Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ovlivňování skrze televizi

ovlivňování skrze televizi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magda Joštová
Šetření:27. 04. 2015 - 29. 04. 2015
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, věnujte mi prosím pár minut k vyplěnní tohoto dotazníku k mé seminární práci. 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš názor na televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní3660 %60 %  
negativní2440 %40 %  

Graf

2. Kolik hodin denně sledujete televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 24270 %70 %  
2-4 hodiny1321,67 %21,67 %  
více než 4 hodiny58,33 %8,33 %  

Graf

3. Souhlasíte se současnou skladbou televizního vysílání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4270 %70 %  
ano1830 %30 %  

Graf

4. Co byste změnili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aby nebyly vysílány kriminálky v odpoledních hodinách, kdy se často dívají na Tv i děti

je to obehrané-stále dokola !

méně kriminálek, českých nesmyslných seriálů a reklam

Méně kriminálek, více zpráv ze světa a naučných dokumentů.

méně násilí, filmy z více různých států, více odborných a vzdělávacích pořadů.

méně reklam

méně reklam

méňe reklam, vhodnější pořady , méně násilí

méně reklam, více filmů, pouštět filmy v originále s titulky (krom dětských filmů)

Méně stupidních seriálů ;-)

míň kriminálek víc filmů

neustálé opakování stejných pořadů, seriály plné násilí před 20. hodinou, hodně opožděné uvádění nových filmů/seriálů, neobjektivní zpravodajství...

nevím, na televizi moc nekoukám

nic

Nic, televizi sleduji asi dvacet hodin za rok, takže do toho nemám co kecat:)

nové pořady, nebo převzít něco z venku, ale ne se šíleným dabingem

pořady, co vysílají

Reklamy. I když vím, že z toho televize žije, nemusí jich být tolik. A taky televizní noviny na Nově. Ty jsou příšerné!

Snížení množství reklam a zvýšení množství dokumentárních filmů.

Snížit podíl reklamy, raději si budu za televizi platit, než prožívat to debilní vymývání mozků naprosto šílenými reklamami. A už vůbec nechápu, proč je reklama u placených televizí ještě intenzivnější než u těch zadarmo - viz AXN, kde je proud reklamy přerušován kousky pořadů.

tv program-aby byl pestřejší-bylo období samých telenovel, období sitcomů, teď je období krimiseriálů- líbilo by se mi kdyby byl denně z každého žánru nějaký díl.

v jeden den-si nemohu vybrat a v jiný den dávají současně 3 pořady ,které mne zajímají,boj konkurenčních televizí na úkor diváka,dále mne štvou reklamy!!!

víc romantických filmů

Více dokumentů,méně násilí, vražd a americké propagandy :-)

Více filmů s titulky místo dabingu. Méně stupidních estrád, pseudokomedií atp.

Více kvalitních filmů a westernů, více o zvířatech a přírodě, vzdělávacích a naučných, více soutěží (vědomostních).

vše, méně bulvárně, více edukativně, pořádné zpravodajství...

zaměnila bych stálé opakování primitivních zábavných a humorných programů, případně reality show za programy s vyšší hodnotou (filmy, dokumenty aj.), pokud se pořady musejí opakovat, pak ve smysluplných a návazných sériích, případně v rozumných časových rozestupech(jeden film ve třech týdnech na třech stanicích je asi zbytečný), větší tematická rozmanitost (pokud se netoužíte podívat na katastrofický film nebo thriller, případně detektivku, často nemáte co sledovat - jsou nasazovány proti sobě programy stejného typu)

Zejména objektivitu při podávání informací, více informací z politického spektra, které je v opozici. Méně dlouhodobých televizních seriálů, časté opakování filmů, více kulturní zábavy.

Zpravodajství - více objektivní a nezaujaté Filmy - novější filmy dříve než po 1-2 letech od vydaní Méně reklam ( spíše ve větších intervalech než každých 20 minut)

zpravodajství, vysílaný program

zrušila bych reality show

5. Myslíte si, že Vás ovlivňuje to, na co koukáte v televizi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3151,67 %51,67 %  
ne2948,33 %48,33 %  

Graf

6. Myslíte si, že děti jsou více náchylné na ovlivňování skrze televizi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5286,67 %86,67 %  
nevím610 %10 %  
ne23,33 %3,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že děti by se měli koukat na televizi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2236,67 %36,67 %  
ano2033,33 %33,33 %  
ne1830 %30 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš názor na televizi?

2. Kolik hodin denně sledujete televizi?

3. Souhlasíte se současnou skladbou televizního vysílání?

5. Myslíte si, že Vás ovlivňuje to, na co koukáte v televizi?

6. Myslíte si, že děti jsou více náchylné na ovlivňování skrze televizi?

7. Myslíte si, že děti by se měli koukat na televizi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš názor na televizi?

2. Kolik hodin denně sledujete televizi?

3. Souhlasíte se současnou skladbou televizního vysílání?

5. Myslíte si, že Vás ovlivňuje to, na co koukáte v televizi?

6. Myslíte si, že děti jsou více náchylné na ovlivňování skrze televizi?

7. Myslíte si, že děti by se měli koukat na televizi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Joštová, M.ovlivňování skrze televizi (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://ovlivnovani-skrze-televizi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.