Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ověřování znalostí studentů během distanční výuky ve šk. r. 2020/21

Ověřování znalostí studentů během distanční výuky ve šk. r. 2020/21

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Šejnohová
Šetření:28. 04. 2021 - 31. 05. 2021
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílová skupina - dotazník vyplňují:   vyučující 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ - během nouzové distanční výuky

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

RNDr. Lenka Šejnohová Supová, Ph.D.    RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
PřF UHK Katedra biologie                       PřF Univerzita Karlova, Katedra učitel. a didaktiky biologie

Odpovědi respondentů

1. Vyučuji žáky/studenty (vyberte hlavní, příp. prosíme dotazník vyplnit 2 x)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ či vyšší gymnázium (odpovídající ročníky SŠ a to 1. - 4. roč.)753,85 %53,85 %  
323,08 %23,08 %  
2. st. ZŠ323,08 %23,08 %  

Graf

2. Znalosti na dálku se pokouším ověřovat :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ústně - prezenčně konzultace, video platforma aj. (vyberete-li pouze tuto variantu, vynechte ot. č. 3-91292,31 %92,31 %  
písemně969,23 %69,23 %  

Graf

3. Pro TVORBU TESTŮ na dálku aktuálně POUŽÍVÁM PŘEDEVŠÍM (jedna volba, ke které se vyjadřujete níže, příp. dotazník lze vyplnit 2 x) :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MS Teams975 %69,23 %  
Google216,67 %15,38 %  
zkouším ústně přes MS Teams18,33 %7,69 %  

Graf

4. S vybranou platformou v bodě 3) jsem spokojen/a - oznámkujte jako ve škole :

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2541,67 %38,46 %  
3433,33 %30,77 %  
4216,67 %15,38 %  
118,33 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.6
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.49
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:2.5
Modus:2

Graf

5. Jaká UŽIVATELSKÁ KRITÉRIA (vlastnosti Vámi vybrané platformy pro tvorbu testů) byla důležitá pro Váš výběr ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
jednoduché ovládání1.4170.576
bezplatné užívání (free verze)1.50.417
přístup studentů bez registrace1.1671.139
minimální technická omezení (funguje na telefonech, ve více prohlížečích, "nepadá")0.8331.306
IT podpora (není potřeba nebo se mám na koho obrátit a získám rychlou pomoc)11.333
multifunkčnost (spojení s vyvěšením prezentací, videohovory aj.)0.9171.41
možnost jejího využití také po návratu do škol (také v prezenční výuce)0.6671.556

Graf

6. Jaká PEDAGOGICKÁ KRITÉRIA (vlastnosti Vámi vybrané platformy pro tvorbu testů) byla důležitá pro Váš výběr ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
jednoduché sestavování a vyhodnocování testů1.6670.389
přeskupování otázek (např. 20) = každý student má otázky v jiném pořadí1.251.354
vytvoření velkého souboru otázek (např. 100), ze kterého automat náhodě vybere = každý student má unikátní test např. o 20 ti otázkách0.4172.243
evidence a archivace testů1.5830.243
statistiky testů1.1670.972
omezení délky trvání testu0.9171.576

Graf

7. Napadá Vás DALŠÍ KRITÉRIUM - vlastnost platformy/programu, které hrálo roli ve Vašem výběru ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bylo vybráno školou

Okamžité vyhodnocení testů, které vidí jak studenti, tak i učitelé.

8. Kdo byl hlavní hybatel pro Váš výběr platformy pro tvorbu testů ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
já sama/sám975 %69,23 %  
vedení školy650 %46,15 %  
kolega/yně, která měl/a s doporučeným dobré zkušenosti18,33 %7,69 %  
online diskuzní skupiny (FB apod.)18,33 %7,69 %  

Graf

9. Školou/mnou vybraná platforma pro tvorbu testování/zkoušení lze obejít podváděním.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím433,33 %30,77 %  
souhlasím325 %23,08 %  
nevím216,67 %15,38 %  
spíše nesouhlasím216,67 %15,38 %  
nesouhlasím18,33 %7,69 %  

Graf

10. Při návratu do škol jsem nucen/a zařadit vyšší frekvenci zkoušení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím538,46 %38,46 %  
spíše nesouhlasím323,08 %23,08 %  
nevím215,38 %15,38 %  
souhlasím215,38 %15,38 %  
spíše souhlasím17,69 %7,69 %  

Graf

11. Jak dlouho působíte v ZŠ/SŠ/VŠ praxi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 20 let646,15 %46,15 %  
do 5 let (vč.)430,77 %30,77 %  
do 10 let (vč.)323,08 %23,08 %  

Graf

12. Jaký obor na dané škole vyučujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
český a cizí jazyk538,46 %38,46 %  
jiný přírodovědný - fyzika, chemie, zeměpis/geografie430,77 %30,77 %  
biologie (vč. odborných předmětů, příp. ekologie, výchova ke zdraví)323,08 %23,08 %  
matematika a její aplikace nebo informatika323,08 %23,08 %  
dějepis, výchova k občanství215,38 %15,38 %  
vše co je nutné a snad umím17,69 %7,69 %  
ekonomika17,69 %7,69 %  
co je potřeba17,69 %7,69 %  
pedagogika vč. didaktiky17,69 %7,69 %  
předměty spec ped péče, svět práce17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šejnohová, L.Ověřování znalostí studentů během distanční výuky ve šk. r. 2020/21 (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://overovani-znalosti-studentu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.