Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ovládání a projevy emocí

Ovládání a projevy emocí

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Ouhel
Šetření:27. 10. 2010 - 31. 10. 2010
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem našeho dotazníku je zjistit jak lidé (rozdělení dle pohlaví a věkových skupin) reagují na projevy emocí, do jaké míry své emoce ovládají či naopak, a jaké jsou možnosti emoce ovládat.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Odpovědi jsou anonymní.

Prosíme, vyplňujte podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsem mužotázka č. 2, Jsem ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem žena6070,59 %70,59 %  
Jsem muž2529,41 %29,41 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-255767,06 %67,06 %  
26-351315,29 %15,29 %  
15-18910,59 %10,59 %  
46 a starší33,53 %3,53 %  
36-4533,53 %3,53 %  

Graf

3. Jak byste ohodnotili svou schopnost ovládat projevy emocí (1-zcela ovládám, 5-neumím ovládat)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24451,76 %51,76 %  
32529,41 %29,41 %  
41214,12 %14,12 %  
522,35 %2,35 %  
122,35 %2,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.58
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.51
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Kterou z těchto emocí považujete za nejhůře ovladatelnou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hněv3440 %40 %  
Smutek1922,35 %22,35 %  
Znechucení1214,12 %14,12 %  
Strach78,24 %8,24 %  
Očekávání44,71 %4,71 %  
Překvapení44,71 %4,71 %  
Důvěra33,53 %3,53 %  
Radost22,35 %2,35 %  

Graf

5. Vadí vám, když lidé va vašem okolí výrazně projevují svoje emoce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží o jakou emoci se jedná (hněv, radost, ...)3945,88 %45,88 %  
Záleži na vztahu k dané odobě2529,41 %29,41 %  
Záleží na mé vlastní náladě1011,76 %11,76 %  
Nevadí mi to78,24 %8,24 %  
Vadí mi to44,71 %4,71 %  

Graf

6. Myslíte si, že jste empatičtí (=máte schopnost vcítit se do pocitů a situací druhých)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6880 %80 %  
nevím1214,12 %14,12 %  
ne55,88 %5,88 %  

Graf

7. Je podle vás možné naučit se ovládat své emoce, jaký k tomu máte postoj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - dokáži to3541,18 %41,18 %  
ano - chtél bych to umět3136,47 %36,47 %  
ano - nepovažuji to za potřebné1416,47 %16,47 %  
nevím22,35 %2,35 %  
ne - nepovažuji to za potřebné22,35 %2,35 %  
ne - ale chtěl bych to umět11,18 %1,18 %  

Graf

8. Dokáži racionálně uvažovat i pod velkým tlakem emocí...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4148,24 %48,24 %  
spíše nesouhlasím2023,53 %23,53 %  
souhlasím1416,47 %16,47 %  
nevím89,41 %9,41 %  
nesouhlasím22,35 %2,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie patříte

3. Jak byste ohodnotili svou schopnost ovládat projevy emocí (1-zcela ovládám, 5-neumím ovládat)

4. Kterou z těchto emocí považujete za nejhůře ovladatelnou

5. Vadí vám, když lidé va vašem okolí výrazně projevují svoje emoce

6. Myslíte si, že jste empatičtí (=máte schopnost vcítit se do pocitů a situací druhých)

7. Je podle vás možné naučit se ovládat své emoce, jaký k tomu máte postoj

8. Dokáži racionálně uvažovat i pod velkým tlakem emocí...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie patříte

3. Jak byste ohodnotili svou schopnost ovládat projevy emocí (1-zcela ovládám, 5-neumím ovládat)

4. Kterou z těchto emocí považujete za nejhůře ovladatelnou

5. Vadí vám, když lidé va vašem okolí výrazně projevují svoje emoce

6. Myslíte si, že jste empatičtí (=máte schopnost vcítit se do pocitů a situací druhých)

7. Je podle vás možné naučit se ovládat své emoce, jaký k tomu máte postoj

8. Dokáži racionálně uvažovat i pod velkým tlakem emocí...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ouhel, R.Ovládání a projevy emocí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ovladani-a-projevy-emoci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.