Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ovlivňuje věk volbu třídit odpad?

Ovlivňuje věk volbu třídit odpad?

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kalinová
Šetření:29. 11. 2015 - 05. 12. 2015
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4086,96 %86,96 %  
NE613,04 %13,04 %  

Graf

2. Jaké druhy odpadu třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plast3997,5 %84,78 %  
papír3690 %78,26 %  
sklo3587,5 %76,09 %  
elektrozařízení a baterie2972,5 %63,04 %  
nápojové kartony2460 %52,17 %  
nebezpečný odpad1742,5 %36,96 %  
bioodpad1640 %34,78 %  
kovy1332,5 %28,26 %  
velkoobjemový odpad1127,5 %23,91 %  

Graf

3. Jaké jsou Vaše důvody třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není mi lhostejné životní prostředí3280 %69,57 %  
jsem k tomu vychován/a2255 %47,83 %  
úspora finančních prostředků (kontejnery na tříděný odpad jsou zdarma)410 %8,7 %  
Je to samozřejmé12,5 %2,17 %  
je to zábava12,5 %2,17 %  

Graf

4. Vedete své příbuzné/kolegy/přátelé/známé ke třídění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2972,5 %63,04 %  
ne1127,5 %23,91 %  

Graf

5. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o problematice třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2656,52 %56,52 %  
nevím1430,43 %30,43 %  
ne613,04 %13,04 %  

Graf

6. Kde nejčastěji se setkáváte s informacemi a pobídkami ke třídění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostřednictvím médií (TV/rádio/tisk apod.)2043,48 %43,48 %  
prostřednictvím internetu1839,13 %39,13 %  
od obce1226,09 %26,09 %  
ve škole/v práci1226,09 %26,09 %  
doma919,57 %19,57 %  
letáky12,17 %2,17 %  
nikde12,17 %2,17 %  
město se mála snaží, nevidím žádnou kampaň, ani v práci12,17 %2,17 %  
na kontejnerech samotných12,17 %2,17 %  

Graf

7. Umožňuje Vám obec bezplatný sběr tříděného odpadu (kontejnery na tříděný odpad nebo sběrný dvůr)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3984,78 %84,78 %  
nevím510,87 %10,87 %  
ne24,35 %4,35 %  

Graf

8. Co (nebo kdo) by Vás k volbě třídit odpad nebo k většímu třídění motivovalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kdyby se díky třídění snížily platby pro lidi za svoz odpadu, víc by to motivovalo.16,25 %2,17 %  
aby byly u každého domu, v naší obci, sv.hnědé popelnice i na bioodpad16,25 %2,17 %  
Větší informovanost, např. vymývat nebo ne (co když někdo jiný nevymyje, je znehodnoceno/ třídí se/ stejně myjí..); vyndavají spony z novin; je nutné fragmentovat obálky s plastovým průhledem/ plast s papírovým polepem, nebo to stejně hlídají...16,25 %2,17 %  
finanční odměna16,25 %2,17 %  
máme možnost si u nás na obci vyzvednout pytle na tříděný odpad, které po naplnění jen v určitý den dáme před dům, plné pytle obec odváží a nechá místo nic prázdné, takže kvůli třídění ani nemusím ke kontejnerům. třídila bych i tak, ale myslím, že tohle je úžasná věc, při svozu vidím plné pytle téměř před každým domem ve vesnici16,25 %2,17 %  
Větší hustota a dostupnost sběrných míst16,25 %2,17 %  
kdyby zmizely ty příšerné kontejnery a neskutečné bohatnutí Marius Pedersen a začalo být to být pro dobro věci 16,25 %2,17 %  
myslím, že dělám maximum, ale obec může motivovat formou slevy z poplatku za odpady, jako např. obec Trojanovice16,25 %2,17 %  
výrobci lepším označením na produktech, co se má třídit16,25 %2,17 %  
třídím, protože chci šetřit přírodu a motivovalo mě to jak poslední dobou pořád slyším o tom globálním oteplování a možných ekologických katastrofách...16,25 %2,17 %  
ostatní odpovědi Po škole jsme pracovala v odpadovém hospodářství, kde jsem získala více informací. Ale třídit odpad mě doma učili od malička.
Podmínky, dostupnost kontejnerů, viditelné výsledky
Více kontejnerů na další druhy odpadů
Nic
Budu třídit všechno, na co jsou kontejnery do vzdálenosti 50 metrů od mého bydliště.
Bezplatný nebo aspoň zlevněný odvoz, který u nás není.
637,5 %13,04 % 

Graf

9. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2758,7 %58,7 %  
muž1941,3 %41,3 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 40 let2758,7 %58,7 %  
41 - 60 let1021,74 %21,74 %  
méně než 20 let817,39 %17,39 %  
61 a více let12,17 %2,17 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2043,48 %43,48 %  
vysokoškolské1941,3 %41,3 %  
základní510,87 %10,87 %  
střední bez maturity/vyučen24,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad?

2. Jaké druhy odpadu třídíte?

3. Jaké jsou Vaše důvody třídění odpadu?

4. Vedete své příbuzné/kolegy/přátelé/známé ke třídění?

5. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o problematice třídění odpadu?

6. Kde nejčastěji se setkáváte s informacemi a pobídkami ke třídění?

7. Umožňuje Vám obec bezplatný sběr tříděného odpadu (kontejnery na tříděný odpad nebo sběrný dvůr)?

9. Jsem:

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad?

2. Jaké druhy odpadu třídíte?

3. Jaké jsou Vaše důvody třídění odpadu?

4. Vedete své příbuzné/kolegy/přátelé/známé ke třídění?

5. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o problematice třídění odpadu?

6. Kde nejčastěji se setkáváte s informacemi a pobídkami ke třídění?

7. Umožňuje Vám obec bezplatný sběr tříděného odpadu (kontejnery na tříděný odpad nebo sběrný dvůr)?

9. Jsem:

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalinová, T.Ovlivňuje věk volbu třídit odpad? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://ovlivnuje-vek-volbu-tridit-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.