLEČNOST FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA TYTO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Z FONDŮ EU?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všichni dohromady na otázku 5. VAŠE OUTDOOROVÉ PROGRAMY JSOU URČENY PRO:

4. Z JAKÝCH OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ ČERPÁTE?

 • odpověď Budování a rozvoj pracovních týmů - Teambulding:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kurzy týmové práce - Teamwork Training na otázku 4. Z JAKÝCH OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ ČERPÁTE?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. OBOR PODNIKÁNÍ

2. VELIKOST VAŠÍ SPOLEČNOSTI DLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ

3. VYUŽÍVÁ VAŠE SPOLEČNOST OUTDOOROVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ?

4. Z JAKÝCH OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ ČERPÁTE?

5. VAŠE OUTDOOROVÉ PROGRAMY JSOU URČENY PRO:

7. JAKÁ JE OBVYKLÁ DÉLKA KURZU?

8. ČERPÁ VAŠE SPOLEČNOST FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA TYTO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Z FONDŮ EU?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. OBOR PODNIKÁNÍ

2. VELIKOST VAŠÍ SPOLEČNOSTI DLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ

3. VYUŽÍVÁ VAŠE SPOLEČNOST OUTDOOROVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ?

4. Z JAKÝCH OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ ČERPÁTE?

5. VAŠE OUTDOOROVÉ PROGRAMY JSOU URČENY PRO:

7. JAKÁ JE OBVYKLÁ DÉLKA KURZU?

8. ČERPÁ VAŠE SPOLEČNOST FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA TYTO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Z FONDŮ EU?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

 • nezjištěno (95,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sobotová, M.OUTDOOR TRÉNINK V EU (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://outdoor-trenink-v-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.