Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Paliva a ekologie

Paliva a ekologie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Balvínová
Šetření:23. 01. 2012 - 24. 01. 2012
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 3. ročníku střední školy a tento dotazník mi poslouží k projektové práci ze zeměpisu, která se týká všeobecně tématu - Paliva. Cílem tohoto šetření je zjistit, jak se problematika paliv a ekologie dostává do podvědomí lidí.

Děkuji za Váš čas.

Vendula Balvínová

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je ekologie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano45100 %100 %  

Graf

2. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, co se Vám vybaví při slovu ekologie jako první?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochrana životního prostředí614,63 %13,33 %  
ochrana přírody49,76 %8,89 %  
zelená12,44 %2,22 %  
věda zabývající se ochranou životního prostředí12,44 %2,22 %  
věda zabývající se vztahy organismů v přírodě12,44 %2,22 %  
zivotní prostředí12,44 %2,22 %  
třídění12,44 %2,22 %  
třídění odpadů12,44 %2,22 %  
spojení s přírodou12,44 %2,22 %  
zelení12,44 %2,22 %  
ostatní odpovědi věda která se zabývá vztahy mezi organismy, prostředím ve kterém žijou
věda zabívající se životním prostředím
věda o životním prostředí a způsobu jak jej chránit
¨chránin přírodu
práce a ochrana prostředí, lepší zpracovávání některých výrobků z hlediska přírody
ochrana
příroda
čistá příroda
Ochrana zivotniho prostredi
pomoc přírodě
dbát na čistotu životního prostředí, např. třídění odpadů
odpad
věda o životním prostředí
přírodní záležitosti
Vztahy organismu
Věda, která se zabýva životním prostředím a vztahy mezi organismy.
Zabývá se vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem.
Čisté životní prostředí
Ochrana přírody.
reciklace
životní prostředí
vědqa, kteá se zabývá problematikou přírody
třídění odpadu a ochrana přírody
2356,1 %51,11 % 

Graf

3. Vlastní Vaše rodina rodina alespoň jeden automobil?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4293,33 %93,33 %  
ne36,67 %6,67 %  

Graf

4. Pokud ANO, jaké palivo využívá ke svému pohonu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
benzín3890,48 %84,44 %  
motorovou naftu49,52 %8,89 %  

Graf

5. Jakým palivem je vytápěn Váš dům nebo byt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plynem1328,89 %28,89 %  
dřevem715,56 %15,56 %  
jinak715,56 %15,56 %  
uhlím715,56 %15,56 %  
elektřinou613,33 %13,33 %  
nevím36,67 %6,67 %  
kombinovaně24,44 %4,44 %  

Graf

6. Když se řekne ekologická katastrofa, co si pod tímto pojmem v souvislosti s palivy představíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
unik ropy do moře613,33 %13,33 %  
havárie ropného tankeru36,67 %6,67 %  
únik ropy36,67 %6,67 %  
havárie tankerů24,44 %4,44 %  
ropná havárie24,44 %4,44 %  
ropa12,22 %2,22 %  
požár12,22 %2,22 %  
černobyl12,22 %2,22 %  
potopení tankeru s ropou12,22 %2,22 %  
jaderná elektrána Fukušima 12,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi ropná skvrna na moři
ropné havárie
požár lesa
únik do životního prostředí
nevím
výbuh jaderný elektrárny
výbuch jaderné elektrárny
vybouchnutí něčeho, třeba Fukušima
unik ropy z tankeru
Např. únik ropy do oceánu, a tím dopad na živočichy
ropné tankery a jejich následné katastrofy na moři
ropa v moři
Nejaky vybuch,prirodni katastrofy
událost, která má špatný vliv na přírodu a její bohatství
únik ropy do vody
benzin stoji 40 kc to je katastrofa!!!!!
Velké ropné skvrny v moři.
Únik ropy do moře, havárie jaderné elektrárny,...
ztroskotaný tanker v moři/oceánu; únik škodlivin do přírody
Únik ropy z ropné plošiny.
BPA
Costa Concordia lodní katastrofa ...
oheń
zamoření emisemi
2453,33 %53,33 % 

Graf

7. Vzpomenete si na některou ekologickou katastrofu z nedávné doby? Čeho se týkala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úniku ropy při havárii ropné plošiny1635,56 %35,56 %  
havárie jaderné elektrárny, úniku radiace1635,56 %35,56 %  
úniku ropy během transportu1022,22 %22,22 %  
jiná možnost36,67 %6,67 %  

Graf

8. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní2555,56 %55,56 %  
středoškolské s maturitou1431,11 %31,11 %  
vysokoškolské48,89 %8,89 %  
vyučen/a24,44 %4,44 %  

Graf

9. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě3271,11 %71,11 %  
na vesnici715,56 %15,56 %  
v krajském městě613,33 %13,33 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let1942,22 %42,22 %  
15 - 18 let1737,78 %37,78 %  
25 - 40 let715,56 %15,56 %  
více než 40 let24,44 %4,44 %  

Graf

11. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2657,78 %57,78 %  
muž1942,22 %42,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je ekologie?

3. Vlastní Vaše rodina rodina alespoň jeden automobil?

4. Pokud ANO, jaké palivo využívá ke svému pohonu?

5. Jakým palivem je vytápěn Váš dům nebo byt?

7. Vzpomenete si na některou ekologickou katastrofu z nedávné doby? Čeho se týkala?

8. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

9. Bydlíte:

10. Kolik je Vám let?

11. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je ekologie?

3. Vlastní Vaše rodina rodina alespoň jeden automobil?

4. Pokud ANO, jaké palivo využívá ke svému pohonu?

5. Jakým palivem je vytápěn Váš dům nebo byt?

7. Vzpomenete si na některou ekologickou katastrofu z nedávné doby? Čeho se týkala?

8. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

9. Bydlíte:

10. Kolik je Vám let?

11. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balvínová, V.Paliva a ekologie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://paliva-a-ekologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.