Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Památky UNESCO v České republice

Památky UNESCO v České republice

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Škůrková
Šetření:27. 12. 2010 - 26. 01. 2011
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit, co ví potenciální domácí turisté o UNESCO a zda by se zúčastnili zájezdu pořádaného cestovní kanceláří.

 

Výsledky průzkumu budou použity v bakalářské práci "Proč do UNESCO?"

Odpovědi respondentů

1. Co je UNESCO?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

celosvětová ochrana památek

Celosvětová organizace při OSN

Celosvětová organizace starající se/poskytující ochranu přírodním a kulturním památkám světového dědictví.

Databaze svetovych pamatek, ktere maji historicky, architektonicky ci jiny vyznam.

Evropská organizace pro výchovu, vědu a kulturu

instituce která dává prachy na zachování kulturního dědictví ve světě.

je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Je to oranizace, ktérá pod svou záštitou ochraňovaje památky kulturního dědictví pro příští generace. Spadá pod společenství národů.

listina vyznamnych kulturnich, historickych a prirodnich pamatek

Mezinárodní organiace na ochranu kuturního dědictví.

mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace chránící kulturní a přírodní dědictví zemí

Mezinárodní organizace na ochranu památek a kulturního dědictví

Mezinárodní organizace na ochranu světového kulturního dědictví...historických center měst, hradů, zámků a podobně.

Mezinárodní organizace na zachování architektonického a kulturního dědictví.

Mezinárodní organizace OSN pro kulturu, vzdělávání a vědu.

Mezinárodní organizace pod OSN starající se o kulturní dědictví.

Mezinárodní organizace pro vzdělávání, vědu a kulturu

mezinarodni organizace zabyvajici se ochranou pamatek na celosvetove urovni

Mezinárodní organizace, která má za úkol pomoci jednotlivým zemím uchovat kulturní památky ale i přírodní- v původní podobě pro další generace zapsáním na seznam a jejich zveřejněním pomoci k jejich ochraně

Mezinárodní památková organizace pro ochranu historických, přírodních atd... památek a dědictví.

Mezinárodní rganizace zabívající se ochranou památek v Evropě

nějáká celosvětová organizace za zachování přírodních i architektonických památek

Nějaká organizace, která má něco společného s památkama.

nevim

nevím

ochrana historickych pamatek

ochrana památek

orgán OSN sdružující kulturní dědictví zemí

Organizace chránící cenné přírodní a kulturní děditství lidstva.

Organizace chranici kulturni pamatky a jejich dedictvi...

Organizace chránící památky po celém světě.

organizace na ochranu památek a kulturního dědictví

Organizace na ochranu světového dědictví

organizace OSN pro kulturu, vědu a vzdělávání

organizace OSN pro vědu, výzkum a vzdělání a kulturu

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. UNESCO je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN sídlící v Paříži

organizace OSN pro vzdělání vědu a kulturu

organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu

Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu

Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu

Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu

Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu

Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu

Organizace pro kulturu,vzdělávání a vědu

Organizace pro ochranu kulturního dědictví

Organizace pro ochranu památek

organizace pro ochranu památek

organizace pro vědu, výchovu, kuturu

organizace pro výchovu, vědu, kulturu, spadá pod OSN

organizace pro vzdělání vědu a kulturu při OSN

organizace schranujici pamatky

organizace spadající pod OSN, jejímž cílem je podpoda kultury, vzdělání a vědy

Organizace Spojených národů pro vědu, kulturu a vzdělávání.

Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu

organizace starajici se o dulezite pamatky

organizace světového přírodního a kulturního dědictví při OSN

Organizace zabývající se ochranou památek a kulturního a přírodního dědictví.

Organizace zabývající se vzděláváním, kulturou, výchovou

organizace, ktera chrani a urcuje narodni pamatky

organizace, která se stará o historické památky a kulturní dědictví

pamatky svetoveho dedictvi

Památky v rámci EU a jejich ochrana.

SDRUŽENI PRO OCHRANU PAMATATEK

sdružení, které má na starost památky. Především o jejich ochranu.

Seznam památek světového dědictví

Seznam světového dědictví

Seznam světového dědictví, organizace spadající pod OSN (UN)

Seznam všech památek světa které jsou něčím unikátní

Seznam významných, chráněných památek/monumentů touto organizací, pro zachování dalším generacím.

soubor památek

společnost, která zachovává světové dědictví, ať už kulturní, či přírodní. Rozhodně je to věc prestiže a určitě díky členství se snáz dostává peněz z různých kulturních fondů.

světová organizace na ochranu kulturních a přírodních památek

Světová organizace na ochranu kulturních památek

světová organizace pro vzdělání ,vědu a kulturu

světová organizace starající se o kulturní památky

Světová organizace vědy, kultury a vzdělání

světová organizace, která se snaží chránit památky po světě

Světová organiziace,která se zabývá ochranou a podporou kulturního dědictví a přírodního bohatství.

Světové dědictví, sdružení které se jím zabývá

Světový fond kulturního dědictví

UNESCO je organizace pro vědu a kulturu

United nations educational scientific and cultural organization

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - tusim, ze je to organizace zrizena OSN pro podporu rozvoje vzdelavany, vedy a kulturniho/prirodniho dedictvi

významné památky lidstva

zelenina

2. Kolik je v současné době v České republice památek na seznamu UNESCO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
126873,12 %73,12 %  
101415,05 %15,05 %  
151111,83 %11,83 %  

Graf

3. Jaké výhody podle Vás takto prestižní zápis pro dané památky má?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

vysoká záruka ochrany zapsané památky či přírodní oblasti

- peněžní granty - zvýšení turistického zájmu

- prestiž - větší počet turistů - snad i nějaké peníze na opravy a údržbu

Cizinci vice navstevovano.

dostanou se na ně peníze z EU, větší návštěvnost turistů ze zahraničí...

dotace penezi; ochrana

finanční výpomoc světová prestiž zvýšení atraktivnosti

Garance, že nám to nespadne na hlavu ;)

Je to prestižní ocenění. Pomáhá finančně. Je to výborná reklama.

Jejich přístupněním a seznámením široké světové veřejnosti je dána podpora k jejich návštěvě (podpora komerčního využití formou doprovodných služeb), navíc je to závazek pro vlastní zemi k jejich ochraně a zvýšené péči o ně.

Jsou pod vyšší ochranou a nejen, že je nějaký dobrák nemůže, jak se říká, ,,po Česku vyšmelit" (prodat) a nechat to třeba zničit, ale pomůže to jistě i k turistickému a finančnímu rozvoji pro danou památku a oblast...

Lepší možnost udržování stavu dané památky z dotací z organizace, zviditelnění

lepší péče o památku, snaději získáné dotace

Lepší péči o památky, příliv finančních prostředků, sponzoring. atd.

Lepší povědomí v zahraničí, přísné podmínky na jejich údržbu a spravování

líp se scháněj prachy na údržbu a zahraniční turisti na to letěj jak mouchy na hovno.

Ma publicitu, v nekterych pripadech take lepsi prisun financi na udrzbu.

medializace

mene kalorii

Mezinárodní uznání, zvětšení publicity, přitáhnutí více návštěvníků, značku jakési kvality/úrovně, finanční podpora

Možnost čerpání financí na udržování těchto památek, propagace země ve světě, ochrana památky

možnost kvalitní péče o památku (dotace), prestiž - láka turisty

možnost rozvoje turistického ruchu

možnost získat finanční prostředky na zachování/opravy památek zviditelnění lokality, ve které se památka nachází zachování kulturního dědictví

Na památku je víc peněz při její rekonstrukci.

neodpovím

nevim

nevím

Ochranu památek proti jejich devastaci, zviditelnění památek.

Organizace je podporuje finančně, stará se o jejich ochranu a tím, že se vyskytují na listině nabývájí i větší atraktivnosti pro návštěvníky. To znamená, že se návštěvnost může zvýšit.

Označení památky tímto emblémem Světového dědictví je aktem, kterým celé světové společenství prohlašuje: „Ano, toto je cosi, co je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to cosi, co je našim společným dědictvím, je to něco, co se zavazujeme chránit jeden pro druhého a v zájmu nás všech - národů světa."

Památky zapsané na seznamu UNESCO je "známkou" nějaké výjimečné atraktivity, umění člověka, které přiláká turisty do dané lokality.

pecovani o "narodni" bohatstvi, nenecha se chatrat atd

peníze, prestiž

Popularizace daných památek, možná nějaké dotace na opravu..

Prestiž, image

prestiž, větší přísun peněz

pritomnost na seznamu mezinarodniho dedictvi UNESCO je marketingovy nastroj, nic vic:-) Mozna sem tam UNESCO posle nejaky peniz na renovaci nebo opravu. zvysuje to prestiz dane zeme v oblasti cestovniho ruchu.

Předpkládám, že památky zapsané v Unesco mají přísun finančních dotací an udržení takové památky + propagaci a podporu turismu dané lokality (ať už regionu, nebo celého státu)

Přiláká to lidi, aby viděli krásnou památku

přiláká turisty

příliv financí a zvýšení zájmu odborné i laické veřejnosti

přinese dotace z fondů Evropské unie, zápis zvýší přestiž destinace i potenciál cestovního ruchu, zvýší návštěvnost což nemusí být vždy to nejlepší (udržitelnost)

Přísun financí pro zprávu a udržování těchto památek a dále zvýšenou publicitu a návštěvnost.

reklama a příliv turistů

Reprezentují památkové místa ČR

svetova znamost

širší povědomí o památce

turistika

Uchování tradic pro budoucí generace.

Velký význam v oblasti udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury.

Větší dotace, prestiž, rozvoj cestovníhor uchu

větší návštěvnost, lepší propagace

Větší návštěvnost,dotace

větší navštěvovanost více finančních prostředků možnost zachování tradice ...

Větší povědomí občanů i větší zájem turistů, více peněz a dotací

Větší příliv turistů, dotace z fondu na rekonstrukce a provoz...

Větší přísun financí na opravy a údržbu dané památky, přísun turistů

Větší turistický ruch

VĚTŠÍ VĚHLAS,PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY

Větší zájem o památku - např.pro cizince, výše dotací je vyšší, péče o památku je kvalitnější a intenzivnější

Výhodou je, že se o dané památce ví v nejširším slova smyslu, dozví se o ní potenciální návštěvvníci, sponzoři etc....

vyšší návštěvnost spojenou s vyšším příjmem financí

vyšší návštěvnost, zájem médií, granty, důvěryhodnost

Vyšší návštěvost turisty, snažší získání financí na případné rekonstrukce/údržbu

zadne

zachování důležitých památek

zachování památek, více peněz na jejich údržbu,

zatraktivnění turistického místa

získání většího množství financí pro zachování památky, zvýšení atraktivity pro zahraniční i místní turisty, větší známost a zájem mezi populací daného státu

zvedne se "prestiznost" mista, vice se o nem vi => vice turistu = vice penez

Zviditelnění doma i v zahraničí.

zviditelnění v zahraničí, prestiž

zviditelnění ve světě, lepší podmínky pro shánění financí na udržování památek,

zviditelnění, finanční podpora

zviditelnění, finanční pomoc

Zviditelnění, lákadlo pro turisty, možnost čerpání více finančních příspěvků.

Zvýšení atraktivity pro turisty -> vyšší návštěvnost, dotace, finanční podpora

Zvýšení ochrany, zvýšení návštěvnosti, zvýšení financí na opravu a konzervaci a restauraci uměleckých památek a zvýšená ochrana životního prostředí u přírodních památek

zvýšení prestiže, rozvoj turistického ruchu

Zvýšení turistické atraktivity ČR a těchto památek, zvýšení správní ochrany, zlepšení možnosti financování oprav těchto památek, zachování památek pro budoucí generace

zvýšení turistické atraktivity památky

zvýšení turitické atraktivnosti, kulturní zapojení, zachování kulturního uvědomění

zvýšení zájmu o památku - zájem v smyslu ochrany této památky a zdůraznění její hodnoty

zvýšení zájmu turistů, finanční dotace

Zvýší se tím turistická atraktivita daného objektu. Roste tím turistický ruch v dané lokalitě. Památka tím získá lepší pozici pro získání financí na případné opravy a údržbu.

zvyšuje atraktivitu dané památky, větší lákadlo pro turisty, možnost využít tohto faktu v PR

zvyšuje turistickou atraktivitu dané památky a zaručuje kvalitní péči o památku

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

4. Které další památky by podle Vás měly být zapsány na seznam Světového dědictví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

Adršpašsko-Teplické skály... nic jiného mě pro tento okamžik nenapadá, sorry...

Amazonský prales, sochy M. Brauna z pískovce v Kuksu

Bílá věž, chrám svatého Ducha, Muzeum Východních Čech

Bouzov, tepláci :-)

celá planeta!

celá řada, ty které jsou zapsány často tvoří jen zlomek toho, co by mohlo být podle stejných kritérií zapsáno, ale ty památky, které jsou zapsány, mají jen lepší prostředky k tomu aby dosáhly svého... např. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, raně gotický portál v kláštěře Porta Coeli v Předklášteří

doly v Ostrave :-D

historické centrum Hradce Králové

hlavně různé chráněné krajiné oblasti a přírodní úkazy

Hluboká nad Vltavou

Hranická propast, není pořádně prozkoumaná, třeba by lákala více vědců, když by byla v UNESCO

Huboká

je jich mnoho

je jich více

Ještěd

Jihoceske rybniky, Zamek Sychrov (plus prilehly park) ... dal me nic nenapada

Karel Gott, Pravcicka brana,

Karlštejn

Karlštejn, Hluboká

Karlštejn, Cheb

lázeňská města - např. Karlovy Vary

Loket

město Dubrovník

momentálně mě žádné nenapadají

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Myslím, že by to mělo být i kulturní dědictví ve formě národních zvyků, řemesel a specifického způsobu života, jako součást skanzenů ale i městských a obecních sídlišť pozdější doby.

nedokážu určit

Nejsem znalkyně památek, ale myslím, že tu máme dost krásných míst a budov, které stojí za zachování příštím generacím. Mnohé vesničky na jihu Čech, v Českém ráji a na Moravě. Nechám to však na povolanějších :-)

některé hrady

nenapadá mě

neodpovím

netuším

Nevím

nevim

Nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím, jaké už tam zapsané jsou a jaké ne

Nevím, jsem se seznamem českých památek spokojená.

Nevím, nic mě nenapadá.

nevím, protože si nejsu jistý jestli co v UNESCO je a není

Nevím.

Nevím..

nevzpomenu si

Nikdy jsem se touto otázkou nezabýval, takže nevím.

ostravske hradcany

památky Mikulova, Znojma, ...

Pohraniční opevnění z let 1938 - 1945

Pravčická brána

přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách

Příliš mnoho památek.

Restaurace Podletná

RUSKÉ KOLO V PRYPIATU

skalní městečka, Terezín, ...

Skanzen Boženy Němcové

skanzen ve Strážnici

slavonice

Tábor, Třeboň,

Takové, které jsou svým charakterem jedinečné a nemůžeme jim podobné nalézt jinde na světě.

Teď si zrovna nevzpomínám

Ty, které za to stojí

unikátní a tradiční průmyslové provozy, moderní architektura ze 20-40 let 20. stol.

v čr - nevím ve světě - Santoriny - Oia

v tuto chvíli mě žádná nenapadá

vaclav klaus

Velehrad - bazilika

zámek Hluboká přehrada Tešnov

Zámek Hluboká, centrum města Karlovy Vary, Cheb - Špalíček

Zámek Jezeří na Mostecku

Zámek Kuks a jeho sochy; přírodní památky

zámek Neuschwanstein v Německu

zámek Židlochovice

Zlín

žádná památka mě nenapadá

žádné

žádné

5. Navštívil/a jste někdy některé ze zapsaných památek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7681,72 %81,72 %  
ne1718,28 %18,28 %  

Graf

6. Pokud ano, které jste navštívil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

celkem 59 památek ve 22 zemích

centruk Prahy Český Krumlov Kutnou Horu

Cesky Krumlov, Holasovice, Praha, Kutna Hora, Telc, Lednicko-valticky areal

cesky krumlov, holasovice, vilu tugendhat, olomouc, prahu, telc, trebic

Cesky Krumlov, Praha - Stare mesto, Litomysl

Český Krumlov

Český Krumlov, Holašovice, Praha, Litomyšl, Lednicko-Valtický areál

Český Krumlov, Praha

Český Krumlov, Praha, Olomouc...ale plánuji je objet některé léto všechny na kole! :-)

Český Krumlov, Praha, Valtice, sloup Nejsvětější trojice v Olomouci

Český Krumlov, Pražský hrad, zámek v Litomyšli a v Lednici

HÁDEJ

Historické centrum Prahy, Telč, Holašovice, Vila Tugendhat.....

Kroměříž - bydliště Praha, Žďár nS, Lednicko-Valtický areál, Kutná Hora, Olomouc, Brno

Kroměříž, Olomouc - sv. Tojice

Kroměříž, Praha, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Olomouc, Telč, Český Krumlov

Krumlov, Telč, Praha, Lednice, Kroměříž, Třebíč

Kutná Hora, Český Krumlov, Praha

Kutná Hora, Holašovice

Kutná Hora, Telč, Český Krumlov,Lednicko-valtický areál, Praha, Žďár nad Sázavou

Kutná Hora, Telč, Znojmo, Praha, Český Krumlov

Lednice, Karlštejn

Lednice, Praha, Žďár nad Sázavou

Lednice, Třebíč - židovská čtvrť

Lednicko Valtický areál Český Krumlov Třebíč, Kroměříž Praha

Lednicko-Valtický areál.

nejsem si jist

nepamatuji se

nevím

neznám seznam, ale po památkách jezdim celkem dost, takže je celkem dost pravděpodobné že jsem už nějakou navštívil.

Olomouc

Olomouc-sloup nejsvětější trojice, Praha

Olomouc, Praha

Olomouc, Praha, Český Krumlov a Kroměříž

olomouc, zdar n. saz..

Praha Lednicko-valtický areál Česky Krumlov Telč Kroměřížské zahrady a zámek Vilu Tugendhat Olomouc-sloup

Praha - historické centrum Telč - historické centrum Český Krumlov - historické centrum Kutná Hora - historické centrum Lednicko - valtický areál Kroměříž - areál Arcibiskupského zámku Litomyšl - renesanční zámek a historické centrum města Olomouc - sloup Nejsvětější Trojice

Praha, Český Krumlov

Praha, Český Krumlov a Telč.

Praha, Český Krumlov, Brno, Lednicko-Valtický areál, Litomyšl, Olomouc, Kroměříž

Praha, Český Krumlov, Florencie, Benátky a další místa v Itálii

Praha, Český krumlov, Holašovice, Kutná hora

Praha, Český Krumlov, Kutná Hora, Litomyšl,

Praha, Český Krumlov, Lednicko-Valtický areál

Praha, Český Krumlov, Lednicko-Valtický areál, Olomouc (morový sloup), Kroměříř (zámek a zahrady), Telč

Praha, Český Krumlov, zámek Kroměříž, Olomouc, Telč, Lednicko-Valtický areál,

Praha, Holašovice, Český Krumlov, Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého, Lednicko-valtický areál, Litomyšl

Praha, Kutná hora, Český Krumlov

Praha, Kutná hora, Kroměříšské zahrady, sloup v Olomouci,

Praha, Kutná hora, Litomyšl, Lednicko-Valtický areál,

Praha, Lenice, Brno, Olomouc, Telč, Litomyšl, Kroměříž

Praha, Litomyšl

Praha, Litomyšl, Olomouc

Praha, Olomouc, Kutná Hora, Litomyšl, Telč, Český Krumlov, Lednice-Valtice, Kroměříž - jen v ČR, předpokládám

Praha, Telč, Český Krumlov, Lednice-Valtice

Praha, Telč, Český Krumlov, Zelená hora, Lednicko-valtický areál, Kroměříž, nevim jestli se to počítá jako návštěva, ale verbuňk

Praha, Zelená hora ve Žďáře nad S., Lednický zámek

Pravčická Brána

Řecko - Akropolis, Meteora, Epidauros, Soluň, Mykény Praha, Český Krumlov Vatikán Francie - Versailles, Paříž - nábřeží, Remeš - Katedrála Chorvatsko - Split Polsko - Krakov, Osvětim Turecko - Istanbul

Telc, Praha (mozna vic, ale nejsem si toho vedom protoze je neznam vsechny:-))

Telč-náměstí, Litomyšl- zámek, Olomouc-náměstí s mor. sloupem, Č.Krumlov, Kutná Hora, Brno-v.Tugendhat

Telč, Český Krumlov, Praha -centra

Telč, Praha

Telč, Praha, Č. Krumlov, Kutná Hora, Lednicko-Valtický areál, Holašovice, Třebíč

trebic (basilika a zidovske mesto), namesti v telci, prahu, lednicko valticky areal

Třebíč - bazilika, Praha - historické centrum, Olomouc

Třebíč - židovské město

vila Tugendhat Český Krumlov Lednicko-valtický areál Praha Olomouc Litomyšl

Vila Tugendhat, Lednicko-Valtický areál, Telč a jiné

Zámek Lednice

Zelená hora,Telč,Český Krumlov,Olomouc,Brno,Kutná Hora,Praha,Lednicko Valtický areál

Židovská čtvrť v Třebíči, Telč, Lednice

7. Co by se podle Vás mělo změnit/zlepšit? (hodnocení navštívených památek)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

bez nápadu

byl jsem se vším spokojen

byla jsem doposud spokojena

cenová dostupnost v případě vstupného

čistota v okolí památek

dát si pozor na zvyšující se počet návštěvníků, dbát na udržitelný CR a hlavní priorito by měla být ochrana památky pro budoucí generace (restavrace, opravy, pravidelná údržba)

Dostupnost

financování péče o památky + samotná péče

Hlavně opravit vilu v Brně, lepší přístupnost a propagace!

informace o památkách

infrastruktura, pořádek na ulicích, jazyková vybavenost pracovníků služeb

Já byl spokojený...

ja byla spokojena, mozna ale nejake tabule s informacemi o pamatce

je to ok

jsem spokojená.

Lednicko-Valtický areál není v dobrém technickém stavu

lepší informace /podrobnější /

lepší péče o stav památek

Lidi by to meli přestat tunelovat.

Mělo by se jim vypisovat více peněz, protože potom by se toho dalo více dělat.

méně konfekčních obochdů se suvenýry, které jsou všude úplně stejné (čepičáři, matrjošky etc).

možná by se měl zvýšit dohled nad nepořádnými turisty

Myslím že na některých místech je předražené vstupné do objektů

Myslím, že je to v pohodě :)

Myslím, že se o mnohé památky umíme starat a na těchto navštívených místek se mi moc líbilo a neviděla jsem tam nic, co by se mělo dále měnit.

na těch samotných památkách nic, možná lepší informovanost veřejnosti - těžit z potenciálu, který mají.

např. lepší možnost parkování

nechápu otázku

nejsem schopen doporučit v tento moment

nemám žádné námitky

neměla bych nic

nenapadá mě

nenapadá mě nic podstatného, co by potřebovalo změnu

nesmyslné požadavky na uvádění památek do původního stavu poté, co už byly zapsány, viz divadlo v Krumlově a les na Zelené hoře

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím, nic mě nenapadá

Nevím.

nic tento dotazník se Vám bude velmi špatně vyhodnocovat s tolika otevřenými otázkami :-)

Nic

nic

nic

nic

nic by se na navštívných památkách měnit nemělo, jen možná zvýšit podvědomí lidí o jejich kráse

nic bych nemenil, nechal bych pamatkam jejich kouzlo a udrzoval je v uctive vzdalenosti od stavu nazyvaneho "havarijni"

NIC JSEM SPOKOJENÝ ,UŽ SI PRO MNE MŮŽE PŘIJÍT ĎÁBEL

nic mě nenapadá

Opravy, v některých případech průvodci.

Podle mě nic

prezentace

propagace, informovanost, cenová dostupnost

Předražená Praha kvůli zahraničním turistům.

přílišné turistické využití památek

restaurování, propagace

Řešit jejich stav včas, formou kvalitní běžné údržby a pravidelných generálních rekonstrukcí a ne až když je jejich stav ohrožen natolik ,že může hrozit jejich zničení nebo vyškrtnutí ze seznamu.

spokojenost- dostupné informace, přehlednost, výborný stav

Třebíč, Olomouc, Kroměříž, český Krumlov, Lednicko-Valtický areál, Praha, Telč, Žďár nad Sázavou

údržba

V Ceskem Krumlove mi to pripadalo jako tovarna na finance. Za vsechno se plati a ne male penize, okruh jsme prosli rychlosti blesku a vyklad byl vic nez slaby - s magnetakem bychom si to uzili lepe!! Litomysl - vsechno ok. Praha - co dodat, mraky lidi, prilis vysoke ceny pro nasince atd. atd. Jinak samozrejme moc pekne.

v krumlove asi milion veci (pochazim odtamtud), ale jinak nevim... asi nic.

větši informovanost

Větší ukazatelé, že zrovna jste zrovna u památky UNESCO

Více akcí(např. noční prohlídky, jarmarky...)

více informací o historii, tradicích, ukázky, ochutnávky, ...

Více kulturních akcí v bezprostřední blízkosti těchto památek - dobová řemesla, divadelní představení, koncerty ...

vyřešení majetkových sporů kvalitnější prezentace zapsaných památek, zvýšení českého povědomí o nich

Z 10 bodů dávám plný počet

zájezdy pro zahraniční turisty po památkách UNESCO

Zlepšit správu památek (některých)

zlevnit vstupne

8. Jel/a byste na poznávací zájezd po českých památkách UNESCO s cestovní kanceláří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6772,04 %72,04 %  
ano2627,96 %27,96 %  

Graf

9. Jaká forma zájezdu by Vám nejvíce vyhovovala? (vyberte typ dopravy, ubytování a stravování)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
penzion1869,23 %19,35 %  
autobus1453,85 %15,05 %  
polopenze1453,85 %15,05 %  
vlastní1142,31 %11,83 %  
hotel726,92 %7,53 %  
vlak623,08 %6,45 %  
chata/stan415,38 %4,3 %  
plná penze415,38 %4,3 %  
snídaně415,38 %4,3 %  
vlastní strava27,69 %2,15 %  

Graf

10. Jaká by podle Vás měla být cena za takový zájezd pro 1 osobu/4dny (podle kritérií zadaných v otázce 9)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4000311,54 %3,23 %  
3000311,54 %3,23 %  
600027,69 %2,15 %  
500027,69 %2,15 %  
350027,69 %2,15 %  
2500 Kč nemám o těch cenách na zájezdy páru :-)13,85 %1,08 %  
2000Kč13,85 %1,08 %  
3600,- CZK13,85 %1,08 %  
Nižší hranice tržní pro ubytování s polopenzí13,85 %1,08 %  
čtyři - pět tisíc korun13,85 %1,08 %  
ostatní odpovědi nemám představu
2900
4000 kč
3 250
1800
2000
mrkev
10.000
2500
934,62 %9,68 % 

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5963,44 %63,44 %  
muž3436,56 %36,56 %  

Graf

12. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 255559,14 %59,14 %  
26 - 302425,81 %25,81 %  
31 - 401010,75 %10,75 %  
50 a víc33,23 %3,23 %  
41 - 5011,08 %1,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jel/a byste na poznávací zájezd po českých památkách UNESCO s cestovní kanceláří?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi autobus na otázku 9. Jaká forma zájezdu by Vám nejvíce vyhovovala? (vyberte typ dopravy, ubytování a stravování)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi penzion na otázku 9. Jaká forma zájezdu by Vám nejvíce vyhovovala? (vyberte typ dopravy, ubytování a stravování)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi polopenze na otázku 9. Jaká forma zájezdu by Vám nejvíce vyhovovala? (vyberte typ dopravy, ubytování a stravování)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní na otázku 9. Jaká forma zájezdu by Vám nejvíce vyhovovala? (vyberte typ dopravy, ubytování a stravování)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Kolik je v současné době v České republice památek na seznamu UNESCO?

4. Které další památky by podle Vás měly být zapsány na seznam Světového dědictví?

5. Navštívil/a jste někdy některé ze zapsaných památek?

8. Jel/a byste na poznávací zájezd po českých památkách UNESCO s cestovní kanceláří?

9. Jaká forma zájezdu by Vám nejvíce vyhovovala? (vyberte typ dopravy, ubytování a stravování)

11. Jste

12. Váš věk je?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Kolik je v současné době v České republice památek na seznamu UNESCO?

4. Které další památky by podle Vás měly být zapsány na seznam Světového dědictví?

5. Navštívil/a jste někdy některé ze zapsaných památek?

8. Jel/a byste na poznávací zájezd po českých památkách UNESCO s cestovní kanceláří?

9. Jaká forma zájezdu by Vám nejvíce vyhovovala? (vyberte typ dopravy, ubytování a stravování)

11. Jste

12. Váš věk je?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Škůrková, L.Památky UNESCO v České republice (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pamatky-unesco-v-ces.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.