Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Padělky spotřebního zboží

Padělky spotřebního zboží

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Záchulová
Šetření:30. 09. 2013 - 07. 10. 2013
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícho dotazníku, který bude zahrnut v praktické části diplomové práce.

 

Předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Vyberte pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11165,29 %65,68 %  
muž5934,71 %34,91 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let9153,53 %53,85 %  
26 - 35 let4224,71 %24,85 %  
36 - 50 let2313,53 %13,61 %  
51 - 60 let137,65 %7,69 %  
60 let a více10,59 %0,59 %  

Graf

3. Kde se podle Vás objevují padělky nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tržnice13076,47 %76,92 %  
internet3621,18 %21,3 %  
kamenné obchody21,18 %1,18 %  
nákupní centra10,59 %0,59 %  
jinde10,59 %0,59 %  

Graf

4. Koupil/a jste si někdy vědomě padělek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8952,35 %52,66 %  
ne8147,65 %47,93 %  

Graf

5. Jaké padělané zboží jste si koupil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné padělané zboží jsem nekoupil/a7041,18 %41,42 %  
oblečení6135,88 %36,09 %  
kabelky/tašky158,82 %8,88 %  
obuv105,88 %5,92 %  
jiné84,71 %4,73 %  
elektronika63,53 %3,55 %  

Graf

6. Poznal/a byste padělky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8851,76 %52,07 %  
ano5532,35 %32,54 %  
ne2715,88 %15,98 %  

Graf

7. Věděl/a byste na koho se obrátit v případě zjištění padělku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na Českou obchodní inspekci9052,94 %53,25 %  
na Celní správu ČR4124,12 %24,26 %  
nevím3621,18 %21,3 %  
na živnostenský úřad31,76 %1,78 %  

Graf

8. Mají podle Vás kontroly Celní správy a České obchodní inspekce význam?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12573,53 %73,96 %  
nevím2514,71 %14,79 %  
ne2011,76 %11,83 %  

Graf

9. Co by podle Vás pomohlo v boji proti padělkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tvrdší postihy6538,24 %38,46 %  
více kontrol4325,29 %25,44 %  
jiné2917,06 %17,16 %  
větší informovanost2112,35 %12,43 %  
uzavření tržnic127,06 %7,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Koupil/a jste si někdy vědomě padělek?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi oblečení na otázku 5. Jaké padělané zboží jste si koupil/a?
  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné padělané zboží jsem nekoupil/a na otázku 5. Jaké padělané zboží jste si koupil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte pohlaví

2. Věk

3. Kde se podle Vás objevují padělky nejčastěji?

4. Koupil/a jste si někdy vědomě padělek?

5. Jaké padělané zboží jste si koupil/a?

6. Poznal/a byste padělky?

7. Věděl/a byste na koho se obrátit v případě zjištění padělku?

8. Mají podle Vás kontroly Celní správy a České obchodní inspekce význam?

9. Co by podle Vás pomohlo v boji proti padělkům?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte pohlaví

2. Věk

3. Kde se podle Vás objevují padělky nejčastěji?

4. Koupil/a jste si někdy vědomě padělek?

5. Jaké padělané zboží jste si koupil/a?

6. Poznal/a byste padělky?

7. Věděl/a byste na koho se obrátit v případě zjištění padělku?

8. Mají podle Vás kontroly Celní správy a České obchodní inspekce význam?

9. Co by podle Vás pomohlo v boji proti padělkům?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Záchulová, L.Padělky spotřebního zboží (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://padelky-spotrebniho-zbozi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.