Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ovládání a projevy emocí

Ovládání a projevy emocí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Ouhel
Šetření:27. 10. 2010 - 31. 10. 2010
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem našeho dotazníku je zjistit jak lidé (rozdělení dle pohlaví a věkových skupin) reagují na projevy emocí, do jaké míry své emoce ovládají či naopak, a jaké jsou možnosti emoce ovládat.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Odpovědi jsou anonymní.

Prosíme, vyplňujte podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsem mužotázka č. 2, Jsem ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem žena6070,59 %70,59 %  
Jsem muž2529,41 %29,41 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-255767,06 %67,06 %  
26-351315,29 %15,29 %  
15-18910,59 %10,59 %  
46 a starší33,53 %3,53 %  
36-4533,53 %3,53 %  

Graf

3. Jak byste ohodnotili svou schopnost ovládat projevy emocí (1-zcela ovládám, 5-neumím ovládat)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24451,76 %51,76 %  
32529,41 %29,41 %  
41214,12 %14,12 %  
522,35 %2,35 %  
122,35 %2,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.58
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.51
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Kterou z těchto emocí považujete za nejhůře ovladatelnou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hněv3440 %40 %  
Smutek1922,35 %22,35 %  
Znechucení1214,12 %14,12 %  
Strach78,24 %8,24 %  
Očekávání44,71 %4,71 %  
Překvapení44,71 %4,71 %  
Důvěra33,53 %3,53 %  
Radost22,35 %2,35 %  

Graf

5. Vadí vám, když lidé va vašem okolí výrazně projevují svoje emoce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží o jakou emoci se jedná (hněv, radost, ...)3945,88 %45,88 %  
Záleži na vztahu k dané odobě2529,41 %29,41 %  
Záleží na mé vlastní náladě1011,76 %11,76 %  
Nevadí mi to78,24 %8,24 %  
Vadí mi to44,71 %4,71 %  

Graf

6. Myslíte si, že jste empatičtí (=máte schopnost vcítit se do pocitů a situací druhých)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6880 %80 %  
nevím1214,12 %14,12 %  
ne55,88 %5,88 %  

Graf

7. Je podle vás možné naučit se ovládat své emoce, jaký k tomu máte postoj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - dokáži to3541,18 %41,18 %  
ano - chtél bych to umět3136,47 %36,47 %  
ano - nepovažuji to za potřebné1416,47 %16,47 %  
nevím22,35 %2,35 %  
ne - nepovažuji to za potřebné22,35 %2,35 %  
ne - ale chtěl bych to umět11,18 %1,18 %  

Graf

8. Dokáži racionálně uvažovat i pod velkým tlakem emocí...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4148,24 %48,24 %  
spíše nesouhlasím2023,53 %23,53 %  
souhlasím1416,47 %16,47 %  
nevím89,41 %9,41 %  
nesouhlasím22,35 %2,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie patříte

3. Jak byste ohodnotili svou schopnost ovládat projevy emocí (1-zcela ovládám, 5-neumím ovládat)

4. Kterou z těchto emocí považujete za nejhůře ovladatelnou

5. Vadí vám, když lidé va vašem okolí výrazně projevují svoje emoce

6. Myslíte si, že jste empatičtí (=máte schopnost vcítit se do pocitů a situací druhých)

7. Je podle vás možné naučit se ovládat své emoce, jaký k tomu máte postoj

8. Dokáži racionálně uvažovat i pod velkým tlakem emocí...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie patříte

3. Jak byste ohodnotili svou schopnost ovládat projevy emocí (1-zcela ovládám, 5-neumím ovládat)

4. Kterou z těchto emocí považujete za nejhůře ovladatelnou

5. Vadí vám, když lidé va vašem okolí výrazně projevují svoje emoce

6. Myslíte si, že jste empatičtí (=máte schopnost vcítit se do pocitů a situací druhých)

7. Je podle vás možné naučit se ovládat své emoce, jaký k tomu máte postoj

8. Dokáži racionálně uvažovat i pod velkým tlakem emocí...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ouhel, R.Ovládání a projevy emocí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ovladani-a-projevy-emoci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.