Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Paliativní péče a eutanazie

Paliativní péče a eutanazie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Klimšová
Šetření:16. 03. 2010 - 19. 03. 2010
Počet respondentů:300
Počet otázek (max/průměr):17 / 17.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.16:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, žádám Vás tímto o vyplnění dotazníku k tématu paliativní péče a eutanazie. Jeho tvorbu podmínila má bakalářská práce s tématem Marná lékařská péče. Zajímá mě především informovanost a přehled veřejnosti o tomto problému, takže prosím při vyplňování o Vaši upřímnost.

Děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je to paliativní péče a čemu se věnuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO21568,25 %71,67 %  
NE10031,75 %33,33 %  

Graf

2. Co si představujete pod pojmem paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"udržovací", neléčí příčinu nemoci,

"úlevová" péče u nevylečitelných pacientů

Celková péče o chronické pacienty v pokročilém stádiu

cílem je zmírnit bolst, nerěšínse příčina, pouze s smírnuji potíže je určene pro nevyléčitelné pacienty

Důstojná péče o nevyléčitelně nemocné a umírající

důstojná péče o umírající pacienty

důstojné a klidné umírání

důstojný a kvalitní život až do konce života

farmakoterapie, psychoterapie a další zaměřené na zmírnění bolesti a prožívání nemoci bez výhledu na zlepšení nebo vyléčení, zejména tedy sedace

Jde o péči, která nemá pacienta uzdravit, ale ulehčit od bolesti (případně od jiných komplikací) a umožnit mu kvalitní dožití.

je poskytovaná lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu

Je to komplexní péče pro nevyléčitelně nemocné až do konce jejich života.

je to pece o lidi, se kterymi uz si doktori nevi rady, nevi, jak je vylecit

je to pece o smrtelne nemocne pacienty bez moznosti uzdraveni, zamerena na zkvalitneni zivotni urovne a snizeni bolesti v ramci moznosti dane nemoci

Je to péče o nemocné s nevyléčitelnou chorobou ve vyšším věku.

Je to péče o pacienta s nevyléčitelnou nemocí. Účelem této péče je určité zkvalitnění života takového pacienta, například podávání léků na tlumení bolesti, psychická podpora...

Je to péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění, zabývá se především řešením symptomů, které doprovázejí umírání a poskytuje také precizní ošetřovatelskou péči o tyto nemocné.

Je to péče o staré, nemocné lidi. Např. v terminálním stádiu. Jejím cílem je zmírnit bolest a ostatní příznaky.

je to péče ve stádiu života, kdy není možno pacientovi pomoci a umírá. je to důstojné umírání.

je to péče, která nastupuje když už nejde nemocného vyléčit, paliativní péče zkvalitňuje zbývající živat pacienta/klienta

je to péče, která už neléčí, pouze se snaží tlumit symptomy (bolest,..). je poskytovaná především lidem v terminálním stádiu nemoci (nevyléčitelní lidé)

je to súbor starostlivostí, ktoré sa viažu k chorobám a k zmierňovaniu ich priebehu, dosť často sa vyskytuje (aspoň myslím) v súvislosti s posledným štádiom smrteľnej choroby

Je to v zásadě léčebná a hlavně ošetřovatelská péče věnovaná pacientům kteří nejsou soběstační a mají většinou nějaké postižení, vývojové, vrozené, degenerativní atd.

Je to zmírnění následků onemocnění, zmírňují se bolesti, zvracení, nevolnosti, krvácení ... Zlepšuje se kvalita života.

Jedná se o pomoc lidem s nevyléčitelnou nemocí, snaží se jim pomoci, aby, co nejlépe dožili ("kvalitně")

Jedná se o způsob péče o pacienty s nevyléčitelným onemocněním, v terminálním stadiu nemoci. Cílem není již člověka vyléčit, ale umožnit mu dožít důstojný život. S tímto typem péče se můžeme setkat např. v hospicech.

jedná se zhruba o to, aby lidé, kteří umírají, došli ke smrti s důstojností a aby jejich příbuzní také byli nachystáni na jejich smrt

Koméplexní péče o člověka, který trpí nevyléčitelnou nemocí, v terminální stadiu - lékařská, psychologická péče

komplexní péče o nevyléčitelně nemocného (starého) člověka s cílem zmírnit bolest, poskytnout psychickou oporu jemu i blízkým

komplexní péče o pacienta o všechny jeho potřeby, tlumení bolesti...

komplexní péče pro umírající klienty, kteří jsou léčeni symptomaticky a ne už kauzálně a předpokládá se smrt do 12 měsíců. Tato péče má uspokojovat pacientovy bio-psycho-sociální a duchovní potřeby a spolupracovat s rodinou.

Léčba bolesti.

Léčba člověka s nevyléčitelnou nemocí, snaha udržovat nemocného ve "stabilním" stavu, ulevit od bolestí.

léčba jen symptomů onemocnění, ne přímo její příčinu- obvykle léčba bolesti.

Léčba která neřeší příčinu nemoci, jen její příznaky, např. tlumení bolesti.

léčba nevyléčitelně nemocných, tišení bolesti, symptomatická léčba

léčba nežádoucích příznaků, např. bolesti, ale nejde o vyléčení onemocnění, jen o určitou úlevu a tzv. přežívání

léčba v terminálním stadiu života nebo nemoci, tišíme bolest a snažíme se o kvalitnější kopnec života

Léčba, kdy se neléčí nemoc, ale pouze její příznaky (především bolest) - nemoc již nelze vyléčit nebo by pacient léčbu stejně pravděpodobně nepřežil a jen by ho zbytečně zatěžovala.

léčbu bolesti a příznaků onemocnění, které je nevyléčitelné

lékařská a ošetřovatelská péče, která již nevede k úplnému vyléčení nemocného,a le k zabezpečení důstojného a přiměřeného závěru života a jeho smrti ( především být bez bolesti )

např: to že umírající lidé, kteří trpí bolestmi jsou dobře analgetizování.

Néče zaměřená na nevyléčitelně nemocné pacienty, kde již není možný kurativní přístup

Neinvazivní metody lékařské a ošetřovatelské péče, které mají zmírnit či odstranit všechnu možnou míru tělesné, duševní a duchovní bolesti či utrpení v terminálním a preterminálním stadiu života člověka, tedy v době jeho umírání.

Nejedná se o kauzální léčbu, ale o mírnění bolesti...

nejsem si úplně jistá, ale tato péče se snaží odstranit nebo zmírnit zdravotní obtíže(pomocí léků nebo operace), které vychází z choroby, ale neovlivňují podstatným způsobem průběh choroby

neléčí, pouze pomáhá nemocnému odlehčit od bolesti (u nevyléčitelných onemocnění), umírání.

Není to léčba, pouze zmírnění bolesti a utrpení nevýléčitelně nemocných

Nepřetržitá péčeo těžce nemocného nebo postiženého pacienta

odbourání bolesti

paliativní léčba zahrnuje péči o nevyléčitelně nemocné pacietny, mírní zbytečnou bolest, paliativně se ozařují některé nádory a dělají se preventivní operace (třeba se stabilizuje skelet u metastáz, stentuje se trávicí trubice...

Paliativni pece se zabyva kvalitou zivota. Je to postoj lidi k zaveru zivota.

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu.

Paliativní péče je péče o člověka během umírání na nevyléčitelnou nemoc v posledních stádiích.

Paliativní péče je péče o nevylečitelně nemocné či péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci.

paliativní péče je péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou. Její úkol spočívá ve zmírnění bolesti a podpoře při duševním strádání. Zachovat zkrátka pacientovi důstojný odchod ze života.

Paliativní péče je péče, kdy se už neřeší problém (např.neoperovatelný nádor), jen se pacientovi ulevuje od bolesti. Umíráni je zde považováno za normální proces. Pomáhá rodině vyrovnat se s pacientovou nemocí a nemocnému co nejefektivněji žít.

paliativní péče je podpůrná aktivní péče o pac. s nevyléčitelnou chorobou. Jde především o lidi v pokročilém nebo terminálním stádiu. Zejména jde o tlumení bolesti podáváním různých analgetik a podporu dušev. stavu.

Paliativní péče neléčí a neřeší příčinu onemocnění, pouze zmírňuje utrpení.

paliativní péče se snaží udržet kvalitu života na úrovni, na které se nachází, jelikož vyléčení není v dané situaci možné

Paliativní péče se snaží zmírnit příznaky a obtíže nemoci, která již vyléčit nelze. Je to zejména u umírajících pacientů, kdy se zdravotnický personál snaží o zmírnění obtíží a tím ke zkvalitnění posledních dnů nemocného člověka.

Paliativní péče- pomáha mírnit utrpení u pacientů s dlouhodobým onemocněním, snaží se posktytnout uspokojení základních potřeb

Paliativní se zabývá nemocemi lidí, kteří nemohou být vyléčeni.

Pece ktera nema za cil vylecit, ale zmirnit dopady nemoci a bolesti a tim zvysit kvalitu doziti.

pece proti bolesti, usnadneni poslednich dnu zivota

Péče o nevyléčitelně nemocné, staré, umírající osoby. Zmírnění jejich obtíží.

péče a léčba lidí , kteří trpí napr. nevyléčitelnou chorobou

Péče k udržení důstojného života.

péče která zmírnuje následky popř nepříjemné učinky nevyléčitelného nebo nevratného stavu pacienta tzn. umožnuje relativně normální život

péče nemocným v terminálním stadiu, kdy mírní utrpení a bolest; není zde neděje na vyléčení

péče nezaměřující se na onemocněníé ale na mírnění příznaků.

péče o člověka v terminální fázi života, čili péče o klienta v době umírání i po smrti.

péče o člověka v terminálním stádiu nemoci.

Péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné pacienty. Paliativní péče je pouze podpůrná a doprovodná v podstatě neřeší kauzální problém

Péče o chronicky nemocné, nevyléčitelně nemocné a nemocné v terminálním stádiu nemoci. Smyslem je léčba bolesti, řešení psychických, sociálních i duchovních potřeb nemocného. Cílem dosažení co nejlepší kvality života nemocného i jeho rodiny.

Péče o klienty v terminálním stádiu života a také pomoc jeho nejbližším, zpravidla poskytována zdravotnickými profesionály z důvodu zamezení nepříjemných prožitků jako je bolest, ale jelikož se jedná o zajištění biopsychosociálních a spirituálních potřeb klienta je to i pomoc ostatních profesionálu v oblasti péče o člověka a také dobrovolníku a duchovních. paliativní péče není kausální a řeší pouze důsledky onemocnění, aby klientovi více nepřitěžovaly.

péče o lidi s nevyléčitelnou nemocí

Péče o lidi s nevyléčitelnou nemocí. Jsou jim podávány léky, které tlumí např. bolest, ale nevyléčí.

Péče o lidi staré či nevyléčitelně nemocné. Taková péče, která se jim snaží ulehčit a zpříjemnit jejich těžkou situaci a poslední dny jejich života.

péče o lidi v terminální fázi života

péče o lidi, kteří jsou nemocní, chtějí se léčit doma, ne v nemocnicích a LDN a nezbývá jim už moc života

Péče o lidi, kteří mají onemocnění, na které brzy zemřou a ti, kteří o ně pečují, se snaží o to, aby mohli důstojně odejít

Péče o lidi, kteří trpí nevyléčitelnými nemocemi.

péče o nemocné lidi před sklonkem jejich života

Péče o nemocné s pomocí od bolesti

péče o nemocné s takovým onemocněním , u kterého se nepředpokládá vyléčení. jde tedy jen o zmírnění utrpení a bolesti

péče o nemocné v terminálním stádiu nemoci

Péče o nemocné, kteří mají chronickou nebo nevyléčitelnou chorobu.

péče o nemocného v terminálním stádium nemoci

Péče o nevléčitelně nemocné, taková, která jim zmírní utrpení a zkvalitní život, ale nevede k uzdravení.

Péče o nevléčitelně nemocné, zabývá se hlavně tišením bolesti a nežádoucích symptomů nemoci jako je nevolnost, zvracení, zácpa, svědění, suchost v ústech při podávání opiátů apod.

péče o nevyléč. nemocné

péče o nevylečitelně nemocné

péče o nevyléčitelně nemocné (tišení bolesti, psychická podpora,...)

péče o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty

péče o nevyléčitelne nemocné lidi, nebo lidi v posledním stádiu nemoci

Péče o nevyléčitelně nemocné pacienty s důrazem na zmírnění bolesti pacienta.

Péče o nevyléčitelně nemocné pacienty. O ty, jež jsou v posledním stádiu, zmírňuje jen jejich bolesti

péče o nevyléčitelně nemocné, péče, která by měla zmírnit jejich utrpení a dopomoct ke klidnému dožití

Péče o nevyléčitelného pacienta zaměřena na zmírnění jeho bolestí.

péče o paccienty v konečném stádiu nemoci, mírnění bolestí, 24h sledování stavu a potřeb, asistence "dožití"

péče o pacienta s nevyléčitelnou nemocí

Péče o pacienta s nevyléčitelnou nemocí, která zmírňuje všechny příznaky nemoci, která se již nedá vyléčit.

péče o pacienta s terminálním stadiem onemocnění, nezaměřená na léčbu, ale na úlevu od akutních obtíží

péče o pacienta v pokročilém stadiu smrtelné choroby či "čekajícího na smrt" zaměřující se na tlumení bolesti, léčbu symptomů a snažící se zajistit důstojné umírání Taková péče může zahrnovat i podávání opiátových preparátů.

Péče o pacienta v pokročilém stádiu těžko léčitelné či neléčitelné choroby, cílem je mírnění bolesti, duševní podpora a důstojný odchod ze života.

péče o pacienta v terminálním stádiu

Péče o pacienta, který trpí nějakou nevyléčitelnou nemocí. Pomáhá zmírňovat bolest a celkové utrpení z umírání.

Péče o pacienty a za účelem zmírnit bolesti a navodit přiměřené podmínky vůči onemocnění kterým trpí.Nejde o vylečení onemocnění ale pouze o zmírnění potíží.

Péče o pacienty s konečnou diagnózou, jejíž cílem je zamezit bolesti a navodit důstojné prostředí.

Péče o pacienty s nevyléčitelným onemocněním po vyčerpání všech dostupných léčebných metod. Paliativní péče je zaměřená na uspokojování všech tělesných, psychických a sociálních potřeb nemocného a eliminaci bolesti.

péče o pacienty v terminálních stádiích onemocnění, ať už lékařská, ošetřovatelská (či sociální?)

Péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Je zaměřena na mírnění bolesti, na psychickou podporu pacienta i rodiny a na zajištění důstojného umírání.

péče o pacienty, která není terapeutická, ale je to péče o ty, kteří mají blízko před smrtí

Péče o pacienty, která nevyléčí primární příčinu nemoci, ale zmírní její následky.

péče o pacienty, u kterých již byl diagnostikován závažný problém, který ho za jistou dobu připraví o život,tato péče má zpříjemnit poslední chvíle lidí, čekajících na smrt, užít si naplno zbývající čas a splnit si poslední přání.

Péče o smrtelně nemocné lidi

Péče o staré a umírající lidi

péče o těžce nemocné v poslednímstádiu života. Lékařská péče se sestává především z kvalitního tišení bolesti.

péče o těžce nemocného, zmírnění jeho bolesti

Péče o trpící bolestí. Používají se jen léčivé přípravky k tlumení bolesti, nedochází k dalším radikálním postupům léčby. Vede k důstojné přirozené smrti.

péče o umírající

péče o umírající

péče o umírající

péče o umírající (v širším pojetí to chápu i péče o příbuzné umírajících), tišení bolesti

Péče o umírající (v terminálním stadiu),není zaměřená na léčbu onemocnění ale spíše na mírnění projevů př: tlumení bolesti

Péče o umírající lidi

péče o umírající lidi

Péče o umírající lidi.

Péče o umírající lidi. Snaha zmírnit bolest, neléčí ale příčinu.

péče o umírající osobu

péče o umírající pacienty

péče o umírající pacienty

Péče o umírající, "ulehčení" umírání, zbavení bolesti.

Péče o umirající, která nabízí pomoc nemocným i jejich rodinám, kdy léčebné postupy již nemají význám. Paliativní péče má zajistit umirajícímu důstojné podmínky v terminálním stádiu života, mírnít bolest a utrpení a zachovat relativní soběstatčnost pacienta.

péče o umírající, tlumení bolesti apd.-není to léčení onemocnění,

Péče o umírající.

péče o umirájícího

péče o umírajícího člověka, utěšuje bolest jak psychickou tak fyzickou

Péče o umírajícího člověka.

péče o umirajícího pacienta a snaha o poskytnutí veškéroho komfortu na který byl pacient zvyklý. Třeba pokud byl kuřák, tak by se mu nemělo zakazovat kouření....Prostě mu to umírání aspoň trochu zpříjemnit

Péče o umírajícího pacienta, kde již nelze mluvit o léčbě pacienta, ale o zdravotnickou péči provázející umírajícího k důstojné, pokojné smrti s co nejmenším nepohodlím a bolestí.

péče o zmírnění nepříjemných projevů onemocnění při umírání, úlevení pacientům

Péče před smrtí

péče sloužící ke zmírnění utrpení v terminálních stádiích onemocnění.

Péče u nevyléčitelné osoby. Neléčí se příčina nemoci, ale předchází se sekundárním změnám.

Péče u terminálně nem., zaměřená na tlumení bolesti a uspokojení zákl. potřeb.

Péče udržovací současný stav, mírnící potíže, snažíme se udržet co nejlepší možnou kavlitu života nevyléčitelně nemocného člověka.

péče ulevující od bolesti bez léčebného výsledku

péče umožňující plnohodnotné dožití nevyléčitelně nemocného člověka,která se zaměřuje na uspokojování jeho potřeb

Péče utěšující...neléčí, aplikuje se na onemocnění, která se nepříklad vyléčit nedají nebo je k jejich vyléčení pozdě (rozsáhlé nádory), ale díky této péči se alespoň z části dá pacientovi odlehčit, případně mu zlepšit zbytek života.

péče v konečné fázy života člověka

Péče v posledním stádiu onemocnění zaměřená na zmírnění bolestí atd.

péče v posledním stádiu života. Neléčí ale zmírnuje bolest a utrpení

péče v terminálním stadiu života, která má zajistit důstojný odchod ze života

Péče v terminálním stádiu života, která neléčí primární onemocnění, pouze zmírní příznaky, bolest, zabraní rozvoji komplikací.

Péče zabývající se pacientem v období umírání.

péče zajišťující důstojný a kvalitní konec života nevyléčitelně nemocného v pokročitelém nebo terminálním stádiu nemoci

péče zaměřená na kvalitu života, která je poskytována vážně nemocným lidem, v posledním stádiu, které přechází smrti (může být dlouhé několik let)

Péče zaměřená na zmírnění utrpení pacienta nejčasteji v terminálním stadiích onkologicky nemocných.

Péče zlepšující kvalitu života nevyléčitelně nemocných.

péče zmírňující a usnadňující život a pacientů s nevyléčitelným onemocněním,nejčastěji nádorovým

péče, která má zmírnit pacientovi bolesti, utrpení...pomoci ve zkvalitnění posledního času života v jak největší míře to lze

Péče, která neléčí nemoc, jen klidní její příznaky. Většinou u nevyléčitelných nemocí. (tišení bolesti v terminálním stádiu rakoviny)

Péče, která neléčí příčinu ale důsledek...napříklda bolest a jiné příznaky. Provádi se např. u nevyléčitelně nemocných.

Péče, která neléčí, ale zmírňuje bolest a příznaky nemoci.

péče, která neléčí, pouze zmírňuje příznaky onemocnění, většinou u pacientů v terminálním stádiu nemoci

Péče, která nemocného nevyléčí, pouze udržuje jeho stav.

péče, která neřeší problém ale příznaky problému

Péče, která pacienta nepoškozuje, úmyslně mu nekrátí život, nevede však k uzdravení, a je symptomatická (tlumí bolest apod.)

péče, která pacienta nevyléčí, "pouze" např. zmírní bolesti, "zlepší" pacientův zbývající čas

péče, která pacientům zkvalitnuje život, a již je zbytečná lékarská péče v nemocnici např. operace, vyšetření

Péče, která poskytuje člověku úlevu od bolesti a zmírnění příznaků v pokročilém již neřešitelném stádiu nemoci.

Péče, která vede ke zmírnění obtíží nemocného, ne však k jeho uzdravení.

Péče,která neznamená člověka vyléčit,ale pomoct mu snášet utrpení a bolest

Péče/léčba, která si neklade za cíl vyléčit nemoc, ale zmírnit utrpení a příznaky nemoci.

Péči o smrtelně nemocné lidi v jejích posledních dnech života.

Podpůrná péče, cílem není vyléčit dané onemocnění, ale spíše potlačit jeho příznaky (tišení bolesti apod.) v pokročilém a konečném stádiu.

Podpůrná péče, udržovací... neléčí se,ale udržuje se stav s co nejmenšími obtížemi

Podpůrná péče. Taková, která už neléčí ale udržuje pacienta při životě, ulevuje mu od bolesti.

Pomoc lidem v konečné fázi života, péče o nemocné v terminálním stadiu nemoci, umírající, léčba chronické bolesti.

pomoc nevyléčitelně nemocným, umírajícím na konci života, zmírnění bolesti, utrpení, psych. podpora, umožnit, aby zemřeli v důstojnosti

pomoc umírajícím od bolesti a pomoc jim zbavit se utrpeni

poskytnutí dlouhodobě nemocnému pacientovi tišící prostředky vůči bolesti, které ovšem nebudou prodlužovat jeho trápení, taktéž se už nezačíná s další léčbou, uzná se porážka nemocí (všichni jednou musíme zemřít)

poskytnutí péče v terminálních fázích nemoci, péče mírnící utrpení se zachováním lidké důstojnosti

poskytování důstojné péče osobám postiženým nevyléčitelnou chorobou a pacientům v "posledním" stádiu nemoci... (nepřesné, pouze přibližně)

poskytování základních životních potřeb člověku s dlouhodobým bezvědomím

postupy,kterými se snažíme o to, aby například člověk neumíral v bolestech

Použití jiných metod, jakmile nezabýrají u pacienta klasické metody léčby

poze péče udržovací a ulevovací. Poskytuje se např. v terminálním stádiu rakoviny

Představuji si péči o nevyléčitelně nemocné, podpůrnou péči, která může v posledních dnech života zlepšit jejich kvalitu života.

Představuji si pod tímto pojmem péči v posledních chvílích života. Péči, která pacintovi umožní odejít ze světa důstojně, bez bolestí apod.

Snahu zmírnit utrpení nevyléčitelným nemocným, starým, umírajícím lidem. Snažit se zmírnit bolest, strach...

snaží se zlepšit kvalitu života lidem s nevyléčitelnou nemoci v pokročitém či terminálním období.

specializovaná péče o umírajícího člověka, zaměřená na ovlivnění příznaků nemoci, neléčí příčinu

spočívá pouze ve zmírňování bolesti, ne v léčbě nemoci samotné

starání se o lidi před smrtí nebo neschopné se o sebe postarat

symptomatologická léčba pacientů

účelná symptomatická léčba pacienta v terminálním stádiu - především léčba bolesti

Udržovací léčba,neléčí nemoc,ale pouze její příznaky

udržovací péče

Udržovací péče poskytovaná lidem nevyléčitelně nemocným (kterým již není z lékařského hlediska pomoci)

Útěšná péče, zaměřená na kvalitu života, důstojnost nevyléčitelným lidem v terminálním stadiu nemoci, jedná se o komplexní bio-psycho-sociálně-spirituální model péče - zmírnění bolestí, duševního strádání. Rovněž se věnuje podpoře blízkým nevyléčitelných pacientů.

venuje se pacientum na konci zivota. Prispiva k zlepseni, zprijemneni, zkvalitneni jejich umirani -tiseni bolesti a zvladani vedlejsich neprijemnych ucinku spojenych s umiranim...podporuje, informuje rodinu nemocneho...

věnuje se péči o umírající a nevyléčitelně nemocné, provádí zákroky, které ulehčují zbytek života

Za paliativní péči považuji péči o nevyléčitelně nemocné, u kterých je nemoc provázena velkými bolestmi. Paliativní péče disponuje metodami, jak od bolesti ulevit.

Za paliativní péči považuji předsmrtnou péči.

Zabývá se péčí a potřebami lidí na konci jejich života, u kterých léky již nezabírají.

zajištění základních potřeb klienta (zmírnění bolesti, utrpení, ošetřovatelská, sociální péče), neprodlužování života zbytečnými medikamenty

zdravotní péče neřeší příčinu nemoci, neléčí, spíše odstraňuje bolest, utrpení převážně nevyléčitelně nemocných klientů (pacientů)

zdravotnická a psychická pomoc pro nevyléčitelně nemocné

Zkvalitnění života v terminálním stádiu nemoci. Člověk není zatěžován zbýtečnými lékařskými zákroky, které by s největší pravděpodobnosti nezajistily dlouhodobé přežití. Mírní se hlavně negativní příznaky onemocnění - bolest.

zmírnění bolestí,problémů, komplikací u nemoci, kterou nelze zcela vyléčit

zmírnění utrpení těžce nemocneho

Zmírnění utrpení, léčba bolesti a komplikací onemocnění, důstojný konec života

3. Víte, co je to hospic a čemu se věnuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO28690,79 %95,33 %  
NE299,21 %9,67 %  

Graf

4. Co si představujete pod pojmem hospic?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

budova, domov, kde se praktikuje paliativní péče, pro těžce nemocné, nebo pacienty s nevyléčitelnou nemocí

budova, dům pro umírající lidi, snaží se jim pomoci v jejich posledních chvílích. Ovšem nemusí se tam jen umírat, nacházejí se tam lidé těžce nemocní, avšak jejich stav může být stabilizován.

Centrum pro starší lidi podobný domovu důchodců s lékařskou péčí.

Domnívám se, že hospic se věnuje lidem, kteří se již o sebe nejsou schopni postarat, tzv.ležáci. jedná se o nemocné lidi, věková kategorie nehraje roli

Domnívám se, že hospic se věnuje péči o nevyléčitelně nemocné. Využívá metod paliativní péče o pacienta.

Domnívám se, že hospic se věnuje pečování o postižené smrtí

Domnívám se, že hospic se věnuje smrtelně nemocným, zmírňují utrpení na jejich poslední cestě.

domov pro dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocné

domov pro nevyléčitelně nemocné

domov pro umírající

domov pro umírající -v nejhorším stádiu-pár měsíců před úmrtím.

domov s lékařskou péčí pro lidi nevyléčitelně nemocné, kterým již nezbývá moc času k životu

dům kam se umisťují lidí kteří mají diagnózu blízké smrti a nemusely umírat v nemocnici

dům pro přestárlé na dožití

Dům s pečovatelskou službou, pro nemohoucí lidi, nepohyblivé

dům, kde pečují o lidi ve špatném zdravotním stavu, kde není naděje na výrazné zlepšení jejich stavu

dům, ktery se stará o smrtelně nemocné lidi a jejich příbuzní se o ne bud nechtejí nebo nemohou starat doma

dům, ve kterém jsou těžce nemocníé lidé, kteří umírají na nějakou nemoc. personál se o ně stará a ulevuje od bolesti

Důstojná péče o umírající

Důstojné místo na umírání, s péčí jakou v nemocnicích nemohou poskytnout ... 100% čas, ... přizpusobení se pacientovi

důstojné místo pro umírání

Hospic je domov pro umírající lehce řečeno. Poslední měsíce před tím než se ví že umře se může umístit do hospice a tam je o něm postaráno.

Hospic je kompexní zařízení lůžkové a ambulantní, které je poskytované umírajícím a v terminálním stadiu onemocnění, kde se předpokládá úmrtí do 12 měsíců.Péče paliati.důraz je kladen na rodinu. Pacient není sám, ale je obklopen lidmi blízkými kolem sebe i zdravotníky, v této konečné fázi života je brán zžetel na lidskost, bezbolestnost, neprodlužovat utrpení, ale také není pro euthanazii.

Hospic je místem, kde je praktikována výše zmíněná paliativní péče pro ty, kteří se blíží k závěru svého života, tedy např. pro lidi v posledním stadiu nevyléčitelného onkologického onemocnění. Péče v hospici respektuje a zahrnuje nejen tělesnou oblast člověka, ale i oblast psychickou a spirituální. Do péče jsou zahrnováni také příbuzní či blízcí pacientů, kteří mohou za podpory pesonálu hospice své blízké doporovázet až do konce.

Hospic je místo důstojného dožití života terminálně, většinou onkologicky nemocných pacientů v přítomnosti jeho rodiny a blízkých. Pracuji jako staniční sestra v hospici sv. Lukáše. Přijďte se podívat.

hospic je místo kde je poskytována lékařská a sociální starostlivost pro lidi, kteří umírají

Hospic je místo pro ty, kteří potřebují paliativní péči. Místo, kde se o lidi dokáží důstojně postarat.

hospic je místo se zdravotnickou péčí,kam se umisťujou lidé s těžkými a nevyléčitelnými chorobami

Hospic je místo, kam jsou umístěni lidé s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém stadiu. O pacienty se stará tým lékařů, psychologů, mohou pomáhat i dobrovolníci. Cílem je umožnit těmto lidem důstojný odchod ze světa, zpestřit jim poslední chvíle života apod.

Hospic je místo, kde jsou lidé v terminálním stádiu, nevyléčitelní. Zůstávají zde do smrti, když se o ně nemá kdo postarat.

Hospic je místo, kde jsou umístění lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a probíhá zde často paliativní péče o nemocného.

Hospic je něco jako dům s pečovatelskou službou. Kde se vesměs zdravotnický personál stará a pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí a pomalu umírají... Snaha o poskytnutí péče na kterou byli pacienti zvyklý během svého normalního života.

Hospic je oddělení paliativní péče, které poskytuje péči umírajícím pacientům a jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám.

Hospic je přeci zdravotnické zařízení, které poskytuje péči velmi starým a nemocným lidem na sklonku jejich života.

Hospic je specializované zařízení, poskytující tzv. paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší

Hospic je ústav kde dožívají lidé, co nemají naději na vyléčení, nebo jsou staří a zmírají věkem a už nejsou soběstační.

Hospic je zařízení které se stará o preterminální a terminální pacienty.

Hospic je zařízení pro lidi v terminálním stadiu (úmrtí do 1 roku), kde je jim poskytnuta zdravotní a sociální péče.

Hospic je zařízení, které poskytuje péči lidem v terminálním stádiu jejich nemoci.

Hospic je zařízení, které se věnuje pacientům s paliativním onemocněním - např. nádorové onemocnění

hospic je zařízení, které umožňuje lidem velmi těžce nemocným (často smrtelně nemocným) usnadnit průběh nemoci, smíření se s nemoci, také poskytuje podporu rodiny v její těžké situaci a tím vším se snaží o důstojný odchod klienta z tohoto světa

Hospic je zařízení, ve kterém je provozována paliativní péče. Jsou do něj přijímáni klienti, u kterých je do půl roku očekáváno, že zemřou.

Hospic je zdravotnické a sociální zařízení pro pacienty nebo klienty s již nevylečitelným onemocněním, v terminálním stádiu.

Hospic je zdravotnické zařízení do kterého se přijímají pacienti s nevylečítelnou nemocí v poslední fázi života.

hospic je zdravotnické zařízení pečující o nemocné v terminálním stádiu nemoci, zaměřuje se na paliativní péči

Hospic je zdravotnické zařízení, kde je poskytována paliativní péče.

Hospic je zdravotnické zařízení, kde probíhá péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci.

Hospic je zdravotnické zařízení, které umožňuje zejména umírajícím, nevyléčitelně nemocným lidem dožít s úctou a kvalitní péčí poslední dny jejich života.

Hospic se věnuje zdravotní péči o umírající pacienty ve speciálním zařízení, které musí rodina umírajícího hradit na vlastní náklady.

Hospic si představuji jako místo kde se důstojně umírá, za značné spolupráce s rodinou umírajícího.

hospic- zařízení pro dlohodobě nemocné lidi, je jim zde poskytována zdravotní péče a uspokojovány zakladní potřeby, cílem je zajistit těžce nemocným lidem důstojný život, bez většího utrpení

instituce, která se stará o lidi v terminálním stádiu, umožňuje dožít v důstojnosti, mírní bolesti, psych. podporuje apod.

instituce, která se věnuje komplexní péči o umírající, ať už formou ústavní nebo mobilní (např. hospic Ondrášek v Ostravě)

Jde o specializované zařízení, pro lidi nevyléčitelně nemocné, kde jim je poskytována ošetřovatelská a paliativní péče.

Je specializované zařízení poskytující palialivní péči u pacientů u nichž prognóza onemocnění předpokládá délku života do 6 měsíců.

Je to místo, kde se poskytuje péče o nevyléčitelně nemocné.

Je to zařízení , kde se tito lidé léčí a umírají.

Je to zařízení kde se starají o nevyléčitelně nemocné. Umožňuje jim důstojně zemřít.

je to zařízení, do kterého mohou být umístěny osoby, které čekají na smrt. personál jim plní přání,mají možnost vyžití (samozřejmě dle druhu choroby) a jsou jim zpříjemnovány poslední chvíle života

Je to zařízení, do kterého příchazejí lidé, kteří třeba nemusí být staří, ale velmi nemocní, kteří už se o sebe nedokážou postarat. Mají tam veškerou i zdravotní péči.

je to zařízení, do kterého se soustředuje tato péče (teda myslím)

Je to zařízení, kde je poskytována právě paliativní péče (není zaměřen na léčbu nemoci). Většinou církevního zřízení. V České republice jich není mnoho, asi 13. Zakladatelkou hospicové péče vůbec u nás je paní Svatošová.

je to zařízení, které pečuje o nemocné, zvláště zhoubně nemocné u kterých se předpokládá do 2-3 měsíců úmrtí., pečuje se zde i o rodinné příslušníky.

je to zařízení, které pečuje o těžce nemocné lidi

Je to zařízení, které se stará o lidi v poslední fázi života- umírání.

Je to zařízení, které se stará o pacienty v konečné fázi jejich života. Není to, jak s iřada lidí dnes myslí, jen jakýsi ústav na "dožití". Myslím si, že hlavním principem je zajistit co nejvyšší kvalitu života v posledních fázích života nejenom pacientům, ale i jejich rodinám.

Je to zařízení, ve kterém je poskytována péče pacientům trpícím těžkou, mnohdy nevyléčitelnou chorobou v terminálním stádiu.

je to zdravotnické zařízení, kde mohou nemocní trávit své poslední chvíle svého života, rodina a příbuzní u nich mohou být pořád. Nemocný do hospicu nastupuje když už se o něj rodina nemá sílu pečovat.

Jedná se o místo, kde je potrarané o lidi, kteří umírají

Jedná se o organizaci, která sídlí v nějakém domu, kde je klientům poskytována zdravotní a psychická péče v jejich terminálím stádiu.Tato péče je poskytována zdravotníky.Klient v hospici může přijímat i rodinné návštěvy. Já osobně jsem navštívila hospic Citadela ve Valašském Meziříčí v rámci exkurze se střední školou (jsem absolventem SZŠ) a myslím, že se jedná o velmi nezbytnou pomoc pro obyvatelstvo a je škoda, že je hospiců tak málo.

Jedná se o zařízené, které se stará o nemocné.

jedná se o zařízení, ve kterém se nacházejí právě lidé, jejichž nemoc už se nedá vyléčit a právě tady je poskytována paliativní péče

Jsou to zařízení pro pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

Jsou to zařízení, která nabízejí paliativní péči a důstojný odchod z tohoto života.

konečná péče o umírající osoby

LDN

Léčba dlouhodobě nemocných, kteří jsou bez finančních prostředků.

Léčebna pro dlouhodobě nemocné

Lečebna pro nemocné

Léčebna pro velmi nemocné lidi, kteří mají jen málo času života.

Lékařské nebo ošetřovatelské zařízení

Lékařské zařízení pro pacienty v terminálním stádiu,zde lidé dožívají.

Lékařské zařízení, kde je prováděna paliativní péče. Nevyléčitelní pacienti tu pobývají do konce svého života.

lidé s nevyléčitelnou chorobou, kteří jsou pod lékařským dohledem

měl by se věnovat oblasti z otázky 1, nese s sebou náboženský kontext.

miesto, kde sa poskytuje paliatívna starostlivosť vyškoleným zdravotníckym personálom ľudia tu trávia posledné dni svojho života a dôstojnejšie než v nemocnici

Místo (spec. zařízení), pro dlouhodobě nemocné, kteří nemají šanci na uzdravení.

místo kde se starají o umírající lidi

místo na dožití v konečném stadiu života při nevyléčitelné nemoci

Místo na dožití.

místo péče o seniory, také není terapeutická

Místo pro dlouhodobou lekarskou peci v pokrocilem stadiu nemoci

Místo pro dožití nevyléčitelně nemocných, kteří z nějakého důvodu nemohou být léčeni doma.

Místo pro důstojné dožití

misto pro smtrelne nemocne pacienty, kteri jsou v poslednim stadiu sve nemoci, v podstate misto kde mohou dozit

Místo pro velmi nemocné lidi, kde se o ně starají, poté, co opustí nemocnic, protože jejich nemoc už není vyléčitelná.

Místo, budovu, centrum, které poskytuje pro pacienty právě výše zmíněnou paliativní péči

misto, kam chodi doží staří a nemocní

Misto, kam chodi lidi umirat.

Místo, kde "dožívají" lidé.

Místo, kde bydlí lidé, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a potřebují, aby se o ně někdo strala, když nemá rodina čas a pomohl jim důstojně dožít.

místo, kde člověk může důstojně opustit tento svět. (Lůžkové zařízení či denní stacionář)

místo, kde člověk poklidně a důstojně umře. místo, kde se s ním zachází na úrovni a je o něj kvalitně pečováno.

Místo, kde dožívají staří a nemocní lidé, původně zřizovaná církví.

Místo, kde dožívají svůj život nevyléčitelní.

místo, kde důstojně, v klidu a bezbolestně umírají terminálně nemocní lidé

Místo, kde jsou lidé různého věku smrtelně nemocní. Maximálně tři měsíce.

Místo, kde jsou lidé, kterým zbývá jen pár měsíců života.

Misto, kde lide s nevylecitelnymi nemocemi dozivaji a cekaji na smrt, oproti domacnosti je zde pritomen personal sestry a doktori.

místo, kde lidé s nevyléčitelnou chorobou najdou odpovídající péči, kterou mu už v domácím prostředí nemohou poskytnout.

Místo, kde mohou smrtelně nemocní dožít v péči odborníků, kteří jím poslední měsíce života uleví.

místo, kde mohu důstojně dožít své dny, někdy to trvá hodiny, někdy měsíce...

Místo, kde může nemocný dožít poslední měsíce života důstojně.

místo, kde se léčí dlouhodobě nemocní

Místo, kde se léčí těžce nemocní..

Místo, kde se poečuje o těžce nemocné nebo nevyléčitelné pacienty.

Místo, kde se poskytuje paliativní péče.

Místo, kde se stará o lidi do poslední chvíle...

Místo, kde se starají o dlouhodobě nemocné nebo staré lidi, o které nemá kdo jiný pečovat.

Místo, kde se starají o nevyléčitelně nemocné, umírající, o které se nedokáže/nechce postarat rodina

místo, kde se starají vyškolení pracovníci o pacienty v terminálním stádiu onkologických pacientů...

místo, kterému je svěřena starost o nemohoucí spoluobčany

Místo,kam jsou v podstatě odváženi velmi nemocní lidé,aby se zde nemuseli o nic starat a v poklidu zde umírají...

něco jako nemocnice. Jsou zde soustředěni lidé umírající. Dům důstojného umírání.

neco na zpusob nemocnice, kde se zabývají právě paliativní péčí umirajicich lidi

Nějaké zařízení, kde leží právě nevyléčitelní občané a "čekají" tam na smrt-hospic by jim asi měl tuto cestu zpříjemnit.

Nejen péče o tělo, ale i o ducha

nemocnice k dožití

nemocniční zařízení s odborným personálem pro staré lidi, u kterých se nepředpokládá zlepšení zdrav.stavu

obdoba nemocnice, kde jsou ale takoví lidé, kteří tam pobývají již na "dožití", tedy takoví kteří jsou nevyléčitelní

Odborná péče o pacienta v terminálním stadiu.

oddeleni namocnice "na doziti"

Organizace, jedna z mnohych podobne jako LDN. Dnes si vsichni mysli, ze je to dum smrti, je pravda, ze zde hodne lidi umre, ale slysela sem bohuzel jen o jednom, ktery se uzdravil a zije.

pece o nemocne stare lidi

péče o lidi, jejichž nemoc je ve stadiu, kdy už je téměř nemožńé zlepšení či pobyt doma. je to spíše takové udržování při životě. je pro ně zbytečné ležet v nemocnici,, ale doma se o ně nikdo postarat nezvládne....

péče o nemohoucí staré lidi

péče o nevyléčitelné a dlohodobě nemocné

Péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a péče o jejich rodiny

Péče o osoby, které mají předpokládanou délku života nejdéle 6 měsíců.

péče o velice nemocné a především stre lidi

péče v nějakém zařízení v posledních chvílích života, jsou tam lidé co umírají

Pečovatelský dům pro nevyléčitelně nebocné nebo přestárlé osoby.

Pečovatelský dům, kde se poskytuje právě paliativní péče.

pečovatelský institut pro nějakou specifickou skupinu populace

pečovatelský ústav či "teritorium" pro lidi, kteří jsou v terminálním stádiu

Pomoc nemohoucím lidem - převážně starší lidé, kteří nemají nikoho, kdo by se o něšpostaral, bez finančí podpory

poskytování odborné péče pro nemocné v terciálním stádiu nemoci - " zdr.zařízení "

privátní, církevní zařízení, kde je poskytována péče lidem v závěru jejich života, kdy již není možné zvrátit stav pacienta. Smyslem je doprovodit nemocného bez zbytečného utrpení a ztráty důstojnosti ke klidné smrti péče je nejen o postiženého, ale i pro příbuzné a následně pozůstalé

přechodný nebo stálý domov pro umírající s veškerou pečovatelskou službou

Říká se, že se tam chodí umírat. Jde o zařízení, které přijímá i hodně nemocné, nevyléčitelně nemocné lidi a starás e o ně do jejich posledních dnů. Je strašíkem seniorů.

slouží ke klidnému dožití pacienta s nevylěčitelnou chorobou

Služba, která napomáhá umírajícím vyrovnat se se smrtí a pomáhá jim v terminálním stádiu nemocni.

Sociální zařízení pro nemocné v terminálním stádiu života.

specializované zařízení , které zajišťuje péči o umírajícího a jeho blízké a doprovázení ke smtri

specializované zařízení, které poskytuje paliativní péči

Speciální zařízení poskytující paliativní péči.

Speciální zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči klientům v terminálním stadiu onemocnění, především onkologické onem.

Starají se o lidi, co jsou nevyléčitelně nemocní.

starají se tam o staré, nemocné lidi

starání se o mírající lidi, a snaha pomoci jim dožít spokojeně

starost o nevyléčitelně nemocné lidi a pomoc v těch posledních chvílích

Tam jsou pacienti, jež potřebují paliativní péči. Jsou tam jen na dožití.

to je léčebné zařízení, které se pomocí paliativní péče stará o nemocné v konečném stádiu nemoci, ovšem s tím rozdílem, že kromě bolesti fyzické pomáhá léčit i bolesti psychického rázu, které často bývají mnohem větším břemenem pro nemocného než nemoc samotná

To stejné jako paliativní péče

Typ zdravotnického zařízení sloužící pro klienty v terminálním stádiu, kde jsou ubytování někdy i se svými nejbližšímu, opět k zajištění všech potřeb, poskytována zdravotníky, ale i dobrovolníky, jedná se především o ošetřovatelskou péči, klkieti zde zpravidla umírají.

ústav kde je poskytována péče nevyléčitelně nemocným a kteří vědí že zemřou

ústav na dožití

ústav pro dlouhodobě a nevylečitelně nemocné

ústav pro nemocné

Ústav pro nevyléčitelně nemocné (umirající), který by měl poskytovat klientovi (i jeho rodině) paliativní, zdravotnickou, rehabilitační, sociální a psychologickou péči.

ústav pro osoby, jenž trpí nějakou těžkou (těžší) nemocí, jenž jim umožňuje důstojnější umírání (je o ně postaráno ve všech směrech)

Ústav pro smrtelně nemocné lidi, o které se nemá kdo doma postarat nebo potřebují speciální zdravotnickou a ošetřovatelskou péči.

Ústav pro umírající klienty. Jsou zde příjmáni lidé, kteří umírají, trpí nevyléčitelnou nemocí. Jejich nemoc se zde neléčí, jen se o ně pečuje a tlumí se jejich bolest, snaží se o klidné a důstojné umírání.

Ústav, kde je nemocným lidem umožněna dústojný odchod ... (smrt)

Ústav. Když se rodina nemůže z nějakých důvodů postarat a umírajícího člena rodiny, mohou si zvolit tuto variantu. Ale klient nesmí mít delší prognózu života než půl roku.

v těchto zařízeních se pečuje o nevyléčitelně nemocné

viz 2otazka

Zajistit lidem důstojnou smrt.

Zajišťuje paliativní péči, důstojný odchod ze světa

zarizeni pro dlouhodobe nemocne, nevylecitelne s peci

zarizeni pro umirajici

zarízení, ktere pecuje o lidi na konci zivota

zařízení pro nevylečitelné a umírající nemocné

zařízení , ktere se venuje péči o osoby , které trpí zavažnými , nevyléčitelnými chorobami

zařízení , které zajištuje péči o nemocné v terminální fázi nemoci (umíráni i smrt)

Zařízení kde jsou umístění na vlastní žádost lidé v terminálním stádiu. Je u nich očekáváno úmrtí v brzké době(cca měsíc ale je to individuální)

zařízení které poskytuje paliativní léčbu

Zařízení na dožití

zařízení nebo místo, kde se poskytuje paliativní péče

Zařízení pečující o nemocné, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou a jsou v terminálním stádiu onemocnění.

zařízení pečující o nevylečitelné nemocné v terminálním stádiu

zařízení pečující o umírající

zařízení poskytující paliativní léčbu

zařízení poskytující paliativní péči

Zařízení poskytující paliativní péči - viz. odpověď č. 2

Zařízení poskytující paliativní péči v terminálním stadiu života.

Zařízení poskytující paliativní péči.

zařízení poskytující péči lidem na jejich poslední cestě

zařízení poskytující péči nevyléčitelně nemocným v terminálním stadiu onemocnění (biopsychosociálně spirituální péče o člověka)

zařízení poskytující péči pacientům v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění

Zařízení poskytující péči výše uvedeným pacientům na základě etického kodexu.

zařízení poskytující právě výše zmiňovanou péči...

zařízení pro "dožití", poskytuje paliativní péči v termiální fázi nemoci

zařízení pro dlouhodobě, často nevyléčitelně nemocné, staré lidi

Zařízení pro lidí trpící nevyléčitelnou nemocí, v posledních stadiích nemoci

Zařízení pro nevyléčitelně nemocné poskytující paliativní péči ne léčebnou.

Zařízení pro nevyléčitelně nemocné v konečném stádiu (umírání).

zařízení pro nevyléčitelně nemocné, je jim tam věnována celková péče, ale nepokoušejí se jejich nemoc již vyléčit.

Zařízení pro nevyléčitelně nemocné.

Zařízení pro nevyléčitelně nemocné.

zařízení pro nevylečítelně nomocné lidi

zařízení pro pacienty s infaustní diagnózou (aplikuje se zde paliativní péče, neřeší se kauzální příčina)

zařízení pro pacienty v termninálním stádiu života, kde mohou důstojně prožít své poslední dny a mají zde zajištěnu potřebnou péči (má představa je konkrétní - Hospice Sv. Lukáše v Ostravě)

zařízení pro péči o nemocné v terminálním stadiu života

Zařízení pro pobyt dlouhodobě nemocných osob.

Zařízení pro pobyt terminálně nem.

zařízení pro poskytování paliativní péče

Zařízení pro staré lidi, na dožití, s péčí odborného lékařského personálu.

Zařízení pro staré/nevyléčitelně nemocné lidi, o které se nemá kdo starat, kteří tzv. (když to řeknu hnusně) dožívají.

Zařízení pro starší občany, kteří se nedokáží o sebe postarat a tak jim zařídí nutnou péči.

Zařízení pro těžce nemocné lidi.

Zařízení pro umírající lidi, kde by měla být poskytována nejlepší paliaticní péče.

zařízení pro umírající lidi, s lepším osobním přístupem personálu (má více času pro péči než na obyčejném lůžkovém oddělení

zařízení pro úmírající nebo těžče nemocní

zařízení pro umírající pacienty

zařízení se zdravotní lékařskou i nelékařskou péčí, ve kterém v důstojnosti mohou dožít nemocní pacienti

zařízení shromažďující a opatrující klienty s potřebami přesahujícími jejich soběstačnost, primárně důchodce, přestárlé a dlouhodobě nemocné nebo postižené osoby. Například zajištění nákupů, jídel, praní a podobné

Zařízení určené pro "dožití" většinou starých a nevyléčitelně nemocných lidí kteří už však nepotřebují hospitalizaci v nemocnici.

Zařízení ve kterém žijí nevyléčitelně nemocní,dožívající a lidé potřebující paliativní péči

zařízení, kam se umístují paliativní pacienti s prognózou max do 6 měsíců života

Zařízení, kde je pečováno o postižené nebo staré lidi.

Zařízení, kde je poskytována paliativní péče. Zahrnuje jak tlumení bolesti, tak psychickou a duchovní oporu trpícímu člověku, zajišťuje důstojné umírání.

Zařízení, kde jsou hospitalizováni lidé, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a nmohou být hospitalizováni na LDN. Poslední místo hospitalizace, než člověk skoná.

zařízení, kde jsou hospitalizováni obvykle staří lidé s nevyléčitelnou chorobou případně jinak nemocní, neschopní se starat sami o sebe(ne postižení), pod celodenním lékařským dohledem, s indikací a podávání léčiv

zařízení, kde jsou nevyléčitelní pacienti, pacienti, kteří umřou - v hospicu se jim věnují pracovníci a připravují je na odchod (stejně jako jejich příbuzné)

Zařízení, kde jsou umístěni lidé na konci svého života.

zařízení, kde poskytují péči smrtelně nemocným pacientům na sklonku života, když se o ně nemůže nebo nechce jejich blízký starat

zařízení, kde se nacházejí lidé nevyléčitelně nemocní

Zařízení, kde se pěčuje o potřeby pacienta na sklonku života.

Zařízení, kde se projevuje lidská solidarita vůči sociálně slabším spoluobčanům.

Zařízení, kde se přijímají lidé v poslední fázi života. Neléčí se tam. Pouze paliativní péče.

zařízení, kde se starají o umírající s podmínkami pro přítomnost příbuzných

zařízení, kde se sterají o nevylečitelně nemocné lidi

zařízení, kde se umisťují lidé 6 měsíců před dožitím

zařízení, kde se umisťují lidé, u kterých se předpokládá smrt do 3 měsíců

Zařízení, kde se vyškolený personál stará o nemohoucí a umírající lidi.

Zařízení, kde těžce nemocní lidé "čekají na smrt." Dostávají analgetika, jsou pod odborným zdravotnickým dohledem. Mohou přijímat návštěvy jako v nemocnici. Je tam zajištěna i duchovní potřeba.

Zařízení, kde zkušený personál a hlavně dobří lidé pomáhají těžce nemocným, nevyléčitelně nemocným nebo umírajícím lidem.

Zařízení, které nechává staré nebo nemocné lidi před smrti dožít.

Zařízení, které pečuje o umírající.

Zařízení, které pomáhá nevyléčitelně nemocnému, umírajícímu a jeho rodině zvládnout poslední chvíle jeho života v co největší možné kvalitě.

Zařízení, které poskytuje paliativní péči

Zařízení, které poskytuje paliativní péči, včetně ergoterapie, kulturních akcí apod. Vedle lékařů. sester a jiného odborné personálu většinou pomáhají i dobrovolníci.

Zařízení, které poskytuje paliativní péči.

zařízení, které poskytuje umírajícím péči a pomáhá jim ulehčit umírání

Zařízení, které se stará o nevyléčitelně nemocné.

zařízení, které se stará o umírající klienty

Zařízení, které slouží pro pacienty, kteří dožívají (umírají). Toto zařízení jim umožňuje zemřít důstojně, vklidu s rodinou.

Zařízení, které slouží pro péči a zpříjemnění posledních chvil života. S ochotným personálem, který se snaží důstojně starat o biopsychosociální a duchovní potřeby klienta. Smíří člověka a připraví na odchod ze života.

zařízení, které zabezpečuje paliativní léčbu a důstojný závěr života včetně důstojné smrti

zařízení, které zabezpečuje péči o nevyléčitelně nemocné a zajišťuje důstojné umírání

zařízení, místo, kde se pečuje o lidi s nevyléčitelnou nebo těžkou nemocí.

zařízení, v kterém se vykonává paliativní péče

Zařízení, ve kterém dožívají pacienti s nevyléčitelnou nemocí.

zařízení, ve kterém je postaráno o staré , umírající lidi

Zařízení, ve kterém probíhá paliativní péče. V hospici se neléčí nemoci, nýbrž zajišťuje smrt(dožití života) bez již zmiňované bolesti a důstojně.

Zařízení, ve kterém se opět neléčí, jsou zde lidé, kterým se poskytuje "poslední" péče, zařízení, kde lidé důstojně umírají.

Zařízení, ve kterém se pečuje o nevyléčitelně nemocné.

Zařízení,kde se pečuje o nemocné v poslední části života

Zařížení, kde se starají o nemohoucí lidi, většinou starší.

zdrav.zařízení, kde se věnují paliativní léčbě

Zdravotnicke zarizeni pro tezce nemocne osoby

zdravotnické zařízení kde dožívají nevyléčitelně nemocní, usnadnuje jim zemřít, pokut je to vůbec možné

Zdravotnické zařízení které se věnuje pacientům kteří umírají.Najdou zde celkovou socialní a zdravotnickou péči v rámci možností,

Zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči

zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči, která bývá pro rodinné příslušníky věršinou nezvladatelná. myslím, že v rámci této péče se jedná o krmení, zajištění hygieny, tišení bolesti

zdravotnické zařízení poskytující péči dožívající pacientům

zdravotnické zařízení pro nevylečitelné případy, kde se o takto nemocného člověkastarají specializování pracovníci a snaží se alespoň mírnit průběh nemoci např.léky proti bolesti

Zdravotnické zařízení pro osoby odkázané na trvalou péči druhé osoby. Zařízení pro imobilní klienty nebo osoby bez rodiny, potřebující neustálou péči.

Zdravotnické zařízení starající se o stáré, dlouhodobě a nezvratně nemocné pacienty.

zdravotnické zařízení, kde se starají o pacienta v terminálním stadiu nemoci

zdravotnické zařízení, které pomáhá pacientům v terminálním stádiu nemoci důstojně dožít život také pomocí paliativní péče, zmírňováním bolestí atd.

zdravotnické zařízení, které poskytuje paliativní péči

Zdravotnické zařízení, ve kterém se pečuje o staré nemocné lidi.

Zdravotnické zařízení, většinou vedené charitou, které poskytuje péči osobám v terminálním stádiu nemoci ( nádorové onemocnění).

Zdravotnické zařízení. Poskytuje péči (jak zdravotnickou tak i psychologickou) o osoby, které se o sebe nedokáží postarat sami vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.

5. Jak byste definovali podle vlastního mínění „marnou lékařskou péči“?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- když pacient hatí snahu lékaře - osoby, které v případě pomoci přežijí, ale budou mít takové poškození na těle a hlavnně mozku, že "ani nebudou o sobě vědět"

- péče o nevyléčitelně nemocného člověka, který už sám nechce žít - péče o člověka v komatu, jehož mozek již nevyvýjí žádnou činnost a jeho životní funkce jsou uměle udržovány přístroji

= pacient je v tak dezolátním zdravotním stavu, že už jej nelze zachránit. Můžeme pouze tišit bolest a zajistit mu důstojný odchod ze života (tišení bolesti,..)

1. Péče o smrtelně nemocné s nulovou šancí na uzdravení. 2. Péče o nemocné odmítající léčbu.

Asi jako péči, kdy pacient pořádně nespolupracuje.

asi jako snahu lékaře vylécit nebo pomoci jeste nejakym zpusobem pacientovi u kterého uz je ale jasná prognoza umrti v blizke budoucnosti.

Asi právě jako péči o nevyléčitelně nemocné. Péče, která je poskytována, ale která pacienta již nemůže vyléčit. Přesto, dle mě není úplně marná. Přinejmenším mírní bolest a zajišťuje základní lidské potřeby.

Asi tak, že zdravotníci se snaží jakkoliv ulehčit nemocnému jeho nemoc, i když na 99% vědí, že se nemocný nikdy neuzdraví...

Asi že lékaři už neví, co by s člověkem udělali, i když se snaží léčit, tak zdravotní stav se nelepší.

bez efektu

Bez efektu.

co je podle mě marné? podle mě je každá pomoc aspoň pomoc, nemusí se člověk uzdravit, hlavně, když mu lékař uleví od bolesti.

Člověk nemá naději na uzdravení, pouze dožívá.

Definovala bych ji jako péči, která je zbytečná a nikam nevede.

Dle mého názoru se o marnou lékařskou péči jedná v případech, kdy doktoři opečovávají pacienty, kteří již nemají šanci na zlepšení svého zdravotního stavu. A jen je udržují ve stavu mezi "životem a smrtí".

duplicitní vyšetření apod., nepředstavuji si ji ve spojitosti s umíráním

Chci lékařskou péči poskytovat, ale neustále se objevují překážky, které mi činnost znemožňují - finanční podpora, nedostatek prostor, pracovníků. Nemohu poskytovat takovou lékařskou péči, která je potřebná, užitečná, efektivní, která skutečně plní svůj účel - léčit, pomáhat nemocným

I když se lékaři snaží sebevíc pomoci pacientovi, tak pacienta nakonec vyléčit nedokážou, pouze mu např. zmírní bolesti.

I přes veškerou péči, kterou lékař pacientovi věnuje, pacient umře. A lékař to ví předem.

i přes všechno usilí lékařů, používání nejmodernějších léků atd se nedaří pacienta vyléčit

Já si myslím že se jedná o péči, která buď nemá pro pacienta již žádný prokazatený přínos, nebo takzvaně lékař léčí, ale pacient se aktivně nezapojuje do léčby a tím pádem je všechna snaha lékaře marná.

jakékoli zákroky či léčba, která nevede ke zlepšení stavu či zmírnění utrpení

Jako péči, která se snaží léčit nemocného, ale všichni vědí, že ani ona léčba už nepomůže.

Jako snahu zdravotniků léčit pacienty do skonání, i když dle diagnosy je nanejvýš jasná prognósa stavu.

Je o péči, která zbytečně prodlužuje pacientovo trápení.

je to léčba , která nemá smysl (u nevyléčitelných onemocnění)

je to léčba, která je neefektivní a lékaři to ví

je to lékařska péče u pacientů,u kterých už nezabírá žádný způsob léčby,+

Je to lékařská péče, která nevede k uzdravení pacienta nebo ke zlepšení jeho zdravotního stavu.

Je to lékařská pomoc užívaná tam, kde již nepomáhá.

Je to péče která nemá naději na úspěch, respektive uzdravení pacienta.

Je to péče o pacienty například ve vigilním kómatu, s apalickým syndromem, nebo jakýkoliv jiný stav pacienta při kterém je nízká pravděpodobnost na zlepšení či uzdravení. Nebo péče o pacienty s nevyléčitelnou chorobou např. pacienti s Huntingtonovou choronou, které je dnes stále bez jakékoliv naděje na uzdravení.

Je to péče zatěžující pacienty celou řadou diagnostických nebo terapeutických postupů, které neřeší jejich stav a obtíže a nepřináší nic pozitivního pro jejich kvalitu života.

Je to péče, kdy pacienta nelze zachránit, je nevyléčitelný a lékařská opatření jsou zbytečná

Je to péče, která neodpovídá poslání lékařské profese a je v rozporu s Hippokratovou přísahou.

je to péče, která nepřináší požadované výsledky i přes snahu lékařů ji zajistit

Je to péče, která prodlužuje umírání. Když jsou lidé např. v komatu.

je to zdravotní stav člověka, který už nemůže být vyléčen ani se stav nemůže zlepšit

jen prodlužování života

Již jsou vyčerpány všechny lékařské možnosti.

kdy to již "nemá smysl", myšleno například konečné stadia nevyléčitelných nemocí

kdy uz se neda pomoct

Kdy už pacientovi nelze pomoci a při životě ho např. udržují pouze přístroje.

Když člověku nemůžeme pomoct od nemoci ani od bolesti.

Když je člověk nevyléčitelně nemocný a velmi trpí a je jasné, že ho čeká smrt a nejde odvrátit.

Když je stoprocentně jisté, že už pacientovi nelze nijak pomoci.

Když je zjevné, že každá další léčba akorát prodlužuje utpení nemocného člověka.

když již není pomoci, ale doktor stále podává medikamenty

Když lékaři nemohou už nijak zlepšit stav pacienta, ani ho popřídapě udržet ve stavu stávajícím.

když někdo umírá a oni ho zbyytečně uměle udržijuí při životě

když pacient nespolupracuje a opakovaně porušuje lékařské doporučení (útěky z léčeben, kouření před operačním výkonem ze strany pacientů)

když se lékař snaží léčit někoho, kdo je nevyléčitelně nemocný

když se narodí miminko vážící 300g s vrozenýma vadama.. a matka ho za každou cenu chce zachránit....

Když se pomáhá tam,kde je pomoc již nemožná.

když už je pacient v terminálním stádiu nemoci, ale lékaři se pořád snaží nemoc vyléčit, někdy tohle snažení spíše nemocnému ubližuje.

když už není pomoci

když už nevede k vyléčení

když už se udržuje člověk na dožití a pouze se mu tlumí bolest

když už ten člověk přežívá na přístrojích a není šance že by se z toho dostal.

Léčba a výkony, které jsou poskytovány nemocnému, ale nezlepšují jeho stav, ale spíše obtěžují.

Léčba bez žádoucího efektu pro pacienta. Od zmírnění důsledků nemoci až po omezení bolesti atp.

Léčba jasně nevyléčitelného člověka.

léčba nemoci nebo stavu, který očividně vyléčit nelze

léčba nepomáhá

Léčba nevedoucí k plnohodnotnému životu, prodlužování utrpení kdy je jasné že pacient umírá

Léčba nevyléčitelného onemocnění.

léčba onemocnění v době, kdy už nemá smysl

Léčba terminálně nemocných, kdy pacienta jenom zbytečnou léčbou a vyšetřeními zatěžujeme a přitom mu už nepomáháme.

léčba, která evidentně nepomůže, ale lékaři ji ze zákona musí poskytnout

Léčba, která je zbytečná, bez výsledku.

léčba, která již nemá smysl

Léčba, která vzhledem ke špatné prognoze onemocnění, je už zbytečná.

léčba, vyšetření a zákroky u nevyléčitelně nemocného pacienta, které nevedou ke zkvalitnění jeho života a navrácení zdraví , které pouze prodlužují dobu umírání, po kterou je pacient nesoběstačný, trpí bolestí, je v bezvědomí a podobně

Léčený člověk stejně umře, akorát možná místo 1 měsíce bude žít měsíc a půl. V bolestech apod. Tudíž je tato péče ekonomicky neefektivní a ani lidsky není nikterak obohacující.

lékař neustále provádí testy a dopuje pacienta léky i když je to zbytečné a nejedná sa pouze o léky na tlumení bolesti. prostě se snaží vyléčit neco, co vyléčit nejde.

Lékař udělá všechno pro to, aby pacientovi pomohl, ale někdy to nestačí, nebo je už příiš pozdě. Nebo, když se pacient nechce nechat léčit.

Lékaři se mohou sebevíc snažit pomoci nemocnému, ale pokud se nesnaží sám pacient (pacient s rakovinou plic stále kouří), je lékařská péče marná?

Lékařská péče bez výsledků, bez zlepšování zdravotního stavu pacienta.

lékařská péče by neměla být nikdy marná, i v případě, slouží-li jen k psychickému uspokojení nemocného (ulehčení nemocnému)

Lékařská péče která nemá žádný vysledek.

Lékařská péče u osob, kterým již není pomoci, která nevede k vyléčení, alespoň částečnému.

Lékařská péče u pacientů, která nemá veskutečnosti smysl, protože pacientův zdravotní stav je již nezvratný a péče lékařů je většinou jen taková, v rámci udržení vitálních funkcí.

lékařská péče vynakládaná na léčbu člověka, jemuž pouze prodlužuje utrpení, udržování po nekolik let na lékařských přístrojích, péče o předčasně narozené nedonošené plody s por. vahou pod 500 g apod.

Lékařská péče, která nemá naději na úspěch (tj. uvedení pacienta do zdravého stavu, ať už je to cokoliv).

Lékařská péče, která nepřináší pacientovi užitek.

Lékařská péče, která nevede k uzdravení, zmírnění symptomů onemocnění či ulehčení od bolesti.

Lékařská péče, která nevede ke zlepšení fyzického a psychického stavu.

lékařská péče, která nevede ke zlepšení pacientova stavu a kterou si pacient nepřeje

Lékařská péče, která nevede ke zlepšení zdravotního stavu..

lékařská péče, která nezabírá a nebo se o ní snaží jen lékař bez pacientovy pomoci.

lékařská péče, která se snaží, ale marně... nejde pomoci

lékařská pěče, kterou nemůžeme nikomu, žadným způsobem pomoci

lékařské intervence, které již pro pacientna nemají žádný kurativní význam. Lékaři se snaží o nalezení možného řešení, které by pacientovi mohlo pomoci od příznaků, ale vlastní onemocnění nemá na vyléčení šanci. ...nevím, jestli to musejí dělat kvůli pojišťovně nebo vlastnímu svědomí, že pro pacienta už udělali všechno.... otázka, zda to pacientům prospívá...

lékařské výkony provedené s vědomím, že nevyléčí a nepomohou ? Úkony jen tak pro formu.

lékařskou péči, která už pacientovi nedokáže pomoct tak, aby pacient nezemřel

marná je snad jen péče, o kterou pacient nestojí

marná lékařská péče

marná lékařská péče - péče kdy pacient nedodržuje léčebný režim

marná lékařská péče je oxymoron; řekněme tautologií, že ta lékařská péče, kterou lékař či ošetřovatel považuje za marnou, je marná

marná lékařská péče je péče, kdy je pacient ve stádiu, kdy jsou pacintovy fyziologické funkce udržovány přístrojii, jeho prognóza je špatná...

Marná lékařská pěče je ta, které se dá efektivně předejít.

Marná lékařská péče je taková, která nemocnému nepomáhá a to jak ve smyslu terapie, tak ve smyslu tišení příznaku např. tišení bolesti.

Marná lékařská péče je taková, o niž nestojí léčený pacient

Marná lékařská péče je takový typ péče, který již není účinný, nedokáže odstranit ani příčinu, ani symtomy onemocnění. Stav pacienta se nelepší, zhoršuje se a žádný způsob lékařské intervence "nezabírá".

marná lékařská péče podle mého není !!!

Marná lékařská péče pro mne znamená to, že všechna snaha lékaře člověku s takovou chorobou nepomůže , jediné co může přijít v úvahu je eutanázie.

Marná lékařská péče se může týkat toho, když lékař se o něco pořád snaží, ale říká pořád to samé a vy mu vysvětlíte, třeba že něco takhle a tak nefunguje, ale on pořád předhazuje to svoje. Tím pádem si nevíte rady co dál.

marná lékařská péče? nejspíš při stavu pacienta, kdy se nabízí otázka eutanázie...

Marná lékařská péče? Nemyslím si že by lékařská péče byla marná, i když relativně nevede ke zdárnému konci, pokud je konána s láskou.

marná lékařská pomoc je taková,kdy lékaři již nemohou pacientovi nijak pomoci a "pouze" ho udržují při životě

Marnou bych definoval lékařskou péči snad jen u pacientů, kteří jsou udrživáni při životě jen za pomocí přístrojů bez naděje na zlepšení stavu pacienta.

Možná neivně, ale věřím, že žádná péče není marná a že i dnes se dějí zázraky.

mrhání času a prostředky na lidech, pro které je to zbytečné

Myslím si, že jde o lékařské úkony, kterými se lékaři snaží o vyléčení nemocného, i když sami vědí, že je to marné. Často jimi pacienta zbytečně zatěžují, a snižují tak jeho kvalitu života.

Myslím si, že je to tehdy, když se ošetřovatelský personál snaží nemocnému pomoct, ale on jejich pomoct odmítá.

Myslím si, že marná lékařská péče je taková, kdy lékaři už nemohou nemocnému člověku nijak pomoci.

Myslím si, že žádná lékařská péče není marná. Ani když člověku již nelze pomoci. Vždy se dí utlumit nocicepce analgetiky. A když ne, lékař by měl umět i psychicky povzbudit.

Myslím, že nic není marné...

nabubřelost moderní medicíny, že je možné zvládnout vše, bez přihlédnutí a racionálního posouzení, že již není možné péči a léčbu rozšiřovat

Naděje umírá posledí.

nadměrná snaha vyléčit nevyléčitelného

napadá mě péče kdy pacient nespolupracuje, nedodržuje lečebný řád a tím se stává péče marnou..ale asi tím myslíte péči nevylečitelných nemocných kdy veškeré dostupné metody jen prodlužují ale nevylepšují život nemocného

Např. opakovaná léčba chemo nebo cytostatiky a nebo chirurgické zákroky v případě, že opravdu není šance ke zvratu k lepšímu, někdy je nutné všeho nechat a důstojně nechat člověka dožít a odejít, ale rozhodnout se proto je strašně těžké, protože každý doufá, že naděje stále je, myslím si.

např. pomáhání narkomanům, kteří se nehodlají léčit

nasazování dalších léčebných procedur na nemocného v konečném stadiu, i když je už patrné, že nemocnému jen prodlouží trápení, místo aby se uznala lidská smrtelnost

Nasazovat finanční prostředky a peči osbám nevyléčitelným, kteří chtějí důstojně zemřít, ale dle naších zákonu jim toto není umožněno.

Nedokážu odpovědět na otázku.

neexistuje lék

neinfomovanost a nedostatecna komunikace pacienta s doktorem, neplnení základních poviností zdravotniho personalu

nejsem si jistá,zda marná lékařská péče se vyskytuje. Podle mě žádná léčba není marná, zda se jedná o adekvátní onemocnění. Možná bych ale vyzdvihla nyní velmi moderní propagaci mnoha léčiv médii, která jsou vlastně většinou na nachlazení nebo chřipky-sama dávám přednost domácí alternativní léčbě bylinkami apod.

Nejspíš jako takovou péči, která už nemůže pacienta uzdravit.

Nejspíš to bude ta péče, která prokazatelně nepovede k uzdravení pacienta.

neléčitelná nemoc.

nelze pomoci

nemám představu o pojmu "marná lékařská péče", který by měl mít definici. Za marnou bych považoval buď péči zmařenou jiným faktorem nebo pacientem samotným - nedodržení základních předpokladů léčby. Pokud tato problematika má mít spojitost s eutanázií, nepovažuji žádné hodnoty nebo důvody za vyšší a přednější než život, který by měl dostat přednost.

nemám vůbec představu...

nemyslím si, že lékařská péče je z pohledu pacieta marná, ale z pohledu lékaře je to to, pokud pacientovi prostě nejde nijak pomoci

Nemyslím si, že nějaká taková je... Vždyť už při podání léků proti bolesti je to léčba.

není naděje na zlepšení stavu pacienta

Není už šance na uzdravení.

nepotřebnou či zbytečnou péči

nepovažujem akúkoľvek lekársku starostlivosť za marnú,ale pokiaľ to tak niekto chápe, tak sa bude pravdepodobne jednať o chápanie jednotlivca paliatívnej medicíny bez podania eutanázie a urýchlenia smrti, pričom sa využíva drahá zdravitná starostlivosť pre človeka, "ktorý nemá šancu na vyliečenie" (ako som povedala, nesúhlasím s tým názorom)

Neschopnost pomoci.

Netuším. Všude je potřeba lékařská péče. Dokonce i v hospicu.

Neúčinnou, bez ohlodu na psychický stav pacienta

Neudržovat neudržitelné. Nechat člověka v klidu umřít. - co se týká vaše tématu jinak dobrá lékařská péče a nespolupracující pacient, který nedržuje doporučení lékařů ( po infarktu dále kouří apod.)

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím přesně co to je, ale z názvu je to asi něco jakože ač se léčí všemi možnými postupy, tak to na pacienta nezabírá, nebo je pozdě.

nevím, asi jako péči, která i přes všechnu snahu nemůže danému člowěku zachránit život a je jen otázka času než zemře? A nebo taky možná tak, že se lékař snaží, a všechno a daný nemocný na to kašle, a nedbá na jeho pokyny a rady a huntuje si zdravotní stav dále

nevím, tento termín jsem neslyšela

Nevím.

nevylecitelna nemoc

Nezvrátitelnost osudu

nic není marné. Ale asi když člověk ví že umře, a nechce přečkávat bolesti ... a doktoři/lidé s eo něj musejí starat ...

Nijak

nijak- každá péče může přinést výsledek, třeba jen podání léků proti bolesti vede k tomu, že trpícímu je lépe

Nikdy jsem tento pojem neslyšela.Pravděpodobně se jedná o lékařskou péči, která je poskytována klientovi, který po léčbě začne porušovat doporučení a denní režim, které mu lékař předepsal a tím mu mohou vzniknout sekundární změny, komplikace anebo se mu může onemocnění navrátit

pacienta nelze vyléčit

paliativní - je to péče, kdy se pacientovi pouze ulevuje od bolesti

pece ktera nemuze mit za vysledek uzdraveni

pece o nekoho, kdo nema ani nejmensi sancci prezit.

Pece o nevylecitelne nemocneho cloveka

pece, ktera nema zadnou budoucnost, ktera nema smysl aby se provadela

pece, o ktere lekar vi, ze stejne nemuize zachranit zivot cloveka

Péče a pacienty, jež jsou smrtelně nemocní či mají smrtelný úraz a my jim podáváme jen léky na zmírnění bolesti, můžem se snažit jim dávat plno léků, ale ono jim stejně nic už nepomůže.

Péče bezvýznamná, člověku už nelze pomoci.

péče je marná ve chvíli, kdy léčenému člověku je všecho jedno...

péče kdy víme, že pacient umírá, ale všemožně se ho snažíme léčit, bez jakýchkoliv výsledků.

péče která je již bezvýznamná

péče která je zbytečná, protože již nelze problém odstranit ani zmírnit

péče která již nemá smysl a pacient stejne umře

Péče která nedosahuje mým představám odborného ošetření.

Péče která nevede k uspokojivému výsledku.

Péče která nevede k uzdravení pacienta nebo k zlepšení jeho zdravotního stavu.

péče která přes veškerou snahu nevede k požadovaným výsledkům

péče ktera uz je zbytecna

péče které už pacientovi nějak nepomůže

Péče lékaře, který se snaží zachránit pacienta, sanží se mu pomoci, ale pacientovi už to nepomůže. Buď přišel pozdě, nebo má takzavážnou nemoc, že se nedá zachránit ho.

péče o člověka, který nemá naději na vyléčení

Péče o které se ví, že nepomůže, je však nezbytná k tomu, aby se nemohlo říct, že doktor neudělal vše co bylo v jeho silách

péče o lidské zdraví která nemá smysl protože jedinec má stejně umřít

péče o nemocného pacienta, u kterého nelze očekávat uzdravení

péče o nemocného se smrtelnou diagnozou, jehož "vyhlídky na vyléčení jsou minimální", a to i přes intenzivní péči

Péče o nemocného, kterému nejde pomoci. Můžeme jen provést ulehčující zákroky.

Péče o nevylečitelně nemocného pacienta, kterému se ani nedají zmírnit vedlejší příznaky nemoci.

péče o pacienta bez šance na zlepšení či alespoň ustálení zdravotního stavu

Péče o pacienta, který si nepřeje být dále opečovávan, jako respektování jeho přání, na jehož místo čeká pacient, který by stál o tuto péči.

péče o pacienty, kteří si ji již nepřejí, nemají zájem o zlepšení svého zdravotního stavu nebo o zmírnění svého utrpení

Péče o velmi staré a nevyléčitelně nemocné lidi, která nevede k jejich uzdravení a jen je podle mě trápí a připravuje o čas, který by místo v nemocnici mohli trávit s rodinou.

péče pacientům, kterým nelze z lékařského hlediska pomoci

péče poskytovaná pacientům, které už stejně nelze zachránit, kde je jisté, že dříve či později své nemoci podlehnou

péče v případech nevylécitelne nemocnych lidi

péče zaměřená na snížení intenzity příznaků nemoci (např. bolesti), které už nelze odstranit nebo vyléčit

péče zbytečně prodližující život smrtelně nemocných

Péče, kde doktor nemůže pacientovi pomoci k uzdravení.

péče, kde je předem jasně dané, že člověk již nebude nikdy žít plnohodnotný život v reálném světě, např. díky komatu

peče, kdy nezabírá moderní medicína a spíše je člověk trápen, nežli bychom mu pomáhali

péče, kdy pacient haní lékářovu snahu mu jakkoli pomoci tím, že nedodržuje léčebná doporučení, nebere prášky aj., marná snaha lékaře, když pacient být léčen nechce

Péče, kdy poskytovanými léčebnými postupy nedochází ke zlepšení ani stabilizaci stavu nemocného. Moment, kdy je vhodné zahájit paliativní péči.

péče, kdy se i přes veškerou snahu pacientův stav zhoršuje

péče, která je bezvýsledná, u které nelze očekávat úspěch

péče, která již nemá význam

Péče, která má minimální šanci na úspěch (vyléčení pacienta, popřípadě i na zlepšení jeho stavu). Péče, která nezlepší kvalitu života pacienta. Popřípadě prodlužuje život opravdu starých lidí, nemocných, nesoběstačných, s velkými bolestmi. Protože v momentě, kdy teď spravíte jednu soustavu, vám za chvíli začne selhávat jiná z důvodu "opotřebení materiálu".

péče, která nepomáhá

Péče, která nepovede i přes snahu zdravotníků k uzdravení nemocného člověka.

Péče, která nepřináší zlepšení. Pouze k udržení fyz. funkcí.

Péče, která nevede ani k vyléčení ani nezlepšuje kvalitu života.

Péče, která nevede k vyléčení ani stabilizaci choroby. Jedná se především o zmírnění bolesti, výživa, hygiena

Péče, která nevede k záchraně života, vyřešení problému. Například udržování na přístrojích, když není šance na uzdravení a člověk je v kómatu.

Péče, která nevede ke zdárnému cíli, zlepšení stavu, vyléčení.

péče, která nevede ke zlepšení zdravotního stavu.

péče, která pacienta už neléčí, ale mu jen skvalitňuje dožití

Péče, která pouze oddaluje nevyhnutelnou smrt, dává nemocnému čas navíc.

Péče, která pouze udržuje při životě, bez možnosti uzdravení a zejména pak bez možnosti člověka žíta alespoň v rámci možností plným životem

péče, která se pomocí invazivních zákroků snaží udržet při životě pacienta bez naděje na vyléčení

Péče, kterou pacient nechce.

Péče, při které není možné zlepšení, nebo udržení stávajícího zdravotního stavu.

Péče, u které je předem jasná minimální úspěšnost vyléčení.

péči která nevede ke zlepšení stavu nemocného

péči o pacienty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a lékaři je i v takovém stádiu oživují, podrobují dalším vyšetřením a léčbě, která nevede ani ke zlepšení kvality života ani k úspěšné léčbě ale jen k bezúčelnému protahování života a v podstatě i zvětšování utrpení pacienta

péči o ty,kteří umírají

péči, která je zbytečná z hlediska ovlivnění stavu pacienta

péči, kterou nelze dosáhnout uzdravení

Péči, při které lékař nemůže všemi možnými dosavadními prostředky zvrátit průběh nemoci, nebo navrátit zdraví člověka.

Péči, při níž lékař ví, že nepovede ke zdárnému konci.

Plýtvání prostředky na nevyléčitelnou nemoc.

pod pojmem marná lékařská péče si představím péči, která už je např. zbytečná (bez očekávání), ale ve své podstatě si mysílm, že v lékařství nemůže být nic marné, vždy by měli lékaři udělat pro pacienta vše co jde..

Podle mého názoru není žádná lékařská péče marná :-)

podle mého soudu žádná lékařská péče není marná, pokud je prováděna odoborně a individuálně ke každému pacientovi

Podrobování pacienta dalším vyšetřením i když je již zcela jasné, že nemoc je nevyléčitelná a vyšetření nijak nepřispěje k zvýšení kvality života nemocného.

pojem slyším poprvé a nevím, co si mám pod ním představit...možná práve paliativní léčba ?

Pokud je lékařská péče vyčerpána a lékaři již člověku nemohou pomoci, nastupuje péče paliativní.

Pokud již je prokázáno,že nelze léčit a i přes to je v ní pokaračováno.

Pokud musí pečovat o někoho, komu ví že není pomoci, ale zákon neumožňuje euthanasii, proto musí.

Pokud se již nemocný nedá zachránit, je upoután na lůžko a nevnímá nebo trpí

pokud se lékař snaží zabránit rozvoji onemocnění, ale nemoc se i přesto dále rozvijí

pokud tato péče neprokazuje jasné zlepšení pacientova stavu, zároveň ani netiší pacientovy bolesti či ho uvádí do nedůstojných situací...

pri nezajmu pacienta o vyleceni, nebo u nevylecitelnych

Pro mne to znamená to, že se věnuje lékařská péče u pacientů, kteří už bohužel nemají šanci na přežití a jen díky podpůrné léčbě se jejich stav udržuje a prodlužuje jejich trápení. Ale je problém rozhodnout a poznat hranici, kdy to ještě smysl má a kdy už ne. Je to velmi individuální a jde vždy o přístup pacienta i lékaře.

Případy kdy je pacient léčen bez šance na uzdravení nebo alespoň na zlepšení(či udržení) stávajícího zdrav. stavu. Léčba mu pouze uměle prodlužuje život, bez ohledu na jeho kvalitu.

ráda bych ale sama nevím jak na takovou otázku odpovědět.

Resuscitace a a následná péče u lidí, u kterých je jasné, že tato péče vcelku nemá cenu. Například lidé trpící Downovým syndromem kteří přežívají pruměrný věk takto postižených lidí a stále se jim věnuje větší než nutná pozornost a snaží se u nich odvrátit neodvratitelné.

Rozhodně bych do marné péče neřadila léčbu paliativní, protože ta je v dané situaci to nejlepší pro pacienta a má svůj smysl. Spíše bych tedy jako marnou péči považovala snahu lékaře u klienta, který není ochotný spolupracovat,neváží si péče a snahy zdravotníka a všemožně podrývá autoritu zdravotníka a ignoruje nařízení.

Situace, kdy i přes snahu lékařů nelze odvrátit stav pacienta nebo se pacient sám nesnaží, je z jeho strany pasivita a není v silách lékaře ovlivnit to.

snad neexistuje,každá péče má svůj cíl

snaha lékaře pomoci člověku s nevyléčitelnou nemocí. Oddalování či prodloužení života

snaha lékařského personálu, která přináší více škody než užitku, která nezlepšuje kvalitu života pacienta v terminálním stádiu onemocnění

Snaha lékařů udržovat při životě pacienty, kteří už jsou v podstatě mrtví, a při životě je udržují jen přístroje.

snaha o léčení či vyléčení, přičemž naděje na zlepšení stavu či vyléčení je mizivá

Snaha o vylepšení času, který nemocnému zbývá.

Snaha staré lidi vyléčit..

Snaha vyléčit jakkoliv ldi, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a tu nemoc prostě nelze nijak odstranit, ale stále do nich budou lékaži dávat všechny možné léky.

spíše zbytečná lékařská péče u pacientů v dlouhodobém komatu udržovaných na přístrojích s umělou podporou životních funkcí. Onkologičtí pacienti, staří nebo quadruplegici,si plnou léčbu určitě zaslouží.

stav pacienta, kdy žádný lékařský zákrok nepomůže vrátit chorobu o krok zpět, pacient podstupuje další bolestivé výkony pro udržení stavu a oddálení konce, který je nevyhnutelný...

stavy kdy ani lékař už žádnou péčí není shopen vyléčit onemocnění

Ta, která nemá smysl, je zbytečná

Ta, která nevede k vyléčení nemocného.

ta, která už nedokáže pomoct

Tady bych asi oddělila dva termíny - lékařskou a ošetřovatelskou péči. Pokud pacientovi již nemůžeme poskytnout žádnou účinnou léčbu, mělo by být na rozhodnutí rodiny nebo pokud je to možné i samotného pacienta, jak chce prožít zbytek svého života.

Tak, že lékaři už nic nezmůžou, kdy už udělali vše co mohli, aby člověku pomohli, ale teď už můžou jenom např. zmírnit bolesti, protože člověk stejně umírá.

Taková , která nikterak nevylepší budoucí kvalitu života pacienta. Nebo taková o kterou pacient nestojí.

taková která nemá perspektivní vývoj

Taková lékařská péče, která nevede k vyléčení pacienta.

taková není, vždy má nějaký smysl

Taková péče člověka,kterého už nejde vyléčit.

taková péče, kdy již nelze člověku pomoct

taková péče, kdy se lékaři snaží o nějakou lečbu, i když je jasné že k úspěšnému vysledku nepovede

Taková péče, která již nepomůže těžce nemocným lidem s nevyléčitelnou chorobou.

Taková péče, která nemá smysl, je neúčinná

taková, kdy je za současných poznatků vědy zřejmé, že pacientovi nepomůžeme ke zdraví ani udržení přijatelného stavu zdraví

taková, která nemůže pomoci, ale žádná lékařská pomoc není marná

Taková, která není v souladu s přáním pacienta. Jsem zastáncem kvalitně právně ošetřené authanasie. Otázkou jde, nakolik je marná péče o pacienta, který svým jednáním jde proti léčbě a poškozuje svoje zdraví, či ohrožuje život.

takové léčba, které je přes všechno zbytečná a nemocný se nevyléčí, patrně zemře

Takovou kdy je člověk smrtelně nemocný a lekářská peče nemuže zvrátit opak.

takovou, která nemůže ani zmírnit bolest (ale předchozí otázky implikují odpověď "péče o nevyl. nemocného pacienta)

tam, kde nic není, ani smrt nebere lékařské péče není všemocná a lékař není Bůh

Tehdy, kdy už se člověku nedá z lékařského hlediska pomoci?

Ten, co radí a je to špatně

Těžce nemocní,nevyléčitelní lise chtějí umřít, nemaji sílu, chuť žít dál a lékaři se přesto snaží pomáhat do poslední chvíle, protože je to jejich práce, jejich povinnost.

Treba udrzovani v komatu dele jak pul roku.

u nevyléčitelného pacienta pokračovat dále v jeho trápení např. dalšímy vyšetřeními.a další léčbou.

udrzovani pri zivote za kazdou cenu i kdyz clovek nema sebemensi sanci na uzdraveni

udrzovat pri zivote cloveka za kazdou cenu.Napriklad umele na pristrojich, kdy pacient sam nevnima a pri odpojeni od pristroju by zemrel

udržet nemocného při životě za každou cenu, bez ohledu na jeho kvalitu

Udržovací léčba, bez zlepšení zdravotního stavu pacienta.

udržovací. Neexistuje další efektivní léčba

udržovaní při životě přístroji

umělé prodlužování života, trpícího a nevyléčitewlně nemocného člověka

umělé udržování při životě, kdy není naděje na zlepšení stavu pacienta

v podstatě je to práce sestřiček i lékařů pro lidi, jimž už není pomoci od smrti, jen zkvalitnění posledních dnů a psychická i fyzická pomoc

v případech, kde je už příliš pozdě a nemoc je tak pokročilá, že žádná péče neovlivní smrt nemocného

Vycházející pouze z dat, bez osobního kontaktu a bez lidskosti. Může být i ze strany pacienta - nechce komunikovat,spolupracovat.

Z jednoho hlediiska péče a léčba pacientů, kteří nestojí o tuto pomoc a nespolupracují. Z toho druhého léčba pacientů, kteří trpí natolik závažnou chorobou, která jim znemožňuje kontakt se společností, pro společnost již nejsou nadále přínosem (velmi staří lidé trpící nevyléčitelnou chorobou, nereagující ani na symtomatologickou léčbu - podávání utišujících léků apod.).

za každou cenu léčit i když už pacient má nárok na to odejít, v klidu a míru

Zachraňování nevyléčitelně nemocných a starých lidí,jejich týrání spoustou zbytečných a často invazivních vyšetření,podávání,léků ,transfůzí...,když víme,že jen prodlužujeme jejich trápení .

zachraňování umírajícího člověka za každou cenu, vysoké dávky vazopresorů, udržování na ventilátorech, resuscitace pacientů onkologických a v terminálním stadiu.

Zákroky u terminálně nemocných, které nejsou zaměřeny na symptomatologickou léčbu.

zbytečná péče, kdy je nemoc ve stadiu, kdy člověk stejně velice brzo umře, jen jestli o týden dřív nebo později. zbytečné udržování lidí ve vegetativním stavu...

zbytečná př. provádět deset operací, když žádná pacientovi nepomůže akorát bude mít po operaci bolesti

Zbytečná, není z ní žádný prospěch pro nikoho. Podle mě sem paliativní péče moc nepatří - pro pacienta to určitě prospěch má, myslím, že bez ní by se měl hůř. I když je jasné, že už se pacient nevyléčí, stále však může dožít alespoň trochu kvalitně, určitě mu paliativní péče zmírní utrpení a individuálně možná mnohým pacientům i rodině pomůže (alespoň trochu) vyrovnat se se smrtí.

Zbytečné prodlužování invazivních metod léčby u pacientů, kteří se blíží k závěru svého života a potřebují již péči paliativní.

Zbytečné prodlužování života, když víme, že povede k trápení nemocného

zdravotnická péče, která nevede k uzdravení, ale stále probíhá

ze lekari sa darmo snazia pomahat ludom,ludia casto pomoc odmietaju

znění "marná lékařská pomoc" mluví jasně

zřejmě se jedná o to, když se lékaři snaží léčit lidi, u kterých vyléčení opravdu není možné ... nikdy jsem tento pojem ale neslyšela

Žádná lekářská péče není marná, je pouze péče, která vede či nevede k uzdravení. Paliativní nevede k vyléčení základního onemocnění. Snad může, být třeba laiky, zaměňována za pojem marná péče. Pro mě pojem marná péče neexistuje, tudiž si pod ním nic nepředstavuji.

že něco zkoušejí a ono to nefunguje

že tomu člověku už není pomoci, ale musí se o něj někdo starat.

že v některých směrech se vůbec neocenuje, lidé jsou velmi málo informováni

6. Čemu dáváte sami ve svém životě přednost?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
jídlo, pití, tělesné potřeby3.5872.274
sociální začlenění, uznání4.0441.274
společnost blízkých osob, pochopení2.7622.143
duchovní dimenze, náboženství5.1244.121
zdraví2.2413.523
ekonomické zajištění4.3781.441
jiné: ....5.8633.546

Graf

7. Myslíte si, že je péče o terminálně nemocné (umírající – např. se zhoubnými nádory v pozdním stadiu) pacienty v ČR vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše průměrná10031,75 %33,33 %  
nevím8125,71 %27 %  
dostatečná4915,56 %16,33 %  
lehce podprůměrná4714,92 %15,67 %  
zcela nevyhovující319,84 %10,33 %  
zcela vyhovující72,22 %2,33 %  

Graf

8. Máte nějaký nápad, jak by se mohla tato situace zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

- prevence (osvěta) přibývá nemocných s rakovinou.... - včasné diagnostikování nádoru (často jsou dlohou léčeni pro jinou chorobu) - psychická podpora (proč tolik pacientů skáče z okna nemocnic, nebo chce ukončit život, když má bolesti - více personálu při ošetřování dlohodobě nemocných -lepší kvalitní péče - ohodnocení zdravotnického personálu - větší investice peněz

- více zařízení pro tyto pacienty např. hospic, mobilní hospic - změna způsobu poskytování péče pacientům v terminálním stádiu nemoci ( ne pobyt v nemocnici na standartním lůžkovém oddělení) - lepší obeznámení občanů s možnostmi péče v hospicu a podobných zařízeních, spousta lidí má zkreslené představy nebo nepodložené informace

ano

Ano, individuálm přístupem ke kždému pacientovi a mnohem lepší ekonomickou situaci ve zdravotnictví ČR

až se zlepší ekonomika státu pak se může zdokonalovat péče.

Bohužel

bohužel nápad nemám

Bohužel nemám žádné informace k tématu, ale určitě by to zlepšilo více peněz a větší zájem veřejnosti.

Bohužel nevím.

Bohužel s tímto nemám nejmenší zkušenost, takže opravdu nevím. Snad jen udělat pro tyto lidi zařízení speciálně orientovaná na onkologické pacienty v terminálním stadiu, kde by bylo možno buď docházet nebo i pobývat a zde by byla dostupná veškerá léčba v tomto oboru. S týmem doktorů, psychologů, kteří by pracovali i s rodinou, ošetřovatelů, popřípadě i duchovních.

Bohužel.

Budování hospiců jak formou zařízení tak formou mobilních hospiců, kdy dojíždí zaměstnanci přímo k pacientovi do jeho přirozeného prostředí.

celostátní diskuse, osvěta v tomto tématu a umožnit rodinám, pokud chtějí , aby mohli se o své blízké starat, aniž by je to vyrhlo do sociální nejistoty. Rozšířit hospicovou péči, ta je jistě v této situaci výtěžnější než nemocniční umírání.

Do této oblasti jsem dostatečně nenahlédl.

domnívám se, že stát podporuje pouze ústatvní léčbu v odloučení od rodiny. Ale nevím to jistě. Preferuji možnost výběru léčebných metod. Pokud chce být doma nebo zvolit kvalitnější soukromou léčbu, měla by být při nejmenším možnost převést fin. příspěvek pojišťoven na jinou alternativu léčby než jsou nemocnice.

Eutanazie.

hlavně vyšší finanční podpora, aby mohl být zajištěn potřebný komfort pro tyto pacienty, zřizování více hospicových center, vyšší zájem lidí o tuto problematiku apod.

Hustší síť mobilních hospiců, více kvalitních lůžek následné péče.

informovst více veřejnost o hospicové péči, podporavat její rozvoj

jak by se péče dala vylepšit, nevím, ale určitě by se jim rozšířily možnosti se zavedením eutanazie a mnohým by se ulevilo

Jak by to mohl můj nápad ovlivnit? Tolik věcí je špatně.

je to především o přístupu zdravotnických pracovníků(což je velmi individuální)

Je to zejména o lidech a bohužel i o penězích, nápad nemám.

Jelikož nevím jaká je situace, tak nemám.

Jestli máte na mysli péče o terminálně nemocné, pak musím říci, že nemám. Bohužel do této oblasti moc nevidím.

kdoví

Kdyby lidé pečující o své blízké, kteří umírají, dostávali více peněz, aby s nimi mohli živit rodinu tak, jako při zaměstnání, mohli by umírající lidé trávit svoje poslední chvíle doma s rodinou a ne v neosobním nemocničním prostředí. Případně by nemocnice mohly najímat kromě lékařů i sociology, psychology, duchovní a jiné lidi, kteří by byli těmto lidem nablízku.

lépe motivovat ošetřující personál - finanční odměny za nadstandartní péči o pacienty

lépe ohodnocovat zaměstnance, kteří se o tyto pacienty starají

Lepší edukace rodinných příslušníku a klientů samotných vyškoleným personálem

lepší financování hospiců, podpora tzv. mobilních hospiců

lepší finančná ocenění osob ztarajících se o takto nmocné

lepší informovanost o tehle problematice

Lepší kvalifikace osob pečujících o pacienty. Větší počet pracovníků v zařízeních, které tuto péči poskytují.

lepší lékařská péče, možnost podstoupit eutanazii

lepší přístup lékařů, sester, obecně veškerého personálu

Lepší zdravotnickou politikou. Kdyby se na zdravotnictví našlo více peněz - úměrně by vzrostla kvalita péče.

Levnější hospicová péče, více jednotek LDN.

mám, ale je to nad rámec tohoto dotazníku

Měl by se zlepšit přístup personálu např. na LDN.

Měli by být zvlášť otevřené ročníky pro studenty , kteří by se tímto problémem zajímali. Takže zlepšit ošetřovatelskou péči.

Mělo by se ve zdravotnických zařízeních více dbát na kvalitu života takto nemocných lidí. Zbytečně je nezatěžovat léčbou, která je mnohdy zbtyečná, spíše jim dopřát kvalitnější žití v posledních dnech dle možností nemocného a zařízení.

mělo by se vystavět více hospiců, kde je o tyto klienty dobře postaráno, a hlavně by se měla zlepšit prevence.

Momentálně mě nic nenapadá

monitoring zařízení, zlepšení platů a motivace zaměstnanců - je to vysoce psychicky náročná práce

motivovat zdravotnické pracovníky, zlepšit prac. podmínky a platové ohodnocení, zajistit dostatečné vybavení zdrav. zařízení leč rozpočet není bezedný, jednostraně zaměřený, zatím ani levicový

moznost dustojneho rozlouceni a dobrovolne ukonceni zivota bez bolesti a zbytecneho trapeni a cekani na prirozenou smrt

Možná až se zlepší politika v ČR.

Možná nějakým zabavením těchto lidí, aby na to nemuseli dennodenně myslet.

Možná o tom více mluvit..věřejně mluvit.

možná větší informovaností pro veřejnost,z vlastní zkušenosti vím,že mnoho lidí o tomto nemá ani potuchy, aby lidé věděli, že tu taková možnost je.

Možná více hospiců

Musí být běžní lidé seznámeni s kvalitou péče toho času dostupnou.

Myslím si že péče dostatečná..

myslim ze toto je dlouhodoby a hluboky problem pristupu spolecnosti k temto pacientum, a celeho zdravotnickeho systemu a nemam zadny konkretni napad k zlepseni, urcite to musi vychazet ze zmeny mentality kazdeho cloveka

myslím že to především závisí na otázce ekonomiky a politiky kde se návrhy na zlepšení byť dobré jen těžko prosazují

Myslím, že je nevyhovující z pohledu personálu. Někteří si možná neuvědomují, že ty, které ošetřují jsou lidé a mají každý sám svá trápení a přání. Zlepšení této péče vidím v lepším přístupu, nebrat tyto lidi jako rutinní práci a nutnost, ale jako jedinečnou lidksou bytost.

myslím, že je potřeba více personálu a také více zařízení, kde se bude pečovat o terminálně nemocné

Myslím, že když už pacient přijde opravdu pozdě, lékaři už to nějakým způsobem ovlivnit nemohou. Jediné, co by se mohlo zlepšit, jsou pravidelné kontroly, i když jsou lidé nebo si ymslí, že jsou zdraví. Prootže tehda se dá ještě vše podchytit včas.

myslím, že těmto lidem může pomoct hlavně rodina a blízcí

Myslím, že v ČR jsou hlavním kritériem finance pro umožnění lepší péče pro pacienty.

Myslím, že z etického hlediska je zde více "vyhořelých" sester, které se tak k pacientům nehezky chovají, právě i k těm, kteří vlídné slovo potřebují nejvíce...takže bych obměňovala tento kolektiv, aby na ně stále nepadalo tolik práce a psychického napětí. Pak taky přímo zvětšit počet hospiců a přímo domů, které tyto služby poskytují.

Napomáhat rodině v této péči - co nejdéle nemocného ponechat v domácím prostředí. Při hospitalizaci možnost přítomnosti rod. příslušníků v kteroukoli denní i noční dobu dle potřeby.

např. více charity pro tyto pacienty

například finančním zvýhodněním pro rodinu, která pečuje o takto nemocného

Navštívila jsem hospic v Ostravě a moc se mi jejich přístup líbil, více takových lidí v podobných zařízení by bylo určitě dobré řešení.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne věnuji se pouze chirurgii a myslím,že kromě nedostatku personálu není co řešit

Ne, nemám.

ne, protože nejsem s touto problematikou seznámen natolik, abych mohl něco navrhnout

ne.

Ne.

Ne.

Nebát se mluvit o umírání a smrti, vždyť se to týká každého z nás. To, že jsme mladí ještě nic neznamená, lidé ve čtyřiceti letech nejsou u nás v hospici vyjímkou. Budeme-li mluvit o potřebě zřízení hospiců v ČR, věřím, že se může něco změnit. Nikdo nechce umírat v nemocnici, sám se svým strachem.

nedokážu posoudit

Nedokážu posoudit.

nechat tyto lidi doma, kde by za nimi docházel zdravotnický personál

Nejsem osoba činná ve zdravotnictví a nejsem schopen posoudit metodiku, která je u nás užívaná.

nejsem ve funkci toho, kdy bych měla rozhodovat co a jak změnit... O to se musí nejprve přičinit vládní osoby, každopádně co se týče okolí, a také zdravotníků, měli by hledět na umírající více empaticky a ne jako na lidi, jejichž problémy jdou kolem nás stranou... Každý se do této situace jednou dostane...

nejsou peníze, oddlužit stát a investovat do nemocničních zařízení

Nejvetší problém vydím celkovém pojetí zdravotnictví v ČR. Nedostatečné finanční ohodnocení zdravotnického personálu (doktorů, sester, fyzioterapeutů...) Dále nastevení systému kdy už nestačí sestrám střední zdrav. škola, ale musejí mít VŠ vzdělání.....kdo pak má pečovat o tyto těžké pacienty, obracet je, přebalovat......sestrám s VŠ vzděláním se to dělat nechce, jdou raději do nemocnice, kde mají vyšší plat a trochu méně práce. Takže spíš si myslím, že chyba je v tom kam celé české zdravotnictví směřuje.

nemám

nemám

nemám

nemám

Nemám

nemám

Nemám

nemám

nemám informace o tomto problému (neznám konkrétní zařízení, jejich přístup a jednání)

Nemám moc přehled o situaci která se určitě lisší v různých zařízeních, takže nějaký nápad nemám.

nemám nápad

Nemám o tom moc informací, ale každopádně by se tito lidé mohli scházet, někdy nenajdou totiž pochopení u rodiny. prto lidé sdílející stejný problém by mohli umět dobře naslouchat.

Nemám pocit, že by tato situace mohla být lepší, myslím, že naše zdravotnictví je na velmi dobré úrovni.

nemám problematikou se nezabývám

Nemám přehled o tom, v jakém stavu se tato služba nacházi.

Nemám s touhle problematikou zkušenosti...

Nemám, ale strašně si přeju, aby byly možnosti medicíny takové, aby lidí umírajících na zhobné nádory bylo méně a méně.

nemám, asi vše je o penězích

nemám, jelikož jsem nikdy neměla (a doufám, že nebudu!!) mít možnost se s touto péčí a systémem setkat

nemám, nikdy jsem se o tuto problematiku nezajímala

Nemám, protože se nikdo z mého okolí v takové situaci neocitl, proto nemám dostatek informací. Nemám s tím žádné zkušenosti

nepřemýšlela jsem nad tím

nepřemýšlela jsem o tom

netuším

Netuším, oni se lékaři pořádně nestarají o nikoho (dle mých, bohužel špatných, zkušeností). Těžko říct, čím to je, možná stavem celé společnosti.

nevidím do toho tak hluboko,myslím si o péči o umírající že je nevyhovující z doslechu, médií a kvalitních novin.

neviem

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím v jakých zařízeních umírá nejvíc lidí...takže netuším, spíš podpora těchto zařízení.

Nevím, jaká je situace ve vyspělejších zemích světa, pokud je lepší než u nás, tak od nich převzít určité nápady.

Nevím, nemám s takovým typem ústavu a s takovými lidmi zkušenost, takže nemám představu v jaké situaci se nacházejí a natož jak ji zlepšit.

nevím, snad jim aspoň zpříjemnit prostředí, kde se odvíjejí jejich poslední a jistě bolestivé chvilky (nemocniční prostor je deprimující)

nevím, zda je možno navrhovat jedno univerzální řešení... či zda jde spíš o záležitost a rozlišnost každého jednoho centra

Nevím.

nevím...

neznám situaci, takže nemám ani nápad jak by se mohla změnit

Nic mě momentálně nenapadá, snad jen zlepšit vybavení nemocnic a nenechávat umírající pacienty na LDN.

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mne nenapadá

Nic moc mě nenapadá.

nikdy jsem se touto otázkou nezabývala

No to nemám

no třeba začít u jednotlivých lidí... v dnešní společnosti si umírajících nikto nevšímá plus se čeká kdo kde umrě aby jej mohli nahradit......takže změna v myšlení a určite víc hospicu. kde by se o personál nekdo staral aj ze psychologického hlediska, aby pak komunikovali lépe s nemocnými

O pacienty, kteří umírají by se v nemocnici měli jak lékaři, tak i sestry starat jako o každé jiné pacietny.

odpověďmi na tyto otázky by se měli zabývat odborníci,jakožto laik na tuto otázku nemohu odpovědět

odstehovat se

Opravdu nevím, o toto téma se nezajímám.

otevřít a řešit otázku eutanázie, vytvořit nějaký systém hodnocení, kritéria pro řízené ukončení života...

podpora státu

podpora státu, veřejnosti, neziskových organizací a příbuzných pacienta

podpořit kontakt s rodinou a blízkými, například ve spolupráci s psychologem nebo bylo-li by to možné, umožnit pacientu prožívat nemoc v domácím prostředí.

Pokud chce nekdo umrit, tak si myslim, ze je dustojnejsi nechat ho svobodne rozhdnout. Preci jen pacient vi, jak moc ho nemoc trapi, jake ma bolesti. Eatanazie, ktera je trestna neni spravna, urcite to musi byt podmineno hodne zakony a omezenim, at to neni zneuzivatelne, ale zakaz je pro umirajici nedustojny. Napad? Je to o lidech do zdravotnictvi by se meli delat psychologicke testy!!! Takhle je tam kazdy blbec.

pokud se jedná o pacienty trpící např. nevyléčitelným onkologickým onemocněním, kteří trpí silnými bolestmi tak dostatečné tišení bolesti - jednou jsem v nemocnici slyšela, že pacient nesmí dostat více analgetik protože by mohl být závislý... to je asi trochu zcestný argument když mu zbývá pár týdnů/měsíců života a není soběstačný... tak je závislost asi úplně vedlejší..., lepší přístup zdravotnického personálu, možná by pomohl i větší počet sester a ošetřovatelek na odděleních, přístupná hospicová péče a podpora rodiny, která se o nemocného stará

pořídit si prsten od Arabely a všechny uzdravit - bohužel nápad nemám

posílit personál v těchto zařízeních,aby se pacientům věnovalo více času.

povolením eutanasie

pravomoce má vláda

Protože se v této problematice moc nevyznám, napadá mne jen jediné: Kdyby někteří lékaři a jiný zdravotnický personál přehodnotili svůj postoj k pacientům. Aby nahlíželi jako na lidi, kteří se jim svěřují s plnou důvěrou a aby si uvědomili toto: "Co nechcete, aby činili vám, něčiňte vy jim a jak chcete, aby se chovali k vám, chovejte se vy k nim."

především by se měla rozrůst síť hospiců a domácích hospiců, měla by se změnit legislativa ohledně starání se o nemocné doma, aby se příbuzní nebáli, že přijdou o práci, když se o umírající budou starat sami. Mělo by se začít přemýšlet o tom, že si 80% lidí, přeje zemřít doma, ale 2/3 jich umírá v nemocnicích.

Především musí být vůle státu, tedy vládnoucí strany/koalice. Lékařství je se školstvím nejdůležitější prioritou, tak, aby byla společnost zdravá na "tělě i duchu". A jestli péče, o které je řeč, může zajistit důstojné podmínky umírajícím, pak by se mělo rozhodně místo různých vojenských zbytečností vyhradit více peněz do této oblasti.

přestože se venuji zdravotnickému oboru, neprisla jsem zatim mockar to do styku s pacienty s temito diagnozami.prosla jsem mnoho oddeleni, kde spolupracuji s pacienty jako fyzioterapeut a mnoho z nich by potrebovalo zlepsit pristupem zdravotniho personalu. ne ve vsech zarizenich,ale casto je videt, ze personalu chybi naklonnost k pacientovi, pochopeni a tolerance.temto pacientum prevazne pomaha psychicka podpora. v zahranici byva zvykem mit vlastniho psychoterapeuta a fyzioterapeuta na oddeleni,ovsem u nas je obor psychoterapie dost podcenovan, i kdyz klid a dobra nalada je jedna z nejdulezitejsich stranek pro nemocneho cloveka. jako fyzioterapeut mam napr na LDN s pacientem cvicit a casto zjistuju, ze prave mnohem ucinnejsi efekt ma na pacienty pouha naklonnost a rozhovor u ktereho cvici,ale to ani nevnimaji.vnimaji pohledy,usmevy a vypraveni.takze zaverem mozna by pomohlo skolit zdravotnicky personal v tomto smeru,popr. by melo byt automaticke, ze v takovychto zarizenich se bude vyskytovat psychoterapeut.

přijde mi to vyhovující

Příjem vyšších dávek nemocnicím a zařízením podobného charakteru.

rapidně zvýšit počet hospiců, lepší systém péče doma-pečovatelky, větší rozšíření projektu cesta domů...

rozsáhlejší informovanosti o paliativní péči v řadách zdravotníků

rozšíření sítě hospiců a větší informovanost veřejnosti o nich

rozšíření sítě hospiců, i terénní služby, větší informovanost veřejnosti

Rozšíření ústavů zabývajících se péči o umirajícící Speciálně vyškolený personál Edukace společnosti

Rozšířením míst v hospicech. Na tato místa je v současnosti poměrně dlouhá čekací doba. Dále rozšíření nabídky terénních služeb - pomoc přímo v domácnosti nemocného.

rozšířit pečovatelské a hospicové služby

rozšířit právě hospice a podobná zařízení, především za spoluúčasti státu, rovněž minimalizovat rozvoj těchto nemocní...prevence nádoru, dispenzarizace, osvěta

S těmito pacienty nepracuji, tuto problematiku znám pouze z doslechu...možná by bylo potřeba více takovýchto zařízení, s větším počtem personálu.

samozřejmě získání větších finančních prostředků

Situaci by jistě zlepšilo lepší financování.

spolecnost a statni instituce by mely byt vice otevrene teto otazce

Stát by mohl zdravotnictví více dotovat

Tato situace určitě souvisí s nedostatkem peněz ve zdravotnictví, protože když srovnám péči o umírající na neplacené LDN a v placeném hospicu, tak vidím propastný rozdíl. V hospicu je jistě personál náležitě ohodnocen, je ho tam dostatek, je dostatek "polštářů"proti dekubitům atd. Samozřejmě vždy záleží na přístupu personálu...Asi by se o tomto problému mělo více mluvit, protože každý člověk má právo zemřít důstojně.

Těžko říct, nejsem odborník. Z laického hlediska můžu je poznamenat snad zvýšenou psychickou péči o tyto pacienty.

to je na delší povídání

Trochu nakopat zadek pojišťovnám...pardon. Ale jsou jaksi příčinou mnoha zdravotnických problémů u nás. Dále zlepšit podmínky sponzoringu, díky němuž by mohly některé instituce mnohem lépe fungovat, nebo vůbec začít fungovat - neb potenciál pomáhajících profesionálů nebo i "jen" dobrých lidí zde je. Jen jim stát neustále hází klacky pod nohy.

tuny morfinu

účast na mezinárodních konferencí, větší školení

ukazovat lidem, že každý člověk má právo na důstojné dožití. U více lidí jsem se již setkala s názorem, že kdyby se měli rozhodnout, komu pomoci, tak to bude dětem. U lidí v terminální fázi života už jejich stav nezměníme, To je možná ten největší problém. Ale kdyby se lidí osobně seznámili s některým z hospiců, možná by pochopili, v jakých podmínkách ti lidé dožívají. Většina lidí na to příjde bohužel až tehdy, dostane-li se do takového zařízení někdo z jejich blízké rodiny.

Umožnit těmto lidem eutanázii, je to jejich svobodné rozhodnutí, nikdo jiný kromě nich neví, jaké má bolesti.

Určitě by bylo potřeba více financí od států,aby takových zařízení mohlo fungovat více a i péče byla kvalitní.

Určitě rozvojem léčebných procesů a technologie léčení, ale to je spíše perspektiva. Myslím si, že přístup k pacientům je dobrý, ale to samotné je bohužel nevyléčí. V této době by možná pomohlo více psychické pomoci. Bohužel nemám o této situaci moc informací.

V dnešní době, bohužel, jako jedinou cestu vidím ve větším přílivu financí do zdravotnictví.

V hospicích (alespoň dle zkušenosti z jednoho) je tato péče špičková. Problém je v nedostatku hospiců v ČR. Také by mohlo pomoci rodinám pečujícím o terminálně nemocné doma rozšíření pojizdné hospicové péče.

v této chvíli mě nic nenapadá

Věnovat této péči více finančních prostředků.

Vetsi pocet zarizeni a tim vetsi kapacita.

vetsi vstricnost lekaru

větší dostupnost kamenných hospiců a mobilních hospicových jednotek pro tyto pacienty, zřízení paliativní jednotky v každé větší nemocnici, větší edukace lékařů a zdravootnického personálu v této problematice (snaha o vzdělávání v této oblasti velice často naráží na nezájem jich samých), snaha dostat umírání jako nedílnou součást života zpět do povědomí veřejnosti - konečnost lidského života je vytěsňována, pak se smrt pacienta i pro lékaře stává "prohrou", což vede právě k zbytečnému prodlužování invazivních metod léčby

Větší dostupnost pracovišť DIP a DIOP v regionu.

větší empatie ose. personálu, kvalitní zařízení nemocnic, nebo hospice( polohovatelná lůžka, zajištění dostatečné hyg. pro imobilní pacienty...)

Větší finanční podpora, edukovanost zdravotníků, národa.

větší informovanost laické veřejnosti

větší informovanost společnosti o tomto problému

větší investice do této části zdravotnictví

větší medializace problému, zlepšit společenské vnímání tohoto problému, nechceme slyšet o umírajících lidech...

Větší množství kvalitních hospiců. Myslím,že naprosto vhodná péče pro tyto nemocné je právě hospic. Bohužel je jich nedostatek.

větší ochota a spolupráce s nemocným

Větší osvěta mezi lékaři, kteří mohou lidem doporučit hospic ať už mobilní nebo lůžkový.

Větší péči věnovat kontaktu s rodinou nemocného, víc vysvětlit principy paliativní péče, stav klienta a vysvětlit typy péče o nemocné v terminálním stádiu. Následně pak bude lepší komunikace a souběh péče zdravotníků i laiků z řad rodiny.

větší počet hospiců, v nemocnicích dostatek ošetřujícího personálu (sester, ošetřovatelek)

větší spolupráce hospiců a nemocnic, větší informovanost příbuzných o možnostech umístění umírajícího příbuzného do hospice, více informací a hlavně pomoci a prostředků pro příbuzné, kteří se chtějí o umírajícího příbuzného postarat v domácí péči, pomoc zdravotníků, kteří by docházeli každý den k nim domů

větší spolupráce zdravotníků s rodinnými příslušníky

Větší zájem lékařů, víc informací pro pacienta,

viac investovat do zariadeni pre nich urcenych a motivovat ludi k praci s takto chorymi

víc "dobrovolníků", kteří by se věnovali psychické stránce člověka (popovídat, něco přečíst, rozveselit)

vic hospicu

více financí do teto sféry

Více financí do tohoto sektoru => zajištění více osobních asistentů pro pacienty => individuálnější péče.

více hospicových zařízení

více hospiců

více hospiců

více hospiců

více hospiců a "organizací zajišťující domácí péči", lepší podpora (sociální) příbuzných umírajícího (především u umírajích v domácám prostředí)

Více hospiců a hlavně kvalitní ošetřovatelská péče a dostatek sester, které se o tyto lidi starají.

více hospiců a kvalitnější přístup zdrav.personálu

Více hospiců a podobných zařízení. Finanční výpomoc rodinám, aby s umírajícím mohli zůstat doma.

více hospiců a sociálních zařízení, lepší podmínky pro rodiny a domácí péče

více hospiců a specialistů na paliativní péči

více hospiců, a lepší informovanost veřejnosti; lepší finanční ohodnocení zdrav. personálu

Více hospiců, hlavně mobilních, podpora rodin

více hospiců, více kněží a psychologů, více dialogu mezi pacientem a doktorem, respektování pacientova názoru ohledně upuštění od dalšího zbytečného léčení, respektování umírání a lidské důstojnosti i v pokročilém stadiu nemoci

více hospiců,zlepšit péči v nemocnici

Více hospiců.

Více informovanosti. Společnost je dnes příliš uspěchaná a zajímá se o kariéru, mladé produktivní lidi, ale na ty starší by se nemělo zapomínat. Měly by do toho jít finance, třeba povinně z větších firem, od státu... Zpříjemnit člověku odchod na onen svět jak jen to jde...

více informovat "veřejnost" - rodina, blízcí (nezdravotníci aj.), sociálně-ekonomické zajištění osob, starající se o takto nemocného (pravidelný PLAT)

Více informovat laickou veřejnost

Více institucí, které by se touto problematikou zabývaly.

Více kvalitních hospiců s hezkým prostředím ( jako je např. hospic ve Valašském Meziříčí). Možná nějaký ústav, ( denní stacionář), kde by péčující mohli "odložit" své příbuzné, když jsou v práci. Terminálně nemocní by zde měli být pod dohledem sestry.

Více o této ,,problematice" hovořit(i s širokou veřejností).

Více o tomto problému informovat obyvatelstvo.

více peněz by to chtělo

více personálu, tudíž lepši finanční ohodnocení sester, více hospiců, větší osvěta

Více pracovišť s ponemocniční péčí.

více se na tento problém zaměřit, klást na to větší důraz

vice specialnich zarizeni pro tyto lidi, respektovat eutanazii

Více terapeutické péče, přístupy transpersonálních psychologů, holistické pojetí práce s umírajícím...

více vzdělaných zdravotnických pracovníků v této oblasti

Více zařízení poskytujících hospicovou péči,více personálu v nemocnicích,kteří by se mohli věnovat těmto pacientům.

Více zařízení pro nevyléčitelně nemocné a také více možnosti dožít život v rodinném prostředí - mobilní hospic apod.

více zařízení pro tyto lidi, zlepšení péče, více odborníků v oboru

Více zařízení typu Hospic,vyšší finanční ohodnocení pro ty ,kdo o tekové nemocné pečují(nejen nemocnice,soc.ústavy,ale i dom.péče)

více zařízení typu Ondrášek. zapojení rodiny do péče o pacienty a poskytnout jim poradenství a oporu, jak se o umírajícího člověka starat a jak se k němu chovat.

více zařízení, které by se staraly o takové pacienty, více zdravotního personálu a s tím související lepší platy. Bohužel vše se točí okolo peněz a jiné už to asi nebude.

Více zařízení, vlídnější personál, lepší spolupráce rodiny.

více zdravotníků, kteří mají smysl pro empatii; více ústavů, kam by tito lidé "chodili odpočívat", lepší legislativa

Více zřízení typu hospiců, příjemný a proškolený personál, ochotnější lidi a uvědomělejší politiky...

Vše dnes závisí na tom, jaká vládne politická "sebranka" a je-li vůle těchto lidí, kteří rozhodují, se touto problematikou zabývat a neutěšenou situaci nějak řešit. Znám celou řadu lidí, kteří v této oblasti působí, mají spostu nápadů, ale říkají, že není vůle shora.

Vůbec netuším, kolik zařízení, s jakou kapacitou ani s jakou kvalitou pro takto nemocné v ČR máme, ale pro zlepšení situace by určitě pomohlo vybudování více takových zařízení s různými "atrakcemi", kroužky, ... kde by se mohly pacienti zabavit. A samozřejmě pořádat různá školení pro zaměstnance.

vybudovat centra v duchu domácího prostředí a vysoká podpora rodin, které se chtějí starat o umírající sami ve svém rodinném prostředí (toto v dnešní době není v podstaně možné, a to z finančních důvodů). Já osobně bych toto velice uvítala.

vybudovat více hospiců anebo zvýšit sociální příspěvky na péči o osobu blízkou, aby se rodinným příslušníkům "vyplatilo" starat se o nemocného v domácím prostředí, namísto chození do práce, neboť je to v podstatě práce na 24h denně

Vybudovat více hospiců či podobných zařízení, zorganizovat nábor dobrovolníků z řad studentů zdravotnických oborů, kteří by se o tyto klienty starali po domluvě s rodinnými příslušníky či klientem samotným - tito lidé by byli jaksi zaučeni,jak s klienetm komunikovat apod.

Vybudovat více hospiců, opravit ty staré, zmodernizovat. Zajistit více kvalifikovaného zdravotnického personálu a pro ty lepší platy.

vybudovat více zařízení, které by poskytovaly paliativní péči

vylepšit úroveň těchto zařízení, personál...

vyšší státní dotace

vytvořením většího počtu lůžek pro takovéto pacienty např.výstavbou hospiců, a samozřejmně k tomu odpovídající personál, který nebude pečovat pouze o stranu duševní, ale i fyzickou např.tlumení bolesti.( osobní zkušenost, kdy jsem si myslel, že hospic je zařízení, kde mají pacientovi ulevit od jeho utrpení a ne že mu blábolí o Bohu a nepodají analgetika, zmírňující bolest, s odůvodněním, že Ježíš Kristus trpěl, tak my všichni budem trpět také.Pak si myslím, že je výstavba takovýchto zařízení nesmyslná a neúčelná.)

využít finanční dotace z EU, jestli nějaké jsou a zlepšit vybavení v těchto zařízeních, zvýšit i jejich počet + třeba i zvýšit platy jejich zaměstnancům (stěží reálné)

Vzdělávat lidi na toto téma a ty pak dosazovat na správných postech - ministerstvu zdravotnictví apod.

Vzhledem k tomu, že o této oblasti nemám dostatečné informace, nemůžu posoudit.

Vznik nových lůžek pro terminálně nemocné.

Vždy je to velmi indiiduální, ale vše by se mělo odrážet od prevence a už děti od školy vést k prevenci a ke zdravému stylu. A to zda se člověk o své zdraví stará nebo ne by mělo být zohledněno ve zdravotním pojištění.

Z vlastní zkušenosti vím, že u nás je málo hospiců. Ale taky na druhou stranu není tolik ochotných lidí, kteří by chtěli s takovými lidmi pracovat. Zdravotníci dostavají za svou tvrdou práci málo peněz.

Zajištění finančních prostředků na zřízení vhodných zařízení a vyškolení pracovníků.

zajištění pravidelných konzultací s psychologem, nutričním terapeutem, organizování setkání lidí se stejným nebo podobným onemocněním, doporučeními domácí péče,

Zákon, který by ukládal dědicům zajistit finančně odpovídající péči a zaplatit 30 korun poplatek!

Zařídit více hospicových zařízení, i pro děti!!

Zlepšit postoj zdravotního personálu vůči těmto pacientům. - věnovat se pacientům i jinak než jen podat léky a jídlo. Zlepšit prostředí, ve kterém tráví tito lidé 24 hod. denně. Maximálně vyjít vstříc při kontaktu pacientů s jejich blízkými.

zlepšovat ji mohou sami pracovníci v zařízeních určených pro tuto péči, např. svým přístupem k člověku ve špatném zdravotním stavu

zmenšit náklady pro příbuzné atd..

Zrtušit peníze. Záměrné poškozování lidského zdraví a jeho následné pseudonapravování je zdrojem peněz pro několik málo zbohatlíků.

Zřídit více hospiců jako je třeba Lukášek v Ostravě, pracuje tam profesionální tým, který dělá pro nemocné maximum ve dne v noci, jak je to v ostatních krajích ČR neumím posoudit.

zřídit více hospiců, kde člověk odchází s dustojností z tohoto světa ... vyučit o tom lidi ... větší informovanost o možnostech ...

zřídit více hospiců, specializovaných zařízení, organizace, které by zajištovaly peci o pacienty doma

zřídit více hospiců?

Zřídit více zařízení typu hospic, aby byla péče typu hospic, aby byla péče dostatečně dostupná. Rovněž více možností vzdělání v oblasti sociální a charitativní péče (jako je např. studijní obor na toto zaměřený na Univerzitě Karlově v Praze na husitské teologické fakultě).Dále vyšší platební ohodnocení pracovníků, protože se jedná o péči velmi náročnou.

Zvýšit počet hospiců nebo rozšířit stávající, lépe je financovat a v neposlední řadě vytvořit lepší síť mobilních hospiců, které jsou ze sociálního i ekonomického hlediska výhodnější.

9. Jaký postoj podle vás zaujímá naše veřejnost k problému umírajících?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toto téma je příliš nepříjemné pro společnost, vyhýbají se mu jako by to bylo tabu19162,21 %63,67 %  
nezajímá se o to5618,24 %18,67 %  
zakládají se nejrůznější hnutí a společnosti věnující se tomuto problému4414,33 %14,67 %  
společnost se aktivně snaží zvýšit úroveň péče o umírajících 165,21 %5,33 %  

Graf

10. Co si představujete pod pojmem eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

pomoc k úmrtí na příní umírajícího

- plánovaná smrt nevyléčitelně nemocného a nemohoucího člověka

- ukončení života na přání pacienta podáním smrtelné dávky léků ( např. celková anestetika) za asistence zdravotnického pracovníka

" Dobrá smrt" Je to přistoupení k usmrcení většinou za účelem snížení trápení. Pacient už nechce žít. U nás zakázaná.

"dobrá smrt" pro osoby,které se samy rozhodnou z důvodu závažného bolestivého onemocnění, u kterého velmi trpí,ukončit pod lékařským dohledem svůj život

"pomoc" nemocným odejít z tohoto světa

"zabití" umírajícího člověk s předpokladem,že je to pro toho člověka lepší

aktivní účast doktora na usmrcení pacienta (i pokud je to na pacientovu žádost) - doktor sám podává nemocnému smrtící látku

aktivní usmrcení dotyčného na základě jeho rozhodnutí

aktivní usmrcení osoby, jež s usmrcením souhlasí

aktivní usmrcení pacienta zdravotnickým personálem (lékařem)

Asistivaná sebevražda

asistovaná dobrovolná smrt

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

Asistovaná sebevražda - jde o způsob lékařské pomoci při dobrovolném odchodu ze života.

asistovaná sebevražda - nevyléčirelně nemocný se sám rozhodne ukončit svůj život s pomocí / dohledem / asistencí lékaře

asistovaná sebevražda, neboli smrt na přání

asistovaná sebevražda, smrt těžce nevyléčitelně nemocného člověka s jeho souhlasem

Asistovaná sebevražda, úleva od bolestí...

asistovaná sebevražda, vědomé ukončení života

Asistovaná sebevražda.

Asistovaná sebevražda.

Asistovaná sebevražda. Smrtelně nemocná, nemohoucí a trpící osoba je usmrcena na svou vlastní žádost.

asistovaná smrt

Asistovaná smrt

Asistovaná smrt na přání pacienta

asistovaná smrt s pomocí někoho jiného

asistované dobrovolné ukončení života

asistované ukončení života

asistované umírání

Bezbolestna smrt pro nevzlecitelne nemocne kteri maji nesnesitelne bolesti a preji si ve svem svobodnem a vedomem rozhodnuti zemrit.

Bezbolestná smrt, kdy si ji člověk sám přeje z důvodu svého zdravotního, psychického stavu, aj.

cílené usmrcení pacienta, nebo cílené dělání věcí, které ke smrti vedou (např. vysazení léků... )

člověk si vyžádá svou smrt pod odbornou asistencí, v případě, že je neléčitelně nemocý a má vážné bolesti

člověk, jenž "žije" již jen pomocí přístrojů (není schopen sám dýchat, orgány selhávájí, nekomunikuje) je od přístrojů odpojen

Dá se rozdělit na aktivní, pasivní a na asistované suicidum.

Dobovolná sebevražda z nouze (ze strany pacienta), nebo ukončení života člověka, z rozhodnutí týmu lékařů.

dobrá a dobrovolná smrt, když je smrt nevyhnutelná

dobrá smrt

dobrá smrt, bez bolesti, utrpení a strádání

dobrá smrt, řekněme :) každý by měl právo rozhodnout o svém odchodu

dobrovolná sebevražda

Dobrovolná sebevražda při nevyléčitelné chorobě, která člověku neumožňuje kvalitní život.

dobrovolná smrt

dobrovolná smrt

dobrovolna smrt

dobrovolná smrt

dobrovolná smrt u umírajícího

Dobrovolná smrt pacienta díky pomoci jiné osoby.

Dobrovolná smrt s asistencí lékařů.

dobrovolná smrt v případě utrpení

dobrovolná smrt z důvodů např. nevyléčitelné nemoci ( když člověk např. trpí obrovskými bolestmi a je upoután na lůžko)

dobrovolná, povolená smrt pro umírající trpící bolestmi

dobrovolné (na vlastní žádost) ukončení života člověka, který je nevyléčitelně nemocný za pomoci jiného člověka (lékaře)

dobrovolné rozhodnutí nemocného o své vlastní smrti pomocí jiného člověka

Dobrovolné rozhodnutí o odchodu ze života.

dobrovolné rozhodnutí o ukončení pozemnského bytí za předpokladu předchozího podání veškerých relevantních údajů osobě, jež má o eutanazií zájem

Dobrovolné rozhodnutí pacienta, aby jej někdo sprovodil z tohoto světa, jelikož oni sami toho nejsou schopni.

dobrovolne ukonceni zivota u lidi, u nichz je nulova sance na vyleceni, nebo rozhodnoti nekoho blizkeho ukoncit druhemu zivot, kdyz je napr. dloudobe v komatu

Dobrovolné ukončení lidského života, který ztratil svou kvalitu a je utrpením.

Dobrovolné ukončení utrpení.

dobrovolné ukončení života

dobrovolné ukončení života

dobrovolné ukončení života

dobrovolné ukončení života člověka za asistence lékaře

dobrovolné ukončení života n ažádost pacienta

Dobrovolné ukončení života nemocného s beznadějí a ukrutnými bolestmi

Dobrovolné ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka za účasti lékaře

Dobrovolné ukončení života pacienta s podporou lékaře.

dobrovolné ukončení života pod dohledem lékaře, je-li pacient nevyléčitelně nemocen (a)nebo zažívá velké bolesti

Dobrovolné ukončení života pomocí (za asistence) jiné osoby.

Dobrovolné ukončení života pomocí nějaké injekce, prášku apod. Pod lékařským dohledem, řádně právně ošetřeno.

Dobrovolné ukončení života provedené lékařem na základě nevyléčitelné nemoci, velkých bolestí, popřípadě jiných nevyléčitelných fyzických problémů, které způsobují člověku velké utrpení.

dobrovolné ukončení života s lékařskou pomocí

Dobrovolné ukončení života v případě nevyléčitelné nemoci či závažného postižení.

Dobrovolné ukončení života za asistence lékaře.

dobrovolné ukončení života, pokud již není šance na uzdravení ani alespoň na trošku důstojný život (člověk trpí ukrutnými bolestmi a nelze tento stav zvrátit), milosrdná smrt. Děje se injekcí, kterou aplikuje povolaná osoba (lékař)

dobrovolné úmrtí; člověk, který se trápí svojí nemocí nechce dál žít, tak "požádá někoho", kdo jeho trápení ukončí

dobrovolný odchod z tohoto světa za asistence zdravotníka, není-li pacient toho schopen sám

Dobrovolný odchod ze světa, je - li můj stav tak vážný, že už to nikdy nebude lepší.

dobrovolný odchod ze života za asistence lékaře

Dobrovolný odchod ze života za pomoci lékaře.

dopomoc k důstojnému odchodu, nevýlečitelně nemocného člověka

doprovolné se nechání usmrtit z důvodu nemoci apod.

důstojný a rychlí odchod

důstojný odchod člověka ze života, na jehož kvalitní naplnění již jeho tělesná schránka nemá.

Eutanasie je ukončení života umírajících lidí lékařem.

eutanázia sa využíva väčšinou pri smrteľne chorých ľuďoch, ktorí majú nízke percento šance na vyliečenie a trpia, preto sa im podá liek na zmiernenie utrpenia a následne rýchlejšiu smrť

Eutanazie je dobrovolné ukončení života, kdy už neexistuje léčba, která by nemoc výlečila.

eutanazie je možnost jak pomoci člověku od bolesti a trápení, který už nemá chut žít nebo prožít svůj žovot naplno.

Eutánazie je samostatné rozhodnutí o své smrti, jak ji chce ukončit.

eutanazie je uelhčení od života pacientovi, kterému už bohužel není pomoci. Trpí například vážnou chorobou spojenou s ukrutnými bolestmi. Proto by měl mít možnost svobodné volby, pokud je svépravný. Raději zemřít bezbolestnou smrtí, než udržovat na živu s velikými bolestmi a dívat se na trápící se člověka.

eutanazie je ukončení života (smrt) člověka (pacienta) lékařem na jeho žádost.

Eutanazie je velmi široký pojem. V nejhorším případě se podle mě jedná o zabítí člověka, ale je jsou i jiné možnosti a to například, že necháme člověka v klidu umřít a nebudeme ho zbytečně vystavovat zbytečným vyšetření, atd.

Eutanázie je, když jsem nevyléčitelně nemocná a rozhodnu se ukončit svůj život.

Eutanazie neboli "dobrá smrt" je u nevyléčitelně nemocných příležitost pro bezbolestné a zdlouhavé umírání.

Eutanázií umožníme člověku důstojně zemřít v případech kdy je téměř nulová pravděpodobnost na zlepšení zdrav. stavu, kdy je člověk absolutně odkázán na podporu přístrojů a pečujících osob.

humání usmrcení na žádost umírajícího pod lékařským dohledem

chtěná smrt, vysvobození z utrpení těžké, bolestivé nemoci

Chtěná smrt.... poškozeného. (Se souhlasem)

Jakési dobrovolné opuštění života....

je to různý způsob jak urychlit smrt,která by měla následovat na základě nevyléčitelného onemocnění.

Je to smrt o kterou si zažádá sám nemocný.

je to ukončení života, které si nemocný sám přeje, provádí jej buď on sám, zdravotník nebo jiná osoba

Je to umyslné umrtí člověka ktery si to přeje jelikož je nevylečitelně nemocny, nebo o to požádá blízkého svého.Také to může být vnímáno jako vražda pokud se to provede u pacienta ktery je v bezvědomí a příbuzní nechcou aby se dál ten člověk trapil

Je to vyplnění přání umírajícího, který nemá naději na přežití. Jeho život je spíš utrpení. Doktoři většinou (i podle mých zkušeností) napomáhají pasivní eutanazii. Aktivní eutanazie je u nás nezákoná a nikdy jsem ji v praxi nezažil.

Je to záměrné ukončení života na přání nemocného.

je ukončení života na přání nemocného

Jediná metoda jak pomoct pacientovi s těžkou nevyléčitelnou chorobou při jeho utrpení a bolesti.

Jedná se o usmrcení člověka.

Kdy se člověk dobrovolně a svědomitě rozhodne ukončit svůj vlastní život. Př: chce aby ho zdravotníci odpojili od ventilátoru

Když osoba poskytne druhé osobě vysvobození ve smyslu poskytnutí smrti.

legalizované zabití člověka trápícího se nevyléčitelnou chorobou, pro něhož je smrt přijatelnější než život s takovou chorobou či postižením, s povolením rodiny či blízkých

Legální usmrcení na žádost těžce nemocného/nevyléčitelného pacienta v bolestech a viz. poslední odpověď.

Lékař ukončí život pacianta, např. odpojením od přístrojů.

lékařsky zprostředkovaná smrt

Lidé, kteří chtějí umřít na základě injekce nebo někaých tablet, nejsem si jistá

milosrdná smrt

Milosrdná smrt, a dvousečná zbraň například v případě dětí nebo lidí kteří nejsou schopni o sobě sami rozhodovat(neurotici apod.)

milosrdná smrt, klient si sám zvolí ukončení života, než by nadále trpěl bolestí

milosrdná smrt, se souhlasem trpícího člověka je jeho život ukončen

milosrdná smrt, ukončení života trpicích........

milosrdná smrt. např. odpojení od přístrojů pokud je u nemocného prokazatelně potvrzena smrt mozku.

milosrdná smrt.. podle mě je to vykoupení z trápení, osvobození postiženého i jeho blízkých.

moznost ukonceni zivota cloveka na vlastni zadost (zadost pribuznych)

Možnost důstojného odchodu z tohoto světa v době, kdy už život přestává být životem.

na základě rozhodnutí pacienta skončení se životem. Ve stavu nemoci... nikoli zdravý člověk

navodilá smrt

Nebolestivé ukončení života provedené zdravotnickým personálem se souhlasem pacienta. Obvykle v terminálních stádiích života, kdy je jeho kvalita příliš nízká.

Nedůstojný odchod ze života, který odporuje přírodě a nedá se zákonem dostatečně ošetřit.Je u nás nelegální a přesto se hojně děje!

Někdy snad pomoc nemocnému, který nevnímá a ostatní už se s ním rozloučili.V tom případě, že je v komatu ze kterého se neprobudí.

nemocný vysloví přání ukončit svůj život, z důvodu neschopnosti nést utrpení své nemoci, stavu, tento odchod je mu umožněn, bu´d za asistence či samostatně

neprodlužování nemoci, nevyužití všech dostupných léčebných metod.

Nevyléčitelně nemocný žádá ukončení svého života od jiné osoby.

No, mělo by to znamenat dobrá smrt, usmrcení se souhlasem umírajícího, který si nepřeje už trpět.

odpojenie choreho od pristroja s nasledkom smrti

papírově uznaná sebevražda když už pacient moc trpí

pasivní e.- milosrdná smrt............. s aktivní nesouhlasám

Pod tímto pojmem si představím smrt.

Pod tímto pojmem si představuji ,,vysvobození" lidí, kteří se již dlouze trápili!

Pod tímto pojmem si představuji zkrácení např. nesnestitelného utrpení nemocného v terminálním stádiu, z účasti druhé osoby. Kde je však hranice, kdy je situace nesnesitelná? Když pacient tolik trpí? nebo tehdy, kdy se již rodina na toto utrpení nemůže dívat? Nebo snad zdravotník rozhodne, že teď je správná doba pro provdení eutanazie? ne. Ani jedno..... nejsem zastáncem eutanazie, ve smyslu "tady a teď".

Podání jakékoliv chemické látky (léku) do krevního oběhu nemocného nebo aktivní asistence nemocnému při aplikaci této látky, jejíž aplikace ukončí život člověka = způsobí jeho smrt.

podání látky, která způsobí smrt příjemce

podání léku, který způsobi umrti - u nevylecitelne nemocnych osob,

Podání smrtelné dávky člověku, který si buď přeje umřít, nebo je nevyléčitelně nemocen, zapojen pouze na přístrojích, nevnímající okolí. Dobrá smrt = eutanazie.

Podání smrtelné dávky tišicích prostředků lékařem.

Podání smrtelné injekce na přání pacienta, jeho rodiny.

podání smrtící dávky, když si člověk s vážnou smrtící nemocí přeje

podání smrtící látky lékařem na žádost klienta

Podání smrtícího prostředku člověku, který o to požádá.

pokud si pacient přeje ukončit své trápení dobrovolným skončením svého života

pomoc klientům v terminálním stádiu od toho aby trpěli. určitě to, ale musí být nějak právně spracováné

pomoc od utrpeni, ale i moznost podvodu a neprimych vrazd

Pomoc s ukončením života, když si to dotyčný přeje a sám to nedokáže uskutečnit, nebo když je tělo uměle udržováno při životě přístroji. Potom bych eutanazií nazvala odpojení z přístrojů.

pomoc smrtelně nemocnému důstojně odejít

pomoc smrtelně nemocným už se dál netrápit, na jejich přání

pomoc těm kteří to potřebují, ale bojím se toho, že by to mohlo být u nás zneužito

pomoc umírajícímu na cestě ke smrti (na žádost nemocného)

Pomoc umirajicimu, nemocnemu zemrit.

Pomoct umírajícímu nebo nevyléčitelně nemocnému a trpícímu člověku umřít.

právo na dobrovolné ukončení života, když má člověk těžké nevyléčitelné onemocnění a trápí se

právo na smrt

právo na to rozhodnout se zda nechat umířt někoho kdo už nemá další šanci na žití

pro umírající pacienty - vysvobození

programovaná smrt vedená pod lékařským dohledem stvrzená rozhodnutím pacienta

předčasné nebo umělé ukončení života

Předčasné ukončení života např. z důvodu nevyléčitelné nemoci, způsobující bolest a nemožnost seberealizace.

předčasné ukončení života pacienta s pomocí lékaře

Předčasné ukončení života, které je provedeno na základě pacientova přání s ohledem na jeho zdravotní stav.

Předčasné ukončení života, např. injekčně v nemocnici, u člověka s nevyléčitelnou nemocí.

Představuji si asistovanou sebevraždu a také při zlegalizování možnost zneužití.

Původ slova je z řečtiny, význam je: dobrá smrt. Jedná se o usmrcení nebo dopomoc k usmrcení nevyléčitelného člověka na jeho žádost. V ČR je zákonem zakázaná.

Rozhodnutí nemocného o ukončení svého života.

Rozhodnutí těžce nemocného člověka nebo jeho rodiny o ukončení trápení, vypití nějakého jedu a umírání ve spánku.

řízená sebevražda

řízená smrt

Řízená smrt

řízené ukončení života člověka pod lékařským dohledem z důvodu nepřijatelných důsledků nemoci - dlouhodobé koma, rozsáhlé poškození mozku, bolest, nedůstojný život či dožití

sám si mohu rozhodnout, kdy již nebudu příjmat lékařskou péči k záchraně mého života. Rozhodnutí musím dát předem, a musím mít možnost, toto své rozhodnutí během onemocnění změnit.

skrácení utrpení při umírání, kdy lékař pacientovi podá látku, jež vyvolá srdeční zástavu.

Služba prokázaná na přání umírajícího - umožnění přečasné smrti

smrt člověka na jeho vlastní žádost v terminální fazi

smrt na zadost pacienta

Smrt na žádost

smrt na žádost pacienta

Smrt uměle a záměrně vyvolaná na přání umírajícího nebo jeho rodiny, např. lékařem při podání smrtící injekce

Smrt v důstojném prostředí, v čase, místě s lidmi, se kterými si to daný člověk přeje...pacient o své smrti rozhoduje sám

Smrt z dobročinnosti.

Smrt z milosrdenství.

smrt z milosti nebo dobrovolná smrt

smrt z milosti nebo-li rozhodnutí o smrti

smrt z rukou lékaře na žádost pacienta, v případě, že je člověk nevyléčitelně nemocný a jeho bolesti už nelze tlumit apod.

smrt z vlastního rozhodnutí z důvodu závažné nevyléčitelné nemoci

Smrt za pomoci jiné osoby

smrt způsobená cizím zapřičiěním, bezbolestné a rychlé umírání

Snaha o ukončení života kvůli bolestivé nevyléčitelné nemoci nebo rodina chce ukončit život člověka co je už dlouho ve vegetačním stavu.

Snahu o pomoc lidem, kteří jsou nemocní, trpí a nemají žádné šance na vyléčení.

souhlasim s ní ale rozhodovat by o ni mela rada která určí zda človek může zemrit nebo ne

svym zpusobem vysvobozeni

těžko se dá můj názor převést na společnost, ale možná je to způsob umírání(smrti) z rukou lékaře, v případě souhlasu pacienta, který je nevyléčitelně nemocný.

To, že lékař (nebo nějaký asistent) pomůže pomocí lékařských přípravků odejít člověku ze světa. Tzv. "pomůže mu umřít". Samozřejmě se souhlasem nemocného či jeho nejbližších.

tzv. dobrá smrt, kdy je pro člověka lepší zemřít, než se trápit např. v ukrutných bolestech.

tzv. milosrdná smrt - usmrcení pacienta s nevyléčitelnou nemocí v terminálním stadiu - zkrácení jeho utrpení, eutanazie je aktivní (podám smrtící látku) a pasivní (přestanu léčit, podávat léky)

ukončení lidského života

ukončení lidského života jinou osobou na vlastní žádost pacienta

Ukončení lidského života na vlastní žádost.

ukončení trápení

ukončení utrpení umírajícího.

Ukončení života člověka, který není na světě rád, nebo nevím, jak to říct, třeba je dlouhá léta v komatu, třeba je ochrnutý (celé tělo) a jediná věc, která se kolem něj dělá je hygiena těla, krmení přes sondu a slzy příbuzných

Ukončení života člověka, na základě jeho vlastního rozhodnutí, za asistence lékaře.

ukončení života které je dobrovolné

ukončení života kukou druhé osoby

Ukončení života na přání nevylečitelného a trpícího pacienta.

Ukončení života na vlastní přání z důvodů nevýlečitelné nemoci,která člověku znemožňuje vykonávat běžné potřeby a přináší mu nesnesitelné bolesti a utrpení.

ukončení života na vlastní žádost

ukončení života na základě rozhodnutí nevyléčitelně nemocného

ukončení života na žádost

Ukončení života nemocného, který nemá šanci na vyléčení, jeho stav progreduje a nemoc doprovázejí nesnesitelné bolesti.

ukončení života nemocného, pokud si to sám přeje (nebo jeho rodina), v případě jeho težké nemoci

ukončení života nevyléčitelně nemocného a trpícího pacienta

Ukončení života nevyléčitelně nemocného na jeho přání...

ukončení života pacienta na jeho žádost

Ukončení života pacienta. Lékaři stanovili smrt mozku, jeho nečinnost, pacient nevykazuje žádné reakce na okolí, a proto se doporučuje eutanazie.

Ukončení života pacientů s nevyléčitelnou chorobou v terminálním stadiu, kteří s ukončením svého života dobrovolně souhlasí.

Ukončení života se souhlasem umírajícího/na přání umírajícího

ukončení života svéprávnému nemocnému jinou osobou

Ukončení života těžce nemocného člověka na jeho vlastní přání.

ukončení života těžce nemocnému nevyléčitelnému pacientovi na jeho žádost

Ukončení života těžce nevyléčitelně nemocných.

ukončení života trpícího člověka

Ukončení života trpícího pacienta pod lékařským dohledem a za jeho souhlasu.

ukončení života u člověka, který trpí nebo je nějak vážně nemocen a je jasné, že už následuje jen smrt

Ukončení života umírajícího člověka nebo člověka se značně sníženou kvalitou života v důsledku nevyléčitekné nemoci za asistence druhé osoby.

ukončení života umírajícího, pokud už nemá smysl, aby žil (žije pouze na přístrojích apod.)

Ukončení života z vlastní vůle, ale ne vlastní rukou

ukončení života zásahem nějaké osoby (ať už samotného pacienta nebo jiné osoby)

ulehčení umírání

ulehčení umíraní, podávání utišujících silných leků, v ČR zakázána, protože je to považováno podle zákona jako vražda

ulehčit někomu umírání a zbavení ho strasti......Když se protio rozhodne sám a nebo se rozhodnou nejbližší, tak jo. Je to těžké rozhodnutí a určitě bude dobré...

umele vyvolani smrti po souhlasu umirajiciho (aby se netrapil)

umělé ukončení života

umělé ukončení života na přání

umělé ukončení života na základě pacientova přání

Umělé ukončení života, dobrovolné, při nevyléčitelné nemoci.

úmyslné zabití člověka

umyslý výkon, kterým se zkrátí život pacienta, který si to přál.

urychlení smrti na přání osoby nebo jeho rodiny

usmcení. Ale na žádost umírajícího, či člověka trpícího velkými bolestmi. určitě bych to neodsuzovala, ale záleželo by na situaci.

usmrcení

usmrcení

Usmrcení (dobrovolná smrt pacienta, za kterého už žijí jen přístroje).

usmrcení člověka jemuž není možno pomoci a umírá,trpí bolestmi

usmrcení člověka na jeho vlastní žádost

Usmrcení člověka na základě jeho přání.

Usmrcení člověka někým jiným na jeho žádost (přání).

usmrcení člověka s umyslem mu poskytnout dobrou smrt (nětšinou na přání samotného pacienta)

Usmrcení člověka, který si to kvůli jeho stavu přeje.

usmrcení jako trest, nebo když je člověk dlouho dobu v bezvědomí apodobně

usmrcení na přání dotyčného člověka

usmrcení na přání nemocného

usmrcení na přání umírajícího

usmrcení na vlastní žádost, při nedostatečném životním komfortu.

usmrceni na zadost pacienta

usmrcení na žádost nemocného

usmrcení na žádost pacienta nebo blízkých

Usmrcení na žádost.

usmrcení nemocneho pacienta s jeho přáním za lekařskeho dozoru

Usmrcení nemocného, který si to přeje nebo který je udržován při životě pouze za pomoci přístrojů.

usmrcení nevyléčitelně nemocného člověka

Usmrcení nevyléčitelného pacienta s jeho souhlasem.

usmrcení pacienta doktorem, přičemž pacient musí dát k tomu souhlas, pokud to není schopen učinit sám, je možno aby to za něj učinila osoba blízká

Usmrcení pacienta lékařem.

usmrcení pacienta na jeho žádost když není zbaven svéprávnosti a nebo rozhodnutí o tom usmrit pacienta kvůli tomu že by nadále jen trpěl a žil jen díky přístrojům.

Usmrcení pacienta na jeho žádost.

Usmrcení těžce nemocného a nevylěčitelného člověka, který si to ovšem vyžádal.

usmrcení, které ovšem není trestné, a není to sebevražda, protože ten na kom je vykonána eutanázie většinou sám nemůže spáchat sebevraždu, jedná se většinou o lidi trvale odkázáné na druhé

usnadnění dobrovolného ukončení života

uspíšení nevyhmutolné smrti

Usrcení člověka

Uvolnění starostí přeživším.

V mnohých případech vysvobození

v současnosti je pod pojmem eutanázie označováno úmyslné ukončení života nebo urychlení smrti na přání pacienta.

vědomá dopomoc k smrti

Vědomé navození smrti za účelem zbavení trápení nevyléčitelně nemocných lidí v konečném stádiu, při velkých bolestech...

vedome usmrceni cloveka, ktery o to pozadal, vestinou se jedna o vemli tezce nemocne pacienty, postizeni atd.

vlastni rozhodnuti nebo rozhodnuti rodiny o smrti

volba dobrovolně (popř. zprostředkovaně u lidí dlouhodobě ležících v komatu) odejít ze světa pod vedením odborného personálu, pokud mé zdraví selže natolik, že se pro mě život stává přítěží

Volba, kterou bych chtěl mít. Dnes u nás nepovolené dobrovolné opuštění světa živých.

vpodstatě sebevražda z důvodu nesnesitelných bolestí, kterou ale nemůže provést sám umírající

vražda

vražda

Vražda. Nikdo si život nedal a nikdo jej nemá právo ukončit. Nehledě na to, že už nyní dochází k omylům. Např: Pacient žádá lékaře, aby mu pomohl že velmi trpí a lékař, který je eutanázii nakloněn mylně pochopí, že pacient hovoří o ukončení života.

vysvobozeni

vysvobození

vysvobození

vysvobození pro člověka, který stejně časem umře, ale ve velkých bolestech. Zmírnění jeho utrpení a bolesti.

vysvobození trpícího umírajícího

Význam slova eutanazie je "dobrá smrt ". To, co se obecně tímto pojmem myslí dobrá smrt není.

vyžádané usmrcení od pacienta

Zabiti cloveka na jeho zadost.

zabití člověka

Zabití člověka úmyslné.

zabití člověka, který je nevyléčitelně nemocný a stále trpí bolestmi, s jeho souhlasem, se souhlasem jeho příbuzných - v podstatě jde o ukončení jeho trápení, které se jinou cestou ukončit nedá

záměrné ukončení lidského života

Zastavení životních funkcí u nevyléčitelně nemocného, který je již ve stavu, který je bez přístrojů neslučitelný se životem a neexistuje naděje na zlepšení stavu pacienta.

Zcela dobrovolné rozhodnutí umírajícího, trpícího člověka o ukončení svého života.

zlehčení umírání, v překladu dobré umírání, otázka eutanázie je ale problematikou etiky, každá osoba se na to dívá jinak a každý pacient, kterého se eutanázie týká je také v jiné situaci, v jiném zdravotním stavu, s jiným problémem, proto se nedá mít na eutanázii jednoznačný názor.

zločin proti životu na téměř stejné úrovni jako vražda nebo sebevražda. Přestože motiv na stejné úrovni není, nic nám nemůže dávat právo nad život

zprostředkovaná smrt na přání nemocného

11. Jaký je podle vás rozdíl mezi eutanazií a vraždou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Vražda je předem připravený promyšlený čin, který vede ke zbavení života nějaké osoby bez jejího vědomí a souhlasu násilným způsobem. Naproti tomu eutanázie je usmrcení z důvodu zamezení utrpení osoby s nevyléčitelnou chorobou či osoby, která je ve vegetativním stavu. O eutanázii žádá nemocný nebo u vegetativních stavů rodina

- eutanazie - smrt na přání pacienta, který je v terminálním stádiu, trpí bolestí, je nesoběstačný, nemá naději na vyléčení a přeje si zemřít za důstojných okolností, protože mu stávající stav způsobuje značné psychické i fyzické utrpení, rozhodnutí pacienta je po zralé úvaze a v souladu s jeho životním postojem - vražda - zabití člověka jinou osobou (zločin)

:D

?

Absolutní. Eutanázie je _dobrovolný_ odchod ze života, i když způsobený někdým jiným, ale v důsledku toho, že pacient je (většinou) nemohoucí, jinak by si svůj život vzal sám. Vražda je násilný čin, kdy zavražděný rozhodně nechtěl zemřít.

ano, u eutanázie je to přání pacienta, už nechce snášet bolest, už nechce být nemohoucí, závislý na okolí u všech základních potřeb.

Asi bych neztotožňoval vraždu s eutanázií. Jedná se o odlišné pojmy přece. Eutanázi je služba, která je prokázána umírající osobě, na její přání, souvisí s právem člověka na důstojný život.

Asi jako mezi sexem a znásilněním. Pacient si přeje svou smrt. Oběť vraždy ne. Lékař, který vykoná eutanazii sleduje pacientovo dobro, zatímco vrah zabije jen pro svůj vlastní užitek nebo v afektu, atd. Našly by se jistě i jiné rozdíly.

autanazie je provedena s laskou k cloveku zatimco vrazda z nenavisti

Čistě právní. Pokud by se legalizovala nájemná vražda se souhlasem obou stran, stále bych v tom neviděl rozdíl.

dle mého názoru je to to samé, ale jak už jsem uvedla jsou i jiné metody eutanazie a ty za vražbu nepovažuji.

dost podstatný asistovaná tedy chtěná smrt není vražda

Dost podstatný. Vraždu si člověk nepřeje. Pro eutanazii se může svobodně rozhodnout.

Dotyčný si přeje zemřít. Vykonavatel nebude stíhán a trestán.

eautanazie je na vlastní vůli a vraždu rozhodl někdo cizí. A eutanazie není násilná

Eutanasie - rozhodnutí dané nemocné osoby. Vražda - vyšinutí mysli člověka, který vraždí, kdyby byly odpovídající tresty za vraždy - doživotí, asi by si to rozmysleli.

eutanasie - viz. odpověď 10 vražda - ukončení života u osoby, která za svého života neprojevila zájem o řízený odchod

eutanasie dává naději nevyléčitelně nemocnému, že nebude ve svém konci trpět a měl by se svobodně rozhodnout o svém osudu, druhá strana mince je, že bohužel je někdo, kdo to musí vykonat a žít se svým svědomím, bohužel..

Eutanasie je dobrovolná, vražda je nedobrovolná. myslím si,že po zlegalizování eutanasie by se toho mog¨hlo zneužívat např kvůli dědictví když už ten člověk není při sobě a může za něj rozhodovat rodina apod.

Eutanasie je na přání nemocného a v zemi kde je to legální, vražda je bez souhlasu nemocného.

Eutanasie je vysvobození umírajícího člověka z jeho utrpení, s eutanazií člověk souhlasí. Vraždu člověk neplánuje a nesouhlasí s ní.

Eutanázi je, když chce člověk umřít sám, vražda, když umírá nedobrovolně

Eutanazie - člověk má nevyléčitelné onemocnění, velmi trpí bolestí, sám chce ukončit život, protože mu to přinese úlevu. Domluví se s někým. Vražda - někdo nedobrovolně ukončí život člověka

Eutanazie - člověk si sám rozhodne, za jakých podmínek chce umřít. Vražda - člověk umře vinou druhé osoby, nerozhoduje si o tom sám.

eutanazie - člověk vyjádří sám své svobodné rozhodnutí, že už nechce dál žít vražda - nedobrovolné ukončení života

eutanazie - je navodilá smrt vražda - ze zlého úmyslu

eutanázie - pomoc nemocného ukončit trápení, ale hranice mezi eutanazii a vraždou je velmi tenka a zneužitelná!!

Eutanazie - sám umírající ji chce Vražda - oběť nechtěla být zavražděna

eutanazie - ukonceni zivota nemocneho cloveka ktery je nevyhnutelne odkazan ke smrti, ukonceni jeho trapeni vrazda - zabiti z umyslu jednotlivce kvuli jeho vlastnimu duvodu, zavrazdeny tim zbytecne prijde o svuj zivot

eutanazie - vlastní vůle zemřít, z důvodů nemoci, její nevyléčitelností a bolestí ovšem pokud by došlo ke zneužítí, pak přechíází v termín vražda - tedy zemřít ne z vlstní vůle

eutanazie - vysvobození trpícího člověka i jeho blízkých vražda - způsobí utrpení blízkých zavražděného

Eutanazie by měla ,,pomoci", vražda uškodit.

Eutanazie by měla být dobrovolná nebo by mělo dojít ke shodě několika lékařů a rodiny.

Eutanazie by měla být dobrovolná, vražda dobrovolná není.

eutanazie by měla být prováděna na základě přání nevyléčitelně nemocného pacienta. vražda je usmcení člověka bez jeho přání

eutanazie by měla být vždy na volbě pacienta

eutanazie by měla být ze svého vlastního rozhodnutí a vražda je úmyslný čin ze strany jiné osoby

Eutanázie by měla sloužit pouze lidem, kteří jsou v posledních stádiích nemoci, neůměrně trpí a ukončení života je pro ně "vysvobození". Vražda má jiné důvody, např. pomsta, osobní zisk, nenávist atd. Zcela určitě ji já osobně nevnímám jako věc, která by mohla někomu pomoci - narozdíl od eutanázie. Pro mě jsou to dvě naprosto odlišné věci.

eutanázie by měla zcela záležet na nemocném, který si ji sám vybere, je to jeho svobodná volba. Vražda-násilné zprovodění ze světa.

eutanázie čili ukončení života pacienta se dělá na jeho žádost,zatímco vražda je učiněna bez vědomí pacienta

eutanazie chapu spise jako vysvobozeni od trapeni, bolesti. vrazda - nedobrovolne vyprovodeni ze sveta

Eutanazie je „vražda“ ze soucitu, je menším zlem, než v tomto případě nesnesitelný život v mukách, před blízkou smrtí.

eutanazie je buď jako trest v některých státech a nebo někteří lidé o ní žádají sami, vražda je zabiti člověka na základě pschycké poruchy - někdo kdo zabíjí jen tak a nevadí mu ubližovat.

Eutanazie je dobrovlná za vážných situací jako poslední stadia nemoci, obrovského trápení fyzického i psychického. Vražda je nedobrovolné zabití.

eutanazie je dobrovolná

eutanazie je dobrovolná

eutanazie je dobrovolná a na základě vlastního uvážení a rozhodnutí dotyčného

eutanázie je dobrovolná smrt

Eutanazie je dobrovolná smrt, vražda samozřejmě nikoli!

Eutanazie je dobrovolná, vzažda ne. I když spolu tyto dva pojmy uzce souvisí.

eutanázie je dobrovolné a vražda násilné ukončení života

eutanazie je dobrovolné konání člověka, který je za sebe schopen vykonávat právní úkony. Vražda je nedobrovolná!

eutanazie je dobrovolné odejití ze světa, vražda je nedobrovolná

Eutanázie je dobrovolný odchod ze života, pacient si to tak přeje. Vražda je násilný čin spáchaný na druhém člověku a takový odchod si člověk určitě nepřeje.

eutanazie je dobrovolným počinem pacienta

eutanazie je chtěná daným pacientem, rozhodně o ní nerozhoduje dle mého názoru ten jenž asistuje, v tom vidím rozdíl.

eutanázie je legální a odsouhlasená

eutanazie je milosrdná smrt, bez níž by se postižený s ukrutnými bolestmi blížil smrti a jen by se nevyhnutelná smrt oddálila vražda je zločin, úmysl někoho zabít (zdravého člověka, který nám vadí a chceme se ho zbavit) a vrah z toho ještě má radost

Eutanázie je na přání daného pacienta, který je nevyléčitelně nemocný, nevyhnutelně se smrti blíží...vražda je pro zavražděného člověka nechtěná, její důvody určitě nejsou zdravotní

eutanazie je na přání nemocného a pod lékařským dohledem, nepovažuji to za vraždu, každý má právo na to skončit svůj život

Eutanazie je na rozdíl od vraždy na přání pacienta.

Eutanazie je na zadost daneho cloveka.

eutanázie je na základě svobodného rozhodnutí osoby zemřít...vražda ne..ale v našem státě se eutanázie považuje za vraždu, jak je řečeno v trestním zákoníku

eutanázie je narozdíl od vraždy pacientovým přáním

eutanazie je odchod ze světa, který si člověk verbálně či nonverbálně přeje,kdežto vražda je poněkud nedobrovolná, že.

eutanazie je pod dohledem lékařů a je to na základě lékařského doporučení, vražda není přáním toho dotyčného

Eutanázie je pomoc člověku v terminálním stádiu života důstojně a v klidu odejít,samozdřejmě na jeho přání. Vražda je zločin

Eutanázie je pomoc k rychlé a bezbolestné smrti pro nevyléčitelně nemocné, je na jejich přání. Vražda je zabití člověka, ať už z jakéhokoli důvodu, není na jeho přání

eutanazie je pomoc u lidi kteří moc trpí a chcou už umřít aby se utrpení zbavili, a vražda je zabití člověka

Eutanazie je prováděna se souhlasem a ve víře pomoci.

Eutanázie je provedena lékařem na žádost umírajícího, který je schopen se sám rozhodnout a trpí dlouhodobě bolestmi, které již nelze zmírnit. Jeho prognóza je nepříznivá. Eutanázie je tedy k jeho prospěchu ve smyslu ukončení trápení. Vražda neprospěje oběti, nemusí jí spáchat lékař, ale kdokoliv.

Eutanázie je samostatné libovolné rozhodnutí, které se asi vyřizuje v nemocnici a toto rozhodnutí se řeší se svým lékařem. Kdežto vražda je činnost, kterou dělá osoba libovolně kde a kdy chce, a s nikým se o tom neradí.

Eutanazie je smrt kterou nemocný člověk "chce", vražda nikoliv.

Eutanazie je svobodné rozhodnutí každého z nás, vražda je násilný čin.

eutanazie je svobodnou volbou nemocného,vražda je zločin

Eutanazie je úlevou jak pro pacienta tak pro okolí jeho. Vražda je podat usmrcující lék někomu kdo se jen chce zbavit odpovědnosti. Vražda je pro mě nepřijatelná.

Eutanázie je usmrcení z milosti.

Eutanazie je v nutných případech, kdy člověku není pomoci, je pro něj vysvobozením. Vražda není předpokládaná jako pomoc.

eutanazie je vlastní rozhodnutí

eutanazie je vražda, člověk provádějící eutanazii ji samozřejmě provádí ze soucitu, celé dějiny lidstva, vojáci ve válkách ji prováděli docela často. Ale jestli tento argument obstojí proti vyšším zákonům života...to, že něco myslíme dobře ještě neznamená, že jednáme správně?

eutanázie je vykonána na přání klienta, kdy by bylo pro něj lepší zemřít protože už prožívá nebo hořekají ze zdravotních důvodů boleti a jiné věci, ale někldy se jedná i o důvody psychické.. žlověk prostě chce zemřít

eutanazie je vykonavana za ucelem pomoct od bolesti, na prani cloveka nebo jeho pribuznych vrazda je proste vrazda, zavrazdeny clovek se nema sanci vyjadrit

eutanazie je vysvobození z utrpení, vražda je úmyslné zabití bez souhlasu

Eutanázie je způsob, jak nemocným pomoci odejít ze světa bez trápení a bolestí. Vražda je chladnokrevné braní života lidem, kterí by ještě měli žít.

Eutanazie následuje nejčastěji na žádost člověka,který ji vyžaduje nebo jeho blízkými.

eutanázie pomůže od zbytečného utrpení umírajících

eutanázie samostatné rozhodnutí pacienta a vražda je vražda.

eutanazie se děje za souhlasu umírajícího, kdežto vraždy ne

eutanázie se dělá za pozitivním účelem

eutanázie se podává člověku nevyléčitelnému s ukrutnými bolestmi, vybírá si člověk sám, vraždu si člověk nevybere sám, jde o trestné usmrcení člověka

eutanazie se provádí lékaři na pacientovo přání (lze toho však i využít)

Eutanazie se zakládá na dobrovolném přání člověka, kterého se týká, vražda je násilná smrt, kterou si zavražděný nepřál a nechtěl ji.

eutanazie si musí přát pacient který ma bolesti a neni mu jak jinak pomoci

Eutanazie si vybral a schválil sam nemocny ikdyz ji muze provést někdo jiny. Vrazda je trestny a nmásilny čin

Eutanazie u nemocného, částečně dobrovolný odchod ze života. Vykoná lékař. Vražda je u kohokoli, nedobrovolný odchod ze života. Vykoná osoba - vrah.

eutanazie ukonci zivot nekomu kdo stejne nema sanci na dalsi preziti... vrazda udela opak

eutanazie ukončí utrpení nevylečitelně nemocného člověka, vražda je plánovaná nebo nahodilá skutečnost, kdy z nějakých příčin člověk zatouží zabít většinou zdravého člověka

eutanazie značne ulehčuje utrpení jak nemocneho tak blízkých osob. U vraždy je to nedobrovolné.

eutanazie- pomůžeme člověku,když to třeba chce nebo je jasné,že už to s tím člověkem nemůže být lepší vražda- zabijeme zdravého člověka

eutanazie-volitelná smrt vražda-nezvolená, trestná smrt

Eutanazie: se svolením poškozeného, který je vážně nemocen.

Eutanazie: ukončení života se souhlasem postiženého Vražda: násilné ukončení života, tzn.proti přání osoby.

eutanazie: vysvobození člověka ze života, který už není životem..zbavení se utrpení, které prožívá...dobrovolně vražda: zabití, které si člověk nevybírá a nechce zemřít

eutanazie.pasivní-nechám umrřít vražda-zabiju

eutanazií bere život jiná osoba, ne člověk sám

Eutanázii by člověk měl podstoupit dá se říci dobrovolně,vražda není na přání.

Eutanázii by musel chtít dotyčný sám - sebevražda, a vražda je bez souhlasu dotyčného.

eutanazii by si měl pacient nebo jeho rodina přát, vraždu si člověk nepřeje.

eutanazii člověk žádá dobrovolně,případně je ve stavu kdy je život utrpení a jeho ukončení je ta lepší možnost.vražda je čin kdy je člověk usmrcen přičemž chce žít

Eutanázii chápu jako vědomé rozhodnutí nemocného, jak důstojně ukončit svůj život, který mu již nepřináši žádné radosti, nýbrž utrpení a bolest.

eutanázii chce sám nemocný člověk

eutanázii chce sám pacient- vyžduje si ji

eutanazii chce trpící sám, vražda je nedobrovolná

eutanazii chci já sám, protože mé utrpení je neúnosné a neřešitelné vraždu chce spáchat někdo jiný na mě

eutanázii může nemocný člověk požadovat, o vraždu člověk nežádá

Eutanázii odlehčíte dotyčnému i jeho příbuzným, protože čekání na smrt doléhá jak na pacienta tak i na jeho okolí. Vraždou přitížíte všem.

Eutanázií rozumíme spíše vysvobození nemocného pokud je nevyléčitelně nemocný, nebo v nenávratném stavu komatu. Podle mého názoru jde také o vysvobození rodiny.

Eutanázii si člověk (měl by) přeje sám.

eutanazii si člověk může předem sám vybrat (podobně jako souhlas k darování orgánů), obyčejně se říká, že je to vysvobození, ale už někdy někdo viděl zavraždit nemohoucího? samozřejmě jistě by to šlo zneuživat.... vražda - násilné zprovodění ze světa

eutanázii si člověk přeje

Eutanázii si člověk přeje (ve většině případů) vražda je zabití úmyslně

Eutanázii si člověk vybere sám, jako jednu z možností. Vraždu je většinou nedobrovolná pro zavražděného.

Eutanazii si člověk vyžádá sám (v některých případech jeho rodina, ale je plno různých forem). V ČR se za vraždu eutanazie počítá.

eutanázii si daný člověk přeje a vědomě chce ukončit svůj život

eutanazii si nevyléčitelně nemocný člověk, který trpí ,zvolí sám, rozhodne se skoncovat se svým životem z vlastní vůle

eutanázii si pacient přeje a vražda znamená rozhodnutí někoho jiného

eutanazii si pacient přeje, vyžádá(jedobrovolná), vraždu nikoli(je nedobrovolná)

eutanazii si pacient sám přeje, je to jeho volba, zatímco vraždu si těžko někdo zvolí

eutanazii si pacient zvolí sám, ale vraždu ne

eutanázii si pacient zvolí sám, vražda je proti jeho vůli

eutanázii si umírající přeje

Eutanazii si zvolí sám pacient-je to dobrovolná smrt. Vražda je smrt nedobrovolná.

Eutanáziz si nemocný nebo jeho rodina přeje. Je to jejich rozhodnutí.

eutanii člověk chce, vzaždu ne

Euthanasie je možnost v klidu odejít, když už člověku není pomoci a toto si zvolí sám pacient nebo blízcí rodinní příslušnící. Vražda je odporný čin, kdy někdo zbaví člověka života, bez jeho souhlasu a připraví tak utrpení celé rodině.

euthanasie je u člověka, který je nemocný a sám si přeje odejít ze života, vražda je neočekávaný akt z jedné strany, často je člověk zdravý a pohnutky k vraždě jsou různé - nevěra, krádež apod., u euthanasie není prospěch pro tu stranu, která vykoná euthanasii.

euthanasie viz výše, vražda- zabiti cloveka proti jeho vůli

euthanazie je vražda, ale ze soucitu

Euthanazii si nemocný přeje.

eutonázie ušetří člověka od utrpení a může si jí zvolit. Vraždu si člověk neřekne že zítra chci aby mě někdo zabil

Hodně velký.

hranice mezi eutanazií a vraždou se mlže zdát velice tenká,avšak vraždou někomu ubližujeme, eutanazií pomáháme.

Jak je psáno výše - eutanazie je víceméně dobrovolné, vražda pravý opak.

jako mezi vraždou a sebevraždou

Jde o věc názoru.V řadě případů velký, ovšem praktické užití může být jiné.

Je to informovaný souhlas se smrtí - eutanazie Vražda - násilný trestný čin

je to vůle pacienta

je tu mnoho společného i odlišného.dle mě záleží na psychickém stavu pacienta,jenže i on může v tomto vypětí reagovat jinak než by se choval v normálním životě.zakázat to? pokud jsou alespon trošku schopní a nemocnice jim eutanázii neumožní/jako to je málokde na světě) tak se pokusí o sebevraždu-což pro ně není důstojný odchod z tohoto světa. povolit ji? což potom majetkuchtiví dědicové, kteří se budou chtít zbavit nemocného předka? je to etické dilema...

Jeden jediný. Vražda je nechtěná a bez souhlasu..,kdežto eutanazii si poškozený sám schválí.

jestliže mě někdo zavraždí, tak je to z mé strany nedobrovolné. eutanazie je dobrovolná

Mezi aktivní eutanázií a vraždou není žádný rozdíl. Mezi pasivní eutanázií a vraždou veliký.

Mezi euthanazií a sebevraždou téměř žádný, záleží na individuálním případě (pokud byl ten, co se zavraždil sjetej nebo mu něco jen "přelétlo přes nos", tak pak velkej). Vražda však dle mého názoru nemá s eutanazií mnoho společného. U vraždy si člověk nemohl vybrat a pravděpodobně ani nechtěl umřít - jeho smrt byla zbytečná. Eutanázie může být alespoň částečně prospěšná a zmírnit nesnesitelné utrpení.

minimalny,ale lekari za to podla mna nemozu,nedavam im to za vinu

morálně žádný

myslím, že veliký

Myslím, že velmi malý. A že bychom se v případě eutanazie dostali na velice tenký led. Že se v naší společnosti věnuje mnohem více poroznosti termínu eutazie než důstojnému umírání.

na jednu stranu je v těchto činech velký rozdíl, z jiného pohledu se to může zdát stejné. Podle mě je eutanazie vykoupení, osvobození. Pacientovi i příbuzným se "uleví" z trápení. Je jasné že případ od případu je jiný, ale obecně já na to nazírám takto.

Ne, žádný rozdíl v tom není.

Největší rozdíl vidím v tom kdo rozhodnul o smrti člověka, jestli člověk sám, nebo druhá osoba.

Není mezi tím velký rozdíl. Jen eutanázie je ve jménu humanismu a dá se velmi lechce zneužít. (Například začíná být více důchodců než pracujících a důchodci "nepřinášejí do ekonomiky nic, jen odčerpávají" Tento názor ovšem nesdílím.)

Nevím.....

o eutanazii by si měl rozhodnout každý sám, kdežto vražda je smrt, kterou si nikdo, kromě vraha nepřál.

O eutanázií si člověk rozhodne sám, když už nechce žít v bolestech, které mu nemoc způsobují a on stejně ví,že zemře. Při vraždě o našem životě rozhoduje jiný.

O eutanazii si člověk sám přímo řekne, díky velkým bolestem, kdy je ve stádiu, že mu zbývá jen nějaká určitá doba dožití.. Je to etický problém.

Obě jsou plánované, eutanazii si přeje umírající a zamřít je mu umožněno bez utrpení.

Oběť vraždy si nevybrala, že chce být zabita, kdežto člověk při eutanazii se dobrovolně rozhodl ukončit svůj život.

Obrovský, eutanazie je na rozdíl od vraždy, odchod ze života na vlastní přání pacienta, kterému už nemoc neumožňuje žít bez bolesti.

obrovský, eutanazii jako smrt si volí jedinec sám. Že jej někdo zavraždí nemůže ovlivnit

obrovský, vražda je úmyslné usmrcení, ale eutanazie je sice taky úmyslná, ale mělo by se jednat o nevyléčitelně nemocného a trpějícího člověka, pro kterého je smrt vysvobozerním

osobne si myslím, že žiadny, pretože nemáme nárok niekomu vziať život

pacient o smrt sam pozada

Pakli-že není projevena přímá žádost samotnou dotyčnou osobou, není možné mluvit o eutanazii.

Podle mého závisí, zda se pacient rozhodne sám, dobrovolně, s nezastřenou myslí (né v depresi) a pokud není žádná možnost na uzdravení nebo důstojné dožití (letité připojení na přístroje), při bezvýchodnosti situace se dá i uvažovat podle mého názoru o eutanázii. Ale je to lehce zneužitelné a těžce kontrolovatelné.

Podobný jako mezi vraždou a sebevraždou, ale nemocný je pod větším tlakem okolí.

podstatný

podstatný - vražda je proti vůli oběti, eutanazie je vyžádaná pacientem

Pokud je pacient schopen se sám rozhodnout, tak eutanazii chce, kdežto zavraždit v plném zdraví pravděpodobně nechce nikdo z nás. V tědhto termínech vidím velký rozdíl, i když chápu, že neexistuej jasná hranice, která je od sebe odděluje

Pokud má pacient bolesti a léky nezabírají a lékař mu nemůže už nijak pomoct, tak si myslím, že je to pro pacienta úleva a ne vražda.

Pokud nějaký, tak malý. Tady se pohybujeme po tenkém ledě.

pokud někdo trpí, protože je nemocný, pak to není vražda, ale spíše vysvobození toho člověka od bolesti a utrpení. Vražda je dle mého, pokud někdo zabije někoho u důvodu jako peníze, loupež, závist atd.

pro eutanazii se člověk rozhodne dobrovolně, má pomoci např. umírajícím lidem, kteří trpí bolestmi vražda je násilný trestný čin

Pro eutanazii se pacient rozhodne sám za určitých daných podmínek (nevyléčitelná nemoc, prohlášení před lékařem plně lucidním pacientem,...)

pro eutanazií se rozhodne sám nemocný

Pro vraždu se člověk nerozhoduje sám, spíš vidím spojitost mezi eutanázií a sebevraždou.

Propastný. Eutanazie je téměř 'dobrý skutek'. Vražda není ospraveditelná v žádném případě.

přání usmrceného

Při eutanazii dá člověk k ukončení svého života souhlas, narozdíl od vraždy.

Při eutanázii je cílem ukončení opravdového nekonečného utrpení nemocného, při vraždě nikoliv.

Při eutanazii je smrt neskutečná úleva

při eutanazii musí souhlasit nemocný (vědomé rozhodnutí nakládat se svým životem) příp. zák. zástupce či soud, u vraždy ...

Při eutanázii se člověk rozhodne dobrovolně ukončit svůj život. Při vraždě nikoli.

při eutanázií se smrtí pacient souhasí

Při vražde s usmrcením daný člověk nesouhlasí.

Rozdíl je nepatrný, v eutanazii jde o "dobrovolnou" smrt

Rozdil je obrovsky, ale cesta je dost uzka. Je rozdil zabit sve dite a nechat ho v klidu odejit, kdyz je nemocny a ma krute bolesti.

rozdíl je v tom že o eutanazii může rozhodnou člověk sám z vlastní vůle, ale u vraždy nikoli

rozdíl není skoro vůbec

rozdíl podle toho zda si to dotyčný přeje. zda ano, nejedná se o vraždu

Řekla bych, že velký. Je důležité posuzovat případ od případu. Může se stát, že eutanazie bude provedena u osoby, která vnímá okolí, ale není schopna odpovědět, a tak je odpojena, i když vlastně vše slyší, vnímá. Vražda je často předem promyšlený akt.

s eutanazii by měl dotyčný souhlasit.

s eutanazií člověk (nemocný) souhlasí, s vraždou rozhodně nesouhlasí (resp. nikdo se ho neptá)

s eutanizií by měl pacient souhlasit

s vraždou obě't nesouhlasí,ale eutanázii si člověk přeje sám

skorem žádný, v obou případech jde o usmrcení živé osoby (je jedno, jestli to bylo se souhlasem nebo bez něj)

skoro žádný

skoro žádný,

tak trochu hrušky a jabka, ne? Eutanazie viz. otázka 10 a vražda je zabití člověka proti jeho vůli a bez souvislosti se zdravotním stavem

tak u vraždy s tím ten zabitý člověk asi nesouhlasil

Tak zcela podstatný a zjevný. O tom jestli mě někdo zavraždí si určitě sama nerozhodnu. Eutanazii za vraždu nepovažuji, je to možnost vykoupení, ukončení trápení, když už není jiné východisko.

Tato otázka je míchání jablek s hruškami. Eutanázie je dobrovolná smrt, po rozhodnutí pacienta, vražda je násilná bez souhlasu

ten, že u eutanazie si nemocný smrt sám přeje, je plně rozhodnutý, protože již nezná východisko ve svém nevyléčitelném stavu a nechce dále žít jen kvůli prodlužování jeho utrpení. Je plně informován o následcích takového činu.

Ten, že v tomto případě člověk chce dobrovolně ze světa odejít. Není to totéž, co vražda.

těžko posoudit, nesouhlasím s eutanazii, beru jí jako vraždu,ale v případě terminálního stádia a velkých obtíží s ní související jako je bolest jsem pro eutanazii bez předsudků a to díky úmrtí v e velkých bolestech mého vlastního otce na onkologické onemocnění

To je velice diskutabilní téma... možná se dá rozdíl definovat, že je eutanázie jen malý krůček k vraždě...možná ne!...snad kdyby byly stanovena přesná pravidla, tak by to mohlo fungovat...?!

to zalezi, eutanazie muze byt vrazdou... eutanazie by mela byt zadost umirajiciho (ne nikoho jineho) o usmrceni

tyto dva pojmy, ač mají společný základ, jsou ve své podstatě naprosto jiné. vražda, řekněme třeba úmyslná, přináší jen bolest a utrpení - eutanazie přináší vysvobození z utrpení

U eutanazie dochází ke smrti na přání pacienta. Ten kdo je zavražděn si smrt rozhodně nepřeje.

U eutanázie sám pacient smrt chce, nebo jeho rodina když už je dlouho "mimo". U vraždy si člověk nevybere.

U eutanázie si člověk přeje umřít.

U euthanasie je to vlastně osobní rozhodnutí založené na jeho vlastní vůli. Odvíjí se od jeho zdarvotního stavu. Vražda je zabití člověka, který to nechtěl.

úmyslené usmrcení bez zjevného souhlasu a přání nemocného zemřít

uutanázie by teoreticky vzato měla umírajícímu člověku pomoci ukončit život ve finálním bolestivém stadiu života vražda je důmyslné usmrcení z kdejakého důvodu

V ,,jádru,, zásadní. Eutanazie je cesta, kterou si člověk vybere sám. Naopak být zavražděn se většinou nikomu moc nechce. Ovšem s ,,obalem,, je to horší, tam žádné odlišnosti nejsou.

v dobrovolnosti

V dobrovolnosti, svobodném rozhodnutí. Člověk to chce, přeje si to.

v ničem dostatečný nebo nezanedbatelný. Může být v kladném motivu a v kladném přístupu zabitého, ale nikoli takový, aby eutanázii obhajoval

v podstatě je to to samé jenom okolnosti, které dotyčného vedou k tomu nebo onomu činu jsou jiné

v podstatě žádný

v podstatě žádný, zastánci eutanázie však mohou argumentovat tím, že příjemce eutanázie si ji vyžádá a jedná se o jeho svobodné rozhodnutí, jak naložit se svým životem

v souhlasu

veliký rozdíl. Eutanazie není vražda, jen ulehčení pacientovi, který trpí bolestmi nebo už je třeba 10 let v komatu.

VELKÝ eutanázie - dobrovolná cesta vraždu - nedobrovolná cesta

velký :) s vlastní vraždou člověk nemůže souhlasit, s eutanazií ano ... vždy je ovšem těžké rozhodnout, jestli je eutanazie oprávněná - vše se dá zneužít ..

velký- vražda je nedobrovolné zabití

Velký, dle mého názoru by byla eutanázie prospěšná, bohužel snadno znežitelná

Velký, etanázii si klient přeje a ví, co po lékaři požaduje ať už z důvodu nesnesitelných bolestí, při nevyléčitelné nemoci apod., vražda je něco úplně jiného - většinou oběť nečeká, že bude zavražděna a není to jejím přáním a určitě nevraždí lékař v rámci svého povolání.

velký, eutanazie je dobrovolná, umírající si to tak sám určí, kdežto zavraždený se většinou nemá možnost rozmyslet, jestli chce být zavražden

velký, eutanázie je dobrovolný a chtěný odchod ze života. vražda je násilný trestný čin

velký, eutanázie je pomoc a vražda je trestný čin(násilné ukončení života)

velký, eutanazie rozhodne o dobrovolném ukončení lékařské péče, při vraždě se nikdo na nic neptá, je to násilný čin

velký, oba pojmy jsou zcela odlišné

velký!!!!

Velký. Eutanazie je podle mě na přání člověka, nebo pokud je nevyléčitelně nemocný a není při vědomí. Vražda je zabití z rozmaru proti vůli zabitého.

velký. vražda je čin trestný, u nás samozřejmě i eutanazie, ale každý člověk v naší společnosti to bere jinak. ano, lze to snadno zneužít, ale pokud by se člověku ulevilo třeba od smrtelných bolestí, tak bych to za vraždu nepovažovala.

Velký. Vražda je zavrženíhodný čin který je proveden s úmyslem někoho se zbavit či se pomstít oproti tomu eutanazie pro mě znamená vysvobození z utrpení například u Vámi již výše zmíněných onkologických pacientů v terminálním stadiu nemoci.

velký....podle mě to nelze srovnávat

velký.eutanazie je dobrovolná volba

velmi křehký eutanazie - vzdání se života na přání člověka, dobrovolné zabití vražda - nedobrovolné zabití

viz 10

Vpodstatě je eutanazie vraždou.

vrazda je nasilny cin , eutanazie je podani leku s naprostym souhlasem umirajiciho

vrazda je proti svobodne vuli

vrazda mi pripada jako silenost, bes kterym znicime opravdovy, plnohodnotny ZIVOT zdraveho cloveka.naproti tomu eutanazie mi pripada jako vysvobozeni cloveka z krusnych chvil,kdy se uz jen trapi na svete.

Vrazdu si obet nepreje, euthanasii ano.

vraža je nechtěná a nelidská ... eu má ušlechtilé záměry

vražda - je plánované zabití člověka v jakýmkoliv věku, je to protiprávní čin eutanázie -milostrdná smrt, může pomoct trpicím, ale nesmí se zneužít každý má právo ne život, ale na život důstojný bez utrpení, bolest je utrpení....

vražda je násilná a nedobrovolná, eutanázie je na přání

Vražda je násilné odebrání života člověku. Zabití Eutanazie je svolení člověka k dobrovolné smrti.

Vražda je násilné ukončení života zatímco eutanázie je jen urychlení procesu umírání, kdy je pacient ve stavu, ve kterém již život není životem,ale spíše trestem.

Vražda je násilné zabití né na přání usmrceného eutanázie může pomoc jak umírajícímu tak rodině i ekonomice státu

Vražda je násilný čin a je spáchán nehumáním způsobem a bez přání dané osoby. Eutanazie je ukončení života (smrt) člověka (pacienta) lékařem na jeho žádost. Bylo by tak možno vyřešit velké utrpení těžce nemocných lidí. Rodíl vidím hlavně v provedení smrti.

Vražda je násilný trestný čin, kdy vrah záměrně požkodí ZDRAVÍ jiné osoby s následkem smrti. Kdežto eutanázie je ulehčení utrpení osobě, i příbuzným, která již ZDRAVÍ ZTRATILA, kdy není naděje na vyléčení a je zcela odkázána na pečí druhých.

Vražda je násilným ukončením života člověka proti jeho vůli, nečekaně. Eutanazie je krok, ke kterému se člověk odhodlá sám, není to proti jeho vůli a ukončí to jeho utrpení.

vražda je nedobrovolá pro toho chudáka jedince

vražda je nedobrovolná, eutanázie je dobrovolné rozhodnutí pacienta

Vražda je nedobrovolné ukončení života většinou násilnou formou, kdežto eutanasie je dobrovolné ukončení života nenasilnou formou.

vražda je negativní, eutanazie je pozitivní, při eutanázii si sám pacient přeje umřít

Vražda je oproti eutanazii nevyžádaná.

vražda je pod úmyslem ublížení na zdraví, ukončení života většinou ze špatných pohnutek eutanazie je smrt dobrovolná

Vražda je smrt bez právního/morálního ospravedlnění. Eutanazie je lidsky ospraveldnitelná.

vražda je spáchána s úmyslem člověku způsobit bolest, nechceme, aby žil. kdežto eutanázie by měla být pro člověka pomocí, aby netrpěl.

Vražda je svévolné rozhodnutí jedince o ukončení života někoho jiného, bez ohledu na jeho přání. Eutanazie je přání nemocného o ukončení svého trápení za pomocí jiné osoby.

Vražda je to když někdo někoho chce zabít bez jeho souhlasu, eutanazie je na vlastní požádání a rozhodnutí, záleží na člověku nebo rodině co pro pacienta je nejlepší řešení. ( mluvím pouze o těžkých bolestech v takových stavech)

Vražda je trestný čin, eutanazie je pomoc

vražda je trestný čin, zavraždit můžeme zdravého člověka, mladého, starého, dítě. Eutanazie je podle mne ukončení života u nevylečitelně nemocného člověka, který trpí bolestmi, nebo případně vubec nevnímá svět

Vražda je úmyslené zabití člověka oproti eutanázii.

vražda je úmyslná, zavražděný si to nepřeje, nemůže o tom rozhodnout. O eutanazii rozhoduje sám, je to jeho volba.

Vražda je umýslné zabití člověka za získáním nějakého prospěchu. Zabití je způsobeno nedbalostí, nehodou nebo v sebeobraně. Eutanazie je vykonání požadavku sprovodit ze světa někoho, kdo chce zemřít.

Vražda je úmyslné zabití člověka, který si smrt nepřeje.

Vražda je umýslné zabítí člověka. Eutanazie je druh pomoci.

vražda je úmyslné zabití někoho kdo to nechce eutanazie je úmyslné zabití někoho kdo to chce

Vražda je uskutečněna bez souhlasu oběti. Morálně však kladu eutanazii i vraždu na stejnou úroveň, jde o zabití člověka.

vražda je v afektu, nad eutanazii člověk přemýšlí

vražda je zabití člověka bez jeho vědomí...je to složitá otázka někdo tvrdí, že provedl eutanázii a mohl vraždit

Vražda je zabití člověka, který pravděpodobně umřít nechce, který se svou smrtí nesouhlasí. Eutanázie je zabití člověka pro jeho dobro, aby se netrápil a pokud je člověk při vědomí tak na jeho vlastní přání.

vražda je zcela zbytečné ukončení života z rozličných i když z větší části sobeckých duvodu eutanazie je spusob jak zabránit utrpení nemocného a jeho rodiny, ktera tak nevidi sveho blizkeho trpet.

Vražda je zločin, eutanázie je pomoci druhému od utrpení

Vražda se může týkat i úplně zdravého člověka, který byl ve špatnou dobu na špatném místě, kdežto autanazie je cílená, pro těžce nemocného člověka.

Vražda se odehraje většinou proti vůli zavražděného.

vražda- mrtvý nechtěl umřít, eutanazie- človek ktery si přeje smrt z duvodu bolestí apod.

vražda- tresný čin, usmrcení jiného násilmým způsobem; proti jeho vůli eutanazie- u nás také tresný čin, pokud není eutanazie legalizována, tak se jedná taky o vraždu u eutanazie je ale význam jiný, snahou je zbavit utrpení lidí, kteří by jen dožili svůj život odkázáni na jiné, připojeni na přístrojích apod

Vražda= úmyslné, odporné, zvrácené zbavení života člověka, který si nepřál zemřít Eutanázie= zbavení života člověka, který neměl šanci na normální návrat do běžného života, většinou s konečnou diagnozou nebo upoutaného na lůžko a odkázaného na práci přístrojů... Budto může být vyžádaná, nebo z hlediska zdravotnického( není naděje na zlepšení stavu) provedena na žádost rodiny...

Vražděný se vrahem na svém zabití obvykle neshodnou, kdežto u euthanasie dává pacient nebo jeho zástupce pokyn k vykonání.

vřaždu si člověk nepřeje

vůle zemřít

za vraždou bývá zisk - matriální či nemateriální; za eutanazií úmysl

zadny

zaleží případ od případu

Zavražděn je člověk, který si to nepřeje. Kdežto u eutanazie je to naopak.

Zavraždění lidé nechtěli přijít o život, byl jim násilně vzat. Zatímco ti, kteří žádají eutanázii, žít dále nechtějí, protože ve svém stavu to již nepokládají za život.

Zavražděný člověk nechce umřít...

značný, jsou to úplně odlišné věci

žádný

žádný

žádný

žádný

žádny

žádný

žádný i eutanazie může být pod nátlakem

Žádný není. Eutanazie je ve své podstatě vražda. Ten, kdo ji vykoná, je vrah.

Žádny, jen eutaanázie se vztahuje k nemocnému člověku

žádný, nemáme právo na to, rozhodovat o něčí smrti

žádný, případně pouze úmysl toho, kdo eutanázii provádí - že to dělá s úmyslem pomoci trpícímu.

že by byla na přání pacienta za úzce specifikovaných podmínek

že člověk si to přeje ... je to jeho přání, jeho vůle ...

12. Jaký je váš názor na eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý by měl mít volbu si sám vybrat (možnost si předem určit, jak se mnou bude nakládáno v případném terminálním stavu)16452,06 %54,67 %  
jsem pouze pro částečnou eutanazii (spíše urychlení smrti, než její přímé způsobení - vyšší dávka léků proti bolesti, odstoupení od léčby)7022,22 %23,33 %  
jsem pro eutanazii5417,14 %18 %  
jsem zcela proti eutanazii278,57 %9 %  

Graf

13. Jaký postoj byste zaujali k neznámému člověku, který je nemohoucí, zcela odkázán na péči druhých a bez šance na vyléčení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl by v poklidu dožít ve specializovaném zařízení16853,67 %56 %  
zaslouží si plnou péči a pozornost bližních i lékařů13442,81 %44,67 %  
nemá smysl jej udržovat při životě, péče je zbytečná a náročná92,88 %3 %  
nemá nárok na organizovanou pomoc (je odkázán na pomoc bližních)20,64 %0,67 %  

Graf

14. Znáte nějaké země, kde je eutanazie legální?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Švýcarsko3611,43 %12 %  
Holandsko309,52 %10 %  
ne288,89 %9,33 %  
Nizozemí206,35 %6,67 %  
Belgie134,13 %4,33 %  
nevím113,49 %3,67 %  
neznám61,9 %2 %  
holansko41,27 %1,33 %  
Nizozemsko41,27 %1,33 %  
Holandsko?41,27 %1,33 %  
ostatní odpovědi Nizozemí?
nevzpomenu si
Nizozemí, Belgie
Lucembursko
Nizozemsko, Belgie
ano
švýcarsko, belgie
Nizozemí, Švýcarsko
-
Holandsko, Belgie
Nizozemí ?
ŠVÝCARSKO, HOLANDSKO
švýcarsko?
Holansko a Belgie?
Belgie a Nizozemsko
švýcarsko, switzerland... jo a lychtenšejnsko ;)
Nizozemí a o dalších zřejmě nevím...
Belgie, Nizozemí
svycarsko
nejsem si jistá - Holandsko
Nizozemsko, Švýcarsko, přídá se Lucembursko
Švýcarsko, některé americké země, ale nevím které
některé státy v USA, Švýcarsko
nizozemsko?
nizození
Holandsko, svýcarsko_?
Nizozemsko, některé státy USA, Švýcarsko, Belgie
nizozemsko, belgie a lucembursko
finsko?
Různé druhy eutanázie jsou tolerovány v některých
Některá ze severských zemí.
nejsem si jistá, Holandsko?
Holandsko, možná Belgie
státy Beneluxu, Švýcarsko
Vím,že nějaká je,ale nevím jaká.
švycarsko,holandsko
holandsko, švýcarsko
někde je, ale teď si nevzpomenu
nizozemí, některé země USA??
země Beneluxu (?)
myslím, že Švýcarsko
Belgie Nizozemí Lucembursko
holansko?
některé zeme USA
Švýcarsko, Nizozemí
Ne.
nizozemí ??
Holandsko(?)
Nizozemsko, Švýcarsko, Belgie
Nizozemí, Belgie, Švýcarsko
jen Belgii
někde to je legální, nevím přesně kde
Rakousko, Německo...nevím.
Švýcarsko, Kanada, Holandsko ?
teď zrovna nevím
USA, nizozemí
Holandsko, Belgie, Rakousko
Nejsem si jistá, Belgie?
nejsem si jistý jestli snad ve Švýcarsku
nizozemí, lucembursko
Nizozemí, Liwing will v USA
momentálně si nevzpomínám, Holandsko??
Švýcarsko,některé státy USA,Nizozemsko
nizozemí, švýcarsko,
Myslím,že Holandsko a některé státy USA
Velká Británie, Amerika?
Taď si na žádnou nevzpomenu.
švýcarsko ?
nevím nezajímala jsem se o to nikdy
Myslím že možná Nizozemí.
nizozemsko??? nebo švýcarsko?
Holandsko, Švýcarsko, Belgie
Nizozemsko, Belgie, Lucembursko
Nejsem si jistý. Holandsko a Švýcarsko.
snad Švýcarsko
předpokládám někde v USA?
Rakousko??
svycarsko?
švýcarsko,nizozemí
nevím přesně...Belgie? Vím, že tyto země jsou...
vím o tom, ale neumím konkrétně jmenovat
Holadsko
Nevím jistě, Holansko nebo Švýcarsko
Š výcarsko?
Někde to už legální je, ale nevzpomenu si kde...
Holandsko, Belgie, Švýcarsko...
ano (Holandsko)
asi Holandsko
nezajímám se o to
Švýcarsko, tuším že i Holandsko
Belgie, Holandsko
Švýcarsko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko...
tuším Švýcarsko
Nizozemsko, Belgie, Švycarsko - pasivní forma
Svycarsko, Nizozemi
tuším Holandsko, Amerika
Švýcarsko, země beneluxu
Nizozemí, některé státy USA
Itálie
Švýcarsko, Benelux
Švýcarsko...
nevím,ale vím že nějaké existujou
belgie, francie
nevím přesně - Holandsko
nemám ponětí... možná USA
holandsko,belgie
Skandinávské země?
Švýcarsko, Itálie
Holandsko, Beligie
Nizozemí a možná někt. státy USA...tuším
Dánsko
Holandsko snad?
Svycarsko? Nejaky stat na severu Evropy. Dansko?
Holandsko,Usa - státy
údajně Nizozemí za určitých podmínek
nevím, možná Nizozemí
Ne jistě, libeální je ovšem například Nizozemí..?
švícarsko
mám dojem že švícarsko
holandsko, nizozemí?
Belgie?
nevím, až tak se o toto téma nezajímám
nie
Švýcarsko ji povoluje i cizím občanům
Švédsko ?
Holadsko, Švýcarsko (klinika), Itálie
Belgie, Nizozemsko
Jedna ze zemí Beneluxu - Nizozemí myslím
myslím, že Nizozemsko
Belgie...
Myslím, že Švýcarsko. Nevím jistě u Nizozemí.
Belgie, Holandsko, Švýcarsko
USA?
nizozemí,švýcarsko
Švýcarsko, Belgie, Itálie
Lucembursko, Nizozemí, Belgie
teď nevím..něco ve Skandinávii, myslím...
nevzpomínám si
Belgie,nizozemsko,lucemburg,švýcarsko
15950,48 %53 % 

Graf

15. Pokud byste se mohli sami rozhodnout, volili byste v případě pokročilého stadia zhoubného nádoru, kdy už nemáte naději na vyléčení, raději smrt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím14245,08 %47,33 %  
spíše ano7724,44 %25,67 %  
spíše ne4012,7 %13,33 %  
rozhodně ano309,52 %10 %  
rozhodně ne268,25 %8,67 %  

Graf

16. Myslíte si, že by se měla legalizovat eutanazie v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano15047,62 %50 %  
nevím4514,29 %15 %  
rozhodně ano4514,29 %15 %  
spíše ne4413,97 %14,67 %  
rozhodně ne309,52 %10 %  
rozhodně ani10,32 %0,33 %  

Graf

17. Odůvodněte, proč jste pro nebo proti eutanazii.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Větší jistota v umírání, možnost opětovného rozkvětu ars moriendi.

.

...

1. Naprostá většina má možnost odmítnout "udržovací" léčbu nebo se zabít sám. Nemůžu chtít aby mě zabíjel někdo jiný. 2. Eutanazie by v prvním momentě určitě nahradila paliativní péči, která u nás nefunguje. Ale zas by bylo zajímavé až by vyšlo najevo kolik lidí se radši nechalo zabít, než by zemřelo na přistýlce /nevyhovující proleželá postel vražená někam mezi dveře, odpadkový koš a šatní skříně:/ u nás na oddělení.

Aktivní eutanázie je vražda.

Bojím se zneužitelnosti v případě, že by se euthanasie legalizovala.

Byla bych pro eutanázii, pokud by byla dostatečne právně i morálně ošetřena, tak aby nebyla zneužitelná. Pokud by se na ní musela shodnout skupina doktorů a psychologů. Zároveň by pacient měl opakovaně souhlasit s eutanázií za určitých podmínek. V našich podmínkách se ale obávám hlavně zneužití, obcházení podmínek a postupné rozšiřování pacientů, kterým by byla indikována.

clovek by mel mit moznost si vybrat kdy odejde s toho sveta a pokud mu to zdravotni stav dovoli, tuto cestu si najde i bez legalizace eutanazie.kdyz ale neni schopen sam ukoncit sve utrpeni mel by mit moznost aby mu byla doprana pomoc.samozrejme s ohledem k jeho nemoci a zdravotnim stavem.

Clovek by mel mit moznost svobodne se rozhodnout

Člověk by měl důstojně žít i důstojně zemřít. Lékař by měl lidem pomáhat a ne z nich dělat „živé mrtvoly“.

člověk by měl mít možnost se sám slobodně rozhodnout

člověk by měl mít právo nepokračovat v životu. Sebevraždy taky nejsou nelegální

Člověk by měl mít vždy svobodnou volbu o svém bytí.

Člověk by se měl moci sám rozhodnout jestli chce ještě žít, ale spíše bych byla pro pasivní eutanázii, kdy se člověk nebude dál udržovat uměle při životě za pomoci přístrojů, ale nechá se dožít. Dalším důvodem je také finanční stránky, kdy si myslím,že tato zbytečná léčba stojí stát mnoho peněz

Člověk by se měl možnost sám rozhodnout, zda při stávající špatné nebo zhoršující se kvalitě svého života chce v tomto stavu na světě zůstat či nikoli.

člověk má nárok na určitý životní standart, ten často v terminálním stádiu života není zajištěn! Proto rozhodně ano

člověk má právo rozhodovat o svém životě, nikdo nemůže chtít od druhého, aby podstupoval zbytečnou léčbu nebo žil v neustálých bolestech

člověk má právo si zvolit, když je nevyléčitelně nemocný, má bolesti, jestli chce dál žít nebo ne

Člověk nemá právo rozhodovat o životě (ať svém nebo druhých). Nevěřím, že smrt vyřeší problém, je to spíše útěk, lenost zabývat se jinou dimenzí, zkusit se na věc podívat z jiné stránky. I těžce nemocní mohou být ku prospěchu. Moho například stmelit rodinu, která se o něj stará. Jejich životní osudy mohou vést k osobnostnímu růstu lidí, kteří o ně pečují nebo se s nimi jinak setkávají. Zvláště pak když jejich utrpení je jen fyzické mohou stále předávat své životní zkušenosti.

Člověk se může rozhodnou o tom, jak velké utpení je schopen snášet.

Člověk svůj život sám od sebe nezískal, nijak se nezapřičinil k tomu, aby žil, takže by ani sám neměl rozhodnout, kdy jeho život skončí, kdy umře. Nikdy nevíme co se může stát, i když se nevyléčíme, ještě můžeme během našeho života mnoha lidem pomoci a něco jim předat.

Člověk, který umírá a trpí už vlasně nežije, ale pouze čeká na smrt, trápí se i jeho příbuzní....Jsem pro eutanazii, protože každý člověk má právo na důstojnou smrt..

Člověk, který volá po eutanazii, v drtivé většině případů nevolá po smrti, ale po POZORNOSTI okolí, soucitu, úctě, lásce, je to volání o pomoc....pokud se mu jí dostane, už o smrt nežádá. Eutanazií bereme člověku možnost dokončit svůj život, najít třeba i zpětně jeho smysl. Fzická bolest se dá dnes již kontrolovat, pokud to někde tak není, je to chyba lékařská či ošetřovatelská. Uzákoněním eutanazie v ČR jakožto zemi, kde jsou mravní, etické a duchovní hodnoty momentálně na samém okraji pozornosti společnosti, by byly vytvořen téměř ideální podmínyk pro tzv. "slipery slide" - kluzký svah, kdy napřed zabíjíme "ze soucitu" a postupně začneme zohledňovat "potřebnost či nepotřebnost" konkrétního člověka, věk, ekonomické tlaky ve zdravotnictví, pak přání příbuzných...a jsme u segeregace lidí nikoliv nepodobné nacismu. Proč by měl být lékař, který složil Hippokratovu přísahu, tedy slíbil, že bude chránit lidský život od počátku až po smrt, nucen jakýmkoliv tlakem k tomu, aby své pacienty zabíjel? Kde by pak skončila důvěra ve vztahu pacient - lékař: zabije mě nebo mě bude léčit?

Důležitá je jakási kvalita života. Pokud tato není dostačující a člověk podléhá utrpení je mnohdy lepší ukončení života. Jednoznačně to má i stinné stránky, ale to bude jistě lépe popsáno ve Vaši bc. práci.

Eutanazie by mohla být důstojným způsobem ukončení života, který již nemá smysl. Přes veškerou péči zdravotnických či sociálních služeb, umirající může trpět, cítit nesnesitelné bolesti a jeho život stejně není plnohodnotný.

eutanazie je lehce zneužitelná.

Eutanazie je velmi lehce zneužitelná a její povolení vyvine na nemocného větší tlak, protože může mít pocit, že jen na obtíž, je možné, že mu to bude nepřímo naznačovat i okolí, že by bylo jednodušší(ne lepší), aby zemřel.

Eutanázii jde snadno zneužít ve svůj prospěch,legalizaci eutanázie by předcházela řada právnických norem .

Existuje spousta lidí, kteří jsou vážně nemocní nebo je udržují při životě pouze přístroje. Jsou lidé kteří v posledním stádiu života trpí obrovskými bolestmi a jsou závislí na utišujících lécích. Eutanazie by jim ulehčila odchod.

Hlavní důvod je její lehka zneužitelnost a při urovni našeho zdravotnictví a soudnictví by případný viník který zneužije eutanazii k vraždě nebyl dopaden :)

Chápu proč se toto téma tak diskutuje. Stačí krok vedle a lékař stojí před soudcem. Stačí málo a dá se tento proces až příliš lehce zneužít. Důvodů je celá řada. Je tu však otázka, jak se cítí člověk, který umírá, ví že se to nezlepší a musí jen ležet a čekat až to přijde. Jsem pro eutanazii, pokud se tak rozhodne člověk sám (s expertizním názorem) a s ohledem na lékařův názor. Nikdo by však neměl mít právo, rozhodnout za něj.

Já bych asi nedokázala rozhodnout př. u svých příbuzných, i kdyby si to sebevíce přáli, o jejich smrti. Takže jsem částečně proti.

Já jsem pro euthanázii, ale bojím se, že v našem státě není legislativa na takové úrovni , aby bylo možné bez rizika toto provádět. Měl by se razantně změnit systém.

já osobně mám život ráda a opravdu jsem sama na vlastní kůži nezkusila takové silné a dlouhodobé bolesti, které by mě nutili k takto zoufalým činům. na druhou stranu jsem člověk empatický, tudíž si myslím, že by člověk měl mít vždy na výběr, zda žít nebo ne. tudíž ano, jsem pro schválení, ALE takové, které bude právnicky zabezpečeno natolik, aby nemohlo dojít k nějakým pochybením či zneužitím.

Jak bylo řečno o něco výše v dotazníku, každý člověk má právo na důstojný život.

Jak můžeme dokázat, že se člověk rozhodl sám?

jak uz jsem psala výše,povazuji to za neco jako vysvobozeni.neumim si predstavit sebe sama, do jake miry by musel byt muj zdravotni stav nesnesitelny,abych kyvla na to, at me prestanou lekari lecit. to uz je otazka kazdeho cloveka, v jake chvili se se smrti smiri,zalozena jsem bojovne,takze bych se nejspis nevzdavala,ovsem mluvim takto jako zatim zcela zdravy clovek a tezko se vzit do takove situace.ti kteri si preji odejit a nemaji sanci na vyleceni maji podle meho nazoru pravo na vlastni rozhodnuti a cestu pryc, ti kteri uz to ani rici nemohou, i ti mohou odejit drive, oni uz neziji plnohodnotny zivot, jsou vysileni, bez emoci, sami by nezhodnotili svuj stav jako zivot, je tezsi pouze pro pribuzne videt umirajiciho a jeste mu dopomoci, to jsou ti, kteri to nemohou prekousnout.stejne tak jako ja si neumim predstavit, ze mam kyvnout na smrt me matky, snad by o tom meli jednat ti,kteri uz se v takove situaci na hrane ocitli, cloveku ktereho se to netyka se jedna prilis snadno

Je bolestivý pohled na pacienty, kteří trpí a jejich šance na zlepšení není žádná.

je to etické dilema, které je snadno zneužitelné pro jiné účely, není tady nastavená správně legislativa.

je to rozhodnutí jednotlivce

Je to sporná otázka, najdou se pro i proti především z etického hlediska. Můj názor na eutanazii není vyhraněný.

je to téma, které se v mém názoru rozléhá na obou rovinách, je to široce diskutabilní

Je to velice těžká pomemizujicí otázka, společnost je rozdělena na dvá tábory ano, či ne. Můj názor: je ten, že by každý měl mít právo, předem si určit jak bude s ním nakládáno v terminálním stádiu... Názor je založený na vlastní zkušenosti s utrpením těžce nemocných lidí v okolí a rodině. Tato otázka bude nabývat na důležitosti v příštích letech - stárné populace, dochází k většimu nárustu rakoviny, mrtvic......bude přibývat těžce nemocných a invalidních....

je to vysvobození jak pro toho nemocného člověka (každý si zaslouží důstojně odejít a ne např. rok trpět bolestmi)

Je zbytečné lečit pacienta kteremu není pomoci. Ušetřilo by se spousta finančních prostředku pro pacienty kteří maji šanci přežít. Snížily by se i naklady a utrpení samotných rodin. Riziko zneužití by bylo minimalní kdyby to bylo dostatečně právně ošetřené. Všichni mají právo na život, ale také mají právo dustojně umřít. Nikomu znás by asi nebylo příjemne prožít život na lůžku a být odkazán na dosmrti na druhé, myslím si že většina by volila rychlou bezbolestnou smrt než čekat po dlouhých bolestech, které mužou trvat roky na smrt.

Jelikož každý má právo si vybrat, jakým způsobem bude žít a co ve svém životě změní, tudíž má i právo na určení termínu kdy zemře a jak...bez trápení a obrovských bolestí

Jsem pro - jedině člověk sám může rozhodovat o svém životě, pokud není zbaven svéprávnosti - pokud jedinec trpí nesnestielnými bolestmi a není vidina zlepšení - pokud klient trpí nevyléčitelnou nemocí, doprovázenou špatným zdravotním stavem - Češi, kteří chtějí z výše uvedených důvodů umřít, stejně jezdí do Švácarska za tímto zákrokem nebo si smrt přivodí jiným způsobem

jsem pro entanázii z důvodu důstojného zakončení života.

jsem pro eutanázie jedině v případě opravdu kvalitní paliativní péče u vyjimečných případů

Jsem pro eutanazii v případě, že má člověk obrovské bolesti a již v podstatě své tělo nevnímá. Je zcela závislý na ostatních, a neví o sobě.

Jsem pro eutanazii, aby člověk dožil život bez bolesti a útrap, které některé nemoci přinášejí, ale bojím se jejího zneužití...zase je to jen o lidech:)!

jsem pro eutanazii, ale je mi jasné, že to není tak jednoduché, aby to nebylo zneužito, muselo by to být legislativně velmi dobře ošetřeno. Sama bych chtěla mít šanci rozhodnout o ukončení svého života, když už bych jen trpěla ukrutnými bolestmi, byla odkázána na péči ostatních a věděla, že dříve nebo později zemřu. Pejska také necháme utratit, aby netrpěl, tak proč necháváme trpět některé své bližní!!!

jsem pro eutanazii, ale pouze v případech, kdy je člověk natolik těžce nemocný a trpí natolik velkými bolestmi, bohužel mám však velkou obavu,aby v naší společnosti nedocházelo k její zneužití- prototože k tomu by určitě dojít mohlo........

Jsem pro eutanázii, místo těžkého trápení se, které nemá konce je lepší smrt. Na druhou stranu nikdy člověk neví jestli si to přeje i ten dotyčný.

Jsem pro eutanazii, myslím si, že každý by měl mít právo se rozhodnout že už dál nechce trpět, ale stejně tak si nedovedu představit, že by se tak rozhodl někdo s mých blízkých.

Jsem pro eutanazii, neměl by se lidem prodluzovat zivot ktery nema smysl, zbytecne se pak clovek trapi a trpi bolesti.

Jsem pro eutanazii, protože si myslím, že je pro člověka lepší zemřít, než se trápit v bolestech a beznaději. Ale jsem pro ni jen v jasných případech, kdy už člověk na vyléčení nebude mít šanci.

Jsem pro eutanazii, protože si myslím, že každý jedinec má právo zacházet se svým tělem jak si přeje. Pokud si přeje zemřít, ať je zde zde tato možnost výběru.

Jsem pro eutanzii protoze bych nechtela lezet v nemocnici s kupou hadicek aby za me dychal pristroj a mela v sobe jednu hadicku kterou by me krmili a druhou na odvod zbytku. Nebo abych trpela bolestmi ktere uz netlumi ani leky. Chtely bych mít možnost řícz, tohle je muj život a ja už v něm dál nechci pokračovat protože už vlastně nežiju, dělá to za mě elektronika, nebo budu umírat v takových bolestech, že přijdu o všechnu dustojnost. Vždyť se chováme lépe k zvířatum než sami k sobě. Ovšem si uvědomuju, že nemužeme nutit lékaře aby eutanázii vykonávali. To je taky věc, kterou by si měl každý lékař zvážit sám.

Jsem pro i proti. Eutanasie by se mohla zneužívat, musela by mít hodně dobrý a propracovaný právní základ. Lidé kteří mají nevyléčitelné choroby s velikými bolestmi by se neměli trápit neúspěšnou medikací na kterou normální člověk kolikrát ani nemá finance.

jsem pro otevřenost vůči svobodnému rozhodnutí

jsem pro v případě, že je na tom daný člověk opravdu špatně, má bolesti a jeho odchod by byl "ulehčenim" pro nej i přibuzne (nemá kdo čas o péči apod.). Musí ale souhlasit!

Jsem pro v těch případech, kdy již nemocný není schopen komunikovat, nereaguje a na životě ho udržují pouze přístroje. Nejsem pro částečnou eutanázii, tím myslím podání léků apod. myslím si, že i když je člověk nevyléčitelně nemocný, ale je schopen ještě vnímat a třeba i je trochu schopen komunikovat a má kolem sebe své blízké, tak by si měl život užít do posledních chvil.

Jsem pro z důvodu, že má člověk právo nakládat se svým životem podle svého. Každý člověk trpící těžkou nevyléčitelnou chorobou, když má obrovské bolesti a nezabírají už ani analgetika, byl měl mít právo na důstojný odchod ze života. Samozřejmně je tady také možnost zneužtí, jelikož dnešní lidé neznají hranice.

jsem pro, aby se každý člověk mohl dobrovolně rozhodnout

Jsem pro, ale - Měly by se nejdříve vytvořit odpovídající zákony, které by zabránily zneužívání (aby tato možnost byla dostupná pouze nejvážněji nemocným bez šancí). Každý člověk v terminálním stádiu nemoci by měl mít možnost této volby. Měl by být ovšem mentálně schopný samostatného rozhodování. Eutanázie je podle mě především volbou. Zdravý člověk si jen těžko dokáže představit jak moc může nemocný trpět.

jsem pro, ale ať si o sobě každý rozhodne sám ať o jeho smrti nerozhodují ti druzí a pokud se pro tento krok rozhodnu ať lékaři pravdivě vyloží můj stav, zda je možná náprava či nikoliv, rozhodování bude jednodušší

jsem pro, eutanazie muze ukoncit trapeni nejen nemocnemu, ale i jeho blizkym. nemelo by se to zakazovat, kazdy ma pravo se rozhodnout, jak nalozi se svym zivotem

jsem pro, každý má právo so vybrat

jsem pro, myslím, že v určitých případech by to bylo pro člověka vysvobozením. Ale je to taky dle mého názoru diskutabilní.

Jsem pro, myslím,že lidé bez šance na uzdravení mají pravo na důstojný odchod (onkologičtí pacienti). Bohužel si neumím představit ošetření tohoto aktu z právního hlediska. je to snadno zneužitelné

Jsem pro, pokud je rozhodnutí pacienta relativně dlouhodobé a jeho přesvědčení se nemění a je převážně z důvodu zdravotního stavu (vážné, nevyléčitelné onemocnění s těžkými příznaky, apod.), z psychických či sociálních důvodů aj. tomu nefandím. Myslím si, že každý jsme prožili v životě nějaký zvrat, ať už kladný nebo záporný, a život jde dál, může přijít další zvrat, který vše obrátí k lepšímu. Dále jsem proti, protože nevěřím tomu, že by se eutanazie nezneužívala - kdyby bylo zajištěna nemožnost ji zneužít, byla bych rozhodně pro.

jsem pro, protože by měl mít každý právo rozhodnout o svém životě

jsem pro, protože člověk má na výběr...jen nevím, jestli by nebylo lepší, kdyby si v takovém případě život vzal sám, ale pokub by ani na to neměl sílu a chtěl svůj život ukončit, tak by to mělo být umožněno, pokud je schopný za sebe sám rozhodovat

Jsem pro, protože jeli to přání velmi nemocného člověka proč mu v tom bránit, aspoň se vyhne bolestem a strachu z toho nejhoršího. Je to naše volba. Nejspíš by bylo dobré ale prověření psychologem zda je člověk skutečně připraven a zda to není unáhlené

Jsem pro, protože kdybych byla já těžce nemocná a měla dlouze umírat v bolestech chtěla bych mít možnost volby.

Jsem pro, protože si neumím představit, že bych třeba já sama nebo někdo z mých blízkých měl být udržovaný při životě proti své vůli. Neumím si představit, že bych umírala např. imobilní, v obrovských bolestech, v hlavě bych to měla ale v pořádku a jen civěla do stropu a čekala až konečně umřu. Samozřejmě chápu odpůrce eutanázie, kteří se bojí jejího zneužití i já mám trochu obavy, ale klady podle mě převažují.

Jsem pro, protože trápení s nemocí se nedá dlouho snážet a je také těžké žít s tím, že se již nikdy neuzdravím.

Jsem pro, protože v mnohých případech je opravdu život spíše trestem než vítězstvím... Neznamená to však, že jsem pro eutanazii u všech, kteří mají pokročilé stadium zhoubného nádoru, kdy už nemají naději na vyléčení. To je trošku míchání dvou věcí dohromady. Pokud by totiž již byli odkázání na lůžko a měli 3 měsíce umírat v krutých a nesnesitelných bolestech, jsem rozhodně pro, pokud by však měli ještě 3 měsíce života bez toho aby trpěli, jsem proti. Proto musí být příady vyhodnocovány individuálně.

jsem pro, ptž spousta lidí se obává toho že bude někomu na obtíž, bojí se bolesti a umírání napojený na přístroje, a v těchle případech je dle mého názoru lepší ukončit život důstojně.

Jsem pro. Protože je to věc každého, jestli se nechce dále trápit těžkou nemocí a umírat pomalu nebo bezbolestně pomocí eutanazie. Ráda bych měla možnost volby.

jsem pro... proč bych měla týden umírat v bolestech, když se to dá urychlit... bezbolestně

Jsem proti eutanázii protože život každého člověka je dar od Boha a nemá právo si ho vzít.

jsem proti eutanázii v čr, jelikož zde vládne korupce, a někteří by toho mohli eutanázii využít k vlastnímu prospěchu

Jsem proti, myslím si že existuje mnoho prostředků, které zajistí důstojné dožití.

Jsem proti, protože jsem věřící katolička a ztotožňuji se s názorem, že lidé nemají právo na to, rozhodovat o životě někoho druhého a hrát si tím na Boha. Každé utrpení má smysl, ikdyž to není jednoduché.

Jsem proto aby člověk mohl zato jak bude z jeho životem nakládáno rozhodovat sám. Taklže tím pádem si rozhodne o tom zda chce či nechce eutanázii. Zda se rozhodnout nemůže protože je např zbaven svéprávnosti a nebo je v umělém spánku a nebo by žil nadále jen díky přístrojům tak by měla rozhodnout rodina, ale dle mě je držet člověka např rok při životě jen přístoji špatné a povolila bych eutanazii.

Jsem spíše pro eutanázii, ale jako velmi individuální záležitost...těžko se vžít do takové situace....ale věřím, že mnozí, kteří trpí bolestí a nemají žádnou naději na uzdravení, by si přáli zemřít...nechtějí protahovat trápení své i svých bližních

Jsem spíše pro eutanázii, protože by to byla pro některé lidí úlevou.

jsem spíše pro eutanazii, protože někdy člověk v ukrutných bolestech jen čeká na smrt, která by pro něj byla vysvobozením. Eutanazii by si sami přáli, ale protože není v ČR legalizovaná, tak musí trpět až do konce. Je tam ale také dle mého názoru velké riziko zneužití, proto by měla být zlegalizována tak, aby riziko zneužití bylo minimální

Jsem spíše pro eutannazii, protože bylo v mém okolí hodně lidí, kteří měli rakovinu a trpěli obrovskými bolestmi.

jsem spíše pro pokud člověk trpí,umírá a není mu pomoci,ale muselo by se to řešit na konkrétním případě

Jsem spíše pro, protože často nevyléčitelně nemocní opravdu hodně trpí a to už asi ani není život.

Jsem spíše pro, protože každý člověk by měl mít právo nakládat se svým životem, jak sám rozhodne - lidé, kteří chtějí spáchat sebevraždu a fyzicky jsou toho schopni, mají možnost to udělat. Ti, kteří toho z fyzických důvodů schopni nejsou, nemají právo rozhodnout o svém osudu a místo nich o tom rozhoduje někdo jiný.

Jsem spíše pro, protože než aby se člověk trápil v bolestech bez naděje na uzdravení a trápil tím nejen sebe ale i své blízké, měl by mít možnost se rozhodnout. samozřejmě při plném vědomí, takže u některých nemocí v dřívějším stadiu, protože průběh nemoci způsobí nesvéprávnost. Vše ale musí být řádně ošetřeno po právní stránce apod. A více než pro přímé podání nějaké usmrcující látky, jsem pro přerušení léčby, aby člověk mohl v klidu dožít. Ale to by záleželo na přání pacienta. Toto by mělo být plně v jeho rukou.

Jsem spíše pro, protože si neumím představit muka, které někteří zažívají a nelze jim od nich ulevit... Pokud však jsou při smyslech...

jsem spíše proti eutanazii, ale na druhou stranu chápu lidi, kteří by raději umřeli bezbolestně a rychle než aby umírali v bolestech, ale je zde možnost že by se dala eutanazie zneužít

Jsem spíše proti eutanazii. Když člověk umírá, protože má v sobě zhoubný nádor, je plný metastaz¨a v posledním stádiu nemoci, lékaři mu davají léky proti bolesti, různé opiáty, morfin. Člověk je pak omámený nevnímá, myslím si, že bolest necítí, ale pokud by měl alespoň jednu hodinu denně vidět, slyšet a vnímat svou rodinu, vidět svá vnoučata, myslím, že sám nemocný, ikyž má bolesti, by chtěl mít o takových pár zážitků více.

Jsem spíše proti eutanazii. Neumím si představit ten legislativní rámec, který by tuto problematiku ošetřoval. Je v tom spousta úskalí. Myslím si, že bychom se naše společnost měla začít orientovant jiným směrem a to především směrem důstojného umírání. Protože i život před smrtí má svůj smysl. Měli bychom se snažit pomoci podporovat lidi, kteří se rozhodou starat o umírající doma, měli bychom podporovat hospicovou péči.

Jsem spíše proti eutanzaii, věřím, že dnes je lékařství na takové úrovni, že by ve většině případů mělo umírajícím poskytnout důstojné umírání a pokud možno i bezbolestné. Ale vím, že se nemám právo soudit lidi, kteří se pro eutanazii rozhodnou. Díky Bohu, jsem v této situaci nebyla a doufám, že nikdy nebudu.

jsem spíše proti legalizaci z důvodu možného zneužití a věřím, že člověk nemá právo brát druhému život.

Jsem spíše proti v ČR, protože eutanázie je lehce zneužitelná metoda a těžce kontrolovatélná. Přičemž etika podle mého názoru není v naší zemi na potřebné úrovni pro jistotu a důvěru v tuto pro mnohé lidi kontroverzní metodu. Chápu utrpení a bolest terminálně nemosných lidí, ale jsem věřící člověk. Částečná eutanázie ano, ale jiná forma eutanázie v ČR ne.

Jsem spíše proti.Myslím, že každý člověk má právo na život a i když se mu to samotnému nelíbí a nevidí naději není to důvod nutit ostatní k tomu aby ho pochovali dokud žije. Myslím, že i když je člověk nemocný je ještě mnoho věcí které je možné dělat a které ještě udělat má. Za to ale chápu, že když je člověk v komatu pak bych eutanazii zvažovala. Takový člověk už je prakticky "na onom místě". Rodina i blízcí na něj dřív nebo později zapomenou...

Jsem tak půl na půl. Mnoho lidí by mohlo eutanazii využívat. A kdo by byl tím ,,katem,,?

Jsem určitě pro eutanázii, protože pokud je člověk vyloženě na lůžku nechce se trápit a je opravdu odkázán na lůžko, nic nemůže dělat apod., myslím že je dobré se rozhodnout podle vlastní vůle.

jsem z 80% pro eutahasii, myslim, že by lide meli v terminalnim stadiu odchazet dustojne a ne v bolestech. z 20% proti- aby to nebylo zneužitelné

jsem zastáncem eutanázie, protože by každý měl rozhodovat o svém životě (a tudíž ukončení života) na druhou stranu je eutanázie snadno zneužitelná (např. jako nástroj vraždy, tlak okolí, ekonomické motivy) nutný je promyšlený zákon a kontrola jeho dodržování

jsem zdravotní sestra a viděla jsem umírat pacienty způsobem, který si nikdo nezaslouží

Jsou lidé ochrnutí od hlavy až k patě, leží, odkázáni na pomoc druhých. ze života opravdu nic nemají, já bych takhle žít nechtěla. Myslím, že v tomto případě mají právo rozhodnout se pro ukončení života.

kazdy by mel pravo sam o sobe rozhodnout, ale muselo by se to kontrolovat, aby se toho nezacalo zneuzivat

kazdy clovek by mel mit pravo rozhodnout o zpusobu jakym odejde ze sveta , obzvlast pokud se jedna o velice nemocne a trpici lidi,

kazdy clovek ma pravo se rozhodnout na zaklade vlastniho mineni, jestli chce zit nebo ne, pokud je vazne nemocny, uz nema sanci na vyleceni, ma hrozne bolesti a uz to neni clovek jaky byval pred tim, jen ziva troska, tak urcite ma narok na to si rict ze uz dal nechce zit

Každý by měl mít možnost se svobodně rozhodnout jakým způsobem by chtěl zemřít, jestli dlouho čekat na smrt nebo odejít okamžitě za přítomnosti rodiny a přátel.

každý by měl mít nárok na důstojné ukončení života. Žijeme ve svobodné zemi a máme svá práva ve kterých by tohle mělo být také zahrnuto

každý by měl mít právo na důstojný odchod ze života, bez zbytečných, mnohdy nesnesitelných bolestí

každý by měl mít právo rozhodnout o svém životě, zvláště o jeho ukončení, ve většině případů to může být úleva, samozřejmě by mělo být nějak (třeba právně) ošetřeno, kdy se o ní již může uvažovat a kdy je to irelevantní

Káždý by měl mít pravo si o svem zivote rozhodovat

Každý by měl mít volbu si sám vybrat.

každý by si měl mít možnost sám vybrat.

každý by si měl vybrat sám, ale myslím že není spravné aby někdo dožíval ve velkých bolestech a nemohoucí. Takový člověk už je přece dávno mrtvý a jen se trápí

Každý člověk by měl mít právo rozhodnout, jak zakončí svůj život. Jsem pro eutanazii.

Každý člověk by měl mít pravo si zvolit, pokud je tedy schopný svéprávně uvažovat.

každý člověk je něčím vyjímečný a nikdo nemá právo mu brát život, nemůžeme vědět co dobrého může tento člověk ještě vykonat i přes vážný zdravotní stav (i takoví lidé pokud se svou nemocí bojují mohou být třeba i jenom motivací pro jiné lidi, kteří svou víru v uzdravení ztrácejí ještě v době, kdy je naděje na vyléčení)

Každý člověk má právo na volbu jak se svým životem nakládat a pokud trpí a trápí se, měl by mít možnost se svobodně rozhodnout co sním bude dl. Jestli che být upoután na lůžku a trpět bolestmi nebo umřít bezbolestnou smrtí.

Každý člověk má právo na život, ale pokud člověk již trpí velkými bolestmi a je jeho přáním ukončení života, tak bych mu eutanazii po konzultaci ještě s dalšími odborníky povolila. Na druhou stranu je tu riziko zneužívání.

každý člověk má právo naživot a nidko si nemůže řict kdy ho ukončí,

Každý člověk má právo rozhodovat o svém životě a tudíž i smrti. Lépe než páchat sebevraždu, v mnoha případech se nepodřenou, je asistovaná smrt. Když to napíši cynicky, člověk má jistotu, že zemře a "neobtěžuje" své blízké tím, že by ho našli např. oběšeného.

každý člověk má právo se svobodně rozhodnout.

Každý má mít možnost rozhodovat o svém životě

každý má mít právo na ukončení života když chce, ale rozhodně ano jsem nedavala proto, že je to strašně zneužitelné a nevratné... a v ČR je to tak jak je, tak moc nevěřím v to, že by to fungovalo tak jak má....

Každý má nárok nakládat se sebou samým a svým životem tak jak uzná za vhodné na druhou stranu by bylo možné eutanazie zneužít. Jsem sice pro ale v jistě stanovených mezích.

Každý má právo na to ukončit svůj život, sama jsem zažila své blízké kteří sáe dlouho trápili a zbytečně.

Každý má právo nakládat se svým životem jak chce, tudíž i umřít kdy chce.

Každý má právo rozhodnout o svém životě, ale musí mít k tomu veškeré potřebné informace.

každý má právo se rozhodnout jak naloží se svým životem

Každý má právo se rozhodnout.

každý máprávo naživota na zacházenísnímpodle svého roz hodnutí. P okud byseměla eutan ázielegal izovat,muselab ybýtřá dně právněoše třená , abysen edalazneuž ívat.

každý si už vytrpěl určitě nějakou bolest, ale stále si myslím že není srovnatelná s tou, kterou trpí lidé, jenž by se raději nechali usmrtit, než jí trpěli dál.pár případů již bylo zmedializovaných, a vyloženě se jednalo o "chudáky" , kteří stejně svůj život ukončili sami doma sebevraždou. není to důstojné...

Kdyby se měla legalizovat, tak bych dala velká, ale fakt velká opatření proti tomu, aby jej nemohl využít jen tak někdo...Výše jsem popsala, u koho je prováděná a myslím, že pokud je pacient 25 let v komatu (ano, sice nevíme jestli vnímá třeba hlasy), ale pokud například předem podepsal, že by byl pro, pak by se to prokonzultovalo a myslím, že by byla provedena. Musela by s tím ale jako první přijít rodina. Žádná vsugerace od pracovníků. Je to hodně diskutabilní téma, sama nevím, pro co bych hlasovala...krajní případy pacientů, bych schválila. Pro ty, co jsou při vědomí je dost dobrý nápad to s tou asistovanou eutanázií....

Když můžeme rozhodovat o tom, jak prožít svůj život, tak proč nemít i právo na svou smrt.

Když se člověk trápí, je odkázán na lůžko, nevnímá nikoho, není schopen přijímat potravu normálně, proč se zbytečně trápit?

když vidím člověka, který má obrovské problémy, nádory na hlavě, všeci se ho štití, on sám sebe, ví že zemře a nikdo mu nemůže pomoci, je mu čím dál tím špatně, trpí ohromnými bolestmi, má právo volit si tuto volbu, bojím se ale zneužití

Lékaři mohou mylně onemocnění považovat za beznadějné.

Lepsi nez nechat nekoho trpet a nebo ho likvidovat opiaty.

Lidé by měli mít právo se svobodně rozhodnout, jak se svým životem naloží. Kdyby byla povolena eutanazie v ČR pro terminální stavy, podle mě by ubylo sebevražd. Lidé by mohli "odejít" doma nebo v nemocnici a nemuseli by např. skákat pod vlak. Ale to už je zase jiná kapitola...

Lpeší než eutanázie je myslím si letting die.

má pomoci např. umírajícím lidem, kteří trpí bolestmi + viz otázka 12 (každý by měl mít volbu si sám vybrat (možnost si předem určit, jak se mnou bude nakládáno v případném terminálním stavu))

Má to svá pro i proti, nikdy jsem nebyla v situaci, kdy bych se musela rozhodovat o eutanázii. Je nutné rozlišovat jednotlivé případy - zda je nemocný schopen racionálně rozhodovat o svém osudu, zda na jeho smrti bude mít někdo nekalý profit,...

Mám zkušenost se smrtí a umíráním v příbuzenstvu. V době, kdy mi umíral bratr jsme to diskutovali v rodině a mám od té doby jasný názor. Dokážu si představit, že někteří lidi opravdu hodně trpí, když už jsou bezmocní, když je něco trvale bolí a vidí, že před nimi není žádné východisko, jen dlouhodobý takovýto stav zatěžující je i jejich okolí. Někteří to opravdu nemusí ustát. A přejí si jediné - umřít. Na druhou stranu jsou lidi, kterým to nevadí a rádi si užijí poslední chvilky svého života. A těm nikdo v tomto nebrání. Každý by měl mít právo se rozhodnout. Je zbytečné někoho trápit tím, že ho budeme uměle držet při životě, který jej sužuje, a je škoda nevěnovat péči a prostředky těm, kteří ještě naději mají. Zní to krutě, ale myslím, že by to bylo vhodným řešením pro mnoho lidí.

Mohla by to být za určitých pravidel pomoc lidem a pokud ten člověk je při smyslech, tak by měl rozhodnout sám o svém odchodu,ale opravdu mám obavu, že u nás by byli schopni někteří lidi to zneužít. Sám si tuhletu situaci nedovedu představit, tak se to opravdu špatně hodnotí.

Mohlo by dojít ke zneužití.

Možnost chyby a omylu, také zneužití.

možnost volby

Myslím si že každý má právo rozhodnout jak naložit se svým životem. Samozřejmě by muselo být nějaké rozumné omezení aby se tohoto nezneužívalo bezdůvodně.

myslím si, že člověk by měl mít právo se rozhodnout pro ukončení svého života

Myslím si, že je někdy lepší ukončit život ještě vě stádiu, kdy si člověk dokáže vychutnat to že měl krásný život a čekat na to, kdy umře, ikdyž ví, že už není záchrany a že se bude trápit.

Myslím si, že je to důstojné ukončení života. I pro blízké i pro samotného pacienta.

Myslím si, že každý člově by měl mít právo sám svobodně rozhodovat o svém bytí a nebytí.

myslím si, že každý člověk má právo rozhodnout o svém životě, nevidím důvod, proč by se měl trápit, pokud má bolesti a je jisté, že jeho nemoc nelze zvládnout a život se chýlí ke konciholandsko

Myslím si, že každý člověk má právo rozhodnout o svém životě. Samozřejmě jestli je způsobilý vlastního rozhodnutí.

Myslím si, že každý má právo na (v rámci možností) důstojnou smrt. Každý má právo netrpět. Mám právo rozhodnout se, jestli chci žít nebo ne. Proti jsou organizační věci-jak zaručit, že dotyčný opravdu chce eutanazii, že k tomu nebyl donucen, dotlačen. Pár případů, kdy se uzdravil i člověk, kterého doktoři odepsali. Ale to je risk :)

Myslím si, že pokud je někdo upoután na lůžko v terminálním stadiu a jen čeká, kdy mu dotepe srdce, trpí bolestmi a je schopen uvažovat racionálně, měl by možnost se rozhodnout ukončit svůj život.

Myslím si, že v takovém případě by měl mít člověk možnost se svobodně rozhodnout o ukončení svého utrpení. A také mne nenapadají žádné pádné argumenty proti.

myslim ze jde o pomoc bliznimu cloveku, nikdo z nas by nechetl skoncit tak, ze se o nej vsichni staraji a on uz nevykona ani zakladni potreby sam, navic v bolestech

myslím, že člowěk by měl mít možnost jak se sým životem naloží, zvlášť, když jeho život tvoří už jen bolest, strach, úzkost a nic vpředu. Myslím, že důstojná smrt by měla být dostupnou variantou. Ale samozřejmě je zde otázka zneužití, a celkového ošetření kdy, v jakých případech, kdo, jak apod.

Myslím, že je důležité, aby člověk odešel ze světa se ctí, bez utrpení a bolestí. V našem státě je to problém, společnost by tuto variantu nepřijala, není na to ještě připravená. Pak by také mohlo dojít ke zneužití, což je v našem státě velmi pravděpodobné.

Myslím, že každý má právo, aby si sám rozhodl o svém životě, podle toho jak se cítí, jaké má bolesti, nechce trpět a jestli chce být ještě na živu.

Myslím, že naše společnost není dostatečně zralá na tuto otázku. Lidé nevnímají smrt jako něco co je součást života, důstojnost ke starším a umírajícím se nenosí, měla bych obavu ze zneužití. Měla by proběhnou cestátní diskuze a osvěta na tohle téma, aby si lidé uvědomili, že i tato fáze života si zasluhuje pozornost. To s sebou nese i přehodnocení priorit, což u naší společnosti v dohledné době nehrozí. Euthanazie by nebyla potřeba, pokud by např. v naší republice existoval program, který by podporoval příbuzné, kteří chtějí doprovodit a pečovat o své blízké v této fázi, aniž by se museli obávat citelné ekonomické a sociální diskriminace.

Myslím, že se toho dá snadno zneužít.

myslím, že utrpení a závislost na druhých v konečném stádiu není důstojná.

Myslím, že v některých případech bysme měli splnit přání nemocného, za odborného názoru lékaře nebo nějaké komise, která by řešila konkrétní případy, aby nedocházelo ke zneužívání, třeba když rodina prahne po dědictví atd. Raději bych volila tento typ smrti než podstupovat šílená muka jak bolest, tak tím i psychickou bolest.

Myslím,že pokud je kvalitně a v dostatečné míře poskytována paliativní péče,není třeba zavádět eutanazii.

na jednu stranu bych byla pro, protože člověk se zbaví trápení, zbaví se života, ze kterého opravdu nemá nic než utrpení a bolest, na druhou stranu je těžké vymezit, kdo by na eutanazii měl právo, podmínky pro to by se musely velmi přísně určit a to by mohl být problém, vše se dá zneužít, obejít, vysvětlit jinak ..

Na legalizaci eutanazie v Čr by bylo důležité znění zákona, který by ji umožňoval. Mě by se například nelíbilo, kdybych byla ve vigilním stavu a někdo by se o mě musel starat a on by se rozhodl, že můj život ukončí, ale já osobně bych nechěla, ale to by nikdo nevěl.

náboženské důvody, život je dar a měli bychom si ho vážit

Náboženské přesvědční + pohled ze strany zdravotnika - kdo by měl eutanazii vykonavat?..zdravotnik, který má zivoty zachranovat?

Nátlak na pacienty, aby podstoupili eutanazii.

Nedůstojný odchod ze života, který odporuje přírodě a nedá se zákonem dostatečně ošetřit.Je u nás nelegální a přesto se hojně děje!

Nejsem ani pro ani proti. Je to každého věc. Nicméně neexistence šance na vyléčení může být poněkud nahlodána. Viz např. dokument Food Matters shlédnutelný např. na www.mustwatch.cz

Nejsem ani pro ani proti. Spíše pro částečnou eutanazii - opravdu účinně tišit bolest, dopřát nemocnému co nejvíce kontaktu s rodinou nebo lidmi, které opravdu chce mít u sebe (většinou ne arogatní lékaře) např. i canisterapii.. Neprodlužovat život na úkor člověka tím, že se "musí postupovat správně při léčbě" ( Stále podávat atb, zavádět invazivní centrální žilní kanyly apod.)

nejsem pro ani proti. eutanázie by mohla pomoci, ale určitě by hrozila možnost jejího zneužívání

Nejsem pro eutanázii, protože osobně nedokážu určit hranice, kdy je adept vhodný a kdy ještě nikoli.......

Nejsem proti, ale svým způsobem ani pro! Jak už jsem psala výše, snad kdyby byla dána jasná pravidla, kdy eutanazii provést a kdy ne(aby se toho nedalo zneužít), tak bych byla pro! otázka zní, jestli by se taková pravidla někdy vytvořila, když každý člověk a onemocnění je svým způsobem jediněčný/é!!

nejsem schopna jednoznačně říci jestli pro nebo proti - pro - pacient by měl mít možnost se vyjádřit k tomu jak s ním bude v terminálním stadiu zacházeno - odpojení od přístrojů pokud bude v komatu, neresuscitování u onkologické nemoci v pokročilém stádiu, odmítnutí některých výkonů a podobně - proti eutanazii - možnost zneužití jinými osobami

Nejsem si jistá, jestli by měla být eutanazie v ČR povolena. Nejsem si jistá, zda by zákon, umožňující eutanazii byl natolik dobře ošetřen, aby se nedal jakkoliv zneužít nebo obejít.

Nejsem vyhraněna - uznávám právo každého člověka na dobrovolný odchod, ale nedůvěřuji lidské složce - lékařům, pomáhajícím profesionálům - kde je např. záruka, že budou jednat vždy eticky?

Nejsem vyloženě pro ani proti. Myslím, že by se to mělo posuzovat případ od případu, aby se člověku opravdu ulevilo od trápení a aby toho nebylo zneužíváno.

Nejsem vyložene pro nebo proti. Mělo by to být na jedinci jak si přeje, a podle toho v jakém je stavu ... Měla by tu být možnost, skončit život ...

nejsem zásadně proti uzákonění eutanazie, ale celá problematika by musela být právně - zákonně výborně ošetřena, aby bylo zabráněno zneužívání eutanázie, což je v našich podmínkách prakticky nemožné, čili bych ji radši ZATÍM našim politickým představitelům k řešení nepředkládala; naopak předběžné zpracovávání průzkumů a lékařská vyjádření, vyjádření pacientů je podle mne důležité....

Nejsem zcela jasně rozhodnut.

Nejsme jako lidé zralí pro toto rozhodování o něčím životě. Myslím, že život má proběhnout přirozeně, bez násilných zásahů druhého člověka, který by o něm rozhodoval. Lidé, kteří žádají eutanazii jsou nešťastní, vystrašení, špatně, nebo vůbec neinformováni. Když se budeme snažit naplnit jejich potřeby, můžeme jim pomoci najít cestu ze strachu. Zabít někoho pro mne není přijatelné řešení, ani kdyby to po mě vyžadoval. Zodpovědnost bych nechtěla nést.

někdy je pro člověka vysvobozením, když umře než aby se dlouhodobě trápil

Někdy je utrpení a péče-nepéče v institucionálním zařízení natolik žalostná, že by člověk raději volil dobrovolný odchod ze života.

některé postupy lékařů při léčbě nevaléčitelně nemocných jsou někdy až neetické..mám pocit, že pracují jen pro tabulky a čísla a ne podle srdce a rozumu.

Nelze zaručit zneužití.

nemá smysl nutit někoho žít život např. s nevyléčitelnou nemocí

Nemám na to jasný názor.

nemocnému by měla být sdělena kompletní diagnoza a vyhlidky do budoucna, pokud to nevylecitelne onemocneni a bylo by 100procentne potvrzene ze je nulova sance na uzdraveni a zivot by byl mozny jen na pristrojich, myslim, ze nemocny by mohl sam rozhodnout (predem), zda chce byt udrzovan pri zivote nebo ne. pro okoli je to velmi vycerpavajici, tydny, nebo mesice chodit na JIP a divat se na sveho blizniho jak se trapi... eutanazie by byla vysvobozenim pro obe strany. nemluve o financni strance intenzivni pece...

Nemocný člověk by již neměl dále trpět. Kdyby mohl, sám by ukončil svůj život, je-li to tedy jeho přání, pak by měl mít lékař možnost mu vyhovět.

Nemůžu říct, zda jsem na 100% pro, nebyla jsem v té situaci, určitrě je něco jiného, kdyby někdo z mé rodiny byl v takovém stadiu, kdy by vyžadoval autanazii, určitě by to bylo těžké....Ale na druhou stranu, určitě je pro člověka, který má neskutečné bolesti, nic z toho života nemá, hodně těžké takhle přežívat...

Nesetkávám se stakto nemocnýma, ale taky neznám důvod k eutanazii. Bolest to určitě není a nějaká důstojnost nemocného je v rukou rodiny a oš. personálu

Neshoduje se to s mým náboženstvím, je to zneužitelné

Nesouhlasím s přímou eutanazií. Jsem zdravotník, mám přehled ve vědě, ale věřím, že existuje duchovní rozměr lidstva a že člověka, který nepřijal spasení Ježíše Krista odsoudí jeho vlastní hříchy k věčnosti v pekle. Dokud člověk dýchá a přemýšlí, má naději svoji věčnost změnit. Zároveň nesouhlasím se zbytečným prodlužováním života na přístrojích, nebo resuscitací nevyléčitelných. Jsem pro tlumení bolesti a model jaký představují hospicy.

Nevidím na tom nic špatného. Spousta lidí žije v podstatě na přístrojích. Každý si tady má něco odžít. Někdy se lékaři snaží "udržet tělo v pochodu", i když duše už v těle dávno není.

nevím

nevím jestli jsme pronebo proti

Nevím pro co jsme možná kdybych byla vážně nemocná klonila byhc se k otázce proč možná ne...jako každá věc by se to mohlo zneužívat..je to složité.. nemám na to vyhraněný názor..

nevím zda jsem pro nebo proti je to sporné.

Nevím, někdy jsem pro, někdy proti, je to těžké, dá se to velmi lehce zneužít a kde je stanovena nějaká hranice? Lidem se v dnešní době nedá věřit, kde můžou tak podvádějí a nechávají se podplatit...Na druhou stranu jsem se setkala s takto těžce nemocnými lidmi a s eutanazii bych v tomto případě souhlasila, protože to utrpení se nedá ani popsat...

Nevím, zda je náš právní systém dostatečně silný, zda by nedošlo k zneužití eutanázie.

nevím,jestli se dá zamezit zneužívání eutanazie,jestli by se za ní neschovávalo jen množství vražd

nevyléčitelně nemocný a trpící člověk by měl mít právo bezbolestně odejít

Neznám všechny zákeřné nemoci na světě, ale věřím, že někteří lidé už nemají sílu dále bojovat a tímto způsobem bychom jim mohli trápení ukončit. Zároveň bych však dala přísné podmínky pro eutanázii, co se týče rozhodování o lidi v bezvědomí, v depresích apod. Velice zajímavý dotazník, zajímelo by mne, jaké budou reakce ostatních lidí! ;o)

Nikdo nemá právo rozhodovat o tom, jestli můj život je snesitelný nebo ne. Vadí mi, že se mluví o tom, jaká bolest je ještě snesitelná a jaká ne, jaké utrpení (fyzické nebo psychické) se ještě dá vydržet. Jak o tom může mluvit někdo, kdo to nepociťuje? Každý má právo ukončit svůj život, kdykoli.

Nikdy nebude jisté zda jí chce pacient sám nebo z nátlaku píbuznych. Zmírňuje utrpení, Méně se utrtí za paliativní péči

Nikdy nevíme co se může stát, člověk může mít pocit že to chce skončit a na druhý den změní zájem. Byly už prokázány nemoci u kterých se tvrdilo že jsou nevyléčitelné a něco se stalo a zhoubná nemoc se změnila v benigní nádor...

Obávám se možného zneužívání.

občas nemá smysl prodlužovat násilně život za každou cenu. ale nikdy si nemůžeme být jistí že se člověk alespon částečně nauzdraví nebo nezmění svůj postoj k žití

pasivní e.se běžně dělá,ale legalizovar jí? bylo by pak snažší jí zneužít

Podle mě je eutánazie pro nemocné lidi, určitá spása. Myslím si, že je pro spoustu lidí lepší variantou, než žít zbytek života v bolestech a závislosti na někom jiné.

pokud by se nějak ošetřilo její zneužití, myslím si, že člověk má právo dobrovolně ukončit svůj život a vyhnout se tak utrpení, které by působil svým bližním, ale i sobě

pokud člověk trpí a nemá vyhlídky na zlepšení, měl by mu být podle mě umožněn důstojný odchod ze světa pokud o to sám stojí

Pokud je nemoc již tak pokročila a člověk jen trpí, pak jsem pro. Ale pokud by byla eutanazie schválena, musí se dávat dobrý pozor na její zneužití

Pokud je v ústavě, že má člověk právo na důstojný život, proč mu nemůžeme na jeho přání dopřát i důstojnou smrt?Kždý z nás by měl mít možnost se rozhodnout..

pokud má člověk závažné zdravotní problémy a není naděje na zlepšení jeho stavu, má právo rozhodnout o vlastním životě či smrti

pokud se človék trápí v bolestech, nic a nikdo mu nedokáže pomoci, nemá smysl života a touží jedině po smrti. Tento případ se vyskytl v mém okolí, vím jak trpěl nemocný i jeho příbuzní, všichni se "modlili" za to, aby se netrápil. Nechápu logiku toho, ža např. psa uspíme, pokud je nemocný nebo měl úraz a trpí, ale u člověka tuto možnost odmítáme. Samozřejmě, pokud legalizace euthanasie, tak jedině s velice přísnou kontrolou, aby si jí nedalo zneužít, ale aby zároveň vyřizování takovéto věci netrvalo tak dlouho, jako např. soudní řízení v našem státě. Takže shrnuto, v našem státě to asi nepůjde:)

Pokud si je pacient zcela jistý, že chce zemřít, a není žádná možnost, jak jej vyléčit nebo udržet v dostatečně dobrém stavu, aby mohl žít důstojný život, nevidím důvod, proč mu jeho přání nesplnit.

Pomůže, ale i ublíží.

právo rozhodnout sám o svém životě - pro eutanazii :)

pretoze kazdy clovek ma pravo na zivot a v ziadnom pripade nema pravo rozhodnut sa pre smrt,on si zivot nedal,nemoze si ho preto ani vziat

Principem naší společnosti je svobodná volba jedince, pokud neomezuje osobní svobodu jiného. Právo rozhodnout o svém životě je naše základní právo. Pouze zdůrazňuji nutnost legislativního ošetření eutanazie, aby nemohla být zneužívána.

pro některé stavy způsobené závažnou chorobou či postižením mohou být horší než smrt

Pro - někdy už není proč se trápit. Nejbližší se časem se smrtí blízkého vždy vyrovnají. A nemocný už nemusí trpět, to nejbližší necítí, proto jej odsuzují za rozhodnutí eutanazie.

Pro -- (shrunutí předešlých odpovědí) -- mrtvý, nebo chtějící zemřít, již přímo nepřinese společnosti nic nového a nejprospěšnějším jednáním je tedy nezatěžovat ostatní lidi. Je-li nejlepší volbou smrt, není důvod jí klást do cesty zbytečné překážky.

Pro eutanazii - člověk v konečném stádiu nevyléčitné nemoci, který trpí ukrutnými bolestmi, které lze snad potlačit jen velmi silnými utlumujícími léky. Ty ovšem pacienta dostanou do stavu, kdy nevnímá vůbec nic. Život je pro něj v takovém případě již naprosto zoufalým a taktéž pro lidi, kteří jej mají rádi je hrozné vidět, jak se dotyčný jen trápí a oni mu nemohou nijak pomoci.

Pro eutanazii jsem z toho duvodu, že si nedovedu představi, že bych jen ležela na posteli, nemohla se hýbat, mluvit, jen bych koukala do stropu, nevnímala dění kolem mě a musel by se o mě někdo starat 24 hodin denně. Toto by pro mě nebyl život,

Pro zmírnění utrpení , proti pro možné zneužití.

pro-, je to úleva pro nemocné, kteří se v posledním stadiu nemoci trápí

Pro: každý má svou vůli a každý ať o sobě rozhoduje sám, vítám to jako možnost Proti: velké riziko zneužitelnosti - eutanazie musí mít jasně vymezené právní limity a nejsem si jist, jestli je zrovna ČR schopna vytvořit takové legislativní prostředí, aby eutanazie byla maximálně morální a ve správné míře legální

PRO: zbavení se trápení, bolesti PROTI: možnost zneužití možnosti eutanázie

Proc maji lidi s nadorovym onemocneni trpet, neuzili si toho napr. v souvislosti s touto nemoci uz dost?

Proč jsem proti eutanázii už vyplívá z mých předchozích odpovědí.

Protoze nikdo nema pravo zbavit sebe nebo nekoho zivota.

protože člověk nemá právo vzít někomu jinému ani sobě život

protože je lepší, když člověk umře v klidu než se trápit dlouho v bolestech apod.

protože jsem v nemocnici viděla těžce nemocné lidi, umírající v bolestech, v podstatě bez pomoci, taky jsem viděla několik zoufalých kvadruplegiků bez šance na vyléčení s vyhlídkou na celý život strávený v posteli. Protože bych nechtěla aby byl v takové situaci někdo z mých blízkých nebo já. Odpůrcům doporučuji španělský film Hlas moře, který situaci osvětlí i lidem, kteří podobné pacienty neviděli a minimálně je donutí přemýšlet o problematice. Na druhou stranu neříkám rozhodně ano, protože se jedná o docela dobře zneužitelnou možnost "odstranění" nepohodlných příbuzných a snadnější nabytí majetku atd.... také pro lidi např. na vozíčku jen s paraplegií dolních končetin to není zrovna vhodná možnost. z počátku jsou v šoku mohou toužit po eutanazii ale se zdravýma rukama se dá ještě pořád docela slušně žít....

Protože jsem zažila spoustu umírajících, jak s nimi bylo zacházeno a kdybych si měla představit, že takto dopadnu i já.. Člověk by měl mít možnost se rozhodnout, samozřejmě by celá věc ale musela být ošetřena nějakými mezemi. Aby se to nedalo snadno zneužít.

Protože každý by měl mít právo rozhodnout o svém životě či smrti a taky je kruté nechávat pacienty nesnesitelně trpět ve stavech, kdy už jim ani tišící léky nepomáhají a léčit je nelze.

protože každý máme právo si nakládat se svým životem,jak chceme, pokud už není cesty zpět, proč přežívat, bez naděje, ve skoro cizím těle?

Protože každý se rozhoduje sám za sebe a např. přežívat za cenu velkých bolestí, kdy ani nebudu,pod vlivem léků tlumících bolest, vnímat okolí, si myslím, že nestoji za to. Každý by měl z tohoto světa odejít důstojně.

protože nevidím smysl v tom že člověk se akorát trápí a ví že ho čeká jen smrt, že se nedočká toho že by byl znova zdravý, tudíž mu ulehčí konec života

protože pro někoho může být smrt opravdovým vysvobozením

protože, žádný člověknemá právo ukončit si život, však si ho ani nedal

Protže to stojí zbytečné náklady, umírajícímu to nijak nepomůže, právě naopak zbytečně trpí, když by nemusel

při prodlužování života medikamenty, přístroji se vytrácí osobnost člověka, jeho přání, sociální potřeby, jsou zajištěny jen jeho základní potřeby, člověk pro ošetřující personál může být přítěží, léčba již nevede ke snížení fyzického, ani psychického utrpení

při úrovni dnešní medicíny jsme (alespoň ve vyspělých státech) schopni tišit téměř jakoukoli fyzickou bolest, musíme se starat o vyléčení lidských duší před tím, než lidé zemřou, eutanázie se dá zneužít viz. nacistické Německo a akce T4, nemůžeme po lékařích chtít, aby se stali katy (je to i proti Hippokratově přísaze), kdo mi zaručí, že až budu stará, nemocná, tak mě nechají dožít a zemřít přirozenou smrtí a zabijí mne, aby stát ušetřil peníze za mou hospitalizaci?

Pzn. Otázka 15 je špatně formulovaná, nevolil bych smrt (být zastřelen, skok z mostu, oběšení apod), ale být eutanaziován (ve spánku bych byl odpojen od přístrojů udržujících mě na životě/ byly by mi nitrožilně podán ''jed'' apod). Člověk by neměl trpět více, než je nezbytně nutné, bez šance na vyléčení, bez přátel, bez naděje do budoucna, bez popovídaní si...jaký smysl má takový život, kdy ho musí cizí osoba otáčet, utírat mu zadek, měnit mu plínky (a není to už batole :-)).

Respektuji rozhodnutí kařdého člověka, jak naložit se svým životem, ačkoliv s ním nemusím souhlasit.

Rozhodně jsem pro, jelikož eutanazie se dotýká opravdu jenom těch, kteří jsou tak nemocní, že si sami život vzít nemohou - ať už pro jakoukoliv neschopnost. Zdravý člověk si svůj život vzít smí, tak proč by nemohl nemocný?! Samozřejmě je třeba zajistit dostatečně, aby eutanázie nebylo zneužíváno... ale neviděla bych to tak černě jak to prezentují média a politici.

Rozhodování o životě či smrti je volbou každého člověka.

s eutanázií souhlasím, je to volba každého, svoboda slova, rozhodnutí,... ale naše legislativa má tolik mezer, že si neumím představit eutanazii v praxi v ČR

Sama chci pokud budu nevyléčitelně nemocná odejít ze světa v době ,kdy nebudu ještě příliš trpět a pokud eutanázie nebude v ČR uzákoněna doufám,že se o to budu moci postarat sama.Měli jsme doma dědečka,který umíral na CA plic a nikomu nic tak hrozného nepřeji a sama na vlastní kůži to také zažít nechci.Vždyť ani zvíře nenecháme trápit proč tedy člověka musíme?

smíšené pocity, jsem i nejsem, má to svá pro i proti....

Snad se nikdy neocitnu v situaci, kdy se budu muset rozhodnout. Ale pokud ano, chtěla bych sama určit, jestli umřít nebo se dál trápit na světě.

snadné zneužití

som proti eutanázii,lebo človek nikdy nebude vedieť presne povedať, či by sa chorému náhodou zázrakom nezlepšil zdravotný stav a poprípade sa úplne nevyliečil. Je to určitý druh (samo)vraždy za zástierkou zmiernenia utrpenia(poprípade blízkym sa protiví pohľad na trpiaceho človeka). Len Boh môže rozhodovať o našom živote a smrti.

Spíše ano,každý by se měl rozhodnout sám podle sebe, zda ,ač nemohoucí a v podstatě nevyléčitelný chce ještě nějaký čas přetrvat na zemi,nebo jestli má odvahu utéct od veškeré bolesti,která ho sužuje po celou dobu. Měl by mít na výběr.

spíše pro, ale za jasně daných podmínek, nelze se rozhodnout během chvilky a pod tlakem rychlého nástupu onemocnění,

spíše proti, kvůli možnosti zneužití eutanázie

stějně, jako jsme nucení k samostatnému rozhodování v průběhu života - od plnoletosti - (se všemi positivy i negativy), neměla by být tato možnost odepřena ani na sklonku života a smrti. Za předpokladu posouzení psychického stavů, kvantitativního a kvalitativního stavu vědomí, před udělením takovéto možnosti - zabránění zneužití u osob, které nejsou schopné vlivem snížených rozpoznávacích schopnosti racionálně rozhodnout o takto zásadní otázce + legislativní úprava.

svobodná volba umírajícího

Špatně se o něj mluví, když Vás nic nebolí, ale až dojdete do takového stádia kdy nic nepomůže a jediné co si přejete je umřít , ráda tomu podstoupím.

těžko říct zda jsem strikně pro nebo proti, ale přikláním se spíše alternativě pro....protože bolest a trápení které trvá přiliš dlouho je nedůstojné

to je třeba zažít; vidět se trápit někoho, kdo už "to má za pár", nic ho tu nečeká, jen dallší den ve tmě, kde je jen on a bolest či nevědomí...

u otázky č.6 bych využil možnost stejného hodnocení, protože takle to je podle mého názoru neobjektivní, např ekonomické zajištění souvisí s oblastmi jako zdraví, sociální uznání, ale i jídlo a pití....takže striktní oddělení 1-7 pro mě není OK ot.9- téma je určitě nepříjemné ovšem ne tabu, ale podle mého názoru různáhnutí vající se tímto problémem nebudou příliš rozšířená, takže tady mi chybí možnost vlastní odpovědi... ot.č.12 buď aby měl člověk určit svůj osud dopředu- že chce v případě že by byl odkázán pouze na druhé, tak aby byla povolena eutanazie, případně že neurčí vůli že chce nebo i nechce eutanazii, pak povolit eutanazii ovšem za velmi přísných podmínek povolení ot. 13 pro mě špatně zvolené možnosti- možná eutanazie, ale ne proto že je péče náročná ot.15. závisí na situaci, když budu smrtelně nemocný ale stav mi bude ještě dovolovat relativně žít a nebudu trpět něsnesitelnými bolesmi, proč bych se chtěl zabíjet dřív, když ještě můžu nějaký den žít ot.16- asi ano, ale za přísných podmínek, např posouzení lékařem z EU... spíš pro, sám bych ji pro sebe chtěl kdybych měl ležet po zbytek života na lůžku sice při vědomí ale zcela nehybný

ukončení bolestí,vysvobození nejen pro toho člověka ale i pro rodinné příslušníky.

ulehčit nemocným lidem utrpení které zažívají během své nemoci a pomalému umírání

uleva od nemoci

umírá mi příbuzný a tuším, že velmi trpí, my psychicky trpíme s ním

Umírat je lidské. Kdo dřív umře je déle mtrev.

určiě jsem pro eutanazii.

V CR by to dopadlo tak, ze by lide zabijeli.. myslim si, ze cesky charakter by to neustal dustojne, jinak jsem ale pro, protoze je silene divat se na nekoho, kdo umira a trpi, je tam ve hre i jeho vlastni dustojnost..

V ČR by se bohužel velice zneužívala a už takhle je tu dost špatných znění zákona pro zdravotníky by to byla velká zátěž a navíc proč eutanazie,když máme spolehlivé analgetika, eutanazii si přejí především lidé s bolestmi a to už v dnešní době je řešitelný problém

v daných případech by mohla být osvobozující, ale zároveň velmi snadno zneužitelná

V jistých věcech jsem racionální člověk, nemám náboženské předsudky, každý člověk by měl žít SVÝM životem naprosto svobodně, život mu nedala vyšší moc, Bůh. Velikost utrpení je pro zdravé lidi (kteří často nejvíce moralizují) absolutně nepochopitelná. Eutanazie by mohla představovat odchod ze života s jakýmsi smířením. Pro ty nemocné, co ale nechtějí podstoupit eutanazii, by měla být státem zřízena specializovaná zařízení, či dobré podmínky v jejich rodinách.

V konečném důsledku jsem pro eutanázii, ale pouze za velice za přísných pravidel. Je jistě mnoho opadstatněných důvodů proč o této šanci lidé přemýšlejí. Každý by se měl mít možnost rozhodnout svobodně, pokud nevidí jnou šanci. Důstojný odchod ze života , na to má každý nárok.

V našem státě se bojím, že by byla velmi snadno zneužitelná.

V naši zemi by došlo k zneužití eutanazie

Ve chvíli kdy je pacient dlouhodobě v komatu nebo v případě například apalických dětí i dospělých, kteří jsou v takovémto stavu i několik let, tak pro tyto si myslím že by měla eutanazie smysl. Můj názor je, že život-pokud se tomu takto dá říkat, pro ně nená smysl, oni nevnímají okolí, dochází k psychickému náporu na rodinu a blízké oboby a navíc co si budeme nalhávat je to i ekonomicky dost náročné. Beru to tak že kdyby bylo takto postižené zvíře v přírodě, také by nepřežilo, takže si myslím, že si kopeme vlastní hrob když udžujeme takto postižené osoby při životě. Navíc když vyhlídky na uzdravení jsou nulové nebo minimální. Měli bychom si uržet určitou hodnotu životní úrovně.

velká možnost zneužití eutanazie

velmi těžká otázka. Pokud bych trpěla já a byla např. naprosto nesoběstačná, nemohoucí, pak bych zřejmě nechtěla v tomto stavu být dále udržována při životě. Ale pokud by šlo o někohé mně blízkého, pravděpodobně bych chtěla, aby nezemřel. Také bych nechtěla, abych to byla já, kdo rozhodne o ukončení něčího života. A rozhodně bych nechtěla tento úkon vykonávat (svědomí, náboženské hledisko).

viděla jsem během své praxe spoustu umírajících a je to něco strašného. Nikomu bych to nepřála, je to docela něco jiného než náhlá a rychlá smrt. Netrpí pouze pacient, ale také rodina a i personál je špatný z toho, že mu nemůže pomoci.

viz odpověď na otázku č. 11

viz vyse

viz výše

viz výše, navíc hrozí logicky zneužívání, posouvání hranic atd. Po uzákonění interrupce je na talíří eutanázie a ad absurdum - další na řadě může být třeba likvidace postižených..

viz výše, svoboda rozhodnutí o svém osudu = pro eutanasii

viz výše....člověk už není schopen důstojně a kvalitně naplňovat svůj život. Jestliže je jeho stav neměnný a těžký už dlouho, trpí v bolestech a přeje si smrt, tak by se mu mělo umožnit zemřít. Těžko říct ale, jak je to u těch lidí, popřípadě těžce postižených dětí, které nejsou ani schopny komunikovat, vyžadují 24hodinovou péči a rodina už opravdu nemůže,...to je, myslím, také hodně závažná skupina lidí; špatně se to hodnotí, když ještě nemáme vlastní děti nebo příbuzné v tak těžkých stavech.

Volím na základě vlastního přesvědčení. Já osobně bych nerad obtěžoval okolí ve stavu, kdy bych pouze vyžadoval péči a prostředky a nebyl schopen reagovat na podněty nebo kdy by mi nemoc působila značnou bolest. Navíc povolení eutanazie by umožnilo dobrovolnou smrt lidem kteří se k ni stavějí pozitivně a nijak neovlivnilo odpůrce.

Vše je možné zneužít. I při nevyléčitelném onemocnění je možná možné se radovat z každého dne, hodiny ,chvilky. Z tohoto pohledu není žádost o eutanazii spíše projevem depresivních pocitů, nálad, bezvýchodnosti? Jak poměřovat utrpení??

Vůle člověka by měla být nadevše, pokud se jedná o jeho osobní záležitosti, stejně jako zabít nekoho proti jeho vůli by se ho ani nemělo udržovat při životě proti jeho vůli.

Využívání

Vzhledem k tomu, že pracuji velmi dlouho s onkologickými pacienty, tak jsem pro eutanázii. Každý má právo o sobě rozhodovat. V naší zemi, bohužel, ani nejsou podmínky pro důstojné dožití terminálně nemocných, oddělení paliativní péče je velice málo. Dnes jsou preferována oddělení a pracoviště, která vydělávají, ale zajistit lůžka následné péče či paliativní lůžka, tak to není pro ty, kteří "vydělávají" na zdravotnictví vůbec atraktivní. Společnost v našem státě není ještě vyzrálá na přijetí zákona o legalizaci eutanázie.

vždy je možnost zneužití (nemusí to být jen přání pacienta, ale může na něj být nátlak z rodiny..), stav ve kterém se nachází pacient nemusí být konečný (může být nalezen nový lék, nemoc se může vyvíjet jinak..), je velmi těžké určit podmínky, kdy člověk může žádat o eutanazii..

z důvodu možností zneužití, člověk v těžkém stavu nejedná vždy smyslně a věrohodně

Z médií jsem byla seznámena s případy lidí, kterým již nebylo pomoci a následující život by byl pro ně utrpením. Proto jsem pro, nechtěla bych umírat několik let v nesnesitelných bolestech.

Záleží na dané situaci. Nejsem zásadně pro ani proti. Nemám zatím na tuto problematiku vyhraněný názor.

Zastávám názor, že když se někdo hodně trápí, žije v bolestech, nemá z života už nic, je odkázán na péči ostaních a chce jej ukončit, tak by měl mít tu možnost. Ovšem jen v opravdu těžkých případech. Možná i za souhlasu rodiny (což je samozřejmě určitě hodně náročné).

Zaškrtla jsem odpověď nevím. Sice nejsem pro to, aby se nevyléčitelně nemocní občané zbytečně drželi v nemocnicích a brali spoustu léků, ale mám trochu strach, že po legalizaci eutanazie by ji mohl kdekdo zneužívat. Ani se nedokáži moc představit, jak by fungovala právě administrace. Dnes není problém zfalšovat nečí popis a osobní údaje.

zatím nemám na toto téma názor

Zažil jsem případ kdy vydíte umírat blízkou osobu, nemůžete jí pomoci a toto trápení je přítěží pro ni samou, i ostatní, ktěří o ni pečují.

zbytečné utrpení

Zdůvodnovala jsem už výše, že je to složitá otázka a ne v každé situaci bych byla jednoznačně pro nebo jednoznačně proti, závisí na okolnostech, na pacientově zdravotním stavu a na různých dalších otázkách...

Zneužívala by se.

Život jsme si sami nedali, je to vzácný dar, nemáme právo si ho odebrat, ukončit jej.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Čemu dáváte sami ve svém životě přednost?

  • odpověď duchovní dimenze, náboženství=7:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné: ....=6 na otázku 6. Čemu dáváte sami ve svém životě přednost?
  • odpověď jiné: ....=7:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi duchovní dimenze, náboženství=6 na otázku 6. Čemu dáváte sami ve svém životě přednost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je to paliativní péče a čemu se věnuje?

3. Víte, co je to hospic a čemu se věnuje?

6. Čemu dáváte sami ve svém životě přednost?

7. Myslíte si, že je péče o terminálně nemocné (umírající – např. se zhoubnými nádory v pozdním stadiu) pacienty v ČR vyhovující?

8. Máte nějaký nápad, jak by se mohla tato situace zlepšit?

9. Jaký postoj podle vás zaujímá naše veřejnost k problému umírajících?

12. Jaký je váš názor na eutanazii?

13. Jaký postoj byste zaujali k neznámému člověku, který je nemohoucí, zcela odkázán na péči druhých a bez šance na vyléčení?

14. Znáte nějaké země, kde je eutanazie legální?

15. Pokud byste se mohli sami rozhodnout, volili byste v případě pokročilého stadia zhoubného nádoru, kdy už nemáte naději na vyléčení, raději smrt?

16. Myslíte si, že by se měla legalizovat eutanazie v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je to paliativní péče a čemu se věnuje?

3. Víte, co je to hospic a čemu se věnuje?

6. Čemu dáváte sami ve svém životě přednost?

7. Myslíte si, že je péče o terminálně nemocné (umírající – např. se zhoubnými nádory v pozdním stadiu) pacienty v ČR vyhovující?

8. Máte nějaký nápad, jak by se mohla tato situace zlepšit?

9. Jaký postoj podle vás zaujímá naše veřejnost k problému umírajících?

12. Jaký je váš názor na eutanazii?

13. Jaký postoj byste zaujali k neznámému člověku, který je nemohoucí, zcela odkázán na péči druhých a bez šance na vyléčení?

14. Znáte nějaké země, kde je eutanazie legální?

15. Pokud byste se mohli sami rozhodnout, volili byste v případě pokročilého stadia zhoubného nádoru, kdy už nemáte naději na vyléčení, raději smrt?

16. Myslíte si, že by se měla legalizovat eutanazie v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Klimšová, Z.Paliativní péče a eutanazie (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://paliativni-pece-a-eutanazie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.