Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Paliva - ekologie

Paliva - ekologie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Balvínová
Šetření:11. 02. 2013 - 14. 02. 2013
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění následujícího dotazníku, jehož výsledky budou sloužit jako podklad k mé maturitní práci.

 

Děkuji.

 

Vendula Balvínová

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je ekologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9896,08 %96,08 %  
ne43,92 %3,92 %  

Graf

2. Co se Vám vybaví při slovu ekologie jako první?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
životní prostředí1011,9 %9,8 %  
příroda67,14 %5,88 %  
ochrana životního prostředí55,95 %4,9 %  
třídění odpadu22,38 %1,96 %  
životní prostredí22,38 %1,96 %  
Třídění22,38 %1,96 %  
čistota22,38 %1,96 %  
ochrana prostředí22,38 %1,96 %  
Věda zabývající se vztahy mezi organismy.11,19 %0,98 %  
Ušetření přírody od lidského faktoru, který ji z většiny ničí.11,19 %0,98 %  
ostatní odpovědi čisté životní prostředí, třídení odpadu
chovat se k prirode ohleduplne a ne si z ni jen brat a nicit
trideni odpadu
věda zabývající se ochranou životního prostředí
zdraví pro lidi a celou planetu
biologická věda
životní prostředí a snaha o jeho zlepšení
třídění odpadu,likvidace ropných katastrof na moři,ochrana životního prostředí.
třídění odpadků
příroda,třídění odpadu
nauka o přírodě
zelený
zajimavá věda
věda zkoumající vztahy živočichů v přírodě
Nauka o ochraně životního prostředí
Priroda a nas vliv na ni
ochrana životního prstředí,třídění odbadu..
čistota prostředí
dbani o svoje blizke i vzdalene okoli
šetření přírody
ochrana životní prostředí
priroda,ovzdusi..
věda, která se zabývá životním prostředím
chování šetrné k životnímu prostředí
zivotni prostredi
přírodě neškodící
odpady
zelená
čistota životního prostředí
ekologický aktivista
vztah mezi organismy jejich přostředím a člověkm
snaha o udržení a zlepšení stavu životního prostědí
Fanatičtí ochránci všeho
péče o zachování kvalitního životního prostředí a přírody
zdraví
věda o vztahu živočichů a prostředí
užívání zdrojů s co možná nejmenší škodou pro životní prostředí
naše životní prostředí
čité prostředí
priroda
vztahy mezi biotickou a abiotickou složkou
šetrné chování k životnímu prostředí
zelená barva
trvale udržitelný přístup k přírodě
kontejnery na tříděný odpad
vhodnejsi pro zivotni prostredi
jedna velká píčovina=vše je o penězích
Dopad na přírodu
znecistenie zeme
čistý vzduch
ochrana životního prostředí, jednání v souladu s přírodou
5160,71 %50 % 

Graf

3. Vlastní Vaše rodina alespoň jeden automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9391,18 %91,18 %  
ne98,82 %8,82 %  

Graf

4. Jaké palivo využívá ke svému pohonu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benzín6065,22 %58,82 %  
Motorovou naftu2527,17 %24,51 %  
Jiné77,61 %6,86 %  

Graf

5. Když se řekne ekologická katastrofa, co si pod tímto pojmem v souvislosti s palivy představíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
havárie ropného tankeru54,9 %4,9 %  
Unik ropy43,92 %3,92 %  
ropné havárie21,96 %1,96 %  
Únik ropy do moře 21,96 %1,96 %  
ropné skvrny21,96 %1,96 %  
nic21,96 %1,96 %  
havárie tankeru21,96 %1,96 %  
nehoda tankeru21,96 %1,96 %  
Jadernou havárii, únik ropy.10,98 %0,98 %  
Rozsáhlé poškození přírody např. ztroskotání ropných tankerů, katastrofy ropných plošin, aralské jezero.10,98 %0,98 %  
ostatní odpovědi znečištení moře při nehodě tankeru
unik paliv do prirody ve velke mire
havárii tankeru
poskozeny tankerv mori
havárie ropného tankeru, plošiny
nehoda a následné znečištění přírody pohonnými hmoty
ropa v moři
nevím jakt o popsat
ropná katastrofa v mexickém zálivu, obrovské ropné skvrny v moři, mrtvá zvířata kvůli znečištění ropou.
tankery ,ropa
havarii ropného tankeru
ropná skvrna
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ
znečištěé moře
ropa moře , benzín nafta někde na silnici při nehodě
vypuštění nafty do moře
Ztroskotání tankeru
ropa
havárye tankeru
Problém.
vybouraný tanker na moři, nedostatek ropy
masivní znečištění životního prostředí, zhoršení jeho obyvatelnosti
ropné tankery- únik ropy do oceánu
moře plné ropy
havárie ropných plošin
vadné ropné vrty,jaderné elektrárny,atomové bomby
havárie ropných tankerů, ropných plošin
Vybuch ropnych plosin nebo ropnych vrtu.
haváre tankeru
hodně plynů v ovzduší
havarije naftoveho vrtu
havárie ropných tankerů
ropní skvrna
Například únik ropy z tankeru
znečištění životního prostředí
znecistene more,ocean,reka
ropné havárie, výbuch jaderné elektrárny
uník nebezpecnych latek ohruzujici zivotní prostedi
převrácení ropného tankeru
odpustky za CO2
havárie ropného tankeru, výbuch jaderné bomby
tanker s ropou v moři
nafta v oceánu
moře a ropu a mrtvé zvířata
likvidace orné půdy nesmyslnou podporou biopaliv (pěstování řepky)
úniky ropných látek
výfukové plyny
Daň z CO2
únik paliv ve velké množství do okolí a tím narušení životního prostředí
zničení tankeru na převoz ropy
událost s rozsáhlými negativními dopady na životní prosředí
unik paliva z tankeru
Výbuch továrny
Nekontrolovaný obrovské výtoky ropy z vrtných věží či paliva z obrovských zásobníků
Havárii ropného tankeru
požár nebo výbuch velké továrny, zničení velké plochy lesa, zamoření vodních zdrojů
únik ropy do oceánu
únik ropných produktů ničících přírodu (ve velkém i v malém)
vytečení ropy z námořního tankeru někde v oceánů
devastace prostředí
tezebni veze
-
Poškozený tanker
ropné skvrny, radioaktivní ryby, ...
ropná havárie
únik nebezpečných látek do vody. Jinak ale přírodu ohrožující situace,ať už se jedná o zem,vodu nebo stromy
ztroskotání tankeru, výbuch jaderné elektrárny
únik ropy z tankeru nebo vrtné věže
nafta v moři
únik paliva do přírody
nevim
výbuch nějaké továrny
evropská unie
ropa v oceánu, utonulé velryby
Převrácený kamion
rozliti PHM
zničení lesů
havariu tankeru
ropa unikající z potopeného tankeru do moře
7977,45 %77,45 % 

Graf

6. Domníváte se, že provoz jaderné elektrárny může výrazně ovlivnit životní prostředí v její bezprostřední blízkosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5250,98 %50,98 %  
ano5049,02 %49,02 %  

Graf

7. Jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výpary38,11 %2,94 %  
vyhynuti druhu rostlinnych i zivocisnych12,7 %0,98 %  
špatné ovzduší, hrozba nebezpeší v podobě nějaké nehody, ovlivněno zdraví lidí a zvířat12,7 %0,98 %  
negativně12,7 %0,98 %  
ovzduší12,7 %0,98 %  
špatné ovzduší z továren, nikde žádná zeleň, žádné stromy..12,7 %0,98 %  
nebezpečí výbuchu12,7 %0,98 %  
? chernobyl -fukuschima treba neco dodat?12,7 %0,98 %  
myslím si že vycházející páry mají vliv na počasí12,7 %0,98 %  
v bezprostřední blízkosti klesne nezaměstnanost12,7 %0,98 %  
ostatní odpovědi Např. při havárii atd.
-
škodlivé plyny, výbuch
znehodnocení půdy zhoršené ovzduší
počasí
jaderný dpad,při poruše znečištění ovzduší
Negativni dopad na organismy, zareni apod.
ovlivnění živočichů,lidí-ochoření
zdravotní potíže
větší teplo, menší vegetace
Lidé v její blízkosti nebudou chtít žít, bude se měnit struktura obyvatel a tedy i živočišná a rostlinná skladba v jejím okolí
zhoršené ovzduší
pára z chladících věží vytváří nad oblastí tepelný kužel ( malou tlakovou výši ) a tam méně prší
únik radiace při nevhodném způsobu skladování paliva
Změnou prostředí v souvislosti s výstavbou obrovského elektrárenského objektu s nutnými doprovodnými stavbami a technologiemi
nehrozí ekologická katastrofa
pronikání radiace do okolí (ve vypouštěné vodě), ikdyž ve stopovém množství
zdevastování krajiny okolo elektrárny, kontaminanty v půdě apod.
změna mikroklimatu
zamoření ovzduší?
vyrazne
může ohrozit životy lidí výbuchem nebo jakoukoli jinou závadou
do ovzduší se dostávají nebezpečné látky, může hrozit výbuch jako v Černobylu
kazda stavba ovlivni okoli...
únikem toxických látek
2567,57 %24,51 % 

Graf

8. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4140,2 %40,2 %  
základní3231,37 %31,37 %  
vysokoškolské1918,63 %18,63 %  
vyučen/a109,8 %9,8 %  

Graf

9. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě5856,86 %56,86 %  
na vsi2322,55 %22,55 %  
v krajském městě2120,59 %20,59 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 20 let4140,2 %40,2 %  
21 - 25 let2322,55 %22,55 %  
25 - 30 let1413,73 %13,73 %  
31 - 40 let1211,76 %11,76 %  
41 - 50 let76,86 %6,86 %  
nad 60 let32,94 %2,94 %  
méně než 15 let10,98 %0,98 %  
51 - 60 let10,98 %0,98 %  

Graf

11. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6058,82 %58,82 %  
muž4241,18 %41,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaké palivo využívá ke svému pohonu?

  • odpověď Benzín:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 let na otázku 10. Kolik je Vám let?

10. Kolik je Vám let?

  • odpověď 15 - 20 let:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 8. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je ekologie?

2. Co se Vám vybaví při slovu ekologie jako první?

3. Vlastní Vaše rodina alespoň jeden automobil?

4. Jaké palivo využívá ke svému pohonu?

6. Domníváte se, že provoz jaderné elektrárny může výrazně ovlivnit životní prostředí v její bezprostřední blízkosti?

8. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

9. Bydlíte:

10. Kolik je Vám let?

11. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je ekologie?

2. Co se Vám vybaví při slovu ekologie jako první?

3. Vlastní Vaše rodina alespoň jeden automobil?

4. Jaké palivo využívá ke svému pohonu?

6. Domníváte se, že provoz jaderné elektrárny může výrazně ovlivnit životní prostředí v její bezprostřední blízkosti?

8. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

9. Bydlíte:

10. Kolik je Vám let?

11. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balvínová, V.Paliva - ekologie (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://paliva-ekologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.