Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > papírové spodní prádlo

papírové spodní prádlo

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Landkammerová
Šetření:02. 04. 2011 - 09. 04. 2011
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den! Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku týkajícího se papírového spodního prádla k jednorázovému požití. Výsledky dotazníku budou prezentovány v mé diplomové práci. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Kde jste se setkal/a s nabídkou jednorázového spodního prádla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikde8570,25 %70,25 %  
jinde1613,22 %13,22 %  
v lékárně1512,4 %12,4 %  
ve zdravotnických potřebách108,26 %8,26 %  
v drogerii32,48 %2,48 %  

Graf

2. Nosil/a byste jednorázové spodní prádlo za předpokladu, že by vykazovalo stejný komfort jako prádlo textilní? (pohodlí, vzhled)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku, příležitostně (sport, zaměstnání, vyšetření,...)otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně (sport, zaměstnání, vyšetření,...)5343,8 %43,8 %  
ne3932,23 %32,23 %  
ano2923,97 %23,97 %  

Graf

3. Jakou cenu byste byl/a ochoten/na zaplatit za 1 ks jednorázového spodního prádla?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101923,17 %15,7 %  
201518,29 %12,4 %  
151113,41 %9,09 %  
5910,98 %7,44 %  
3078,54 %5,79 %  
5056,1 %4,13 %  
2533,66 %2,48 %  
20022,44 %1,65 %  
322,44 %1,65 %  
10022,44 %1,65 %  
ostatní odpovědi 150
80
57
7
1
4
59
78,54 %5,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.78
Minimum:5
Maximum:100
Variační rozpětí:95
Rozptyl:308.06
Směrodatná odchylka:17.55
Medián:15
Modus:10

Graf

4. Kde všude byste uvítal/a prodej jednorázového spodního prádla? (např. lékárna, drogerie, automaty na wc,...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Například v lékárnach, drogeriích, obchodních řetězcích a v automatech na wc

automat na Wc,drogerie

automaty na wc

automaty na wc

automaty na wc, drogerie

automaty na WC, drogerie, lékárna

automaty na wc, drogerie, lékárna, v nemocnici

automaty na wc, drogerie, supermarket

automaty na wc, supermarkety, drogerie

automaty v čekárnach, lékarny, drogerie

automaty, drogerie

automaty, drogerie, supermarket

automaty, WC, drogerie

diskotéky

drogerie

Drogerie

drogerie

drogerie

drogérie

drogerie

drogerie

drogerie, automaty na wc, supermarkety

drogerie, běžná obchodní síť

drogerie, fitnes, masérny

drogerie, hypermarkety

drogerie, lékárna

drogerie, lékárna, automaty na wc, běžné obchody se zbožím denní spotřeby

drogerie, lékárna, obchody s oblečením

drogerie, lékárna, supermarket

drogerie, obchod s oděvy

drogerie,automaty

drogerie,lékárna,wc

drogerie,wc

kdekoli

klasické krámy

krom uvedených ještě benzínka, obchodní řetězce, věčerky,

lékárna

lékárna, drogerie, nemocnice, automaty na wc, letiště.

lékárna, drogérie

lékárna, drogerie

lékárna, drogerie

lékárna, drogérie

lékárna, drogerie

lékárná, drogerie

lékarna, drogerie určitě, ale ani ty automaty by nebyly špatné a nemusely by být pouze na wc

lekarna, drogerie, automaty

lékárna, drogerie, automaty na wc

Lékárna, drogerie, automaty na WC, [hyper, super, mega, ...]market...

lékárna, drogerie, automaty na wc, benzina

lékarna, drogerie, automaty na wc, supermarkety

lékárna, drogerie, automaty, benzinové pumpy

lékárna, drogerie, automaty, hotely

lékárna, drogérie, hypermarket

lékárna, drogerie, obchodní centrum

lékárna, drogerie, obchodní dům

lékárna, drogerie, prodejny se spodním prádlem

lekarna, drogerie, supermarket

lékárna, drogerie, škola

lékárna, drogerie, zdravotní potřeby, ale i v prodejnách klasického prádla.

lékárna, nemocnice, automaty na WC

lékárna, supermarkety

lékárna, zdrav. potřeby, přímo v nemocnicích-automaty

Lékárna,automaty,drogerie,zdravotnická zařízení a všude,kde by to nepůsobilo nevhodně

lékárna,drogerie

Lékárna,drogerie

lékárna,drogerie

lekarnach,drogerie,fitko

nevím

obchody s oblečením, drogerie

prodejna s textilem

smíšené zboží, veřejné wc, lékárna, drogerie

škola, automaty na wc

u sportovišť

veřejné wc

všechny veřejné wc (vč. institucí - školy, úřady ap.), drogerie, lékárny, super/hypermarkety

všude

všude

všude

všude

všude možně

wc

wc, drogerie

5. Myslíte-si, že by jednorázové spodní prádlo mohlo mít v budoucnosti potenciál?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4453,66 %36,36 %  
nevím3239,02 %26,45 %  
ne67,32 %4,96 %  

Graf

6. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7186,59 %58,68 %  
muž1113,41 %9,09 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30ti let4352,44 %35,54 %  
do 20ti let1923,17 %15,7 %  
do 40ti let1619,51 %13,22 %  
více než 50 let44,88 %3,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Nosil/a byste jednorázové spodní prádlo za předpokladu, že by vykazovalo stejný komfort jako prádlo textilní? (pohodlí, vzhled)

 • odpověď ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 1 > na otázku 3. Jakou cenu byste byl/a ochoten/na zaplatit za 1 ks jednorázového spodního prádla?

3. Jakou cenu byste byl/a ochoten/na zaplatit za 1 ks jednorázového spodního prádla?

 • odpověď < - 1 >:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Nosil/a byste jednorázové spodní prádlo za předpokladu, že by vykazovalo stejný komfort jako prádlo textilní? (pohodlí, vzhled)

6. Jste muž/žena?

 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 30 > na otázku 3. Jakou cenu byste byl/a ochoten/na zaplatit za 1 ks jednorázového spodního prádla?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi příležitostně (sport, zaměstnání, vyšetření,...) na otázku 2. Nosil/a byste jednorázové spodní prádlo za předpokladu, že by vykazovalo stejný komfort jako prádlo textilní? (pohodlí, vzhled)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde jste se setkal/a s nabídkou jednorázového spodního prádla?

2. Nosil/a byste jednorázové spodní prádlo za předpokladu, že by vykazovalo stejný komfort jako prádlo textilní? (pohodlí, vzhled)

3. Jakou cenu byste byl/a ochoten/na zaplatit za 1 ks jednorázového spodního prádla?

5. Myslíte-si, že by jednorázové spodní prádlo mohlo mít v budoucnosti potenciál?

6. Jste muž/žena?

7. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde jste se setkal/a s nabídkou jednorázového spodního prádla?

2. Nosil/a byste jednorázové spodní prádlo za předpokladu, že by vykazovalo stejný komfort jako prádlo textilní? (pohodlí, vzhled)

3. Jakou cenu byste byl/a ochoten/na zaplatit za 1 ks jednorázového spodního prádla?

5. Myslíte-si, že by jednorázové spodní prádlo mohlo mít v budoucnosti potenciál?

6. Jste muž/žena?

7. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Landkammerová, E.papírové spodní prádlo (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://papirove-spodni-pradlo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.