Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Páchání trestné činnosti příslušníky Vězeňské služby ČR

Páchání trestné činnosti příslušníky Vězeňské služby ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Kalabza
Šetření:01. 03. 2011 - 08. 03. 2011
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím Vás o vypľnění tohoto dotazníku. Poslouží mi jako podklad pro diplomovou práci s názvem Příčiny páchání trestné činnosti příslušníky vězeňské služby ČR. V tomto dotazníku mi jde o to, jak tuto ozbrojenou složku vnímá česká veřejnost. Získané výsledky budu konfrontovat s reálnými daty.

Děkuji za Váš čas, snahu i názor.

S přáním příjemného dne Pavel Kalabza

Odpovědi respondentů

1. Tipněte, kolik trestných činů za posledních pět let, bylo prokázáno zaměstnancům VS ČR.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501011,24 %11,24 %  
1001011,24 %11,24 %  
1077,87 %7,87 %  
2055,62 %5,62 %  
50055,62 %5,62 %  
555,62 %5,62 %  
200033,37 %3,37 %  
8033,37 %3,37 %  
30033,37 %3,37 %  
2533,37 %3,37 %  
ostatní odpovědi 15
30
200
150
250
1500
350
38
45
1200
12
800
5000
40
2
1205
120
78
105
89
13
110
14
3
34
3539,33 %39,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:177.01
Minimum:5
Maximum:1500
Variační rozpětí:1495
Rozptyl:95743.89
Směrodatná odchylka:309.43
Medián:50
Modus:50

Graf

2. Kde podle Vás dochází častěji k trestné činnosti zaměstnanců VS ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostory věznic5865,17 %65,17 %  
civilní sektor3134,83 %34,83 %  

Graf

3. Kdo se dle Vás dopouští trestné činnosti častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příslušník Vězeňské služby ČR5865,17 %65,17 %  
občanský zaměstnanec věznice3134,83 %34,83 %  

Graf

4. Častěji se dle Vás dopustí trestného činu příslušník VS ČR s délkou služebního poměru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do pěti let (včetně)4651,69 %51,69 %  
nad pět let4348,31 %48,31 %  

Graf

5. Dle Vás se častěji trestného činu dopustí příslušník VS ČR ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do třiceti let (včetně)5966,29 %66,29 %  
nad třicet let3033,71 %33,71 %  

Graf

6. Tipněte si 3 nejčastější okruhy páchání trestné činnosti příslušníkem VS ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zneužití pravomoci veřejného činitele6168,54 %68,54 %  
maření účelu vazby/ účelu trestu (např. vnášení nepovolených předmětů)5966,29 %66,29 %  
nedbalost při výkonu služby5359,55 %59,55 %  
napadení vězněné osoby3438,2 %38,2 %  
krádež majetku VS ČR či jiných organizací a osob2426,97 %26,97 %  
škoda na svěřeném majetku1719,1 %19,1 %  
řízení s alkoholem11,12 %1,12 %  

Graf

7. Co se dle Vašeho názoru do věznic vnáší častěji?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
vnášení / vynášení korespondence2.8092.784
alkohol3.3482.002
omamné a psychotropní látky3.182.395
mobilní telefony3.0672.58
léky41.798
jiné předměty4.5963.702

Graf

8. Co je podle Vás nejčastější příčinou páchání trestné činnosti příslušníky VS ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční prospěch5662,92 %62,92 %  
zkratkové jednání1415,73 %15,73 %  
nedbalost1314,61 %14,61 %  
porucha osobnosti55,62 %5,62 %  
opomenutí11,12 %1,12 %  

Graf

9. Vnímáte prostředí českých věznic jako korupční?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4853,93 %53,93 %  
ne4146,07 %46,07 %  

Graf

10. Povede snížení platů zaměstnanců VS ČR k větší korupci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4044,94 %44,94 %  
nevím3640,45 %40,45 %  
ne1314,61 %14,61 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 30 let (včetně)4044,94 %44,94 %  
31 až 40 let (včetně)3033,71 %33,71 %  
41 až 50 let (včetně)1314,61 %14,61 %  
více než 50 let33,37 %3,37 %  
15 až 20 let (včetně)33,37 %3,37 %  

Graf

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské 5056,18 %56,18 %  
úplné střední (maturita)3134,83 %34,83 %  
středoškolské (vyučen)55,62 %5,62 %  
základní22,25 %2,25 %  
diplomovaný specialista11,12 %1,12 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6573,03 %73,03 %  
muž2426,97 %26,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Co se dle Vašeho názoru do věznic vnáší častěji?

  • odpověď jiné předměty=6:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mobilní telefony=1 na otázku 7. Co se dle Vašeho názoru do věznic vnáší častěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Tipněte, kolik trestných činů za posledních pět let, bylo prokázáno zaměstnancům VS ČR.

2. Kde podle Vás dochází častěji k trestné činnosti zaměstnanců VS ČR?

3. Kdo se dle Vás dopouští trestné činnosti častěji?

4. Častěji se dle Vás dopustí trestného činu příslušník VS ČR s délkou služebního poměru:

5. Dle Vás se častěji trestného činu dopustí příslušník VS ČR ve věku:

6. Tipněte si 3 nejčastější okruhy páchání trestné činnosti příslušníkem VS ČR

7. Co se dle Vašeho názoru do věznic vnáší častěji?

8. Co je podle Vás nejčastější příčinou páchání trestné činnosti příslušníky VS ČR?

9. Vnímáte prostředí českých věznic jako korupční?

10. Povede snížení platů zaměstnanců VS ČR k větší korupci?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Tipněte, kolik trestných činů za posledních pět let, bylo prokázáno zaměstnancům VS ČR.

2. Kde podle Vás dochází častěji k trestné činnosti zaměstnanců VS ČR?

3. Kdo se dle Vás dopouští trestné činnosti častěji?

4. Častěji se dle Vás dopustí trestného činu příslušník VS ČR s délkou služebního poměru:

5. Dle Vás se častěji trestného činu dopustí příslušník VS ČR ve věku:

6. Tipněte si 3 nejčastější okruhy páchání trestné činnosti příslušníkem VS ČR

7. Co se dle Vašeho názoru do věznic vnáší častěji?

8. Co je podle Vás nejčastější příčinou páchání trestné činnosti příslušníky VS ČR?

9. Vnímáte prostředí českých věznic jako korupční?

10. Povede snížení platů zaměstnanců VS ČR k větší korupci?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalabza, P.Páchání trestné činnosti příslušníky Vězeňské služby ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pachani-trestne-cinnosti-pri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.