Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ovlivnění jedince skupinou

Ovlivnění jedince skupinou

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Fox
Šetření:19. 04. 2011 - 28. 04. 2011
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Necháte se lehce ovlivnit nebo máte vlastní názor a toho se držíte? V tomto datazníku bych rád zjistil, jak na tom vlastně populace je. Vyplňujte prosím pravdivě, díky.

Odpovědi respondentů

1. Patříte do nějaké skupiny (kromě rodiny a třídního nebo pracovního kolektivu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6171,76 %71,76 %  
Ne2428,24 %28,24 %  

Graf

2. Proč jste do skupiny vstoupil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejné názory3659,02 %42,35 %  
Jiné2236,07 %25,88 %  
Nechci být outsider23,28 %2,35 %  
Vliv11,64 %1,18 %  

Graf

3. Jak velký vliv na vás skupina má?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední2947,54 %34,12 %  
Malý1626,23 %18,82 %  
Žádný1118,03 %12,94 %  
Velký58,2 %5,88 %  

Graf

4. Proč ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod1250 %14,12 %  
Neumím se začlenit729,17 %8,24 %  
V blízkosti není žádná skupina s podobnými názory520,83 %5,88 %  

Graf

5. Jste ochotni změnit své názory nebo hodnoty kvůli zapadnutí do skupiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7790,59 %90,59 %  
Ano89,41 %9,41 %  

Graf

6. Do jakého typu skupiny patříte (kromě rodiny a třídního nebo pracovního kolektivu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelé6576,47 %76,47 %  
Zájmové sdružení2832,94 %32,94 %  
Jiné1315,29 %15,29 %  
Žádné78,24 %8,24 %  

Graf

7. Která skupina nejvíce ovlivňuje váš žebříček hodnot?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina4957,65 %57,65 %  
Přátelé2124,71 %24,71 %  
Jiná1011,76 %11,76 %  
Zájmové sdružení55,88 %5,88 %  

Graf

8. Je pro vás důležité někam patřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průmerně2934,12 %34,12 %  
Ano, velmi2934,12 %34,12 %  
Ani ne1821,18 %21,18 %  
Jsem samotář910,59 %10,59 %  

Graf

9. Jste spíše typ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy4957,65 %57,65 %  
Přizpůsobivý2124,71 %24,71 %  
Autoritativní1517,65 %17,65 %  

Graf

10. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7284,71 %84,71 %  
Muž1315,29 %15,29 %  

Graf

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-255362,35 %62,35 %  
16-181517,65 %17,65 %  
26+1416,47 %16,47 %  
0-1533,53 %3,53 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4451,76 %51,76 %  
Základní1922,35 %22,35 %  
Vysoké1720 %20 %  
SŠ bez maturity55,88 %5,88 %  

Graf

13. Z jaké jste rodiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplná6677,65 %77,65 %  
Neúplná1922,35 %22,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Patříte do nějaké skupiny (kromě rodiny a třídního nebo pracovního kolektivu)?

  • odpověď Ne:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 4. Proč ne?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď Základní:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-18 na otázku 11. Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Patříte do nějaké skupiny (kromě rodiny a třídního nebo pracovního kolektivu)?

2. Proč jste do skupiny vstoupil/a?

3. Jak velký vliv na vás skupina má?

4. Proč ne?

5. Jste ochotni změnit své názory nebo hodnoty kvůli zapadnutí do skupiny?

6. Do jakého typu skupiny patříte (kromě rodiny a třídního nebo pracovního kolektivu)?

7. Která skupina nejvíce ovlivňuje váš žebříček hodnot?

8. Je pro vás důležité někam patřit?

9. Jste spíše typ

10. Vaše pohlaví?

11. Váš věk?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Z jaké jste rodiny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Patříte do nějaké skupiny (kromě rodiny a třídního nebo pracovního kolektivu)?

2. Proč jste do skupiny vstoupil/a?

3. Jak velký vliv na vás skupina má?

4. Proč ne?

5. Jste ochotni změnit své názory nebo hodnoty kvůli zapadnutí do skupiny?

6. Do jakého typu skupiny patříte (kromě rodiny a třídního nebo pracovního kolektivu)?

7. Která skupina nejvíce ovlivňuje váš žebříček hodnot?

8. Je pro vás důležité někam patřit?

9. Jste spíše typ

10. Vaše pohlaví?

11. Váš věk?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Z jaké jste rodiny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fox, F.Ovlivnění jedince skupinou (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ovlivneni-jedince-skupinou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.