Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Památné stromy v Oboře Hvězda

Památné stromy v Oboře Hvězda

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Dobešová
Šetření:20. 08. 2014 - 19. 09. 2014
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník- Památné stromy v Oboře Hvězda, Praha 6

Dobrý den, věnujte, prosím, několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Vztahuje se k Oboře HVĚZDA na Praze 6 a zaměřuje se na PAMÁTNÉ STROMY v této oblasti.

Odpovědi respondentů

1. Důvod návštěvy Obory Hvězda ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Procházka4480 %80 %  
Sport1221,82 %21,82 %  
Vzdělávání-Fauna47,27 %7,27 %  
Vzdělávání-Flora35,45 %5,45 %  
-23,64 %3,64 %  
kultura11,82 %1,82 %  
Focení11,82 %1,82 %  
Geocaching11,82 %1,82 %  
Poznání místa11,82 %1,82 %  
Chodíme tam pít s bandou.11,82 %1,82 %  
venčení psa11,82 %1,82 %  
Konzerty ve hvězdě11,82 %1,82 %  
Průchod11,82 %1,82 %  
Neznam oboru Hvezda11,82 %1,82 %  
venčení psíka + geocaching11,82 %1,82 %  
vzdělávání-historie11,82 %1,82 %  

Graf

2. Víte o památných stromech v Oboře Hvězda ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím2443,64 %43,64 %  
Ano, dále se ale nezajímám1730,91 %30,91 %  
Ne, nezajímám se814,55 %14,55 %  
Ano, chystám se je poznávat610,91 %10,91 %  

Graf

3. Jak na Vás působí údržba stromů v Oboře Hvězda ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokážu posoudit1629,09 %29,09 %  
Údržba s výhradami1527,27 %27,27 %  
Údržba dostatečná1120 %20 %  
Nevnímám, nezajímám se1018,18 %18,18 %  
Neudržováno35,45 %5,45 %  

Graf

4. Má smysl udržovat památné stromy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má, pro zachování dalším generacím3461,82 %61,82 %  
Má, jejich přínos je mimořádný1730,91 %30,91 %  
Nemá, je to zbytečná činnost23,64 %3,64 %  
Nevím11,82 %1,82 %  
Nemá, je to plýtvání penězi11,82 %1,82 %  

Graf

5. Jsou památné stromy výjimečné ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano3360 %60 %  
Spíše ano1730,91 %30,91 %  
Spíše ne23,64 %3,64 %  
Naprosto ne23,64 %3,64 %  
Nevím11,82 %1,82 %  

Graf

6. Výjimečnost spatřuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve stáří4887,27 %87,27 %  
V druhu1832,73 %32,73 %  
V obvodu kmene1629,09 %29,09 %  
Ve výšce1425,45 %25,45 %  
V koruně1221,82 %21,82 %  
historicko-kulturní kontinuita11,82 %1,82 %  
Sohlasím se všemi body11,82 %1,82 %  
v souladem stromu s okolím11,82 %1,82 %  
Líp se na ně čůrá.11,82 %1,82 %  
je až s podivem, jak dlouho dokázaly stromy přežít a přes mnoho lidských zásahů11,82 %1,82 %  
V ničem; nejsou výjimečné ani důležité.11,82 %1,82 %  
Každý má svůj důvod výjimečnosti, mezi které může patřit vše výše uvedené11,82 %1,82 %  
v kombinaci druhu a věku11,82 %1,82 %  
v mystyčnosti !11,82 %1,82 %  

Graf

7. Má smysl vyhlašovat památné stromy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano3360 %60 %  
Spíše ano1832,73 %32,73 %  
Nevím23,64 %3,64 %  
Spíše ne11,82 %1,82 %  
Naprosto ne11,82 %1,82 %  

Graf

8. Je památný strom v Oboře Hvězda dostatečně značen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2749,09 %49,09 %  
Spíše ne1221,82 %21,82 %  
Spíše ano814,55 %14,55 %  
Určitě ne712,73 %12,73 %  
Určitě ano11,82 %1,82 %  

Graf

9. Víte o možnostech financování památných stromů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4989,09 %89,09 %  
Ano610,91 %10,91 %  

Graf

10. Které druhy stromů bývají označovány nejčastěji jako památné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lípa4174,55 %74,55 %  
Dub2545,45 %45,45 %  
Buk916,36 %16,36 %  
Javor11,82 %1,82 %  
Olše11,82 %1,82 %  
Smrk, Bříza11,82 %1,82 %  
nemám tušení11,82 %1,82 %  
Jak to mám vědět?11,82 %1,82 %  
nevím11,82 %1,82 %  
Snad jakékoli,né? :-)11,82 %1,82 %  

Graf

11. Je dostatečně medializováno téma památných stromů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3360 %60 %  
Spíše ano, ale uvítám více informací814,55 %14,55 %  
Nezajímám se712,73 %12,73 %  
Nevím610,91 %10,91 %  
Ano, velmi11,82 %1,82 %  

Graf

12. Jaký vliv mají památné stromy na regionální rozvoj ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vytváří vztah mezi krajinou a člověkem3767,27 %67,27 %  
Rozšíří se zájem o ochranu přírody a krajiny2952,73 %52,73 %  
Zvýší se informovanost o přírodě2545,45 %45,45 %  
Přilákají turisty – rozvoj cestovního ruchu1934,55 %34,55 %  
Výchovná a vzdělávací činnost1934,55 %34,55 %  
žádný11,82 %1,82 %  
myslím, že nemá vliv11,82 %1,82 %  
Žádný.11,82 %1,82 %  

Graf

13. Byli byste ochotni přispívat na péči a ochranu památných stromů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2341,82 %41,82 %  
Ne1832,73 %32,73 %  
Ano1425,45 %25,45 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2850,91 %50,91 %  
Žena2749,09 %49,09 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40 let1832,73 %32,73 %  
21-30 let1527,27 %27,27 %  
do 20 let814,55 %14,55 %  
nad 51 let712,73 %12,73 %  
41-50 let712,73 %12,73 %  

Graf

16. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2545,45 %45,45 %  
Vysokoškolské2138,18 %38,18 %  
Základní610,91 %10,91 %  
Vyučen/a35,45 %5,45 %  

Graf

17. Chcete se k něčemu vyjádřit ? Náměty, připomínky

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Děkuji, že se tématu věnujete

Dle mého názoru je ochrana obzvláště vzrostlých stromů, nejenom památných, a to především ve městech nedostatečná. Trendem je staré, vzrostlé stromy prohlašovat za nemocné a přestárlé, z toho důvodu je kácet, anebo alespoň mrzačit.

Domnívám se, že památné stromy stejně jako menhiry mají "energetický vliv" na krajinu

lidi chcípaj hlady

ne

Ne. Děkuji.

Pokácet oboru!

znám i pmátnou olši, ale otázka zněla jinak :)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Důvod návštěvy Obory Hvězda ?

2. Víte o památných stromech v Oboře Hvězda ?

3. Jak na Vás působí údržba stromů v Oboře Hvězda ?

4. Má smysl udržovat památné stromy ?

5. Jsou památné stromy výjimečné ?

6. Výjimečnost spatřuji

7. Má smysl vyhlašovat památné stromy ?

8. Je památný strom v Oboře Hvězda dostatečně značen?

9. Víte o možnostech financování památných stromů ?

10. Které druhy stromů bývají označovány nejčastěji jako památné?

11. Je dostatečně medializováno téma památných stromů?

12. Jaký vliv mají památné stromy na regionální rozvoj ?

13. Byli byste ochotni přispívat na péči a ochranu památných stromů ?

14. Pohlaví

15. Věk

16. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Důvod návštěvy Obory Hvězda ?

2. Víte o památných stromech v Oboře Hvězda ?

3. Jak na Vás působí údržba stromů v Oboře Hvězda ?

4. Má smysl udržovat památné stromy ?

5. Jsou památné stromy výjimečné ?

6. Výjimečnost spatřuji

7. Má smysl vyhlašovat památné stromy ?

8. Je památný strom v Oboře Hvězda dostatečně značen?

9. Víte o možnostech financování památných stromů ?

10. Které druhy stromů bývají označovány nejčastěji jako památné?

11. Je dostatečně medializováno téma památných stromů?

12. Jaký vliv mají památné stromy na regionální rozvoj ?

13. Byli byste ochotni přispívat na péči a ochranu památných stromů ?

14. Pohlaví

15. Věk

16. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dobešová, Š.Památné stromy v Oboře Hvězda (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pamatne-stromy-v-obore-hvezd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.