Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ovlivnění náboženství v ČR za komunistického režimu

Ovlivnění náboženství v ČR za komunistického režimu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Chvojková
Šetření:20. 01. 2021 - 03. 02. 2021
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Téma dotazníku je ovlivnění náboženství v ČR za komunistického režimu

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3551,47 %51,47 %  
Muž3348,53 %48,53 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-45 let3044,12 %44,12 %  
15-26 let2333,82 %33,82 %  
46-64 let1319,12 %19,12 %  
65+22,94 %2,94 %  

Graf

3. Považujete se za věřícího člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špíše ne3551,47 %51,47 %  
Spíše ano3348,53 %48,53 %  

Graf

4. Byli jste v dětství vedeni spíše k tradiční víře nebo živé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl/a jsem veden/a vůbec k víře4058,82 %58,82 %  
Spíše tradiční víra (základní informace o věcech víry)1826,47 %26,47 %  
Spíše živá víra (aktivní podílení na chodu církve)1014,71 %14,71 %  

Graf

5. Vychováváte ve víře své děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám děti3855,88 %55,88 %  
Ne2232,35 %32,35 %  
Ano811,76 %11,76 %  

Graf

6. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby věřily srdcem, brali Boha vážně, věděly, že bez něj to nejde

ano, má k dispozici informace, podílí se na rodinném životě, který je naším náboženstvím ovlivněn, vnímá mé náboženské přesvědčení

Jdu jim příkladem svým životem - v neděli chodím na bohoslužby, v adventu, o Vánocích a Velikonocích dodržujeme tradiční zvyky... vysvětluju funkci adventního věnce, kalendáře, jesličky, na Vánoce obcházíme kostely a díváme se na betlémy ale nikomu nic nenutím ani manželovi ani dětem, modlím se o samotě a neotravuju svou rodinu, víra je pro mě ryze intimní záležitost mezi mnou a Bohem

Manžel je aktivní katolík a vede tak i naše děti.

Modlitby a děkování před jídlem, čtení příběhů z dětské Bible, společná účast na bohoslužbách (popř. děti v "nedělní škole" s ostatními dětmi ze sboru), vyprávění příběhů a vlastních zkušeností s tím, co Bůh dělá, volné setkávání s dalšími křesťany a jejich dětmi.

německá odpověď na otázku jajn (ani ano, ani ne)

Pokouším se pojmout mě předanou,trochu zkostnatělou formu, jinak a živěji.

7. Zaujímá náboženství ve vašem životě důležitou roli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4160,29 %60,29 %  
Ano2739,71 %39,71 %  

Graf

8. Jaké náboženství je Vám nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Křesťanství3754,41 %54,41 %  
Žádné2232,35 %32,35 %  
Buddhismus34,41 %4,41 %  
Výchovou přirozeně křesťanství, zásadami také buddhismus; upřímně ovšem na světová náboženství nahlížím jako na různé interpretace totožného11,47 %1,47 %  
v dětství a mládí jsem byla katolička, později jsem konvertovala k novopohanství11,47 %1,47 %  
Hinduismus11,47 %1,47 %  
Křesťanství a Buddhismus, ale nejvíc asi původní Pohanství11,47 %1,47 %  
animismus11,47 %1,47 %  
Moje náboženství je osobní, zavedené mnou pro mne. Vychází ze severské, keltské,...a další mytologie, ze spojení s přírodou.11,47 %1,47 %  

Graf

9. Chodíte do kostela nebo církevních institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechodím3652,94 %52,94 %  
Jen o svátcích1420,59 %20,59 %  
víckrát než 3x do měsíce1420,59 %20,59 %  
1-2x do měsíce45,88 %5,88 %  

Graf

10. Je ve Vaší rodině někdo věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4160,29 %60,29 %  
Ne2739,71 %39,71 %  

Graf

11. Zaujímá, podle vás, víra ve 21. století stále podstatnou roli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4566,18 %66,18 %  
Ne1319,12 %19,12 %  
Nevím1014,71 %14,71 %  

Graf

12. Čím, je dle Vašeho názoru, způsoben úpadek víry v České republice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Atraktivnější konkurence. Kde se něco vyžaduje, tam to není pro mnohé populární.

b

celkovým úpadkem morálky

Církevnictvím, licoměrností jak duchovních, tak věřících (což není zrovna dobrým příkladem živé víry), konzumním způsobem života, svůj vliv má i neochota duchovních skutečně věřící vést, nepracují s jejich reálnou náboženskou zkušeností.

Česká republika je ateistický stát

Dlouhodobá rekatolizace (katolicismus = Habsburkové), po 2. sv. válce viděli komunisté ve víře a její organizaci příliš silnou konkurenci. Bůh může být jen jeden a oni si zbožštili Stalina / Lenina apod.

Dlouhodobým protináboženským naladěním společnosti

Doba jde kupredu

dogmatickým postojem věřících

Dostatečným vzděláním.

hamižnost katolické církve, restituce církevního majetku, církev si usurpuje názor že ona jedniná má pravdu a všemu rozumí

hamižností církví

historické náboženské spory - nejednotnost úpadek v morálce, připnutí se na život zde na Zemi - snaha si život za každou cenu užít materialismus

Historickým vývojem.

Historií a povahou národa

chováním a vystupováním církve, která odrazuje lidi, přerušenou tradicí výchovy k víře

chováním představitelů církve, řešení sporů ( T..Halík) na veřejnosti, napadníní představitelů mezi sebou,.....a z toho vyplývající nedůvěryhodnost

Je tu mix lidí. Doba je úplně jinde než byla dříve a rodiče už nemají takový respekt od svých dětí

komunismus ! fašismus a jiné formy ismus

Komunismus, nedůvěra k institucím

Komunistický režim a jeho potírání víry na tom samozřejmě má svůj podíl, ale je v tom i obecná nedůvěra k církvi pocházející již z dob habsburské vlády. Navíc, úpadek víry je obecný jev probíhající ve většině rozvinutých zemí, mladá generace je dnes z velké části ateistická ve většině evropských zemí.

Lidé myslí racionálně.

Lidi mysli

Lidí neznají, příp. nechtějí znát Boha a ti, kdo Ho znají, Ho často neposlouchají

Lidmi

Lidská mysl je zaměstnána prací a povinnostmi.

Lidskou blbostí

Množstvím konkurenčních podnětů, chováním některých církevních představitelů (např. při církevních restitucích)...

moderní doba

Naopak si myslím, že se lidi začínají k víře vracet.

Národní obrození (důrazem na protestantskou tradici vyzývalo k odklonu od katolické církve, ale do nově založených církví většina lidí nevstoupila), komunismus (viz další otázka), neschopnost církví (neaktuálnost, pokrytectví), moderní humanismus (v centru je člověk a nikoli Bůh),...

naturelem - češi jsou smějící se bestie

Necítím úpadek víry. Etatismus, víra v nadpřirozený a všespásný stát je tu poměrně silná.

Nedokáže se přiblížit mladé generaci a řešit aktuální témata doby.

Nemyslím si, že církev je v úpadku.Zalezi hodně na knězi a tom, co může církev nabídnout, jak je otevřená.

netuším

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

nevím, je to každého věc ...

nevím, úpadek víry nevnímám, nejsem věřící a nepohybuji se v komunitě věřících.

Nevím.

Nutně komunistickým režimem, ale těm zřejmě není jediným důvodem

Obecnou nepopularitou křesťanství, které od člověka vyžaduje jisté oběti. V dnešní době chceme spíš brát než dávat. Také si většina lidí při slově CÍRKEV vybaví tři babičky sedící v rozbořeném kostele nebo křižácké války a nevidí dnešní živou církev.

Podle mě neupadá víra jako taková spíš její institucionizovaná podoba.

Potíráním víry za doby totality. Naše společnost zažila obrovský mravní úpadek

pozůstatek strachu z dob komunismu, příliš možností, negativní zkušenosti s katolickou církví

Předchozí totalitní vládou

přechodem k modernímu stylu života

Přílišné rozvolění všeho

Řekl bych, že v ČR upadá především tradiční křesťanská víra, tj. klesá počet lidí hlásících se k tradičním lidovým křesťanským církvím (Římskokatolická, Československá husitská,...), jakož upadá i počet pravidelných návštěvníků jejich bohoslužeb. Jedním z důvodů je, že víra části členů těchto církví byla jen formální/tradiční/mrtvá a nedokázali ji (popř. ani necítili důležitost) ji předat svým dětem. I pokud ji formálně předali, těžko taková víra obstojí v konkurenci možností, které nabízí dnešní svět (nekřesťanská náboženství, různé východní filosofie, bezbřehé užívání si života,...). Naproti tomu, nepozoruji úpadek víry v živých křesťanských církvích, tj. tam, kde středem sboru/farnosti je skutečně Kristus (a nikoliv oltář, tradice, farář/kazatel,...). Zde se rodičům daří svou víru předávat dětem (i když je to dnes možná obtížnější, než kdy dříve) a přicházejí sem i původně nevěřící lidé "z venku". A pokud se týká víry v něco nadpřirozeného obecně, tak ta v ČR v úpadku, podle mého názoru, vůbec není. Naopak, je tak bujná, košatá a různorodá, jako pravděpodobně nikdy dříve. Je to dáno svobodou, uvolněností a obrovskou dostupností informací. Člověk je tvor náboženský (ať si to chce přiznat nebo ne), je stvořen pro vztah s Bohem, a pokud tuto potřebu nenaplňuje v tradičních církvích (křesťanských i nekřesťanských, živých i méně živých) hledá jinde.

Spousta důvodů, společnost a reakce na komunistickou a postkomunistickou éru.

stejně jako na celém světě, lepší vzdělání, věděcký a technologický vývoj, větší informovanost, dostupnost různých světonázorů a celospolečenské změny

Svoboda

Svoji nelogičností

To nevím, o problematiku se moc nezajímám.

Tradice husitského národa, vliv katolicismu v XVII. až XVII. století a nenažranost katolické církve.

Už od vzniku Československa tu byly střety státu a církve (Marmaggiho aféra). Poté hodně udělaly represe minulého režimu. V současné době dle mého žádný úpadek nenastává, spíše naopak.

V jednadvacátém století lze očekávat, že v (relativně) civilizovaném státě nebude hrát zásadní roli knížka napsaná dobytek obětujícími divochy z doby bronzové. Racionálně uvažující jedinec nebude podporovat organizaci založenou na zcela nepodložné víře ve vyšší bytost, obzvláště s přihlédnutím k její kriminální a neetické historii.

Víra v české republice neupadá. Mnoho Čechů v něco věří. To co upadá je katolická církev. Samotné vystupování církve vůči mladým lidem a lidem, kteří se s vírou nesetkali. Neschopnost dialogu. Odtržení kněží od reality. Samoné porušování morálních zásad věřících lidí .

Vliv komunistického režimu, lidé to tolik nepotřebují

Vnucováním autority, hierarchie se pletou kdo je bůh a kdo farář, imám, kněz...

Výchovou generace bez víry

vývoj společnosti

zastaralý způsob

13. Proč byl, podle Vás, postoj komunistického režimu vůči náboženství nepřátelský?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

1948 byli ještě kněží autority, které ohrožovaly svou vzdělanosti vznik autority plebsu

báli se o svou moc

c

Církev měla jiný názor, který se komunistům nehodil. Že existuje něco většího a přesahujícího naše chápání. Že na prvním místě není komunismus.

Církev nebyla příznivcem nových poměru, účastnila se odboje proti němu, usurpovala si právo na jedinou pravdu

církev ovládala věřící a nebylo žádoucí ...

Církev vždy shromažďovala peníze a majetek, to se komunistům a jejich ideologii moc nehodilo.

Dávalo lidem naději a svobodu.

Dva kohouti na jednom smetišti - náboženství i komunismus chtěly být hlavní a jedinou silou, která ovládá smýšlení a jednání člověka.

Ideologické důvody

Je to organizace

Jednalo se o konkurenci

Komunismus i náboženství jsou víceméně systémy víry, takže konkurence

Komunismus netoleruje jiné názory než ty své, ideologické

Komunismus vyžaduje od svých vyznavačů to samé, co náboženská víra: slepou oddanost nelogické a proti lidské přirozenosti jdoucí ideji, které utlačuje své vyznavače. Bolševici si správně odvodili, že v mozku osoby náchylné tomuto uvažování není místo pro dvě, protichůdné ideologie tohoto typu.

Komunisté jsou ateisté.

komunisti chtěli, aby lidí věřili jim a jejich ideologii a spoléhali se jen na ně. chtěli také rozbít jakékoliv komunity, které nebyly pod kontrolou strany.

Komunistický režim nebyl vůči náboženství nepřátelský, to tvrdí jen současní fanatičtí nepřátelé všeho v čem vidí cokoliv komunistického, pouze vzal církvím a to hlavně katolické, neprávem získané majetky z doby pobělohorské a důsledně oddělil náboženství od škol.

komunistický režim se sám stavěl do pozice náboženství a jinou víru netoleroval, stejně jako jiné názory

konflikt ideologií. Komunismus se snažil lidem vštípit vlasní ideologii místo křesťanství.

Konkurence

Konkurence.

konkurenční ideologie

Nabízel lepší budoucnost

Náboženství ovlivňuje smýšlení lidí. A to se nehodilo.

náboženství se neslučuje s komunistickou ideologií, ani socialistickou ideologií - předpokládám, že se ptáte na postoj "socialistického režimu" - komunistický režim na zdejším území nikdy nebyl

Náboženství spojuje, komunisté chtěli rozdělovat - vzali lidem naději a dopřáli nám závist.

Náboženství vyžaduje loajalitu, která konkurovala loajalitě vůči režimu

Nebyl, byl spravedlivý.

nemám o tomto tématu dostatek znalostí

Netuším proč bylo náboženství zakázané, však nic špatného nedělalo

Netuším, nezažila jsem komunismus.

nevím

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Jediné co mne teď v rychlosti napadlo, tak je myšlenka, že cílem komunismu je, aby se všichni měli stejně dobře, zatímco hlavní myšlenka náboženství je a teď mluvím konkrétně o křesťanství, že na zemi bys měl trpět a máš se dobře až po smrti.

odporoval komunistickým idejím

osobně jsem se s tím nesetkala

pravděpodobně se jim to nehodilo k ideologii

Protože "Kde je Duch Boží, tam je svoboda" a pravděpodobně se svobody bál, neboť svobodné lidí nelze moc ovládat a používat k lidmi vytvořeným cílům

Protože by víra narušovala jeho doktrínu.

Protože ho chtěl nahradit vírou v sebe sama.

Protože je považoval za nesmyslný přežitek minulosti.

Protože křesťanské víry nejsou v souladu s komunistickým přesvědčením

protože náboženství je opium lidstva

Protože náboženství nepodporovalo komunistickou ideologii, nehodilo se do propagandy

Protože ovlivňovalo lidi a to se jim nelíbilo, chtěli mít veškerou moc pro sebe.

Protože preferuje lásku k bližnímu a to se kumunistom moc nehodilo

Protože stát chtěl mít vše pod svou kontrolou. Autonomní církve by toto neumožňovaly a mohlo by to pro režim být nebezpečné.

Protože utvářelo názorovou protiváhu, učilo lidi samostatně přemýšlet, mělo jiný morální kodex, činilo lidi vnitřně svobodnými a jejich přesvědčení stálo nad imperativy daného režimu.

Představa, že jedinec je věčný, je v zásadním rozporu s doktrínou komunistických režimů, že jedince lze obětovat pro blaho společnosti. Vnitřně svobodní jedinci nemohou být snadno ovládáni a bez ovládání občanů nelze realizovat komunistické ideje. Nelze sloužit dvěma pánům, Bohu a straně.

Režim byl proti všem formám slučování občanů, které nebyly pod taktovkou státu.

se podívejte na historii, organizované náboženství jakéhokoliv směru je o ovládání lidí a jejich peněz. hnus

Snad aby ze strany církve nedošlo k nějakému převzetí moci nad státem.

Tento negativní postoj formuloval již "zakladatel" komunismu Marx, víra je v rozporu s čistě materialistickým smýšlením komunistů.

Tezko rict

Těžko říct, ale komunistická ideologie je materialistická, takže náboženství odmítá z principu, Bůh pro ně představuje nadpřirozenou bytost, jejíž existence podle nich není materiálně prokazatelná.

To se dá asi lépe vyčíst z archivů KSČ. Víra vede člověka často k nemateriálním hodnotám. Komunismus jako jedna z nejmateriálnějších ideologií se s ním prostě moc snášet nemůže.

to se nedá napsat do jedné řádky, ale hlavní důvod je, že se víra Komančů - Marxismus Leninismus nesnášela s logikou víry křesťanství.

Víra především křesťanská klade důraz na morální a etické hodnoty, které naopak komunistický režim potlačoval.

Viz odpověď 12)

Vliv náboženství na velký okruh lidí

Vycítil sílu konkurenční ideologie.

vyplývá to z marxistické ideologie - materialismus katolická církev odsuzovala/odsuzuje tuto ideologie katolická církev vlastnila majetek - kapitalismus

Za vlády Stalina, nebylo potřeba "jiného" Boha

14. Měl někdo ve Vaší rodině postih za to, že za komunistického režimu navštěvoval církevní instituce a byl věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2232,35 %32,35 %  
Ano1826,47 %26,47 %  
Nevím1725 %25 %  
Nikdo věřící nebyl1116,18 %16,18 %  

Graf

15. Pokud ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Děti měly přísnější vojnu a nesměly dále studovat.

Máma i strejda měli problémy v práci.

maminka - žádný postih, přestože pravidelně chodila do kostela

Matka se nedostala na školu, na kterou chtěla nebo tak něco.

měli politické nikoliv náboženské problémy s bývalým režimem

Nemožnost studia na vysoké škole

nemožnost studovat

nemožnost studovat pedagogiku na vysoké škole nemožnost studovat střední školu v místě bydliště

nemožnost studovat, zaražený kariérní postup, výslechy

Nevím, zda postih, ale přinejmenším opakované vyslýchání

nevím.

Nikdo žádný postih nezaznamenal. Vyšší církevní hodnostáře v rodině otravovala StB, ale nepamatuji si nějaký explicitní problém.

Omezené možnosti v zaměstnání.

prababička nesměla vyučovat na školách

Prarodiče mé manželky - předvolávání do školy kvůli víře dětí, výsměch.

Problémy se studiem

Sledování, zákaz vykonávání kněžského povolání

Snížený plat

Výslechy, zákaz studia a výkonu vysněné profese, pronásledování...

Zákaz studia, vězení.

zhoršená možnost prcovního uplatnění a podobná perzekuce dětí

16. Byl někdo ve Vaší rodině vyslýchán za komunistického režimu kvůli náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2841,18 %41,18 %  
Nevím1927,94 %27,94 %  
Nikdo věřící nebyl1116,18 %16,18 %  
Ano1014,71 %14,71 %  

Graf

17. Problémy, které se naskytly v komunistickém režimu vůči věřícímu člověku z Vaší rodiny, ho spíše utvrdily ve víře, nebo od ní, kvůli obavám, spíše upouštěl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdo problémy neměl3652,94 %52,94 %  
Spíše utvrdili1725 %25 %  
Nevím1522,06 %22,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Považujete se za věřícího člověka?

4. Byli jste v dětství vedeni spíše k tradiční víře nebo živé?

5. Vychováváte ve víře své děti?

7. Zaujímá náboženství ve vašem životě důležitou roli?

8. Jaké náboženství je Vám nejbližší?

9. Chodíte do kostela nebo církevních institucí?

10. Je ve Vaší rodině někdo věřící?

11. Zaujímá, podle vás, víra ve 21. století stále podstatnou roli?

14. Měl někdo ve Vaší rodině postih za to, že za komunistického režimu navštěvoval církevní instituce a byl věřící?

16. Byl někdo ve Vaší rodině vyslýchán za komunistického režimu kvůli náboženství?

17. Problémy, které se naskytly v komunistickém režimu vůči věřícímu člověku z Vaší rodiny, ho spíše utvrdily ve víře, nebo od ní, kvůli obavám, spíše upouštěl?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Považujete se za věřícího člověka?

4. Byli jste v dětství vedeni spíše k tradiční víře nebo živé?

5. Vychováváte ve víře své děti?

7. Zaujímá náboženství ve vašem životě důležitou roli?

8. Jaké náboženství je Vám nejbližší?

9. Chodíte do kostela nebo církevních institucí?

10. Je ve Vaší rodině někdo věřící?

11. Zaujímá, podle vás, víra ve 21. století stále podstatnou roli?

14. Měl někdo ve Vaší rodině postih za to, že za komunistického režimu navštěvoval církevní instituce a byl věřící?

16. Byl někdo ve Vaší rodině vyslýchán za komunistického režimu kvůli náboženství?

17. Problémy, které se naskytly v komunistickém režimu vůči věřícímu člověku z Vaší rodiny, ho spíše utvrdily ve víře, nebo od ní, kvůli obavám, spíše upouštěl?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chvojková, J.Ovlivnění náboženství v ČR za komunistického režimu (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://ovlivneni-nabozenstvi-v-cr-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.