Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Paliativní péče o seniory

Paliativní péče o seniory

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:zdenka kovacikova
Šetření:12. 11. 2013 - 11. 12. 2013
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dotazník se týká paliativní péče o seniory a ráda bych získala co nevíce informací, protože si myslím, že toto téma je v dnešní dobe docela tabuizované a málo kdo se ním zabývá. Ráda bych zjistila jaké pocity a názory v lidech vyvoláva umírání a smrt. Zda jsou dostečně informováni v péči o nevyléčitelně nemocného a jakou péči upřednostňuje rodina.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15383,15 %83,15 %  
muž3116,85 %16,85 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 259048,91 %48,91 %  
26 - 397339,67 %39,67 %  
40 - 49168,7 %8,7 %  
50 a více52,72 %2,72 %  

Graf

3. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malá obec6535,33 %35,33 %  
střední město - do 50 000 obyvatel4323,37 %23,37 %  
velkoměsto - nad 100 000 obyvatel4122,28 %22,28 %  
menší město - do 5000 obyvatel3519,02 %19,02 %  

Graf

4. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou10456,52 %56,52 %  
vysokoškolské6736,41 %36,41 %  
střední bez maturity115,98 %5,98 %  
základní21,09 %1,09 %  

Graf

5. Je pro Vás těžké mluvit o smrti a umírání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6233,7 %33,7 %  
ne5932,07 %32,07 %  
spíše ano5429,35 %29,35 %  
ano94,89 %4,89 %  

Graf

6. Co cítíte, když se mluví o smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smrt je přirozená, jsem s ní smířená/ý7942,93 %42,93 %  
obavu, strach z neznáma7842,39 %42,39 %  
zvědavost158,15 %8,15 %  
jiný pocit, napiště jaký126,52 %6,52 %  

Graf

7. Čeho se bojíte na smrti nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztráty soběstačnosti a důstojnosti4725,54 %25,54 %  
bolesti4021,74 %21,74 %  
toho, co bude následovat po smrti4021,74 %21,74 %  
samoty2010,87 %10,87 %  
o umírání a smrti nepřemýšlím1910,33 %10,33 %  
nebojím se ničeho189,78 %9,78 %  

Graf

8. Co pro Vás znamená důstojné umírání a smrt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zemřít bez úzkosti a s pocitem vnitřního klidu9048,91 %48,91 %  
zemřít bez bolesti a utrpení5127,72 %27,72 %  
zemřít doma, v rodinném kruhu2714,67 %14,67 %  
zemřít rychle168,7 %8,7 %  

Graf

9. Znáte pojem „paliativní péče“?

pokud jste odpověděli na otázku č. 9 "ne" pokračujte otázkou č. 11

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12065,22 %65,22 %  
ne6434,78 %34,78 %  

Graf

10. Co si představujete pod pojmem paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmírnění utrpení, usnadnění posledních dnů života8345,11 %45,11 %  
komplexní péče o pacienty a všechny jeho potřeby2915,76 %15,76 %  
důstojné a klidné umírání2614,13 %14,13 %  
• jiné, uveďte představu…179,24 %9,24 %  
důstojný konec života137,07 %7,07 %  
péče o staré, nemocné lidi126,52 %6,52 %  
léčba bolesti a komplikací onemocnění42,17 %2,17 %  

Graf

11. Myslíte si, že paliativní péče je jen pro seniory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17695,65 %95,65 %  
ano84,35 %4,35 %  

Graf

12. Myslíte si, že na péči o umírajícího by se měla podílet i rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12065,22 %65,22 %  
spíše ano5831,52 %31,52 %  
spíše ne42,17 %2,17 %  
ne21,09 %1,09 %  

Graf

13. Myslíte si, že mají lidé v dnešní době takové možnosti, aby zajišťovali péči o umírajícího v domácím prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14478,26 %78,26 %  
ano4021,74 %21,74 %  

Graf

14. Uveďte důvody, proč lidé nemají možnosti starat se o umírajícího v domácím prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
péče je velmi psychicky a fyzicky náročná7440,22 %40,22 %  
člověk si nemůže dovolit ztratit zaměstnání6535,33 %35,33 %  
péče je velmi finančně nákladná2815,22 %15,22 %  
jiné, uveďte…115,98 %5,98 %  
nemají dostatek informací v péči o příbuzného63,26 %3,26 %  

Graf

15. Jaké prostředí preferujete pro seniora, který je zcela odkázán na péči druhých lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou8043,48 %43,48 %  
domácí prostředí6133,15 %33,15 %  
hospic2815,22 %15,22 %  
léčebna dlouhodobě nemocných147,61 %7,61 %  
nemocnice10,54 %0,54 %  

Graf

16. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně informována o problematice smrti a možnostech péče o nevyléčitelně nemocné seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne11260,87 %60,87 %  
ne4323,37 %23,37 %  
spíše ano2614,13 %14,13 %  
ano31,63 %1,63 %  

Graf

17. Myslíte si, že úroveň péče o nevyléčitelně nemocné seniory a jejich blízké je dostatečně zajištěna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne10154,89 %54,89 %  
ne4021,74 %21,74 %  
spíše ano3720,11 %20,11 %  
ano63,26 %3,26 %  

Graf

18. Pečoval (a) jste někdy o své nejbližší příbuzné až do konce jeho života doma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14779,89 %79,89 %  
ano3720,11 %20,11 %  

Graf

19. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11562,5 %62,5 %  
ano6937,5 %37,5 %  

Graf

20. Souhlasíte s legalizací euthanasie u nevyléčitelně nemocných v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale musí s tím umírající člověk souhlasit8244,57 %44,57 %  
ano, je to způsob, jak lidem zkrátit bolestivé umírání4625 %25 %  
nevím, problematika euthanasie je velmi složitá3418,48 %18,48 %  
ne, lidem je třeba pomoci jinak, aby se smířili se smrtí179,24 %9,24 %  
ne, je to nepřípustné a vražda42,17 %2,17 %  
ano, ušetří se tím peníze za dlouhodobou lékařskou péči10,54 %0,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Znáte pojem „paliativní péče“?

  • odpověď ne:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední bez maturity na otázku 4. Vzdělání

16. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně informována o problematice smrti a možnostech péče o nevyléčitelně nemocné seniory?

  • odpověď spíše ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi léčebna dlouhodobě nemocných na otázku 15. Jaké prostředí preferujete pro seniora, který je zcela odkázán na péči druhých lidí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Bydliště

4. Vzdělání

5. Je pro Vás těžké mluvit o smrti a umírání?

6. Co cítíte, když se mluví o smrti?

7. Čeho se bojíte na smrti nejvíce?

8. Co pro Vás znamená důstojné umírání a smrt?

9. Znáte pojem „paliativní péče“?

10. Co si představujete pod pojmem paliativní péče?

11. Myslíte si, že paliativní péče je jen pro seniory?

12. Myslíte si, že na péči o umírajícího by se měla podílet i rodina?

13. Myslíte si, že mají lidé v dnešní době takové možnosti, aby zajišťovali péči o umírajícího v domácím prostředí?

14. Uveďte důvody, proč lidé nemají možnosti starat se o umírajícího v domácím prostředí?

15. Jaké prostředí preferujete pro seniora, který je zcela odkázán na péči druhých lidí?

16. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně informována o problematice smrti a možnostech péče o nevyléčitelně nemocné seniory?

17. Myslíte si, že úroveň péče o nevyléčitelně nemocné seniory a jejich blízké je dostatečně zajištěna?

18. Pečoval (a) jste někdy o své nejbližší příbuzné až do konce jeho života doma?

19. Jste věřící?

20. Souhlasíte s legalizací euthanasie u nevyléčitelně nemocných v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Bydliště

4. Vzdělání

5. Je pro Vás těžké mluvit o smrti a umírání?

6. Co cítíte, když se mluví o smrti?

7. Čeho se bojíte na smrti nejvíce?

8. Co pro Vás znamená důstojné umírání a smrt?

9. Znáte pojem „paliativní péče“?

10. Co si představujete pod pojmem paliativní péče?

11. Myslíte si, že paliativní péče je jen pro seniory?

12. Myslíte si, že na péči o umírajícího by se měla podílet i rodina?

13. Myslíte si, že mají lidé v dnešní době takové možnosti, aby zajišťovali péči o umírajícího v domácím prostředí?

14. Uveďte důvody, proč lidé nemají možnosti starat se o umírajícího v domácím prostředí?

15. Jaké prostředí preferujete pro seniora, který je zcela odkázán na péči druhých lidí?

16. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně informována o problematice smrti a možnostech péče o nevyléčitelně nemocné seniory?

17. Myslíte si, že úroveň péče o nevyléčitelně nemocné seniory a jejich blízké je dostatečně zajištěna?

18. Pečoval (a) jste někdy o své nejbližší příbuzné až do konce jeho života doma?

19. Jste věřící?

20. Souhlasíte s legalizací euthanasie u nevyléčitelně nemocných v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

kovacikova, z.Paliativní péče o seniory (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://paliativni-pece-o-seniory.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.