Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Paměť a efektivní učení

Paměť a efektivní učení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Bartoníková
Šetření:19. 11. 2013 - 26. 11. 2013
Počet respondentů:306
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsme skupina studentek 2. ročníku ekonomické fakulty VŠB-TUO a tímto Vás prosíme o vyplnění dotazníku. Jeho výsledky budou sloužit jako podklad pro náš projekt do předmětu Statistické metody v marketingu. Dotazník se skládá z 11 otázek, přičemž všechny jsou povinné. Otázky jsou zaměřeny především na tématiku paměti a učení.
Děkujeme za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Co Vás vede k učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seberealizace17055,56 %55,56 %  
motivace15550,65 %50,65 %  
zájem14647,71 %47,71 %  
okolí (např. rodiče)9832,03 %32,03 %  
intelekt6119,93 %19,93 %  

Graf

2. Jak dlouho se průměrně učíte? (např. na zkoušku, test, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
den a více11035,95 %35,95 %  
1 - 2 hodiny6922,55 %22,55 %  
3 - 5 hodin6220,26 %20,26 %  
6 - 8 hodin289,15 %9,15 %  
méně než 1 hodinu258,17 %8,17 %  
neučím se123,92 %3,92 %  

Graf

3. Nejčastěji se učím z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastních poznámek20867,97 %67,97 %  
ze skript (tištěné publikace, přednášky)20065,36 %65,36 %  
internetu10835,29 %35,29 %  
jiné278,82 %8,82 %  

Graf

4. Učíte se průběžně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21369,61 %69,61 %  
ano9330,39 %30,39 %  

Graf

0 – neučím se tímto způsobem, 1 – nejméně mi vyhovuje, 5 – nejvíce mi vyhovuje

5. Jaký způsob učení Vám vyhovuje?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pravidelnost - lépe několik hodin denně než několik hodin za měsíc1.9482.579
rozdělení učení na části3.1182.502
snaha pochopit (ne nazpaměť)4.0231.519
podtrhávání, barevné zvýraznění3.6412.524
návaznost na předchozí učivo3.3241.703
využití tzv. "zkratkových časů", např. autobus, tramvaj2.1733.019
použití taháků1.7322.346
střídání činností, předmětů (např. nejtěžší předmět zařadit doprostřed)2.1182.502
učení bez zvukové kulisy2.9283.518

Graf

6. Trénujete svou paměť? (luštění křížovek, sudoku, hlavolamy, atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím12641,18 %41,18 %  
souhlasím9029,41 %29,41 %  
spíše nesouhlasím5216,99 %16,99 %  
nevím196,21 %6,21 %  
nesouhlasím196,21 %6,21 %  

Graf

7. Užíváte nebo používal/a jste nějaké vitamíny, látky podporující paměť?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21269,28 %69,28 %  
ano9430,72 %30,72 %  

Graf

8. Odměňujete se, jste-li úspěšný/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18259,48 %59,48 %  
ne12440,52 %40,52 %  

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena24279,08 %79,08 %  
muž6420,92 %20,92 %  

Graf

10. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 2922874,51 %74,51 %  
méně než 204916,01 %16,01 %  
30 - 39134,25 %4,25 %  
40 - 4992,94 %2,94 %  
50 - 5961,96 %1,96 %  
60 a více10,33 %0,33 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou18861,44 %61,44 %  
vysokoškolské8427,45 %27,45 %  
základní258,17 %8,17 %  
střední odborné - vyučen/a92,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Věk:

  • odpověď méně než 20:
    • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co Vás vede k učení?

2. Jak dlouho se průměrně učíte? (např. na zkoušku, test, apod.)

3. Nejčastěji se učím z:

4. Učíte se průběžně?

5. Jaký způsob učení Vám vyhovuje?

6. Trénujete svou paměť? (luštění křížovek, sudoku, hlavolamy, atd.)

7. Užíváte nebo používal/a jste nějaké vitamíny, látky podporující paměť?

8. Odměňujete se, jste-li úspěšný/á?

9. Pohlaví:

10. Věk:

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co Vás vede k učení?

2. Jak dlouho se průměrně učíte? (např. na zkoušku, test, apod.)

3. Nejčastěji se učím z:

4. Učíte se průběžně?

5. Jaký způsob učení Vám vyhovuje?

6. Trénujete svou paměť? (luštění křížovek, sudoku, hlavolamy, atd.)

7. Užíváte nebo používal/a jste nějaké vitamíny, látky podporující paměť?

8. Odměňujete se, jste-li úspěšný/á?

9. Pohlaví:

10. Věk:

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bartoníková, D.Paměť a efektivní učení (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pamet-a-efektivni-uceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.